Možete koristiti popise s grafičkim oznakama ili numerirane popise da biste pomogli organizirati tekst ili prikazati uzastopni postupak u prezentaciji PowerPoint prezentaciji.

Vaš preglednik ne podržava videozapise.
 1. Na kartici Prikaz u grupi Prikazi prezentacije kliknite Normalni.

  Prikaži vrpcu s istaknutom normalnom
 2. Na lijevoj strani prozora programa PowerPoint kliknite minijaturu slajda u koju želite dodati tekst s grafičkim oznakama ili numerirani tekst.

  Galerija s lijevim minijaturama s odabranim slajdom
 3. Na slajdu odaberite retke teksta u koje želite dodati grafičke oznake ili numeriranje na mjestu rezerviranom za tekst ili u tablici.

 4. Na kartici Polazno u grupi Odlomak kliknite Grafičke oznake Slika gumba za grafičke oznake ili Numeriranje Slika gumba.

  Odabrani tekst s primijenjenim grafičkim oznakama

  Napomene: 

  • Da biste promijenili sve retke u tekstu, odaberite strukturu tekstnog objekta, a zatim primijenite grafičku oznaku ili numeriranje.

  • Da biste povećali ili smanjili uvlaku i promijenili razmak između grafičke oznake ili broja i teksta, pogledajte članak Kako povećati ili smanjiti razmak između grafičke oznake ili broja i teksta u retku? u ovom članku.

Promjena boje i stila grafičkih oznaka i razumijevanje ograničenja

Možete promijeniti boju, stil ili veličinu grafičkih oznaka ili brojeva u prezentaciji PowerPoint i možete promijeniti broj od koji želite početi.

 1. Da biste promijenili grafičku oznaku ili broj, postavite pokazivač na početak retka koji želite promijeniti. Da biste promijenili više grafičkih oznaka ili brojeva, odaberite tekst uz sve grafičke oznake ili brojeve koje želite promijeniti.

 2. Kliknite Polazno, zatim strelicu pokraj gumba Grafičke oznake ili Numeriranje, a zatim Grafičke oznake i Numeriranje.

  Gumbi Grafičke oznake i Numeriranje

  Savjet: Da biste brzo promijenili stil popisa s grafičkim oznakama ili numeriranog popisa, samo kliknite stil koji želite na popisu koji će se prikazati kada kliknete strelicu pokraj mogućnosti Grafičke oznakeili Numeriranje.

 3. U okviru Grafičke oznake i numeriranje na kartici s grafičkim oznakama ili na kartici Numerirano (ovisno o vrsti popisa na koji radite), odaberite željene promjene stila, kao što su:

  • Stil grafičke oznake ili broja

  • Color

  • Veličina (da biste promijenili veličinu grafičke oznake ili broja tako da je određena veličina u odnosu na tekst, kliknite Veličinapa unesite postotak)

  • Početni broj (na kartici Numerirano unesite broj koji želite u okvir Start at)

  • Slike (da biste sliku koristili kao grafičku oznaku, na kartici S grafičkim oznakama kliknite Slikapa se pomaknite da biste pronašli sliku)

  • Simboli (da biste privremeno dodali znak s popisa simbola na karticu s grafičkim oznakama, na kartici S grafičkim oznakama kliknitePrilagodba , kliknite simbol, a zatim U redu. Simbol možete primijeniti na slajdove s popisa stilova)

  • SmartArt grafika (da biste postojeći popis s grafičkim oznakama ili numerirani popis pretvorili u SmartArtgrafiku, kliknite Polazno > Pretvori u SmartArt grafiku)

  Savjeti: 

  • Da biste promijenili oblik samo jednog ili nekih stilova grafičkih oznaka ili brojeva na popisu, kao što su boja ili veličina, postavite pokazivač na početak retka koji želite promijeniti prije otvaranja okvira Grafičke oznake i Numeriranje. Promjene će se primjenjivati samo na odabrane retke.

  • Da biste prilagodili poravnanje stavki na popisu, pogledajte članak Kako povećati ili smanjiti razmak između grafičke oznake ili broja i teksta u retku? u ovom članku.

Primjena prilagođenih stilova na više slajdova

Prilagođene stilove na sve slajdove u prezentaciji najlakše ćete primijeniti tako da izmijenite matricu slajdova. Sve prilagodbe popisa koje napravite na matrici slajdova spremit će se i primijeniti na sve slajdove. Možete i uredili ili stvoriti rasporede slajdova koji sadrže prilagođene stilove popisa te dodati te rasporede u prezentaciju kad želite koristiti vlastite stilove popisa.

Ograničenja popisa u PowerPoint

Nekoliko je stvari koje ne možete učiniti s popisima u PowerPoint koje možete koristiti u drugim programima Office, kao što su Word. Na primjer, PowerPoint ne podržava:

 • Decimalni numerirani popisi (1,1, 1,2 i tako dalje).

 • Definiranje novih oblika brojeva (morate odabrati jedan od zadanih stilova ponuđenih na kartici Numerirano u okviru Grafičke oznake i Numeriranje).

 • primjenu podebljanja, kurziva i podcrtavanja na grafičke oznake i brojeve (bilo kakvo oblikovanje primijenit će se na cijeli odabrani redak ili popis)

 • Ugniježđeni popisi (možete pritisnuti tabulator ili kliknuti Povećaj razinu popisa Izgled SmartArt grafika biste stvorili isti efekt, ali novi uvučena grafička oznaka ili stil broja ne postavlja se automatski PowerPoint ).

Najčešća pitanja

Odaberite naslov u nastavku da biste ga otvorili i pogledali detaljne upute.

Provjerite stavljate li grafičke oznake ili brojeve u tekstni okvir, a ne okvir Naslov. U tekstnom okviru svaki put kada pritisnete e-poruku, svaki put kada pritisnete broj ili grafičku oznaku, pojavljuje se broj ili grafička oznaka Tipka Enter. Ako pritisnete Ctrl + Tipka Enter, možete dobiti dodatne crte bez grafičkih oznaka (dobro za detalje ili bilješke na crti s grafičkim oznakama ili numeriranim crtama).

Slika praznog okvira naslova i praznog tekstnog okvira da bi se prikazilo gdje će grafičke oznake funkcionirati.

U okviru Naslov očekuje se da će tekst biti naslov ili naslov jednog retka. Možete koristiti brojeve ili grafičke oznake, ali sve retke teksta tretira kao jedan redak, što rezultira jednom grafičkom crtom ili brojem.

Da biste zaustavili stvaranje grafičkih oznaka ili brojeva i vratili se na tekst, ponovno kliknite Grafičke Slika gumba za grafičke oznake ili Numeriranje Slika gumba biste je isključili.

Možete i pritisnuti Tipka Enter , a zatim pritisnite Razmaknica da biste izbrisali grafičku oznaku ili broj. Zatim možete početi dodavati tekst ili pritisnuti Tipka Enter da biste dodali dodatne prazne crte.

Da biste stvorili uvučen (podređeni) popis na popisu, postavite pokazivač na početak retka koji želite uvlaku, a zatim na kartici Polazno u grupi Odlomak kliknite Povećaj razinu popisa .

Gumbi Smanji razinu popisa i Povećaj razinu popisa

1. Smanjenje razine popisa (uvlaka)

2. Povećanje razine popisa (uvlaka)

Da biste tekst vratili na manje uvučenu razinu na popisu, postavite pokazivač na početak retka, a zatim na kartici Polazno u grupi Odlomak kliknite Smanji razinu popisa.

Da biste povećali ili smanjili razmak između grafičke oznake ili broja i teksta u retku, postavite pokazivač na početak retka teksta. Da biste prikazali ravnalo, na kartici Prikaz u grupi Prikaz kliknite potvrdni okvir Ravnalo. Na ravnalu kliknite viseće uvlake (kao što je prikazano na dijagramu u nastavku) pa povucite da biste promijenili razmak između grafičke oznake ili broja i odgovarajućeg teksta.

Na ravnalu se prikazuju tri različite oznake koje označavaju uvlaku definiranu za tekstni okvir.

Oznake uvlake

1. uvlaka prvog retka – označava položaj stvarnog znaka grafičke oznake ili broja. Ako odlomak nije s grafičkim oznakama, to upućuje na položaj prvog retka teksta.

2. lijeva uvlaka – prilagođava oznake prvog retka i viseće uvlake i održava njihov relativni razmak.

3. viseća uvlaka – označava položaj stvarnih redaka teksta. Ako odlomak nije s grafičkim oznakama, to označava položaj drugog retka (i sljedećih redaka) teksta.

Da biste promijenili zadane grafičke oznake u PowerPoint pc-ju sa sustavom Windows, slijedite ove korake.

 1. Na kartici Prikaz kliknite Matrica slajdova.

  prikazuje gumb matrice slajdova na vrpci u programu PowerPoint

 2. Odaberite glavni slajd (prvi, veći slajd na ploči s minijaturama).

  Master slide selected from thumbnail panel
 3. Kliknite karticu Polazno.

 4. Odaberite jedan ili više redaka s grafičkim oznakama u uzorcima.

 5. Kliknite strelicu dolje na gumbu Grafička oznaka, a zatim odaberite stil koji želite za zadani.

  Postavljanje zadane grafičke oznake za sve razine
 6. Ponovite postupak ako imate različite grafičke oznake za različite retke.

 7. Kada završite s ažuriranjem stilova grafičkih oznaka, kliknite karticu Matrica slajdova, a zatim Zatvori prikaz matrice.

Kada umetnete slajd ili tekstni okvir za grafičke oznake, on će odražavati vaše nove zadane postavke grafičkih oznaka.

Dodatne informacije o radu s matricama potražite u članku Promjena matrice slajdova.

Pomoću grafičkih oznaka ili brojeva izlajte mnogo teksta ili uzastopnog postupka u prezentaciji Microsoft PowerPoint 2010 prezentaciji.

 1. Na kartici Prikaz u grupi Prikazi prezentacija. kliknite Normalno.

  View ribbon with normal button selected
 2. Na lijevoj strani prozora programa PowerPoint u oknu koje sadrži kartice Struktura i Slajdovi kliknite karticu Slajdovi, a zatim minijaturu slajda u koju želite dodati tekst s grafičkim oznakama ili numerirani tekst. Okno s karticama Struktura i Slajdovi

 3. Na slajdu odaberite retke teksta u koje želite dodati grafičke oznake ili numeriranje na mjestu rezerviranom za tekst ili u tablici.

  Označeni tekst i gumb grafičke oznake
 4. Na kartici Polazno u grupi Odlomak kliknite Grafičke oznake Slika gumba za grafičke oznake ili Numeriranje Slika gumba.

  Napomene: 

  • Da biste promijenili sve retke u tekstu, odaberite strukturu tekstnog objekta, a zatim primijenite grafičku oznaku ili numeriranje.

  • Da biste povećali ili smanjili uvlaku i promijenili razmak između grafičke oznake ili broja i teksta, pogledajte članak Kako povećati ili smanjiti razmak između grafičke oznake ili broja i teksta u retku? u ovom članku.

Umetanje popisa s grafičkim oznakama ili numeriranog popisa

 1. Na kartici Prikaz kliknite Normalno.

 2. Kliknite tekstni okvir ili rezervirano mjesto na koje želite dodati tekst s grafičkim oznakama ili numerirani tekst.

 3. Na kartici Polazno u grupi Odlomak kliknite Grafičke oznake Slika gumba za grafičke oznake ili Numeriranje Slika gumbapa počnite upisivati popis. Pritisnite Return da biste stvorili novu stavku popisa.

  Možete i odabrati retke teksta koji su već na slajdu, a zatim kliknuti Grafičke oznake ili Numeriranje da biste taj tekst oblikovali kao popis.

Promjena izgleda grafičke oznake ili broja

 1. Da biste promijenili grafičku oznaku ili broj, postavite pokazivač na početak retka koji želite promijeniti. Da biste promijenili više grafičkih oznaka ili brojeva, odaberite tekst uz sve grafičke oznake ili brojeve koje želite promijeniti.

 2. Na kartici Polazno kliknite strelicu pokraj gumba Grafičke oznake Slika gumba za grafičke oznakeNumeriranje ili Slika gumba , a zatim Grafičke oznake i numeriranje.

 3. U dijaloškom okviru Grafičke oznake i numeriranje učinite nešto od sljedećeg:

  Da biste sliku koristili kao grafičku oznaku, na kartici Grafičke oznake kliknite Slika,a zatim se pomaknite da biste pronašli ikonu slike koju želite koristiti.

  Da biste na kartice s grafičkim oznakama ili numeriranim karticama dodali znak s popisa simbola, na kartici Grafičke oznake kliknite ikonu zupčanika Ikona zupčanika u odjeljkuPrilagodba kliknite simbol, a zatim U redu. Simbol možete primijeniti na slajdove s popisa stilova.

  Da biste promijenili numerirani popis da biste započeli s određenim brojem, na kartici Numeriranje upišite broj u okvir Započni od.

  Office for Mac Bullet and Numbering dialog

  Da biste promijenili boju ili veličinu grafičkih oznaka ili brojeva, odaberite mogućnost u odjeljku Boja ili Veličina.

Promjena uvlake ili razmaka između teksta i točaka

 • Da biste stvorili uvučen (podređeni) popis na popisu, postavite pokazivač na početak retka koji želite uvlaku, a zatim na kartici Polazno kliknite Uvlaka Više Office for Mac Increase Indent. Možete i pritisnuti TAB da biste povećali uvlaku.

 • Da biste tekst vratili na manje uvučenu razinu na popisu, postavite pokazivač na početak retka pa kliknite Uvlaka Manje Evidentiranje promjena.

 • Da biste stvorili razmak između točaka popisa, na kartici Polazno kliknite Promaci Office for Mac Line Spacing Command .

Uklanjanje grafičkih oznaka i numeriranja

 • Odaberite popis, a zatim na kartici Polazno kliknite gumbe Grafičke Slika gumba za grafičke oznake ili Numeriranje Slika gumba biste uklonili oblikovanje.

Oblikovanje teksta kao popisa

 1. Idite na slajd na koji želite dodati oblikovanje popisa.

 2. Na slajdu odaberite retke teksta u koje želite dodati grafičke oznake ili numeriranje na mjestu rezerviranom za tekst ili u tablici.

 3. Na kartici Polazno u grupi Odlomak kliknite Grafičke oznake Slika gumba za grafičke oznake ili Numeriranje Slika gumba.

  Odabrani tekst s primijenjenim grafičkim oznakama

  Napomena: Da biste promijenili sve retke teksta, možete odabrati strukturu okvira rezerviranog mjesta ili teksta koji sadrži tekst, a zatim primijeniti grafičku oznaku ili numeriranje.

  Zadani stil grafičkih oznaka ili numeriranja odmah se primjenjuje na odabrani tekst. Da biste vidjeli galeriju mogućnosti oblikovanja za popis, kliknite malu strelicu prema dolje na gumbu Grafičke oznake ili Numeriranje:

  Galerija stilova popisa s grafičkim oznakama

  Slika 1: Popis s grafičkim oznakama: galerija stilova

  Galerija numeriranih stilova popisa u web-aplikaciji PowerPoint Online

  Slika 2: Numerirani popis: galerija stilova

 4. Da biste promijenili razinu uvlake popisa, odaberite popis, a zatim na kartici Polazno na vrpci alatne trake kliknite Povećaj uvlaku Izgled SmartArt grafika ili Smanji uvlaku zamjenski tekst.

Odabir teksta

Da biste odabrali riječ:pokažite na riječ i dvokliknite mišem.

Da biste odabrali odlomak:pokažite na riječ u odlomku i triput kliknite.

Vidi također

Prikazivanje riječi jedan po jedan redak u programu PowerPoint

Primjena ili promjena rasporeda slajda

Matrica slajdova

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje
Prvi koristite nove značajke
Pridružite se Microsoft Office Insiderima

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni jezičnom kvalitetom?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×