Prijavite se pomoću Microsofta
Prijavi se ili izradi račun.
Zdravo,
Odaberite drugi račun.
Imate više računa
Odaberite račun putem kojeg se želite prijaviti.

Ako podaci koje želite filtrirati zahtijevaju složene kriterije (npr. Vrsta = "Proizvedi" OR Prodavač = "Davolio"), možete koristiti dijaloški okvir Napredni filtar.

Da biste otvorili dijaloški okvir Napredni filtar, kliknite Podaci >dodatno.

Desnom tipkom miša kliknite izbornik za mapu, zatim kliknite naredbu Svojstva, pa karticu Samoarhiviranje za dijaloški okvir sa svojstvima mape

Složeni filtar

Primjer

Pregled naprednih kriterija filtra

Više kriterija, jedan stupac, bilo koji kriterij istinit

Prodavač = "Makovac" OR Prodavač = "Abrus"

Više kriterija, više stupaca, svi kriteriji istiniti

Vrsta = "Voće i povrće" AND Prodaja > 1000

Više kriterija, više stupaca, bilo koji kriterij istinit

Vrsta = "Voće i povrće" OR Prodavač = "Abrus"

Više skupova kriterija, jedan stupac u svim skupovima

(Prodaja > 6000 AND Prodaja < 6500 ) OR (Prodaja < 500)

Više skupova kriterija, više stupaca u svakom skupu

(Prodavač = "Davolio" AND Sales >3000) OR
(Prodavač = "Buchanan" AND Sales > 1500)

Zamjenski kriteriji

Prodavač = ime kojem je na drugom mjestu slovo „u”

Pregled naprednih kriterija filtra

Naredba Dodatno funkcionira na drugačiji način od naredbe Filtar na nekoliko važnih način.

 • Prikazuje dijaloški okvir Složeni filtar umjesto izbornika automatskog filtra.

 • Složene kriterije upisujete u zasebni raspon kriterija na radnom listu i iznad raspona ćelija ili tablice koju želite filtrirati. Microsoft Office Excel kao izvor za složene kriterije koristi zasebni raspon kriterija u dijaloškom okviru Složeni filtar.

Ogledni podaci

Sljedeći ogledni podaci koriste se za sve postupke u ovom članku.

Podaci obuhvaćaju četiri prazna retka iznad raspona popisa koji će se koristiti kao raspon kriterija (A1:C4) i raspon popisa (A6:C10). Raspon kriterija sadrži oznake stupaca, a obuhvaća barem jedan prazan redak između vrijednosti kriterija i raspona popisa.

Da biste s tim podacima funkcionirali, odaberite ih u sljedećoj tablici, kopirajte ih, a zatim ih zalijepite u ćeliju A1 novog Excel radnog lista.

Vrsta

Prodavač

Prodaja

Vrsta

Prodavač

Prodaja

Pića

Šokec

5122 kn

Meso

Makovac

2250 kn

voće i povrće

Abrus

6328 kn

Voće i povrće

Makovac

6544 kn

Operatori usporedbe

Dvije vrijednosti možete usporediti pomoću sljedećih operatora. Kada se dvije vrijednosti uspoređuju pomoću tih operatora, rezultat je logička vrijednost TRUE ili FALSE.

Operator usporedbe

Značenje

Primjer

= (znak jednako)

Jednako je

A1=B1

> (znak veće od)

veće od

A1>B1

< (znak manje od)

manje od

A1<B1

>= (znak veće od ili jednako)

veće od ili jednako

A1>=B1

<= (znak manje od ili jednako)

manje od ili jednako

A1<=B1

<> (znak nije jednako)

nije jednako

A1<>B1

Upisivanje teksta i vrijednosti pomoću znaka jednakosti

Budući da se znak jednakosti (=) koristi za označavanje formule prilikom upisa teksta ili vrijednosti u ćeliju, Excel će izračunati vaš unos, no to može uzrokovati neočekivane rezultate filtra. Da biste odredili operator usporedbe jednakosti za tekst ili vrijednost, upišite kriterij u obliku izraza niza u odgovarajuću ćeliju u rasponu kriterija:

=''= unos ''

pri čemu je unos  tekst ili vrijednost koju želite pronaći. Na primjer:

Vaš unos u ćeliju

Što će Excel izračunati i prikazati

="=Makovac"

=Makovac

="=3000"

=3000

Razlikovanje velikih i malih slova

Prilikom filtriranja tekstnih podataka Excel ne razlikuje velika i mala slova. No možete koristiti formulu za izvođenje pretraživanja koja razlikuje velika i mala slova. Primjer potražite u odjeljku Zamjenski kriteriji.

Korištenje unaprijed definiranih naziva

Možete imenovati rasponKriterij i reference za raspon automatski će se prikazati u okviru Raspon kriterija. Možete definirati i naziv Baza podataka za raspon popisa koje treba filtrirati te definirati naziv Izdvajanje za područje u koje želite zalijepiti retke i ti će se rasponi automatski pojaviti u okvirima Raspon popisa, odnosno Kopiraj u

Stvaranje kriterija pomoću formule

Kao kriterij možete koristiti izračunatu vrijednost koja je rezultat formule. Imajte na umu sljedeće važne detalje:

 • Rezultat formule mora biti TRUE ili FALSE.

 • Budući da koristite formulu, unesite je na uobičajeni način i nemojte upisivati izraz na sljedeći način:

  =''= unos ''

 • Kao natpise kriterija nemojte koristiti natpise stupaca. Natpise kriterija ostavite prazne ili koristite natpis koji nije natpis stupca u rasponu popisa (u primjerima koji slijede to su Izračunati prosjek i Točno podudaranje).

  Ako koristite natpis stupca u formuli umjesto relativne reference ćelije ili naziva raspona, Excel prikazuje vrijednost pogreške kao što je #NAME? ili #VALUE! u ćeliji koja sadrži kriterij. Tu pogrešku možete zanemariti jer ne utječe na način filtriranja raspona popisa.

 • Formula koju koristite za kriterije mora koristiti relativnu referencu kojom se poziva na odgovarajuću ćeliju u prvom retku podataka.

 • Sve ostale reference u formuli moraju biti apsolutne reference.

Više kriterija, jedan stupac, bilo koji kriterij istinit

Booleova logika:    (Prodavač = "Makovac" OR Prodavač = "Abrus")

 1. Umetnite najmanje tri prazna retka iznad raspona popisa koji je moguće koristiti kao raspon kriterija. Raspon kriterija mora sadržavati natpise stupaca. Provjerite postoji li barem jedan prazan redak između vrijednosti kriterija i raspona popisa.

 2. Da biste pronašli retke koji ispunjavaju više kriterija za jedan stupac, upišite ih izravno jedan ispod drugog u posebne retke raspona kriterija. U ovom primjeru unesite sljedeće:

  Vrsta

  Prodavač

  Prodaja

  ="=Makovac"

  ="=Abrus"

 3. Kliknite ćeliju u rasponu popisa. U ovom primjeru kliknite bilo koju ćeliju u rasponu popisa A6:C10.

 4. Na kartici Podaci u grupi Sortiranje i filtriranje kliknite Dodatno.

  Desnom tipkom miša kliknite izbornik za mapu, zatim kliknite naredbu Svojstva, pa karticu Samoarhiviranje za dijaloški okvir sa svojstvima mape

 5. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste filtrirali raspon popisa skrivanjem redaka koji ne ispunjavaju kriterije, kliknite Filtriraj popis na ovom mjestu.

  • Da biste filtrirali raspon popisa kopirajući retke koji ispunjavaju kriterije na neko drugo mjesto na radnom listu, kliknite Kopiraj na drugo mjesto, zatim okvir Kopiraj u, a potom gornji lijevi kut područja u koje želite zalijepiti retke.

   Savjet    Kada kopirate filtrirane retke na drugo mjesto, možete odrediti koje stupce treba obuhvatiti postupkom kopiranja. Prije filtriranja kopirajte natpise stupaca za željene stupce u prvom retku područja na koje želite zalijepiti filtrirane retke. Kada filtrirate, unesite referencu na kopirane natpise stupaca u okvir Kopiraj u. Kopirani reci tako će obuhvaćati samo stupce čije ste natpise kopirali.

 6. U okvirRaspon kriterija unesite referencu za raspon kriterija, uključujući natpise kriterija. U ovom primjeru unesite $A$1:$C$3.

  Da biste privremeno pomakli dijaloški okvir Napredni filtar dok odabirete raspon kriterija, kliknite Sažmi dijaloški okvir Slika gumba.

 7. U ovom je primjeru filtrirani rezultat za raspon popisa sljedeći:

  Vrsta

  Prodavač

  Prodaja

  Meso

  Makovac

  2250 kn

  voće i povrće

  Abrus

  6.328 kn

  Voće i povrće

  Makovac

  6.544 kn

Više kriterija, više stupaca, svi kriteriji istiniti

Booleova logika:    (Vrsta = "Voće i povrće" AND Prodaja > 1000)

 1. Umetnite najmanje tri prazna retka iznad raspona popisa koji je moguće koristiti kao raspon kriterija. Raspon kriterija mora sadržavati natpise stupaca. Provjerite postoji li barem jedan prazan redak između vrijednosti kriterija i raspona popisa.

 2. Da biste pronašli retke koji ispunjavaju više kriterija u više stupaca, upišite sve kriterije u isti redak raspona kriterija. U ovom primjeru unesite sljedeće:

  Vrsta

  Prodavač

  Prodaja

  ="=Voće i povrće"

  >5000

 3. Kliknite ćeliju u rasponu popisa. U ovom primjeru kliknite bilo koju ćeliju u rasponu popisa A6:C10.

 4. Na kartici Podaci u grupi Sortiranje i filtriranje kliknite Dodatno.

  Desnom tipkom miša kliknite izbornik za mapu, zatim kliknite naredbu Svojstva, pa karticu Samoarhiviranje za dijaloški okvir sa svojstvima mape

 5. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste filtrirali raspon popisa skrivanjem redaka koji ne ispunjavaju kriterije, kliknite Filtriraj popis na ovom mjestu.

  • Da biste filtrirali raspon popisa kopirajući retke koji ispunjavaju kriterije na neko drugo mjesto na radnom listu, kliknite Kopiraj na drugo mjesto, zatim okvir Kopiraj u, a potom gornji lijevi kut područja u koje želite zalijepiti retke.

   Savjet    Kada kopirate filtrirane retke na drugo mjesto, možete odrediti koje stupce treba obuhvatiti postupkom kopiranja. Prije filtriranja kopirajte natpise stupaca za željene stupce u prvom retku područja na koje želite zalijepiti filtrirane retke. Kada filtrirate, unesite referencu na kopirane natpise stupaca u okvir Kopiraj u. Kopirani reci tako će obuhvaćati samo stupce čije ste natpise kopirali.

 6. U okvirRaspon kriterija unesite referencu za raspon kriterija, uključujući natpise kriterija. U ovom primjeru unesite $A$1:$C$2.

  Da biste privremeno pomakli dijaloški okvir Napredni filtar dok odabirete raspon kriterija, kliknite Sažmi dijaloški okvir Slika gumba.

 7. U ovom je primjeru filtrirani rezultat za raspon popisa sljedeći:

  Vrsta

  Prodavač

  Prodaja

  voće i povrće

  Abrus

  6.328 kn

  Voće i povrće

  Makovac

  6.544 kn

Više kriterija, više stupaca, bilo koji kriterij istinit

Booleska logika:     (Vrsta = "Voće i povrće" OR Prodavač = "Abrus")

 1. Umetnite najmanje tri prazna retka iznad raspona popisa koji je moguće koristiti kao raspon kriterija. Raspon kriterija mora sadržavati natpise stupaca. Provjerite postoji li barem jedan prazan redak između vrijednosti kriterija i raspona popisa.

 2. Da biste pronašli retke koji ispunjavaju više kriterija u više stupaca, pri čemu bilo koji kriterij može biti istinit, upišite kriterije u različite stupce i retke raspona kriterija. U ovom primjeru unesite sljedeće:

  Vrsta

  Prodavač

  Prodaja

  ="=Voće i povrće"

  ="=Abrus"

 3. Kliknite ćeliju u rasponu popisa. U ovom primjeru kliknite bilo koju ćeliju u rasponu popisa A6:C10.

 4. Na kartici Podaci u grupi Sortiranje i filtriranje kliknite Dodatno.

  Desnom tipkom miša kliknite izbornik za mapu, zatim kliknite naredbu Svojstva, pa karticu Samoarhiviranje za dijaloški okvir sa svojstvima mape

 5. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste filtrirali raspon popisa skrivanjem redaka koji ne ispunjavaju kriterije, kliknite Filtriraj popis na ovom mjestu.

  • Da biste filtrirali raspon popisa kopirajući retke koji ispunjavaju kriterije na neko drugo mjesto na radnom listu, kliknite Kopiraj na drugo mjesto, zatim okvir Kopiraj u, a potom gornji lijevi kut područja u koje želite zalijepiti retke.

  Savjet: Kada kopirate filtrirane retke na drugo mjesto, možete odrediti koje stupce treba obuhvatiti postupkom kopiranja. Prije filtriranja kopirajte natpise stupaca za željene stupce u prvom retku područja na koje želite zalijepiti filtrirane retke. Kada filtrirate, unesite referencu na kopirane natpise stupaca u okvir Kopiraj u. Kopirani reci tako će obuhvaćati samo stupce čije ste natpise kopirali.

 6. U okvirRaspon kriterija unesite referencu za raspon kriterija, uključujući natpise kriterija. U ovom primjeru unesite $A$1:$B$3.

  Da biste privremeno pomakli dijaloški okvir Napredni filtar dok odabirete raspon kriterija, kliknite Sažmi dijaloški okvir Slika gumba.

 7. U ovom je primjeru filtrirani rezultat za raspon popisa sljedeći:

  Vrsta

  Prodavač

  Prodaja

  voće i povrće

  Abrus

  6.328 kn

  Voće i povrće

  Makovac

  6.544 kn

Više skupova kriterija, jedan stupac u svim skupovima

Booleova logika:     ( (Prodaja > 30000 AND Prodaja < 32500 ) OR (Prodaja < 2500) )

 1. Umetnite najmanje tri prazna retka iznad raspona popisa koji je moguće koristiti kao raspon kriterija. Raspon kriterija mora sadržavati natpise stupaca. Provjerite postoji li barem jedan prazan redak između vrijednosti kriterija i raspona popisa.

 2. Da biste pronašli retke koji ispunjavaju više skupova kriterija, pri čemu svaki skup obuhvaća kriterij za jedan stupac, uvrstite više stupaca s istim naslovom stupca. U ovom primjeru unesite sljedeće:

  Vrsta

  Prodavač

  Prodaja

  Prodaja

  >6000

  <6500

  <500

 3. Kliknite ćeliju u rasponu popisa. U ovom primjeru kliknite bilo koju ćeliju u rasponu popisa A6:C10.

 4. Na kartici Podaci u grupi Sortiranje i filtriranje kliknite Dodatno.

  Desnom tipkom miša kliknite izbornik za mapu, zatim kliknite naredbu Svojstva, pa karticu Samoarhiviranje za dijaloški okvir sa svojstvima mape

 5. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste filtrirali raspon popisa skrivanjem redaka koji ne ispunjavaju kriterije, kliknite Filtriraj popis na ovom mjestu.

  • Da biste filtrirali raspon popisa kopirajući retke koji ispunjavaju kriterije na neko drugo mjesto na radnom listu, kliknite Kopiraj na drugo mjesto, zatim okvir Kopiraj u, a potom gornji lijevi kut područja u koje želite zalijepiti retke.

   Savjet: Kada kopirate filtrirane retke na drugo mjesto, možete odrediti koje stupce treba obuhvatiti postupkom kopiranja. Prije filtriranja kopirajte natpise stupaca za željene stupce u prvom retku područja na koje želite zalijepiti filtrirane retke. Kada filtrirate, unesite referencu na kopirane natpise stupaca u okvir Kopiraj u. Kopirani reci tako će obuhvaćati samo stupce čije ste natpise kopirali.

 6. U okvirRaspon kriterija unesite referencu za raspon kriterija, uključujući natpise kriterija. U ovom primjeru unesite $A$1:$D$3.

  Da biste privremeno pomakli dijaloški okvir Napredni filtar dok odabirete raspon kriterija, kliknite Sažmi dijaloški okvir Slika gumba.

 7. U ovom je primjeru filtrirani rezultat za raspon popisa sljedeći:

  Vrsta

  Prodavač

  Prodaja

  Meso

  Makovac

  2250 kn

  voće i povrće

  Abrus

  6.328 kn

Više skupova kriterija, više stupaca u svakom skupu

Booleova logika:    ( (Prodavač = "Makovac" AND Prodaja >3000) OR (Prodavač = "Abrus" AND Prodaja > 1500) )

 1. Umetnite najmanje tri prazna retka iznad raspona popisa koji je moguće koristiti kao raspon kriterija. Raspon kriterija mora sadržavati natpise stupaca. Provjerite postoji li barem jedan prazan redak između vrijednosti kriterija i raspona popisa.

 2. Da biste pronašli retke koji ispunjavaju više skupova kriterija, pri čemu svaki skup obuhvaća kriterije za više stupaca, upišite svaki skup kriterija u zasebne stupce i retke. U ovom primjeru unesite sljedeće:

  Vrsta

  Prodavač

  Prodaja

  ="=Makovac"

  >3000

  ="=Abrus"

  >1500

 3. Kliknite ćeliju u rasponu popisa. U ovom primjeru kliknite bilo koju ćeliju u rasponu popisa A6:C10.

 4. Na kartici Podaci u grupi Sortiranje i filtriranje kliknite Dodatno.

  Desnom tipkom miša kliknite izbornik za mapu, zatim kliknite naredbu Svojstva, pa karticu Samoarhiviranje za dijaloški okvir sa svojstvima mape

 5. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste filtrirali raspon popisa skrivanjem redaka koji ne ispunjavaju kriterije, kliknite Filtriraj popis na ovom mjestu.

  • Da biste filtrirali raspon popisa kopirajući retke koji ispunjavaju kriterije na neko drugo mjesto na radnom listu, kliknite Kopiraj na drugo mjesto, zatim okvir Kopiraj u, a potom gornji lijevi kut područja u koje želite zalijepiti retke.

   Savjet    Kada kopirate filtrirane retke na drugo mjesto, možete odrediti koje stupce treba obuhvatiti postupkom kopiranja. Prije filtriranja kopirajte natpise stupaca za željene stupce u prvom retku područja na koje želite zalijepiti filtrirane retke. Kada filtrirate, unesite referencu na kopirane natpise stupaca u okvir Kopiraj u. Kopirani reci tako će obuhvaćati samo stupce čije ste natpise kopirali.

 6. U okvirRaspon kriterija unesite referencu za raspon kriterija, uključujući natpise kriterija. Pomoću primjera unesite $A$1:$C$3.Da biste privremeno pomakli dijaloški okvir Napredni filtar dok odabirete raspon kriterija, kliknite Sažmi dijaloški okvir Slika gumba .

 7. U ovom bi primjeru filtrirani rezultat za raspon popisa bio sljedeći:

  Vrsta

  Prodavač

  Prodaja

  voće i povrće

  Abrus

  6.328 kn

  Voće i povrće

  Makovac

  6.544 kn

Zamjenski kriteriji

Booleova logika:    Prodavač = ime kojem je na drugom mjestu slovo „u”

 1. Da biste pronašli tekstne vrijednosti kojima su zajednički neki, no ne svi, znakovi, učinite jedno ili više od sljedećeg:

  • Upišite jedan ili više znakova bez znaka jednakosti (=) da biste pronašli retke u stupcu s tekstnom vrijednosti koja započinje tim znakovima. Kao kriterij, primjerice, upišite tekst Ma i Excel će pronaći „Makovac”, „Marko” i „Makovec”.

  • Koristite zamjenski znak.

   Akcija

   Za pronalaženje

   ? (upitnik)

   Bilo koji jedan znak
   Na primjer, sm?th pronalazi "smith" i "smyth"

   * (zvjezdica)

   Bilo koji broj znakova
   Na primjer, *east pronalazi "Sjeveroistok" i "Jugoistok"

   ~ (tilda) koju slijedi ?, * ili ~

   Upitnik, zvjezdica ili tilda
   Na primjer, fy91~? pronalazi "fy91?"

 2. Umetnite najmanje tri prazna retka iznad raspona popisa koji je moguće koristiti kao raspon kriterija. Raspon kriterija mora sadržavati natpise stupaca. Provjerite postoji li barem jedan prazan redak između vrijednosti kriterija i raspona popisa.

 3. U retke ispod natpisa stupaca upišite kriterije koje želite ispuniti. U ovom primjeru unesite sljedeće:

  Vrsta

  Prodavač

  Prodaja

  ="=Me*"

  ="=?u*"

 4. Kliknite ćeliju u rasponu popisa. U ovom primjeru kliknite bilo koju ćeliju u rasponu popisa A6:C10.

 5. Na kartici Podaci u grupi Sortiranje i filtriranje kliknite Dodatno.

  Desnom tipkom miša kliknite izbornik za mapu, zatim kliknite naredbu Svojstva, pa karticu Samoarhiviranje za dijaloški okvir sa svojstvima mape

 6. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste filtrirali raspon popisa skrivanjem redaka koji ne ispunjavaju kriterije, kliknite Filtriraj popis na ovom mjestu.

  • Da biste filtrirali raspon popisa kopirajući retke koji ispunjavaju kriterije na neko drugo mjesto na radnom listu, kliknite Kopiraj na drugo mjesto, zatim okvir Kopiraj u, a potom gornji lijevi kut područja u koje želite zalijepiti retke.

   Savjet: Kada kopirate filtrirane retke na drugo mjesto, možete odrediti koje stupce treba obuhvatiti postupkom kopiranja. Prije filtriranja kopirajte natpise stupaca za željene stupce u prvom retku područja na koje želite zalijepiti filtrirane retke. Kada filtrirate, unesite referencu na kopirane natpise stupaca u okvir Kopiraj u. Kopirani reci tako će obuhvaćati samo stupce čije ste natpise kopirali.

 7. U okvirRaspon kriterija unesite referencu za raspon kriterija, uključujući natpise kriterija. U ovom primjeru unesite $A$1:$B$3.

  Da biste privremeno pomakli dijaloški okvir Napredni filtar dok odabirete raspon kriterija, kliknite Sažmi dijaloški okvir Slika gumba.

 8. U ovom je primjeru filtrirani rezultat za raspon popisa sljedeći:

  Vrsta

  Prodavač

  Prodaja

  Pića

  Šokec

  26 610 kn

  Meso

  Makovac

  2250 kn

  voće i povrće

  Abrus

  6.328 kn

Treba li vam dodatna pomoć?

Uvijek možete postaviti pitanje stručnjaku u tehničkoj zajednici za Excel ili zatražiti podršku u zajednici za odgovore.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Želite dodatne mogućnosti?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte tečajeve za obuku, saznajte kako zaštititi uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na njih, pošaljete povratne informacije i čujete se sa stručnjacima s bogatim znanjem.

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni jezičnom kvalitetom?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×