Dostupne vrste grafikona

Napomena: Ovaj je članak ispunio svoj zadatak i uskoro će se ukloniti. Da bismo spriječili pojavljivanje poruke „Stranica nije pronađena”, uklonit ćemo veze za koje znamo da postoje. Ako ste stvorili veze na tu stranicu, uklonite ih da bi sve funkcioniralo.

Kada budete spremni za stvaranje grafikona za podatke u programu Excel za web, možda ćete saznati nešto više o svakoj vrsti grafikona. Saznat ćete kako rasporediti podatke za željenu vrstu grafikona ili koja će vrsta grafikona najbolje odgovarati vašim podacima.

Kliknite vrstu grafikona da biste saznali više o njoj

Stupčasti grafikoni

Podatke koji su na radnom listu raspoređeni u stupce ili retke moguće je prikazati na stupčastom grafikonu. Na stupčastom se grafikonu kategorije najčešće prikazuju na vodoravnoj osi, a vrijednosti na okomitoj osi, kao što je prikazano na ovom grafikonu:

Grupirani stupčasti grafikon

Vrste stupčastih grafikona

 • Grupirani stupčasti    Vrijednosti na grupiranom stupčastom grafikonu prikazuju se putem dvodimenzionalnih stupaca. Taj grafikon koristite kad želite prikazati kategorije koje predstavljaju sljedeće:

  • raspone vrijednosti (na primjer, brojeve artikala)

  • specifične rasporede vrijednosti na skali (na primjer, Likertova skala s vrijednostima kao što su potpuno slaganje, slaganje, neutralan stav, neslaganje i potpuno neslaganje)

  • nazive koji nisu u nekom određenom redoslijedu (na primjer nazivi artikala, zemljopisni nazivi ili imena osoba).

 • Složeni stupčasti     Vrijednosti na složenom stupčastom grafikonu prikazuju se putem dvodimenzionalnih složenih stupaca. Taj grafikon koristite kad imate više niz podataka te želite naglasiti ukupni zbroj.

 • 100% složeni stupčasti    Na stopostotnom složenom stupčastom grafikonu vrijednosti se prikazuju u dvodimenzionalnim stupcima koji su složeni tako da predstavljaju 100%. Taj grafikon koristite kad imate dva niza podataka ili više njih te želite predstaviti sudjelovanje u ukupnom zbroju, pogotovo ako je zbroj jednak za sve kategorije.

Vrh stranice

Linijski grafikoni

Podatke koji su na radnom listu raspoređeni u stupce ili retke moguće je iscrtati na linijskom grafikonu. Podaci o kategorijama na linijskom su grafikonu raspoređeni ravnomjerno na vodoravnoj osi, a podaci o vrijednostima ravnomjerno na okomitoj osi. Linijski grafikoni mogu prikazivati kontinuirane podatke u vremenu na ravnomjerno podijeljenoj osi pa su zato idealni za prikaz trendova podataka u jednakim intervalima, kao što su mjeseci, tromjesečja ili fiskalne godine.

Linijski grafikon s oznakama

Vrste linijskih grafikona

 • Linijski i linijski s prikazom oznaka    Linijski grafikoni, koji se prikazuju s oznakama za prikaz pojedinačnih vrijednosti podataka ili bez njih, mogu se koristiti za prikaz trendova tijekom vremena ili po ravnomjerno raspoređenim kategorijama, osobito kada postoje brojne točke podataka, a važan je i redoslijed kojim su predstavljene. Ako postoji velik broj kategorija ili su vrijednosti približne, koristite linijski grafikon bez oznaka.

 • Složeni linijski i složeni linijski s prikazom oznaka    Složeni linijski grafikoni, koji se prikazuju s oznakama za prikaz pojedinačnih vrijednosti podataka ili bez njih, mogu se koristiti za prikaz trenda sudjelovanja svake vrijednosti tijekom vremena ili po ravnomjerno raspoređenim kategorijama.

 • Stopostotni složeni linijski i stopostotni složeni linijski s prikazom oznaka    Stopostotni složeni linijski grafikoni, koji se prikazuju s oznakama za prikaz pojedinačnih vrijednosti podataka ili bez njih, mogu se koristiti za prikaz trenda postotka sudjelovanja svake vrijednosti tijekom vremena ili po ravnomjerno raspoređenim kategorijama. Ako postoji velik broj kategorija ili su vrijednosti približne, koristite stopostotni složeni linijski grafikon bez oznaka.

  Napomene: 

  • Linijski grafikoni najbolje funkcioniraju kad je na grafikonu prisutno više nizova podataka – ako imate samo jedan niz podataka, preporučuje se korištenje raspršenog grafikona.

  • Na složenim linijskim grafikonima podaci se zbrajaju, što možda neće dati željeni rezultat. Budući da se možda ne može jednostavno vidjeti da su linije složene, preporučujemo korištenje nekog drugog linijskog grafikona ili složenog površinskog grafikona.

Vrh stranice

Tortni i prstenasti grafikoni

Podaci koji su na radnom listu organizirani u jednom stupcu ili retku mogu se iscrtati na tortnom grafikonu. Na tortnim grafikonima prikazuju se veličine stavki u jednom niz podataka, proporcionalno zbroju stavki. točke podataka na tortnom grafikonu prikazuju se kao postotak cijelog tortnog grafikona.

Tortni grafikon

Tortni grafikon koristite u sljedećim slučajevima:

 • imate samo jedan niz podataka

 • nijedna vrijednost u podacima nije negativna

 • gotovo nijedna vrijednost u podacima nije vrijednost nula

 • imate najviše sedam kategorija, a sve su kategorije dio cijelog tortnog grafikona

Vrste tortnih grafikona

 • Tortni grafikon    Na tortnim grafikonima prikazuje se doprinos svake vrijednosti ukupnom zbroju u dvodimenzionalnom obliku.

Vrh stranice

Prstenasti grafikon

Podaci koji su na radnom listu organizirani samo u stupce ili retke mogu se iscrtati na prstenastom grafikonu. Kao i na tortnom grafikonu, na prstenastom grafikonu prikazuje se odnos dijelova i cjeline, ali može sadržavati više niz podataka.

Prstenasti grafikon

Vrste prstenastih grafikona

 • Prstenasti grafikon    Na prstenastim grafikonima podaci se prikazuju u prstenovima, pri čemu svaki prsten predstavlja niz podataka. Ako se u natpisima nad podacima prikazuju postoci, svaki prsten ukupno čini 100%.

  Napomena:  Prstenaste grafikone nije jednostavno čitati. Umjesto njega preporučujemo korištenje složenog stupčastog ili složenog trakastog grafikona.

Vrh stranice

Trakasti grafikoni

Podatke koji su na radnom listu raspoređeni u stupce ili retke moguće je iscrtati na trakastom grafikonu. Na trakastim grafikonima prikazuju se usporedbe pojedinačnih stavki. Kategorije su na trakastom grafikonu obično poredane po okomitoj osi, a vrijednosti po vodoravnoj osi.

Trakasti grafikon

Razmotrite korištenje trakastog grafikona u sljedećim slučajevima:

 • oznake osi su dugačke

 • Prikazane vrijednosti predstavljaju trajanje.

Vrste trakastih grafikona

 • Grupirani    Trake na grupiranom trakastom grafikonu prikazuju se u dvodimenzionalnom obliku.

 • Složeni trakasti    Na složenim trakastim grafikonima prikazuje se odnos pojedinačnih stavki i cjeline putem dvodimenzionalnih traka.

 • 100% složeni     Na stopostotnom složenom trakastom grafikonu prikazuju se dvodimenzionalne trake kojima se uspoređuje postotak doprinosa svake vrijednosti cjelini prema više kategorija.

Vrh stranice

Površinski grafikoni

Podatke koji su na radnom listu raspoređeni u stupce ili retke moguće je iscrtati na površinskom grafikonu. Površinski grafikoni mogu se koristiti za prikaz promjene tijekom vremena te privlačenje pozornosti na ukupnu vrijednost u trendu. Prikazom zbroja iscrtanih vrijednosti na površinskom se grafikonu prikazuje i odnos dijelova prema cjelini.

Površinski grafikon

Vrste površinskih grafikona

 • Površinski    Na površinskim grafikonima prikazuje se trend vrijednosti tijekom vremena ili drugi podaci iz kategorija u dvodimenzionalnom obliku. U pravilu se umjesto površinskog grafikona koji nije složen preporučuje korištenje linijskog grafikona jer podaci iz jednog niza mogu biti zaklonjeni podacima iz drugog niza.

 • Složeni površinski    Na složenim površinskim grafikonima u dvodimenzionalnom se obliku prikazuje trend doprinosa svake vrijednosti tijekom vremena ili prema nekoj drugoj kategoriji podataka.

 • 100% složeni    Na stopostotnim složenim površinskim grafikonima prikazuje se trend postotka doprinosa svake vrijednosti tijekom vremena ili prema nekoj drugoj kategoriji podataka.

Vrh stranice

Raspršeni grafikoni

Podatke koji su na radnom listu raspoređeni u stupce i retke moguće je iscrtati na raspršenom grafikonu. Vrijednosti x smjestite u jedan redak ili stupac, a zatim u susjedne retke ili stupce unesite odgovarajuće vrijednosti y.

Raspršeni grafikon ima dvije osi vrijednosti: vodoravnu (x) i okomitu (y) os vrijednosti. Na njemu se vrijednosti x i y objedinjuju u jedinstvene točke podataka te se prikazuju u nepravilnim intervalima ili klasterima. Raspršeni grafikoni najčešće se koriste za prikaz i usporedbu numeričkih vrijednosti, ako što su znanstveni, statistički i tehnički podaci.

Raspršeni grafikon

Razmotrite korištenje raspršenog grafikona u sljedećim slučajevima:

 • želite promijeniti ljestvicu na vodoravnoj osi

 • želite tu os podijeliti kao logaritamsku ljestvicu

 • vrijednosti na vodoravnoj osi nisu ravnomjerno udaljene

 • Na vodoravnoj osi nalazi se velik broj točaka podataka.

 • Želite prilagoditi nezavisne skale osi raspršenog grafikona da biste otkrili dodatne informacije o podacima koji obuhvaćaju parove ili grupirane skupove vrijednosti.

 • Želite prikazati sličnosti između velikih skupova podataka umjesto razlika između točaka podataka.

 • Želite usporediti više točaka podataka bez obzira na vrijeme – što više podataka obuhvatite raspršenim grafikonom, dobit ćete bolju usporedbu.

Vrste raspršenih grafikona

 • Raspršeni    Na tom se grafikonu radi usporedbe parova vrijednosti prikazuju točke podataka koje nisu povezane crtama.

 • Raspršeni s izglađenim crtama i oznakama te raspršeni s izglađenim crtama    Na tom se grafikonu prikazuje glatka krivulja koja povezuje točke podataka. Izglađene crte mogu se prikazivati s oznakama ili bez njih. Kada imate mnogo točaka podataka, koristite izglađenu crtu bez oznaka.

 • Raspršeni s ravnim crtama i oznakama te raspršeni ravnim crtama    Na ovom se grafikonu prikazuju ravne crte povezivanja između točaka podataka. Ravne crte mogu se prikazati s oznakama ili bez njih.

Vrh stranice

Ostali grafikoni

Podaci koji su na radnom listu organizirani u stupce ili retke mogu se iscrtati na polarnom grafikonu. Na polarnim grafikonima uspoređuju se skupne vrijednosti nekoliko niz podataka.

Polarni grafikon

Vrsta polarnih grafikona

 • Polarni i polarni s prikazanim oznakama    Na polarnim grafikonima, koji mogu, ali i ne moraju imati oznake pojedinačnih točaka podataka, prikazuju se promjene u vrijednostima u odnosu na središnju točku.

 • Ispunjeni polarni    Na ispunjenom polarnom grafikonu područje prekriveno skupovima podataka ispunjeno je bojom.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

×