Prijavite se pomoću Microsofta
Prijavite se ili stvorite račun.
Zdravo,
Odaberite drugi račun.
Imate više računa
Odaberite račun pomoću kojeg se želite prijaviti.

Uobičajeni alati za čitanje ugrađeni su u Word: stranica kroz dokument, dodavanje komentara, definiranje i prevođenje riječi te kopiranje ili isticanje teksta, kao i ostali praktični alati za čitanje. Na vrpci možete uključiti ili isključiti način prikaza preko cijelog zaslona.

Ako čitate dokument, a ne pišete niti uređujete dokument, kliknite ili dodirnite Prikaz > Način za čitanje da biste sakrili alate i izbornike za pisanje te ostavili više prostora za same stranice. U načinu za čitanje izgled stranice automatski se prilagođava uređaju putem stupaca i većih fontova, a oba ta elementa možete prilagoditi.

Način za čitanje u programu Word

Da biste izašli iz načina za čitanje, kliknite ili dodirnite Prikaz > Uredi dokument.

Osim kontrola za čitanje koje redovito koristite, možete povećavati i smanjivati slike i druge objekte, proširiti ili sažeti sekcije ili gledati ugrađene videozapise. Prilagoditi možete stupce, boju stranice i raspored. Da biste se brzo kretali po dokumentu, otvorite navigacijsko okno.

Slika dijela izbornika Prikaz u načinu za čitanje uz odabranu mogućnost Uredi dokument

Čitanje

Da biste se prebacili na raspored načina za čitanje, kliknite Prikaz > Način za čitanje.

Kliknite ili dodirnite strelice na rubu zaslona da biste okrenuli stranicu.

Slika koja prikazuje strelicu desno za okretanje stranice u načinu za čitanje

 • Dvoklikom ili dvostrukim dodirom povećajte prikaz te ispunite zaslon tablicama, grafikonima i slikama iz dokumenta.

 • Kliknite ili dodirnite izvan objekta da biste ponovno smanjili prikaz i nastavili čitati.

 • Ako dokument sadrži komentare, na margini ćete vidjeti oznaku komentara. Kliknite je da biste ga pročitali. Da biste vidjeli sve komentare, kliknite Prikaz > Prikaži komentare.

 • Da biste dodali vlastite komentare, odaberite sadržaj koji želite komentirati i desnom ga tipkom miša kliknite, a zatim kliknite Novi komentar pa upišite tekst u oblačić komentara koji se prikazuje.

  Savjet:  Ostalim mogućnostima s popisa Prikaz otvara se navigacijsko okno, mijenja širina stupaca ili boja pozadine te mijenja raspored iz rasporeda stupaca na običan.

Slika izbornika Prikaz u načinu za čitanje uz odabranu mogućnost Navigacijsko okno.

Odaberite pa desnom tipkom miša kliknite tekst koji želite kopirati, a zatim kliknite Kopiraj.

Desnom tipkom miša kliknite tekst koji želite prevesti ili definirati i učinite nešto od sljedećeg:

 • U programu Word 2016 kliknite Prevedi ili Pametno traženje.

 • U Word 2013 kliknite Prevedi iliDefiniraj

Odaberite i desnom tipkom miša kliknite tekst pa kliknite Istakni, a zatim željenu boju.

Sažimanje ili proširivanje dijelova dokumenta samo klikom ili dodirom. Strelica za proširivanje/sažimanje prikazuje se kada pauzirate pokraj naslova. (Ako koristite dodirni uređaj, uvijek su vidljivi.)

Slika s prikazanom kontrolnom strelicom za proširivanje i sažimanje pokraj naslova u načinu za čitanje.

Ponovno otvorite dokument i nastavite čitati gdje ste stali. Word će zapamtiti mjesto do kojeg ste došli, čak i kad ponovno otvorite mrežni dokument s drugog računala!

Prikaz za čitanje preko cijelog zaslona optimiziran je za čitanje dokumenta na zaslonu računala. U prikazu za čitanje preko cijelog zaslona možete vidjeti i dokument kako bi se prikazao na ispisanim stranici.

 • Na kartici Prikaz u grupi Prikazi dokumenata kliknite Čitanje preko cijelog zaslona.

  Vrpca sustava Office 14

Da biste se pomakli sa stranice na stranicu u dokumentu, možete koristiti neku od sljedećih mogućnosti:

 • Kliknite strelice u donjim kutovima stranica.

 • Pritisnite PAGE DOWN i PAGE UP ili RAZMAKNICU i BACKSPACE na tipkovnici.

 • Kliknite navigacijske strelice u gornjem središtu zaslona.

  Savjet: Kliknite Mogućnosti prikaza, a zatim Pokaži dvije Slika gumba da biste pogledali dvije stranice ili zaslone.

Premještanje jednog po jednog zaslona

 1. Kliknite Mogućnosti prikaza, a zatim Pokaži dvije Slika gumba da biste pogledali dvije stranice ili zaslone.

 2. Pritisnite CTRL + STRELICA DESNO ili CTRL + STRELICA LIJEVO da biste se pomicati jedan po jedan zaslon.

Kliknite Mogućnosti prikaza, a zatim učinite nešto od sljedećeg:

 • Najprije provjerite nije li odabrana mogućnost Prikaži ispisanu stranicu u odjeljku Mogućnosti prikaza. Da biste tekst prikazali u većoj veličini, kliknite Povećaj veličinu teksta. Da biste prikazali više teksta na zaslonu, kliknite Smanji veličinu teksta.

 • Da biste prikazali stranicu kako bi se prikazala prilikom ispisa, kliknite Pokaži ispisanu stranicu.

 • Da biste istodobno prikazali dvije stranice, kliknite Pokaži dvije stranice Slika gumba.

Skok na zaslon

 • Da biste skočili na prvi ili zadnji zaslon dokumenta, pritisnite HOME ili END.

 • Da biste skočili na određeni zaslon, upišite broj zaslona, a zatim pritisnite ENTER.

Skok na sekciju dokumenta

Pomoću kartice Pregledaj stranice u dokumentu u navigacijskom oknu možete pronaći sekciju dokumenta na koji želite skočiti.

 1. Ako navigacijsko okno nije vidljivo, kliknite Stranica x od x u gornjem središtu zaslona, kliknite Skoči na stranicu , azatim navigacijsko okno.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste skočili na bilo koji naslov u dokumentu, kliknite karticu Pregledaj naslove na kartici dokumenta, a zatim kliknite bilo koji naslov. Ta mogućnost nije dostupna ako dokument nema definiranih naslova.

  • Da biste skočili na određenu stranicu, kliknite karticu Pregledaj stranice na kartici dokumenta, a zatim kliknite minijaturu slike za tu stranicu.

Vrh stranice

 1. Na naslovnoj traci kliknite strelicu pokraj mogućnosti Boja isticanja teksta.

 2. Kliknite boju isticanja koju želite koristiti.

 3. Odaberite tekst ili grafiku koju želite istaknuti.

 • Da biste isključili isticanje, kliknite Boja isticanja teksta, a zatim Zaustavi isticanjeili pritisnite ESC.

 • Da biste promijenili boju alata za isticanje, kliknite strelicu pokraj mogućnosti Boja isticanja teksta,a zatim željenu boju.

 • Na naslovnoj traci kliknite Umetni komentar.

Evidentiranje promjena u dokumentu

 1. Da biste dopustili upisivanje u dokument, kliknite Mogućnosti prikaza, a zatim Dopusti upisivanje.

 2. Ponovno kliknite Mogućnosti prikaza, pokažite na Evidentiranje promjena, a zatim kliknite Evidentiraj promjene.

 3. Unesite željene promjene.

Vrh stranice

Traženje ili zamjena riječi ili izraza

 1. Kliknite Alati, a zatim Traži.

 2. U okvir Traži ovo upišite tekst koji želite potražiti, baš kao i u bilo kojem drugom prikazu u Microsoft Word.

 3. Ako tekst koji pronađete u dokumentu želite zamijeniti nekim drugim tekstom, kliknite karticu Zamijeni, a zatim u okvir Zamijeni sa upišite zamjenski tekst.

  Napomena: Da biste koristili mogućnost Zamijeni, morate kliknuti Mogućnosti prikaza , azatim kliknite Dopusti upisivanje.

 1. Odaberite riječ ili izraz u dokumentu.

 2. Kliknite Alati, a zatim Istraživanje.

  Napomena: Da biste odabrali određenu vrstu istraživačkog materijala , primjerice rječnika, rječnika prijevoda, enciklopedije ili tesaurusa, odaberite servis za istraživanje u oknu zadatka Istraživanje.

 • U gornjem desnom kutu zaslona kliknite Zatvori ili pritisnite ESC.

Vrh stranice

Prikaz za čitanje preko cijelog zaslona optimiziran je za čitanje dokumenta na zaslonu računala. U prikazu za čitanje preko cijelog zaslona možete vidjeti i dokument kako bi se prikazao na ispisanim stranici.

Čitanje dokumenta

 • Na kartici Prikaz u grupi Prikazi dokumenata kliknite Čitanje preko cijelog zaslona.

  Matrica slajda i odgovarajući izgledi

Da biste se pomakli sa stranice na stranicu u dokumentu, možete koristiti neku od sljedećih mogućnosti:

 • Kliknite strelice u donjim kutovima stranica.

 • Pritisnite PAGE DOWN i PAGE UP ili RAZMAKNICU i BACKSPACE na tipkovnici.

 • Kliknite navigacijske strelice u gornjem središtu zaslona.

  Savjet: Kliknite Mogućnosti prikaza, a zatim Pokaži dvije Slika gumba da biste pogledali dvije stranice ili zaslone.

Vrh stranice

 1. Kliknite Mogućnosti prikaza, a zatim Pokaži dvije Slika gumba da biste pogledali dvije stranice ili zaslone.

 2. Pritisnite CTRL + STRELICA DESNO ili CTRL + STRELICA LIJEVO da biste se pomicati jedan po jedan zaslon.

Vrh stranice

Kliknite Mogućnosti prikaza, a zatim učinite nešto od sljedećeg:

 • Da biste tekst prikazali u većoj veličini, kliknite Povećaj veličinu teksta.

 • Da biste prikazali više teksta na zaslonu, kliknite Smanji veličinu teksta.

 • Da biste prikazali stranicu kako bi se prikazala prilikom ispisa, kliknite Pokaži ispisanu stranicu.

 • Da biste prikazali dvije stranice odjednom, kliknite Pokaži dvije stranice Slika gumba .

Vrh stranice

 • Da biste skočili na prvi ili zadnji zaslon dokumenta, pritisnite HOME ili END.

 • Da biste skočili na određeni zaslon, upišite broj zaslona, a zatim pritisnite ENTER.

Vrh stranice

Pomoću karte dokumenta ili okna Minijature možete pronaći sekciju dokumenta na koji želite skočiti.

 1. Ako mapa dokumenta ili okno Minijature nisu vidljivi, kliknite Skoči na stranicu ili sekciju u dokumentu u gornjem središtu zaslona, a zatim Kliknite Karta dokumenta ili Minijature.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste skočili na bilo koji naslov u dokumentu, kliknite taj naslov na karti dokumenta.

  • Da biste skočili na određenu stranicu, kliknite sliku minijature za tu stranicu.

Vrh stranice

U prikazu za čitanje preko cijelog zaslona možete istaknuti sadržaj, pratiti promjene, dodavati komentare i pregledavati promjene.

Isticanje sadržaja koji želite zapamtiti

 1. Kliknite Alati za čitanje, a zatim Boja isticanja teksta.

 2. Odaberite tekst ili grafiku koju želite istaknuti.

 • Da biste isključili isticanje, kliknite Alati za čitanje, zatim Boja isticanja teksta, a zatim Zaustavi isticanjeili pritisnite ESC.

 • Da biste promijenili boju alata za isticanje, kliknite Alatiza čitanje , zatim strelicu pokraj mogućnosti Boja isticanja teksta,a zatim željenu boju.

Evidentiranje promjena u dokumentu

 1. Da biste dopustili upisivanje u dokument, kliknite Mogućnosti prikaza, a zatim Dopusti upisivanje.

 2. Ponovno kliknite Mogućnosti prikaza, pokažite na Evidentiranje promjena, a zatim kliknite Evidentiraj promjene.

 3. Unesite željene promjene.

Add comments

 • Postavite točku unosa na mjesto na koje želite dodati komentar, kliknite Alati za čitanje, a zatim Novi komentar.

Vrh stranice

 1. Kliknite Alati za čitanje, a zatim Traži.

 2. U okvir Traži ovo upišite tekst koji želite potražiti, baš kao i u bilo kojem drugom prikazu u programu Microsoft Office Word.

 3. Ako tekst koji pronađete u dokumentu želite zamijeniti nekim drugim tekstom, kliknite karticu Zamijeni, a zatim u okvir Zamijeni sa upišite zamjenski tekst.

Vrh stranice

 1. Odaberite riječ ili izraz u dokumentu.

 2. Kliknite Alati za čitanje, a zatim Istraživanje.

  Napomena: Da biste odabrali određenu vrstu istraživačkog materijala , primjerice rječnika, rječnika prijevoda, enciklopedije ili tesaurusa, odaberite servis za istraživanje u oknu zadatka Istraživanje.

Vrh stranice

 • U gornjem desnom kutu zaslona kliknite Zatvori ili pritisnite ESC.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje
Prvi koristite nove značajke
Pridružite se Microsoft Office Insiderima

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni jezičnom kvalitetom?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×