Prijavite se pomoću Microsofta
Prijavi se ili izradi račun.
Zdravo,
Odaberite drugi račun.
Imate više računa
Odaberite račun putem kojeg se želite prijaviti.
Isticanje informacija u programu Excel pomoću uvjetnog oblikovanja

Uvjetno oblikovanje olakšava očite uzorke i trendove u podacima. Da biste ga koristili, stvarate pravila koja određuju oblik ćelija na temelju njihovih vrijednosti, kao što su sljedeći mjesečni podaci o temperaturi s bojama ćelija vezanim uz vrijednosti ćelija. 

Primjer uvjetnog oblikovanja

Uvjetno oblikovanje možete primijeniti na raspon ćelija (odabir ili imenovani raspon), tablicu programa Excel te u programu Excel za Windows, čak i na izvješće zaokretne tablice.

Vaš preglednik ne podržava videozapise. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Uvjetno oblikovanje obično funkcionira na isti način u rasponu ćelija, tablici programa Excel ili izvješću zaokretne tablice. No uvjetno oblikovanje u izvješću zaokretne tablice ima neke dodatne napomene:

 • Postoje neka uvjetna oblikovanja koja ne funkcioniraju s poljima u području Vrijednosti izvješća zaokretne tablice. Takva polja, primjerice, ne možete oblikovati na temelju toga sadrže li jedinstvene ili duplicirane vrijednosti. Ta se ograničenja spominju u preostalim odjeljcima ovog članka, ako je primjenjivo.

 • Ako promijenite raspored izvješća zaokretne tablice filtriranjem, skrivanjem razina, sažimanjem i proširivanjem razina ili premještanjem polja, uvjetno se oblikovanje održava sve dok ne uklonite polja iz podataka u podlozi.

 • Opseg uvjetnog oblikovanja za polja u području Vrijednosti može se temeljiti na hijerarhiji podataka te se određuje prema svim vidljivim podređenim elementima (sljedeća niža razina u hijerarhiji) naređenih elemenata (sljedeća viša razina u hijerarhiji) u recima za jedan stupac ili više njih ili u stupcima za jedan redak ili više njih.

  Napomena: Podređeni elementi u hijerarhiji podataka ne nasljeđuju uvjetno oblikovanje od nadređenih, a nadređeni elementi ne nasljeđuju uvjetno oblikovanje od podređenih.

 • Tri su metode određivanja opsega uvjetnog oblikovanja polja u području Vrijednosti: prema odabiru, prema odgovarajućem polju i prema polju vrijednosti.

Zadana metoda određivanja opsega polja u području Vrijednosti jest prema odabiru. Metodu određivanja opsega možete promijeniti prema odgovarajućem polju ili prema polju vrijednosti pomoću gumba mogućnosti Primijeni pravilo oblikovanja na, dijaloškog okvira Novo pravilo oblikovanja ili dijaloškog okvira Uređivanje pravila oblikovanja.

Metoda

Ovu metodu koristite ako želite odabrati

Određivanje opsega prema odabiru

 • skup susjednih polja u području Vrijednosti, kao što su svi ukupni zbrojevi proizvoda za određenu regiju

 • skup nesusjednih polja u području Vrijednosti, kao što su ukupni zbrojevi proizvoda za različite regije na različitim razinama hijerarhije podataka

Određivanje opsega prema vrijednosti polja

 • izbjeći odabiranje više nesusjednih stavki

 • uvjetno oblikovati skup polja u području Vrijednosti za sve razine hijerarhije podataka

 • obuhvatiti podzbrojeve i ukupne zbrojeve

Određivanje opsega prema odgovarajućem polju

 • izbjeći odabiranje više nesusjednih stavki

 • uvjetno oblikovati skup polja u području Vrijednosti za jednu razinu hijerarhije podataka

 • izostaviti podzbrojeve

Kada uvjetno oblikujete polja u području Vrijednosti za najveće, najmanje, iznadprosječne i ispodprosječne vrijednosti, pravilo se po zadanom temelji na svim vidljivim vrijednostima. No kada opseg određujete prema odgovarajućem polju, umjesto da koristite sve vidljive vrijednosti možete primijeniti uvjetno oblikovanje za svaku kombinaciju:

 • stupca i polja nadređenog retka

 • retka i polja nadređenog stupca

Gumbom za brzu analizu Gumb Brza analiza koristite se za primjenu odabranog uvjetnog oblikovanja na odabrane podatke. Gumb Brza analiza automatski se prikazuje kada odaberete podatke.

 1. Odaberite podatke koje želite uvjetno oblikovati. U donjem desnom kutu odabira prikazuje se gumb Brza analiza.

  Odabrani podaci i gumb Brza analiza

 2. Kliknite gumb Brza analiza Gumb Brza analiza ili pritisnite Ctrl + Q.

 3. U skočnom prozoru koji će se prikazati na kartici Oblikovanje pomaknite mišem preko različitih mogućnosti da biste vidjeli pretpregled uživo na podacima, a zatim kliknite željenu mogućnost oblikovanja.

  Kartica Oblikovanje u galeriji Brza analiza

  Napomene: 

  • Mogućnosti oblikovanja koje se prikazuju na kartici Oblikovanje ovise o podacima koje ste odabrali. Ako ste odabrali samo tekst, na raspolaganju će vam biti mogućnosti Tekst, Duplikat, Jedinstveno, Jednako i Čisto. Ako odaberete samo brojke ili tekst i brojke, mogućnosti će biti Trake podataka, Boje, Skupovi ikona, Veće, Gornjih 10 % i Čisto.

  • Aktivni će se pretpregled renderirati samo za one mogućnosti oblikovanja koje se mogu koristiti na vašim podacima. Ako ste, primjerice, odabrali ćelije koje ne sadrže odgovarajuće podatke pa potom odabrali mogućnost Duplikat, aktivni pretpregled neće funkcionirati.

 4. Ako vam se prikaže dijaloški okvir Tekst koji sadrži, unesite mogućnost oblikovanja koju želite primijeniti pa kliknite U redu.

Ako želite pogledati videozapis koji pokazuje kako koristiti brzu analizu za primjenu uvjetnog oblikovanja, pogledajte videozapis : Korištenje uvjetnog oblikovanja.

Oglednu radnu knjigu koja sadrži različite primjere primjene uvjetnog oblikovanja možete preuzeti i pomoću standardnih pravila kao što su gornji i donji, duplikati, trake podataka, skupovi ikona i ljestvice boja te ručno stvaranje vlastitih pravila.

Preuzimanje: primjeri uvjetnog oblikovanja u programu Excel

Skale boja vizualne su smjernice koje olakšavaju razumijevanje distribucije podataka i njihove varijacije. Dvobojna skala olakšava usporedbu raspona ćelija pomoću dvobojne gradacije. Nijanse boje predstavljaju veće i manje vrijednosti. Tako u zeleno-žutoj skali, kakva je prikazana u nastavku, možete odrediti da ćelije s većim vrijednostima sadrže više zelene boje, a ćelije s manjim vrijednostima više žute boje.

Savjet: Možete sortirati ćelije koje imaju taj oblik po njihovoj boji – samo upotrijebite kontekstni izbornik.

Oblikovanje ćelija dvobojnom skalom

Savjet: Ako neke ćelije u označenom sadržaju sadrže formulu koja vraća pogrešku, uvjetno oblikovanje neće se primijeniti na te ćelije. Da bi se uvjetno oblikovanje primjenjivalo na te ćelije, koristite funkciju IS ili IFERROR da biste omogućili vraćanje vrijednosti koja nije vrijednost pogreške.

Brzo oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. U grupi Stilovi na kartici Polazno kliknite strelicu uz mogućnost Uvjetno oblikovanje pa kliknite Ljestvice boja.

  Uvjetno oblikovanje

 3. Odaberite dvobojnu skalu.

  Držite pokazivač miša iznad ikona skale boje da biste pronašli dvobojnu skalu. Gornja boja predstavlja veće vrijednosti, a donja manje.

Način određivanja opsega polja možete promijeniti u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice pomoću gumba Mogućnosti oblikovanja koji se pojavljuje pokraj polja Zaokretna tablica u kojem je primijenjeno uvjetno oblikovanje.

Napredno oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stilovi kliknite strelicu pokraj mogućnosti Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Upravljanje pravilima. Otvorit će se dijaloški okvir Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja.

  Dijaloški okvir Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja

 3. Napravite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali potpuno novo uvjetno oblikovanje, kliknite Novo pravilo. Prikazuje se dijaloški okvir Novo pravilo oblikovanja.

  • Da biste dodali novo uvjetno oblikovanje utemeljeno na onom koje je već navedeno, odaberite pravilo, a zatim kliknite Dupliciraj pravilo. U dijaloškom okviru pojavit će se dupliciranje pravila. Odaberite duplikat, a zatim Uređivanje pravila. Prikazuje se dijaloški okvir Uređivanje pravila oblikovanja

  • Za promjenu uvjetnog oblikovanja učinite sljedeće:

   1. Provjerite jesu li u okviru popisa Pokaži pravila oblikovanja za odabrani odgovarajući radni list, tablica ili izvješće zaokretne tablice.

   2. Raspon ćelija po želji možete promijeniti klikom na Sažmi dijaloški okvir u okviru Primjenjuje se na sljedeće kako biste privremeno sakrili dijaloški okvir, odabirom novog raspona ćelija na radnom listu, te odabirom mogućnosti Proširi dijaloški okvir.

   3. Odaberite pravilo, a zatim kliknite Uredi pravilo. Prikazuje se dijaloški okvir Uređivanje pravila oblikovanja.

 4. Da biste u odjeljku Primijeni pravilo na po želji promijenili opseg za polja u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice prema:

  • odabiru, kliknite Odabrane ćelije;

  • svim ćelijama za oznaku vrijednosti, kliknite Sve ćelije koje prikazuju vrijednosti <oznaka vrijednosti>;

  • svim ćelijama za oznaku vrijednosti, ne uključujući podzbrojeve i sveukupni zbroj, kliknite Sve ćelije koje prikazuju vrijednosti <oznaka vrijednosti> za <oznaka stupca>.

 5. U odjeljku Odabir vrste pravila kliknite Oblikuj sve ćelije na osnovu njihovih vrijednosti (zadano).

 6. U odjeljku Uređivanje opisa pravila u okviru popisa Stil oblikovanja odaberite Dvobojni spektar.

 7. Da biste odabrali vrstu u okviru Vrsta za Minimum i Maksimum, učinite nešto od sljedećeg:

  • Oblikovanje najnižih i najviših vrijednosti:    Odaberite najnižu vrijednost i najvišu vrijednost.

   U ovom slučaju ne unosite minimalnu i maksimalnuvrijednost.

  • Oblikovanje vrijednosti broja, datuma ili vremena:    Odaberite Broj, a zatim unesite Vrijednost za Minimum i Maksimum.

  • Oblikovanje postotka:    Unesite Vrijednost za Minimum i Maksimum.

   Valjane su vrijednosti od 0 (nula) do 100. Nemojte unositi znak postotka.

   Postotak koristite za proporcionalni prikaz svih vrijednosti kad je raspodjela vrijednosti proporcionalna.

  • Oblikovanje percentila:    Odaberite Percentil i zatim unesite Vrijednost za Minimum i Maksimum. Valjani su percentili od 0 (nula) do 100.

   Percentile koristite za prikaz grupe visokih vrijednosti (poput percentila 20i od početka) u jednoj proporciji trake podataka i niskih vrijednosti (poput percentila 20i od kraja) u drugoj proporciji trake podataka, jer percentili predstavljaju ekstremne vrijednosti koje bi mogle iskriviti prikaz vaših podataka.

  • Oblikovanje rezultata formule:    Odaberite Formula, a zatim unesite vrijednosti za Minimum i Maksimum.

   • Formula mora vraćati vrijednost broja, datuma ili vremena.

   • Formulu započnite znakom jednakosti (=).

   • Ako formule nisu valjane, oblikovanje se neće primijeniti.

   • Formulu je poželjno testirati da biste bili sigurni da neće vraćati vrijednost pogreške.

    Napomene: 

    • Provjerite je li vrijednost Minimum manja od vrijednosti Maksimum.

    • Možete odabrati različite vrste za Minimum i Maksimum. Tako možete odabrati broj za Minimum, a postotak za Maksimum.

 8. Da biste odabrali skalu boja za Minimum i Maksimum, za svaki od njih kliknite Boja.

  Ako želite izabrati dodatne boje ili stvoriti prilagođenu boju, kliknite Još boja. Ljestvica boja koju odaberete prikazat će se u okviru Pretpregled.

Skale boja vizualne su smjernice koje olakšavaju razumijevanje distribucije podataka i njihove varijacije. Trobojna skala olakšava usporedbu raspona ćelija pomoću trobojne gradacije. Nijanse boje predstavljaju veće, srednje i manje vrijednosti. Tako na zeleno-žuto-crvenoj ljestvici možete odrediti da ćelije s većim vrijednostima budu zelene, ćelije sa srednjim vrijednostima žute, a ćelije s manjim vrijednostima crvene boje.

Savjet: Možete sortirati ćelije koje imaju taj oblik po njihovoj boji – samo upotrijebite kontekstni izbornik.

Brzo oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. U grupi Stilovi na kartici Polazno kliknite strelicu uz mogućnost Uvjetno oblikovanje pa kliknite Ljestvice boja.

  Uvjetno oblikovanje

 3. Odaberite trobojnu skalu. Gornja boja predstavlja više vrijednosti, srednja boja predstavlja srednje vrijednosti, a donja boja predstavlja niže vrijednosti.

  Držite pokazivač miša iznad ikona skale boje da biste pronašli trobojnu skalu.

Način određivanja opsega polja možete promijeniti u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice pomoću gumba Mogućnosti oblikovanja koji se pojavljuje pokraj polja Zaokretna tablica u kojem je primijenjeno uvjetno oblikovanje.

Napredno oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stilovi kliknite strelicu pokraj mogućnosti Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Upravljanje pravilima. Otvorit će se dijaloški okvir Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja.

  Dijaloški okvir Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja

 3. Napravite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali novo uvjetno oblikovanje, kliknite Novo pravilo. Prikazuje se dijaloški okvir Novo pravilo oblikovanja.

  • Da biste dodali novo uvjetno oblikovanje utemeljeno na onom koje je već navedeno, odaberite pravilo, a zatim kliknite Dupliciraj pravilo. Dupliciraj pravilo kopira se i pojavljuje u dijaloškom okviru. Odaberite duplikat, a zatim Uređivanje pravila. Prikazuje se dijaloški okvir Uređivanje pravila oblikovanja

  • Za promjenu uvjetnog oblikovanja učinite sljedeće:

   1. Provjerite jesu li u okviru popisa Pokaži pravila oblikovanja za odabrani odgovarajući radni list, tablica ili izvješće zaokretne tablice.

   2. Raspon ćelija po želji možete promijeniti klikom na Sažmi dijaloški okvir u okviru Primjenjuje se na sljedeće kako biste privremeno sakrili dijaloški okvir, odabirom novog raspona ćelija na radnom listu, te odabirom mogućnosti Proširi dijaloški okvir.

   3. Odaberite pravilo, a zatim kliknite Uredi pravilo. Prikazuje se dijaloški okvir Uređivanje pravila oblikovanja.

 4. Da biste u odjeljku Primijeni pravilo na po želji promijenili opseg za polja u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice prema:

  • Odabir:    Kliknite Samo te ćelije.

  • Odgovarajuće polje:    Kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti> s istim poljima.

  • Polje vrijednosti:    Kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti>.

 5. U odjeljku Odabir vrste pravila kliknite Oblikovanje svih ćelija prema njihovim vrijednostima.

 6. U odjeljku Uređivanje opisa pravila u okviru popisa Stil oblikovanja odaberite Trobojni spektar.

 7. Odaberite vrstu za vrijednost Minimum, Srednja vrijednost boje i Maksimum. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Oblikovanje najnižih i najviših vrijednosti:    Odaberite Srednja vrijednost boje.

   U ovom slučaju ne unosite najnižu i najvišuvrijednost.

  • Oblikovanje vrijednosti broja, datuma ili vremena:    Odaberite Broj, a zatim unesite vrijednost za postavke Minimum, Srednja vrijednost boje i Maksimum.

  • Oblikovanje postotka:    Odaberite Postotak, a zatim unesite vrijednost za postavke Minimum, Središnja vrijednost i Maksimum. Valjane su vrijednosti od 0 (nule) do 100. Nemojte unositi znak postotka (%).

   Postotak koristite za proporcionalni prikaz svih vrijednosti jer se korištenjem postotka jamči proporcionalna raspodjela vrijednosti.

  • Oblikovanje percentila:    Odaberite Percentil, a zatim unesite vrijednost za postavke Minimum, Srednja vrijednost boje i Maksimum.

   Valjani su percentili od 0 (nula) do 100.

   Percentile koristite za prikaz grupe visokih vrijednosti (poput percentila 20i od početka) u jednoj proporciji trake podataka i niskih vrijednosti (poput percentila 20i od kraja) u drugoj proporciji trake podataka, jer percentili predstavljaju ekstremne vrijednosti koje bi mogle iskriviti prikaz vaših podataka.

  • Oblikovanje rezultata formule:    Odaberite Formula, a zatim unesite vrijednost za postavke Minimum, Srednja vrijednost boje i Maksimum.

   Formula mora vraćati vrijednost broja, datuma ili vremena. Formulu započnite znakom jednakosti (=). Ako formule nisu valjane, oblikovanje se neće primijeniti. Formulu je poželjno testirati da biste bili sigurni da neće vraćati vrijednost pogreške.

   Napomene: 

   • Možete postaviti minimalnu, središnju i maksimalnu vrijednost za raspon ćelija. Provjerite je li vrijednost Minimum manja od vrijednosti Srednja vrijednost boje, a ona pak manja od vrijednosti Maksimum.

   • Možete odabrati različite vrste za vrijednosti Minimum, Srednja vrijednost boje i Maksimum. Tako možete odabrati broj za vrijednost Minimum, percentil za vrijednost Srednja vrijednost boje, a postotak za vrijednost Maksimum.

   • U mnogim slučajevima, zadana vrijednost Srednja vrijednost boje od 50 posto funkcionira najbolje, ali ovo možete prilagoditi kako bi odgovaralo specifičnim potrebama.

 8. Da biste odabrali skalu boja za postavke Minimum, Srednja vrijednost boje i Maksimuma, za svaki od njih kliknite Boja, a zatim odaberite boju.

  • Da biste odabrali dodatne boje ili stvorili prilagođenu boju, kliknite Još boja.

  • Ljestvica boja koju odaberete prikazat će se u okviru Pretpregled.

Traka podataka olakšava uočavanje vrijednosti ćelije u odnosu na druge ćelije. Duljina trake podataka predstavlja vrijednost u ćeliji. Dulja traka predstavlja veću vrijednost, a kraća manju. Trake podataka korisne su za uočavanje većih i manjih brojeva, osobito ako je količina podataka velika, kao na primjeru najbolje i najlošije prodavanih igračaka u izvješću o prodaji tijekom blagdana.

U sljedećem primjeru trakama podatak ističu se izražene pozitivne i negativne vrijednosti. Te trake podataka možete oblikovati da bi traka podataka započinjala u sredini ćelije te se protezala ulijevo za negativne vrijednosti.

Trake podataka kojima se ističu pozitivne i negativne vrijednosti

Savjet: Ako neke ćelije unutar raspona sadrže formulu koja vraća pogrešku, uvjetno se oblikovanje ne primjenjuje na te ćelije. Da bi se uvjetno oblikovanje primjenjivalo na te ćelije, koristite funkciju IS ili IFERROR za vraćanje vrijednosti koju ste naveli (primjerice 0 ili „N/A“) umjesto vrijednosti pogreške.

Brzo oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazna u grupi Stil kliknite strelicu pokraj stavke Uvjetno oblikovanje, kliknite Trake podataka, a zatim odaberite ikonu trake podataka.

  Uvjetno oblikovanje

Način određivanja opsega možete promijeniti u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice pomoću gumba mogućnosti Primijeni pravilo oblikovanja na.

Napredno oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stilovi kliknite strelicu pokraj mogućnosti Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Upravljanje pravilima. Otvorit će se dijaloški okvir Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja.

  Dijaloški okvir Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali uvjetno oblikovanje, kliknite Novo pravilo. Prikazuje se dijaloški okvir Novo pravilo oblikovanja.

  • Da biste dodali novo uvjetno oblikovanje utemeljeno na onom koje je već navedeno, odaberite pravilo, a zatim kliknite Dupliciraj pravilo. Dupliciraj pravilo kopira se i pojavljuje u dijaloškom okviru. Odaberite duplikat, a zatim Uređivanje pravila. Prikazuje se dijaloški okvir Uređivanje pravila oblikovanja

  • Za promjenu uvjetnog oblikovanja učinite sljedeće:

   1. Provjerite jesu li u okviru popisa Pokaži pravila oblikovanja za odabrani odgovarajući radni list, tablica ili izvješće zaokretne tablice.

   2. Raspon ćelija po želji možete promijeniti klikom na Sažmi dijaloški okvir u okviru Primjenjuje se na sljedeće kako biste privremeno sakrili dijaloški okvir, odabirom novog raspona ćelija na radnom listu, te odabirom mogućnosti Proširi dijaloški okvir.

   3. Odaberite pravilo, a zatim kliknite Uredi pravilo. Prikazuje se dijaloški okvir Uređivanje pravila oblikovanja.

 4. Da biste u odjeljku Primijeni pravilo na po želji promijenili opseg za polja u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice prema:

  • Odabir:    Kliknite Samo te ćelije.

  • Odgovarajuće polje:    Kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti> s istim poljima.

  • Polje vrijednosti:    Kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti>.

 5. U odjeljku Odabir vrste pravila kliknite Oblikovanje svih ćelija prema njihovim vrijednostima.

 6. Pod Uređivanje opisa pravila, u okviru popisa Stil oblikovanja odaberite Traka podataka.

 7. Odaberite postavku Vrsta za Minimum i Maksimum. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Oblikovanje najnižih i najviših vrijednosti:    Odaberite Najnižu vrijednost i Najvišu vrijednost.

   U ovom slučaju ne unosite vrijednost za Minimum i Maksimum.

  • Oblikovanje vrijednosti broja, datuma ili vremena:    Odaberite Broj, a zatim unesite Vrijednost za Minimum i Maksimum.

  • Oblikovanje postotka:    Odaberite Postotak, a zatim unesite vrijednosti za Minimum i Maksimum.

   Valjane su vrijednosti od 0 (nula) do 100. Nemojte unositi znak postotka (%).

   Postotak koristite za proporcionalni prikaz svih vrijednosti jer se korištenjem postotka jamči proporcionalna raspodjela vrijednosti.

  • Oblikovanje percentila    Odaberite Percentil, a zatim unesite vrijednost za Minimum i Maksimum.

   Valjani su percentili od 0 (nula) do 100.

   Percentile koristite za prikaz grupe visokih vrijednosti (poput percentila 20i od početka) u jednoj proporciji trake podataka i niskih vrijednosti (poput percentila 20i od kraja) u drugoj proporciji trake podataka, jer percentili predstavljaju ekstremne vrijednosti koje bi mogle iskriviti prikaz vaših podataka.

  • Oblikovanje rezultata formule     Odaberite Formula, a zatim unesite vrijednost za Minimum i Maksimum.

   • Formula mora vraćati vrijednost broja, datuma ili vremena.

   • Formulu započnite znakom jednakosti (=).

   • Ako formule nisu valjane, oblikovanje se neće primijeniti.

   • Formulu je poželjno testirati da biste bili sigurni da neće vraćati vrijednost pogreške.

  Napomene: 

  • Provjerite je li vrijednost Minimum manja od vrijednosti Maksimum.

  • Možete odabrati različite vrste za Minimum i Maksimum. Tako možete odabrati broj za Minimum, a postotak za Maksimum.

 8. Da biste odabrali skalu boja za Minimum i Maksimum, kliknite Boja trake.

  Ako želite izabrati dodatne boje ili stvoriti prilagođenu boju, kliknite Još boja. Ljestvica boja koju odaberete prikazat će se u okviru Pretpregled.

 9. Za prikaz samo trake podataka, a ne i vrijednosti u ćeliji, odaberite Pokaži samo traku

 10. Da biste primijenili puni obrub na trake podataka, u okviru popisa Obrub odaberite Puni obrub i odaberite boju obruba.

 11. Da biste odabrali jednoliko obojenu traku ili nijansiranu traku, u okviru popisaIspuna odaberite Puna ispuna iliIspuna s prijelazom.

 12. Da biste oblikovali negativnu traku, kliknite Negativna vrijednost i os, a zatim u dijaloškom okviru Postavke negativne vrijednosti i osi odaberite boju ispune i obruba negativne trake. Možete odabrali postavke položaja i boju osi. Kada završite s odabirom mogućnosti, kliknite U redu.

 13. Smjer traka možete promijeniti tako da odaberete postavku u okviru popisa Smjer trake. Postavka je po zadanom postavljena na Kontekst, no možete birati između smjera slijeva nadesno i zdesna nalijevo, ovisno o tome na koji način želite predstaviti svoje podatke.

Skup ikona koristite za označavanje i klasifikaciju podataka u tri do pet kategorija odijeljenih graničnom vrijednošću. Svaka ikona predstavlja raspon vrijednosti. Tako u skupu ikona s tri strelice zelena strelica prema gore predstavlja veće vrijednosti, žuta strelica u stranu predstavlja srednje vrijednosti, a crvena strelica prema dolje predstavlja manje vrijednosti.

Savjet: Možete sortirati ćelije koje imaju taj oblik po ikoni – samo upotrijebite kontekstni izbornik.

Ovdje prikazani primjer može se koristiti s više primjera skupova ikona za uvjetno oblikovanje.

Različiti skupovi ikona za iste podatke

Možete odabrati prikazivanje ikona samo za one ćelije koje ispunjavaju neki uvjet, na primjer prikazivanje ikone upozorenja za ćelije čije su vrijednosti manje od kritične vrijednosti i neprikazivanje ikona za ćelije čije vrijednosti premašuju kritične. Da biste to učinili, sakrijte ikone tako da prilikom postavljanja uvjeta s padajućeg popisa ikona koji se nalazi uz ikonu odaberete Ćelija nema ikonu. Možete stvoriti i vlastitu kombinaciju skupa ikona, na primjer oznaku zelenog "simbola", žutog "semafora" i crvene "zastavice".

Savjet: Ako neke ćelije u označenom sadržaju sadrže formulu koja vraća pogrešku, uvjetno oblikovanje neće se primijeniti na te ćelije. Da bi se uvjetno oblikovanje primjenjivalo na te ćelije, koristite funkciju IS ili IFERROR za vraćanje vrijednosti koju ste naveli (primjerice 0 ili „N/A“) umjesto vrijednosti pogreške.

Brzo oblikovanje

 1. Odaberite ćelije koje želite uvjetno oblikovati.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stil kliknite strelicu pokraj Uvjetno oblikovanje, kliknite Skup ikona, a zatim odaberite skup ikona.

  Uvjetno oblikovanje

Način određivanja opsega možete promijeniti u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice pomoću gumba mogućnosti Primijeni pravilo oblikovanja na.

Napredno oblikovanje

 1. Odaberite ćelije koje želite uvjetno oblikovati.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stilovi kliknite strelicu pokraj mogućnosti Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Upravljanje pravilima. Otvorit će se dijaloški okvir Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja.

  Dijaloški okvir Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali uvjetno oblikovanje, kliknite Novo pravilo. Prikazuje se dijaloški okvir Novo pravilo oblikovanja.

  • Da biste dodali novo uvjetno oblikovanje utemeljeno na onom koje je već navedeno, odaberite pravilo, a zatim kliknite Dupliciraj pravilo. Dupliciraj pravilo kopira se i pojavljuje u dijaloškom okviru. Odaberite duplikat, a zatim Uređivanje pravila. Prikazuje se dijaloški okvir Uređivanje pravila oblikovanja

  • Za promjenu uvjetnog oblikovanja učinite sljedeće:

   1. Provjerite jesu li u okviru popisa Pokaži pravila oblikovanja za odabrani odgovarajući radni list, tablica ili izvješće zaokretne tablice.

   2. Raspon ćelija po želji možete promijeniti klikom na Sažmi dijaloški okvir u okviru Primjenjuje se na sljedeće kako biste privremeno sakrili dijaloški okvir, odabirom novog raspona ćelija na radnom listu, te odabirom mogućnosti Proširi dijaloški okvir.

   3. Odaberite pravilo, a zatim kliknite Uredi pravilo. Prikazuje se dijaloški okvir Uređivanje pravila oblikovanja.

 4. Da biste u odjeljku Primijeni pravilo na po želji promijenili opseg za polja u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice prema:

  • Odabir:    Kliknite Samo te ćelije.

  • Odgovarajuće polje:    Kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti> s istim poljima.

  • Polje vrijednosti:    Kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti>.

 5. U odjeljku Odabir vrste pravila kliknite Oblikovanje svih ćelija prema njihovim vrijednostima.

 6. Pod Uređivanje opisa pravila, u okviru popisa Stil oblikovanja odaberite Skup ikona.

  1. Odaberite skup ikona. Zadano je 3 svjetla na semaforu (bez obruba). Broj ikona i zadani operatori usporedbe i vrijednosti praga za svaku ikonu mogu se razlikovati za svaki skup ikona.

  2. Operatore usporedbe i vrijednosti praga možete prilagoditi. Zadani rasponi vrijednosti za svaku ikonu jednake su veličine, ali ih možete prilagoditi kako bi odgovarali vašim jedinstvenim potrebama. Provjerite jesu li pragovi od vrha prema dnu logično poredani od najvišeg prema najnižem.

  3. Učinite nešto od sljedećeg:

   • Oblikovanje vrijednosti broja, datuma ili vremena:    Odaberite Broj.

   • Oblikovanje postotka:    Odaberite Postotak.

    Valjane su vrijednosti od 0 (nula) do 100. Nemojte unositi znak postotka (%).

    Postotak koristite za proporcionalni prikaz svih vrijednosti jer se korištenjem postotka jamči proporcionalna raspodjela vrijednosti.

   • Oblikovanje percentila:    Odaberite Percentil. Valjani su percentili od 0 (nula) do 100.

    Percentile koristite kada želite vizualizirati grupe velikih vrijednosti (npr. 20.percentil gledano od najveće vrijednosti) pomoću određene ikone i malih vrijednosti (npr. 20.percentil gledano od najmanje vrijednosti) pomoću druge ikone jer oni predstavljaju krajnje vrijednosti koje bi mogle iskriviti vizualizaciju podataka.

   • Oblikovanje rezultata formule:    Odaberite Formula i zatim unesite formulu u svaki okvir Vrijednost.

    • Formula mora vraćati vrijednost broja, datuma ili vremena.

    • Formulu započnite znakom jednakosti (=).

    • Ako formule nisu valjane, oblikovanje se neće primijeniti.

    • Formulu je poželjno testirati da biste bili sigurni da neće vraćati vrijednost pogreške.

  4. Da bi prva ikona predstavljala manje vrijednosti, a posljednja veće, odaberite Preokreni redoslijed ikona.

  5. Za prikaz samo ikone, a ne i vrijednosti u ćeliji, odaberite Pokaži samo ikonu.

   Napomene: 

   • Širinu stupca možda je potrebno prilagoditi kako bi odgovarao ikoni.

   • Prikazana veličina ikone ovisi o veličini fonta koji se koristi u toj ćeliji. Povećavanjem veličine fonta proporcionalno se povećava i veličina ikone.

Da biste lakše pronašli određene ćelije, možete ih oblikovati pomoću operatora usporedbe. Na radnom listu inventara, primjerice, sortiranom po kategorijama, možete istaknuti proizvode s manje od 10 artikala u žutom bojom. Ili na radnom listu sažetka maloprodajnih trgovina možete prepoznati sve trgovine s profitom većim od 10 %, količinom prodaje manjom od 100 000 USD i regijom koja je jednaka "SouthEast".

Ovdje prikazani primjeri mogu se koristiti za rad na primjerima ugrađenih kriterija uvjetnog oblikovanja, kao što su "veće od" i određeni postotak najvećih vrijednosti. U ovom se primjeru na gradove koji imaju više od dva milijuna stanovnika primjenjuje zelena pozadina, na na trideset posto najviših prosječnih temperatura narančasta.

Oblikovanjem se ističu gradovi koji imaju više od dva milijuna stanovnika te trideset posto najvećih prosječnih temperatura

Napomena: Polja u području Vrijednosti izvješća zaokretne tablice ne možete uvjetno oblikovati prema tekstu ili datumu, samo prema broju.

Brzo oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stil kliknite strelicu pokraj Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Istakni pravila ćelije.

  Uvjetno oblikovanje

 3. Odaberite željenu naredbu, npr. Između, Jednako tekstu koji sadrži ili Određeni datum pojavljivanja.

 4. Unesite vrijednosti koje želite koristiti, a zatim odaberite oblikovanje.

Način određivanja opsega možete promijeniti u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice pomoću gumba mogućnosti Primijeni pravilo oblikovanja na.

Ako želite pogledati videozapise sljedećih tehnika, pogledajte videozapis: Uvjetno oblikovanje teksta ivideozapisa: Uvjetno oblikovanje datuma.

Napredno oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stilovi kliknite strelicu pokraj mogućnosti Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Upravljanje pravilima. Otvorit će se dijaloški okvir Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja.

  Dijaloški okvir Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali uvjetno oblikovanje, kliknite Novo pravilo. Prikazuje se dijaloški okvir Novo pravilo oblikovanja.

  • Da biste dodali novo uvjetno oblikovanje utemeljeno na onom koje je već navedeno, odaberite pravilo, a zatim kliknite Dupliciraj pravilo. Dupliciraj pravilo kopira se i pojavljuje u dijaloškom okviru. Odaberite duplikat, a zatim Uređivanje pravila. Prikazuje se dijaloški okvir Uređivanje pravila oblikovanja

  • Za promjenu uvjetnog oblikovanja učinite sljedeće:

   1. Provjerite jesu li u okviru popisa Pokaži pravila oblikovanja za odabrani odgovarajući radni list, tablica ili izvješće zaokretne tablice.

   2. Raspon ćelija po želji možete promijeniti klikom na Sažmi dijaloški okvir u okviru Primjenjuje se na kako biste privremeno sakrili dijaloški okvir, odabirom novog raspona ćelija na radnom listu ili na drugim radnim listovima, te odabirom mogućnosti Proširi dijaloški okvir.

   3. Odaberite pravilo, a zatim kliknite Uredi pravilo. Prikazuje se dijaloški okvir Uređivanje pravila oblikovanja.

 4. Da biste u odjeljku Primijeni pravilo na po želji promijenili opseg za polja u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice prema:

  • Odabir:    Kliknite Samo te ćelije.

  • Odgovarajuće polje:    Kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti> s istim poljima.

  • Polje vrijednosti:    Kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti>.

 5. U odjeljku Odabir vrste pravila kliknite Oblikuj samo ćelije koje sadrže.

 6. Pod Uređivanje opisa pravila, u okviru popisa Oblikuj samo ćelije učinite nešto od sljedećeg:

  • Oblikovanje prema broju, datumu ili vremenu    Odaberite Vrijednost ćelije pa operator usporedbe, a zatim unesite broj, datum ili vrijeme.

   Odaberite Između, a zatim unesite 100 i 200 ili odaberite Jednako, a zatim unesite 1/1/2009.

   Možete unijeti i formulu koja vraća vrijednost broja, datuma ili vremena.

   • Ako unosite formulu, započnite je znakom jednakosti (=).

   • Ako formule nisu valjane, oblikovanje se neće primijeniti.

   • Formulu je poželjno testirati da biste bili sigurni da neće vraćati vrijednost pogreške.

  • Oblikovanje prema tekstu:    Odaberite S određenim tekstom i operator usporedbe, a potom unesite tekst.

   Na primjer, odaberite Sadrži i zatim unesite Srebrno ili odaberite Započinje s i zatim unesite Tri.

   Pojam za pretraživanje obuhvaća navodnike, a možete koristiti i zamjenske znakove. Maksimalna duljina niza je 255 znakova.

   Možete unijeti i formulu koja vraća tekst.

   • Ako unosite formulu, započnite je znakom jednakosti (=).

   • Ako formule nisu valjane, oblikovanje se neće primijeniti.

   • Formulu je poželjno testirati da biste bili sigurni da neće vraćati vrijednost pogreške.

   Videozapis o ovoj tehnici potražite u videozapisu: Uvjetno oblikovanje teksta.

  • Oblikovanje prema datumu:    Odaberite S određenim datumima pojavljivanja i zatim odaberite usporedbu datuma.

   Na primjer, odaberite Jučer ili Sljedeći tjedan.

   Videozapis o ovoj tehnici potražite u videozapisu: Uvjetno oblikovanje datuma.

  • Oblikovanje ćelija s prazninama ili bez njih:    Odaberite Praznine ili Bez praznina.

   Prazna vrijednost jest ćelija koja ne sadrži podatke, što nije isto što i ćelija koja sadrži jedan razmak ili više njih (razmaci se smatraju tekstom).

  • Oblikovanje ćelija s vrijednostima pogreške ili bez njih:    Odaberite Pogreške ili Bez pogrešaka.

   Vrijednosti pogrešaka uključuju: #####, #VALUE!, #DIV/0!, #NAME?, #N/A, #REF!, #NUM!, and #NULL!.

 7. Da biste odredili oblikovanje, kliknite Oblikovanje. Otvorit će se dijaloški okvir Oblikovanje ćelija.

 8. Odaberite oblik broja, fonta, obruba ili ispune koje želite primijeniti na ćelije koje zadovolje uvjet, a zatim kliknite U redu.

  Možete odabrati dodatna oblikovanja. Odabrana oblikovanja prikazuju se u okviru Pretpregled.

Možete pronaći najveće i najmanje vrijednosti u rasponu ćelija na temelju granične vrijednosti koju odredite. Tako, na primjer, možete pronaći pet najbolje prodavanih proizvoda u regionalnom izvješću, petnaest posto najlošije rangiranih proizvoda prema anketi za klijente ili dvadeset i pet najvećih plaća u odjelu.

Brzo oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stil kliknite strelicu pokraj stavke Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Pravila za gornje/donje vrijednosti.

  Uvjetno oblikovanje

 3. Odaberite željenu naredbu, kao što je Prvih 10 stavki ili Posljednjih 10%.

 4. Unesite vrijednosti koje želite koristiti, a zatim odaberite oblikovanje.

Način određivanja opsega možete promijeniti u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice pomoću gumba mogućnosti Primijeni pravilo oblikovanja na.

Napredno oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stilovi kliknite strelicu pokraj mogućnosti Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Upravljanje pravilima. Otvorit će se dijaloški okvir Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja.

  Dijaloški okvir Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali uvjetno oblikovanje, kliknite Novo pravilo. Prikazuje se dijaloški okvir Novo pravilo oblikovanja.

  • Da biste dodali novo uvjetno oblikovanje utemeljeno na onom koje je već navedeno, odaberite pravilo, a zatim kliknite Dupliciraj pravilo. Dupliciraj pravilo kopira se i pojavljuje u dijaloškom okviru. Odaberite duplikat, a zatim Uređivanje pravila. Prikazuje se dijaloški okvir Uređivanje pravila oblikovanja

  • Za promjenu uvjetnog oblikovanja učinite sljedeće:

   1. Provjerite jesu li u okviru popisa Pokaži pravila oblikovanja za odabrani odgovarajući radni list, tablica ili izvješće zaokretne tablice.

   2. Raspon ćelija po želji možete promijeniti klikom na Sažmi dijaloški okvir u okviru Primjenjuje se na sljedeće kako biste privremeno sakrili dijaloški okvir, odabirom novog raspona ćelija na radnom listu, te odabirom mogućnosti Proširi dijaloški okvir.

   3. Odaberite pravilo, a zatim kliknite Uredi pravilo. Prikazuje se dijaloški okvir Uređivanje pravila oblikovanja.

 4. Da biste u odjeljku Primijeni pravilo na po želji promijenili opseg polja u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice prema:

  • Odabir:    Kliknite Samo te ćelije.

  • Odgovarajuće polje:    Kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti> s istim poljima.

  • Polje vrijednosti:    Kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti>.

 5. U odjeljku Odabir vrste pravila kliknite Oblikuj samo vrijednosti rangirane kao prve ili zadnje.

 6. U odjeljku Uređivanje opisa pravila u okviru s popisom Oblikuj vrijednosti rangirane unutar: odaberite Vrh ili Dno.

 7. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste naveli najveći ili najmanji broj, unesite broj pa poništite potvrdni okvir % odabranog raspona. Valjane su vrijednosti od 1 do 1000.

  • Da biste naveli najveći ili najmanji postotak, unesite broj pa potvrdite okvir% odabranog raspona. Valjane su vrijednosti od 1 do 100.

 8. Ako želite, za polja u području Vrijednosti u izvješću zaokretne tablice za koja se opseg određuje prema odgovarajućem polju možete promijeniti način na koji se primjenjuje oblikovanje.

  Uvjetno se oblikovanje prema zadanom temelji na svim vidljivim vrijednostima. No kada opseg određujete prema odgovarajućem polju, umjesto da koristite sve vidljive vrijednosti možete primijeniti uvjetno oblikovanje za svaku kombinaciju:

  • stupca i polja naređenog retka, tako da odaberete svake grupe stupaca.

  • retka i polja naređenog stupca, tako da odaberete svake grupe redaka.

 9. Da biste odredili oblikovanje, kliknite Oblikovanje. Otvorit će se dijaloški okvir Oblikovanje ćelija.

 10. Odaberite oblik broja, fonta, obruba ili ispune koje želite primijeniti na ćelije koje zadovolje uvjet, a zatim kliknite U redu.

  Možete odabrati dodatna oblikovanja. Odabrana oblikovanja prikazuju se u okviru Pretpregled.

Možete pronaći vrijednosti iznad ili ispod prosjeka ili standardne devijacije u rasponu ćelija. Na primjer, možete pronaći iznadprosječno uspješne zaposlenike u godišnjem pregledu učinkovitosti ili možete otkriti proizvedene materijale koji su u ocjeni kvalitete ispod dvije standardne devijacije.

Brzo oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stil kliknite strelicu pokraj stavke Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Pravila za gornje/donje vrijednosti.

  Uvjetno oblikovanje

 3. Odaberite željenu naredbu, npr. Iznad prosjeka ili Ispod prosjeka.

 4. Unesite vrijednosti koje želite koristiti, a zatim odaberite oblikovanje.

Način određivanja opsega možete promijeniti u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice pomoću gumba mogućnosti Primijeni pravilo oblikovanja na.

Napredno oblikovanje

 1. Odaberite jednu ili više ćelija u rasponu, tablici ili izvješću zaokretne tablice.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stilovi kliknite strelicu pokraj mogućnosti Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Upravljanje pravilima. Otvorit će se dijaloški okvir Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja.

  Dijaloški okvir Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali uvjetno oblikovanje, kliknite Novo pravilo. Prikazuje se dijaloški okvir Novo pravilo oblikovanja.

  • Da biste dodali novo uvjetno oblikovanje utemeljeno na onom koje je već navedeno, odaberite pravilo, a zatim kliknite Dupliciraj pravilo. Dupliciraj pravilo kopira se i pojavljuje u dijaloškom okviru. Odaberite duplikat, a zatim Uređivanje pravila. Prikazuje se dijaloški okvir Uređivanje pravila oblikovanja

  • Za promjenu uvjetnog oblikovanja učinite sljedeće:

   1. Provjerite jesu li u okviru popisa Pokaži pravila oblikovanja za odabrani odgovarajući radni list, tablica ili izvješće zaokretne tablice.

   2. Raspon ćelija po želji možete promijeniti klikom na Sažmi dijaloški okvir u okviru Primjenjuje se na sljedeće kako biste privremeno sakrili dijaloški okvir, odabirom novog raspona ćelija na radnom listu, te odabirom mogućnosti Proširi dijaloški okvir.

   3. Odaberite pravilo, a zatim kliknite Uredi pravilo. Prikazuje se dijaloški okvir Uređivanje pravila oblikovanja.

 4. Da biste u odjeljku Primijeni pravilo na po želji promijenili opseg za polja u području vrijednosti u izvješću zaokretne tablice prema:

  • Odabir:    Kliknite Samo te ćelije.

  • Odgovarajuće polje:    Kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti> s istim poljima.

  • Polje vrijednosti:    Kliknite Sve ćelije <polja vrijednosti>.

 5. U odjeljku Odabir vrste pravila kliknite Oblikuj samo vrijednosti koje su iznad ili ispod prosjeka.

 6. U odjeljku Uređivanje opisa pravila u okviru popisa Oblikuj vrijednosti koje su učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste oblikovali ćelije koje su veće ili manje od prosjeka svih ćelija unutar raspona, odaberite Iznad ili Ispod.

  • Da biste oblikovali ćelije koje su veće ili manje od jedne, dvije ili tri standardne devijacije za sve ćelije unutar raspona, odaberite standardnu devijaciju.

 7. Ako želite, za polja u području Vrijednosti u izvješću zaokretne tablice za koja se opseg određuje prema odgovarajućem polju možete promijeniti način na koji se primjenjuje oblikovanje.

  Uvjetno se oblikovanje prema zadanom temelji na svim vidljivim vrijednostima. No kada opseg određujete prema odgovarajućem polju, umjesto da koristite sve vidljive vrijednosti možete primijeniti uvjetno oblikovanje za svaku kombinaciju:

  • stupca i polja naređenog retka, tako da odaberete svake grupe stupaca.

  • retka i polja naređenog stupca, tako da odaberete svake grupe redaka.

 8. Kliknite Oblikovanje da biste prikazali dijaloški okvir Oblikovanje ćelija.

 9. Odaberite oblik broja, fonta, obruba ili ispune koje želite primijeniti na ćelije koje zadovolje uvjet, a zatim kliknite U redu.

  Možete odabrati dodatna oblikovanja. Odabrana oblikovanja prikazuju se u okviru Pretpregled.

Napomena: Polja u području Vrijednosti u izvješću zaokretne tablice ne možete uvjetno oblikovati prema jedinstvenim ili dvostrukim vrijednostima.

Savjet: Kada koristite pravilo oblikovanja "Duplicirane vrijednosti", ako je postavka "Office authoring languages and proofing" postavljena na jezik koji koristi kodiranje dvobajtnih znakova (DBCS), kao što su japanski, poluwidth i fullwidth znakovi. Ako ih morate razlikovati, pomoću formule COUNTIF možete koristiti vrstu pravila "Koristi formulu da biste odredili gdje je ta formula istinita". Da biste, primjerice, prepoznali duplicirane vrijednosti u rasponu A2:A400, primijenite formulu "=COUNTIF($A$2:$A$400,A2)> 1" za uvjetno oblikovanje.

U ovdje prikazanom primjeru uvjetno se oblikovanje koristi u stupcu Predavač da bi se pronašli predavači koji podučavaju više predmeta (duplicirana imena predavača istaknuta su blijedo crvenom bojom). Vrijednosti ocjena koje se u stupcu Ocjena pojavljuju samo jedanput (jedinstvene vrijednosti) istaknute su zelenom bojom.

Vrijednosti u stupcu C koje nisu jedinstvene obojene su ružičastom bojom, a jedinstvene vrijednosti u stupcu D zelenom

Brzo oblikovanje

 1. Odaberite ćelije koje želite uvjetno oblikovati.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stil kliknite strelicu pokraj Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Istakni pravila ćelije.

  Uvjetno oblikovanje

 3. Odaberite Duplicirane vrijednosti.

 4. Unesite vrijednosti koje želite koristiti, a zatim odaberite oblikovanje.

Napredno oblikovanje

 1. Odaberite ćelije koje želite uvjetno oblikovati.

 2. Na kartici Polazno u grupi Stilovi kliknite strelicu pokraj mogućnosti Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Upravljanje pravilima. Otvorit će se dijaloški okvir Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja.

  Dijaloški okvir Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali uvjetno oblikovanje, kliknite Novo pravilo. Prikazuje se dijaloški okvir Novo pravilo oblikovanja.

  • Da biste dodali novo uvjetno oblikovanje utemeljeno na onom koje je već navedeno, odaberite pravilo, a zatim kliknite Dupliciraj pravilo. Dupliciraj pravilo kopira se i pojavljuje u dijaloškom okviru. Odaberite duplikat, a zatim Uređivanje pravila. Prikazuje se dijaloški okvir Uređivanje pravila oblikovanja

  • Za promjenu uvjetnog oblikovanja učinite sljedeće:

   1. Provjerite je li u okviru popisa Pokaži pravila oblikovanja za odabran odgovarajući radni list ili tablica.

   2. Raspon ćelija po želji možete promijeniti klikom na Sažmi dijaloški okvir u okviru Primjenjuje se na sljedeće kako biste privremeno sakrili dijaloški okvir, odabirom novog raspona ćelija na radnom listu, te odabirom mogućnosti Proširi dijaloški okvir.

   3. Odaberite pravilo, a zatim kliknite Uredi pravilo. Prikazuje se dijaloški okvir Uređivanje pravila oblikovanja.

 4. U odjeljku Odabir vrste pravila kliknite Oblikuj samo vrijednosti koje su jedinstvene ili koje su duplicirane.

 5. U odjeljkuUređivanje opisa pravila u okviru popisa Oblikuj sve odaberite jedinstveno ili duplikat.

 6. Kliknite Oblikovanje da biste prikazali dijaloški okvir Oblikovanje ćelija.

 7. Odaberite oblik broja, fonta, obruba ili ispune koje želite primijeniti na ćelije koje zadovolje uvjet, a zatim kliknite U redu.

  Možete odabrati dodatna oblikovanja. Odabrana oblikovanja prikazuju se u okviru Pretpregled.

Ako nijedna od gore navedenih mogućnosti nije ono što tražite, možete stvoriti vlastito pravilo uvjetnog oblikovanja u nekoliko jednostavnih koraka. 

Napomene: Ako je pravilo već definirano, samo želite malo drugačije raditi, duplicirajte pravilo i uredite ga.

 1. Odaberite Polazno> uvjetnog oblikovanja> upravljanje pravilima, a zatim u dijaloškom okviru Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja odaberite navedeno pravilo, a zatim Dupliciraj pravilo. Na popisu će se pojaviti duplicirano pravilo.

 2. Odaberite duplicirano pravilo, a zatim Uređivanje pravila.

 1. Odaberite ćelije koje želite oblikovati.

 2. Na kartici Polazno kliknite Uvjetno oblikovanje > Novo pravilo.

  Novo pravilo oblikovanja

 3. Stvorite pravilo i odredite mogućnosti oblikovanja, a zatim kliknite U redu.

  Ako ne vidite željene mogućnosti, pomoću formule možete odrediti koje ćelije oblikovati – upute potražite u sljedećem odjeljku).

Ako ne vidite točne mogućnosti koje su vam potrebne prilikom stvaranja vlastitog pravila uvjetnog oblikovanja, kriterije oblikovanja možete navesti pomoću logičke formule. Možda ćete, primjerice, htjeti usporediti vrijednosti u odabiru s rezultatom koji je vratila funkcija ili procijeniti podatke u ćelijama izvan odabranog raspona, što se može nalaziti na drugom radnom listu u istoj radnoj knjizi. Formula mora vratiti True ili False (1 ili 0), ali uvjetnu logiku možete koristiti za niziranje skupa odgovarajućih uvjetnih oblikovanja, kao što su različite boje za svaki mali skup tekstnih vrijednosti (na primjer, nazivi kategorija proizvoda).

Napomena: Reference na ćelije možete unijeti u formulu ako ćelije odaberete izravno na radnom listu ili drugim radnim listovima. Ako odaberete ćelije na radnom listu, umetnut će se apsolutne reference ćelija. Ako želite da Excel prilagodi reference za svaku ćeliju unutar odabranog raspona, koristite relativne reference ćelija. Dodatne informacije potražite u člancima Create promjena reference ćelije i Prebacivanje između relativnih, apsolutnih i mješovitih referenci.

Savjet: Ako neke ćelije sadrže formulu koja vraća pogrešku, uvjetno se oblikovanje ne primjenjuje na te ćelije. Da biste riješili taj problem, koristite funkcije IS ili funkciju IFERROR u formuli da biste umjesto vrijednosti pogreške vratili vrijednost koju ste naveli (npr. 0 ili "N/A").

 1. Na kartici Polazno u grupi Stil kliknite strelicu pokraj Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Upravljanje pravilima.

  Uvjetno oblikovanje

  Otvorit će se dijaloški okvir Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja.

  Dijaloški okvir Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dodali uvjetno oblikovanje, kliknite Novo pravilo. Prikazuje se dijaloški okvir Novo pravilo oblikovanja.

  • Da biste dodali novo uvjetno oblikovanje utemeljeno na onom koje je već navedeno, odaberite pravilo, a zatim kliknite Dupliciraj pravilo. Dupliciraj pravilo kopira se i pojavljuje u dijaloškom okviru. Odaberite duplikat, a zatim Uređivanje pravila. Prikazuje se dijaloški okvir Uređivanje pravila oblikovanja

  • Za promjenu uvjetnog oblikovanja učinite sljedeće:

   1. Provjerite jesu li u okviru popisa Pokaži pravila oblikovanja za odabrani odgovarajući radni list, tablica ili izvješće zaokretne tablice.

   2. Raspon ćelija po želji možete promijeniti klikom na Sažmi dijaloški okvir u okviru Primjenjuje se na sljedeće kako biste privremeno sakrili dijaloški okvir, odabirom novog raspona ćelija na radnom listu, te odabirom mogućnostiProširi dijaloški okvir.

   3. Odaberite pravilo, a zatim kliknite Uredi pravilo. Prikazuje se dijaloški okvir Uređivanje pravila oblikovanja.

 3. Da biste u odjeljku Primijeni pravilo na po želji promijenili opseg za polja u području Vrijednosti izvješća zaokretne tablice, učinite sljedeće:

  • Doseg prema odabiru:    Kliknite na Odabrane ćelije.

  • Doseg prema odgovarajućem polju:    Kliknite na Sve ćelije koje prikazuju vrijednosti <polje vrijednosti>.

  • Opseg prema polju Vrijednost:    Kliknite na Sve ćelije koje prikazuju <polje vrijednosti> za <redak>.

 4. U odjeljku Odabir vrste pravila kliknite Upotrijebi formulu za određivanje ćelija koje će se oblikovati.

  1. U odjeljku Uređivanje opisa pravila u okvir s popisom Oblikuj vrijednosti za koje je istinita ova formula unesite formulu.

   Formulu morate pokrenuti znakom jednakosti (=), a formula mora vratiti logičku vrijednost TRUE (1) ili FALSE (0).

  2. Kliknite Oblikovanje da biste prikazali dijaloški okvir Oblikovanje ćelija.

  3. Odaberite oblik broja, fonta, obruba ili ispune koje želite primijeniti na ćelije koje zadovolje uvjet, a zatim kliknite U redu.

   Možete odabrati više oblika. Odabrana oblikovanja prikazuju se u okviru Pretpregled.

   Primjer 1: Primjena dva uvjetna oblikovanja s kriterijima koji koriste testove AND i OR    

   U sljedećem je primjeru prikazano korištenje dvaju pravila uvjetnog oblikovanja. Ako se prvo pravilo ne primjenjuje, primjenjuje se drugo pravilo.

   Prvo pravilo: kupac kuće je proračunao do 75.000 $ kao down payment i $ 1,500 mjesečno kao hipoteka plaćanja. Ako i polog i rata odgovaraju tim uvjetima, ćelije B4 i B5 bit će oblikovane zelenom bojom.

   Drugo pravilo: ako uplata ili mjesečna uplata ne zadovoljavaju kupovni proračun, B4 i B5 oblikovani su crvenom bojom. Promijenite neke od vrijednosti, primjerice kamatu, trajanje kredita, iznos pologa ili kupoprodajnu cijenu da biste vidjeli što će se dogoditi s uvjetno oblikovanim ćelijama.

   Formula za prvo pravilo (primjenjuje zelenu boju)

   =AND(IF($B$4<=75000;1);IF(ABS($B$5)<=1500;1))

   Formula za drugo pravilo (primjenjuje crvenu boju)

   =OR(IF($B$4>=75000;1);IF(ABS($B$5)>=1500;1))

   Ćelije B4 i B5 ispunjavaju uvjete pa su oblikovane zelenom bojom

   Primjer 2: sjenčanje svakog drugog retka pomoću funkcija MOD i ROW    

   Uvjetno oblikovanje primijenjeno na sve ćelije na ovom radnom listu sjenča svaki drugi redak u rasponu ćelija plavom bojom ćelije. Sve ćelije na radnom listu možete odabrati tako da kliknete kvadratić iznad retka 1 i lijevo od stupca A. Funkcija MOD vraća ostatak nakon dijeljenja broja (prvi argument) djeliteljem (drugi argument). Funkcija ROW vraća broj trenutnog retka. Kada broj trenutnog retka podijelite s 2, uvijek dobivate ostatak 0 za parni broj i ostatak 1 za neparni broj. Budući da je 0 FALSE, a 1 TRUE, oblikuje se svaki neparni redak. U pravilu se koristi ova formula: =MOD(ROW();2)=1.

   Svaki drugi redak osjenčan je plavom bojom

   Napomena: Reference na ćelije možete unijeti u formulu ako ćelije odaberete izravno na radnom listu ili drugim radnim listovima. Ako odaberete ćelije na radnom listu, umetnut će se apsolutne reference ćelija. Ako želite da Excel prilagodi reference za svaku ćeliju unutar odabranog raspona, koristite relativne reference ćelija. Dodatne informacije potražite u člancima Create promjena reference ćelije i Prebacivanje između relativnih, apsolutnih i mješovitih referenci.

U sljedećem se videozapisu objašnjavaju osnove korištenja formula s uvjetnim oblikovanjem.

Vaš preglednik ne podržava videozapise. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Ako postojeće oblikovanje želite primijeniti i na nove ili neke druge podatke na radnom listu, pomoću prenositelja oblikovanja kopirajte ga na njih.

 1. Kliknite ćeliju s uvjetnim oblikovanjem koje želite kopirati.

 2. Kliknite Polazno > Prenositelj oblikovanja.

  Gumbi Kopiraj i zalijepi na kartici Polazno

  Pokazivač se mijenja u kist.

  Savjet:  Ako pomoću kista uvjetno oblikovanje želite zalijepiti na dodatne ćelije, dvokliknite prenositelj oblikovanja.

 3. Da biste zalijepili uvjetno oblikovanje, odvucite kist po ćelijama ili rasponima ćelija koje želite oblikovati.

 4. Da biste prestali koristiti kist, pritisnite tipku Esc.

Napomena: Ako ste u pravilu koje primjenjuje uvjetno oblikovanje koristili formulu, možda ćete nakon lijepljanja uvjetnog oblikovanja morati prilagoditi reference ćelija u formuli. Dodatne informacije potražite u članku Prebacivanje između relativnih, apsolutnih i mješovitih referenci.

Ako radni list sadrži uvjetno oblikovanje, možete brzo pronaći ćelije da biste mogli kopirati, promijeniti ili izbrisati uvjetna oblikovanja. Pomoću naredbe Idi na posebno pronađite samo ćelije s određenim uvjetnim oblikovanjem ili pronađite sve ćelije s uvjetnim oblikovanjem.

Traženje svih ćelija s uvjetnim oblikovanjem

 1. Kliknite bilo koju ćeliju koja nema uvjetno oblikovanje.

 2. Na kartici Polazno u grupi Uređivanje kliknite strelicu pokraj odjeljka Pronađi i odaberi, a zatim kliknite Uvjetno oblikovanje.

  Grupa Uređivanje na kartici Polazno

Traženje samo ćelija s istim uvjetnim oblikovanjem

 1. Kliknite bilo koju ćeliju s uvjetnim oblikovanjem koje želite pronaći.

 2. Na kartici Polazno u grupi Uređivanje kliknite strelicu pokraj gumba Pronađi i odaberi, a zatim Idi na posebno.

 3. Kliknite Uvjetna oblikovanja.

 4. U odjeljku Provjera valjanosti podataka kliknite Jednako.

  Grupa Uređivanje na kartici Polazno

Kada koristite uvjetno oblikovanje, postavljate pravila koja Excel koristi da bi odredio kada primijeniti uvjetno oblikovanje. Da biste upravljali tim pravilima, trebali biste razumjeti redoslijed kojim se ta pravila vrednuju, što se događa kada su dva ili više pravila u sukobu, kako kopiranje i lijepljenje može utjecati na procjenu pravila, kako promijeniti redoslijed kojim se pravila vrednuju i kada prekinuti procjenu pravila.

 • Uvod u redoslijed pravila uvjetnog oblikovanja

  Sva pravila uvjetnog oblikovanja u radnoj knjizi stvarate, brišete i pregledavate putem dijaloškog okvira Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja. (Na kartici Polazno kliknite Uvjetno oblikovanje, a potom Upravljanje pravilima.)

  Izbornik Uvjetno oblikovanje na kojem je istaknuta mogućnost Upravljanje pravilima

  Otvorit će se dijaloški okvir Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja.

  Dijaloški okvir Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja

  Kada se primjenjuju dva ili više pravila uvjetnog oblikovanja, ta se pravila vrednuju redoslijedom prvenstva (odozgo prema dolje) prema načinu na koji su navedena u ovom dijaloškom okviru.

  Sljedeći primjer sadrži datume isteka za ID značke. Želimo žutom bojom pozadine označiti značke koje istječu u roku od 60 dana, ali još nisu istekle, a crvenom bojom značke koje su istekle.

  Uvjetno oblikovani podaci

  U ovom su primjeru žutom bojom označene ćelije s ID brojevima zaposlenika kojima datumi certifikacije istječu u roku od 60 dana, a crvenom bojom ID brojevi zaposlenika kojima je certifikacija istekla. Pravila su prikazana na sljedećoj slici.

  Pravila uvjetnog oblikovanja

  Prvo pravilo (koje, ako je true, postavlja boju pozadine ćelije na crvenu) testira vrijednost datuma u stupcu B na trenutni datum (dobiven pomoću funkcije TODAY u formuli). Dodijelite formulu prvoj vrijednosti podataka u stupcu B, a to je B2. Formula za ovo pravilo je =B2<TODAY(). Ova formula testira ćelije u stupcu B (ćelije B2:B15). Ako formula za bilo koju ćeliju u stupcu B ima vrijednost True, odgovarajuća ćelija u stupcu A (na primjer, A5 odgovara ćeliji B5, A11 odgovara ćeliji B11), zatim se oblikuje crvenom bojom pozadine. Nakon što se sve ćelije navedene u odjeljku Primjenjuje na vrednuju s ovim prvim pravilom, testira se drugo pravilo. Ova formula provjerava jesu li vrijednosti u stupcu B manje od 60 dana od trenutnog datuma (na primjer, pretpostavimo da je današnji datum 11. 8. 2010.). Ćelija u ćeliji B4, 4. 10. 2010., manja je od 60 dana od danas, pa se vrednuje kao True, a oblikovana je žutom bojom pozadine. Formula za ovo pravilo je =B2<TODAY()+60. Sve ćelije koje su prvo oblikovane crvenom bojom najvišeg pravila na popisu ostavi se same.

  Pravilo koje se nalazi više na popisu ima veći prioritet od pravila niže na popisu. Prema zadanim postavkama nova se pravila uvijek dodaju na vrh popisa i stoga imaju viši prioritet, pa ćete htjeti pratiti njihov redoslijed. Redoslijed prioriteta možete promijeniti pomoću strelica Premjesti gore iPomakni prema dolje u dijaloškom okviru.

  Move Up and Move Down arrows

 • Što se događa kada više pravila uvjetnog oblikovanja ima vrijednost True

  Ponekad imate više pravila uvjetnog oblikovanja koje se vrednuje kao True. Evo kako se ta pravila primjenjuju u slučajevima kada nisu u sukobu te u slučajevima kada jesu u sukobu:

  Kada pravila nisu u sukobu     Ako jedno pravilo, na primjer, oblikuje ćeliju podebljanim fontom, a drugo pravilo oblikuje istu ćeliju crvenom bojom, ćelija se oblikuje i podebljanim fontom i crvenom bojom. Budući da između ta dva oblikovanja nema sukoba, primjenjuju se oba pravila.

  Kada su pravila u sukobu     Jedno pravilo, na primjer, boju fonta ćelije postavlja na crveno, a drugo pravilo na zeleno. Budući da su ta dva pravila u sukobu, samo se jedno može primijeniti. Primjenjuje se pravilo koje ima prvenstvo (koje se nalazi više na popisu u dijaloškom okviru).

 • Kako lijepljenje, ispunjavanje i prenositelj oblikovanja utječu na pravila uvjetnog oblikovanja

  Prilikom uređivanja radnog lista, možete kopirati i lijepiti vrijednosti ćelija koje imaju uvjetna oblikovanja, ispunjavati raspon ćelija pomoću uvjetnih oblikovanja ili koristiti Prenositelja oblikovanja. Ovi postupci mogu utjecati na prvenstvo u primjeni pravila uvjetnog oblikovanja na sljedeći način: za odredišne ćelije se stvara novo pravilo uvjetnog oblikovanja temeljeno na izvornim ćelijama.

  Ako vrijednosti ćelija s uvjetnim oblikovanjem kopirate i lijepite na radni list otvoren u drugoj instanci programa Excel (drugi proces Excel.exe koji je istovremeno pokrenut na računalu), u toj se drugoj instanci ne stvara nikakvo pravilo uvjetnog oblikovanja niti se u nju kopira oblikovanje.

 • Što se događa kada su uvjetno oblikovanje i ručno oblikovanje u sukobu

  Ako pravilo uvjetnog oblikovanja ima vrijednost True, ima prednost nad postojećim ručnim oblikovanjem za isti odabir. To znači da ako su u sukobu, primjenjuje se uvjetno oblikovanje, a ručno oblikovanje ne. Ako izbrišete pravilo uvjetnog oblikovanja, ručno oblikovanje ćelija se zadržava.

  Ručno oblikovanje nije navedeno u dijaloškom okviru Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja niti se koristi za određivanje prvenstva.

 • Kontroliranje završetka procjene pravila putem potvrdnog okvira "Stani ako je istinito"

  Radi kompatibilnosti sa starijim verzijama potvrdite okvir Zaustavi ako je istinito u dijaloškom okviru Upravljanje pravilima da biste oponašali kako se uvjetno oblikovanje može pojavljivati u starijim verzijama programa Excel koje ne podržavaju više od tri pravila uvjetnog oblikovanja ili više pravila primijenjenih na isti raspon.

  Ako, primjerice, imate više od tri pravila uvjetnog oblikovanja za raspon ćelija i radite sa starijim verzijama programa Excel, ta verzija programa Excel:

  • procjenjuje samo prva tri pravila

  • primjenjuje prvo pravilo u redoslijedu koje ima vrijednost True

  • zanemaruje pravila koja su niže u redoslijedu ako imaju vrijednost True

  U sljedećoj su tablici sažeti svi mogući uvjeti za prva tri pravila:

  Ako je

  Pravilo

  I ako je

  Pravilo

  I ako je

  Pravilo

  Tada je

  Jedan

  True

  Dva

  True ili False

  Tri

  True ili False

  Prvo se pravilo primjenjuje, a drugo i treće zanemaruju.

  Jedan

  False

  Dva

  True

  Tri

  True ili False

  Primjenjuje se drugo pravilo, a treće se zanemaruje.

  Jedan

  False

  Dva

  False

  Tri

  True

  Primjenjuje se treće pravilo.

  Jedan

  False

  Dva

  False

  Tri

  False

  Ne primjenjuje se nijedno pravilo.

  Možete potvrditi ili poništiti potvrdni okvir Stani ako je istinito da biste promijenili zadano ponašanje:

  • Da biste procijenili samo prvo pravilo, potvrdite okvir Stani ako je istinito za prvo pravilo.

  • Da biste procijenili samo prvo i drugo pravilo, potvrdite okvir Stani ako je istinito za drugo pravilo.

  Okvir Stani ako je istinito ne možete potvrditi ili poništiti ako pravilo unosi oblikovanje pomoću podatkovne trake, ljestvice boja ili skupa ikona.

Ako želite pogledati videozapis koji pokazuje kako upravljati pravilima uvjetnog oblikovanja, pogledajte videozapis : Upravljanje uvjetnim oblikovanjem.

Redoslijed kojim se računaju pravila uvjetnog oblikovanja – njihov prioritet – odražava i njihovu relativnu važnost: što je veće pravilo na popisu pravila uvjetnog oblikovanja, to je važnije. To znači da se u slučajevima kada su dva pravila uvjetnog oblikovanja međusobno u sukobu, primjenjuje pravilo koje je više na popisu, a pravilo koje je niže na popisu ne primjenjuje.

 1. Na kartici Polazno u grupi Stilovi kliknite strelicu pokraj Uvjetno oblikovanje, a zatim kliknite Upravljanje pravilima.

  Izbornik Uvjetno oblikovanje na kojem je istaknuta mogućnost Upravljanje pravilima

  Otvorit će se dijaloški okvir Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja.

  Dijaloški okvir Upravitelj pravila uvjetnog oblikovanja

  Prikazuju se pravila uvjetnog oblikovanja za trenutni odabir, uključujući vrstu pravila, oblikovanje, raspon ćelija na koje se pravilo primjenjuje i postavku Zaustavi ako je istinito

  Ako ne vidite željeno pravilo, u okviru popisa Prikaži pravila oblikovanja za provjerite je li odabran točan raspon ćelija, radni list, tablica ili izvješće zaokretne tablice.

 2. Odaberite pravilo. Istovremeno može biti odabrano samo jedno pravilo.

 3. Da biste odabrano pravilo premjestili prema gore u određivanju prava prvenstva, kliknite Premjesti gore. Da biste odabrano pravilo premjestili prema dolje u određivanju prava prvenstva, kliknite Premjesti dolje.

  Move Up and Move Down arrows

 4. Ako želite zaustaviti primjenu pravila na određenom pravilu, potvrdite okvir Stani ako je istinito.

Uklanjanje uvjetnog oblikovanja s radnog lista    

 • Na kartici Polazno kliknite Uvjetno oblikovanje > Očisti pravila > Očisti pravila iz cijelog lista.

Ako na radnom listu postoji uvjetno oblikovanje, a želite ga ukloniti, učinite sljedeće.

Za cijeli radni list

 • Na kartici Polazno kliknite Uvjetno oblikovanje > Očisti pravila > Očisti pravila iz cijelog lista.

U rasponu ćelija

 1. Odaberite ćelije koje sadrže uvjetno oblikovanje.

 2. Kliknite gumb Leća za brzu analizu button image, koji se pojavljuje u donjem desnom kutu odabranih podataka.

  Napomene: Gumb Leća za brzu analizu neće biti vidljiv u sljedećem slučaju:

  • ako su sve ćelije u odabranom rasponu prazne ili

  • ako postoji unos samo u gornjoj lijevoj ćeliji odabranog raspona, a sve su druge ćelije prazne.

 3. Kliknite Očisti oblikovanje.

  Mogućnost Očisti

Traženje i uklanjanje jednakih uvjetnih oblikovanja na cijelom radnom listu

 1. Kliknite ćeliju koja sadrži uvjetno oblikovanje koje želite ukloniti s cijelog radnog lista.

 2. Na kartici Polazno kliknite strelicu pokraj stavke Pronađi i odaberi, a zatim Idi na posebno.

 3. Kliknite Uvjetna oblikovanja.

 4. U odjeljku Provjera valjanosti podataka kliknite Jednako. da biste odabrali sve ćelije koje sadrže ista pravila uvjetnog oblikovanja.

 5. Na kartici Polazno kliknite Uvjetno oblikovanje > Očisti pravila > Očisti pravila iz odabranih ćelija.

Vaš preglednik ne podržava videozapise. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Savjet: Sljedeći odjeljci koriste primjere da biste ih mogli pratiti u Excel za web. Da biste započeli, preuzmite radnu knjigu Primjeri uvjetnog oblikovanja i spremite je na OneDrive. Zatim otvorite OneDrive u web-pregledniku i odaberite preuzetu datoteku.

 1. Odaberite ćelije koje želite oblikovati, a zatim odaberite Polazno > stilove > uvjetnog oblikovanja > novo pravilo. Možete i otvoriti okno uvjetnog oblikovanja i stvoriti novo pravilo bez odabira raspona ćelija.

  Novi korak pravila 1
 2. Potvrdite ili prilagodite ćelije u odjeljku Primijeni na raspon.

 3. Odaberite vrstu pravila i prilagodite mogućnosti svojim potrebama. 

 4. Kada završite, odaberite Gotovo i pravilo će se primijeniti na raspon.

 1. Odaberite ćeliju koja sadrži uvjetno oblikovanje koje želite promijeniti. Možete i odabrati Polazno > stilove > uvjetnog oblikovanja > upravljanje pravilima da biste otvorili okno zadatka Uvjetnooblikovanje i odabrali postojeće pravilo.

 2. Okno zadatka Uvjetno oblikovanje prikazuje pravila koja se primjenjuju na određene ćelije ili raspone ćelija.

  Slika koja prikazuje drugi korak uređivanja pravila uvjetnog oblikovanja
   

 3. Zadržite pokazivač iznad pravila i odaberite Uredi klikom na ikonu olovke. Time se otvara okno zadatka za uređivanje pravila. 

 4. Izmijenite postavke pravila i kliknite Gotovo da biste primijenili promjene.

Okno zadatka Uvjetno oblikovanje nudi sve što vam je potrebno za stvaranje, uređivanje i brisanje pravila. Pomoću upravljanja pravilima otvorite okno zadatka i radite sa svim pravilima uvjetnog oblikovanja u odabiru ili listu.

 1. U otvorenoj radnoj knjizi odaberite Polazno > Stilovi > uvjetnog oblikovanja > upravljanje pravilima.

 2. Otvorit će se okno zadatka Uvjetno oblikovanje i prikazati pravila u dosegu trenutnog odabira. 

Upravljanje pravilima u oknu zadatka

Na tom mjestu možete učiniti sljedeće: 

 • Na izborniku Upravljanje pravilima na izborniku odaberite neki drugi opseg – na primjer , ako odaberete ovaj list, Excel će tražiti sva pravila na trenutnom listu.

 • Dodajte pravilo tako da odaberete Novo pravilo (znak plus).

 • Izbrišite sva pravila u opsegu tako da odaberete Izbriši sva pravila (kanta za smeće).

Pomoću formule možete odrediti kako Excel procjenjuje i oblikuje ćeliju.  Otvorite okno Uvjetno oblikovanje i odaberite postojeće pravilo ili stvorite novo pravilo.

Na padajućem izborniku Vrsta pravila odaberite Formula.

Odabir pravila formule

Unesite formulu u okvir. Možete koristiti bilo koju formulu koja vraća logičku vrijednost TRUE (1) ili FALSE (0), ali za kombiniranje skupa logičkih provjera možete koristiti AND i OR.

Na primjer, =AND(B3="Grain";D3<500) vrijedi za ćeliju u retku 3 ako su i B3="Zrno"i D3<500 točne.

Vrsta pravila formule

Uvjetno oblikovanje ukloniti možete u odabranim ćelijama ili na cijelom radnom listu.

 • Da biste uklonili uvjetno oblikovanje u odabranim ćelijama, odaberite ćelije na radnom listu. Zatim odaberite Stilovi > polazno > uvjetnog oblikovanja > poništite > očisti pravila iz odabranih ćelija.

 • Da biste uklonili uvjetno oblikovanje na cijelom radnom listu, odaberite Polazno > Stilovi > uvjetnog oblikovanja > očisti pravila > očisti pravila s cijelog lista.

 • Da biste izbrisali pravila uvjetnog oblikovanja, odaberite Polazno > Stilovi > Uvjetno oblikovanje >Upravljanje pravilima i upotrijebite brisanje (smeće) na određenom pravilu ili gumb Izbriši sva pravila.

Ljestvice boja vizualne su vodilice koje olakšavaju razumijevanje distribucije i varijacije podataka. Excel nudi i ljestvice dviju boja i tronošne ljestvice. 

Dvobojna ljestvica olakšava usporedbu raspona ćelija pomoću gradacije dviju boja. Nijanse boje predstavljaju veće ili manje vrijednosti. Na zeleno-žutoj ljestvici možete, primjerice, odrediti da ćelije s višim vrijednostima imaju više zelene i manje vrijednosti.

Oblikovanje skaliranja dviju boja

Trobojna ljestvica olakšava usporedbu raspona ćelija pomoću trobojne gradacije. Nijanse boje predstavljaju veće, srednje i manje vrijednosti. Tako na zeleno-žuto-crvenoj ljestvici možete odrediti da ćelije s većim vrijednostima budu zelene, ćelije sa srednjim vrijednostima žute, a ćelije s manjim vrijednostima crvene boje.

Oblikovanje skaliranja tri boje

Savjet: Možete sortirati ćelije koje imaju jedan od tih oblika po njihovoj boji – samo koristite kontekstni izbornik.

 1. Odaberite ćelije koje želite uvjetno oblikovati pomoću ljestvica boja.

 2. Kliknite Polazno > stilove > uvjetnog oblikovanja > ljestvice boja i odaberite ljestvicu boja.

Traka podataka olakšava uočavanje vrijednosti ćelije u odnosu na druge ćelije. Duljina trake podataka predstavlja vrijednost u ćeliji. Dulja traka predstavlja veću vrijednost, a kraća manju. Trake podataka korisne su za uočavanje većih i manjih brojeva, osobito ako je količina podataka velika, kao na primjeru najbolje i najlošije prodavanih igračaka u izvješću o prodaji tijekom blagdana.

Trake podataka

 1. Odaberite ćelije koje želite uvjetno oblikovati.

 2. Odaberite Polazno > Stilovi > uvjetnog oblikovanja > trake podataka i odaberite stil. 

Skup ikona koristite za označavanje i klasifikaciju podataka u tri do pet kategorija odijeljenih graničnom vrijednošću. Svaka ikona predstavlja raspon vrijednosti. Tako u skupu ikona s tri strelice zelena strelica prema gore predstavlja veće vrijednosti, žuta strelica u stranu predstavlja srednje vrijednosti, a crvena strelica prema dolje predstavlja manje vrijednosti.

Skup ikona

 1. Odaberite ćelije koje želite uvjetno oblikovati.

 2. Odaberite Polazno > Stilovi > Uvjetno oblikovanje > Skupovi ikona i odaberite skup ikona.

Ta mogućnost omogućuje isticanje određenih vrijednosti ćelija unutar raspona ćelija na temelju njihova određenog sadržaja. To može biti osobito korisno kada radite s podacima sortiranima pomoću drugog raspona.

Na radnom listu inventara, primjerice, sortiranom po kategorijama, možete istaknuti nazive proizvoda na kojima imate manje od 10 stavki na zalihama da biste lakše vidjeli koji su proizvodi potrebni za ponovno punjenje bez korištenja podataka. 

 1. Odaberite ćelije koje želite uvjetno oblikovati.

 2. Odaberite Polazno > stilove > uvjetnog oblikovanja > istaknite pravila ćelije.

 3. Odaberite usporedbu, npr. Između, Jednako, Tekst koji sadrži ili Datum pojavljivanja.

Možete istaknuti najveće i najmanje vrijednosti u rasponu ćelija koje se temelje na određenoj prijelaznoj vrijednosti.

Neki primjeri toga uključuju isticanje pet najboljih prodajnih proizvoda u regionalnom izvješću, 15 % najloših proizvoda u anketi o klijentima ili 25 najboljih plaća u odjelu.

 1. Odaberite ćelije koje želite uvjetno oblikovati.

 2. Odaberite Polazno > stilove > uvjetnog oblikovanja > pravila za vrh/dno.

 3. Odaberite željenu naredbu, kao što je Prvih 10 stavki ili Posljednjih 10%.

 4. Unesite vrijednosti koje želite koristiti i odaberite oblik (ispuna, tekst ili boja obruba).

Vrijednosti možete istaknuti iznad ili ispod prosjeka ili standardne devijacije u rasponu ćelija.

Na primjer, možete pronaći iznad prosječne izvođače u godišnjem pregledu uspješnosti ili pronaći proizvedene materijale koji su ispod dvije standardne devijacije u ocjeni kvalitete.

 1. Odaberite ćelije koje želite uvjetno oblikovati.

 2. Odaberite Polazno > stilove > uvjetnog oblikovanja > pravila za vrh/dno.

 3. Odaberite željenu mogućnost, npr. Iznad prosjeka ili Ispod prosjeka.

 4. Unesite vrijednosti koje želite koristiti i odaberite oblik (ispuna, tekst ili boja obruba).

 1. Odaberite ćelije koje želite uvjetno oblikovati.

 2. Odaberite Polazno > stilove > uvjetnog oblikovanja > pravila ćelije > duplicirane vrijednosti.

 3. Unesite vrijednosti koje želite koristiti i odaberite oblik (ispuna, tekst ili boja obruba).

Ako postojeći stil oblikovanja želite primijeniti na druge ćelije na radnom listu, pomoću prenositelja oblikovanja kopirajte uvjetno oblikovanje na te podatke.

 1. Kliknite ćeliju koja sadrži uvjetno oblikovanje koje želite kopirati.

 2. Kliknite Polazno > Prenositelj oblikovanja.

  Gumbi Kopiraj i zalijepi na kartici Polazno

  Pokazivač će se promijeniti u kist.

  Savjet:  Ako pomoću kista uvjetno oblikovanje želite zalijepiti na dodatne ćelije, dvokliknite prenositelj oblikovanja.

 3. Povucite kist preko ćelija ili raspona ćelija koje želite oblikovati.

 4. Da biste prestali koristiti kist, pritisnite tipku Esc.

Napomena: Ako ste u pravilu za primjenu uvjetnog oblikovanja koristili formulu, možda ćete nakon lijepljenja uvjetnog oblikovanja u formuli morati prilagoditi relativne i apsolutne reference. Dodatne informacije potražite u članku Prebacivanje između relativnih, apsolutnih i mješovitih referenci.

Napomena: Ne možete koristiti uvjetna oblikovanja na vanjskim referencama na drugu radnu knjigu.

Treba li vam dodatna pomoć?

Uvijek možete postaviti pitanje stručnjaku u tehničkoj zajednici za Excel ili zatražiti podršku u zajednicama.

Dodatne informacije

Problemi vezani uz kompatibilnost uvjetnog oblikovanja

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Želite dodatne mogućnosti?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte tečajeve za obuku, saznajte kako zaštititi uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na njih, pošaljete povratne informacije i čujete se sa stručnjacima s bogatim znanjem.

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni jezičnom kvalitetom?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?
Ako pritisnete Pošalji, vaše će se povratne informacije iskoristiti za poboljšanje Microsoftovih proizvoda i usluga. Vaš će IT administrator moći prikupiti te podatke. Izjava o zaštiti privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×