Prijavite se pomoću Microsofta
Prijavi se ili izradi račun.
Zdravo,
Odaberite drugi račun.
Imate više računa
Odaberite račun putem kojeg se želite prijaviti.

Zadnje ažuriranje: veljača 2013.

Sadržaj

Ova je stranica dopuna Izjave o zaštiti privatnosti za proizvode Microsoft Lync. Da biste bolje razumjeli prikupljanje i korištenje podataka u određenom proizvodu ili servisu iz grupe proizvoda Microsoft Lync, preporučujemo vam da pročitate i Izjavu o zaštiti privatnosti za proizvode Microsoft Lync i ovu dopunu.

Ova dopuna izjave o zaštiti privatnosti odnosi se na implementaciju i korištenje komunikacijskog softvera Microsoft Lync 2013 implementiran u vašoj tvrtki. Ako vaša tvrtka koristi Lync Server kao dio internetskog rješenja ili servisa (drugim riječima, ako treća strana [na primjer, Microsoft] hostira poslužitelje na kojima se softver pokreće), podaci će se prenijeti toj trećoj strani. Da biste saznali više o korištenju podataka koji se prenose toj trećoj strani, obratite se administratoru u tvrtki ili davatelju usluga.

Arhiviranje

Funkcija značajke: tvrtkama ili ustanovama koje zbog industrijskih ili pravnih, odnosno vlastitih zahtjeva moraju čuvati podatke omogućuje arhiviranje određenih podataka o komunikaciji putem programa Lync i njegovu korištenju radi ispunjavanja tih zahtjeva.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: arhiviranjem se pohranjuje sadržaj izravnih poruka koje razmjenjuju ravnopravni članovi, sadržaj izravnih poruka iz razgovora više sudionika, sadržaj konferencija, uključujući preneseni sadržaj (primjerice, pridruživanje, napuštanje, prijenos, zajedničko korištenje te promjene dostupnosti) na poslužitelju koji konfigurira administrator u tvrtki ili ustanovi. Prijenosi datoteka između ravnopravnih članova, audiozapisi i videozapisi razgovora ravnopravnih članova, zajedničko korištenje aplikacija tijekom razgovora ravnopravnih članova, opaske s konferencija i ankete ne mogu se arhivirati. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: tvrtki ili ustanovi omogućuje arhiviranje sadržaja radi ispunjavanja industrijskih, regulatornih i organizacijskih obveza čuvanja podataka.

Odabir/kontrola: arhiviranje je po zadanome isključeno. Za ovu značajku ne postoje kontrole na razini korisnika jer njome upravlja administrator u tvrtki ili ustanovi.

 • Putem stranice Postavke praćenja i arhiviranja ažurirajte mogućnosti Pravilnik o arhiviranju i Konfiguracija arhiviranja.

Da biste omogućili integraciju sa sustavom Exchange:

 • Putem stranice Postavke praćenja i arhiviranja ažurirajte mogućnost Konfiguracija arhiviranja.

Napomena:  Kada se omogući integracija sa sustavom Exchange, korisnicima čiji je matični sustav Microsoft Exchange Server 2010 ili novija verzija potrebno je upravljati s upravljačke ploče sustava Exchange.

Sažetak sadržaja aktivnosti

Funkcija značajke: sažetak sadržaja aktivnosti omogućuje krajnjim korisnicima uvid u "ažuriranja sadržaja na društvenim mrežama" kontakata s popisa kontakata. Krajnjim korisnicima omogućuje da drugima prikažu najnovije osobne bilješke, promjene slike i promjene titule ili lokacije ureda.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: krajnji korisnici putem značajke prisutnosti objavljuju sljedeće podatke u programu Microsoft Lync 2013:

 • vrijeme ažuriranja svoje slike u tvrtki ili ustanovi (iz imenika tvrtke ili ustanove kao što su domenski servisi imenika Active Directory)

 • web-slika (koju krajnji korisnik prenese da bi je drugi mogli vidjeti) s vremenom ažuriranja

 • vrijeme promjene titule u tvrtki ili ustanovi i sama titula (iz imenika tvrtke ili ustanove)

 • vrijeme promjene lokacije ureda tvrtke ili ustanove i sama lokacija ureda (iz imenika tvrtke ili ustanove)

 • povijest zadnjih nekoliko osobnih bilježaka koje su objavljene

 • obavijest o odsutnosti u sustavu Microsoft Exchange Server

Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: ti podaci objavit će se kontaktima s popisa kontakata krajnjeg korisnika koji prikazuju sažetak sadržaja njegovih aktivnosti i imaju status privatnosti Obitelj i prijatelji, Radna grupa, Suradnici ili Vanjski kontakti.

Odabir/kontrola: administrator u tvrtki ili ustanovi može konfigurirati kanalsku postavku PersonalNoteHistoryDepth, kojom se kontrolira broj osobnih bilješki koje se čuvaju za krajnjeg korisnika. Ako je postavljena na 0, ne čuva se povijest bilježaka i pohranjuje se samo trenutna (kao što je bilo u starim izdanjima). Svaki krajnji korisnik također će moći ne objavljivati ništa u svom sažetku sadržaja aktivnosti tako da provjeri odgovarajuću postavku u dijaloškom okviru mogućnosti svog Lync klijenta.

Servis adresara

Funkcija značajke: servis adresara omogućuje klijentima sustava Lync Server, kao što su Lync 2010 i noviji klijenti za stolna računala, Lync za mobilne uređaje i tako dalje, da pretražuju kontakte.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: krajnji korisnik unosi niz za pretraživanje pomoću kojega se traži podudarni unos u bazi podataka adresara ili datotekama za preuzimanje adresara. Svi podudarni zapisi pronađeni za dani niz za pretraživanje prikazuju se klijentu.

Korištenje podataka: podaci u niz za pretraživanje koriste se za traženje podudarnih zapisa.

Odabir/kontrola: servis adresara prema zadanim je postavkama omogućen. Isključivanje tog servisa nije moguće.

Kontrola prijama poziva

Funkcija značajke: kontrola prijama poziva administratorima u tvrtki ili ustanovi omogućuje upravljanje količinom Lync audio/videorazgovora poslužitelja na WAN vezi.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: značajka kontrole prijama poziva prikuplja, obrađuje i prima IP adrese pozivatelja i pozvanoga, podatke o lokacijama krajnjih točaka (unutar ili izvan mreže tvrtke ili ustanove) obiju strana i podatke o tome radi li se o pozivu vanjskih kontakata. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: administrator u tvrtki ili ustanovi te podatke može koristiti za administriranje korištenja određene WAN veze za audiopozive i videopozive Lync Server.

Odabir/kontrola: kontrola prijama poziva po zadanom je isključena i može je uključiti administrator u tvrtki ili ustanovi tako da ode na stranicu postavke konfiguracije mreže Lync Server Upravljačka ploča i ažurira globalni pravilnik da bi se omogućilo upravljanje propusnosti.

Napomena:  Pravilnici kontrole prijama poziva mogu negativno utjecati na značajku hitnih službi (to jest, hitne službe mogu se usmjeriti u pogrešan skup linija).

Prikupljanje podataka i izvješćivanje o zapisima detalja poziva (CDR-u)

Funkcija značajke: prikupljanje podataka i izvješćivanje o zapisima detalja poziva (CDR- u) prikuplja pojedinosti o registracijama, komunikacijama ravnopravnih članova i sastancima koji su se dogodili pomoću Lync servera.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: ako su omogućeni, podaci iz svih registracija, komunikacija ravnopravnih članova i sastanaka bilježe se u bazi podataka CDR. (Sadržaj se ne snima.) CDR podaci pohranjuju se u bazu podataka poslužitelja za praćenje koja se implementira u tvrtki i prijavljuje se u skupu standardnih izvješća poslužitelja za praćenje. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: podaci o CDR-u mogu se koristiti u svrhu pregleda povijesti registracija, komunikacija ravnopravnih članova i sastanaka u tvrtki ili ustanovi.

Odabir/kontrola: prema zadanim je postavkama CDR uključen, ali administrator u tvrtki ili ustanovi radi prikupljanja podataka za CDR mora instalirati poslužitelj za praćenje povezan s njegovom pozadinskom bazom podataka. Administrator u tvrtki ili ustanovi može implementirati standardna izvješća poslužitelja za praćenje ili stvoriti prilagođena izvješća postavljanjem upita njegovoj bazi podataka.

Delegiranje poziva

Funkcija značajke: delegiranje poziva korisnicima omogućuje ovlašćivanje drugih pojedinaca (ovlaštenika) za upućivanje i primanje poziva te postavljanje internetskih sastanaka i sudjelovanje u njima u njihovo ime.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: pri dodjeli ovlaštenika korisnik tijekom postupka konfiguracije mora navesti ovlaštenikove podatke za kontakt. Korisnici postavljeni kao ovlaštenici primit će obavijest o tome da ih je netko u njihovoj tvrtki ili ustanovi imenovao delegatom. Kada delegat odgovori na poziv u ime osobe koja mu je dodijelila tu ulogu, ta će osoba putem e-pošte primiti obavijest o tom događaju. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: Lync delegatu na temelju njegovih podataka za kontakt omogućuje upućivanje i primanje poziva te zakazivanje sastanaka i sudjelovanje u njima u ime osobe koja ga je delegirala.

Odabir/kontrola: delegiranje poziva prema zadanim je postavkama isključeno. Administrator može omogućivati ili onemogućivati delegiranje poziva za tvrtku ili ustanovu tako da postavku EnableDelegation postavi na True.

Napomena:  Administratori u tvrtkama ili ustanovama mogu konfigurirati sinkronizaciju ovlaštenika za kalendar u sustavu Exchange sa sustavom Lync Server 2010 ili nekom njegovom novijom verzijom. Kada je Exchange omogućeno, ovlaštenici kalendara s odgovarajućim dozvolama (koje su jednake dozvolama autora za uređivanje ili veće od njega) automatski će se dodati kao ovlaštenici u Lync. To, međutim, ne mijenja postavke prosljeđivanja poziva.

ID pozivatelja

Funkcija značajke: značajkom ID-a pozivatelja kontrolira se telefonski broj koji se prikazuje pozvanoj strani. Administrator može nadjačati ID pozivatelja određivanjem alternativnog broja koji se kao ID pozivatelja prikazuje za sve izlazne pozive u tvrtki ili ustanovi ili za određeni skup brojeva. Administrator, primjerice, može konfigurirati ID pozivatelja tako da se umjesto korisnikov osobnog radnog broja prikazuje opći broj tvrtke.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: korisnikov telefonski broj ili alternativno konfigurirani telefonski broj. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: prilikom upućivanja poziva primatelju se prikazuje korisnikov telefonski broj ili alternativni broj (ako je konfiguriran).

Odabir/kontrola: mogućnost Izostavi ID pozivatelja može se potvrditi ili poništiti tako da odete na Lync Server Upravljačka ploča Route page. Ako ne potvrdite okvir Nadjačaj ID pozivatelja, prikazat će se telefonski broj pozivatelja. Ako potvrdite okvir Nadjačaj ID pozivatelja, potrebno je navesti alternativni broj koji će se prikazivati pozvanoj strani.

Prikaz imena pozivatelja

Funkcija značajke: ovo zaslonsko ime sadrži ime krajnjeg korisnika pohranjeno u lokalnom spremištu Lync poslužitelja (servis adresara). Za odlazne pozive krajnjih korisnika na poslužitelju Lync putem javne telefonske mreže (PSTN-a) ta značajka šalje sve podatke o zaslonsko ime izlaznom PSTN pristupniku/IP-PBX-u/graničnom kontroleru sesije.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: za odlazne pozive iz mreže Lync Server zaslonsko se ime šalje izlaznom PSTN pristupniku/IP-PBX-u/graničnom kontroleru sesije ako na poslužitelju Lync nema ograničenja privatnosti za pružanje tih podataka. Te je podatke zatim moguće prikazati primatelju poziva.

Korištenje podataka: podaci se koriste da bi se primatelju uz pozivateljev telefonski broj prikazalo i pozivateljevo ime. To ne treba smatrati definitivnim.

Odabir/kontrola: trenutno nema kontrola unutar poslužitelja Lync za postavljanje ograničenja zaštite privatnosti za dodjelu podataka o zaslonsko ime. Zaslonsko ime uvijek se prenosi s poslužitelja. Određeni PSTN pristupnici / IP-PBX-ovi / granični kontroleri sesije mogu imati mogućnost filtriranja ili zamjene podataka o zaslonskom imenu po smjeru poziva (ulaznom, odnosno izlaznom).

Klijentsko zapisivanje

Funkcija značajke: klijentskim zapisivanjem prikupljaju se podaci na temelju kojih tim za podršku druge razine može utvrditi uzrok problema. Klijentski zapisnici pohranjuju se lokalno na korisnikovu računalu.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: kada je omogućeno klijentsko zapisivanje, na korisnikovo se računalo zapisuju i pohranjuju specifični podaci o korištenju. U klijentskim zapisnicima zapisuju se, primjerice, predmeti i mjesta sastanaka, poruke protokola za inicijaciju sesije (SIP-a), odgovori na pozive putem programa Lync, informacije o pošiljateljima i primateljima izravnih poruka te smjeru poruke, podaci o korisnikovu popisu kontakata i prisutnosti, nazivi svih aplikacija, privitaka, datoteka programa Microsoft PowerPoint, zaslonskih ploča ili anketa koje zajednički koriste, uključujući objavljena anketna pitanja te indeks glasova. U klijentske se zapisnike ne pohranjuje sadržaj razgovora putem programa Lync (izravne poruke, skupine slajdova programa PowerPoint, sadržaj zaslonskih ploča, bilješke, detalji o anketama itd.). Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: podaci prikupljeni u klijentskim zapisnicima mogu poslužiti korisnikovoj korisničkoj službi, a mogu se i poslati Microsoftu radi otklanjanja poteškoća s programom Lync.

Odabir/kontrola: klijentsko zapisivanje prema zadanim je postavkama isključeno. Administrator u tvrtki ili ustanovi može omogućiti ili onemogućiti tu značajku ako mogućnost ucEnableUserLogging postavi na 1.

Hitne službe (112)

Funkcija značajke: kada je administrator u tvrtki ili ustanovi Lync omogućuje slanje lokacije davatelju usluga usmjeravanja treće strane koji je odabrao korisnik. Neovisni davatelj usluga usmjerivanja zatim prosljeđuje podatke o lokaciji djelatnicima hitnih služba kada se nazove broj neke od njih (u Sjedinjenim Američkim Državama to je 112). Kada se značajka omogući, podaci o lokaciji koji se prenose djelatnicima hitnih službi jesu podaci o lokaciji koje administrator dodijeli svakom korisniku (primjerice, zgrada ili broj ureda) i unese u bazu podataka lokacija ili, ako takva lokacija nije dostupna, koje su korisnici s neke lokacije ručno unijeli u polje Lokacija. Ako korisnici pozivaju hitne službe dok koriste Lync putem bežične internetske veze, dok su još uvijek na radnom mjestu, podaci o lokaciji koji se prenose hitnim službama bit će samo približna lokacija na temelju lokacije dodijeljene bežičnoj krajnjoj točki s kojom računalo komunicira. Podatke o lokaciji te bežične krajnje točke, štoviše, ručno unosi administrator tvrtke, pa se oni ne moraju nužno podudarati sa stvarnom fizičkom lokacijom korisnika. Radi potpune funkcionalnosti ove značajke tvrtka mora primati uslugu usmjerivanja certificiranog davatelja usluga, a ta je usluga dostupna samo u Sjedinjenim Američkim Državama.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: podaci o lokaciji koje prikuplja Lync ovise o automatskim podacima o lokaciji koje unosi poslužitelj za podatke o lokaciji ili podacima o lokaciji koje korisnik ručno unosi u polje Lokacija. Ti se podaci pohranjuju u memoriju korisnikova računala, pa se, kada se unese broj hitnih službi, prenose s pozivom da bi se usmjerili odgovarajućoj hitnoj službi, koja tako otkriva korisnikovu približnu lokaciju. Lokaciju je moguće poslati i izravnom porukom u lokalnu sigurnosnu službu. Detaljni zapisi hitnih poziva sadrže podatke o lokaciji. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: podaci o lokaciji služe za usmjerivanje poziva odgovarajućoj hitnoj službi i slanje njezinih djelatnika na lokaciju. Ti podaci mogu se poslati i sigurnosnoj službi tvrtke kao obavijest s podacima o lokaciji pozivatelja i podacima o povratnom pozivu.

Odabir/kontrola: ta je značajka prema zadanim postavkama isključena. Omogućuje je administrator u tvrtki ili ustanovi.

Onemogućeno:

Značajka hitne službe onemogućena je prema zadanim postavkama. Ako administrator u tvrtki ili ustanovi omogući značajku, pravilnik lokacije moguće je izmijeniti ili ukloniti iz podmreža i/ili korisnika, a moguće je i prekinuti servis usmjerivanja davatelja usluga.

Omogućeno:

Pravilnik lokacije koji omogućuje značajku hitne službe potrebno je definirati i dodijeliti podmreži s koje će se registrirati klijenti sjedinjenih komunikacija (UC-a), korisnicima ili i podmreži i korisnicima. Potrebno je uključiti servis za usmjerivanje značajke hitne službe davatelja usluga i uspostaviti povezivanje usmjerivanja prema davatelju usluga.

Napomena:  Administrator u tvrtki ili ustanovi može ograničiti funkciju hitnih poziva na korisnikovo mjesto rada, pa bi se korisnik kod njega trebao raspitati u kojem je opsegu ta funkcija dostupna.

Infrastruktura lokacije

Funkcija značajke: podaci o lokaciji i vremenskoj zoni krajnjeg korisnika izračunavaju se i objavljuju drugima putem značajke prisutnosti.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: podaci o geografskoj lokaciji krajnjeg korisnika prikupljaju se putem jednoga od dvaju mehanizama: korisnik ih unosi ručno ili ih automatski unosi poslužitelj podataka o lokaciji (LIS) u tvrtki ili ustanovi. Vremenska zona krajnjeg korisnika, k tome, dohvaća se iz operacijskog sustava Windows na njegovu računalu. Podaci o lokaciji koji se prikupljaju sastoje se od niza "opisa" te podataka o oblikovanoj adresi. Opis je bilo koji niz koji drugima može pružiti informacije o lokaciji krajnjeg korisnika (primjerice, "Kod kuće" ili "Na poslu"), dok su podaci o oblikovanoj adresi zapravo stvarna adresa (primjerice, Ulica kestena 137, 10 000 Zagreb, Hrvatska). Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: opis lokacije i podaci o vremenskoj zoni zajednički se koriste s drugima Lync prisutnosti na temelju konfiguracije privatnosti njihove prisutnosti. Podaci se prikazuju na kartici kontakta korisnika. Imajte na umu da se oblikovana adresa ili građanska adresa ne dijeli putem kartice kontakta, ali se može prenijeti osoblju za hitne slučajeve ako krajnji korisnik uputi hitni poziv (npr. 911). (Pogledajte opis "Hitne službe".)

Odabir/kontrola: administrator u tvrtki ili ustanovi ima sljedeće kontrole:

 • EnhancedEmergencyServicesEnabled: ako je kontrola postavljena na True, unos naziva lokacije u polje lokacije i cijeli dijaloški okvir Lokacija dostupni su putem stavke Postavljanje mjesta na izborniku područja lokacija. Ako je postavljena na False, dostupan je ograničen unos naziva lokacije u polju lokacije. Također, kada je kontrola postavljena na True, podaci o lokaciji otkrivat će se u slučaju poziva hitnim službama. Ako je postavljena na False, neće se otkrivati ni u slučaju poziva hitnim službama. To krajnji korisnik ne može nadjačati. Imajte na umu da će se opis lokacije (dohvaćen s LIS-a ili unesen od strane korisnika) i dalje objavljivati putem značajke prisutnosti neovisno o postavki ove kontrole.

 • UseLocationForE911Only: ako je kontrola postavljena na True, podaci o lokaciji na LIS-u neće se automatski objavljivati putem značajke prisutnosti. Ako je postavljena na False, podaci o lokaciji na LIS-u automatski će se objavljivati putem značajke prisutnosti.

 • PublishLocationDataDefault: tom kontrolom konfigurira se zadano ponašanje za sve korisnike koji nisu izričito odlučili objavljivati ili ne objavljivati opis lokacije putem značajke prisutnosti. Ako se postavi na True, lokacija se prema zadanim postavkama objavljuje. Ako se postavi na False, lokacija se prema zadanim postavkama ne objavljuje.

 • LocationRequired: ovom postavkom kontrolira se hoće li se od krajnjih korisnika tražiti unos lokacije. Moguće su tri vrijednosti: Da, Izjava o odricanju odgovornosti i Ne.

  • Da – ako nema podataka o lokaciji, prikazuje mogućnost "Odredite svoju lokaciju" u crvenoj boji.

  • Izjava o odricanju odgovornosti – ako nema podataka o lokaciji, prikazuje mogućnost "Odredite svoju lokaciju" u crvenoj boji i s križićem pokraj nje. Krajnji korisnici mogu kliknuti križić da bi pogledali izjavu o odricanju odgovornosti. Napomena: ako administrator u tvrtki ili ustanovi odabere tu vrijednost, mora unijeti tekst izjave o odricanju odgovornosti.

  • Ne – ako nema podataka o lokaciji, prikazuje mogućnost "Odredite svoju lokaciju" u crnoj boji.

Lync Poslužitelj web-aplikacije

Funkcija značajke: web-komponentu web-aplikacije Microsoft Lync Web App potrebno je implementirati da bi se koristila web-aplikacija Lync Web App, koja je programski priključak preglednika Microsoft Silverlight koji pruža iskustvo sastanka.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: prije povezivanja sa sastankom korisniku se provjerava autentičnost na temelju njegove adrese za prijavu, lozinke i podataka o sastanku. Podaci o zajedničkom korištenju programa i radne površine zajednički će se koristiti sa svim sudionicima sastanka. Svi sudionici sastanka moći će vidjeti podatke o prisutnosti i podatke za kontakt krajnjeg korisnika.

Korištenje podataka: prije povezivanja sa sastankom korisniku se provjerava autentičnost na temelju njegove adrese za prijavu, lozinke i podataka o sastanku.

Odabir/kontrola: web- Lync web-komponenta web-aplikacije Web App po zadanom je omogućena.

Aspekti lokacije zaobilaska za medijske sadržaje

Funkcija značajke: zaobilaženje medijskih sadržaja određuje mjesto zadanih IP adresa prekida lokalnog medijskog sadržaja korisnika poslužitelja sustava Lync i PSTN pristupnika/IP-PBX-a/graničnog kontrolera sesije koji će se koristiti u PSTN ili PBX pozivu povezanom s tim korisnikom. Ako se ta dva elementa nalaze tako da su dobro povezana, bez ograničenja propusnosti, a omogućeno je zaobilaženje medijskih sadržaja, medijski će sadržaji teći izravno između korisnika poslužitelja sustava Lync i PSTN pristupnika/IP-PBX-a/graničnog kontrolera sesije zaobilaženjem poslužitelja za posredovanje poslužitelja sustava Lync. Signaliziranje poziva nastavit će se s korisnika Lync poslužitelja na poslužitelj za posredovanje poslužitelja sustava Lync i na PSTN pristupnik/IP-PBX/granični kontroler sesije.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: mjesto lokalne zadane IP adrese prekida medijskog sadržaja za krajnjeg korisnika i PSTN pristupnik/IP-PBX/granični kontroler sesije određuje se uparivanjem svake lokalne zadane IP adrese medija s ID-jem zaobilaženjem pohranjenim u spremištu konfiguracije poslužitelja sustava Lync. ID zaobilaska je GUID i ne filtrira ga pristupni proxy, pa se daje vanjskim i pridruženim korisnicima, a dostupan je i unutarnjim korisnicima. Ova značajka Microsoftu ne šalje nikakve podatke.

Korištenje podataka: ako se korisnik poslužitelja za Lync i PSTN pristupnik/IP-PBX/granični kontroler sesije nalaze u istoj regionalnoj shemi, ID zaobilaženje povezan s lokalnim zadanim IP-om za medijske sadržaje svakog elementa bit će isti. Strana koja prima ID zaobilaska od ravnopravnog člana vidjet će da se njezin vlastiti ID zaobilaska podudara. U tom slučaju mediju za poziv dopušteno je izravno se prebacivanje između korisnika sustava Lync Server i PSTN pristupnika/IP-PBX-a/graničnog kontrolera sesije zaobilaženjem poslužitelja za posredovanje.

Odabir/kontrola: zaobilazak za medijske sadržaje prema zadanim je postavkama onemogućen i globalno i za svaki skup veza s određenim PSTN pristupnikom / IP-PBX-om / graničnim kontrolerom sesije. Administrator u tvrtki ili ustanovi može ga omogućiti i globalno i za određeni skup veza na jedan od dva sljedeća načina.

Korištenje Lync poslužitelja Upravljačka ploča

 • Globalni zaobilazak omogućite tako da kliknete Mrežna konfiguracija, zatim na popisu dvokliknite Globalnu konfiguraciju, pa na stranici Uređivanje globalne postavke kliknite Uključi zaobilazak za medijske sadržaje, a potom odaberite granularnost.

 • Zaobilazak za određeni skup veza omogućite tako da kliknete Usmjerivanje govornog poziva, zatim kliknete karticu Konfiguracija skupa veza, pa dvokliknete postojeći skup veza, a potom kliknete Omogući zaobilazak za medijske sadržaje.

Korištenje ljuske Microsoft Lync Server 2013 Management Shell

 • Zaobilazak za medijske sadržaje za skup veza omogućite pomoću cmdleta New-CsTrunkConfiguration ili Set-CsTrunkConfiguration.

 • Globalni zaobilazak za medijske sadržaje omogućite pomoću cmdleta New-CsNetworkMediaBypassConfiguration i Set-CsNetworkConfiguration.

Privici sastanka

Funkcija značajke: značajka privitaka sastanka organizatorima sastanaka omogućuje prijenos i zajedničko korištenje datoteka sa sudionicima, bilo da ih prikazuju na sastanku ili preuzimaju poslije.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: organizator sastanka prenosi privitke i pohranjuje u poslužiteljsku verziju programa Lync. Administrator u tvrtki ili ustanovi može konfigurirati koliko će dugo privici ostati na poslužitelju. Odatle ih organizator i sudionici sastanka mogu preuzeti dok god ih organizator ne izbriše ili dok ne istekne razdoblje njihova čuvanja koje konfigurira administrator. U potonjem se slučaju privici sastanka brišu. Microsoftu se na šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: preneseni privici sastanka zajednički se koriste sa sudionicima sastanka, koji ih mogu preuzeti. Dostupnost privitaka moguće je ograničiti određenim ulogama sudionika sastanka (organizator, izlagači, svi). Ako je određenoj ulozi ograničen pristup privitku, korisnicima koji imaju tu ulogu neće biti vidljiv na popisu privitaka.

Odabir/kontrola: privici sastanka prema zadanim su postavkama omogućeni. Administrator u tvrtki ili ustanovi može omogućiti ili onemogućiti tu značajku za bilo kojega ili sve korisnike putem pravilnika za dopuštanje prijenosa datoteka.

Prijenos datoteka između ravnopravnih članova

Funkcija značajke: prijenos datoteka ravnopravnih članova korisnicima Lync korisnicima omogućuje prijenos datoteka u razgovore izravnim porukama ravnopravnih članova (dva sudionika).

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: datoteka se prenosi izravno između vlasnika datoteke i drugog sudionika razgovora. Microsoftu se na šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: korisnici pokreću prijenos datoteke i odabiru datoteku za prijenos. Primatelj datoteke mora izričito pristati na primitak datoteke. Datoteke koje se zajednički koriste prijenosom datoteka ravnopravnih članova ne pohranjuju se na Lync server.

Odabir/kontrola: prijenos datoteka između zajedničkih članova prema zadanim je postavkama omogućen. Administrator može omogućiti ili onemogućiti tu značajku za bilo kojega ili sve korisnike u tvrtki ili ustanovi putem pravilnika za omogućivanje P2P prijenosa datoteka.

Stalni grupni razgovor

Funkcija značajke: stalni razgovor korisnicima omogućuje suradnju objavom poruka u stalnim sobama za razgovor. Podaci se čuvaju na poslužitelju, a članovi sobe mogu pristupati podacima, uključujući povijesne podatke. Stalni grupni razgovor korisnicima omogućuje grupne razgovore, traženje grupnih razgovora, pridruživanje grupnim razgovorima, sudjelovanje u grupnim razgovorima, pretraživanje sadržaja unutar sobe i u drugim sobama te stvaranje filtara radi praćenja razgovora o određenim temama.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: značajka stalnog grupnog razgovora pohranjuje sadržaj grupnih razgovora na poslužitelj koji konfigurira administrator tvrtke ili ustanove. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: stalni grupi razgovor stalni je razgovor nalik "sobama za razgovor", u kojima razgovor zapravo nikad ne prestaje jer se sudionici stalno pridružuju i odlaze. Da bi se to moglo dogoditi, razgovor mora biti stalan.

Odabir/kontrola: stalni grupni razgovor mora omogućiti administrator u tvrtki ili ustanovi. Ako ga omogući, administrator može kontrolirati razdoblje zadržavanja, poslužitelj na kojem se podaci pohranjuju, arhiviranje povijesti grupnog razgovora radi usklađivanja i drugih svrha, a može i upravljati svim svojstvima sobe i mijenjati ih. Korisnici, ovisno o ulozi, mogu imati razne vrste pristupa stalnim podacima, kao što je objašnjeno na sljedećem popisu.

 • Administratori mogu brisati stariji sadržaj (recimo, sadržaj objavljen prije određenog datuma) iz bilo koje sobe da bi spriječili velik rast baze podataka. Ili mogu ukloniti ili zamijeniti poruke koje se smatraju neprikladnima za određene sobe za razgovor. (ili uzeti u obzir, neprikladno)

 • Krajnji korisnici, uključujući autore poruka, ne mogu izbrisati sadržaj iz sobe za razgovor.

 • Upravitelji soba razgovor mogu onemogućivati, ali ne i brisati sobe. Sobu za razgovor nakon njezina stvaranja mogu brisati samo administratori.

Osobna slika

Funkcija značajke: značajka osobne slike korisnicima omogućuje da drugim osobama u tvrtki ili ustanovi na svojoj kartici kontakta prikažu osobnu sliku. Ako korisnik odluči prikazivati osobnu sliku na kartici kontakta, drugi korisnici programa Lync moći će je vidjeti na vlastitom popisu kontakata u programu Lync ako odaberu mogućnost "Prikaži fotografije kontakata". Kada korisnici odluče prikazivati drugima osobnu sliku, mogu odlučiti prikazati zadanu sliku koju koristi njihova tvrtka ili ustanova, ako je ta mogućnost omogućena, ili prenijeti neku sliku s računala.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: osobne postavke zajedničkog korištenja osobne slike te sve prenesene prilagođene slike. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: podaci se pohranjuju na poslužitelj programa Lync, a služe za prilagodbu korisničkog sučelja i zajedničko korištenje s drugim osobama.

Odabir/kontrola: administrator kontrolira:

•objavljuju li korisnici slike isprva prema zdanim postavkama. To je moguće nadjačati.

•maksimalnu veličinu slike koju korisnik može prenijeti

•kakve su slike dopuštene

Provjera autentičnosti PIN-om

Funkcija značajke: provjera autentičnosti PIN-om mehanizam je koji se koristi za provjeru autentičnosti korisnika koji se pridružuju sastancima govornih automata konferencije i za provjeru autentičnosti korisnika koji prvi put implementiraju Microsoft Lync Telefon Edition. Korisnik unosi telefonski broj ili kućni broj i PIN koji Lync poslužitelj koristi za provjeru korisnikove vjerodajnice. PIN može postaviti korisnik ili ga može dodijeliti administrator u tvrtki ili ustanovi.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: tijekom provjere autentičnosti prikupljaju se telefonski broj ili kućni broj i korisnikov PIN. Lync Poslužitelj provjerava valjanost podataka u odnosu na pozadinsku bazu podataka. PIN se u pozadinsku bazu podataka radi sigurnosti pohranjuje kao jednosmjerni ključ raspršivanja. PIN nakon postavljanja nije vidljiv nikome. PIN mogu postaviti ili ponovno postaviti korisnik, administrator ili djelatnik službe za podršku.

Kada administrator ili djelatnik službe za podršku postave ili ponovno postave PIN, novi se PIN prikazuje i po želji ga je moguće poslati e-poštom korisniku. Dani predložak poruke e-pošte prilagodljiv je i obuhvaća tekst koji korisnika obavještava da su PIN mogli vidjeti administrator ili djelatnik službe za podršku te mu se stoga preporučuje da ga promijeni.

Korištenje podataka: PIN koristi poslužitelj Lync za provjeru autentičnosti korisnika u sastanku ili za implementaciju telefona sa sustavom Lync Telefon Edition.

Odabir/kontrola: značajka je prema zadanim postavkama omogućena. Administrator u tvrtki ili ustanovi može onemogućiti provjeru autentičnosti PIN-om sa stranice Lync Server Upravljačka ploča Security Postavke tako da potvrdite okvir za provjeru autentičnosti PIN-om.

Anketiranje

Funkcija značajke: anketiranje organizatoru sastanka omogućuje brzo prikupljanje podataka ili preferencija sudionika sastanka i razgovora. Te je podatke moguće spremiti pa analizirati poslije sastanka.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: pojedinačni su glasovi anonimni. Skupni rezultati ankete vidljivi su svim izlagačima, a svaki od njih može ih prikazati svim sudionicima. Ankete se pohranjuju u Lync poslužiteljska verzija u skladu s pravilnicima isteka sadržaja sastanka koje definira administrator. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: značajka ankete poboljšava suradnju jer izlagačima omogućuje brzo utvrđivanje preferencija sudionika.

Odabir/kontrola: administrator u tvrtki ili ustanovi ima sljedeće pravilnike:

 • EnableDataCollaboration: taj pravilnik administratoru u tvrtki ili ustanovi omogućuje ograničavanje svih značajki suradnje na podacima – Suradnju u programu Microsoft PowerPoint, zajedničko korištenje datoteka, ankete, suradnju na zaslonskoj ploči i privitke. Ako je pravilnik postavljen na False, pravilnici na razini značajke irelevantni su.

 • AllowPolling: ovaj pravilnik administratorima u tvrtki ili ustanovi omogućuje omogućivanje i onemogućivanje anketa. Ta je značajka prema zadanim postavkama omogućena.

Suradnja putem programa PowerPoint

Funkcija značajke: suradnja putem programa PowerPoint korisnicima tijekom razgovora ili sastanka omogućuje prikaz i pregledavanje prezentacija programa PowerPoint te unos opaski u njih.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: sve funkcije značajke – prijenos prezentacije programa PowerPoint, navigaciju kroz nju ili unos opaski – pokreće krajnji korisnik. Sve datoteke izložene u razgovoru ili sastanku prenijet će se svim sudionicima i oni će ih moći dohvatiti izravno iz mape na svom računalu. Vlasnik ili izlagač datoteke drugima može ograničiti spremanje, ali time im ne ograničava njezino dohvaćanje i otvaranje. Datoteke programa PowerPoint pohranjuju se u Lync poslužiteljska verzija u skladu s pravilnicima isteka sadržaja sastanka koje definira administrator. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: suradnja putem programa PowerPoint sudionicima razgovora omogućuje učinkovito održavanje prezentacija i prikupljanje povratnih informacija.

Odabir/kontrola: administrator u tvrtki ili ustanovi ima sljedeće pravilnike:

 • EnableDataCollaboration: ovaj pravilnik administratoru u tvrtki ili ustanovi omogućuje ograničavanje ili dopuštanje svih značajki suradnje na podacima – PowerPoint suradnju, zajedničko korištenje datoteka, ankete, suradnju na zaslonskoj ploči i privitke. Ako je pravilnik postavljen na False, pravilnici na razini značajke irelevantni su.

 • AllowAnnotations: ovaj pravilnik administratoru u tvrtki ili ustanovi omogućuje ograničavanje rada sa sadržajem programa PowerPoint za sudionike sastanka.

Izlagači, k tome, mogu ograničiti opaske na prezentaciji programa PowerPoint prema ulozi sudionika (Nitko, Samo izlagači, Svi) u dijaloškom okviru Mogućnosti sastanka. Ta je postavka dostupna za svaki sastanak.

Podaci o prisutnosti i podaci za kontakt

Funkcija značajke: podaci o prisutnosti i podaci za kontakt korisniku omogućuju prikaz podataka o prisutnosti i podataka za kontakt drugih korisnika (unutar tvrtke ili ustanove i izvan nje) te zajedničko korištenje njihovih objavljenih podataka, kao što su podaci o prisutnosti, status, titula, telefonski broj i bilješke. Administrator u tvrtki ili ustanovi može i konfigurirati integraciju s programom Outlook i sustavom Exchange Server tako da se prikazuju i korisnikove poruke o odsutnosti i drugi podaci o statusu (primjerice kada korisnik ima zakazan sastanak u kalendaru programa Outlook).

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: korisnikova adresa i lozinka u svrhe prijave i provjere autentičnosti. Svi dodatni telefonski brojevi koje želi staviti na raspolaganje, informacije kao što su poruke o odsutnosti i drugi podaci o statusu ako je administrator konfigurirao integraciju s programom Outlook i sustavom Exchange Server i ako je to omogućeno u programu Outlook, uključujući sve bilješke i podatke o dostupnosti koje korisnik ručno objavi na kartici kontakta. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: adresa i lozinka za prijavu koriste se za prijavu u Lync i povezivanje s poslužiteljem Lync poslužitelja. Na temelju konfiguracije privatnih postavki drugi korisnici programa Lync i programi mogu pristupati podacima o prisutnosti, podacima za kontakt i podacima o statusu, pa korisnici mogu bolje komunicirati.

Odabir/kontrola: korisnici mogu odabrati koji se podaci objavljuju o njima ili objavu podataka o njima konfigurira administrator u tvrtki ili ustanovi u njihovo ime. Administrator u tvrtki ili ustanovi može krajnjim korisnicima onemogućiti kontrolu nad objavljenim informacijama tako da ode na Lync Server Upravljačka ploča korisnici te izravne poruke i Postavke stranice.

Način rada za zaštitu privatnosti

Funkcija značajke: način rada za zaštitu privatnosti postavka je koja korisnicima omogućuje određivanje količine podataka o prisutnosti (kao što su statusi Dostupan, Zauzet, Ne ometaj i tako dalje) koje žele otkriti kontaktima na popisu kontakata.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: kada se omogući način rada za zaštitu privatnosti, Lync ulazi u način rada u kojem korisnik može prilagođavati svoje postavke tako da se njegovi podaci o prisutnosti otkrivaju samo kontaktima s njegova popisa kontakata. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: postavka korisniku omogućuje određivanje načina na koji se njegovi podaci o prisutnosti otkrivaju drugima.

Odabir/kontrola

 • Administrator u tvrtki ili ustanovi može omogućiti način rada za zaštitu privatnosti na razini skupa (pomoću kanalske postavke EnablePrivacyMode). Kada se omogući, po zadanom, svi krajnji Lync prijeći će u način rada za zaštitu privatnosti čim se prijave.

 • Kada je način rada za zaštitu privatnosti omogućen na poslužitelju putem administratorske postavke, krajnji korisnici mogu odlučiti žele li da njihove podatke o prisutnosti vide svi (standardni način rada) ili samo njihovi kontakti (način rada za zaštitu privatnosti).

 • Ako je putem administratorskih postavki na poslužitelju omogućen standardni način rada, krajnji korisnici ne mogu prijeći u način rada za zaštitu privatnosti. Mogu raditi samo u standardnom načinu rada. Međutim, mogu "unaprijed odustati" iz načina rada za zaštitu privatnosti tako da ako administrator poslije prijeđete na način rada za zaštitu privatnosti, neće se prebaciti nakon prijave u Lync.

Privatna linija

Funkcija značajke: privatna linija značajka je koja krajnjem korisniku daje dodatni neobjavljeni telefonski broj. Krajnji korisnik može odlučiti želi li taj dodatni telefonski broj dati drugima.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: podaci iz značajke privatne linije prikupljaju se na isti način na koji se rukuje i s pozivima na uobičajeni broj koji nije privatan. To znači da će se zapisi o detaljima poziva pohranjivati kao i za svaki drugi poziv.

Postoje slučajevi kada se privatni broj nenamjerno šalje trećim stranama, primjerice kada pozivatelj privatnog broja prenese poziv nekoj drugoj osobi.

Korištenje podataka: ti podaci služe za prikaz povijesti poziva. Dodatne informacije potražite u odjeljku Prikupljanje podataka i izvješćivanje o zapisima detalja poziva.

Odabir/kontrola: tu značajku ne mogu kontrolirati ni korisnik ni administrator.

Prikupljanje podataka i izvješćivanje o audiokvaliteti (QoE)

Funkcija značajke: značajka prikupljanja podataka i izvješćivanja o audiokvaliteti (QoE) prikuplja podatke o kvaliteti medijskih sadržaja komunikacija i sastanaka putem programa Lync te izvješćuje o njoj. Ti statistički podaci obuhvaćaju IP adresu, stopu gubitka, korištene uređaje, događaje pada kvalitete tijekom poziva i tako dalje.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: ako administrator u tvrtki ili ustanovi omogući QoE, u bazu podataka za tu značajku spremaju se podaci o kvaliteti medijskih sadržaja komunikacija ravnopravnih članova i sastanaka putem programa Lync. Ta značajka ne bilježi sadržaj programa Lync. Podaci za QoE pohranjuju se u pozadinsku bazu podataka poslužitelja za praćenje implementiranu u tvrtki ili ustanovi te se o njima izvješćuje pomoću skupa standardnih izvješća poslužitelja za praćenje. Microsoftu se na šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: administrator u tvrtki ili ustanovi ima pristup tim podacima i može ih koristiti u svrhe prikupljanja povratnih informacija o kvaliteti medijskih sadržaja u sustavu. To obuhvaća korisničke IP adrese.

Odabir/kontrola: prema zadanim je postavkama QoE uključen, ali administrator u tvrtki ili ustanovi radi prikupljanja podataka za QoE mora instalirati poslužitelj za praćenje povezan s njegovom pozadinskom bazom podataka. Administrator u tvrtki ili ustanovi može implementirati standardna izvješća poslužitelja za praćenje ili stvoriti prilagođena izvješća za upit njegovoj bazi podataka.

Administratori u tvrtki ili ustanovi mogu isključiti QoE izvješća pomoću sljedećeg Windows PowerShell cmdleta za Lync Server:

Set-CsQoEConfiguration –EnableQoE $False

Kontrola pristupa na temelju uloga

Funkcija značajke: značajka kontrole pristupa na temelju uloga (RBAC) omogućuje delegiranje administrativnih prava za administratorske scenarije u tvrtki ili ustanovi. Interakcija administratora u tvrtki ili ustanovi sa sučeljima za upravljanje može se ograničiti na izričito dopuštene operacije i na objekte koji se mogu izmijeniti.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: mogućnosti administratora u tvrtki ili ustanovi vrednuju se u vremenu izvođenja na temelju korisnikova članstva u grupama, posebno u sigurnosnim grupama servisa Active Directory. Mogućnosti uloge u sustavu konfiguriraju se i postavljaju na poslužitelju za središnje upravljanje.

Korištenje podataka: administrator u tvrtki ili ustanovi može konfigurirati dodatne administratorske uloge za RBAC za neku implementaciju. Administrator u tvrtki ili ustanovi može prikazivati sve uloge čiji je neki drugi administrator član.

Odabir/kontrola: to je mehanizam zaštite / provjere autentičnosti za zadatke upravljanja IT-om. Značajka nema utjecaj na krajnje korisnike niti im je vidljiva.

Snimanje

Funkcija značajke: snimanje sudionicima sastanka omogućuje snimanje audiozapisa, videozapisa, izravnih poruka, zajedničkog korištenja aplikacija, prezentacija programa Microsoft PowerPoint, zaslonskih ploča i anketa tijekom sastanka u svrhe arhiviranja ili reprodukcije.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: ako sudionici sastanka zabilježe sesiju, snimka će se spremiti lokalno na njihovo računalo. Ako sudionici zajednički koriste sadržaj tijekom sastanka koji se snima, taj će sadržaj biti uključen u snimku sastanka. Kada sudionik počne snimati, obavijest da je snimanje započelo emitirat će se svim sudionicima s kompatibilnim klijentima i uređajima. Sudionici u snimljenoj sesiji koji koriste nekompatibilne klijente ili uređaje snimat će se, ali neće primiti obavijest o snimanju. Popis nekompatibilnih klijenata i uređaja možete pronaći u nastavku. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Nekompatibilni klijentski programi:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (izdanje 2007 R2)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (izdanje 2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Nekompatibilni klijentski uređaji:

 • Microsoft Lync 2010 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

Napomena:  Neovisno o uređaju ili programu koji se koristi, sudionik koji koristi videozapis u načinu rada preko cijelog zaslona tijekom sastanka ili razgovora neće dobiti signal da je započelo snimanje ako se ne vrati u prozor razgovora.

Korištenje podataka: snimka se sprema lokalno na korisnikovo računalo, a vlasnik je može koristiti ili omogućiti njezino zajedničko korištenje na isti način na koji bi to učinio i s bilo kojom drugom vrstom datoteke. Ako tijekom faze objavljivanja snimke dođe do pogreške, moguće je da se podaci snimljeni tijekom pauziranog stanja snimanja nenamjerno uvrste u snimku. U slučaju pogreške u bilo kojoj fazi objavljivanja (u odjeljku Upravitelj snimanja potražite status "upozorenja"), snimku ne bi trebalo distribuirati drugim osobama, čak i ako se može reproducirati u nekom obliku.

Odabir/kontrola: administrator u tvrtki ili ustanovi ima sljedeće kontrole:

 • AllowConferenceRecording: zadana je postavka pravilnika False.

  • Ako je pravilnik korisnika koji pretvara poziv između ravnopravnih članova u sastanak postavljena na True, svi izlagači imat će mogućnost snimanja.

  • Ako je pravilnik korisnika koji pokreće ad-hoc sastanak postavljen na True, svi izlagači imat će mogućnost snimanja.

  • Ako je pravilnik korisnika koji zakaže sastanak postavljen na True u trenutku kada se prva osoba pridružuje sastanku, svi izlagači imat će mogućnost snimanja.

  • Ako je u ta tri scenarija pravilnik korisnika koji eskalira, pokreće ili zakazuje sastanak postavljen na False, ni izlagači ni sudionici neće imati mogućnost snimanja.

  • Ako se pravilnik promijeni tijekom sastanka, možda se neće primjenjivati dok svi sudionici ne napuste sastanak i ponovno mu se ne pridruže.

 • EnableP2PRecording: zadana je postavka False i postavlja se u trenutku kada se korisnik prijavi na Lync.

  • Ako se postavi na True, korisnik koji pokrene razgovor s nekime kome je taj pravilnik također postavljen na True imat će mogućnost snimanja.

  • Korisnici mogu snimati samo ako je snimanje dopušteno objema stranama komunikacije ravnopravnih članova.

 • AllowExternalToRecord: zadana je postavka False. Vanjski korisnici obuhvaćaju i pridružene i anonimne vanjske korisnike.

  • Sastanak: pravilnik AllowExternalToRecord primjenjuje se u trenutku kada se prva osoba pridruži sastanku, i to samo ako je AllowConferenceRecording postavljen na True.

   • Ako je postavljen na True, mogućnost snimanja u sastanku u kojem je snimanje dopušteno imat će i izlagači izvan tvrtke ili ustanove. Ako se pravilnik promijeniti tijekom sastanka, novi se pravilnik neće primjenjivati dok svi sudionici ne napuste sastanak i ponovno mu se ne pridruže.

   • Ako je postavljen na False, mogućnost snimanja u sastanku u kojem je snimanje dopušteno neće imati izlagači izvan tvrtke ili ustanove. Ako se pravilnik promijeniti tijekom sastanka, novi se pravilnik možda neće primjenjivati dok svi sudionici ne napuste sastanak i ponovno mu se ne pridruže.

  • Ravnopravni članovi (P2P): pravilnik AllowExternalToRecord primjenjuje se na razgovore ravnopravnih članova samo kada je pravilnik EnableP2PRecording postavljen na True.

   • Ako je postavljen na True, korisnik izvan tvrtke ili ustanove ima mogućnost snimanja.

   • Ako je postavljen na False, korisnik izvan tvrtke ili ustanove nema mogućnost snimanja, dok korisnik koji mu to sprječava ima mogućnost snimanja.

Anonimizacija agenta servisa za grupu odgovora

Funkcija značajke: servis za grupu odgovora (RGS) administratorima u tvrtki ili ustanovi omogućuje stvaranje i konfiguriranje malih grupa odgovora u svrhe usmjerivanja poziva i njihova stavljanja u redove čekanja nekim određenim agentima ili krajnjim korisnicima. Ta značajka agentu za RGS omogućuje rukovanje pozivima pri kojem se njegov identitet ne otkriva automatski udaljenoj strani.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: identitet agenta ne prikazuje se na vizualan način ako udaljena strana koristi klijent servisa Microsoft Communications ili PSTN telefon, no prenosi se u paketima protokola za opis sesije (SDP-a) kada je modalitet ID-a dodan u anonimni govorni poziv. Identitet je stoga moguće dohvatiti iz tragova klijenta. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: klijent koji nije klijent servisa Microsoft Communications može otkriti podatke o agentu u korisničkom sučelju i tako otkriti njegov identitet. To bi udaljenoj strani moglo omogućiti izravno pozivanje agenta bez potrebe za korištenjem RGS-a.

Odabir/kontrola: tu značajku ne mogu kontrolirati ni korisnik ni administrator.

Poslužiteljsko zapisivanje

Funkcija značajke: zapisivanje Server-Side administratoru u tvrtki ili ustanovi omogućuje prikupljanje različitih vrsta prometa koji putuju u bilo koju domenu ili iz bilo koje domene ili URI-ja (Uniform Resource Identifier).

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: ako administrator u tvrtki ili ustanovi omogući zapisivanje za Lync, u datoteke zapisnika uvršćit će se promet u navedenu domenu ili URI i s njih. Ovisno o konfiguraciji, ti prikupljeni podaci mogu se koristiti u svrhe otklanjanja programskih pogrešaka. Informacije o krajnjim korisnicima, kao što su sljedeće, zapisuje se u datoteku koju je odredio administrator: predmet sastanka, mjesto, SIP poruke, odgovori na pozivnice u programu Lync, informacije o pošiljatelju i primatelju svake poruke programa Lync, put poruke, popis kontakata, podaci o prisutnosti, sadržaj razgovora izravnim porukama te imena svih zajedničkih programa, privici, PowerPoint datoteke, zaslonske ploče, ankete i anketna pitanja te indeks mogućnosti ankete za koje su glasali. Microsoftu se automatski ne šalju nikakvi podaci, ali administrator ih može slati ručno.

Korištenje podataka: poslužiteljski zapisnici mogu se koristiti za otklanjanje poteškoća Lync, odnosno za utvrđivanje problema na kojem se poslužitelju ili domeni nalaze problemi.

Odabir/kontrola: poslužiteljsko zapisivanje prema zadanim je postavkama isključeno i mora ga uključiti administrator u tvrtki ili ustanovi. Administrator može koristiti sljedeće cmdlete sučelja naredbenog retka sustava Windows PowerShell da bi uključio ili isključio tu značajku po web-mjestu, servisu ili poslužitelju: New-CsDiagnosticsFilterConfiguration, Set-CsDiagnosticsFilterConfiguration i Get-CsDiagnosticsFilterConfiguration. Radi zapisivanja sadržaja razgovora izravnim porukama određene se postavke moraju slati uz pomoć Microsoftove podrške.

Izvješćivanje o pogreškama prilikom prijave

Funkcija značajke: značajka izvješćivanja o pogreškama prilikom prijave automatski generira izvješće o pogrešci kada se korisnik ne uspije prijaviti u Lync. Korisniku se tada pruža mogućnost slanja izvješća o pogrešci Microsoftu.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: podaci prikupljeni u izvješću o pogrešci sadrže informacije kao što su kvaliteta korisnikove internetske veze i svi kodovi pogrešaka ili podaci o iznimkama generirani kao rezultat neuspješnih pokušaja prijave. Izvješće može sadržavati i osobne podatke kao što su korisnikova IP adresa i Uniform Resource Identifier (SIP URI) protokola za inicijaciju sesije. Ti se podaci mogu poslati Microsoftu.

Korištenje podataka: Microsoft koristi podatke iz izvješća o pogreškama prilikom prijave za otklanjanje poteškoća te rješavanje problema s prijavom. Microsoft će ga koristiti i za prepoznavanje uobičajenih problema s prijavom i trendova kako bi se poboljšalo iskustvo Lync prijave.

Odabir/kontrola: ta je značajka prema zadanim postavkama isključena, a njome upravlja administrator u tvrtki. Administrator može postaviti da se izvješća o pogrešci pri prijavi Microsoftu šalju uvijek ili da se ne šalju nikad, a odluku o slanju može prepustiti i korisniku.

Pretraživanje vještina

Funkcija značajke: pretraživanje vještina korisnicima omogućuje traženje osoba u tvrtki ili ustanovi na temelju svojstava navedenih u servisima sustava Microsoft SharePoint (primjerice, imena, adrese e-pošte, vještina, područja stručnosti itd.). Ta je značajka dostupna samo ako administrator u tvrtki ili ustanovi implementira SharePoint i uključi integraciju programa Lync s tim sustavom.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: upit za pretraživanje unesen u Lync šalje se na poslužitelj sustava SharePoint u tvrtki ili ustanovi. Lync obrađuje odgovor sustava SharePoint, a potom se prikazuju rezultati pretraživanja i povezane informacije. Microsoftu se na šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: podaci koje unese korisnik šalju se u sustav SharePoint radi dohvaćanja rezultata pretraživanja, koji se potom prikazuju u programu Lync.

Odabir/kontrola: tu značajku mogu omogućiti ili onemogućiti administratori u tvrtki putem četiriju kanalskih postavki.

 • SPSearchInternalURL

 • SPSearchExternalURL

 • SPSearchCenterInternalURL

 • SPSearchCenterExternalURL

Pametno obrezivanje

Funkcija značajke: kada korisnik tijekom videokonferencije omogući objavu videoslike, pametno obrezivanje na temelju otkrivanja lica određuje mjesto njegove glave u kadru web-kamere. Kada se odredi mjesto korisnikove glave, Lync 2013 prevodi ga u koordinate i dodaje ih u niz bitova koji šalje. Klijentski program Lync 2013 koji ih prima na temelju tih podataka obrezuje dolaznu videosliku iz matičnih proporcija (vodoravnog usmjerenja) na te pravokutne koordinate kako bi u obrezanom videozapisu centrirao korisnikovu glavu. Pametno obrezivanje funkcija je u stvarnom vremenu koja stalno prati korisnikove pokrete i prilagođava koordinate umetnute u niz bitova videoslike, što klijentskom programu Lync 2013 koji ga prima omogućuje prilagodbu obrezivanja videoslike i održavanje korisnikove glave u njezinu središtu.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: koordinate korisnikove glave unutar kadra kamere dodaju se u niz bitova videoslike. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: na temelju tih koordinata obrezuje se odgovarajući dio dolazne videoslike.

Odabir/kontrola: ta značajka ne može se onemogućiti.

Napomena:  Korisnici starijih klijentskih programa Lync i aplikacija Lync za mobilne uređaje vidjet će potpune proporcije videoslike koja se šalje.

Sjedinjena pohrana kontakata

Funkcija značajke: sjedinjena pohrana kontakata sastoji se od tri glavne značajke:

 • Spajanje pretraživanja – Ova značajka spaja globalni adresar (GAL) s korisnikovim osobnim kontaktima, pa se u rezultatima pretraživanja, kada korisnik traži neki kontakt, prikazuje samo jedan unos.

 • Spajanje kontakata – Ova značajka objedinjuje podatke za kontakt programa Outlook i GAL-a pomoću podudarnih identifikatora adrese e-pošte ili korisničkog imena. Kada se odredi podudaranje, Lync objedinjuju podatke iz triju izvora podataka (Outlook, GAL-a i prisutnosti). Objedinjeni podaci prikazuju se u raznim komponentama korisničkog sučelja, uključujući rezultate pretraživanja, popis kontakata i karticu kontakta.

 • Stvaranje Outlook kontakata za Lync kontakte (sinkronizacija kontakata) – Lync će stvoriti kontakte sustava Outlook za sve korisničke kontakte u zadanoj mapi kontakata ako korisnik ima poštanski sandučić u sustavu Microsoft Exchange Server 2010 ili novije. Ako imate kontakt Outlook za svaki Lync kontakt, korisnik može pristupiti podacima za kontakt programa Lync s web-mjesta Outlook, Outlook Web Access i mobilnih uređaja koji sinkroniziraju kontakte s Exchange.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: Lync podatke za kontakt iz podataka o prisutnosti, servisa Active Directory i Outlook. Te podatke interno koristi Lync. Prilikom stvaranja Outlook kontakata, Lync će zapisivanje podataka o prisutnosti, servisu Active Directory i Outlook za kontakt Exchange. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: podaci za kontakt iz značajke prisutnosti, servisa Active Directory i Outlook prikazuju se u korisničkom sučelju sustava Lync (popis kontakata, kartica kontakta, rezultati pretraživanja itd.). Ti se podaci sinkronizacijom kontakata (treća stavka na prethodnom popisu) mogu zapisati i u Exchange.

Odabir/kontrola: tu značajku omogućuje ili onemogućuje administrator u tvrtki putem kanalske postavke EnableExchangeContactSync.

Poboljšanja kvalitete govorne komunikacije

Funkcija značajke: Lync korisniku šalje obavijesti radi poboljšanja kvalitete poziva u slučaju problema s uređajem, mrežom ili računalom.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: Lync radi utvrđivanja kvalitete zvuka prikuplja podatke o korisnikovoj konfiguraciji audiouređaja, postavkama mreže i drugim medijskim vezama. Ako Lync utvrdi da nešto negativno utječe na kvalitetu zvuka tijekom glasovne komunikacije, krajnji će korisnik biti obaviješten da postoji problem s kvalitetom glasa. Drugim sudionicima u pozivu prikazuje se samo obavijest da taj korisnik koristi uređaj koji uzrokuje slabu kvalitetu zvuka. Oni neće saznati koji uređaj korisnik koristi. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: podaci koji se šalju drugima u pozivu pridonose poboljšanju kvalitete poziva.

Odabir/kontrola: administrator u tvrtki može isključiti obavijest o kvaliteti govornog poziva za uređaje pomoću naredbe ljuske PowerShell navedene u nastavku.

$a = get-csclientpolicy

$b = new-csclientpolicyentrytype –Name DisablePoorDeviceWarning –Value 1

$a.PolicyEntry.Add($b)

Set-csClientPolicy $a

Suradnja na zaslonskoj ploči

Funkcija značajke: suradnja na zaslonskoj ploči korisnicima omogućuje stvaranje i zajedničko korištenje virtualne ploče na koju sudionici u sesiji mogu unositi bilješke, crtati crteže i uvoziti slike kako bi zajednički radili tijekom sastanaka ili razgovora.

Podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili prenose: opaske na zaslonskim pločama vidljive su svim sudionicima. Prilikom spremanja zaslonska ploča i sve opaske pohranjuju se u Lync poslužiteljsku verziju. Na poslužitelju se čuvaju u skladu s pravilnicima isteka sadržaja sastanka koje postavi administrator. Microsoftu se ne šalju nikakvi podaci.

Korištenje podataka: značajka zaslonske ploče poboljšava suradnju jer sudionicima sastanka omogućuje razmatranje ideja, kreativno razmišljanje, hvatanje bilješki i tako dalje.

Odabir/kontrola: administrator u tvrtki ili ustanovi ima sljedeće pravilnike:

 • Administratorski pravilnik EnableDataCollaboration – taj pravilnik administratoru u tvrtki ili ustanovi omogućuje ograničavanje svih značajki suradnje na podacima – PowerPoint suradnju, zajedničko korištenje datoteka, ankete, suradnju na zaslonskoj ploči i privitke. Ako je pravilnik postavljen na False, pravilnici na razini značajke irelevantni su.

 • Administratorski pravilnik AllowAnnotations – ovaj pravilnik administratoru u tvrtki ili ustanovi omogućuje ograničavanje funkcije opaski za sve sudionike sastanka. Ako je ta postavka isključena, krajnji korisnici neće vidjeti ulaznu točku za stvaranje zaslonske ploče u Lync korisničkom sučelju.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Želite dodatne mogućnosti?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte tečajeve za obuku, saznajte kako zaštititi uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na njih, pošaljete povratne informacije i čujete se sa stručnjacima s bogatim znanjem.

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni jezičnom kvalitetom?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×