Dodavanje računa za Outlook.com u Outlook za Windows

Outlook omogućuje pristup velikom broju različitih vrsta računa e-pošte s jednog mjesta. Ako imate Microsoftov račun e-pošte s nastavkom @outlook.com, @live.com, @hotmail.com ili @msn.com, slijedite navedene korake da biste račun dodali u Outlook 2016 i Outlook 2013 ili u Outlook 2010 i Outlook 2007

Brzo dodavanje računa e-pošte servisa Outlook.com

Međuspremnik

Da biste dodali vlastiti račun servisa Outlook.com u Outlook za PC, upotrijebite mogućnosti automatskog postavljanja programa Outlook.  Uz ove upute možete dodati prvi račun i dodatne račune.

Napomena: vaše korisničko ime cjelokupna je adresa e-pošte servisa Outlook.com.

 1. Otvorite Outlook pa odaberite Datoteka > Dodaj račun.

  Odaberite mogućnost Datoteka, a zatim Dodaj račun.

  Napomena: Ako ste korisnik programa Outlook 2007, odaberite Alati > Postavke računa. Na kartici E-pošta odaberite Novo.

 2. U programu Outlook 2016 unesite adresu e-pošte, a zatim odaberite Poveži.
  U programima Outlook 2013 i Outlook 2010 odaberite Račun e-pošte, a zatim unesite svoje ime, adresu e-pošte i lozinku. Nakon toga odaberite Dalje.
   

  Napomena: Ako Outlook ne prihvati lozinku, možda je za vaš račun za Outlook.com omogućena dvostruka provjera autentičnosti. Upute za stvaranje lozinke za aplikaciju za Outlook.com potražite u sljedećem odjeljku.

 3. Ako se to od vas zatraži, ponovno unesite lozinku, a zatim odaberite U redu i Završi da biste počeli koristiti Outlook.

Dodavanje računa za Outlook.com ako koristite dvostruku provjeru autentičnosti

Kao dodatnu sigurnosnu mjeru možete s računom za Outlook.com koristiti dvostruku provjeru autentičnosti. Omogućivanje dvostruke provjere autentičnosti zahtijeva da prilikom dodavanja računa u drugi program, kao što je Microsoft Outlook, sa svojim računom za Outlook.com koristite lozinku za aplikaciju ili aplikaciju za provjeru autentičnosti. 

Kako mogu znati imam li dvostruku provjeru autentičnosti?

Ako želite dodati račun za Outlook.com u Outlook, a on vas opetovano pita za lozinku te ne prihvaća lozinku za koju znate da je ispravna, možda vam je omogućena dvostruka provjera autentičnosti. 

 1. Idite na https://outlook.com, kliknite svoje inicijale u gornjem desnom kutu, a zatim odaberite Prikaz računa.

 2. U odjeljku Sigurnost odaberite Ažuriraj.

 3. U odjeljku Dodatne mogućnosti sigurnosti odaberite Istraži.

 4. U odjeljku Dvostruka provjera autentičnosti vidjet ćete obavijest koristite li dvostruku provjeru autentičnosti ili ne.

Generiranje lozinke za aplikaciju za Outlook.com

 1. Idite na https://outlook.com, kliknite svoje inicijale u gornjem desnom kutu, a zatim odaberite Prikaz računa.

 2. U odjeljku Sigurnost odaberite Ažuriraj.

 3. U odjeljku Dodatne mogućnosti sigurnosti odaberite Istraži.

 4. Pomičite se prema dolje do odjeljka lozinke za aplikaciju te odaberite Stvori novu lozinku za aplikaciju.

 5. Nova lozinka za aplikaciju prikazat će se na sljedećem zaslonu. Zabilježite tu lozinku jer će vam trebati prilikom dodavanja računa u Outlook.

 6. Za dodavanje računa u Outlook primijenite upute s početka ovog članka, ali kada Outlook zatraži lozinku, unesite lozinku za aplikaciju.

Što vas zanima?

S računom za Outlook 2010 ili Outlook 2007 možete koristiti račun za Outlook.com (nekadašnji Hotmail). 

Iako Microsoft trenutno podržava samo verziju programa Outlook 2007 12.0.6680.5000 i novije verzije, računu e-pošte možete pristupiti pomoću podržane i nepodržane verzije. Podržana verzija nudi potpuni pristup osobnom Microsoftovu računu e-pošte, što obuhvaća pristup e-pošti, kalendaru i kontaktima. Nepodržana verzija nudi pristup e-pošti na računu, no pomoću nje nećete moći pristupiti kalendaru, kontaktima ni zadacima.

 1. U programu Outlook 2007 odaberite izbornik Pomoć, a zatim O programu Microsoft Office Outlook.

 2. U dijaloškom okviru O programu Microsoft Office Outlook verzija programa Outlook 2007 koja vas zanima nalazi se u prvom retku neposredno ispod teksta Microsoft Office Outlook 2007. Ako je na kraju prvog retka u dijaloškom okviru naveden drugi broj verzije, zanemarite ga.

  Na sljedećoj je snimci zaslona prikazano gdje se u dijaloškom okviru nalazi prvi redak s brojem verzije programa Outlook 2007.

  Snimka zaslona na kojoj se vidi mjesto prikaza broja verzija programa Outlook 2007 u dijaloškom okviru „O programu Microsoft Office Outlook”.
 3. Ovisno o tome je li verzija programa Outlook 2007 podržana ili nije, učinite nešto od sljedećeg:

Da biste pokrenuli proces postavljanja novog računa, dodajte novi profil ako već imate račun e-pošte u Outlook 2007 ili nastavite bez dodavanja novog profila.

Dodavanje novog profila

 1. Otvorite upravljačku ploču.

 2. Odaberite Pošta. Prikazat će se dijaloški okvir Postavljanje pošte – Outlook.

 3. U odjeljku Profili odaberite Prikaži profile. Prikazat će se dijaloški okvir Pošta.

 4. U odjeljku Prilikom pokretanja programa Microsoft Outlook koristi ovaj profil odaberite Upitaj koji će se profil koristiti.

 5. Odaberite Dodaj, a zatim navedite naziv novog profila.

 6. Odaberite U redu. Prikazat će se dijaloški okvir Dodavanje novog računa e-pošte – Automatsko postavljanje računa.

 7. Prijeđite na treći korak: Dovršavanje postupka postavljanja novog računa. (Nemojte izvesti sljedeći postupak: nastavak bez dodavanja novog profila.)

Nastavak bez dodavanja novog profila

 1. U programu Outlook 2007 na izborniku Alati odaberite Postavke računa.

 2. U dijaloškom okviru Postavke računa – Računi e-pošte na kartici Pošta odaberite Novo.

  Snimka zaslona kartice E-pošta u dijaloškom okviru Postavke računa
 3. U dijaloškom okviru Dodavanje novog računa e-pošte odaberite Microsoft Exchange, POP3, IMAP ili HTTP, a zatim Dalje.

  Prikazat će se dijaloški okvir Dodavanje novog računa e-pošte – Automatsko postavljanje računa.

 4. Prijeđite na treći korak: Dovršavanje postupka postavljanja novog računa.

Da biste dovršili postupak postavljanja novog računa, izvršite jedan od dva postupka navedena u ovom odjeljku, ovisno o tome koristite li podržanu ili nepodržanu verziju programa Outlook 2007.

Dodavanje novog računa u podržanu verziju programa Outlook 2007

 1. U dijaloškom okviru Dodavanje novog računa e-pošte – Automatsko postavljanje računa u okvir Vaše ime unesite svoje ime ili nadimak. To je ime pošiljatelja koje će vidjeti primatelji vaših poruka e-pošte.

 2. U tekstni okvir Adresa e-pošte unesite adresu e-pošte računa e-pošte koji želite dodati u Outlook 2007.

 3. U tekstni okvir Lozinka unesite lozinku za račun koji želite dodati u Outlook 2007.

 4. U tekstni okvir Ponovno upišite lozinku ponovno unesite lozinku.

 5. Odaberite Dalje.

  Outlook 2007 dodaje novi račun e-pošte, a zatim se povezuje s njim.

  Važno: I to je to! Dovršili ste sve potrebne postupke za konfiguriranje programa Outlook 2007 u svrhu pristupa vašem osobnom Microsoftovu računu e-pošte. Nemojte izvršiti sljedeći postupak: Dodavanje novog računa u nepodržanu verziju programa Outlook 2007.

Dodavanje novog računa u nepodržanu verziju programa Outlook 2007

 1. U dijaloškom okviru Dodavanje novog računa e-pošte – Automatsko postavljanje računa odaberite Ručno prilagodi postavke poslužitelja i dodatne vrste poslužitelja, a zatim odaberite Dalje.

 2. U dijaloškom okviru Dodavanje novog računa e-pošte – Odabir servisa e-pošte odaberite Internetska e-pošta, a zatim Dalje.

 3. U dijaloškom okviru Dodavanje novog računa e-pošte – Postavke internetske e-pošte učinite sljedeće:

  • U odjeljku Podaci o korisniku unesite svoje ime i adresu e-pošte računa e-pošte koji dodajete u Outlook 2007.

  • U odjeljku Podaci o poslužitelju učinite sljedeće:

   • Za vrstu računa odaberite IMAP.

   • Za poslužitelj dolazne pošte unesite tekst koji je prikazan za polje "Adresa poslužitelja" u IMAP4 postavkama vašeg osobnog Microsoftova računa e-pošte. Prikazana adresa može izgledati ovako: imap-mail.outlook.com.

   • Za poslužitelj odlazne pošte unesite smtp-mail.outlook.com.

  • U odjeljku Podaci za prijavu učinite sljedeće:

   • U tekstni okvir Korisničko ime unesite adresu e-pošte računa e-pošte koji želite dodati u Outlook 2007.

   • U tekstni okvir Lozinka unesite lozinku za račun koji želite dodati u Outlook 2007.

  • U donjem desnom kutu dijaloškog okvira odaberite Dodatne postavke.

 4. U dijaloškom okviru Postavke internetske e-pošte na kartici Izlazni poslužitelj odaberite Izlazni poslužitelj (SMTP) zahtjeva provjeru autentičnosti, a zatim odaberite Koristi iste postavke kao za ulazni poslužitelj pošte.

 5. U dijaloškom okviru Postavke internetske e-pošte odaberite karticu Dodatno.

  Snimka zaslona s karticom Dodatno u dijaloškom okviru Postavke internetske e-pošte.
 6. Na kartici Dodatno učinite sljedeće:

  • Za ulazni poslužitelj (IMAP) u tekstni okvir unesite broj priključka koji je prikazan u odjeljku IMAP4 postavke za osobni Microsoftov račun e-pošte (taj broj može biti 993), a zatim odaberite Ovaj poslužitelj zahtjeva šifriranu vezu (SSL).

  • Za Izlazni poslužitelj(SMTP) unesite broj 25u tekstnu okvir za priključak, a za Koristi sljedeću vrstu šifrirane veze, odaberite TLS.

   Savjeti: 

   • Prije no što u tekstni okvir za izlazni poslužitelj (SMTP)unesete 25, preporučujemo da u softveru vatrozida provjerite je li priključak 25 slobodan. Ako provjerite i priključak 25 nije slobodan, u tekstni okvir za izlazni poslužitelj (SMTP) unesite 587.

   • Ako broj priključka koji unesete u tom slučaju nije dostupan, možda će se prikazati poruka pogreške kada se Outlook 2007 pokuša povezati s vašim računom e-pošte. Ako se prikaže takva poruka pogreške, vratite se na karticu Napredno u dijaloškom okviru Postavke internetske e-pošte pa unesite neki drugi broj priključka (25 ili 587).

 7. Odaberite U redu da biste zatvorili dijaloški okvir Postavke internetske e-pošte.

 8. U dijaloškom okviru Dodavanje novog računa e-pošte – Postavke internetske e-pošte odaberite Dalje.

  Outlook 2007 dodaje novi račun e-pošte, a zatim se povezuje s njim.

  Važno: Gotovi ste! Konfigurirali ste Outlook 2007 za pristup osobnom Microsoftovu računu e-pošte.

 1. Na kartici Datoteka kliknite Postavke računa > Postavke računa.

 2. Odaberite račun e-pošte koji želite ukloniti pa kliknite Ukloni.

 3. Da biste potvrdili da želite ukloniti račun, kliknite Da.

Outlook Connector možete deinstalirati putem upravljačke ploče. Da biste saznali više o uklanjanju programa, pročitajte podršku i pomoć za sustav Windows.

Ako promijenite lozinku za račun za Outlook.com, morate te podatke ažurirati i u programu Outlook. Kad na web-mjestu Outlook.com promijenite lozinku, ažurirajte lozinku spremljenu u programu Outlook.

 1. Na kartici Datoteka. kliknite Postavke računa > Postavke računa.

  Postavke računa u prikazu Backstage

 2. Na kartici E-pošta kliknite račun za Outlook.com, a zatim Promijeni.

 3. U okvir Lozinka unesite novu lozinku.

 4. Kliknite U redu, a zatim u dijaloškom okviru Postavke računa kliknite Zatvori.

Ako je vaš račun konfiguriran kao račun sustava Exchange, kalendar na servisu Outlook.com možete pregledavati u programu Outlook. To obuhvaća i kalendare drugih korisnika koji se zajednički koriste s vama. Ako kalendarima upravljate u programu Outlook, možete iskoristiti značajke programa Outlook za upravljanje vremenom, kao što je istodobni prikaz većeg broja kalendara. Uz račun za Outlook 2010 ili Outlook 2007 i Outlook Connector možete učiniti i sljedeće:

 • prikazati zadatke i označene poruke u obavezama na dan njihova krajnjeg roka

 • kategorizirati obaveze pomoću prilagođenih boja kategorija

 • preklopiti prikaz većeg broja kalendara

Nadalje, sve promjene koje u kalendar sa servisa Outlook.com unesete u programu Outlook automatski se sinkroniziraju s web-verzijom računa za Outlook.com.

Dodatne informacije

Dodavanje računa e-pošte u Outlook 2016 za Mac

Dodavanje računa za Outlook.com u Outlook za Mac 2011

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Uključite se u raspravu
Pitajte zajednicu
Traženje podrške
Obratite nam se

Jesu li ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom prijevoda?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×