Zadnje ažuriranje: prosinac 2013.

Sadržaj

Dopuna izjave o zaštiti privatnosti za Microsoft Lync 2013 za Android

Ovo je dopuna izjave o zaštiti privatnosti za proizvode Microsoft Lync 2013. Da biste se bolje upoznali s prikupljanjem i korištenjem podataka u određenom proizvodu ili servisu iz grupe proizvoda Microsoft Lync, pročitajte i izjavu o zaštiti privatnosti za proizvode Microsoft Lync i ovu dopunu.

Ova dopuna izjave o zaštiti privatnosti vezana je uz implementaciju i korištenje programa Microsoft Lync 2013 za Android na mobilnim uređajima vaše tvrtke. Ako koristite komunikacijski softver Microsoft Lync Server kao uslugu (odnosno ako neovisni dobavljač [primjerice Microsoft] pruža uslugu hostinga poslužitelja na kojima se softver izvodi), podaci će se prenijeti tom neovisnom dobavljaču. Da biste doznali više o korištenju podataka koji se iz vaše tvrtke prenose tom neovisnom dobavljaču, obratite se administratoru tvrtke ili davatelju usluga.

Vrh stranice

Delegiranje poziva (prosljeđivanje poziva / istodobno zvonjenje)

Funkcija značajke: delegiranje poziva korisnicima omogućuje dodjeljivanje ovlaštenika koji u njihovo ime mogu upućivati i primati pozive te postavljati sastanke programa Lync i sudjelovati na njima. Korisnici mogu postaviti i automatsko prosljeđivanje poziva na govornu poštu, neki drugi broj ili ovlaštenika, kao i istodobno zvonjenje na primarnom i alternativnom broju, npr. na mobilnom uređaju, telefonu ovlaštenika ili grupnom telefonu.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: pri dodjeli ovlaštenika korisnik tijekom postupka konfiguracije mora navesti ovlaštenikove podatke za kontakt. Korisnici postavljeni kao ovlaštenici primit će obavijest o tome da ih je netko u njihovoj tvrtki ili ustanovi imenovao ovlaštenikom. Kada ovlaštenik odgovori na poziv u ime osobe koja mu je dodijelila tu ulogu, ta će osoba putem e-pošte primiti obavijest o tom događaju. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: Lync ovlašteniku na temelju njegovih podataka za kontakt omogućuje upućivanje i primanje poziva te zakazivanje sastanaka i sudjelovanje u njima u ime osobe koja ga je ovlastila.

Odabir/kontrola: delegiranje poziva po zadanom je isključeno, a možete ga omogućiti ili onemogućiti na sljedeći način:

 1. Na kartici Moj status u programu Lync za Android dodirnite Prosljeđivanje poziva.

 2. Na stranici s mogućnostima značajke Prosljeđivanje poziva klizač Prosljeđivanje poziva povucite na Uključeno.

 3. Dodirnite Istodobno nazovi ili Proslijedi pozive na.

 4. Na popisu mogućnosti odaberite Moji ovlaštenici.

Napomena:  Na mobilnom su uređaju dostupni samo prethodno definirani ovlaštenici. Ovlaštenike je potrebno postaviti u računalnoj klijentskoj verziji programa Lync.

Vrh stranice

Klijentsko zapisivanje

Funkcija značajke: klijentsko zapisivanje omogućuje vam zapisivanje podataka o korištenju programa Lync za Android. Ti se podaci mogu koristiti za otklanjanje eventualnih poteškoća na koje biste mogli naići pri korištenju programa Lync za Android.

Podaci koji se prenose, obrađuju ili prenose: kada se omogući klijentsko zapisivanje, na uređaj se lokalno pohranjuju informacije kao što su ID uređaja, pseudonim i domena korisnika, podaci o prisutnosti, detalji poruke, povijest prijave, popis kontakata i podaci o konfiguraciji klijenta. Sadržaj razgovora programa Lync ne pohranjuje se. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci, ali ih možete ručno poslati Microsoftu u svrhu otklanjanja poteškoća (pogledajte odjeljak “Slanje zapisnika”).

Korištenje podataka: podaci prikupljeni u klijentskim zapisnicima mogu poslužiti korisničkoj službi tvrtke, a mogu se i poslati Microsoftu radi otklanjanja poteškoća.

Odabir/kontrola: klijentsko zapisivanje prema zadanim je postavkama isključeno, a možete ga omogućiti ili onemogućiti na sljedeći način:

 1. Na kartici Moje informacije u programu Lync za Android dodirnite Mogućnosti.

 2. Na popisu mogućnosti odaberite Zapisivanje.

 3. Na stranici s mogućnostima značajke Zapisivanje klizač Zapisivanje povucite na Uključeno.

Vrh stranice

Kartica kontakta

Funkcija značajke: na kartici kontakta prikazuju se podaci vezani uz kontakt, prisutnost i lokaciju vas i drugih osoba u tvrtki. Kartica kontakta omogućuje i brzu uspostavu komunikacije izravnim porukama, e-poštom ili telefonom.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: podaci s kartice kontakta prikupljaju se s nekoliko mjesta. Statične informacije kao što su vaše ime, zgrada u kojoj radite i broj telefona u uredu prikupljaju se iz tvrtkina imenika (npr. s domenskih servisa imenika Active Directory). Dinamične informacije, kao što su informacije o dostupnosti iz kalendara, dohvaćaju se iz sustava Microsoft Exchange Server, a informacije o lokaciji dohvaćaju se na nekoliko načina (pogledajte odjeljak Lokacija). Telefonski se brojevi mogu dohvaćati iz tvrtkina imenika ili ih pak korisnik unosi ručno. Informacijama o prisutnosti upravlja Lync na temelju kalendara programa Outlook (ako ga korisnik omogući) ili ih korisnik unosi ručno. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: podaci s kartice kontakta vidljivi su osobama iz tvrtke ili ustanove putem sustava Lync Server.

Odabir/kontrola: kontaktima se upravlja putem klijentskog programa Lync za stolna računala.

Vrh stranice

Povijest razgovora

Funkcija značajke: povijest razgovora pohranjuje razgovore izravnim porukama u sigurno spremište na uređaju.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: značajka povijesti razgovora lokalno na uređaj pohranjuje sadržaj razgovora izravnim porukama te statističke podatke o govornim razgovorima, npr. datum, vrijeme, trajanje i detalje o pozivatelju. Povijest razgovora izravnim porukama koju stvara Lync za Android ne pohranjuje se u mapu povijesti razgovora u programu Outlook. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: Lync podatke prikazuje na kartici razgovora u glavnom korisničkom sučelju. To korisnicima omogućuje pregled i nastavak prethodnih razgovora.

Odabir/kontrola: povijest razgovora u programu Lync za Android omogućuje i onemogućuje administrator tvrtke. Povijest razgovora može se izbrisati pomoću sljedećih koraka:

 1. Na kartici Moj status u programu Lync za Android dodirnite Prosljeđivanje poziva.

 2. Na stranici s mogućnostima značajke Prosljeđivanje poziva klizač Prosljeđivanje poziva povucite na Uključeno.

 3. Dodirnite Istodobno nazovi ili Proslijedi pozive na.

 4. Na popisu mogućnosti odaberite Moji ovlaštenici.

Hitne službe

Važno:  Preporučujemo da NE koristite Lync za Android za nazivanje hitnih službi, kao što je broj 112 u Hrvatskoj. Lync za Android NEMA mogućnost utvrđivanja vaše fizičke lokacije. Hitne službe zbog toga ne mogu odrediti gdje se nalazite ako ih pozovete putem programa Lync za Android. Da biste stupili u kontakt s hitnim službama putem uređaja, zatvorite Lync za Android i koristite telefonsku tipkovnicu uređaja.

Objava lokacije

Funkcija značajke: značajka zajedničkog korištenja lokacije objavljuje vašu vremensku zonu drugima putem funkcije prisutnosti na kontaktnoj kartici kada je omogućen način privatnosti (pogledajte odjeljak Način privatnosti).

Važno:  Lync za Android ne može odrediti vašu stvarnu fizičku lokaciju. NEMOJTE koristiti Lync za Android za pozivanje hitnih službi, npr. broja 112. Koristite telefonsku tipkovnicu uređaja.

Informacije koje se prikupljaju, obrađuju i šalju: vaša se vremenska zona dohvaća iz operacijskog sustava mobilnog uređaja i razmjenjuje s kontaktima iz programa Lync. Nikakvi se podaci ne šalju Microsoftu.

Korištenje podataka: značajka objave lokacije prikazuje kontaktima i dugim osobama u tvrtki ili ustanovi podatke o vašoj lokaciji na kartici kontakta. Imajte na umu da se putem značajke prisutnosti ne razmjenjuju nikakve druge informacije – primjerice geografska lokacija, formatirana adresa ili adresa stanovanja.

Odabir/kontrola: objavu lokacije omogućuje i onemogućuje administrator u tvrtki ili ustanovi, a njome se upravlja iz klijentskog programa Lync za stolna računala.

Vrh stranice

Osobna slika

Funkcija značajke: u značajci osobne slike prikazuju se vaša slika i slike drugih osoba u tvrtki.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: prikupljaju se vaše preference za prikaz i objavu osobne slike. U programu Lync za Android moguće je prikazati samo slike pohranjene u servisu Active Directory Domain Services. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: podaci se koriste za prilagodbu korištenja programa i razmjenu slike s drugim korisnicima.

Odabir/kontrola: postavkama značajke osobne slike upravlja se putem klijentskog programa Lync za stolna računala.

Vrh stranice

Suradnja putem programa PowerPoint

Funkcija značajke: suradnja putem programa PowerPoint korisnicima tijekom razgovora ili sastanka omogućuje prikaz i pregledavanje prezentacija programa PowerPoint te unos opaski u njih.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: ako se omogući zajedničko korištenje prezentacije programa PowerPoint s drugim sudionikom sastanka, korisnici programa Lync za Android mogu gledati prezentaciju na svom uređaju. Ne mogu preuzeti kontrolu nad prezentacijom niti s njom stupiti u interakciju. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: podaci koji se zajednički koriste služe sudionicima sastanka u svrhe suradnje putem videoprikaza.

Odabir/kontrola: korisnici sustava Android mogu samo gledati prezentaciju programa PowerPoint čije je zajedničko korištenje omogućio drugi sudionik sastanaka. Ne mogu sa svog uređaja prenositi prezentacije programa PowerPoint, dodavati u njih opaske niti omogućivati njihovo zajedničko korištenje.

Vrh stranice

Podaci o prisutnosti i podaci za kontakt

Funkcija značajke: podaci o prisutnosti i kontaktu korisnicima omogućuju prikaz podataka o prisutnosti i kontaktu drugih zaposlenika tvrtke ili ustanove te osobnih kontakata (kako iz tvrtke ili ustanove, tako i izvan nje). Vaš administrator također može konfigurirati integraciju s programom Outlook i sustavom Exchange Server za prikaz poruka o odsutnosti izvan ureda i drugih podataka o statusu (primjerice, kada u svom kalendaru programa Outlook imate zakazan sastanak).

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: za povezivanje s poslužiteljem sustava Lync Server koristite adresu za prijavu i lozinku. Vi i vaš administrator možete objaviti podatke o statusu i podatke za kontakt koji su povezani s vašom adresom za prijavu. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: drugi korisnici programa Lync i drugi programi mogu pristupiti vašim podacima o prisutnosti i podacima za kontakt radi određivanja objavljenog statusa i informacija, odnosno radi što bolje komunikacije s vama.

Odabir/kontrola: postavkama podataka o prisutnosti i podataka za kontakt upravlja se putem klijentskog programa Lync za stolna računala.

Vrh stranice

Način rada za zaštitu privatnosti

Funkcija značajke: način rada za zaštitu privatnosti postavka je koja korisnicima omogućuje određivanje količine podataka o prisutnosti (kao što su statusi Dostupan, Zauzet, Ne ometaj i tako dalje) koje žele otkriti kontaktima na popisu kontakata.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: kada se omogući način rada za zaštitu privatnosti, Lync ulazi u način rada u kojem korisnik može prilagođavati svoje postavke tako da se njegovi podaci o prisutnosti otkrivaju samo kontaktima s njegova popisa kontakata. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: postavka korisniku omogućuje određivanje načina na koji se njegovi podaci o prisutnosti otkrivaju drugima.

Odabir/kontrola: način rada za zaštitu privatnosti prema zadanim je postavkama isključen. Omogućuje ga i onemogućuje administrator u tvrtki ili ustanovi, a njime se upravlja iz klijentskog programa Lync za stolna računala.

Vrh stranice

Slanje u obliku e-pošte

Funkcija značajke: značajka slanja u obliku e-pošte korisniku omogućuje slanje povijesti razgovora iz programa Lync za Android kao privitka na adresu e-pošte koju korisnik sam odredi.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: na uređaju se lokalno u izoliranom spremištu neograničeno dugo pohranjuje pedeset najnovijih dolaznih i odlaznih razgovora, osim ako 1) korisnik izbriše razgovor, 2) korisnik deinstalira aplikaciju ili se 3) novi korisnik prijavi na isti uređaj. Povijest razgovora izravnim porukama koja se šalje putem značajke slanja u obliku e-pošte isporučuje se kao poruka e-pošte na adresu e-pošte koju odredi korisnik. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: korisnici mogu povijest razgovora slati kao privitak e-pošte na svoju navedenu adresu e-pošte. Time razgovori postaju dostupni izvan uređaja radi arhiviranja ili razmjene.

Odabir/kontrola: da biste koristili značajku slanja u obliku e-pošte, na uređaju morate imati omogućenu e-poštu. Dodatne informacije o omogućivanju i konfiguriranju e-pošte potražite u korisničkom priručniku za uređaj.

 1. Na kartici Razgovori dodirnite i držite razgovor koji želite izbrisati.

 2. Na skočnom izborniku dodirnite Izbriši razgovor.

 3. U dijaloškom okviru za potvrdu brisanja dodirnite U redu.

Povijest razgovora izravnim porukama šalje se na sljedeći način:

 1. U prozoru za razgovor pritisnite tipku izbornika.

 2. S izbornika odaberite Pošalji u obliku e-pošte.

 3. Ako povijest umjesto sebi želite poslati nekome drugome, unesite odredišnu adresu e-pošte.

 4. Dodirnite Pošalji.

ili

 1. Na kartici Razgovori dodirnite i držite razgovor koji želite poslati.

 2. Na skočnom izborniku dodirnite Pošalji u obliku e-pošte.

 3. Ako povijest umjesto sebi želite poslati nekome drugome, unesite odredišnu adresu e-pošte.

 4. Dodirnite Pošalji.

Vrh stranice

Slanje zapisnika

Funkcija značajke: značajka slanja zapisnika korisniku omogućuje slanje klijentskih zapisnika Microsoftu radi istraživanja problema sa zvukom ili vezom na koje bi mogao naići (pogledajte odjeljak Klijentsko zapisivanje).

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: ako je omogućeno klijentsko zapisivanje, šalju se samo podaci koje prikupi klijentsko zapisivanje. Klijentski zapisnici ne šalju se automatski s uređaja, već samo kad je na uređaju omogućeno zapisivanje (pogledajte odjeljak Klijentsko zapisivanje).

Korištenje podataka: podaci prikupljeni s uređaja koristit će se za otklanjanje poteškoća na koje nalazite i za poboljšanje programa Lync.

Odabir/kontrola: da bi koristio značajku slanja zapisnika, korisnik na uređaju mora imati omogućenu e-poštu. Dodatne informacije o omogućivanju i konfiguriranju e-pošte potražite u korisničkom priručniku za uređaj.

Klijentski se zapisnici mogu poslati na sljedeći način:

 1. Na kartici Moj status u programu Lync za Android dodirnite Mogućnosti.

 2. Na popisu mogućnosti dodirnite Zapisivanje.

 3. Na stranici s mogućnostima značajke Zapisivanje dodirnite Pošalji datoteke zapisnika.

 4. U obrazac poruke e-pošte koji se otvori s priloženim zapisnicima upišite odredišnu adresu e-pošte pa dodirnite Pošalji.

Vrh stranice

Izvješćivanje o pogreškama prilikom prijave

Funkcija značajke: značajka izvješćivanja o pogreškama pri prijavi automatski generira izvješće o pogrešci kada se korisnik ne uspije prijaviti u Lync. Korisniku se tada pruža mogućnost slanja izvješća o pogrešci Microsoftu.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: informacije prikupljene u izvješću o pogrešci obuhvaćaju podatke kao što su kvaliteta korisnikove veze s internetom i šifre pogrešaka ili podaci o iznimkama generirani prilikom neuspješnih pokušaja prijave. Izvješće može sadržavati i osobne podatke, primjerice korisnikovu IP adresu te jednoobrazni identifikator resursa protokola za započinjanje sesije (SIP URI).

Korištenje podataka: Microsoft koristi podatke iz izvješća o pogreškama prilikom prijave za otklanjanje poteškoća s prijavom. Koristi ih i za prepoznavanje čestih problema s prijavom te postojećih trendova radi poboljšanja postupka prijave u Lync.

Odabir/kontrola: ta je značajka prema zadanim postavkama isključena, a njome upravlja administrator u tvrtki. Administrator može postaviti da se izvješća o pogrešci pri prijavi Microsoftu šalju uvijek ili da se ne šalju nikad, a odluku o slanju može prepustiti i korisniku.

Korisnik vlastite preference može promijeniti na sljedeći način:

 1. U gornjem desnom kutu glavnog prozora programa Lync kliknite Mogućnosti (ikona zupčanika).

 2. U dijaloškom okviru Lync – mogućnosti kliknite Općenito.

 3. Na kartici Općenito potvrdite ili poništite mogućnost “Automatski Microsoftu šalji podatke o pogreškama u programu Lync”.

 4. Kliknite U redu.

Sjedinjena pohrana kontakata

Funkcija značajke: sjedinjena pohrana kontakata sastoji se od tri glavne značajke, a samo je jedna, spajanje pretraživanja, dostupna u programu Lync za Android. Značajka spajanja pretraživanja spaja globalni popis adresa (GAL) s kontaktima iz programa Lync, a time dobivate jedinstveni unos u rezultatima pretraživanja kada tražite neki kontakt.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: Lync za Android objedinjuje podatke za kontakt iz programa Outlook, servisa Active Directory Domain Services te značajke prisutnosti. Program interno koristi te podatke.

Korištenje podataka: podaci za kontakt iz programa Outlook, servisa Active Directory Domain Services te značajke prisutnosti prikazuju se u korisničkom sučelju programa Lync za Android.

Odabir/kontrola: postavkama sjedinjene pohrane kontakata upravlja se iz klijentskog programa Lync za stolna računala.

Vrh stranice

Poboljšanja kvalitete govorne komunikacije

Funkcija značajke: ako tijekom poziva otkrije probleme s uređajem ili mrežom, Lync udaljenim stranama šalje obavijest o tome da bi kvaliteta vašeg govora mogla biti slabija.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: ako vaše postavke uređaja dodaju loš zvuk u poziv (primjerice, jeku ili buku), Lync će ostale sudionike u pozivu obavijestiti da je kvaliteta poziva smanjena zbog postavki vašeg uređaja. Ostalima se prikazuje samo obavijest da koristite uređaj koji uzrokuje lošu audiokvalitetu i neće znati koji uređaj koristite. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: podaci koji se šalju drugima u pozivu pridonose poboljšanju kvalitete poziva. Izlagači mogu, primjerice, isključiti zvuk vaše linije ako samo slušate poziv.

Odabir/kontrola: Lync ne dopušta isključivanje obavijesti o kvaliteti poziva.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje
Prvi koristite nove značajke
Pridružite se Microsoft Office Insiderima

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni jezičnom kvalitetom?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×