Prijavite se pomoću Microsofta
Prijavi se ili izradi račun.
Zdravo,
Odaberite drugi račun.
Imate više računa
Odaberite račun putem kojeg se želite prijaviti.

Upotrijebite sljedeće mogućnosti u dijaloškom okviru Oblikovanje objekta da biste primijenili oblikovanje na tekstne okvire, samooblike, tablice, slike i WordArt u programu Publisher.

Napomena: Neke od kartica u dijaloškom okviru dostupne su samo ovisno o odabranom objektu.

O kojoj kartici želite saznati više?

Kartica Boje i crte

Pomoću kartice Boje i crte primijenite ispune bojom, crte ili obrube na odabrani objekt ili ćeliju tablice.

Ispuna

Boja – s palete odaberite boju ispune ili odgovarajuću mogućnost s popisa:

 • Boje sheme – odaberite boje iz sheme boja primijenjene u publikaciji.

 • Standardne boje – odaberite boje iz standardnog skupa boja.

 • Bez ispune – kliknite tu mogućnost da odabranim objektima ne biste dodali nikakvu ispunu. Objekti bez ispune imat će prozirnu pozadinu.

 • Još boja – kliknite tu mogućnost da biste otvorili dijaloški okvir Boje. Možete odabrati novu boju iz standardne palete boja ili prilagođenu boju koju možete definirati putem modela boja RBG, HSL i CMYK. Možete odabrati i boju PANTONE®.

  Napomena: Ovdje prikazane boje PANTONE® možda se neće podudarati sa standardima prepoznavanja tvrtke PANTONE. Poslužite se trenutnim publikacijama s bojama PANTONE da biste vidjeli stvarnu boju. PANTONE® i ostali zaštitni znakovi tvrtke Pantone, Inc. vlasništvo su tvrtke Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2007.

Efekti ispune – kliknite tu mogućnost da biste otvorili dijaloški okvir Efekti ispune, putem kojeg možete primijeniti efekte ispune kao što su stupnjevite ispune, teksture, uzorci, ispune slikom i toniranja.

Prozirnost – u okvir Prozirnost unesite postotak prozirnosti ili upotrijebite klizač da biste postavili prozirnost ispune. Ta je mogućnost dostupna samo ako odaberete neku vrstu ispune.

Crta

Boja – s palete odaberite željenu boju ispune ili jednu od mogućnosti s popisa:

 • Boje sheme – odaberite boje iz sheme boja primijenjene u publikaciji.

 • Standardne boje – odaberite boje iz standardnog skupa boja.

 • Bez konture – kliknite tu mogućnost ako odabranom objektu ne želite dodati nikakvu konturu.

 • Još boja – kliknite tu mogućnost da biste otvorili dijaloški okvir Boje. Možete odabrati novu boju iz standardne palete boja ili prilagođenu boju koju možete definirati putem modela boja RBG, HSL i CMYK. Možete odabrati i boju PANTONE®.

Prozirnost – u okvir Prozirnost unesite postotak prozirnosti ili upotrijebite klizač da biste postavili prozirnost ispune. Ta je mogućnost dostupna samo ako odaberete neku vrstu ispune. 

Debljina – unesite debljinu crte. Ta mogućnost nije dostupna ako je odabrana mogućnost Bez boje

Vrsta slaganja – na popisu mogućnosti odaberite objedinjeni stil i debljinu crte ili pak kliknite BorderArt da biste otvorili dijaloški okvir BorderArt. Ta je mogućnost dostupna samo ako odaberete neku vrstu ispune. 

Vrsta crtice – na popisu odaberite stil isprekidane crte. Ta mogućnost nije dostupna ako je odabrana mogućnost Bez boje

Vrsta završne oznake – na popisu odaberite Zaobljeno, Kvadrat ili Ravno. Ta mogućnost nije dostupna ako je odabrana postavka Bez boje

Vrsta pridruživanja – na popisu odaberite Nagnuto, Pravi kut ili Zaobljeno da biste postavili drugačije vrste kutova crte. Ta mogućnost nije dostupna ako je odabrana postavka Bez boje

BorderArt – kliknite taj gumb da biste otvorili dijaloški okvir BorderArt u kojem možete odabrati grafički obrub objekta.

Pretpregled – prikazuje odabrane stilove ispune i crte. Odjeljak Pretpregled dostupan je samo za one vrste objekata pravokutnih dimenzija, kao što su tekstni okviri, tablice, slike i pravokutni samooblici. Gumbi oko odjeljka Pretpregled odgovaraju crtama objekta. Oblikovanje crta možete primijeniti na pojedinačne crte tako da odaberete samo one gumbe koji odgovaraju crtama koje želite promijeniti. Publisher prikazuje gumbe koji odgovaraju okomitim i vodoravnim crtama koje dijele ćelije tablice. Ako ste postavili dijagonale ćelija, Publisher će prikazati gumb koji odgovara dijagonalnoj crti. Ako je vrsta objekta tablica, Publisher će prikazati gumbe koji odgovaraju okomitim i vodoravnim crtama koje dijele ćelije tablica. Osim toga, ako ste postavili dijagonale ćelija, Publisher će prikazati gumb koji odgovara dijagonalnoj crti.

Zadane postavke – kliknite jednu od mogućnosti zadanih postavki da biste primijenili skup crta na objekt. Možete odabrati mogućnosti koje odgovaraju potpunoj odsutnosti crta, svim obrubima ili svim obrubima i razdjelnicima ćelija.

Nacrtaj obrube unutar okvira – odaberite tu mogućnost da biste nacrtali obrub koji se u jednakoj mjeri dodaje u unutrašnji i na vanjski dio okvira, a ne samo na njegov vanjski dio.

Napomena: U slučaju određenih samooblika, kao što su nasmiješeno lice, limenka i munja, ta mogućnost nije dostupna.

Primijeni postavke na nove objekte – potvrdite tu mogućnost da biste zadržali postavke za ispune i crte kao zadane postavke za sve nove objekte iste vrste.

Napomena: Taj je potvrdni okvir dostupan samo ako je objekt koji oblikujete tekstni okvir ili samooblik.

Efekti oblika – otvorit će se dijaloški okvir Oblikovanje oblika, koji će vam pružiti pristup ispuni, sjeni, refleksiju, sjaju, mekim rubovima, 3D oblikui efektima 3D rotacije .

Vrh stranice

Kartica Veličina

Napomena: Ako odaberete tablicu, a putem jezičnih postavki sustava Microsoft Office omogućena je podrška za istočnoazijske ili jezike koji se pišu zdesna nalijevo, ta se kartica naziva Veličina i usmjerenje.

Veličina i rotacija

Visina – unesite željenu visinu objekta.

Širina – unesite željenu širinu objekta.

Zakretanje – unesite vrijednost između 0 i 359 koja predstavlja broj stupnjeva za koliko želite zakrenuti objekt u smjeru kazaljke na satu.

Napomene: 

 • Postavke visine i širine uvijek su navedene u dimenzijama nerotiranog objekta.

 • Kada u odjeljku Veličina i rotacija promijenite postavke Visina i Širina, sukladno njima mijenjanju se i postavke proporcija visine i širine u odjeljku Skaliranje.

Skaliranje

Visina – unesite željenu visinu tablice u obliku postotka izvorne veličine.

Širina – unesite željenu širinu tablice u obliku postotka izvorne veličine.

Napomene: 

 • Postavke visine i širine uvijek su navedene u dimenzijama nerotiranog objekta.

 • Kada u odjeljku Skaliranje promijenite postavke Visina i Širina , sukladno njima mijenjanju se i postavke točnih mjera Visina i Širina u odjeljku Veličina i rotiranje.

Zaključaj razmjer proporcija – odaberite taj okvir da biste zadržali postavke Visina i Širina u jednakim proporcijama. Ako, primjerice, vrijednost Visina promijenite za 150%, Publisher automatski mijenja vrijednost Širina u 150%.

Vrh stranice

Kartica Izgled

Pomoću kartice Izgled odredite točan položaj objekta na stranici. Odabrati možete i mogućnosti prelamanja teksta oko tablice na tekstnom okviru ili pak samoobliku koji sadrži tekst.

Položaj objekta – ako se objekt nalazi na tekstnom okviru ili samoobliku, odaberite želite li da se nalazi U retku ili da je postavljen Točno, odnosno na fiksnom položaju.

Položaj na stranici

Odaberite sljedeće mogućnosti da biste precizno pozicionirali objekt na stranici. Te mogućnosti nisu dostupne za objekte koji se nalaze u retku.

Vodoravno – unesite vrijednost za prostor koji želite ostaviti između objekta i dijela stranice navedena u okviru Od.

Od – odaberite dio stranice (Gornji lijevi kut, Sredina ili Gornji desni kut) od kojeg želite mjeriti vodoravni položaj objekta.

Okomito – unesite vrijednost za prostor koji želite ostaviti između objekta i dijela stranice navedena u okviru Od.

Od – odaberite dio stranice (Gornji lijevi kut, Sredina ili Gornji desni kut) od kojeg želite mjeriti okomiti položaj objekta.

Stil omatanja – ako se objekt nalazi na tekstnom okviru ili samoobliku s tekstom, moguće je odabrati način omatanja teksta oko objekta.

 • Kvadrat – tekst se omata oko svih strana pravokutnika za odabir objekta.

 • Zbijeno – tekst se omata što je moguće bliže objektu.

 • Kroz – tekst se omata oko obruba i oko svih otvorenih dijelova objekta.

 • Vrh i dno – tekst se omata iznad i ispod objekta, no ne i oko njegovih stranica.

 • Ništa – uklanja se potpuno oblikovanje omatanja teksta tako da se tekst više ne omata oko objekta. Ako je objekt proziran, tekst koji se ispod njega nalazi bit će vidljiv. U suprotnom će tekst biti skriven iza objekta.

Prelamanje teksta – ako je objekt iznad tekstnog okvira ili samooblika, a odabrali ste kvadrat, uskoili ispod stila omatanja, možete odabrati način na koji želite postaviti tekst.

 • Obostrano – postavlja tekst s obje strane objekta.

 • Samo lijevo – postavlja tekst samo s lijeve strane objekta.

 • Samo desno – postavlja tekst samo s desne strane objekta.

 • U najvećem dostupnom prostoru – postavlja tekst s one strane objekta na kojoj ima najviše mjesta.

Udaljenost od teksta – ako se objekt nalazi na tekstnom okviru ili samoobliku, a postavljen je tako da se nalazi u istom retku ili ste pak kao Stil omatanja odabrali Kvadrat, moći ćete odrediti udaljenost između pravokutnika za odabir objekta i teksta koji se oko njega omata.

 • Automatsko – kada potvrdite taj okvir, Publisher će automatski postaviti tekst na automatsku udaljenost (0,04 inča) od objekta. Da biste promijenili postavke, poništite potvrdni okvir Automatsko, a zatim u okvire Vrh, Dno, Lijevo i Desno unesite željene mjere.

Vodoravno poravnanje – ako je objekt u retku, moći ćete odabrati želite li da ostane s jedne strane tekstnog okvira ili samooblika ili ćete ga pak premještati s jedne strane na drugu prilikom dodavanja ili brisanja teksta.

 • Lijevo – kliknite tu mogućnost da biste objekt u retku zadržali u blizini lijeve strane tekstnog okvira ili samooblika prilikom dodavanja ili brisanja teksta.

 • Desno – kliknite tu mogućnost da biste objekt u retku zadržali u blizini desne strane tekstnog okvira ili samooblika prilikom dodavanja ili brisanja teksta.

 • Pomicanje objekta s tekstom – kliknite tu mogućnost da biste objekt u retku zadržali na određenom mjestu u retku teksta tako da se pomiče s jedne strane tekstnog okvira ili samooblika na drugu u skladu s dodavanjem ili brisanjem teksta.

Vrh stranice

Kartica Tekstni okvir

Ako želite odabrati mogućnosti za postavljanje ili prilagođavanje teksta u tekstnom okviru ili samoobliku koji sadrži tekst, upotrijebite karticu Tekstni okvir.

Napomena: Kartica Tekstni okvir dostupna je samo kada je odabrani objekt tekstni okvir ili samooblik s tekstom.

Okomito poravnanje

Odaberite želite li poravnati tekst na vrhu, u sredini ili na dnu tekstnog okvira ili samooblika.

Margine tekstnog okvira

Lijevo  Unesite željeni razmak između lijevog ruba tekstnog okvira ili samooblika i teksta koji se nalazi unutar njega.

Desno  Unesite željeni razmak između desnog ruba tekstnog okvira ili samooblika i teksta koji se nalazi unutar njega.

Vrhu  Unesite željeni razmak između gornjeg ruba tekstnog okvira ili samooblika i teksta koji se nalazi unutar njega.

Dno  Unesite željeni razmak između donjeg ruba tekstnog okvira ili samooblika i teksta koji se nalazi unutar njega.

Automatska prilagodba teksta

Nemoj samoprilagođavati  Uz tu se mogućnost veličina teksta zadržava upravo onakvom kakvom ste je postavili za tekstni okvir ili samooblik.

Stisni višak teksta Uz tu se mogućnost smanjuje u točkama izražena veličina teksta u tekstnim okvirima i samooblicima sve dok se ne zaustavi prelijevanje teksta.

Najbolje pristajanje  Uz tu se mogućnost tekst smanjuje ili povećava tako da najbolje pristaje u tekstni okvir ili samooblik prilikom mijenjanja veličine.

Povećaj da se prilagodi Uz tu se mogućnost tekstni okvir ili samooblik proširuju u slučaju prelijevanja teksta. 

Napomena: Tekstni okvir ili samooblik mogu se proširiti izvan stranice ili u druge objekte kada je ta mogućnost odabrana.

Zakreni tekst unutar samooblika za 90º  Kada je potvrđen taj okvir, tekst unutar tekstnog okvira ili samooblika zakreće se za četvrtinu kruga (90 stupnjeva) udesno.

Uključi "Nastavlja se na stranici..."  Kada je potvrđen taj okvir, u tekstni okvir ili samooblik dodaje se napomena Nastavlja se na stranici [broj stranice].

Uključi "Nastavlja se sa stranice..."  Kada je potvrđen taj okvir, u tekstni okvir ili samooblik dodaje se napomena Nastavlja se sa stranice [broj stranice].

Stupci  Klikom na taj gumb prikazuje se dijaloški okvir Stupci, u kojem možete odabrati broj stupaca i razmak između njih.

Napomena: Ta mogućnost nije dostupna za samooblike, osim za pravokutnike, ni ako odaberete mogućnost Stisni višak teksta ili Najbolje pristajanje.

Vrh stranice

Kartica Slika

Ako želite komprimirati sliku u publikaciji, vratiti izvorne boje slike ili postaviti mogućnosti za obrezivanje i kontrolu boje, svjetline i kontrasta slike, to možete učiniti putem dijaloškog okvira Oblikovanje slike na kartici Slika.

Napomena: Kartica Slika dostupna je kada je odabrani objekt slika ili oblik ispunjen slikom. Ako je objekt oblik, onemogućeni su alati za obrezivanje, ali su omogućene kontrola slike i komprimiranje.

Obrezivanje

U okvire Lijevo, Desno, Gore i Dolje unesite količinu obrezivanja koju želite primijeniti na sliku. Ako unesete negativnu vrijednost obrezivanja, Publisher će proširiti sliku, što će okvir odmaknuti izvan slike. Ako ste na sliku primijenili ispunu, ona će se vidjeti na proširenom dijelu okvira. U svim ostalim slučajevima prošireno će područje biti prozirno.

Prozirnost

Prozirnost – u okvir Prozirnost unesite postotak prozirnosti ili upotrijebite klizač da biste postavili prozirnost slike. 

Svjetlina i kontrast

 • Svjetlina Unesite postotak u okvir Svjetlina ili upotrijebite klizač da biste postavili razinu svjetline slike. Zadana je razina 50% svjetline. Povećavanjem svjetline slika postaje svjetlija. Smanjivanjem svjetline slika postaje tamnija.

 • Kontrast Kontrast slike možete postaviti unosom odgovarajućeg postotka u okvir Kontrast ili pomoću klizača. Smanjivanjem kontrasta smanjuje se razlika između najtamnijih i najsvjetlijih dijelova slike, zbog čega slika izgleda isprano. Povećavanjem kontrasta povećava se razlika između najtamnijih i najsvjetlijih dijelova slike, zbog čega slika ima visoki kontrast.

Promjena boje

 • Boja – s palete odaberite boju ispune ili odgovarajuću mogućnost s popisa:

  • Boje sheme – odaberite boje iz sheme boja primijenjene u publikaciji.

  • Standardne boje – odaberite boje iz standardnog skupa boja u rasponu od crvene do plave.

  • Nema ispuna – to daje odabrane ćelije ili tablice bez ispunja bilo koje vrste. Ćelije bez ispune imaju prozirnu pozadinu.

  • Još boja – otvara dijaloški okvir Boje. Možete odabrati novu boju iz standardne palete boja ili prilagođenu boju pomoću modela boja RGB, HSL ili CMYK. Možete odabrati i boju PANTONE®.

  • Tonovi – otvara dijaloški okvir Efekti ispune, u kojem možete primijeniti tonove trenutno odabrane boje.

 • Sažimanje – prikazuje dijaloški okvir Sažimanje slika i omogućuje upravljanje načinom sažimanja slika.

 • Vrati boju – vraća izvorne boje. 

 • Vrati sve – vraća izvorne postavke kontrola obrezivanja i slika primijenjenih na sliku. Vraćanje izvornih postavki utječe na promjene oblikovanja primijenjene na odabranu sliku putem kartice Slika dijaloškog okvira Oblikovanje slika

 • Efekti oblika – otvorit će se dijaloški okvir Oblikovanje oblika, koji će vam pružiti pristup ispuni, sjeni, refleksiju, sjaju, mekim rubovima, 3D oblikui efektima 3D rotacije

Vrh stranice

Kartica Svojstva ćelije

Kartica Svojstva ćelije služi za odabir mogućnosti smještanja podataka unutar ćelije tablice.

Napomena: Kartica Svojstva ćelije dostupna je samo kada je odabrani objekt tablica.

Okomito poravnanje

Odaberite hoćete li poravnati tekst u odnosu na Vrh, Središte ili Dno ćelije tablice.

Margine tekstnog okvira

Te postavke možete koristiti da biste odredili razmak između redaka i stupaca tablice.

Lijevo – unesite željeni razmak između lijevog ruba ćelije tablice ili samooblika i teksta koji se nalazi unutra.

Desno – unesite željeni razmak između desnog ruba ćelije tablice ili samooblika i teksta koji se nalazi unutra.

Vrh – unesite željeni razmak između gornjeg ruba ćelije tablice ili samooblika i teksta koji se nalazi unutra.

Dno – unesite željeni razmak između donjeg ruba ćelije tablice ili samooblika i teksta koji se nalazi unutra.

Zakreni tekst unutar samooblika za 90º – potvrdite taj okvir da biste tekst unutar ćelije tablice ili samooblika zakrenuli za četvrtinu kruga (90 stupnjeva) udesno.

Vrh stranice

Kartica Alternativni tekst

Tu karticu iskoristite za unos zamjenskog teksta za objekte tako da osobe s problemima s vidom i slabijim kognitivnim sposobnostima mogu shvatiti što objekt predstavlja.

Primjena promjena

Nakon prilagođavanja postavki na svim karticama, kliknite U redu da biste primijenili promjene na objekt.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Želite dodatne mogućnosti?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte tečajeve za obuku, saznajte kako zaštititi uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na njih, pošaljete povratne informacije i čujete se sa stručnjacima s bogatim znanjem.

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni jezičnom kvalitetom?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?
Ako pritisnete Pošalji, vaše će se povratne informacije iskoristiti za poboljšanje Microsoftovih proizvoda i usluga. Vaš će IT administrator moći prikupiti te podatke. Izjava o zaštiti privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×