CONVERT (opis funkcije)

Pretvara broj iz jednog mjernog sustava u drugi. CONVERT, na primjer, može prevesti tablicu udaljenosti u miljama u tablicu udaljenosti u kilometrima.

Sintaksa

CONVERT(broj;polazna_jedinica;ciljna_jedinica)

Broj     je vrijednost izražena kao polazna_jedinica koji treba pretvoriti.

Polazna_jedinica     argument je koji označava jedinicu u kojoj je broj izražen.

Ciljna_jedinica     argument je koji označava jedinicu rezultata. CONVERT prihvaća sljedeće tekstne vrijednosti (pod navodnicima) za argumente polazna_jedinica i ciljna_jedinica.

Težina i masa

Težina i masa

Polazna_jedinica ili ciljna_jedinica

Gram

"g"

Slug

"sg"

Masa u funtama

"lbm"

U (jedinica atomske mase)

"u"

Masa u uncama

"ozm"

Gran

"grain"

Američki (kratki) kvintal

"cwt" ili "shweight"

Britanski kvintal

"uk_cwt" ili "lcwt" ("hweight")

Stijena

"stone"

Tona

"ton"

Britanska tona

"uk_ton" ili "LTON" ("brton")

Udaljenost

Udaljenost

Polazna_jedinica ili ciljna_jedinica

Metar

"m"

Milja

"mi"

Nautička milja

"Nmi"

Inč

"in"

Stopa

"ft"

Jard

"yd"

Angstrom

"ang"

Ell

"ell"

Svjetlosna godina

"ly"

Parsek

"parsec" ili "pc"

Pika (1/72 inča)

"Picapt" ili "Pica"

Pika (1/6 inča)

"pica"

Američka geodetska milja (zakonska milja)

"survey_mi"

Vrijeme

Vrijeme

Polazna_jedinica ili ciljna_jedinica

Godina

"yr"

Dan

"day" ili "d"

Sat

"h"

Minuta

"mn" ili "min"

Sekunda

"sec" ili "s"

Pritisak

Pritisak

Polazna_jedinica ili ciljna_jedinica

Paskal

"Pa" (ili "p")

Atmosfera

"atm" (ili "at")

milimetar živina stupca

"mmHg"

Funta po četvronom ičnu

"psi"

Torr

"Torr"

Sila

Sila

Polazna_jedinica ili ciljna_jedinica

Njutn

"N"

Din

"dyn" (ili "dy")

Funta sile

"lbf"

Pond

"pond"

Tvrtke za pružanje energetskih usluga

Tvrtke za pružanje energetskih usluga

Polazna_jedinica ili ciljna_jedinica

Džul

"J"

Erg

"e"

Termodinamička kalorija

"c"

IT kalorija

"cal"

Elektronvolt

"eV" (ili "ev")

Konjska snaga-sat

"HPh" (ili "hh")

Vat-sat

"Wh" (ili "wh")

Stopa-funta

"flb"

BTU

"BTU" (ili "btu")

Snaga

Snaga

Polazna_jedinica ili ciljna_jedinica

Konjska snaga

"HP" (ili "h")

Pferdestärke

"PS"

Vat

"W" (ili "w")

Magnetizam

Magnetizam

Polazna_jedinica ili ciljna_jedinica

Tesla

"T"

Gauss

"ga"

Temperatura

Temperatura

Polazna_jedinica ili ciljna_jedinica

Celzijev stupanj

"C" (ili "cel")

Fahrenheitov stupanj

"F" (ili "fah")

Kelvin

"K" (ili "kel")

Rankineov stupanj

"Rank"

Réaumurov stupanj

"Reau"

Glasnoća

Volumen (ili mjera tekućine)

Polazna_jedinica ili ciljna_jedinica

Čajna žličica

"tsp"

Moderna čajna žličica

"tspm"

Žlica

"tbs"

Tekuća unca

"oz"

Šalica

"cup"

Američka pinta

"pt" (ili "us_pt")

Britanska pinta

"uk_pt"

Kvart

"qt"

Imperijalni (britanski) kvart

"uk_qt"

Galon

"gal"

Imperijalni (britanski) galon

"uk_gal"

Litra

"l" ili "L" ("lt")

Kubni angstrom

"ang3" ili "ang^3"

Američki barel nafte

"barrel"

Američki bušel

"bushel"

Kubna stopa

"ft3" ili "ft^3"

Kubni inč

"in3" ili "in^3"

Kubna svjetlosna godina

"ly3" ili "ly^3"

Kubni metar

"m3" ili "m^3"

Kubna milja

"mi3" ili "mi^3"

Kubni jard

"yd3" ili "yd^3"

Kubna nautička milja

"Nmi3" ili "Nmi^3"

Kubna pika

"Picapt3", "Picapt^3", "Pica3" ili "Pica^3"

Bruto registarska tona

"GRT" ("regton")

Mjerna tona (teretna tona)

"MTON"

Područje

Područje

Polazna_jedinica ili ciljna_jedinica

Međunarodni aker

"uk_acre"

Američki geodetski/zakonski aker

"us_acre"

Četvorni angstrom

"ang2" ili “ang^2"

Ar

"ar"

Četvorna stopa

"ft2" ili "ft^2"

Hektar

"ha"

Četvorni inč

"in2" ili "in^2"

Četvorna svjetlosna godina

"ly2" ili "ly^2"

Četvorni metar

"m2" ili "m^2"

Morgen

"Morgen"

Četvorna milja

"mi2" ili "mi^2"

Četvorna nautička milja

"Nmi2" ili "Nmi^2"

Četvorna pika

"Picapt2", "Pica2", "Pica^2" ili "Picapt^2"

Četvorni jard

"yd2" ili "yd^2"

Informacije

Informacije

Polazna_jedinica ili ciljna_jedinica

Bit

"bit"

Bajt

"byte"

Brzina

Brzina

Polazna_jedinica ili ciljna_jedinica

Admiralski čvor

"admkn"

Čvor

"kn"

Metar na sat

"m/h" ili "m/hr"

Metar u sekundi

"m/s" ili "m/sec"

Milja na sat

"m/h"

Sljedeći se skraćeni prefiksi jedinica mogu dodati svim metričkim jedinicama u argumentu polazna_jedinica ili ciljna_jedinica.

Prefiks

Množitelj

Skraćenica

jota

1E+24

"Y"

zeta

1E+21

"Z"

eksa

1E+18

"E"

peta

1E+15

"P"

tera

1E+12

"T"

giga

1E+09

"G"

mega

1E+06

"M"

kilo

1E+03

"k"

hekto

1E+02

"h"

deka

1E+01

"da" ili "e"

deci

1E-01

"d"

centi

1E-02

"c"

mili

1E-03

"m"

mikro

1E-06

"u"

nano

1E-09

"n"

piko

1E-12

"p"

femto

1E-15

"f"

ato

1E-18

"a"

zepto

1E-21

"z"

jokto

1E-24

"y"

Binarni prefiks

Vrijednost prefiksa

Skraćenica

Izvedeno iz prefiksa

jobi

2^80 = 1 208 925 819 614 629 174 706 176

"Yi"

jota

zebi

2^70 = 1 180 591 620 717 411 303 424

"Zi"

zeta

eksbi

2^60 = 1 152 921 504 606 846 976

"Ei"

eksa

pebi

2^50 = 1 125 899 906 842 624

"Pi"

peta

tebi

2^40 = 1 099 511 627 776

"Ti"

tera

gibi

2^30 = 1 073 741 824

"Gi"

giga

mebi

2^20 = 1 048 576

"Mi"

mega

kibi

2^10 = 1024

"ki"

kilo

  • Ako vrste ulaznih podataka nisu točne, CONVERT vraća #VALUE! #BROJ!.

  • Ako jedinica ne postoji, CONVERT prikazuje vrijednost pogreške #N/A.

  • Ako jedinica ne podržava binarni prefiks, CONVERT prikazuje vrijednost pogreške #N/A.

  • Ako su jedinice iz različitih grupa, CONVERT prikazuje vrijednost pogreške #N/A.

  • Nazivi jedinica i prefiksi razlikuju velika i mala slova.

Formula

Opis

Rezultat

=CONVERT(1; "lbm"; "kg")

Pretvara 1 funtu u kilograme.

0,4535924

=CONVERT(68; "F"; "C")

Pretvara 68 farenhajtovih stupnjeva u celzijeve stupnjeve.

20

=CONVERT(2,5; "ft"; "sec")

Nisu jednake vrste podataka, stoga se prikazuje pogreška.

#N/A

=CONVERT(CONVERT(100;"ft";"m");"ft";"m")

Pretvara 100 kvadratnih stopa u kvadratne metre.

9,290304

Kopiranje sljedećeg na prazan radni list

1

2

A

Podaci

6

Formula

Opis (rezultat)

=CONVERT(A2;"C";"F")

Pretvaranje 6 stupnjeva Celzija u Fahrenheit (42,8)

=CONVERT(A2;"tsp";"tbs")

Pretvorite 6 čajnih žličica u žlice (2)

=CONVERT(A2;"gal";"l")

Pretvaranje 6 galona u litru (22,71741274)

=CONVERT(A2;"mi";"km")

Pretvaranje 6 milja u kilometre (9,656064)

=CONVERT(A2;"km";"mi")

Pretvaranje 6 kilometara u milja (3,728227153)

=CONVERT(A2;"in";"ft")

Pretvaranje 6 inča u stope (0,5)

=CONVERT(A2;"cm";"in")

Pretvaranje 6 centimetara u inče (2,362204724)

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

×