Vraća test nezavisnosti. Funkcija CHISQ.TEST vraća vrijednost iz razdiobe hi-kvadrata (χ2) za statistiku i odgovarajuće stupnjeve slobode. χ2-testove možete koristiti da biste utvrdili jesu li pretpostavljeni rezultati potvrđeni eksperimentom.

Sintaksa

CHISQ.TEST(stvarni_raspon,očekivani_raspon)

Sintaksa funkcije CHISQ.TEST sadrži sljedeće argumente:

 • Stvarni_raspon     Obavezno. Raspon podataka koji sadrži opažene vrijednosti koje će se uspoređivati s očekivanim vrijednostima.

 • Očekivani_raspon     Obavezno. Raspon podataka koji sadrži omjer umnoška zbrojeva redaka i stupaca i sveukupnog zbroja.

Napomene

 • Ako stvarni_raspon i očekivani_raspon imaju različit broj točaka podataka, CHISQ.TEST vraća vrijednost pogreške #N/A.

 • Test χ2 najprije izračunava χ2 statistiku korištenjem sljedeće formule:

  Jednadžba

  gdje je:

  Aij = stvarna učestalost u i-tom retku i j-tom stupcu

  Eij = očekivana učestalost u i-tom retku i j-tom stupcu

  r = broj redaka

  c = broj stupaca

 • Niska vrijednost χ2 je pokazatelj neovisnosti. Kao što je vidljivo iz formule, χ2 je uvijek pozitivna vrijednost ili 0, a 0 je samo kada je Aij = Eij za svaki i,j.

 • CHISQ.TEST vraća vjerojatnost da se vrijednost χ2 statistike, jednaka ili viša od vrijednosti izračunate pomoću gornje formule, mogla dogoditi slučajno pod pretpostavkom nezavisnosti. U izračunu te vjerojatnosti, formula CHISQ.TEST koristi raspodjelu χ2 s prikladnim brojem stupnjeva slobode, df. Ako je r > 1 i c > 1, tada je df = (r - 1)(c - 1). Ako je r = 1 i c > 1, tada je df = c - 1 ili ako je > 1 i c = 1, tada je df = r - 1. r = c= 1 nije dopušteno te se pogreška #N/A vraća.

 • Korištenje funkcije CHISQ.TEST opravdano je kada vrijednosti Eij nisu suviše male. Neki statističari smatraju da bi svaka vrijednost Eij trebala biti najmanje 5.

Primjer

Ogledne podatke kopirajte u sljedeću tablicu i zalijepite ih u ćeliju A1 novog radnog lista programa Excel. Da biste koristili formule za prikaz rezultata, odaberite ih pa pritisnite tipku F2, a zatim Enter. Ako je potrebno, prilagodite širine stupaca da biste vidjeli sve podatke.

Muškarci (stvarno)

Žene (stvarno)

Opis

58

35

Slaganje

11

25

Neutralno

10

23

Neslaganje

Muškarci (očekivano)

Žene (očekivano)

Opis

45,35

47,65

Slaganje

17,56

18,44

Neutralno

16,09

16,91

Neslaganje

Formula

Opis

Rezultat

=CHISQ.TEST(A2:B4;A6:B8)

χ2 statistika za podatke iznad iznosi 16,16957, s 2 stupnja slobode

0,0003082

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje
Prvi koristite nove značajke
Pridružite se Microsoft Insidere

Jesu li ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom prijevoda?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×