Zadnje ažuriranje: listopad 2010.

Sadržaj

Dopuna izjave o zaštiti privatnosti za Microsoft Lync 2010

Ova je stranica dopuna izjave o zaštiti privatnosti za proizvode Microsoft Lync. Da biste se bolje upoznali s prikupljanjem i korištenjem podataka u određenom proizvodu ili servisu iz grupe proizvoda Microsoft Lync, pročitajte i izjavu o zaštiti privatnosti za proizvode Microsoft Lync i ovu dopunu.

Ova dopuna izjave o zaštiti privatnosti vezana je uz implementaciju i korištenje komunikacijskog softvera Microsoft Lync 2010 u mreži vaše tvrtke. Ako Microsoft Lync Server 2010 koristite kao uslugu (odnosno ako neovisni dobavljač [primjerice Microsoft] pruža uslugu hostinga poslužitelja na kojima se softver koristi), podaci će se prenijeti tom neovisnom dobavljaču. Da biste doznali više o korištenju podataka koji se iz vaše tvrtke prenose tom neovisnom dobavljaču, obratite se administratoru tvrtke ili davatelju usluga.

Arhiviranje

Funkcija značajke: arhiviranje administratoru omogućuje pohranjivanje razgovora izravnim porukama, aktivnosti sastanaka i sadržaja te karakteristike korištenja, npr. prijave korisnika i početke razgovora te uključivanja u njih.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: arhiviranje pohranjuje sadržaj razgovora izravnim porukama, podatke o korištenju izravnih poruka, sadržaj sastanaka te podatke o sastancima na poslužitelj koji je konfigurirao administrator. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: administrator te podatke može koristiti za administriranje korištenja programa Lync u tvrtki.

Odabir/kontrola: arhiviranje je prema zadanom isključeno i mora ga uključiti administrator u tvrtki. Pregledajte podatke o korištenju u vašoj tvrtki i pravila nadzora da biste odredili može li se arhiviranje omogućiti.

Sažetak sadržaja aktivnosti

Funkcija značajke: sažetak sadržaja aktivnosti omogućuje prikaz "društvenih ažuriranja" kontakata na vašem popisu kontakata. On omogućuju da drugima prikažete svoje najnovije osobne bilješke te promjene slike, titule ili mjesta ureda.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: te podatke vi objavljujete putem značajke prisutnosti u programu Lync:

 • vrijeme ažuriranja poslovne slike (iz poslovnog imenika tvrtke, kao što je Active Directory Domain Services)

 • slika na webu (koju ste prenijeli i želite da je ostali vide) s ažuriranim vremenom

 • vrijeme promjene poslovne titule

 • vrijeme promjene mjesta ureda

 • povijest zadnjih nekoliko osobnih bilješki koje ste objavili

 • automatski odgovor o odsutnosti u sustavu Microsoft Exchange Server

Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: ti će se podaci zajednički koristiti s kontaktima koji pregledavaju sažetak sadržaja aktivnosti i imaju status privatnosti kao obitelj i prijatelji, radna grupa, suradnici ili vanjski kontakti.

Odabir/kontrola:

Da biste kontrolirali objavljuju li se navedeni podaci, učinite sljedeće:

 1. Na izborniku Alati kliknite Mogućnosti.

 2. Na kartici Osobno u odjeljku Sažetak aktivnosti uključite ili isključite razmjenu tih ažuriranja. U sažecima sadržaja aktivnosti prikazivat će se vaša trenutačna osobna bilješka i poruka o odsutnosti, ako su postavljene. Ako ne želite prikaz podataka u osobnoj bilješci, ostavite polje praznim.

 3. Kliknite U redu.

Servis za testiranje zvuka

Funkcija značajke: gumb za provjeru kvalitete poziva omogućuje testni poziv u programu Lync radi provjere kvalitete glasa u pozivu. Omogućuje da čujete kako biste zvučali u stvarnom pozivu. Kada upućujete testni poziv, servis za testiranje zvuka od vas će zatražiti da snimite uzorak glasa nakon zvučnog signala. Vaš će se uzorak glasa snimiti na unaprijed određeno vremensko razdoblje (primjerice, pet sekundi), a zatim će vam se reproducirati. Ako je mreža suboptimalna ili uređaj nije dobro postavljen, primijetit ćete to u reprodukciji snimke.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: ako uputite testni poziv, servis za testiranje zvuka snima vaš uzorak zvuka nakon zvučnog signala. Uzorci se glasova brišu nakon završetka poziva. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: uzorak glasa služi vama za provjeru kako biste zvučali u stvarnom pozivu i da biste provjerili je li vaš uređaj pravilno postavljen i spreman za poziv. Korisnik može poslušati svoj snimljeni glas i odrediti je li spreman za stvarni poziv tako što će provjeriti je li uređaj u radnom stanju, a zvuk se pravilno obrađuje.

Odabir/kontrola: ako ne želite snimiti uzorak glasa, nemojte uputiti testni poziv. Testni poziv možete napraviti kako slijedi:

 1. Na izborniku Alati kliknite Mogućnosti.

 2. Na kartici Audiouređaj kliknite gumb Provjera kvalitete poziva pa slijedite upute.

 3. Kliknite U redu.

Zapisnici poziva

Funkcija značajke: zapisnici poziva korisniku omogućuju pohranu snimke govornih poziva putem programa Lync u mapu programa Microsoft Outlook.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: u mapu Povijest razgovora programa Outlook spremaju se podaci o govornim pozivima, primjerice vrijeme početka, vrijeme završetka, trajanje i sudionici poziva. Vi ili administrator u vašoj tvrtki možete zapisati i predmet i mjesta sastanka ako na kartici Osobno u dijaloškom okviru Mogućnosti odaberete Outlook kao program za upravljanje osobnim podacima. Značajka zapisnika poziva ne pohranjuje sadržaj govornih poziva. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: te podatke možete koristiti za pregled povijesti govornih razgovora.

Odabir/kontrola: značajka zapisnika poziva po zadanim je postavkama uključena. Ako administrator nije onemogućio mogućnost upravljanja zapisnicima poziva, postavke možete promijeniti na sljedeći način:

 1. Na izborniku Alati kliknite Mogućnosti.

 2. Na kartici Osobno poništite okvir Spremi moje zapisnike pozive u mapu povijesti razgovora u programu Outlook.

 3. Kliknite U redu.

Delegiranje poziva

Funkcija značajke: delegiranje poziva omogućuje dodjelu jednog ili više ovlaštenika koji će umjesto vas upućivati pozive i odgovarati na njih u vaše ime te se pridruživati internetskim sastancima.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: kada vaš ovlaštenik odgovori na poziv umjesto vas, primit ćete poruku e-pošte s obavijesti. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Upotreba podataka: tu značajku možete koristiti za rad s ovlaštenicima radi upravljanja rasporedom i sastancima i/ili za naknadne sastanke s ovlaštenicima vezane uz pozive koje upućuju i na koje odgovaraju umjesto vas (ili u vaše ime).

Odabir/kontrola: delegiranje poziva prema zadanom je isključeno, a može ga uključiti ili isključiti administrator u tvrtki. Ako je uključeno, možete postaviti ovlaštenike na sljedeći način:

 1. Na izborniku Alati kliknite Mogućnosti.

 2. Na kartici Prosljeđivanje poziva kliknite Istodobno nazovi ili proslijedi moje pozive sljedećoj osobi, a zatim na padajućem popisu kliknite Moji ovlaštenici.

 3. Ako nemate konfigurirane ovlaštenike, kliknite Dodaj, a zatim odaberite osobe koje želite postaviti kao ovlaštenike.

 4. Kliknite U redu u dijaloškom okviru Ovlaštenici.

 5. Kliknite U redu u dijaloškom okviru Prosljeđivanje poziva.

  Napomene: 

  • Korisnici koji su postavljeni kao vaši ovlaštenici vide obavijest da ste ih postavili kao ovlaštenike u programu Lync.

  • Administratori u tvrtkama mogu postaviti sinkronizaciju ovlaštenika za kalendar u sustavu Exchange sa sustavom Lync Server 2010. Kada se to omogući, ovlaštenici za kalendar u sustavu Exchange s odgovarajućim dozvolama (koje su jednake dozvolama autora rukopisa ili šire) automatski će se kao ovlaštenici dodati u Lync. Time se, međutim, ne mijenjaju postavke prosljeđivanja poziva.

Prosljeđivanje poziva

Funkcija značajke: pomoću prosljeđivanja poziva možete odrediti osobu ili broj kojem će se prosljeđivati pozivi kada niste dostupni ili se nalazite daleko od svog stola.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: tu značajku možete koristiti za prosljeđivanje poziva drugoj osobi ili na drugi broj kada niste dostupni ili se ne nalazite na svom primarnom mjestu.

Odabir/kontrola: mogućnosti prosljeđivanja poziva dostupne su samo ako ih je administrator u tvrtki omogućio za vašu tvrtku ili ustanovu. Ako je administrator u tvrtki omogućio tu značajku za vašu tvrtku ili ustanovu, ona je prema zadanom isključena u klijentu programa Lync za stolno računalo. Konfigurirajte prosljeđivanje poziva pomoću sljedećih koraka:

 1. Na izborniku Alati kliknite Postavke prosljeđivanja poziva ili Mogućnosti, a zatim kliknite Prosljeđivanje poziva.

 2. U odjeljku Prosljeđivanje poziva kliknite Proslijedi moje pozive na, a zatim učinite nešto od sljedećeg:

  • Odaberite Govorna pošta, a zatim kliknite U redu.

  • Odaberite Novi broj ili kontakt. U dijaloškom okviru Odabir kontakta ili broja kliknite kontakt, potražite kontakt ili unesite novi telefonski broj za prosljeđivanje poziva, a zatim kliknite U redu. Ponovno kliknite U redu.

  • Odaberite Moji ovlaštenici. U dijaloškom okviru Prosljeđivanje poziva – ovlaštenici konfigurirajte ovlaštenike prema uputama u odjeljku Delegiranje poziva u ovom dokumentu, a zatim kliknite U redu. Ponovno kliknite U redu.

Važno:  Kada konfigurirate prosljeđivanje poziva u programu Lync 2010, dolazni pozivi prosljeđivat će se na postavljeni broj. Kada se poziv uspostavi, pozivatelju će se prikazati broj na koji prosljeđujete pozive. To vrijedi samo za pozive u sklopu programa Lync.

ID pozivatelja na popisu sudionika razgovora

Funkcija značajke: popis primatelja prikazuje popis svih sudionika sastanka.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: kada se uključite u konferencijski poziv biranjem, telefonski broj s kojeg zovete (ID pozivatelja) prikazuje se za sve sudionike. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci..

Korištenje podataka: osobe na sastanku mogu te podatke koristiti za razlikovanje sudionika koji su se uključili u sastanak putem telefona.

Odabir/kontrola:

ID pozivatelja prikazuje se prema zadanom i dohvaća se iz davatelja usluga telefonije. Možete odabrati da ne objavljujete telefonski broj tako da blokirate ID pozivatelja prilikom upućivanja poziva.

 • Da biste trajno blokirali ID pozivatelja, obratite se davatelju usluga telefonije.

 • Ako je funkcija dostupna u vašem području, upišite poseban kod prije pozivanja telefonskog broja da biste blokirali ID pozivatelja za pojedinačni poziv. Upute zatražite od davatelja usluga telefonije.

Zapisivanje na klijentskoj strani

Funkcija značajke: zapisivanje na klijentskoj strani omogućuje vam da zabilježite podatke o korištenju programa Lync na računalu u sklopu korisničkog profila. Ti se podaci mogu koristiti za otklanjanje eventualnih poteškoća s programom Lync na koje biste mogli naići.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: ako vi ili vaš administrator omogućite zapisivanje na klijentskoj strani, na računalo će se pohranjivati sljedeće informacije: predmet sastanka, mjesto, SIP (protokol za inicijaciju sesije, session initiation protocol) poruke, odgovori na pozive programa Lync, informacije o pošiljatelju i primatelju svake poruke u programu Lync, put kojim je poruka stigla, vaš popis kontakata, podaci o prisutnosti, nazivi zajednički korištenih programa, nazivi poslanih privitaka, nazivi svih zajednički korištenih datoteka programa Microsoft PowerPoint, nazivi svih zajednički korištenih zaslonskih ploča, nazivi svih objavljenih anketa, objavljena pitanja u anketama i indeks mogućnosti za koju ste glasali. Sadržaj razgovora programa Lync se ne pohranjuje. Nikakvi se podaci automatski ne šalju Microsoftu, no možete odabrati ručno slanje podataka.

Korištenje podataka: zapisivanje na klijentskoj strani može se koristiti za otklanjanje poteškoća u programu Lync.

Odabir/kontrola: zapisivanje na klijentskoj strani isključeno je prema zadanom i mora ga uključiti administrator u tvrtki. Ako administrator nije onemogućio upravljanje zapisivanjem, postavke možete promijeniti na sljedeći način::

 1. Na izborniku Alati kliknite Mogućnosti.

 2. Na kartici Općenito kliknite Uključi zapisivanje u programu Lync i Uključi zapisivanje događaja u sustavu Windows za Lync.

 3. Kliknite U redu.

Prikupljanje zapisnika

Funkcija značajke: prikupljanje zapisnika omogućuje prikupljanje zapisnika programa Lync tako da Microsoft može istražiti probleme sa zvukom, videozapisima ili povezivošću na koje možete naići..

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: ako kliknete Prikupi zapisnike, prikupljaju se sljedeći podaci:

 • zapisnici programa Lync koji sadrže popis kontakata i podatke o prethodnim sesijama razgovora. Zapisnici programa Lync ne obuhvaćaju razgovor izravnim porukama.

 • zvučni parametri, npr. razina signala govora i razina buke

 • mrežni uvjeti

 • postavljanje uređaja

 • verzija operacijskog sustava i informacije o njoj

 • programi koji se izvode na računalu, npr. Outlook i Windows Internet Explorer

Ako tako odaberete, prikupljaju se i sljedeći podaci:

 • zapis u trajanju od 30 sekundi vašeg zadnjeg poziva

 • snimka zaslona vaše radne površine

Zapisnike morate ručno prenijeti prema uputama administratora u tvrtki. Administrator u tvrtki će ih poslati Microsoftu radi otklanjanja poteškoća.

Korištenje podataka: podaci prikupljeni s vašeg računala koristit će se za rješavanje poteškoća na koje nalazite i za poboljšanje programa Lync.

Odabir/kontrola: Lync ne prikuplja zapisnike s vašeg računala prema zadanom, nego zapisnike prikuplja nakon što kliknete gumb Prikupi zapisnike. Zapisnici se prikupljaju lokalno na vašem računalu (u mapi %USERPROFILE%\tracing\). Morate ih ručno prenijeti prema uputama administratora u tvrtki. Klikom na gumb Prikupi zapisnike zapisnike ne prenosite automatski na udaljeni poslužitelj.

Kartica kontakta

Funkcija značajke: kartica kontakta prikuplja statičke i dinamičke podatke o drugim osobama u vašoj tvrtki te ih prikazuje u programu Lync, kao i u kontaktima u novijim verzijama programa Outlook. Kartica kontakta jednim klikom omogućuje slanje e-pošte, upućivanje poziva, slanje izravne poruke, zakazivanje sastanka te ostale akcije.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: statičke informacije na kartici kontakta prikupljaju se iz poslovnog imenika tvrtke (primjerice iz servisa Active Directory) te se razmjenjuju s drugim korisnicima putem sustava Lync Server. Sami možete unijeti dinamičke informacije koje se prikupljaju, npr. brojeve telefona i podatke o prisutnosti, a zatim ih razmijeniti s ostalima putem sustava Lync Server. Kalendarski podaci o slobodnom vremenu/zauzetosti koji se prikazuju na kartici dohvaćaju se iz sustava Microsoft Exchange Server. Informacije o lokaciji koje se prikazuju na kartici kontakta dohvaćaju se kao što je opisano u odjeljku Lokacija. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Upotreba podataka: podaci s kartice kontakta prikazuju se da biste svoje podatke za kontakt mogli razmijeniti s drugima.

Odabir/kontrola: imate sljedeće mogućnosti kontrole:

Status privatnosti: možete odabrati da za određene kontakte postavite različite statuse privatnosti (npr. obitelj i prijatelji, radna grupa, suradnici, vanjski kontakti i blokirani kontakti).Tako upravljate koje podatke objavljujete kojim kontaktima. Postavite status privatnosti na sljedeći način:

 1. Desnom tipkom miša kliknite kontakt.

 2. Kliknite Promjena statusa privatnosti.

 3. Kliknite odabir koji se primjenjuje na željeni način objavljivanja informacija.

Podaci iz kalendara: možete upravljati dozvolama za pregled podataka o slobodnom/zauzetom vremenu iz mogućnosti programa Outlook.

Lokacija: vidi odjeljak Odabir/kontrola za značajku Lokacija.

Povijest razgovora

Funkcija značajke: povijest razgovora programa Lync dohvaća povijest razgovora korisnika iz sustava Exchange Server i prikazuje je na kartici razgovora programa Lync.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: ako ste omogućili zapisivanje povijesti razgovora, sadržaj razgovora izravnim porukama i statistika o govornim razgovorima (npr. datum, vrijeme, trajanje i podaci o pozivatelju) pohranjuju se na račun sustava Exchange. Ako ste zapisivanje povijesti razgovora u programu Lync onemogućili vi ili pravilo koje je postavio administrator u tvrtki, te se stavke neće prikupljati niti prikazivati. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Upotreba podataka: Lync podatke prikazuje na kartici razgovora u glavnom korisničkom sučelju koje korisnicima omogućuje pregled i nastavak prethodnih razgovora..

Odabir/kontrola: možete onemogućiti zapisivanje razgovora izravnim porukama, poziva ili oboje. To možete promijeniti na sljedeći način:

 1. Na izborniku Alati odaberite Mogućnosti.

 2. Na kartici Osobno poništite okvir Spremi moje razgovore izravnim porukama u mapu povijesti razgovora u programu Outlook.

 3. Kliknite U redu.

Ako omogućite zapisivanje povijesti razgovora, trebali biste osobe s kojima razgovarate obavijestiti o tome da se njihovi razgovori izravnim porukama spremaju.

Program unaprjeđivanja zadovoljstva korisnika

Funkcija značajke: ako ste odabrali sudjelovanje, CEIP (Customer Experience Improvement Program, Program unaprjeđivanja zadovoljstva korisnika) prikuplja osnovne informacije o konfiguraciji hardvera i načinu korištenja Microsoftova softvera i usluga radi prepoznavanja trendova i uzoraka korištenja. CEIP prikuplja i podatke o vrsti i broju pogrešaka na koje nailazite, performansama softvera i hardvera te brzini usluga. Microsoft ne prikuplja ime, adresu ni druge podatke za kontakt.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: podaci u sklopu programa CEIP automatski se šalju Microsoftu kada je značajka uključena. Dodatne informacije o podacima koje CEIP prikuplja, obrađuje ili prenosi potražite u Izjavi o zaštiti privatnosti za Microsoftov program unaprjeđivanja zadovoljstva korisnika.

Korištenje podataka: Microsoft na temelju tih podataka poboljšava kvalitetu, pouzdanost i performanse svog softvera i usluga.

Odabir/kontrola: CEIP je prema zadanom isključen osim ako ga administrator u tvrtki nije omogućio za vas. Od vas će se zatražiti da se prijavite u instalacijski program za Lync. Ako vaš administrator nije onemogućio kontrolu, CEIP postavke možete promijeniti na sljedeći način:

 1. Na izborniku Alati odaberite Mogućnosti.

 2. Na kartici Općenito potvrdite ili poništite okvir Dopusti Microsoftu prikupljanje informacija o tome kako koristim Lync.

 3. Kliknite U redu.

Napomena:  Ako administrator promijeni postavku omogućivanja CEIP-a dok korisnik koristi Lync, nova postavka primjenjuje se tek kada korisnik zatvori Lync pa se ponovno prijavi.

Zajedničko korištenje radne površine ili programa

Funkcija značajke: zajedničko korištenje radne površine ili programa omogućuje zajedničko korištenje prikaza zaslona računala ili određenog programa koji se izvodi s ostalim sudionicima u razgovoru programa Lync.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: ako se pokrene zajedničko korištenje, svi sudionici razgovora, ovisno o tome što se zajednički koristi, moći će vidjeti monitore, cijelu radnu površinu i odabrane programe na vlastitom računalnom zaslonu. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: pomoću značajke zajedničkog korištenja radne površine i programa možete surađivati sa sudionicima razgovora i sastanka.

Odabir/kontrola:

Da biste započeli zajedničko korištenje radne površine u novom razgovoru programa Lync:

 1. Na popisu kontakata pokažite na sliku kontakta ili ikonu prisutnosti da bi vam se prikazala kartica kontakta.

 2. Kliknite gumb Prikaz dodatnih mogućnosti za interakciju s tom osobom.

 3. Kliknite izbornik Zajedničko korištenje, a zatim Radna površina.

Da biste započeli zajedničko korištenje radne površine ili programa u razgovoru programa Lync u tijeku:

 1. U prozoru za razgovor kliknite Zajedničko korištenje.

 2. Na izborniku kliknite Radna površina, monitor (ako ih imate više) ili Program da biste odabrali jedan ili više programa.

Da biste prekinuli zajedničko korištenje radne površine ili programa:

 1. Na traci za zajedničko korištenje na vrhu zaslonu kliknite Zaustavi zajedničko korištenje.

Važno: Dokumenti ili slike otvoreni na radnoj površini koji su zaštićeni softverom za upravljanje digitalnim pravima mogli bi biti vidljivi drugim korisnicima s kojima zajednički koristite radnu površinu u razgovoru programa Lync.

Kontrola zajedničkog korištenja radne površine ili programa

Funkcija značajke: kontrola zajedničkog korištenja omogućuje ustupanje kontrole nad radnom površinom ili programom nekom drugom korisniku klijenta programa Lync na drugom računalu.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: kada se nekoj osobi prepusti kontrola, ona može kontrolirati vaše računalo ili odabrani program i unositi promjene pomoću tipkovnice i miša kao da izravno koristi vaše računalo. Vi i ostali sudionici razgovora programa Lync vidjet ćete kako se promjene izvode. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: kontrola zajedničkog korištenja omogućuje preuzimanje kontrole nad vašom radnom površinom ili programima, ovisno o tome što zajednički koristite, dok vi i ostali sudionici razgovora gledate.

Odabir/kontrola: da biste dijelili kontrolu nad radnom površinom s drugom osobom u razgovoru, učinite sljedeće:

 1. U prozoru razgovora kliknite gumb Zajednički koristi, a zatim podijelite ono što želite (primjerice, radnu površinu).

 2. Na izborniku Predajte kontrolu na traci za zajedničko korištenje pri vrhu zaslona odaberite osobu kojoj želite predati kontrolu.

Da biste opozvali kontrolu nad svojom radnom površinom od udaljenog sudionika, učinite sljedeće:

 1. Kliknite izbornik Predajte kontrolu na traci za zajedničko korištenje pri vrhu zaslona.

 2. Kliknite Preuzmite kontrolu.

Hitne službe (911)

Funkcija značajke: kada je omogući administrator u tvrtki, značajka programu Lync omogućuje slanje lokacije djelatnicima hitnih službi kada se nazove broj hitnih službu (npr. 911 u Sjedinjenim američkim Državama). Administrator u tvrtki može ograničiti funkciju hitnih poziva na vaše mjesto rada, pa se kod njega raspitajte u kojem je opsegu ta funkcija dostupna. Kada se značajka omogući, podaci o lokaciji koji se prenose djelatnicima hitnih službi jesu podaci o lokaciji koje administrator dodijeli vašem mjestu (primjerice, broj ureda) i unese u bazu podataka lokacija ili, ako takva lokacija nije dostupna, koje su korisnici s neke lokacije ručno unijeli u polje Lokacija. Ako nazovete hitne službe dok koristite Lync putem bežične internetske veze na svom radnom mjestu, podaci o lokaciji koji se prenose djelatnicima hitne službe bit će samo približni podaci o lokaciji jer su dodijeljeni bežičnoj krajnjoj točki s kojom računalo komunicira. Podatke o lokaciji te bežične krajnje točke, štoviše, ručno unosi administrator tvrtke, pa se oni ne moraju nužno podudarati s vašom stvarnom lokacijom. Radi potpune funkcionalnosti ove značajke tvrtka mora primati uslugu usmjerivanja certificiranog davatelja usluga, a ta je usluga dostupna samo u Sjedinjenim Američkim Državama.

Podaci koji si prikupljaju, obrađuju ili prenose: podaci o lokaciji koje prikuplja Lync ovise o automatskim podacima o lokaciji koje ispunjava poslužitelj za podatke o lokaciji ili podacima o lokaciji koje ste ručno unijeli u polje Lokacija. Ti se podaci pohranjuju u memoriju vašeg računala, pa se, kada se unese broj hitnih službi, prenose s pozivom da bi se usmjerili odgovarajućoj hitnoj službi, koja tako otkriva vašu približnu lokaciju. Lokaciju je moguće poslati i izravnom porukom u lokalnu sigurnosnu službu. Detaljni zapisi hitnih poziva sadrže podatke o lokaciji. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: podaci o lokaciji služe za usmjerivanje poziva odgovarajućoj hitnoj službi i slanje njezinih djelatnika na lokaciju. Ti podaci mogu se poslati i sigurnosnoj službi tvrtke kao obavijest s podacima o lokaciji pozivatelja i podacima o povratnom pozivu.

Odabir/kontrola:

Ta je značajka po zadanim postavkama isključena i mora je omogućiti administrator u tvrtki. Kod administratora u tvrtki raspitajte se je li značajka dostupna. Pri upućivanju poziva hitnoj službi ne možete kontrolirati dohvaćaju li se podaci o lokaciji automatski kao ni to prenose li se dispečerima hitnih službi.

Ako se podaci o lokaciji ne dohvate automatski, možda ćete dobiti obavijesti da ih morate ručno unijeti. Obavijest se može odbaciti, no, ovisno o pravilima, možda će se zatražiti potvrdu o tome da ste odabrali da ne unesete lokaciju.

Lokacija

Funkcija značajke: podaci o lokaciji i vremenskoj zoni nalaze se na računalu i objavljuju se ostalima putem statusa privatnosti. Uz to, podaci o lokaciji mogu se koristiti za servise hitnih službi, kao što se opisuje u odjeljku Hitne službe iznad. Ako ste omogućili način rada za zaštitu privatnosti (kao što se opisuje u odjeljku Način rada za zaštitu privatnosti), podaci o lokaciji objavljivat će se onako kako se opisuje u odjeljku Način rada za zaštitu privatnosti..

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: podaci o vašoj zemljopisnoj lokaciji prikupljaju se pomoću jednog od dva mehanizma: podatke unosite vi ručno ili ih programu Lync šalje poslužitelj za podatke o lokaciji u tvrtki. Uz to, vremenska se zona dohvaća iz operacijskog sustava Windows na vašem računalu. Prikupljeni podaci o lokaciji sastoje se od "opisa" kao i oblikovanih podataka o adresi. Opis je neki niz o vašoj lokaciji koji bi mogao pomoći drugima (npr. "Kuća" ili "Posao"), dok se oblikovani podaci o adresi prenose kao građanska adresa (npr. "Ulica kestena 13, 10 000 Zagreb"). Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: opis lokacije i podaci o vremenskoj zoni objavljuju se putem prisutnosti programa Lync na temelju konfiguracije statusa privatnosti. Ti se podaci prikazuju na kartici kontakta korisnika. Imajte na umu da se oblikovana adresa (građanska adresa) ne objavljuju putem prisutnosti..

Odabir/kontrola:

Ako je vaš administrator u tvrtki omogućio objavljivanje lokacije i konfigurirao ga tako da vidite puno korisničko sučelje za lokaciju, vidjet ćete sljedeće kontrole pomoću polja Lokacija i izbornika pri vrhu glavnog prozora programa Lync:

 1. Postavi lokaciju: možete ručno urediti tekst koji se objavljuje sa statusom prisutnosti (opis lokacije).

 2. Pokaži kontaktima moju lokaciju: uključivanje/isključivanje koje kontrolira objavom podataka o lokaciji putem statusa prisutnosti. To ne utječe na objavljivanje lokacije hitnim službama.

Privici sastanka

Funkcija značajke: možete razmjenjivati datoteke sa sudionicima sastanka tako da ih prenesete kao privitke.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: privici se pohranjuju na Lync Server u skladu s pravilima o isteku sadržaja sastanka koja je odredio administrator u tvrtki. Možete odabrati prijenos privitaka, a možete ih preuzeti vi ili ostali u sastanku. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: podaci koje sadrže preneseni privici sastanka razmjenjuju se s ostalim sudionicima sastanka programa Lync.

Odabir/kontrola: izlagači mogu ograničiti dostupnost privitaka u skladu sa sudionikovom ulogom u sastanku (organizator, izlagači ili svi). Ako privitak nije dostupan, ne vidite ga na popisu privitaka..

Pozivanje iz sastanka

Funkcija značajke: značajka pozivanja iz sastanka korisnicima programa Lync koji sudjeluju na sastanku omogućuje dodavanje javnog telefonskog broja u postojeći AV (audiovideo) sastanak.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: kada korisnik javnog telefonskog broja koji je pozvan u AV (audiovideo) sastanak primi poziv, primit će ID pozivatelja od organizatora AV sastanka (ne nužno ID pozivatelja osobe koja ga dodaje u sastanak). Čim korisnik javnog telefonskog broja odgovori na poziv, odmah će se uključiti u sastanak.

Korištenje podataka: ID pozivatelja organizatora šalje se korisniku javnog telefonskog broja koji je pozvan u sastanak.

Odabir/kontrola: tu značajku ne mogu kontrolirati ni korisnik ni administrator u tvrtki ili ustanovi. Ako je moguće, prije dodavanja korisnika javnog telefonskog broja možete poslati izravnu poruku ili e-poštu korisniku javnog telefonskog broja da biste ga pitali želi li se uključiti u AV sastanak i tako ga obavijestili da će se uključiti u sastanak. Korisnik javnog telefonskog broja može i odabrati da ne prihvati poziv..

Upravljani API za Lync 2010

Funkcija značajke: upravljani API za Lync 2010 drugim programima omogućuje pristup klijentskoj aplikaciji Lync i interakciju s njom na način koji proširuje korisničko sučelje programa Lync. Drugi programi mogu biti programi drugih proizvođača ili Microsoftovi programi (primjerice, Outlook i druge aplikacije iz paketa sustava Microsoft Office).

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: podaci koji su drugim aplikacijama dostupni putem upravljanog API-ja za Lync obuhvaćaju sve osobne podatke koji se prikazuju u sučelju programa Lync. Ti podaci mogu obuhvaćati podatke o korisnikovoj lokaciji, telefonskim brojevima, radnom mjestu, popisu kontakata (uključujući telefonske brojeve i druge detalje), osobnu bilješku, status aktivnosti te trenutne razgovore i njihov sadržaj.

Korištenje podataka: na temelju podataka iz sesije programa Lync programi koji koriste upravljani API za Lync krajnjem korisniku omogućuju poboljšane ili dopunske funkcije. No ti se podaci koriste sukladno pravilima tih programa, za koje bi trebala postojati posebna izjava o zaštiti privatnosti s opisom načina korištenja podataka u njima.

Odabir/kontrola:

Programi drugih proizvođača koji koriste upravljane API-je za Lync ubrajaju se u tri kategorije: računalni (lokalno instalirani) programi, web-programi i programska proširenja za Lync (programi koji se ugrađuju unutar korisničkog sučelja prozora razgovora programa Lync). Kontrola pristupa vašim podacima iz drugih programa ovisi o svakome od tih scenarija, i to na sljedeći način:

Računalni (lokalno instalirani) programi: računalne programe instalirate vi sami ili administrator lokalnog računala i oni uvijek imaju pristup korisničkim podacima putem upravljanog API-ja za Lync. Kao i u svim drugim slučajevima, ne instalirajte programe koje ne smatrate pouzdanima.

Web-programi: programi hostirani na internetu ili intranetu mogu pristupiti korisničkim podacima putem upravljanog API-ja za Lync. Da bi se onemogućio pristup neželjenih programa korisnikovim podacima bez njegova znanja, takvi programi moraju se hostirati iz domene ili s URL-a koje administrator lokalnog računala doda na popis pouzdanih web-mjesta u web-pregledniku Internet Explorer.

Programska proširenja za Lync: u programu Lync sučelje programa Lync razvojni će inženjeri moći proširivati ugradnjom programa u prozor razgovora programa Lync. Taj program također može pristupati podacima iz programa Lync putem upravljanog API-ja za Lync. U tom slučaju administrator lokalnog računala mora registrirati programsko proširenje u klijentsku aplikaciju Lync. Tim se činom registracije tom programu omogućuje i pristup upravljanom API-ju za Lync.

Posebna kontrola za naziv lokacije: radi dodatnog opreza administrator sustava ima mogućnost omogućiti ili onemogućiti krajnjem korisniku (vama) odlučivanje o tome smiju li ti drugi programi imati pristup polju Naziv lokacije u programu Lync. Pristup tih drugih programa po zadanim je postavkama omogućen. Tu postavku možete kontrolirati na sljedeći način:

 1. Na izborniku Alati kliknite Mogućnosti.

 2. Na kartici Osobno otvorite Upravitelj osobnim podacima.

 3. Izmijenite potvrdne okvire po potrebi.

 4. Kliknite U redu.

Dodatak za internetske sastanke za Outlook

Funkcija značajke: to je dodatak programa Outlook koji se instalira uz Lync i korisnicima omoguće zakazivanje i prilagodbu mrežnih sastanaka.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: sljedeći će se podaci pohraniti na vašem računalu. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

 • ime organizatora

 • imena sudionika

 • imena izlagača

 • popis adresa e-pošte

 • predmet sastanka i drugi podaci o njemu (primjerice, vrijeme početka i završetka, ID konferencije, pristupni izraz te informacije o davatelju usluga govornog automata / audiokonferencije za korisnika)

 • sve proxy adrese za korisnika u sustavu Microsoft Exchange (X400-X500 adrese, adrese za sjedinjenu razmjenu poruka (UM) u sustavu Exchange te URI-ji za SIP i govornu poštu putem sjedinjene razmjene poruka u sustavu Exchange i telefona)

 • podaci o mjestu sastanka

Korištenje podataka:

Podaci iznad koriste se samo za zakazivanje sastanka i zapisivanje vezano uz to kao što je opisano u odjeljku Zapisivanje na klijentskoj strani. Za zakazivanje podaci se obrađuju u memoriji i pohranjuju u registru lokalnog računala radi brzog pristupa.

Napomena:  Podaci se zajednički koriste s upravljanim API-jem za Lync i sustavom Lync Server.

Odabir/kontrola:

Zapisivanje je prema zadanom isključeno. Ako administrator u tvrtki omogući zapisivanje, možete kontrolirati omogućivanje/onemogućivanje zapisivanja u odjeljku Mogućnosti -> Zapisivanje.

Prijenos datoteka između ravnopravnih članova

Funkcija značajke: korisnici programa Lync mogu prenositi datoteke jedan drugome u razgovorima izravnim porukama (ne sastancima) između dvije osobe.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: datoteka se prenosi izravno između klijenata programa Lync. Korisnici pokreću prijenos datoteke i odabiru datoteku za prijenos. Primatelj datoteke mora izričito pristati na prijam datoteke. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: značajka prijenosa datoteka između ravnopravnih članova korisnicima omogućuje prijenos datoteka jedan drugome u stvarnom vremenu tijekom razgovora izravnim porukama.

Odabir/kontrola:

Administrator u tvrtki tu značajku može omogućiti ili onemogućiti za nekog ili sve korisnike. Možete odabrati želite li prihvatiti ili odbiti prijenos datoteke od drugog korisnika.

Osobna slika

Funkcija značajke: prikazuje vašu sliku i slike drugih osoba u tvrtki.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: prikupljaju se vaše preference za prikaz slika i razmjenu vaše slike, uključujući web-adresu. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Upotreba podataka: informacije se koriste za prilagodbu vašeg korištenja programa i razmjenu vaše slike s drugim korisnicima.

Odabir/kontrola:

Administrator u tvrtki ima sljedeće kontrole:

 • kontrolu objavljuju li korisnici slike prema zadanom ili ne. To možete nadjačati.

 • kontrolu maksimalne veličine slike koju korisnik može preuzeti

 • kontrolu koje su vrste slika dopuštene.

Vi imate sljedeće kontrole za preference osobne slike:

 • Pokaži slike mojih kontakata: određuje prikazuju li se slike u programu Lync.

 • Ne prikazuj moju sliku: objavljuje vrijednost koja određuje hoće li ostali koji vide vašu prisutnost vidjeti i sliku ili ne. Ako vaši kontakti ne dobiju tu vrijednost u prisutnosti, vraćaju se na zadane postavke administratora (vidi iznad).

 • Zadana slika tvrtke: ako tvrtka omogućuje mehanizam za uređivanje slike servisa Active Directory, možete promijeniti sliku u servisu Active Directory, a promjena će se u programu Lync prikazati u roku od 48 sati. Lync ima i vezu na profil web-mjesta Moje web-mjesto sustava Microsoft SharePoint, a promjene te slike mogu utjecati na Active Directory, ovisno o konfiguraciji administratora.

Podaci o prisutnosti i podaci za kontakt

Funkcija značajke: omogućuje pristup objavljenim informacijama o drugim korisnicima (u vašoj tvrtki ili ustanovi i izvan nje) te drugim korisnicima pruža pristup objavljenim podacima o vama, primjerice vašem statusu, tituli, telefonskom broju, lokaciji i bilješkama. Vaš administrator također može konfigurirati integraciju s programom Outlook i sustavom Exchange za prikaz poruka o odsutnosti izvan ureda i drugih podataka o statusu (primjerice, kada u svom kalendaru programa Outlook imate zakazan sastanak).

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: za povezivanje s poslužiteljem sustava Lync Server koristite adresu za prijavu i lozinku. Vi i vaš administrator možete objaviti podatke o statusu i podacima za kontakt koji su povezani s vašom prijavom. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Upotreba podataka: drugi korisnici programa Lync i drugi programi mogu pristupiti vašim podacima o prisutnosti i podacima za kontakt radi određivanja objavljenog statusa i informacija, odnosno radi što bolje komunikacije s vama.

Odabir/kontrola: možete odabrati koji se podaci o vama objavljuju. Administrator može i konfigurirati objavljene podatke u vaše ime. Ako administrator nije onemogućio vašu kontrolu nad objavljenim podacima, uvijek možete promijeniti postavke kako slijedi.

 1. Na izborniku Alati kliknite Mogućnosti.

 2. Na kartici Osobno unesite adresu za prijavu u polje Moj račun. Kliknite gumb Dodatno da biste unijeli naziv poslužitelja za povezivanje.

 3. Na kartici Telefoni pregledajte podatke o telefonskim brojevima koje je objavio vaš administrator. Možete i unijeti više brojeva te odlučiti što objaviti ostalim korisnicima.

 4. Ako je administrator u tvrtki omogućio način rada za zaštitu privatnosti, odgovarajućim odabirom na kartici Status možete promijeniti postavku da biste objavili prisutnost kontaktima na vašem popisu kontakata.

 5. Kliknite U redu.

Možete i postaviti statuse privatnosti da biste odredili što svaki korisnik može vidjeti u skladu s razinom prisutnosti i podacima. Da biste to učinili:

 1. Desnom tipkom miša kliknite kontakt.

 2. Kliknite Promjena statusa privatnosti.

 3. Kliknite odgovarajuću razinu pristupa za korisnika.

Anketiranje

Funkcija značajke: korisnici programa Lync mogu provoditi ankete i prikupljati anonimne odgovore od sudionika tijekom mrežnih sastanaka i razgovora.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: pojedinačni su glasovi anonimni. Skupni rezultati ankete vidljivi su svim izlagačima, a svaki od njih može ih prikazati svim sudionicima. Ankete se pohranjuju u Lync Server u skladu s pravilnicima isteka sadržaja sastanka koje definira administrator. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: značajka ankete poboljšava suradnju jer izlagačima omogućuje da brzo utvrde preferencije sudionika.

Odabir/kontrola:

 • Izlagači mogu ograničiti dostupnost ankete u skladu sa sudionikovom ulogom (organizator, izlagači i svi) kada se anketa ne prikazuje svim sudionicima. Ako je anketa nedostupna, ne može se vidjeti na popisu sadržaj jer se trenutno zajednički ne koristi i ne može se spremiti na lokalno računalo.

 • Izlagači u svakom trenutku mogu otvoriti i zatvoriti anketu za glasovanje i očistiti njezine rezultate.

Suradnja putem programa PowerPoint

Funkcija značajke: korisnici programa Lync tijekom razgovora ili sastanka mogu prikazivati i pregledavati prezentacije programa PowerPoint te unositi opaske u njih.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose:

Vaše akcije pokreću sve upotrebe ove značajke - bilo da prenosite prezentaciju programa PowerPoint, krećete se kroz nju ili unosite opaske. Sve datoteke izložene u razgovoru ili sastanku prenijet će se svim sudionicima i oni će ih moći dohvatiti izravno iz mape na svom računalu. Vlasnik ili izlagač datoteke drugima može ograničiti spremanje, ali time im ne ograničavan njezino dohvaćanje i pregledavanje.

Datoteke programa PowerPoint pohranjuju se u Lync Server u skladu s pravilnicima isteka sadržaja sastanka koje definira administrator. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: suradnja pomoću programa PowerPoint sudionicima razgovora omogućuje učinkovito održavanje prezentacija i prikupljanje povratnih informacija.

Odabir/kontrola:

 • Izlagači mogu ograničiti ovlasti za unos opaski u skladu sa sudionikovom ulogom (samo izlagači, svi i nitko) na sljedeći način:

  1. U dijaloškom okviru Informacije o uključivanju i mogućnosti sastanka u prozoru razgovora kliknite Mogućnosti sastanka.

  2. U odjeljku Ovlasti na padajućem popisu Ovlasti za unos opaski kliknite željenu mogućnost.

  3. Kliknite U redu.

 • Izlagači mogu sudionicima ograničiti pregled slajdova koji se ne izlažu na sljedeći način:

  1. U dijaloškom okviru Informacije o uključivanju i mogućnosti sastanka kliknite Mogućnosti sastanka.

  2. U odjeljku Ovlasti na padajućem popisu Prikaži privatno kliknite željenu mogućnost.

  3. Kliknite U redu.

Napomena:  Odaberite upozorenje i ovdje unesite tekst. Možete i postaviti njegovo svojstvo PoložajUpozorenja.

Napomena: ta se ovlast može postaviti u skladu sa sudionikovom ulogom (izlagači, svi ili nitko)

 • Izlagači mogu ograničiti dostupnost prezentacije programa PowerPoint u skladu sa sudionikovom ulogom (organizator, izlagači ili svi) kada se prezentacija programa PowerPoint zajednički ne koristi. Ako prezentacija programa PowerPoint nije dostupna, nije ju moguće vidjeti na popisu sadržaja kada se zajednički ne koristi i nije ju moguće spremiti na računalo.

Način rada za zaštitu privatnosti

Funkcija značajke: način rada za zaštitu privatnosti omogućuje vam razmjenu informacija o prisutnosti (odnosno podataka o tome jeste li dostupni ili zauzeti ili ne želite da vas ometaju itd.) samo s kontaktima navedenima na popisu kontakata.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: omogućivanjem načina rada za zaštitu privatnosti program Lync prelazi u način rada u kojem možete mijenjati korisničke postavke tako da se podaci o prisutnosti objavljuju samo kontaktima na popisu kontakata. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Upotreba podataka: postavka ovog načina rada određuje način razmjene informacija o prisutnosti.

Odabir/kontrola:

 • Kada je na poslužitelju omogućen način rada za zaštitu privatnosti, na kartici Status u dijaloškom okviru Mogućnosti pomoću administratorske postavke možete odabrati želite li da svi vide vašu prisutnost (standardni način rada) ili da samo vaši kontakti vide vašu prisutnost (način rada za zaštitu privatnosti).

 • Ako je na poslužitelju omogućen standardni način rada pomoću administratorskih postavki, ne možete se prebaciti u način rada za zaštitu privatnosti. Možete se, međutim, "zabilježiti" za izlaz iz načina rada za zaštitu privatnosti tako da, ako administrator kasnije prebaci u način rada za zaštitu privatnosti, vi se nećete prebaciti nakon prijave u Lync.

Snimanje

Funkcija značajke:

Ta značajka izlagačima omogućuje snimanje svih aspekata sesije programa Lync, uključujući tko je došao na sastanak, audiozapis, videozapis te sadržaj, npr. razgovor izravnim porukama, zajedničko korištenje programa, prezentacije programa PowerPoint, ankete, brošure ili zaslonske ploče. Kada organizator ili ostali izlagači pauziraju ili zaustave svoje snimanje, druga se snimanja nastavljaju.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose:

Ako izlagači odaberu snimanje, snimka se sprema na njihovom računalu. Dodatne videodatoteke stvorene snimanjem spremaju se na lokalno računalo izlagača po zadanom, no mogu se i spremiti na drugo računalo, ako je tako naveo izlagač koji snima. Kada korisnici prenesu sadržaj u sastanak, dodijeljena im je dozvola za dodavanje tog sadržaja u snimke koje su taj korisnik ili ostali korisnici stvorili.

Ako tijekom faze objavljivanja snimke dođe do pogreške, moguće je da se podaci snimljeni tijekom pauziranog stanja snimanja nenamjerno uvrste u snimku. U slučaju pogreške u bilo kojoj fazi objavljivanja (u odjeljku Upravitelj snimanja potražite status "upozorenja"), snimku ne bi trebalo distribuirati drugim osobama, čak i ako se može reproducirati u nekom obliku.

Korištenje podataka:

Snimku može reproducirati svatko tko ima pristup mjestu gdje je snimka spremljena.

Odabir/kontrola:

Mogućnost snimanja prema zadanim je postavkama isključena i mora je omogućiti administrator u tvrtki ili ustanovi. Ako je ta značajka omogućena za sastanke, svi izlagači sastanka mogu započeti snimanje. Kada izlagač uključi snimanje, obavijesti o početku snimanja poslat će se sudionicima s kompatibilnim klijentima i uređajima. Sudionici snimane sesije koji koriste neki od sljedećih nekompatibilnih klijenata ili uređaja biti će snimljeni, no neće primiti obavijest o snimanju.

Nekompatibilni klijentski programi:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (izdanje 2007 R2)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (izdanje 2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Nekompatibilni klijentski uređaji:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

Uz to, neovisno o uređaju ili klijentu koji se koristi, sudionik koji koristi videozapis u kinoprikazu tijekom sastanka ili razgovora neće dobiti signal da je započelo snimanje ako se ne vrati u prozor razgovora.

Pretraživanje vještina

Funkcija značajke: ta značajka korisnicima omogućuje traženje osoba u tvrtki ili ustanovi na temelju svojstava navedenih u servisima sustava Microsoft SharePoint (primjerice, imena, adrese e-pošte, vještina, područja stručnosti itd.). Ta je značajka dostupna samo ako administrator u tvrtki ili ustanovi implementira SharePoint i uključi integraciju programa Lync s tim sustavom.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: upit za pretraživanje unesen u Lync šalje se na poslužitelj sustava SharePoint u tvrtki ili ustanovi. Lync obrađuje odgovor sustava SharePoint, a zatim se prikazuju rezultati pretraživanja i povezane informacije. Microsoftu se na šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: podaci koje unese korisnik šalju se u sustav SharePoint radi dohvaćanja rezultata pretraživanja, koji se zatim prikazuju u programu Lync.

Odabir/kontrola:

Tu značajku omogućuje ili onemogućuje administrator sustava Lync Server.

Sjedinjena pohrana kontakata

Funkcija značajke: sjedinjena pohrana kontakata sastoji se od tri glavne značajke:

 • Spajanje pretraživanja – Ta značajka spaja globalni popis adresa (Global Address List, GAL) s osobnim kontaktima iz programa Outlook, a time dobivate jedinstveni unos u rezultatima pretraživanja kada tražite neki kontakt

 • Spajanje kontakata – Ova značajka objedinjuje podatke za kontakt programa Outlook i GAL-a pomoću podudarnih identifikatora adrese e-pošte ili korisničkog imena. Kada se utvrdi podudarnost, Lync objedinjuje podatke iz triju izvora (programa Outlook, GAL-a i značajke prisutnosti). Objedinjeni podaci prikazuju se u raznim komponentama korisničkog sučelja, uključujući rezultate pretraživanja, popis kontakata i karticu kontakta.

 • Stvaranje kontakata programa Outlook za kontakte programa Lync (sinkronizacija kontakata) – Ako korisnik koristi Microsoft Exchange Server 2010 ili neku noviju verziju poštanskog sandučića, Lync će stvoriti kontakte programa Outlook za sve korisnikove kontakte u zadanoj mapi kontakata. Kada ima kontakt programa Outlook za svaki kontakt programa Lync, korisnik podacima za kontakt u programu Lync može pristupati iz programa Outlook, programa Outlook Web Access i s mobilnih uređaja na kojima se sinkroniziraju kontakti sa sustavom Exchange.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: program Lync prikuplja podatke za kontakt iz značajke prisutnosti, servisa Active Directory te programa Outlook. Program interno koristi te podatke. Prilikom stvaranja kontakata programa Outlook Lync će u sustav Exchange zapisati prisutnost i podatke za kontakt iz servisa Active Directory i programa Outlook. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: podaci za kontakt iz značajke prisutnosti, servisa Active Directory i programa Outlook prikazuju se u korisničkom sučelju programa Lync (na popisu kontakata, na kartici kontakta, u rezultatima pretraživanja i tako dalje). Ti se podaci sinkronizacijom kontakata (treća stavka na prethodnom popisu) mogu zapisati i u Exchange.

Odabir/kontrola:

Sinkronizaciju kontakata možete omogućiti ili onemogućiti na sljedeći način:

 1. Na izborniku Alati kliknite Mogućnosti.

 2. Na kartici Osobno u odjeljku Program za upravljanje osobnim podacima izmijenite potvrdne okvire po potrebi.

 3. Kliknite U redu.

Korisnički odabir – Korisnički odabir Microsoft Exchange ili Microsoft Outlook dostupan je u odjeljku Program za upravljanje osobnim podacima dijaloškog okvira Mogućnosti programa Lync.

Poboljšanja kvalitete govorne komunikacije

Funkcija značajke: Lync korisniku šalje obavijesti radi poboljšanja kvalitete poziva u slučaju problema s uređajem, mrežom ili računalom.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: ako vaše postavke uređaja dodaju loš zvuk u poziv (primjerice, jeku ili buku), Lync će vas obavijestiti o tome, a obavijestit će i ostale u pozivu da je kvaliteta poziva smanjena zbog postavki vašeg uređaja. Ostalima se prikazuje samo obavijest da koristite uređaj koji uzrokuje lošu audiokvalitetu i neće znati koji uređaj koristite. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: podaci koji se šalju ostalima u pozivu pomažu im da poboljšaju kvalitetu poziva. Primjerice, izlagači mogu isključiti zvuk za vašu liniju ako samo slušate u pozivu.

Odabir/kontrola: Lync ne dopušta isključivanje obavijesti i kvaliteti poziva.

Suradnja na zaslonskoj ploči

Funkcija značajke: ta značajka omogućuje zajedničko korištenje virtualnih zaslonskih ploča u programu Lync i unos opaski na njih tijekom mrežnih sastanka i razgovora.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: opaske na zaslonskim pločama vidljive su svim sudionicima. Zaslonske se ploče pohranjuju na Lync Server u skladu s pravilima o isteku sadržaja sastanka. Microsoftu se na šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: značajka zaslonske ploče poboljšava suradnju jer sudionicima sastanka omogućuje razmatranje ideja, kreativno razmišljanje, hvatanje bilješki i tako dalje.

Odabir/kontrola:

Izlagači mogu ograničiti dostupnost zaslonske ploče u skladu sa sudionikovom ulogom (organizator, izlagači i svi) kada se zaslonska ploča ne prikazuje svim sudionicima. Ako zaslonska ploča nije dostupna korisniku, on je ne može vidjeti na svom popisu sadržaja i ne može je spremiti na svoje računalo.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje
Prvi koristite nove značajke
Pridružite se Microsoft Insidere

Jesu li ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom prijevoda?

Što je utjecalo na vaše iskustvo?

Imate li još povratnih informacija? (Neobavezno)

Hvala vam na povratnim informacijama!

×