Dodirne geste i Tipkovni prečaci u programu OneNote za Windows 8

OneNote za Windows 8 podržava nekoliko dodirnih gesta i tipkovnih prečaca koji pojednostavljuju kretanje po njegovu sučelju i naredbama.

Dodirne geste

 Kružni izbornici

 • Da biste proširili kružni izbornik, aktivirali njegove naredbe i prikazali dostupne podizbornike, dotaknite njegovu ikonu kada se prikaže na zaslonu.

 • Da bi se na kružnom izborniku prikazale dodatne naredbe povezane s određenom naredbom, dodirnite strelicu pokraj naredbe ili prstom prijeđite od središta prema rubu u smjeru strelice.

 • Da biste brzo aktivirali bilo koju naredbu gornje razine kružnog izbornika, prijeđite prstom oko ikone na zaslonu, ali je nemojte proširiti. Kada prstom prijeđete oko ikone, zaslonski opis upućuje na naredbu koja će biti primijenjena kada maknete prst sa zaslona.

Da biste saznali više, pročitajte članak Korištenje kružnih izbornika za prikaz naredbi programa OneNote

Navigacija

 • Da bi se prikazala navigacija, postavite prst na područje crtanja pa prijeđite njime udesno.

 • Da biste prikazali mogućnosti programa OneNote, otvorite bilo koju stranicu u bilježnici, prstom prijeđite od desnog ruba zaslona ulijevo pa dodirnite Postavke.

 • Da biste promijenili raspored stranica i sekcija u bilježnici ili ih premjestili, vodoravno povlačite stranicu ili sekciju dok se ne oslobodi, a zatim je ispustite na željeno mjesto.

 • Da biste odabrali ili promijenili radne bilježnice, sekcije ili stranice, dotaknite željenu karticu bilježnice, sekcije ili stranice.

 • Da biste brzo odabrali bilježnicu, sekciju ili stranicu te prikazali traku aplikacije, vodoravno prijeđite prstom preko kartice željene bilježnice, sekcije ili stranice.

Područje crtanja stranice

 • Da biste brzo pregledali stranicu, dotaknite prazan dio stranice i zadržite se na tom mjestu, a zatim prstom prijeđite u smjeru kojim se želite kretati.

 • Da biste odabrali riječ, dotaknite tekst, a zatim povlačenjem kružne ručice koja se prikaže odaberite željeni dio teksta.

Pretraživanje i postavke

 • Da bi se prikazala traka s gumbićima sustava Windows 8, prstom prijeđite od desnog ruba zaslona ulijevo. 

Traka aplikacije

 • Da bi se prikazala traka aplikacije OneNote za Windows 8, povucite prstom prema gore od dna zaslona.

Vrh stranice

Tipkovni prečaci

Ako s programom OneNote za Windows 8 koristite tipkovnicu, uštedite na vremenu pomoću sljedećih tipkovnih prečaca za najčešće naredbe i zadatke. 

Upisivanje i uređivanje bilježaka te kretanje bilješkama

Željena radnja

Tipkovni prečac

Izrezivanje

CTRL+X

Kopiranje

CTRL+C ili CTRL+INSERT

Lijepljenje

CTRL+V ili SHIFT+INSERT

Poništavanje radnje

CTRL+Z ili ALT+BACKSPACE

Vraćanje poništene radnje

CTRL+Y ili SHIFT+ ALT+BACKSPACE

Poništavanje trenutne razine kontrole sučelja

ESC

Odabir cijelog teksta i svih objekata na stranici

CTRL+A

Stvaranje nove stranice

CTRL+N

Stvaranje nove stranice nakon trenutne stranice

CTRL+ALT+N

Stvaranje nove podstranice

CTRL+SHIFT+ALT+N

Pretvaranje podstranice u stranicu

CTRL+ALT+{ (otvorena vitičasta zagrada)

Pretvaranje stranice u podstranicu

CTRL+ALT+} (zatvorena vitičasta zagrada)

Stvaranje nove sekcije

CTRL+T

Označavanje stranice pročitanom ili nepročitanom

CTRL+Q

Prijelaz na prethodnu stranicu na popisu

CTRL+PAGE UP

Prijelaz na sljedeću stranicu na popisu

CTRL+PAGE DOWN

Prijelaz na prvu stranicu u trenutnoj sekciji

ALT+HOME

Prijelaz na zadnju stranicu u trenutnoj sekciji

ALT+END

Prijelaz na prethodno prikazanu stranicu

ALT+STRELICA LIJEVO

Prijelaz na sljedeću prikazanu stranicu

ALT+STRELICA DESNO

Uključivanje i isključivanje popisa bilježnica

ALT+F1

Prijelaz na naslov trenutne stranice

CTRL+SHIFT+T

Prijelaz na odredište veze

CTRL+ENTER (dok je kursor na tekstu veze)

Pomicanje po elementima korisničkog sučelja
(navigaciji, kružnom izborniku, području crtanja, traci aplikacije i dr.)

F6 (pritisnite jedanput ili više puta)

Povećavanje trenutne stranice

CTRL+ZNAK PLUS (samo na numeričkoj tipkovnici)

Smanjivanje trenutne stranice

CTRL+ZNAK MINUS (samo na numeričkoj tipkovnici)

Umetanje trenutnog datuma

ALT+SHIFT+D

Umetanje trenutnog vremena

ALT+SHIFT+T

Umetanje trenutnog datuma i vremena

ALT+SHIFT+F

Oblikovanje teksta

Željena radnja

Tipkovni prečac

Podebljavanje odabranog teksta

CTRL+B

Primjena kurziva na odabrani tekst

CTRL+I

Podcrtavanje odabranog teksta

CTRL+U

Pretvaranje odabranog teksta u eksponent

CTRL+SHIFT+= (ZNAK JEDNAKOSTI)

Isticanje odabranog teksta

CTRL+SHIFT+H

Uključivanje i isključivanje isticanja teksta

CTRL+ALT+H

Kopiranje oblikovanja teksta

CTRL+SHIFT+C

Lijepljenje oblikovanja teksta

CTRL+SHIFT+V

Primjena oznake “Obaveze” na trenutni redak teksta

CTRL+1

Primjena oznake “Važno” na trenutni redak teksta

CTRL+2

Primjena oznake “Pitanje” na trenutni redak teksta

CTRL+3

Uklanjanje oznaka bilješke iz trenutnog retka teksta

CTRL+0

Povećavanje veličine fonta za 1 točku

CTRL+SHIFT+. (TOČKA)

Smanjivanje veličine fonta za 1 točku

CTRL+SHIFT+, (ZAREZ)

Poravnavanje trenutnog odlomka ulijevo

SHIFT+ALT+STRELICA LIJEVO

Poravnavanje trenutnog odlomka udesno

SHIFT+ALT+STRELICA DESNO

Započinjanje ili završavanje stavke popisa s grafičkim oznakama

CTRL+. (TOČKA) ili CTRL+SHIFT+L

Započinjanje ili završavanje stavke numeriranog popisa

CTRL+? ili CTRL+SHIFT+O

Pretraživanje, zajedničko korištenje i sinkroniziranje bilježaka

Željena radnja

Tipkovni prečac

Pretraživanje bilježaka

CTRL+E

Zajedničko korištenje trenutne stranice

TIPKA S LOGOTIPOM SUSTAVA WINDOWS + H

Ručno sinkroniziranje trenutne bilježnice

SHIFT + F9

Ručno sinkroniziranje svih bilježnica

F9

Rad s tablicama

Željena radnja

Tipkovni prečac

Umetanje novog retka ispod

CTRL+ENTER

Umetanje novog stupca desno

CTRL+ALT+R

Umetanje novog stupca lijevo

CTRL+ALT+E

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

×