Zadnje ažuriranje: prosinac 2013.

Sadržaj

Dopuna izjave o zaštiti privatnosti za aplikaciju Microsoft LyncMicrosoft Store App

Ova je stranica dopuna Izjave o zaštiti privatnosti za proizvode Microsoft Lync 2013. Da biste bolje razumjeli prikupljanje i korištenje podataka u određenom proizvodu ili servisu iz grupe proizvoda Microsoft Lync, preporučujemo vam da pročitate i Izjavu o zaštiti privatnosti za proizvode Microsoft Lync i ovu dopunu.

Ova dopuna izjave o zaštiti privatnosti odnosi se na implementaciju i korištenje komunikacijskog softvera Microsoft LyncMicrosoft Store App implementiran unutar vaše tvrtke. Ako Microsoft Lync kao dio internetskog rješenja ili usluge (drugim riječima, ako treća strana [na primjer, Microsoft] hostira poslužitelje na kojima se softver pokreće), podaci će se prenijeti toj trećoj strani. Da biste saznali više o korištenju podataka koji se prenose toj trećoj strani, obratite se administratoru u tvrtki ili davatelju usluga.

Arhiviranje

Funkcija značajke: tvrtkama ili ustanovama koje zbog industrijskih ili pravnih, odnosno vlastitih zahtjeva moraju čuvati podatke omogućuje arhiviranje određenih podataka o komunikaciji putem programa Lync i njegovu korištenju radi ispunjavanja tih zahtjeva.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: arhiviranjem se pohranjuje sadržaj izravnih poruka koje razmjenjuju ravnopravni članovi, sadržaj izravnih poruka iz razgovora više sudionika, sadržaj konferencija, uključujući preneseni sadržaj (primjerice, pridruživanje, napuštanje, prijenos, zajedničko korištenje te promjene dostupnosti) na poslužitelju koji konfigurira administrator u tvrtki ili ustanovi. Prijenosi datoteka između ravnopravnih članova, audiozapisi i videozapisi razgovora ravnopravnih članova, zajedničko korištenje aplikacija tijekom razgovora ravnopravnih članova, opaske s konferencija i ankete ne mogu se arhivirati. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: tvrtki ili ustanovi omogućuje arhiviranje sadržaja radi ispunjavanja industrijskih, regulatornih i organizacijskih obveza čuvanja podataka.

Odabir/kontrola: arhiviranje je po zadanome isključeno. Za ovu značajku ne postoje kontrole na razini korisnika jer njome upravlja administrator u tvrtki ili ustanovi.

Delegiranje poziva

Funkcija značajke: delegiranje poziva korisnicima omogućuje dodjeljivanje jednog ili više ovlaštenika koji mogu upućivati ili odgovarati na pozive te postaviti mrežne sastanke i uključiti se u njih u vaše ime. Korisnici mogu odabrati i automatsko prosljeđivanje poziva na govornu poštu, neki drugi broj ili ovlaštenika ili istodobno nazivanje primarnog broja i zamjenskog broja kao što su mobilni uređaj, ovlaštenik ili grupa poziva.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: pri dodjeli ovlaštenika korisnik tijekom postupka konfiguracije mora navesti ovlaštenikove podatke za kontakt. Korisnici postavljeni kao ovlaštenici primit će obavijest o tome da ih je netko u njihovoj tvrtki ili ustanovi imenovao delegatom. Kada delegat odgovori na poziv u ime osobe koja mu je dodijelila tu ulogu, ta će osoba putem e-pošte primiti obavijest o tom događaju. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: Lync delegatu na temelju njegovih podataka za kontakt omogućuje upućivanje i primanje poziva te zakazivanje sastanaka i sudjelovanje u njima u ime osobe koja ga je delegirala.

Odabir/kontrola: delegiranje poziva prema zadanim je postavkama isključeno. Administrator može omogućiti i onemogućiti delegiranje poziva za tvrtku ili ustanovu. Ako je značajka delegiranja poziva omogućena, korisnici delegiranje poziva mogu konfigurirati na sljedeći način:

 1. Na gumbiću Postavke aplikaciji Microsoft LyncMicrosoft Store odaberite Mogućnosti.

 2. U odjeljku Prosljeđivanje poziva odaberite Dolazni pozivi.

 3. Na izborniku Dolazni pozivi odaberite Proslijedi moje pozive ili Istodobno nazivanje.

 4. Na izbornikuProslijedi moje pozive ili Istodobno nazivanje odaberite Moji ovlaštenici.

Napomena:  Na mobilnom su uređaju dostupni samo prethodno definirani ovlaštenici. Ovlaštenike je potrebno postaviti u računalnoj klijentskoj verziji programa Lync.

Zapisnici poziva

Funkcija značajke: zapisnici poziva korisniku omogućuju pohranu snimke govornih poziva putem programa Lync u mapu programa Microsoft Outlook.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: u mapu Povijest razgovora programa Outlook spremaju se podaci o govornim pozivima, primjerice vrijeme početka, vrijeme završetka, trajanje i sudionici poziva. Ako na kartici Osobno u dijaloškom okviru Mogućnosti odaberete Outlook kao program za upravljanje osobnim podacima, moguće je zapisivati i predmet i mjesto sastanka. Značajka zapisnika poziva ne pohranjuje sadržaj govornih poziva. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje informacija: korisnik pomoću zapisnika poziva može pratiti i pregledavati povijest poziva.

Odabir/kontrola: zapisnici poziva prema zadanim su postavkama uključeni. Administrator je može omogućiti ili onemogućiti za cijelu tvrtku ili ustanovu. Ako administrator omogući značajku zapisnika poziva, iz računalnog klijentskog programa Lync možete upravljati postavkama zapisnika poziva za sve klijentske programe Lync.

ID pozivatelja na popisu sudionika sastanka

Funkcija značajke: značajka ID-a pozivatelja prikazuje ID-ove pozivatelja svih sudionika na popisu sudionika sastanka.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: prikupljaju se ID-ovi pozivatelja za sudionike sastanka. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: pri pridruživanju sastanku svim se drugim sudionicima na popisu sastanka prikazuje ID tog pozivatelja.

Odabir/kontrola: krajnji korisnik nema nikakve kontrole za tu značajku – ID pozivatelja prima se od davatelja telefonskih usluga. Neki davatelji korisnicima omogućuju isključivanje ID-a pozivatelja. Dodatne informacije zatražite od administratora u tvrtki ili ustanovi, odnosno davatelja telefonskih usluga.

Kartica kontakta

Funkcija značajke: na kartici kontakta prikazuju se podaci za kontakt te podaci o prisutnosti i lokaciji za vas i druge osobe u tvrtki ili ustanovi i u programu Lync i u novijim verzijama programa Outlook. Kartica kontakta omogućuje i otpočinjanje komunikacije jednim klikom. Izravno s kartice kontakta možete, primjerice, poslati izravnu poruku, uputiti poziv ili poslati poruku e-pošte.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: statički podaci na kartici kontakta prikupljaju se iz imenika tvrtke (primjerice servisa Active Directory). Dinamički podaci, primjerice informacije o slobodnim i zauzetim terminima u kalendaru, dohvaćaju se iz sustava Microsoft Exchange Server, podaci o lokaciji dohvaćaju se na nekoliko načina (pogledajte odjeljak Lokacija), telefonski se brojevi mogu dohvaćati iz imenika tvrtke, a može ih unositi i korisnik, dok podacima o prisutnosti upravlja Lync pomoću kalendara programa Outlook (ako korisnik to omogući) ili ih korisnik unosi ručno. Poslužiteljska verzija programa Lync te podatke objavljuje drugim osobama u tvrtki ili ustanovi. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: kartica kontakta služi za prikaz podataka o kontaktu, lokaciji i prisutnosti osoba unutar korisnikove tvrtke ili ustanove. Količina podataka koji se prikazuju korisnikovim kontaktima u programima Lync i Outlook može se kontrolirati postavljanjem "statusa privatnosti" te omogućivanjem ili onemogućivanjem načina rada za zaštitu privatnosti (pogledajte odjeljak Način rada za zaštitu privatnosti).

Odabir/kontrola: postavkama kartice kontakta upravlja se putem klijentskog programa Lync za računala.

Povijest razgovora

Funkcija značajke: povijest razgovora omogućuje vam pohranu prethodnih, nedavnih ili propuštenih razgovora izravnim porukama i statističkih podataka o govornim razgovorima (primjerice datuma, vremena, trajanja i podataka o pozivatelju) u mapu povijesti razgovora programa Microsoft Outlook te njihovo dohvaćanje putem kartice Razgovori u programu Lync.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: sadržaj razgovora izravnim porukama i statistički podaci o govornim razgovorima (primjerice datum, vrijeme, trajanje i podaci o pozivatelju). Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje informacija: povijest razgovora moguće je prikazati u programu Lync putem kartice razgovora u glavnom korisničkom sučelju, što korisniku omogućuje prikaz i nastavak prošlih razgovora.

Odabir/kontrola: povijest razgovora prema zadanim je postavkama isključena. Iz računalnog klijentskog programa Lync možete upravljati postavkama zapisnika poziva za sve klijentske programe Lync.

Program unaprjeđivanja zadovoljstva korisnika

Funkcija značajke: ako odlučite sudjelovati u njemu, program unaprjeđivanja zadovoljstva korisnika (CEIP) prikuplja osnovne podatke o tome kako koristite programe, računalo ili uređaj te povezane uređaje. Prikupljamo podatke i o postavljanju i performansama svake od tih stavki. Ta se izvješća šalju Microsoftu da bi se poboljšale značajke koje naši korisnici najčešće koriste i da bi se stvorila rješenja za najčešće probleme. CEIP prikuplja i podatke o vrsti i broju pogrešaka na koje nailazite, performansama softvera i hardvera te brzini usluga. Microsoft ne prikuplja ime, adresu ni druge podatke za kontakt.

Informacije koje se prikupljaju, obrađuju ili prenose: kada je značajka uključena, Microsoftu se automatski šalju podaci u sklopu programa CEIP. Dodatne informacije o podacima koje prikuplja , obrađuje ili prenosi CEIP potražite u Izjavi o zaštiti privatnosti za Microsoftov program unaprjeđivanja zadovoljstva korisnika.

Korištenje podataka: Microsoft na temelju tih podataka poboljšava kvalitetu, pouzdanost i performanse svog softvera i usluga.

Odabir/kontrola: CEIP je prema zadanim postavkama isključen. Administrator može omogućiti ili onemogućiti CEIP za tvrtku ili ustanovu. Ako administrator ne konfigurira CEIP za tvrtku ili ustanovu, korisniku se pruža mogućnost prijave za taj program tijekom početnog postupka instalacije. Ako administrator ne onemogući kontrolu CEIP-a, korisnici uvijek mogu promijeniti svoju odluku o CEIP-u na sljedeći način:

 1. Na gumbiću Postavkeaplikaciji Microsoft LyncMicrosoft Store odaberiteMogućnosti.

 2. Da biste započeli ili prekinuli svoje sudjelovanje u Programu unaprjeđivanja zadovoljstva korisnika, uključite ili isključite postavku Prijavi me u program poboljšanja zadovoljstva korisnika.

Ako administrator promijeni postavku omogućivanja CEIP-a dok korisnik koristi Lync, nova postavka primjenjuje se tek kada korisnik zatvori Lync pa se ponovno prijavi.

Zajedničko korištenje radne površine i aplikacija

Funkcija značajke: zajedničko korištenje radne površine i aplikacija korisnicima omogućuje suradnju tijekom videorazgovora putem zajedničkog korištenja radne površine ili odabrane aplikacije sa svim sudionicima sastanka, što im zapravo omogućuje zajedničko korištenje i uređivanje datoteka kao da se sa suradnicima nalaze u istoj sobi. Korisnici mogu i održavati prezentacije programa Microsoft PowerPoint i surađivati s drugima na virtualnoj zaslonskoj ploči, što je prazna stranica za bilješke i crteže koju svi sudionici sastanka mogu zajednički koristiti. Kada korisnik omogući zajedničko korištenje svoje radne površine ili aplikacije, ima potpunu kontrolu. Ako tako odluči, kontrolu zajedničke radne površine ili aplikacije može prepustiti drugim korisnicima, koji tako mogu navigirati i unositi promjene pomoću vlastitog miša i tipkovnice (pogledajte odjeljak Kontrola zajedničkog korištenja radne površine i aplikacija).

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: ako se pokrene zajedničko korištenje, svi sudionici razgovora, ovisno o tome što se zajednički koristi, moći će vidjeti monitore, cijelu radnu površinu i odabrane aplikacije na vlastitom računalnom zaslonu. Microsoftu se ne šalju nikakve informacije.

Korištenje podataka: pomoću značajke zajedničkog korištenja radne površine i aplikacija možete surađivati sa sudionicima razgovora i sastanka.

Odabir/kontrola: korisnici LyncMicrosoft Store aplikacije ne mogu zajednički koristiti svoju radnu površinu ili aplikacije; mogu pregledavati samo zajedničku radnu površinu ili aplikacije Lync za računala ili Lync web-aplikacije.

Zapisivanje dijagnostičkih podataka

Funkcija značajke: zapisivanjem dijagnostičkih podataka prikupljaju se podaci na temelju kojih tim za podršku druge razine može utvrditi uzrok problema. Zapisnici dijagnostičkih podataka pohranjuju se lokalno na korisnikovu računalu.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: kada je omogućeno zapisivanje dijagnostičkih podataka, na korisnikovo se računalo zapisuju i pohranjuju specifični podaci o korištenju. U klijentskim zapisnicima zapisuju se, primjerice, predmeti i mjesta sastanaka, poruke protokola za inicijaciju sesije (SIP-a), odgovori na pozive putem programa Lync, informacije o pošiljateljima i primateljima izravnih poruka te smjeru poruke, podaci o korisnikovu popisu kontakata i prisutnosti, nazivi svih aplikacija, privitaka, datoteka programa Microsoft PowerPoint, zaslonskih ploča ili anketa koje zajednički koriste, uključujući objavljena anketna pitanja te indeks glasova. U zapisnike dijagnostičkih podataka ne pohranjuje se sadržaj razgovora putem programa Lync (izravne poruke, skupine slajdova programa PowerPoint, sadržaj zaslonskih ploča, bilješke, detalji o anketama itd.). Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: podaci prikupljeni u zapisnicima dijagnostičkih podataka mogu poslužiti korisnikovoj korisničkoj službi, a mogu se i poslati Microsoftu radi otklanjanja poteškoća s programom Lync.

Odabir/kontrola: zapisivanje dijagnostičkih podataka prema zadanim je postavkama isključeno. Administrator može omogućiti ili onemogućiti tu značajku za tvrtku ili ustanovu. Ako administrator omogući tu značajku, korisnici zapisivanje dijagnostičkih podataka mogu konfigurirati na sljedeći način:

 1. Na gumbiću Postavkeaplikaciji Microsoft LyncMicrosoft Store odaberiteMogućnosti.

 2. Pomaknite se do odjeljka Zapisivanje pa isključite ili uključite zapisivanje dijagnostičkih podataka.

Napomena:  Nova će se postavka primijeniti kada korisnik izađe iz aplikacije Lync. Da biste zatvorili Lync, zatvorite zadatak programa Lync u upravitelju zadataka sustava Windows ili ponovno pokrenite uređaj.

Hitne službe (112)

Funkcija značajke: kada je administrator u tvrtki ili ustanovi Lync omogućuje slanje lokacije davatelju usluga usmjeravanja treće strane koji je odabrao korisnik. Neovisni davatelj usluga usmjerivanja zatim prosljeđuje podatke o lokaciji djelatnicima hitnih služba kada se nazove broj neke od njih (u Sjedinjenim Američkim Državama to je 112). Kada se značajka omogući, podaci o lokaciji koji se prenose djelatnicima hitnih službi jesu podaci o lokaciji koje administrator dodijeli svakom korisniku (primjerice, zgrada ili broj ureda) i unese u bazu podataka lokacija ili, ako takva lokacija nije dostupna, koje su korisnici s neke lokacije ručno unijeli u polje Lokacija. Ako korisnik poziva hitne službe dok koristi Lync putem bežične internetske veze, dok su još uvijek na radnom mjestu, podaci o lokaciji koji se prenose hitnim službama bit će samo približna lokacija na temelju lokacije dodijeljene bežičnoj krajnjoj točki s kojom računalo komunicira. Podatke o lokaciji te bežične krajnje točke, štoviše, ručno unosi administrator tvrtke, pa se oni ne moraju nužno podudarati sa stvarnom fizičkom lokacijom korisnika. Radi potpune funkcionalnosti ove značajke tvrtka mora primati uslugu usmjerivanja certificiranog davatelja usluga, a ta je usluga dostupna samo u Sjedinjenim Američkim Državama.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: podaci o lokaciji koje prikuplja Lync ovise o automatskim podacima o lokaciji koje unosi poslužitelj za podatke o lokaciji ili podacima o lokaciji koje korisnik ručno unosi u polje Lokacija. Ti se podaci pohranjuju u memoriju korisnikova računala, pa se, kada se unese broj hitnih službi, prenose s pozivom da bi se usmjerili odgovarajućoj hitnoj službi, koja tako otkriva korisnikovu približnu lokaciju. Lokaciju je moguće poslati i izravnom porukom lokalnoj sigurnosnoj službi. Detaljni zapisi hitnih poziva sadrže podatke o lokaciji. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: podaci o lokaciji služe za usmjerivanje poziva odgovarajućoj hitnoj službi i slanje njezinih djelatnika na lokaciju. Ti podaci mogu se poslati i sigurnosnoj službi tvrtke kao obavijest s podacima o lokaciji pozivatelja i podacima o povratnom pozivu.

Odabir/kontrola: ta je značajka prema zadanim postavkama isključena. Omogućuje je administrator u tvrtki ili ustanovi. Kod administratora u tvrtki raspitajte se je li značajka dostupna. Pri upućivanju poziva hitnoj službi ne možete kontrolirati dohvaćaju li se podaci o lokaciji automatski, kao ni to prenose li se dispečerima hitnih službi.

Napomena:  Administrator u tvrtki ili ustanovi može ograničiti funkciju hitnih poziva na vaše mjesto rada, pa se kod njega raspitajte u kojem je opsegu ta funkcija dostupna.

Vanjski pristup

Funkcija značajke: korisnicima programa Lync u vašoj tvrtki ili ustanovi vanjski pristup omogućuje prikaz podataka o prisutnosti, slanje izravnih poruka i upućivanje govornih poziva s računala na računalo (ako je računalo opremljeno slušalicama i mikrofonom) korisnicima programa Lync iz drugih tvrtki ili ustanova s kojima ste povezani.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: povezanim korisnicima objavljuju se podaci s kartice kontakta kao što su ime, adresa e-pošte i podaci o prisutnosti. Microsoftu se na šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: kada se ta značajka omogući, korisnici iz jedne tvrtke ili ustanove mogu korisnike iz druge tvrtke ili ustanove dodavati na popise kontakata, slati im izravne poruke i prikazivati podatke o njihovoj prisutnosti. Korisnici, ovisno o zadatku, mogu birati najbolji način komunikacije – govorni poziv, videopoziv i drugo – te jednostavno pretvarati razgovore između dvije osoba u konferencije na kojima sudjeluje više osoba.

Odabir/kontrola: LyncMicrosoft Store korisnici aplikacije mogu vidjeti vanjske kontakte i komunicirati s njima, ali ih ne mogu dodavati ni uklanjati s Lync popisa kontakata iz aplikacije LyncMicrosoft Store. Pridruženim kontaktima upravlja se iz računalnog klijentskog programa Lync. Pridruženi pristup prema zadanim je postavkama isključen, a kontrolira ga i konfigurira administrator u tvrtki ili ustanovi.

Napomena:  Prema zadanim postavkama svim vanjskim kontakti, osobni ili poslovni, bit će dodijeljen status privatnosti Vanjski kontakti, prema kojemu će im se objavljivati vaše ime i prezime, titula, adresa e-pošte, tvrtka i slika. Ti kontakti neće moći vidjeti vašu bilješku o prisutnosti. Ako vanjskim kontaktima dodijelite neki drugi status privatnosti, primjerice Radnu grupu, Prijatelji i obitelj i slično, omogućit ćete im da vide vašu bilješku o prisutnosti, a mogli biste im nehotice otkriti i podatke koji nisu namijenjeni njima.

Razmjena izravnih poruka u sastanku (između više sudionika)

Funkcija značajke: značajka razmjene izravnih poruka u sastanku omogućuje vam slanje i primanje izravnih poruka sudionicima sastanka web-aplikacije Lync. Poruke se šalju svim sudionicima.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: izravne poruke koje pošalje neki sudionik prenose s imenom pošiljatelja i vremenskom oznakom svim sudionicima razgovora (osim onih koji se uključuju telefonom). Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: pomoću izravnih poruka možete surađivati s drugim sudionicima tako da, između ostaloga, s njima razmjenjujete pisane tekstove, npr. web-adrese, nacrte dokumenata itd.

Odabir/kontrola: da bi korisnik omogućio značajku razmjene izravnih poruka tijekom sastanka (više sudionika), u prozoru razgovora mora kliknuti gumb Izravne poruke.

Važno:  Sudionicima koji koriste računalnu aplikaciju Lync može se automatski spremati transkript razgovora izravnim porukama na računalo. Korisnici web-aplikacije Lync, k tome, mogu odabrati i kopirati transkript razgovora s web-stranice web-aplikacije Lync i zalijepiti ga u neku drugu aplikaciju.

Pozivanje iz sastanka

Funkcija značajke: pozivanje iz sastanka korisnicima programa Lync koji sudjeluju na sastanku omogućuje dodavanje javnog (PSTN) telefonskog broja u postojeći AV (audiovideo) razgovor ili sastanak. Korisnika PSTN-a moguće je dodati tako da se pomoću tipkovnice za biranje broja u programu Lync nazove njegov PSTN broj. Korisnik PSTN-a dodat će se kada odgovori na poziv.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: korisnik PSTN-a, kada primi poziv u sastanak, vidjet će ID pozivatelja organizatora ili sudionika sastanka.

Korištenje podataka: na temelju ID-a pozivatelja osoba koja prima poziv može prepoznati pozivatelja.

Odabir/kontrola: tu značajku ne mogu kontrolirati ni korisnik ni administrator u tvrtki ili ustanovi.

Osobna slika

Funkcija značajke: značajka osobne slike korisnicima omogućuje da drugim osobama u tvrtki ili ustanovi na svojoj kartici kontakta prikažu osobnu sliku. Ako korisnik odluči prikazivati osobnu sliku na kartici kontakta, drugi korisnici programa Lync moći će je vidjeti na vlastitom popisu kontakata u programu Lync ako odaberu mogućnost "Prikaži fotografije kontakata". Kada korisnici odluče prikazivati drugima osobnu sliku, mogu odlučiti prikazati zadanu sliku koju koristi njihova tvrtka ili ustanova, ako je ta mogućnost omogućena, ili prenijeti neku sliku s računala.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: osobne postavke zajedničkog korištenja osobne slike te sve prenesene prilagođene slike. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: podaci se pohranjuju na poslužitelj programa Lync, a služe za prilagodbu korisničkog sučelja i zajedničko korištenje s drugim osobama.

Odabir/kontrola: postavkama značajke osobne slike upravlja se putem klijentskog programa Lync za stolna računala.

Podaci o prisutnosti i podaci za kontakt

Funkcija značajke: podaci o prisutnosti i podaci za kontakt korisniku omogućuju prikaz podataka o prisutnosti i podataka za kontakt drugih korisnika (unutar i izvan tvrtke ili ustanove) te zajedničko korištenje njihovih objavljenih podataka, kao što su podaci o prisutnosti, status, titula, telefonski broj i bilješke. Administrator u tvrtki ili ustanovi može i konfigurirati integraciju s programom Outlook i sustavom Exchange Server tako da se prikazuju i korisnikove poruke o odsutnosti i drugi podaci o statusu (primjerice, kada korisnik ima zakazan sastanak u kalendaru programa Outlook).

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: korisnikova adresa i lozinka u svrhe prijave i provjere autentičnosti. Svi dodatni telefonski brojevi koje želi staviti na raspolaganje, informacije kao što su poruke o odsutnosti i drugi podaci o statusu ako je administrator konfigurirao integraciju s programom Outlook i sustavom Exchange Server i ako je to omogućeno u programu Outlook, uključujući sve bilješke i podatke o dostupnosti koje korisnik ručno objavi na kartici kontakta. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: adresa i lozinka za prijavu služe za prijavu u Lync i povezivanje s poslužiteljem programa Lync. Na temelju konfiguracije privatnih postavki drugi korisnici programa Lync i programi mogu pristupati podacima o prisutnosti, podacima za kontakt i podacima o statusu, pa korisnici mogu bolje komunicirati.

Odabir/kontrola: postavkama podataka o prisutnosti i podataka za kontakt upravlja se putem klijentskog programa Lync za računala.

Način rada za zaštitu privatnosti

Funkcija značajke: način rada za zaštitu privatnosti postavka je koja korisnicima omogućuje određivanje količine podataka o prisutnosti (kao što su statusi Dostupan, Zauzet, Ne ometaj i tako dalje) koje žele otkriti kontaktima na popisu kontakata.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: kada se omogući način rada za zaštitu privatnosti, Lync ulazi u način rada u kojem korisnik može prilagođavati svoje postavke tako da se njegovi podaci o prisutnosti otkrivaju samo kontaktima s njegova popisa kontakata. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: postavka korisniku omogućuje određivanje načina na koji se njegovi podaci o prisutnosti otkrivaju drugima.

Odabir/kontrola: postavkama načina rada za zaštitu privatnosti upravlja se putem klijentskog programa Lync za računala.

Javno povezivanje izravnim porukama (PIC)

Funkcija značajke: javno povezivanje izravnim porukama (PIC) korisnicima programa Lync omogućuje dodavanje korisnika ostalih javnih servisa za razmjenu izravnih poruka (IM) kao što je Microsoft Live Messenger sa svrhom brže i učinkovitije komunikacije te zajedničkog korištenja informacija o prisutnosti i kontaktima.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: PIC kontaktima vidljivi su podaci s kartice kontakta kao što su ime, adresa e-pošte i podaci o prisutnosti. Microsoftu se na šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: kada se ta značajka omogući, korisnici mogu dodavati kontakte s javnih servisa za izravne poruke drugih davatelja usluga na popise kontakata programa Lync, slati im izravne poruke i vidjeti podatke o njihovoj prisutnosti. Korisnici, ovisno o zadatku, mogu birati najbolji način komunikacije – govorni poziv, videopoziv i drugo – te jednostavno pretvarati razgovore dviju osoba u konferencije na kojima sudjeluje više osoba.

Odabir/kontrola: LyncMicrosoft Store korisnici aplikacije mogu vidjeti PIC kontakte i komunicirati s njima, ali ih ne mogu dodavati ni uklanjati s popisa Lync kontakata iz aplikacije LyncMicrosoft Store. PIC kontaktima upravlja se iz računalnog klijentskog programa Lync. PIC je prema zadanim postavkama isključen, a kontrolira ga i konfigurira administrator u tvrtki ili ustanovi.

Napomena:  Prema zadanim postavkama svim vanjskim kontaktima, osobnim ili poslovnim, dodijelit će se status privatnosti Vanjski kontakti, prema kojemu će im se objavljivati vaše ime i prezime, titula, adresa e-pošte, tvrtka i slika. Ti kontakti neće moći vidjeti vašu bilješku o prisutnosti. Dodavanje vanjskih kontakata drugim odnosima za zaštitu privatnosti, primjerice u Radnu grupu, odnos Prijatelji i obitelj i slično, omogućit će im da vide vašu bilješku o prisutnosti i slučajno zajednički koriste podatke koji nisu namijenjeni njima.

Prikupljanje podataka i izvješćivanje o audiokvaliteti (QoE)

Funkcija značajke: značajka prikupljanja podataka i izvješćivanja o audiokvaliteti (QoE) prikuplja podatke o kvaliteti medijskih sadržaja komunikacija i sastanaka putem programa Lync te izvješćuje o njoj. Ti statistički podaci obuhvaćaju IP adresu, stopu gubitka, korištene uređaje, događaje pada kvalitete tijekom poziva i tako dalje.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: ako administrator u tvrtki ili ustanovi omogući QoE, u bazu podataka za tu značajku spremaju se podaci o kvaliteti medijskih sadržaja komunikacija ravnopravnih članova i sastanaka putem programa Lync. Ta značajka ne bilježi sadržaj programa Lync. Podaci za QoE pohranjuju se u pozadinsku bazu podataka poslužitelja za praćenje implementiranu u tvrtki ili ustanovi te se o njima izvješćuje pomoću skupa standardnih izvješća poslužitelja za praćenje. Microsoftu se na šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: administrator u tvrtki ili ustanovi ima pristup tim podacima i može ih koristiti u svrhe prikupljanja povratnih informacija o kvaliteti medijskih sadržaja u sustavu. To obuhvaća korisničke IP adrese.

Odabir/kontrola: prema zadanim je postavkama QoE uključen, ali administrator u tvrtki ili ustanovi radi prikupljanja podataka za QoE mora instalirati poslužitelj za praćenje povezan s njegovom pozadinskom bazom podataka. Administrator u tvrtki ili ustanovi može implementirati standardna izvješća poslužitelja za praćenje ili stvoriti prilagođena izvješća za upit njegovoj bazi podataka.

Snimanje

Funkcija značajke: snimanje sudionicima sastanka omogućuje snimanje audiozapisa, videozapisa, izravnih poruka, zajedničkog korištenja aplikacija, prezentacija programa Microsoft PowerPoint, zaslonskih ploča i anketa tijekom sastanka u svrhe arhiviranja ili reprodukcije.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: ako sudionici sastanka zabilježe sesiju, snimka će se spremiti lokalno na njihovo računalo. Ako sudionici zajednički koriste sadržaj tijekom sastanka koji se snima, taj će sadržaj biti uključen u snimku sastanka. Kada sudionik počne snimati, obavijest da je snimanje započelo emitirat će se svim sudionicima s kompatibilnim klijentima i uređajima. Sudionici u snimljenoj sesiji koji koriste nekompatibilne klijente ili uređaje snimat će se, ali neće primiti obavijest o snimanju. Popis nekompatibilnih klijenata i uređaja možete pronaći u nastavku. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Nekompatibilni klijentski programi:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (izdanje 2007 R2)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (izdanje 2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Nekompatibilni klijentski uređaji:

 • Microsoft Lync 2010 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

Napomena:  Neovisno o uređaju ili programu koji se koristi, sudionik koji koristi videozapis u načinu rada preko cijelog zaslona tijekom sastanka ili razgovora neće dobiti signal da je započelo snimanje ako se ne vrati u prozor razgovora.

Korištenje podataka: snimka se sprema lokalno na korisnikovo računalo, a vlasnik je može koristiti ili omogućiti njezino zajedničko korištenje na isti način na koji bi to učinio i s bilo kojom drugom vrstom datoteke. Ako tijekom faze objavljivanja snimke dođe do pogreške, moguće je da se podaci snimljeni tijekom pauziranog stanja snimanja nenamjerno uvrste u snimku. U slučaju pogreške u bilo kojoj fazi objavljivanja (u odjeljku Upravitelj snimanja potražite status "upozorenja"), snimku ne bi trebalo distribuirati drugim osobama, čak i ako se može reproducirati u nekom obliku.

Odabir/kontrola: korisnici nemaju mogućnost bilježe sastanke iz aplikacije LyncMicrosoft Store, sudionici sastanka koji koriste Lync za stolna računala mogu pokrenuti snimanje. Kada je snimanje pokrenuto ili zaustavljeno, LyncMicrosoft Store aplikacija prikazuje obavijest da bi ga obavijestila.

Spremanje zapisnika

Funkcija značajke: značajka spremanja zapisnika korisniku omogućuje spremanje dijagnostičkih zapisnika na lokalni tvrdi disk da bi ga korisnik mogao zajednički koristiti s timom za podršku ili s Microsoftom. (Pogledajte odjeljak Zapisivanje dijagnostike.)

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: podaci pohranjeni u dijagnostičkim zapisnicima (pogledajte odjeljak Zapisivanje dijagnostičkih podataka) zajedno s audiodatotekom koja sadrži snimku zadnjih 30 sekundi trenutnog poziva. Ni dijagnostički zapisnici ni audiodatoteka automatski se ne šalju s korisnikova uređaja, već ih korisnik mora ručno poslati putem klijenta za e-poštu ili nekim drugim sredstvima.

Korištenje podataka: podaci sadržani u dijagnostičkom zapisniku i audiodatoteci mogu se koristiti za otklanjanje poteškoća s aplikacijom LyncMicrosoft Store.

Odabir/kontrola: da bi se koristila značajka spremanja zapisnika, potrebno je omogućiti dijagnostičko zapisivanje.

Dijagnostičke zapisnike moguće je spremiti na sljedeći način:

 1. Na gumbiću Postavke aplikaciji Microsoft LyncMicrosoft Store odaberite O programu.

 2. Odaberite Spremi zapisnike.

Upute za pretpregled svih glasovnih snimki spremljenih pomoću značajke spremi zapisnike nalaze se u članku Spremanje zapisnika u aplikaciji Lync Microsoft Store.

Izvješćivanje o pogreškama prilikom prijave

Funkcija značajke: značajka izvješćivanja o pogreškama prilikom prijave automatski generira izvješće o pogrešci kada se korisnik ne uspije prijaviti u Lync.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: podaci prikupljeni u izvješću o pogrešci sadrže informacije kao što su kvaliteta korisnikove internetske veze i svi kodovi pogrešaka ili podaci iznimki generirani zbog neuspješnih pokušaja prijave. Izvješće može sadržavati i osobne podatke kao što su korisnikova IP adresa i Uniform Resource Identifier (SIP URI) protokola za inicijaciju sesije. Ti se podaci mogu poslati Microsoftu.

Korištenje podataka: Microsoft može koristiti podatke iz izvješća o pogreškama prilikom prijave za kako bi korisnicima pomogao pri otklanjanju poteškoća i rješavanju njihovih problema s prijavom. Koristi ih i za prepoznavanje čestih problema s prijavom te postojećih trendova radi poboljšanja postupka prijave u Lync.

Odabir/kontrola: ta je značajka prema zadanim postavkama isključena. Kada korisnik prvi put dospje do pogreške prilikom prijave, korisniku će se prikazati dijaloški okvir u kojem se obavještava da je došlo do pogreške prilikom prijave i pita ga želi li poslati izvješće o pogrešci prilikom prijave Microsoftu. Ako korisnik odabere slanje izvješća o pogrešci prilikom prijave Microsoftu informacije o trenutnoj neuspješnoj prijavi i sve daljnje neuspješne prijave automatski će se poslati Microsoftu bez dodatnih upita korisniku. Ako korisnik ne pošalje izvješće o pogrešci prilikom prijave Microsoftu, microsoftu se neće poslati izvješće o pogrešci za trenutačnu prijavu i daljnje neuspješne prijave.

Korisnik vlastite preference može promijeniti na sljedeći način:

 1. Na gumbiću Postavke aplikaciji Microsoft LyncMicrosoft Store odaberite Mogućnosti.

 2. Pomaknite se u odjeljak Zapisnici prijave pa isključite ili uključite zapisivanje podataka o pogreškama prilikom prijave.

Pretraživanje vještina

Funkcija značajke: pretraživanje vještina korisnicima omogućuje traženje osoba u tvrtki ili ustanovi na temelju svojstava navedenih u servisima sustava Microsoft SharePoint (primjerice, imena, adrese e-pošte, vještina, područja stručnosti itd.). Ta je značajka dostupna samo ako administrator u tvrtki ili ustanovi implementira SharePoint i uključi integraciju programa Lync s tim sustavom.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: upit za pretraživanje unesen u Lync šalje se na poslužitelj sustava SharePoint u tvrtki ili ustanovi. Lync obrađuje odgovor sustava SharePoint, a potom se prikazuju rezultati pretraživanja i povezane informacije. Microsoftu se na šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: podaci koje unese korisnik šalju se u sustav SharePoint radi dohvaćanja rezultata pretraživanja, koji se potom prikazuju u programu Lync.

Odabir/kontrola: administrator može omogućiti ili onemogućiti pretraživanje vještina za tvrtku ili ustanovu. Ako je značajka omogućena, pretraživanje vještina moguće je pokrenuti na sljedeći način:

 1. U okvir za pretraživanje unesite vještinu koju želite tražiti.

 2. Kliknite gumb Vještina.

 3. Pogledajte rezultate.

Pametno obrezivanje

Funkcija značajke: kada korisnik tijekom videokonferencije omogući objavu videoslike, pametno obrezivanje na temelju otkrivanja lica određuje mjesto njegove glave u kadru web-kamere. Kada se odredi mjesto na kojem se nalazi korisnik, LyncMicrosoft Store će je prevesti u koordinate i dodati koordinate u stream bitova videozapisa koji šalje. Klijentski program Lync koji ih prima na temelju tih podataka obrezuje dolaznu videosliku iz matičnih proporcija (vodoravnog usmjerenja) na te pravokutne koordinate kako bi u obrezanom videozapisu centrirao korisnikovu glavu. Pametno obrezivanje funkcija je u stvarnom vremenu koja stalno prati korisnikove pokrete i prilagođava koordinate umetnute u niz bitova videoslike, što klijentskom programu Lync koji ga prima omogućuje prilagodbu obrezivanja videoslike i održavanje korisnikove glave u njezinu središtu.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: koordinate korisnikove glave unutar kadra kamere dodaju se u niz bitova videoslike. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: na temelju tih koordinata obrezuje se odgovarajući dio dolazne videoslike.

Odabir/kontrola: ta značajka ne može se onemogućiti.

Korisnici starijih klijentskih programa Lync i aplikacija Lync za mobilne uređaje vidjet će potpune proporcije videoslike koja se šalje.

Sjedinjena pohrana kontakata

Funkcija značajke: Sjedinjena pohrana kontakata sastoji se od tri glavne značajke; samo jedna, značajka spajanja pretraživanja, dostupna je u aplikaciji LyncMicrosoft Store pretraživanja. Značajka spajanja pretraživanja spaja globalni popis adresa (GAL) s kontaktima iz programa Lync, a time dobivate jedinstveni unos u rezultatima pretraživanja kada tražite neki kontakt.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: LyncMicrosoft Store aplikacija objedinjuje podatke za kontakt iz servisa Outlook, servisa Active Directory i značajke prisutnosti. Lync te podatke koristi interno.

Korištenje podataka: podaci za kontakt s Outlook, servisa Active Directory i značajke prisutnosti prikazuju se u korisničkom sučelju LyncMicrosoft Store aplikacije.

Odabir/kontrola: postavkama sjedinjene pohrane kontakata upravlja se iz klijentskog programa Lync za stolna računala.

Poboljšanja kvalitete govorne komunikacije

Funkcija značajke: Lync korisniku šalje obavijesti radi poboljšanja kvalitete poziva u slučaju problema s uređajem, mrežom ili računalom.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: Lync radi utvrđivanja kvalitete zvuka prikuplja podatke o korisnikovoj konfiguraciji audiouređaja, postavkama mreže i drugim medijskim vezama. Ako Lync utvrdi da nešto negativno utječe na kvalitetu zvuka tijekom govorne komunikacije, krajnji korisnik dobit će obavijest o problemu s kvalitetom zvuka. Drugim sudionicima u pozivu prikazuje se samo obavijest da taj korisnik koristi uređaj koji uzrokuje slabu kvalitetu zvuka. Oni neće saznati koji uređaj korisnik koristi. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: podaci koji se šalju ostalima u pozivu pomažu im da poboljšaju kvalitetu poziva.

Odabir/kontrola: obavijesti o kvaliteti poziva može omogućiti ili onemogućiti administrator u tvrtki ili ustanovi.

Vrh stranice

Zaključani zaslon sustava Windows 8

Funkcija značajke: kada vam se netko pokuša obratiti putem servisa Lync kada je uređaj sa sustavom Windows 8 zaključan, aplikacija LyncMicrosoft Store prikazuje obavijest na zaključanom zaslonu sa sljedećim informacijama:

 • vrstu komunikacije (izravna poruka, telefonski ili videopoziv)

 • ime ili telefonski broj osobe koja pokušava stupiti s vama u kontakt

 • fotografija osobe koja pokušava stupiti s vama u kontakt

 • tekst prve poruke ako se radi o razgovoru izravnim porukama

Ako ne reagirate na obavijest, Lync na zaključanom će zaslonu prikazivati značku koja označava da imate propušten razgovor od zadnjeg otvaranja aplikacije Lync.

Napomena:  Ako dodirnete videopoziv ili audiopoziv da biste na njega odgovorili, nećete morati unositi lozinku za Windows da biste odgovorili na poziv. Ako je poziv upućen iz sastanka koji je u tijeku, na zaslonu će se prikazivati sav sadržaj koji se zajednički koristi u sastanku.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: U sklopu pozivnice za razgovor s poslužitelja za Lync primaju se podaci o razgovoru. Lync iz sustava Microsoft Exchange dohvaća podatke o propuštenim razgovorima. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: Podaci se koriste isključivo radi prikaza obavijesti i značke.

Odabir/kontrola: Pomoću sljedećeg postupka možete na zaključanom zaslonu onemogućiti prikaz obavijesti iz svih aplikacija:

 1. Na gumbiću Postavke za Windows 8 dodirnite Promjena postavki PC-ja.

 2. Dodirnite Pretraživanje i aplikacije, a zatim Obavijesti.

 3. Mogućnost Pokaži obavijesti aplikacija na zaključanom zaslonu prebacite na položaj Isključeno.

Prikaz ikone propuštenih obavijesti na zaključanom zaslonu možete onemogućiti pomoću sljedećeg postupka:

 1. Na gumbiću Postavke za Windows 8 dodirnite Promjena postavki PC-ja.

 2. Dodirnite PC i uređaji, a zatim Zaključani zaslon.

 3. U odjeljku Aplikacije na zaključanom zaslonu stranice s postavkama dodirnite ikonu Lync.

 4. Dodirnite Ne prikazuj brzi status ovdje.

Početni zaslon sustava Windows 8

Funkcija značajke: kada ste prijavljeni u aplikaciju LyncMicrosoft Store, pločica za Lync na zaslonu Windows 8 Izbornik Start prikazuje informacije o vama i propuštenoj komunikaciji (razgovori izravnim porukama, telefonski pozivi, videopozivi ili govorna pošta). Prikazane informacije ovise o veličini pločice koju ste odabrali i o tome jesu li uključene pločice uživo.

Dok ste prijavljeni u Lync, na pločici programa Lync uživo prikazuju se vaš status prisutnosti te informacije o propuštenim razgovorima od zadnjeg otvaranja programa Lync. Ako postoje novi, propušteni razgovori, na pločici se prikazuje značka koja vas obavještava da ste nešto propustili, a na velikoj pločici uživo prikazuju se i sljedeći podaci:

 • vrsta komunikacije

 • ime ili telefonski broj osobe koja je pokušala stupiti s vama u kontakt

 • vrijeme komunikacije

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: Lync iz sustava Microsoft Exchange dohvaća podatke o propuštenim razgovorima. Ti se podaci primaju i dok ne koristite aktivno Lync, ali ste omogućili izvođenje aplikacije Lync u pozadini. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: Podaci se koriste isključivo radi prikaza na početnom zaslonu.

Odabir/kontrola: Pomoću sljedećeg postupka možete odabrati želite li dopustiti izvođenje aplikacije Lync u pozadini:

 1. Na gumbiću Postavke aplikaciji Microsoft LyncMicrosoft Store odaberite Mogućnosti.

 2. Mogućnost Automatski se prijavi kad se prijavim u Windows prebacite na položaj Isključeno.

Pomoću sljedećeg postupka možete odabrati želite li pločicu programa Lync omogućiti kao aktivnu pločicu:

 1. Na početnom zaslonu sustava Windows 8 odaberite pločicu Lync.

 2. Na traci aplikacije dodirnite Isključi pločicu uživo.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje
Prvi koristite nove značajke
Pridružite se Microsoft Office Insiderima

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni jezičnom kvalitetom?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×