Prijavite se pomoću Microsofta
Prijavi se ili izradi račun.
Zdravo,
Odaberite drugi račun.
Imate više računa
Odaberite račun putem kojeg se želite prijaviti.

U ovom se članku opisuju sintaksa formule i korištenje funkcije DAVERAGE u programu Microsoft Excel.

Opis

Određuje prosjek vrijednosti u polju (stupcu) zapisa na popisu ili u bazi podataka koje zadovoljavaju određene uvjete.

Sintaksa

DAVERAGE(bazapodataka; polje; kriterij)

Sintaksa funkcije DAVERAGE sadrži sljedeće argumente:

 • Bazapodataka     predstavlja raspon ćelija od koji se sastoji popis ili baza podataka. Baza podataka jest popis povezanih podataka u kojem su reci povezanih podataka zapisi, a stupci podataka polja. Prvi redak popisa sadrži natpise za svaki stupac.

 • Polje     označava koji se stupac koristi u funkciji. Unesite natpise stupca, kao što su "Dob" ili "Prinos" s dvostrukim navodnicima ili broj (bez navodnika) koji predstavlja položaj stupca unutar popisa: 1 za prvi stupac, 2 za drugi stupac i tako dalje.

 • Kriterij     je raspon ćelija koji sadrži uvjete koje odredite. Kao raspon kriterija možete koristiti bilo koji raspon koji obuhvaća najmanje jedan natpis stupca i najmanje jednu ćeliju ispod natpisa stupca koji određujete kao uvjet za stupac.

Napomene

 • Kao kriterij možete koristiti bilo koji raspon ako obuhvaća najmanje jedan natpis stupca i najmanje jednu ćeliju ispod natpisa stupca za određivanje uvjeta.

  Ako raspon G1:G2 sadrži, primjerice, natpis stupca Prihod u G1 i iznos od 50 000 kn u G2, raspon možete definirati kao OdgPrihod i taj naziv koristiti kao argument kriterija u funkcijama baze podataka.

 • Premda se raspon kriterija može nalaziti bilo gdje na radnom listu, nemojte ga smještati ispod popisa. Ako na popis dodate još podataka, ti se novi podaci dodaju u prvi redak ispod popisa. Ako redak ispod popisa nije prazan, Excel ne može dodati nove podatke.

 • Pazite da se raspon kriterija ne preklapa s popisom.

 • Da bi se operacija izvela na cijelom stupcu baze podataka, ispod natpisa stupaca u raspon kriterija unesite prazan redak.

Primjeri

Ogledne podatke kopirajte u sljedeću tablicu i zalijepite ih u ćeliju A1 novog radnog lista programa Excel. Da biste koristili formule za prikaz rezultata, odaberite ih pa pritisnite tipku F2, a zatim Enter. Ako je potrebno, prilagodite širine stupaca da biste vidjeli sve podatke.

Stablo

Visina

Dob

Prinos

Dobit

Visina

=jabuka

>10

<16

=kruška

Stablo

Visina

Dob

Prinos

Dobit

Jabuka

18

20

14

105

Kruška

12

12

10

96

Trešnja

13

14

9

105

Jabuka

14

15

10

75

Kruška

9

8

8

76,8

Jabuka

8

9

6

45

Formula

Opis

Rezultat

=DAVERAGE(A4:E10;"Prinos";A1:B2)

Prosječni prinos od stabala jabuka čija je visina veća od 10 stopa.

12

=DAVERAGE(A4:E10; 3; A4:E10)

Prosječna dob svih stabala u bazi podataka.

13

Primjeri kriterija

 • Upisivanjem znaka jednakosti u ćeliju označavate da želite unijeti formulu. Da bi se prikazao tekst koji obuhvaća znak jednakosti, stavite ga u dvostruke navodnike, ovako:

  "=Makovac"

  To možete učiniti i ako unosite izraz (kombinaciju formula, operatora i teksta) te želite da se znak jednakosti prikazuje u ćeliji, a ne da ga Excel koristi za izračun. Na primjer:

  =''= unos ''

  pri čemu je unos  tekst ili vrijednost koju želite pronaći. Na primjer:

Vaš unos u ćeliju

Što će Excel izračunati i prikazati

="=Makovac"

=Makovac

="=3000"

=3000

U sljedećim se odjeljcima navode primjeri složenih kriterija.

Više kriterija u jednom stupcu

Booleova logika:     (Prodavač = "Makovac" OR Prodavač = "Abrus")

Da biste pronašli retke koji ispunjavaju više kriterija za jedan stupac, upišite ih izravno jedan ispod drugog u posebne retke raspona kriterija.

U sljedećem rasponu podataka (A6:C10) raspon kriterija (B1:B3) prikazuje retke koji u stupcu Prodavač (A8:C10) sadrže "Makovac" ili "Abrus".

 

A

B

C

1

Vrsta

Prodavač

Prodaja

2

=Makovac

3

=Abrus

4

5

6

Vrsta

Prodavač

Prodaja

7

Pića

Šokec

25 610 kn

8

Meso

Makovac

2250 kn

9

voće i povrće

Abrus

29 551 kn

10

Voće i povrće

Makovac

32720 kn

Više kriterija u većem broju stupaca, pri čemu svi kriteriji moraju biti zadovoljeni

Booleova logika:     (Vrsta = "Voće i povrće" AND Prodaja > 5000)

Da biste pronašli retke koji zadovoljavaju više kriterija u većem broju stupaca, sve kriterije upišite u isti redak raspona kriterija.

U sljedećem rasponu podataka (A6:C10) raspon kriterija (A1:C2) prikazuje sve retke koji u stupcu Vrsta sadrže "Voće i povrće", a u stupcu Prodaja (A9:C10) vrijednost veću od 5000 kn.

 

A

B

C

1

Vrsta

Prodavač

Prodaja

2

=Voće i povrće

>5000

3

4

5

6

Vrsta

Prodavač

Prodaja

7

Pića

Šokec

25 610 kn

8

Meso

Makovac

2250 kn

9

voće i povrće

Abrus

29 551 kn

10

Voće i povrće

Makovac

32 720 kn

Više kriterija u većem broju stupaca, pri čemu može biti zadovoljen bilo koji kriterij

Booleova logika:     (Vrsta = "Voće i povrće" OR Prodavač = "Makovac")

Da biste pronašli retke koji zadovoljavaju više kriterija u većem broju stupaca, pri čemu može biti zadovoljen bilo koji kriterij, kriterije upišite u različite retke raspona kriterija.

U sljedećem rasponu podataka (A6:C10) raspon kriterija (A1:B3) prikazuje sve retke koji u stupcu Vrsta sadrže "Voće i povrće" ili pak u stupcu Prodavač (A8:C10) sadrže "Makovac".

 

A

B

C

1

Vrsta

Prodavač

Prodaja

2

=Voće i povrće

3

=Makovac

4

5

6

Vrsta

Prodavač

Prodaja

7

Pića

Šokec

25 610 kn

8

Meso

Makovac

2250 kn

9

voće i povrće

Abrus

29 551 kn

10

Voće i povrće

Makovac

32 720 kn

Više skupova kriterija, pri čemu svaki skup obuhvaća kriterije za više stupaca

Booleova logika:     ( (Prodavač = "Makovac" AND Prodaja >15000) OR (Prodavač = "Abrus" AND Prodaja > 7500) )

Da biste pronašli retke koji zadovoljavaju više skupova kriterija, pri čemu svaki skup obuhvaća kriterije za više stupaca, svaki skup kriterija upišite u zasebni redak.

U sljedećem rasponu podataka (A6:C10) raspon kriterija (B1:C3) prikazuje retke koji u stupcu Prodavač sadrže "Makovac", a u stupcu Prodaja vrijednosti veću od 15 000 kn ili pak retke koji u stupcu Prodavač sadrže "Abrus", a u stupcu Prodaja (A9:C10) vrijednosti veću od 7500 kn.

 

A

B

C

1

Vrsta

Prodavač

Prodaja

2

=Makovac

>15 000

3

=Abrus

>7500

4

5

6

Vrsta

Prodavač

Prodaja

7

Pića

Šokec

25 610 kn

8

Meso

Makovac

2250 kn

9

voće i povrće

Abrus

29 551 kn

10

Voće i povrće

Makovac

32 720 kn

Više skupova kriterija, pri čemu svaki skup obuhvaća kriterije za jedan stupac

Booleova logika:     ( (Prodaja > 30000 AND Prodaja < 32500 ) OR (Prodaja < 2500) )

Da biste pronašli retke koji zadovoljavaju više skupova kriterija, pri čemu svaki skup obuhvaća kriterije za jedan stupac, u jedno zaglavlje stupca uvrstite više stupaca.

U sljedećem rasponu podataka (A6:C10) raspon kriterija (C1:D3) prikazuje retke koji u stupcu Prodaja (A8:C10) sadrže vrijednosti između 30 000 i 32 500 te vrijednosti manje od 2500.

 

A

B

C

D

1

Vrsta

Prodavač

Prodaja

Prodaja

2

>30 000

<32 500

3

<2500

4

5

6

Vrsta

Prodavač

Prodaja

7

Pića

Šokec

25 610 kn

8

Meso

Makovac

2250 kn

9

voće i povrće

Abrus

29 551 kn

10

Voće i povrće

Makovac

32 720 kn

Kriteriji za traženje tekstnih vrijednosti u kojima su neki znakovi jednaki, a neki različiti

Da biste pronašli tekstne vrijednosti kojima su zajednički neki, no ne svi, znakovi, učinite jedno ili više od sljedećeg:

 • Upišite jedan ili više znakova bez znaka jednakosti (=) da biste pronašli retke u stupcu s tekstnom vrijednosti koja započinje tim znakovima. Kao kriterij, primjerice, upišite tekst Ma i Excel će pronaći "Makovac," "Marko" i "Makovec".

 • Koristite zamjenski znak.

  Kao kriteriji uspoređivanja mogu se koristiti sljedeći zamjenski znakovi.

Svrha

Za pronalaženje

? (upitnik)

Bilo koji pojedinačni znak.
Na primjer, "makov?c" pronalazi "makovac" i "makovec".

* (zvjezdica)

Bilo koji broj znakova.
Na primjer, "*istok" pronalazi "sjeveroistok" i "jugoistok".

~ (tilda) koju slijedi ?, * ili ~

Upitnik, zvjezdica ili tilda
, primjerice, fy91~? pronalazi "fy91?"

U sljedećem rasponu podataka (A6:C10) raspon kriterija (A1:B3) prikazuje retke u stupcu Vrsta u kojima su prvi znakovi "Me" ili retke u stupcu Prodavač (A7:C9) u kojima je drugi znak "o".

 

A

B

C

1

Vrsta

Prodavač

Prodaja

2

Ja

3

=?o*

4

5

6

Vrsta

Prodavač

Prodaja

7

Pića

Šokec

25 610 kn

8

Meso

Makovac

2250 kn

9

voće i povrće

Abrus

29 551 kn

10

Voće i povrće

Makovac

32 720 kn

Kriteriji stvoreni kao rezultati formule

Kao kriterij možete koristiti izračunatu vrijednost koja je rezultat formula. Imajte na umu sljedeće važne detalje:

 • Rezultat formule mora biti TRUE ili FALSE.

 • Budući da koristite formulu, unesite je na uobičajeni način i nemojte upisivati izraz na sljedeći način:

  =''= unos ''

 • Kao natpise kriterija nemojte koristiti natpise stupaca; natpise kriterija ostavite prazne ili koristite natpis koji nije natpis stupca u rasponu (u primjerima koji slijede to su Izračunati prosjek i Točno podudaranje).

  Ako u formuli koristite natpis stupca umjesto relativne reference ćelije ili naziva raspona, Excel prikazuje vrijednost pogreške kao što je #NAME? ili #VALUE! u ćeliji koja sadrži kriterij. Tu pogrešku možete zanemariti jer ona ne utječe na filtriranje raspona.

 • Formula koju koristite kao kriterij mora koristiti relativna referenca radi poziva na odgovarajuću ćeliju u prvom retku (u primjerima koji slijede, C7 i A7).

 • Sve ostale reference u formuli moraju biti apsolutne reference.

Pododlomci koji slijede sadrže primjere kriterija stvorenih kao rezultat formule.

Filtriranje vrijednosti većih od prosjeka svih vrijednosti u rasponu podataka

U sljedećem rasponu podataka (A6:D10) raspon kriterija (D1:D2) prikazuje retke u stupcu Prodaja koji sadrže vrijednost veću od prosjeka svih vrijednosti u stupcu Prodaja (C7:C10). "C7" u formuli odnosi se na filtrirani stupac (C) prvog retka raspona podataka (7).

 

A

B

C

D

1

Vrsta

Prodavač

Prodaja

Izračunati prosjek

2

=C7>AVERAGE($C$7:$C$10)

3

4

5

6

Vrsta

Prodavač

Prodaja

7

Pića

Šokec

25 610 kn

8

Meso

Makovac

2250 kn

9

voće i povrće

Abrus

29 551 kn

10

Voće i povrće

Makovac

32 720 kn

Filtriranje teksta pomoću pretraživanja koje razlikuje velika i mala slova

U rasponu podataka (A6:D10) raspon kriterija (D1:D2) pomoću funkcije EXACT kojom se provodi pretraživanje koje razlikuje velika i mala slova (A10:C10) prikazuje retke koji u stupcu Vrsta sadrže "Voće i povrće". "A7" u formuli odnosi se na filtrirani stupac (A) prvog retka raspona podataka (7).

 

A

B

C

D

1

Vrsta

Prodavač

Prodaja

Točno podudaranje

2

=EXACT(A7; "Voće i povrće")

3

4

5

6

Vrsta

Prodavač

Prodaja

7

Pića

Šokec

25 610 kn

8

Meso

Makovac

2250 kn

9

voće i povrće

Abrus

29 551 kn

10

Voće i povrće

Makovac

32 720 kn

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Želite dodatne mogućnosti?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte tečajeve za obuku, saznajte kako zaštititi uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na njih, pošaljete povratne informacije i čujete se sa stručnjacima s bogatim znanjem.

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni jezičnom kvalitetom?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?
Ako pritisnete Pošalji, vaše će se povratne informacije iskoristiti za poboljšanje Microsoftovih proizvoda i usluga. Vaš će IT administrator moći prikupiti te podatke. Izjava o zaštiti privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×