U ovom se članku opisuju sintaksa formule i korištenje funkcije DAVERAGE u programu Microsoft Excel.

Opis

Određuje prosjek vrijednosti u polju (stupcu) zapisa na popisu ili u bazi podataka koje zadovoljavaju određene uvjete.

Sintaksa

DAVERAGE(bazapodataka; polje; kriterij)

Sintaksa funkcije DAVERAGE sadrži sljedeće argumente:

 • Bazapodataka     predstavlja raspon ćelija od koji se sastoji popis ili baza podataka. Baza podataka jest popis povezanih podataka u kojem su reci povezanih podataka zapisi, a stupci podataka polja. Prvi redak popisa sadrži natpise za svaki stupac.

 • Polje     označava koji se stupac koristi u funkciji. Unesite natpise stupca, kao što su "Dob" ili "Prinos" s dvostrukim navodnicima ili broj (bez navodnika) koji predstavlja položaj stupca unutar popisa: 1 za prvi stupac, 2 za drugi stupac i tako dalje.

 • Kriterij     je raspon ćelija koji sadrži uvjete koje odredite. Kao raspon kriterija možete koristiti bilo koji raspon koji obuhvaća najmanje jedan natpis stupca i najmanje jednu ćeliju ispod natpisa stupca koji određujete kao uvjet za stupac.

Napomene

 • Kao kriterij možete koristiti bilo koji raspon ako obuhvaća najmanje jedan natpis stupca i najmanje jednu ćeliju ispod natpisa stupca za određivanje uvjeta.

  Ako raspon G1:G2 sadrži, primjerice, natpis stupca Prihod u G1 i iznos od 50 000 kn u G2, raspon možete definirati kao OdgPrihod i taj naziv koristiti kao argument kriterija u funkcijama baze podataka.

 • Premda se raspon kriterija može nalaziti bilo gdje na radnom listu, nemojte ga smještati ispod popisa. Ako na popis dodate još podataka, ti se novi podaci dodaju u prvi redak ispod popisa. Ako redak ispod popisa nije prazan, Excel ne može dodati nove podatke.

 • Pazite da se raspon kriterija ne preklapa s popisom.

 • Da bi se operacija izvela na cijelom stupcu baze podataka, ispod natpisa stupaca u raspon kriterija unesite prazan redak.

Primjeri

Ogledne podatke kopirajte u sljedeću tablicu i zalijepite ih u ćeliju A1 novog radnog lista programa Excel. Da biste koristili formule za prikaz rezultata, odaberite ih pa pritisnite tipku F2, a zatim Enter. Ako je potrebno, prilagodite širine stupaca da biste vidjeli sve podatke.

Stablo

Visina

Dob

Prinos

Dobit

Visina

=jabuka

>10

<16

=kruška

Stablo

Visina

Dob

Prinos

Dobit

Jabuka

18

20

14

105

Kruška

12

12

10

96

Trešnja

13

14

9

105

Jabuka

14

15

10

75

Kruška

9

8

8

76,8

Jabuka

8

9

6

45

Formula

Opis

Rezultat

=DAVERAGE(A4:E10;"Prinos";A1:B2)

Prosječni prinos od stabala jabuka čija je visina veća od 10 stopa.

12

=DAVERAGE(A4:E10; 3; A4:E10)

Prosječna dob svih stabala u bazi podataka.

13

Primjeri kriterija

 • Upisivanjem znaka jednakosti u ćeliju označavate da želite unijeti formulu. Da bi se prikazao tekst koji obuhvaća znak jednakosti, stavite ga u dvostruke navodnike, ovako:

  "=Makovac"

  To možete učiniti i ako unosite izraz (kombinaciju formula, operatora i teksta) te želite da se znak jednakosti prikazuje u ćeliji, a ne da ga Excel koristi za izračun. Na primjer:

  =''= unos ''

  pri čemu je unos  tekst ili vrijednost koju želite pronaći. Na primjer:

Vaš unos u ćeliju

Što će Excel izračunati i prikazati

="=Makovac"

=Makovac

="=3000"

=3000

U sljedećim se odjeljcima navode primjeri složenih kriterija.

Više kriterija u jednom stupcu

Booleova logika:     (Prodavač = "Makovac" OR Prodavač = "Abrus")

Da biste pronašli retke koji ispunjavaju više kriterija za jedan stupac, upišite ih izravno jedan ispod drugog u posebne retke raspona kriterija.

U sljedećem rasponu podataka (A6:C10) raspon kriterija (B1:B3) prikazuje retke koji u stupcu Prodavač (A8:C10) sadrže "Makovac" ili "Abrus".

 

A

B

C

1

Vrsta

Prodavač

Prodaja

2

=Makovac

3

=Abrus

4

5

6

Vrsta

Prodavač

Prodaja

7

Pića

Šokec

25 610 kn

8

Meso

Makovac

2250 kn

9

voće i povrće

Abrus

29 551 kn

10

Voće i povrće

Makovac

32720 kn

Više kriterija u većem broju stupaca, pri čemu svi kriteriji moraju biti zadovoljeni

Booleova logika:     (Vrsta = "Voće i povrće" AND Prodaja > 5000)

Da biste pronašli retke koji zadovoljavaju više kriterija u većem broju stupaca, sve kriterije upišite u isti redak raspona kriterija.

U sljedećem rasponu podataka (A6:C10) raspon kriterija (A1:C2) prikazuje sve retke koji u stupcu Vrsta sadrže "Voće i povrće", a u stupcu Prodaja (A9:C10) vrijednost veću od 5000 kn.

 

A

B

C

1

Vrsta

Prodavač

Prodaja

2

=Voće i povrće

>5000

3

4

5

6

Vrsta

Prodavač

Prodaja

7

Pića

Šokec

25 610 kn

8

Meso

Makovac

2250 kn

9

voće i povrće

Abrus

29 551 kn

10

Voće i povrće

Makovac

32 720 kn

Više kriterija u većem broju stupaca, pri čemu može biti zadovoljen bilo koji kriterij

Booleova logika:     (Vrsta = "Voće i povrće" OR Prodavač = "Makovac")

Da biste pronašli retke koji zadovoljavaju više kriterija u većem broju stupaca, pri čemu može biti zadovoljen bilo koji kriterij, kriterije upišite u različite retke raspona kriterija.

U sljedećem rasponu podataka (A6:C10) raspon kriterija (A1:B3) prikazuje sve retke koji u stupcu Vrsta sadrže "Voće i povrće" ili pak u stupcu Prodavač (A8:C10) sadrže "Makovac".

 

A

B

C

1

Vrsta

Prodavač

Prodaja

2

=Voće i povrće

3

=Makovac

4

5

6

Vrsta

Prodavač

Prodaja

7

Pića

Šokec

25 610 kn

8

Meso

Makovac

2250 kn

9

voće i povrće

Abrus

29 551 kn

10

Voće i povrće

Makovac

32 720 kn

Više skupova kriterija, pri čemu svaki skup obuhvaća kriterije za više stupaca

Booleova logika:     ( (Prodavač = "Makovac" AND Prodaja >15000) OR (Prodavač = "Abrus" AND Prodaja > 7500) )

Da biste pronašli retke koji zadovoljavaju više skupova kriterija, pri čemu svaki skup obuhvaća kriterije za više stupaca, svaki skup kriterija upišite u zasebni redak.

U sljedećem rasponu podataka (A6:C10) raspon kriterija (B1:C3) prikazuje retke koji u stupcu Prodavač sadrže "Makovac", a u stupcu Prodaja vrijednosti veću od 15 000 kn ili pak retke koji u stupcu Prodavač sadrže "Abrus", a u stupcu Prodaja (A9:C10) vrijednosti veću od 7500 kn.

 

A

B

C

1

Vrsta

Prodavač

Prodaja

2

=Makovac

>15 000

3

=Abrus

>7500

4

5

6

Vrsta

Prodavač

Prodaja

7

Pića

Šokec

25 610 kn

8

Meso

Makovac

2250 kn

9

voće i povrće

Abrus

29 551 kn

10

Voće i povrće

Makovac

32 720 kn

Više skupova kriterija, pri čemu svaki skup obuhvaća kriterije za jedan stupac

Booleova logika:     ( (Prodaja > 30000 AND Prodaja < 32500 ) OR (Prodaja < 2500) )

Da biste pronašli retke koji zadovoljavaju više skupova kriterija, pri čemu svaki skup obuhvaća kriterije za jedan stupac, u jedno zaglavlje stupca uvrstite više stupaca.

U sljedećem rasponu podataka (A6:C10) raspon kriterija (C1:D3) prikazuje retke koji u stupcu Prodaja (A8:C10) sadrže vrijednosti između 30 000 i 32 500 te vrijednosti manje od 2500.

 

A

B

C

D

1

Vrsta

Prodavač

Prodaja

Prodaja

2

>30 000

<32 500

3

<2500

4

5

6

Vrsta

Prodavač

Prodaja

7

Pića

Šokec

25 610 kn

8

Meso

Makovac

2250 kn

9

voće i povrće

Abrus

29 551 kn

10

Voće i povrće

Makovac

32 720 kn

Kriteriji za traženje tekstnih vrijednosti u kojima su neki znakovi jednaki, a neki različiti

Da biste pronašli tekstne vrijednosti kojima su zajednički neki, no ne svi, znakovi, učinite jedno ili više od sljedećeg:

 • Upišite jedan ili više znakova bez znaka jednakosti (=) da biste pronašli retke u stupcu s tekstnom vrijednosti koja započinje tim znakovima. Kao kriterij, primjerice, upišite tekst Ma i Excel će pronaći "Makovac," "Marko" i "Makovec".

 • Koristite zamjenski znak.

  Kao kriteriji uspoređivanja mogu se koristiti sljedeći zamjenski znakovi.

Svrha

Za pronalaženje

? (upitnik)

Bilo koji pojedinačni znak.
Na primjer, "makov?c" pronalazi "makovac" i "makovec".

* (zvjezdica)

Bilo koji broj znakova.
Na primjer, "*istok" pronalazi "sjeveroistok" i "jugoistok".

~ (tilda) koju slijedi ?, * ili ~

Upitnik, zvjezdicu ili tildu,
primjerice, fy91~? pronalazi "fy91?"

U sljedećem rasponu podataka (A6:C10) raspon kriterija (A1:B3) prikazuje retke u stupcu Vrsta u kojima su prvi znakovi "Me" ili retke u stupcu Prodavač (A7:C9) u kojima je drugi znak "o".

 

A

B

C

1

Vrsta

Prodavač

Prodaja

2

Ja

3

=?o*

4

5

6

Vrsta

Prodavač

Prodaja

7

Pića

Šokec

25 610 kn

8

Meso

Makovac

2250 kn

9

voće i povrće

Abrus

29 551 kn

10

Voće i povrće

Makovac

32 720 kn

Kriteriji stvoreni kao rezultati formule

Kao kriterij možete koristiti izračunatu vrijednost koja je rezultat formula. Imajte na umu sljedeće važne detalje:

 • Rezultat formule mora biti TRUE ili FALSE.

 • Budući da koristite formulu, unesite je na uobičajeni način i nemojte upisivati izraz na sljedeći način:

  =''= unos ''

 • Kao natpise kriterija nemojte koristiti natpise stupaca; natpise kriterija ostavite prazne ili koristite natpis koji nije natpis stupca u rasponu (u primjerima koji slijede to su Izračunati prosjek i Točno podudaranje).

  Ako koristite natpis stupca u formuli umjesto relativne reference ćelije ili naziva raspona, Excel prikazuje vrijednost pogreške kao što je #NAME? ili #VALUE! u ćeliji koja sadrži kriterij. Tu pogrešku možete zanemariti jer ona ne utječe na filtriranje raspona.

 • Formula koju koristite kao kriterij mora koristiti relativna referenca radi poziva na odgovarajuću ćeliju u prvom retku (u primjerima koji slijede, C7 i A7).

 • Sve ostale reference u formuli moraju biti apsolutne reference.

Pododlomci koji slijede sadrže primjere kriterija stvorenih kao rezultat formule.

Filtriranje vrijednosti većih od prosjeka svih vrijednosti u rasponu podataka

U sljedećem rasponu podataka (A6:D10) raspon kriterija (D1:D2) prikazuje retke u stupcu Prodaja koji sadrže vrijednost veću od prosjeka svih vrijednosti u stupcu Prodaja (C7:C10). "C7" u formuli odnosi se na filtrirani stupac (C) prvog retka raspona podataka (7).

 

A

B

C

D

1

Vrsta

Prodavač

Prodaja

Izračunati prosjek

2

=C7>AVERAGE($C$7:$C$10)

3

4

5

6

Vrsta

Prodavač

Prodaja

7

Pića

Šokec

25 610 kn

8

Meso

Makovac

2250 kn

9

voće i povrće

Abrus

29 551 kn

10

Voće i povrće

Makovac

32 720 kn

Filtriranje teksta pomoću pretraživanja koje razlikuje velika i mala slova

U rasponu podataka (A6:D10) raspon kriterija (D1:D2) pomoću funkcije EXACT kojom se provodi pretraživanje koje razlikuje velika i mala slova (A10:C10) prikazuje retke koji u stupcu Vrsta sadrže "Voće i povrće". "A7" u formuli odnosi se na filtrirani stupac (A) prvog retka raspona podataka (7).

 

A

B

C

D

1

Vrsta

Prodavač

Prodaja

Točno podudaranje

2

=EXACT(A7; "Voće i povrće")

3

4

5

6

Vrsta

Prodavač

Prodaja

7

Pića

Šokec

25 610 kn

8

Meso

Makovac

2250 kn

9

voće i povrće

Abrus

29 551 kn

10

Voće i povrće

Makovac

32 720 kn

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine

Istražite osposobljavanje >

Prvi koristite nove značajke

Pridružite se Microsoft Insidere >

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni jezičnom kvalitetom?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×