Uklonite sliku, primjerice fotografiju, snimku zaslona, crtežni objekt ili neku drugu vrstu slike iz prezentacije PowerPoint kada vam više nije potrebna. Slike je ponekad jednostavno izbrisati jer se nalaze na vrhu drugih slika, ali ponekad je teže jer se nalaze iza slika, na matrici slajdova ili u pozadini.

 1. Odaberite sliku koju želite izbrisati. Znate da je slika odabrana kada vidite da je okružena sivom konturom s ručicama.

  Kad odaberete sliku, ona biva okružena „ručicama”.
 2. Na tipkovnici pritisnite tipku Delete. Slika nestaje.

  Slika koju ste odabrali izbrisana je.

  Napomena: Ako želite istodobno izbrisati više slika, držite pritisnutu tipku Ctrl, a zatim kliknite svaku sliku koju želite izbrisati. Zatim na tipkovnici pritisnite Delete.

  Ako pritisnete i držite tipku Control, možete odabrati više slika.

Uklanjanje slike sa svih slajdova

Ako PowerPoint prezentacija sadrži sliku koja se prikazuje na svakom slajdu, da biste izbrisali sliku sa svih slajdova, morate izbrisati sliku iz matrice slajdova.

 1. Kliknite karticu Prikaz. U grupi Prikazi matrice kliknite Matrica slajdova.

  Mogućnost Matrica slajdova nalazi se na kartici Prikaz.
 2. U oknu s minijaturama slajda provjerite jeste li pri vrhu odabrali minijaturu s brojem u gornjem lijevom kutu.

  Minijatura pri vrhu jest matrica slajdova.
 3. Odaberite sliku koju želite izbrisati, a zatim pritisnite Delete. Slika nestaje, ali ostali elementi matrice slajdova ostaju.

 4. Na kartici Matrica slajdova kliknite Zatvori prikaz matrice da biste se vratili na prezentaciju. Slika je uklonjena sa svakog slajda u prezentaciji.

Uklanjanje slike iz odjeljka druge stavke

Ako je slika koju želite ukloniti skrivena ispod drugih stavki, pa je ne možete kliknuti, pomoću okna za odabir sliku možete dovesti na vrh ostalih stavki da biste je mogli ukloniti.

 1. Na kartici POLAZNO u grupi Uređivanje kliknite Odabir okna > odabir.

 2. U oknu za odabirsvaki se objekt na slajdu prikazuje kao zasebna stavka redoslijedom kojim su slojeviti na slajdu. Kliknite i držite odgovarajući sloj slike koju želite izbrisati pa je povucite na vrh popisa.

 3. Na slajdu kliknite sliku da biste je odabrali, a zatim na tipkovnici pritisnite Delete.

  Savjet: U oknu zaodabir možete i privremeno sakriti objekt klikom na simbol oka.

  Napomena: Slojevi u oknu za odabir mogu imati pogrešne nazive. Ako niste sigurni koji je sloj točan, kliknite simbol oka na desnoj strani svakog sloja odozgo prema dolje da biste sakrili svaki sloj dok ne pronađete odgovarajući.

Uklanjanje pozadinske slike

Slika koju želite ukloniti može se nalaziti i u pozadini za određeni slajd. Da biste je uklonili, pogledajte odjeljak pod nazivom "Uklanjanje pozadinske slike" u članku Dodavanje pozadinske slike na slajdove.

Vidi također

Prilagodba prezentacije (videozapisa) pomoću matrica slajdova

Matrica slajdova

Prilagodba matrice slajdova

Primjena ili promjena rasporeda slajda

Uređivanje, promjena ili brisanje rezerviranog mjesta

Dodavanje slike kao pozadine slajda

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje
Prvi koristite nove značajke
Pridružite se Microsoft Office Insiderima

Jesu li ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom prijevoda?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×