Prijavite se pomoću Microsofta
Prijavi se ili izradi račun.
Zdravo,
Odaberite drugi račun.
Imate više računa
Odaberite račun putem kojeg se želite prijaviti.

Zadnja izmjena: kolovoz 2012.

Sadržaj

Ova je stranica dopuna izjave o zaštiti privatnosti za proizvode Microsoft Lync. Da biste se bolje upoznali s prikupljanjem i korištenjem podataka u određenom proizvodu ili servisu iz grupe proizvoda Microsoft Lync, pročitajte i izjavu o zaštiti privatnosti za proizvode Microsoft Lync i ovu dopunu.

Ova dopuna izjave o zaštiti privatnosti vezana je uz implementaciju i korištenje komunikacijskog softvera Microsoft Lync Phone Edition u mreži vaše tvrtke. Ako Microsoft Lync Server koristite kao uslugu (odnosno ako neovisni dobavljač [primjerice Microsoft] pruža uslugu hostinga poslužitelja na kojima se softver koristi), podaci će se prenijeti tom neovisnom dobavljaču. Da biste doznali više o korištenju podataka koji se iz vaše tvrtke prenose tom neovisnom dobavljaču, obratite se administratoru tvrtke ili davatelju usluga.

Arhiviranje

Funkcija značajke: tvrtkama ili ustanovama koje zbog industrijskih ili pravnih, odnosno vlastitih zahtjeva moraju čuvati podatke omogućuje arhiviranje određenih podataka o komunikaciji putem programa Lync i njegovu korištenju radi ispunjavanja tih zahtjeva.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: arhiviranjem se pohranjuje sadržaj izravnih poruka koje razmjenjuju ravnopravni članovi, sadržaj izravnih poruka iz razgovora više sudionika, sadržaj konferencija, uključujući preneseni sadržaj (primjerice, pridruživanje, napuštanje, prijenos, zajedničko korištenje te promjene dostupnosti) na poslužitelju koji konfigurira administrator u tvrtki ili ustanovi. Prijenosi datoteka između ravnopravnih članova, audiozapisi i videozapisi razgovora ravnopravnih članova, zajedničko korištenje aplikacija tijekom razgovora ravnopravnih članova, opaske s konferencija i ankete ne mogu se arhivirati. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: tvrtki ili ustanovi omogućuje arhiviranje sadržaja radi ispunjavanja industrijskih, regulatornih i organizacijskih obveza čuvanja podataka.

Odabir/kontrola: arhiviranje je po zadanome isključeno. Za ovu značajku ne postoje kontrole na razini korisnika jer njome upravlja administrator u tvrtki ili ustanovi.

Automatsko ažuriranje slike

Funkcija značajke: Ažuriranje slike preuzima ažuriranja softvera za Lync Phone Edition s poslovne mreže te ih instalira na vaš telefon. Mjestom koje se koristi za ažuriranje upravlja administrator za tvrtku.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: Ako administrator omogući ažuriranje slike, podaci o tome tko je prijavljen na uređaj, o verziji softvera Lync Phone Edition te o uređaju šalju se poslužitelju u tvrtki. Microsoftu se ne šalju nikakvi osobni podaci.

Korištenje podataka: Ako je dostupna druga verzija softvera Lync R Phone Edition, ažuriranje slike automatski je preuzima i instalira na telefon. To se ažuriranje preuzima s vaše poslovne mreže.

Odabir/kontrola: Korisnik na telefonu ne može upravljati nijednim dijelom ažuriranja slike. Ažuriranje slike za telefon može omogućiti i onemogućiti samo administrator za tvrtku.

Servis za testiranje zvuka

Funkcija značajke: servis za testiranje zvuka korisniku omogućuje provjeru kvalitete poziva upućivanjem probnog poziva u programu Lync, tijekom kojega može čuti kako bi zvučao tijekom stvarnog poziva. Kada se klikne gumb Provjera kvalitete poziva, servis za testiranje zvuka upućuje simulirani poziv, a od korisnika traži da snimi kratak uzorak govora (u trajanju od približno 5 sekundi), koji će mu poslije reproducirati. Ako su mrežne performanse suboptimalne ili korisnikov uređaj nije valjano postavljen, odnosno konfiguriran, to će se odraziti u kvaliteti uzorka govora.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: tijekom poziva koji upućuje servis za testiranje zvuka snima se kratak uzorak govora (u trajanju od približno 5 sekundi). Po završetku tog poziva uzorak govora briše se. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: uzorak govora koristi se samo da bi se na temelju kvalitete snimke provjerila i/ili potvrdila kvaliteta zvuka poziva putem programa Lync.

Odabir/kontrola: ako ne želite snimiti uzorak glasa, možete i odustati od upućivanja probnog poziva. Da biste uputili testni poziv, u odjeljku Postavke na telefonu s programom Lync Phone Edition kliknite Uputi probni poziv.

Zapisnici poziva

Funkcija značajke: zapisnici poziva korisniku omogućuju pohranu snimke govornih poziva putem programa Lync u mapu programa Microsoft Outlook.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: u mapu Povijest razgovora programa Outlook spremaju se podaci o govornim pozivima, primjerice vrijeme početka, vrijeme završetka, trajanje i sudionici poziva. Ako na kartici Osobno u dijaloškom okviru Mogućnosti odaberete Outlook kao program za upravljanje osobnim podacima, moguće je zapisivati i predmet i mjesto sastanka. Značajka zapisnika poziva ne pohranjuje sadržaj govornih poziva. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje informacija: korisnik pomoću zapisnika poziva može pratiti i pregledavati povijest poziva.

Odabir/kontrola: zapisnici poziva prema zadanim su postavkama uključeni. Značajku zapisnika poziva za tvrtku može omogućiti ili onemogućiti administrator. Zapisnicima poziva upravlja se pomoću računalnog programa Lync.

Status snimanja poziva

Funkcija značajke: kada bilo koji izlagač snima tijekom audiopoziva, na vrpci poziva na telefonu s programom Lync Phone Edition prikazuje se „Snimljeni poziv”.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: Ako neki izlagač u pozivu odluči omogućiti snimanje, on će snimati vaš zvuk tijekom poziva. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: na temelju tih informacija možete odlučiti želite li sudjelovati u razgovoru. Postoje, međutim, i određene iznimke pri kojima se taj status može, ali i ne mora pravilno prikazivati:

  • Ako administrator odluči isključiti tu značajku obavijesti, čak i kada izlagač omogući snimanje poziva, vi taj status na vrpci poziva nećete vidjeti.

  • Ako u pozivu sudjeluje 25 ili više sudionika odjednom, ta značajka neće funkcionirati onako kako je zamišljena. Na nekim se telefonima status snimanja možda uopće neće vidjeti. Na drugim telefonima možda će se cijelo vrijeme prikazivati poruka „Poziv se možda snimna” čak i kada izlagač ne snima poziv.

Odabir/kontrola: Lync Phone Edition ne omogućuje vam isključivanje statusa snimanja poziva. Tom značajkom smije upravljati samo administrator u tvrtki.

ID pozivatelja na popisu sudionika sastanka

Funkcija značajke: značajka ID-a pozivatelja prikazuje ID-ove pozivatelja svih sudionika na popisu sudionika sastanka.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: prikupljaju se ID-ovi pozivatelja za sudionike sastanka. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: pri pridruživanju sastanku svim se drugim sudionicima na popisu sastanka prikazuje ID tog pozivatelja.

Odabir/kontrola: krajnji korisnik nema nikakve kontrole za tu značajku – ID pozivatelja prima se od davatelja telefonskih usluga. Neki davatelji korisnicima omogućuju isključivanje ID-a pozivatelja. Dodatne informacije zatražite od administratora u tvrtki ili ustanovi, odnosno davatelja telefonskih usluga.

Klijentsko zapisivanje

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: kada je omogućeno klijentsko zapisivanje, na korisnikovo se računalo zapisuju i pohranjuju specifični podaci o korištenju. U klijentskim zapisnicima zapisuju se, primjerice, predmeti i mjesta sastanaka, poruke protokola za inicijaciju sesije (SIP-a), odgovori na pozive putem programa Lync, informacije o pošiljateljima i primateljima izravnih poruka te smjeru poruke, podaci o korisnikovu popisu kontakata i prisutnosti, nazivi svih aplikacija, privitaka, datoteka programa Microsoft PowerPoint, zaslonskih ploča ili anketa koje zajednički koriste, uključujući objavljena anketna pitanja te indeks glasova. U klijentske se zapisnike na pohranjuje sadržaj razgovora putem programa Lync (izravne poruke, skupine slajdova programa PowerPoint, sadržaj zaslonskih ploča, bilješke, detalji o anketama itd.). Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: podaci prikupljeni u klijentskim zapisnicima mogu poslužiti korisnikovoj korisničkoj službi, a mogu se i poslati Microsoftu radi otklanjanja poteškoća s programom Lync.

Odabir/kontrola: klijentsko zapisivanje prema zadanim je postavkama isključeno. Administrator može omogućiti ili onemogućiti tu značajku za tvrtku. Klijentskim se zapisivanjem upravlja pomoću klijentskog programa Lync za računala.

Kartica kontakta

Funkcija značajke: na kartici kontakta prikazuju se podaci za kontakt te podaci o prisutnosti i lokaciji za vas i druge osobe u tvrtki ili ustanovi i u programu Lync i u novijim verzijama programa Outlook. Kartica kontakta omogućuje i otpočinjanje komunikacije jednim klikom. Izravno s kartice kontakta možete, primjerice, poslati izravnu poruku, uputiti poziv ili poslati poruku e-pošte.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: statički podaci na kartici kontakta prikupljaju se iz imenika tvrtke (primjerice servisa Active Directory). Dinamički podaci, primjerice informacije o slobodnim i zauzetim terminima u kalendaru, dohvaćaju se iz sustava Microsoft Exchange Server, podaci o lokaciji dohvaćaju se na nekoliko načina (pogledajte odjeljak Lokacija), telefonski se brojevi mogu dohvaćati iz imenika tvrtke, a može ih unositi i korisnik, dok podacima o prisutnosti upravlja Lync pomoću kalendara programa Outlook (ako korisnik to omogući) ili ih korisnik unosi ručno. Poslužitelj programa Lync te podatke objavljuje drugim osobama u tvrtki ili ustanovi. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: kartica kontakta služi za prikaz podataka o kontaktu, lokaciji i prisutnosti osoba unutar korisnikove tvrtke ili ustanove. Količina podataka koji se prikazuju korisnikovim kontaktima u programima Lync i Outlook može se kontrolirati postavljanjem "statusa privatnosti" te omogućivanjem ili onemogućivanjem načina rada za zaštitu privatnosti (pogledajte odjeljak Način rada za zaštitu privatnosti).

Odabir/kontrola: ništa od tog ponašanja ne možete kontrolirati s telefona, njime se upravlja pomoću klijentskog programa Lync za računala.

Hitne službe (112)

Funkcija značajke: kada ih administrator u tvrtki ili ustanovi učini dostupnim, hitne službe programu Lync omogućuju slanje podataka o lokaciji neovisnom davatelju usluga usmjerivanja kojeg odabere korisnik. Neovisni davatelj usluga usmjerivanja zatim prosljeđuje podatke o lokaciji djelatnicima hitnih služba kada se nazove broj neke od njih (u Sjedinjenim Američkim Državama to je 112). Kada se značajka omogući, podaci o lokaciji koji se prenose djelatnicima hitnih službi jesu podaci o lokaciji koje administrator dodijeli svakom korisniku (primjerice, zgrada ili broj ureda) i unese u bazu podataka lokacija ili, ako takva lokacija nije dostupna, koje su korisnici s neke lokacije ručno unijeli u polje Lokacija. Ako korisnik nazove hitne službe dok koristi Lync putem bežične internetske veze na svom radnom mjestu, podaci o lokaciji koji se prenose djelatnicima hitne službe bit će samo približni podaci o lokaciji dodijeljeni bežičnoj krajnjoj točki s kojom računalo komunicira. Podatke o lokaciji te bežične krajnje točke, štoviše, ručno unosi administrator tvrtke, pa se oni ne moraju nužno podudarati sa stvarnom fizičkom lokacijom korisnika. Radi potpune funkcionalnosti ove značajke tvrtka mora primati uslugu usmjerivanja certificiranog davatelja usluga, a ta je usluga dostupna samo u Sjedinjenim Američkim Državama.

Podaci koji si prikupljaju, obrađuju ili prenose: podaci o lokaciji koje prikuplja Lync ovise o automatskim podacima o lokaciji koje ispunjava poslužitelj za podatke o lokaciji ili podacima o lokaciji koje korisnik ručno unosi u polje Lokacija. Ti se podaci pohranjuju u memoriju korisnikova računala, pa se, kada se unese broj hitnih službi, prenose s pozivom da bi se usmjerili odgovarajućoj hitnoj službi, koja tako otkriva korisnikovu približnu lokaciju. Lokaciju je moguće poslati i izravnom porukom u lokalnu sigurnosnu službu. Detaljni zapisi hitnih poziva sadrže podatke o lokaciji. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: podaci o lokaciji služe za usmjerivanje poziva odgovarajućoj hitnoj službi i slanje njezinih djelatnika na lokaciju. Ti podaci mogu se poslati i sigurnosnoj službi tvrtke kao obavijest s podacima o lokaciji pozivatelja i podacima o povratnom pozivu.

Odabir/kontrola: ta je značajka prema zadanim postavkama isključena. Omogućuje je administrator u tvrtki ili ustanovi. Kod administratora u tvrtki raspitajte se je li značajka dostupna. Pri upućivanju poziva hitnoj službi ne možete kontrolirati dohvaćaju li se podaci o lokaciji automatski, kao ni to prenose li se dispečerima hitnih službi.

Napomena:  Administrator u tvrtki može ograničiti funkciju hitnih poziva na vaše mjesto rada, pa se kod njega raspitajte u kojem je opsegu funkcija pozivanja hitnih službi dostupna.

Lokacija

Funkcija značajke: značajka lokacije prikazuje trenutnu korisnikovu lokaciju i vremensku zonu drugim korisnicima programa Lync na temelju funkcije prisutnosti kartice kontakta (pogledajte odjeljak Kartica kontakta). Korisnici mogu kontrolirati koji su podaci vidljivi drugima tako da u klijentskom programu Lync za računala omoguće Način rada za zaštitu privatnosti.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: podatke o zemljopisnoj lokaciji prikupljaju jedan od dva mehanizma: ručno unosite podatke ili poslužitelj za podatke o lokaciji tvrtke pruža podatke o lokaciji programu Lync Telefon Edition. Osim toga, vremenska zona dohvaća se iz operacijskog sustava koji se izvodi na telefonu. Podaci o lokaciji koji se prikupljaju sastoje se od niza "opisa" te podataka o oblikovanoj adresi. Opis je bilo koji niz koji će drugima olakšati informiranje o vašoj lokaciji (kao što je "Home" ili "Work"), dok su oblikovane informacije o adresi službena adresa koja vas treba pronaći (kao što je "5678 Main St, Buffalo, NY, 98052"). Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: opis lokacije i podaci o vremenskoj zoni objavljuju se putem prisutnosti programa Lync Phone Edition na temelju konfiguracije statusa privatnosti. Ti se podaci prikazuju na kartici kontakta korisnika. Imajte na umu da se oblikovana adresa (građanska adresa) ne objavljuju putem prisutnosti..

Odabir/kontrola: ako administracija u tvrtki omogući objavu lokacije i dopusti vam pregled cijelog korisničkog sučelja lokacije,na zaslonu Lokacija telefona imat ćete kontrolu Postavi lokaciju. Ta vam kontrola omogućuje ručno uređivanje teksta koji se objavljuje sa statusom prisutnosti (opis lokacije).

Pozivanje iz sastanka

Funkcija značajke: pozivanje iz sastanka korisnicima programa Lync Phone Edition koji sudjeluju na sastanku omogućuje dodavanje javnog (PSTN) telefonskog broja u postojeći AV (audiovideo) razgovor ili sastanak. Korisnika PSTN-a moguće je dodati tako da se pomoću tipkovnice za biranje broja u programu Lync nazove njegov PSTN broj. Korisnik PSTN-a dodat će se kada odgovori na poziv.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: korisnik PSTN-a, kada primi poziv u sastanak, vidjet će ID pozivatelja organizatora ili sudionika sastanka.

Korištenje podataka: na temelju ID-a pozivatelja osoba koja prima poziv može prepoznati pozivatelja.

Odabir/kontrola: tu značajku ne mogu kontrolirati ni korisnik ni administrator u tvrtki ili ustanovi.

Osobna slika

Funkcija značajke: značajka osobne slike korisnicima omogućuje da drugim osobama u tvrtki ili ustanovi na svojoj kartici kontakta prikažu osobnu sliku. Ako korisnik odluči prikazivati osobnu sliku na kartici kontakta, drugi korisnici programa Lync moći će je vidjeti na vlastitom popisu kontakata u programu ako odaberu mogućnost "Prikaži fotografije kontakata". Kada korisnici odluče prikazivati drugima osobnu sliku, mogu odlučiti prikazati zadanu sliku koju koristi njihova tvrtka ili ustanova, ako je ta mogućnost omogućena, ili prenijeti neku sliku s računala.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: osobne postavke zajedničkog korištenja osobne slike te sve prenesene prilagođene slike. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: podaci se pohranjuju na Lync Server, a služe za prilagodbu korisničkog sučelja i zajedničko korištenje s drugim osobama.

Odabir/kontrola: ne može kontrolirati značajku iz programa Lync Phone Edition, njome se upravlja pomoću klijentskog programa Lync za računala.

Podaci o prisutnosti i podaci za kontakt

Funkcija značajke: podaci o prisutnosti i podaci za kontakt korisniku omogućuju prikaz podataka o prisutnosti i podataka za kontakt drugih korisnika (unutar i izvan tvrtke ili ustanove) te zajedničko korištenje njihovih objavljenih podataka, kao što su podaci o prisutnosti, status, titula, telefonski broj i bilješke. Administrator u tvrtki ili ustanovi može i konfigurirati integraciju s programom Outlook i sustavom Exchange Server tako da se prikazuju i korisnikove poruke o odsutnosti i drugi podaci o statusu (primjerice, kada korisnik ima zakazan sastanak u kalendaru programa Outlook).

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: korisnikova adresa i lozinka u svrhe prijave i provjere autentičnosti. Svi dodatni telefonski brojevi koje želi staviti na raspolaganje, informacije kao što su poruke o odsutnosti i drugi podaci o statusu ako je administrator konfigurirao integraciju s programom Outlook i sustavom Exchange Server i ako je to omogućeno u programu Outlook, uključujući sve bilješke i podatke o dostupnosti koje korisnik ručno objavi na kartici kontakta. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: adresa i lozinka za prijavu služe za prijavu u Lync i povezivanje s poslužiteljem programa Lync. Na temelju konfiguracije privatnih postavki drugi korisnici programa Lync i programi mogu pristupati podacima o prisutnosti, podacima za kontakt i podacima o statusu, pa korisnici mogu bolje komunicirati.

Odabir/kontrola: korisnici mogu odabrati koji se podaci objavljuju o njima ili objavu podataka o njima konfigurira administrator u tvrtki ili ustanovi u njihovo ime. Ako administrator ne isključi mogućnost korisničke kontrole nad objavljenim podacima, korisnik u svakom trenutku može promijeniti vlastite postavke pomoću klijentskog programa Lync za računala.

Sjedinjena pohrana kontakata

Funkcija značajke: sjedinjena pohrana kontakata sastoji se od ovih glavnih značajki:

  • Spajanje pretraživanja – Ova značajka spaja globalni adresar (GAL) s korisnikovim osobnim kontaktima, pa se u rezultatima pretraživanja, kada korisnik traži neki kontakt, prikazuje samo jedan unos.

  • Spajanje kontakata – Ova značajka objedinjuje podatke za kontakt programa Outlook i GAL-a pomoću podudarnih identifikatora adrese e-pošte ili korisničkog imena. Kada se utvrdi podudarnost, Lync objedinjuje podatke iz triju izvora (programa Outlook, GAL-a i značajke prisutnosti). Objedinjeni podaci prikazuju se u raznim komponentama korisničkog sučelja, uključujući rezultate pretraživanja, popis kontakata i karticu kontakta.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: Lync Phone Edition objedinjuje podatke za kontakt iz podataka o prisutnosti, programa Outlook i servisa Active Directory. Lync Phone Edition interno koristi te podatke. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: informacije o kontaktima iz značajke prisutnosti, imeničkog servisa Active Directory i programa Outlook prikazuju se u korisničkom sučelju programa Lync Phone Edition (popis Kontakti, kartica kontakta, rezultati pretraživanja i tako dalje).

Odabir/kontrola: spajanje je uključeno po zadanom i ne mogu ga kontrolirati ni administrator ni korisnik.

Poboljšanja kvalitete govorne komunikacije

Funkcija značajke: Lync korisniku šalje obavijesti radi poboljšanja kvalitete poziva u slučaju problema s uređajem, mrežom ili računalom.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: Lync radi utvrđivanja kvalitete zvuka prikuplja podatke o korisnikovoj konfiguraciji audiouređaja, postavkama mreže i drugim medijskim vezama. Ako Lync utvrdi da nešto negativno utječe na kvalitetu zvuka tijekom govorne komunikacije, krajnji korisnik dobit će obavijest o problemu s kvalitetom zvuka. Drugim sudionicima u pozivu prikazuje se samo obavijest da taj korisnik koristi uređaj koji uzrokuje slabu kvalitetu zvuka. Oni neće saznati koji uređaj korisnik koristi. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: podaci koji se šalju ostalima u pozivu pomažu im da poboljšaju kvalitetu poziva.

Odabir/kontrola: Lync Phone Edition ne dopušta isključivanje obavijesti o kvaliteti poziva.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Želite dodatne mogućnosti?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte tečajeve za obuku, saznajte kako zaštititi uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na njih, pošaljete povratne informacije i čujete se sa stručnjacima s bogatim znanjem.

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni jezičnom kvalitetom?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?
Ako pritisnete Pošalji, vaše će se povratne informacije iskoristiti za poboljšanje Microsoftovih proizvoda i usluga. Vaš će IT administrator moći prikupiti te podatke. Izjava o zaštiti privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×