Prijavite se pomoću Microsofta
Prijavite se ili stvorite račun.
Zdravo,
Odaberite drugi račun.
Imate više računa
Odaberite račun pomoću kojeg se želite prijaviti.

Pomoću ovih mogućnosti u programu Publisher možete upravljati širokim rasponom alata za ispis, kao što je postavljanje pisača pomoću čarobnjaka da biste jednostavno ispisali omotnice i obostrane publikacije, zasebno ispisivali palete boja i dodali oznake za ispis.

Kartica Odvajanja

Odjeljak Izlaz

Odaberite postavke kojima određujete hoće li se materijal ispisivati složeno ili odvojeno, koje će se ploče ispisati i kojom razlučivošću.

Ispiši boje kao     Odaberite jednu od ovih mogućnosti da biste odredili model boja:

 • Mješoviti RGB     Tu mogućnost odaberite ako želite ispisati složeni materijal u kojem su boje definirane RGB modelom boja. To je preporučena mogućnost za stolni ispis.

 • Mješovito u sivim nijansama     Tu mogućnost odaberite ako želite ispisati složeni materijal u kojem su boje definirane kao nijanse sive.

 • Mješoviti CMYK     Tu mogućnost odaberite ako želite ispisati složeni materijal u kojem su boje definirane kao model boja CMYK (cijan, magenta, žuta, crna).

  • Da bi mogućnost SMYK bila omogućena, s računalom mora biti povezan pisač u boji s protokolom PostScript razine 2 ili novijim.

  • Ako u dijaloškom okviru Ispis ne odaberete pisač u boji, a odaberete ovu mogućnost, prikazat će se poruka koja vas podsjeća da odaberete pisač u boji.

 • Odvajanja     Tu mogućnost odaberite ako želite ispisati zasebnu ploču za svaku tintu koja se koristi u publikaciji.

  Napomena: Ako odaberete Odvajanje, omogućit će se mogućnosti Nemoj ispisivati prazne ploče i Zaslon u polutonovima.

  Ove ploče     Odaberite jednu od ovih mogućnosti da biste definirali tinte koje će se koristiti u postupku ispisa. Mogućnosti u odjeljku Zaslon u polutonovima ovisit će o mogućnostima koje odaberete na tom popisu.

  Napomena: Ta je mogućnost omogućena samo ako je odabrana mogućnost Odvajanja.

  • Sve definirane tinte     Tu mogućnost odaberite ako želite za svaku tintu definiranu za publikaciju ispisati zasebnu ploču, bez obzira na to koristi li se ta tinta.

  • Samo korištene tinte     Tu mogućnost odaberite ako zasebne ploče želite ispisati samo za tinte koje su iskorištene u publikaciji.

  • Pretvori spot u postupak     Tu mogućnost odaberite ako želite spot boje korištene u publikaciji pretvoriti u CMYK vrijednosti i te predmete ispisati u postupku razdvajanja boja.

   Nemoj ispisivati prazne ploče     Taj okvir potvrdite ako ne želite da se ispisuju ploče za tintu koja se koristi u publikaciji, ali ne na toj konkretnoj stranici. Kad je okvir potvrđen, Publisher će za stranicu na kojoj se nalazi samo crni tekst, primjerice, ispisati samo ploču crne tinte. Za stranice koje sadrže fotografije u boji Publisher će ispisati ploče cijan, magenta, žute i crne tinte.

Razlučivost     Prikazane mogućnosti ovise o pisaču. Uz mogućnost (zadano), ostale razlučivosti mogu, primjerice, obuhvaćati 525 x 525, 600 x 600, 1200 x 1200 ili 1800 x 1800. Razlučivosti prikazane na popisu najčešće su izražene kao točke po inču (dpi). Mogu biti i točke po centimetru (dpc), ovisno o pisaču ili fotoosvjetljivaču. Dostupne razlučivosti ovise o upravljačkom programu pisača koji koristite. Razlučivosti pisača unaprijed su postavljene i nije ih moguće prilagoditi. Neki pisači omogućuju ispis u samo jednoj razlučivosti.

Odjeljak Zaslon u polutonovima

Odaberite postavke koje određuju broj linija po inču (lpi). Postavke se razlikuju ovisno o mogućnostima koje ste odabrali na popisu Ove ploče.

Napomena: Ta su mogućnosti omogućene samo ako je odabrana mogućnost Odvajanja.

Koristiti donje prilagođene postavke     Potvrdite taj okvir da biste postavili prilagođene kutove i učestalost linija rastera za ploče boja za obradu i spot-boja. Ovisno o tome jeste li odabrali Sve definirane tinte, Samo korištene tinte ili Pretvori spot u postupak, razlikuju se i mogućnosti u odjeljcima Ploča ispisa, Učestalost i Kut. Od komercijalnog tiskara zatražite informaciju o tome je li potrebno promijeniti zadane mogućnosti.

Ploča ispisa     Potvrdite okvire za ploče tinte koje želite ispisati.

Učestalost     Unesite prilagođenu učestalost linija rastera za sve rastere i polutonove na ploči.

Kut     Unesite prilagođeni kut linija rastera za sve rastere i polutonove na ploči.

Zadana učestalost u programu Publisher postavljena je na 133 linije po inču (lpi). Zadani je kut u programu Publisher postavljen na sljedeće:

 • Crna (K): 45 stupnjeva.

 • Cijan (C): 105 stupnjeva.

 • Magenta (M): 75 stupnjeva.

 • Žuta (Y): 90 stupnjeva.

 • Spot boje: ovisno o tome koliko ih se koristi. Publisher prvu spot-boju ispisuje pri 45 stupnjeva. Ostale spot-boje ispisuju se pri 105, 75, 30, 60, 90, 135, 15, 165, 120 i 0 stupnjeva.

Vrati ovu karticu na izvorno

Klikom na ovaj gumb sve se mogućnosti na kartici vraćaju na zadane postavke.

Kartica Postavke stranice

Postavite koje oznake pisača želite koristiti. Oznake se ispisuju izvan stranice, i to samo ako je veličina papira veća od veličine stranice publikacije.

Odjeljak Izlaz na pisaču

Odaberite usmjerenje i način obrade slike. Učinke promjene tih mogućnosti možete vidjeti u odjeljku Uzorak.

Napomena: Sljedeće mogućnosti dostupne su samo uz pisače s protokolom PostScript:

 • Okomito zrcaljenje     Potvrdite ovaj okvir da biste ispisali okomito zrcaljenu sliku publikacije. Ta se mogućnost najčešće koristi prilikom ispisa u filmu na osvjetljivaču, tako da se slika pravilno čita kada je stranica emulzije u filmu isključena (kao kada snimate pločicu za tisak).

 • Vodoravno zrcaljenje     Potvrdite ovaj okvir da biste ispisali vodoravnu zrcaljenu sliku publikacije. Ta se mogućnost najčešće koristi prilikom ispisa u filmu na osvjetljivaču, tako da se slika pravilno čita kada je stranica emulzije u filmu isključena (kao kada snimate pločicu za tisak).

 • Negativna slika     Taj okvir potvrdite ako želite ispisati negativnu sliku publikacije. Ta se mogućnost najčešće koristi prilikom ispisa na film na fotoosvjetljivaču da bi se slika očitala kao pozitiv prilikom prijenosa na tiskovnu formu.

Područje uzorka

U tom se okviru prikazuje kako će odabrane mogućnosti utjecati na slike i tekst. Ako, primjerice, odaberete Zrcali vodoravno i Negativna slika, ogledna slika prikazivat će bijelu životinju koja trči ulijevo iznad teksta koji je poravnan desno. Papir u pozadini bit će crne boje.

Odjeljak Oznake pisača

Odaberite razne oznake za tiskare. Oznake se ispisuju izvan stranice, a mogu se ispisati samo ako je veličina papira veća od veličine stranice publikacije.

Napomena: Mogućnosti Informacije o zadatku, Registarske oznake i Stupci gustoće dostupne su samo ako ste u odjeljku Izlaz na kartici Odvajanja odabrali Mješovito u sivim nijansama, Odvajanja ili Mješoviti CMYK. Nisu dostupne ako odaberete Mješoviti RGB.

 • Obreži oznake     Taj okvir potvrdite da biste ispisali oznake koje pokazuju gdje je potrebno obrezati stranicu da bi se postigla željena veličina publikacije.

 • Informacije o zadatku     Taj okvir potvrdite da biste na svakoj ploči ispisali informacije o zadatku ispisa. Informacije o zadatku obuhvaćaju naziv datoteke publikacije, datum njezina ispisa te broj stranice. Ako ispisujete razdvajanja boja, informacije o zadatku obuhvaćaju i podatak o tome za koju je boju ta ploča (cijan, magenta, žuta, crna ili spot-boja).

 • Registarske oznake     Taj okvir potvrdite ako želite ispisati registarske oznake koje će se koristiti za poravnanje (registriranje) ispisa dviju ili više tiskovnih formi na jednoj stranici.

 • Stupci gustoće     Taj okvir potvrdite ako želite ispisati stupac gustoće stupnjevan od 10-postotnog rastera do 100-postotne ispune. Komercijalna tiskara na temelju tog će stupca odrediti odgovarajuće vrijeme ekspozicije za tisak ploče i za testiranje rastera ispisanih stranica.

 • Stupci boje (samo CMYK i separacija)     Taj okvir potvrdite ako želite ispisati stupac boja pomoću kojeg komercijalna tiskara može provjeriti kvalitetu ispisa dijela popunjenog tintom na stranici. Ta je mogućnost dostupna samo ako je na kartici Odvajanja odabrano Odvajanja ili Mješoviti CMYK.

Stil oznake     Kliknite ikonu da biste odabrali stil oznaka.

Odjeljak Preljevi

Odaberite želite li dopustiti prelijevanja te prikazati količinu obrezivanja pomoću oznaka prelijevanja.

Napomena: Sljedeće mogućnosti dostupne su samo uz pisače s protokolom PostScript:

 • Omogući preljeve     Taj okvir potvrdite ako želite dopustiti da se objekti koji prelaze rub stranice ispišu u radijusu do 1/8 inča izvan veličine stranice. Taj je okvir po zadanom potvrđen.

 • Oznake preljeva     Taj potvrdni okvir postaje dostupan samo ako je odabrana mogućnost Dopusti preljeve. Potvrdite taj okvir ako želite ispisati oznake preljeva koje označavaju količinu prelijevanja. Oznake preljeva ispisuju se 1/8 inča izvan oznaka obrezivanja.

Kartica Grafika i fontovi

Odaberite kako će se obrađivati fontovi, razlučivost slike te obrezivanje i smanjivanje slike tijekom ispisa.

Odjeljak Fontovi

Koristi samo fontove za objavu     Tu mogućnost kliknite ako pisaču želite dopustiti upotrebu samo one verzije fonta koja se koristi u publikaciji.

Napomena: Postoje različite verzije istog fonta. Čak i ako koristite obični font Times New Roman, primjerice, on možda neće biti potpuno jednak onome koji je ugrađen u pisač. Ako koristite verzije fontova koje određuje Publisher, ispis publikacije bit će predvidljiviji, a često i kvalitetniji nego kad dopustite zamjenu fontova.

Pisaču omogući zamjenu fontova     Tu mogućnost kliknite ako želite koristiti ugrađene fontove pisača, bilo da su u memoriji samo za čitanje (ROM-u), memoriji s izravnim pristupom (RAM-u) ili na tvrdom disku, istog naziva kao i fontovi koji se koriste u vašoj publikaciji. Ako odaberete tu mogućnost, datoteka bi se mogla brže ispisivati jer će biti manja, ali bi mogla izgledati drukčije.

Odjeljak Slike

Ispiši sve slike u punoj razlučivosti     Tu mogućnost kliknite da biste povezane slike ispisali kao grafike visoke razlučivosti.

Ispiši povezane slike u niskoj razlučivosti     Tu mogućnost kliknite da biste svaku povezanu sliku ispisali kao grafiku rezerviranog mjesta u niskoj razlučivosti koja je pohranjena u publikaciji.

Nemoj ispisivati nijednu sliku     Tu mogućnost kliknite ako umjesto svake slike želite ispisati okvir. Ta mogućnost može biti korisna kada želite ispisati brzu provjeru rasporeda na kojem se prikazuje samo položaj slika.

Napomena: Njome se uklanjaju sve umetnute slike, bile povezane ili ugrađene, kao i svi isječci crteža. Samooblici i obrubi uvijek se ispisuju. Slike koje se koriste kao ispune u samooblicima, tekstnim okvirima i WordArt grafikama također se ispisuju, baš kao i slike koje se koriste kao pozadina stranice.

Odjeljak Obreži i smanji slike

Mogućnosti u tom odjeljku nisu dostupne za komercijalni mješoviti RGB.

Napomena: Da biste odabrali mogućnost Mješoviti CMYK, u dijaloškom okviru Ispis mora biti odabran pisač u boji s protokolom PostScript razine 2 ili noviji.

Slike u boji i sivim nijansama     Taj okvir potvrdite da biste pristupili mogućnostima kvalitete ispisa, a potom unesite raspon točaka po inču (dpi) za slike u boji i one u sivim tonovima. Zadana minimalna i maksimalna vrijednost ovise o metodi ispisa. Za ispis visoke kvalitete, primjerice, zadana je minimalna vrijednost 300 dpi, a zadana maksimalna vrijednost 450 dpi.

Crtanje (1 bit)     Taj okvir potvrdite ako želite veću kvalitetu ispisa, a potom unesite raspon točaka po inču (dpi) za crteže. Zadani je minimum 1200 dpi, a zadani maksimum 1500 dpi.

Vrati ovu karticu na izvorno     Klikom na ovaj gumb sve se mogućnosti na kartici vraćaju na zadane postavke.

Kartica Čarobnjak za postavljanje pisača

Pomoću mogućnosti na ovoj kartici možete postaviti pisač za ručni ispis omotnica ili obostranih publikacija. Mogućnostima u odjeljku Ručno umetanje za dvostrani ispis možete prilagoditi postavke koje čarobnjak prikupi.

Napomene: 

 • Kad prvi put pokušate ispisati omotnicu ili obostranu publikaciju bez upotrebe čarobnjaka za postavljenje pisača, prikazat će se poruka s upitom želite li koristiti čarobnjak za prikupljanje postavki umetanja pisača. Ako kliknete Da, čarobnjak će postaviti pisač.

 • Ako imate više pisača, pokrenite čarobnjak da biste prikupili postavke ispisa za svaki pisač prije korištenja.

Čarobnjak za postavljanje dvostranog ispisa

Kliknite Čarobnjak za postavljanje dvostranog ispisa da biste pokrenuli čarobnjak od šest koraka koji će vas provesti kroz pravilan ispis obostranih publikacija. Koraci obuhvaćaju identifikaciju uvlačenja papira na pisaču i testiranja da biste bili sigurni da će se publikacija ispisati na željeni način. Čarobnjak će nakon pokretanja automatski koristiti postavke pisača za sve zadatke dvostranog (obostranog) ispisa.

Napomene: 

 • Za svaki novi pisač koji instalirate potrebno je prije ispisa obostrane publikacije pokrenuti čarobnjak.

 • Ako imate stolni pisač bez mogućnosti obostranog ispisa, pokrenite čarobnjak za postavljanje dvostranog ispisa, a potom ručno ispišite obostranu publikaciju.

Ručno umetanje za dvostrani ispis

Nakon pokretanja čarobnjaka za postavljanje dvostranog ispisa postavke pisača koje čarobnjak prikupi možete prilagoditi da biste mogli ručno ispisati obostranu publikaciju.

Važno: Postavke mijenjajte samo ako ste napredni korisnik. Zadatak ispisa nakon promjene postavki možda neće uspjeti.

Puni iz     

Tu mogućnost odaberite da biste označili želite li da pisač papir uvlači iz ladice na dnu ili na vrhu pisača.

Umetanje papira s     

 • Dugi rub     Tu mogućnost odaberite ako pisač papir uvlači duž dugog ruba (vodoravno usmjerenje).

 • Kratki rub     Tu mogućnost odaberite ako pisač papir uvlači duž kratkog ruba (okomito usmjerenje).

Zakretanje lista papira     

 • 0 stupnjeva     Tu mogućnost odaberite ako papir možete ponovno umetnuti u istom smjeru kao i prvu stranu obostranog lista.

 • 180 stupnjeva     Tu mogućnost odaberite ako papir morate zakrenuti vodoravno za 180 stupnjeva prije ponovnog umetanja za obostrani ispis.

Umetanje sprijeda     

 • Licem gore    Tu mogućnost odaberite ako pisač ispisuje licem prema gore.

 • Licem dolje     Tu mogućnost odaberite ako pisač ispisuje licem prema dolje.

Umetanje straga     

 • Licem dolje     Tu mogućnost odaberite ako pisač ispisuje licem prema dolje.

 • Licem gore     Tu mogućnost odaberite ako pisač ispisuje licem prema gore.

Redoslijed ispisa straga     

 • Obrnuto     Tu mogućnost odaberite da biste publikaciju ispisali kao obrnutu sliku (zrcalni efekt).

 • Normalno     Tu mogućnost odaberite da biste publikaciju ispisali normalno.

Dijalog postavki omotnice

Kliknite gumb Dijalog postavki omotnice da biste otvorili dijaloški okvir Postavljanje omotnice pomoću kojeg možete ispisivati omotnice. Notes, ovaj je dijaloški okvir dostupan samo u programu Publisher 2007.

Vrati ovu karticu na izvorno

Klikom na taj gumb na izvorne postavke vratit će se samo mogućnosti u dijaloškim okvirima Ručno umetanje za dvostrani ispis i Postavljanje omotnice. Mogućnosti čarobnjaka za postavljanje dvostranog ispisa neće se vratiti na izvorne postavke.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje
Prvi koristite nove značajke
Pridružite se Microsoft Office Insiderima

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni jezičnom kvalitetom?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×