Prijavite se pomoću Microsofta
Prijavi se ili izradi račun.
Zdravo,
Odaberite drugi račun.
Imate više računa
Odaberite račun putem kojeg se želite prijaviti.

MICROSOFT SKYPE ZA TVRTKE ZA WINDOWS PHONE

Ove licencne odredbe predstavljaju ugovor između tvrtke Microsoft Corporation (ili, ovisno o tome gdje živite, nekog od njezinih povezanih društava) i vas. Pročitajte ih. Odnose se na gore naveden softver. Odredbe se odnose i na sva Microsoftova

 • ažuriranja,

 • dodatke,

 • internetske usluge i

 • usluge podrške

za ovaj softver, osim ako se na njih ne odnose drugi uvjeti. U tom slučaju vrijede ti uvjeti.

Preuzimanjem ili korištenjem softvera prihvaćate ove odredbe. Ako ih ne prihvaćate, nemojte koristiti softver.

Ako prihvaćate ove licencne odredbe i pridržavate ih se, imate trajna prava navedena u nastavku.

1. PRAVA NA INSTALACIJU I KORIŠTENJE.

  1. Instalacija i korištenje. Smijete instalirati i koristiti jednu kopiju ovog softvera na najviše pet (5) uređaja sa sustavom Windows Phone povezanih s Microsoftovim računom koji koristite za pristupanje Windows Phone trgovini/trgovni Marketplace.

  2. Ovaj softver zahtijeva vezu s računalnim sustavima s verzijama sustava Microsoft Skype za tvrtke ili Microsoft Skype za tvrtke Online s valjanim licencama putem bežične mreže utemeljene na internetu. Za punu će funkcionalnost možda biti potrebna ažuriranja ili nadogradnje za Microsoft Skype za tvrtke Server. Neke funkcije možda neće biti dostupne u svim državama.

  3. Programi drugih proizvođača. Softver može uključivati programe drugih proizvođača koje vam prema ovom ugovoru licencira Microsoft, a ne drugi proizvođač. Ako postoje, obavijesti o programu drugog proizvođača uvrštene su isključivo u informativnu svrhu.

2. MOŽDA ĆE BITI POTREBNA VEZA S INTERNETOM.

Mogu nastati troškovi povezani s pristupom internetu, prijenosom podataka i drugim uslugama prema uvjetima tarife za podatkovne usluge i bilo kojeg drugog ugovora koji ste sklopili sa svojim mrežnim operaterom zbog korištenja softvera. Isključivo ste vi odgovorni za sve troškove koji se plaćaju mrežnom operateru.

3. SERVISI UTEMELJENI NA INTERNETU.

Microsoft sa softverom nudi servise utemeljene na internetu. Može ih promijeniti ili otkazati u bilo kojem trenutku.

  1. Pristanak za servise utemeljene na internetu ili bežične servise. Softver se može povezivati s bežičnim servisima utemeljenim na internetu. Vaše korištenje softvera funkcionira kao pristanak na prijenos standardnih podataka o uređaju (uključujući, bez ograničenja, tehničke podatke o uređaju, sustavu i aplikacijskom softveru te vanjskim uređajima) tijekom upotrebe bežičnih servisa ili onih utemeljenih na internetu. Ako se na vaše korištenje tih servisa odnose i drugi uvjeti, i oni se primjenjuju.

  2. Zloupotreba internetskih servisa. Internetske servise ne smijete koristiti na način koji bi mogao utjecati na tuđu upotrebu tog servisa ili bežične mreže ili je onemogućiti. Internetske servise ne smijete koristiti ni radi pokušaja neovlaštenog pristupa bilo kojem servisu, podacima, računu ili mreži na bilo koji način.

4. OPSEG LICENCE.

Softver se licencira, a ne prodaje. Ovaj ugovor daje vam samo neka prava na korištenje softvera. Microsoft zadržava sva ostala prava. Osim u slučaju da vam zakon ne daje veća prava bez obzira na ovo ograničenje, softver smijete koristiti isključivo na način opisan u ovom ugovoru. Pritom se morate pridržavati svih tehničkih ograničenja u softveru koja vam dopuštaju da ga koristite samo na određene načine. Ne smijete:

 • pokušati zaobići tehnička ograničenja u softveru

 • podvrgavati softver obrnutom inženjeringu, dekompiliranju ni rastavljanju, osim i samo u mjeri u kojoj to unatoč ovom ograničenju izričito dopušta mjerodavni zakon

 • izraditi više kopija softvera nego što je navedeno u ovom ugovoru ili unatoč ovom ograničenju dopušteno mjerodavnim zakonom

 • objavljivati softver tako da ga drugi mogu kopirati

 • iznajmljivati ni posuđivati softver niti

 • prenijeti ovaj softver ili ugovor bilo kojoj trećoj strani

5. DOKUMENTACIJA.

Ako se uz softver isporučuje dokumentacija, možete je kopirati i koristiti isključivo za internu upotrebu kao referencu.

6. PRIJENOS NA DRUGI UREĐAJ.

Možete deinstalirati softver i instalirati ga na drugi uređaj da biste ga koristili. Ne smijete to napraviti tako da dijelite ovu licencu na više uređaja izvan opsega ovog ugovora.

7. OGRANIČENJA UVOZA.

Softver je predmetom izvoznih zakona i regulativa Sjedinjenih Američkih Država. Morate djelovati u skladu sa svim domaćim i međunarodnim izvoznim zakonima i regulativama koje se odnose na softver. Među tim su zakonima ograničenja odredišta, krajnjih korisnika i krajnje namjene. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.microsoft.com/exporting.

8. USLUGE PODRŠKE.

Ovaj je softver takav kakav jest, pa možda nećemo moći pružiti podršku za njega. Proizvođač vašeg mobitela i davatelj usluga bežičnog pristupa nisu odgovorni za pružanje podrške za ovaj softver.

9. CJELOKUPAN UGOVOR.

Ovaj ugovor i uvjeti vezani uz dodatke, ažuriranja, servise utemeljene na internetu i usluge podrške koje koristite predstavljaju cjelokupan ugovor za softver i usluge podrške.

10. MJERODAVNI ZAKONI.

  1. Sjedinjene Američke Države. Ako ste softver nabavili u Sjedinjenim Američkim Državama, na ovaj sporazum i na sve zahtjeve proizašle iz njegove povrede primjenjivat će se pravo savezne države Washington bez obzira na sukob pravnih načela. Zakoni savezne države u kojoj živite mjerodavni su za sve druge zahtjeve, uključujući zahtjeve koji se vode na temelju zakona o zaštiti potrošača savezne države, zakona o nelojalnoj konkurenciji ili izvanugovorne odgovornosti.

  2. Kanada. Ako ste ovaj softver kupili u Kanadi, sva se navodna kršenja ugovora i druge tvrdnje (uključujući zaštitu prava potrošača, nelojalnu konkurenciju i navodnu izvanugovornu odgovornost) tumače prema zakonima pokrajine u kojoj živite, bez obzira na mogući sukob zakonskih principa.

  3. Izvan Sjedinjenih Američkih Država. Ako ste softver nabavili u nekojoj drugoj državi, mjerodavni su zakoni te države.

11 PRAVNI UČINAK.

Ovaj ugovor opisuje određena zakonska prava. Na vas se mogu primjenjivati i druga prava na temelju zakona koji su na snazi u vašoj zemlji. Možete također imati i prava u odnosu na stranu od koje ste nabavili softver. Ovim se ugovorom ne mijenjaju prava koja imate prema zakonima vaše države ako ti zakoni to ne dopuštaju.

12 ODRICANJE OD JAMSTVA. SOFTVER JE LICENCIRAN „U FINALNOM OBLIKU”, „SA SVIM PROPUSTIMA” i „U OBLIKU U KOJEM JE DOSTUPAN”. VI SNOSITE RIZIK KORIŠTENJA. MICROSOFT I DAVATELJI BEŽIČNIH USLUGA PUTEM ČIJIH SE MREŽA DISTRIBUIRA OVAJ SOFTVER TE SVAKA OD NAŠIH PODRUŽNICA I DOBAVLJAČA („OBUHVAĆENE STRANE”) NE DAJU NIKAKVA IZRAVNA JAMSTVA NI UVJETE VEZANE UZ OVAJ SOFTVER. CIJELI JE RIZIK KOJI SE TIČE KVALITETE I PERFORMANSI SOFTVERA NA VAMA. AKO SOFTVER NIJE VALJAN, VI SNOSITE SAV TROŠAK SVIH NUŽNIH SERVISA ILI POPRAVAKA. PREMA LOKALNIM ZAKONIMA MOŽETE IMATI DODATNA POTROŠAČKA PRAVA KOJA OVAJ UGOVOR NE MOŽE PROMIJENITI. U MJERI DOPUŠTENOJ VAŠIM LOKALNIM ZAKONIMA, OBUHVAĆENE STRANE ODRIČU SE PODRAZUMIJEVANIH JAMSTAVA ILI UVJETA, UKLJUČUJUĆI PRIKLADNOST ZA NAVEDENU SVRHU, PRIKLADNOST ZA POSEBNU SVRHU I NEPOVREDIVOST.

ZA AUSTRALIJU – PREMA AUSTRALSKOM ZAKONU O ZAŠTITI POTROŠAČA IMATE USTAVOM ZAJAMČENA PRAVA I NIŠTA U OVIM UVJETIMA NE UTJEČE NA TA PRAVA.

13. OGRANIČENJA I ISKLJUČENJA OD ODGOVORNOSTI ZA KOREKTIVNE RADNJE I OBEŠTEĆENJA. AKO TO NIJE ZAKONOM ZABRANJENO, MOŽETE OD MICROSOFTA POTRAŽIVATI SAMO IZRAVNA OBEŠTEĆENJA U NAJVEĆEM IZNOSU OD JEDNOG AMERIČKOG DOLARA ($1.00). PRISTAJETE NA TO DA NI OD JEDNE UKLJUČENE STRANE NE TRAŽITE NIKAKVA DRUGA OBEŠTEĆENJA, UKLJUČUJUĆI ONA POSLJEDIČNA, GUBITAK DOBITI, POSEBNA, NEIZRAVNA ILI SLUČAJNA OBEŠTEĆENJA.

Ovo se ograničenje primjenjuje na

 • sve vezano uz softver, servise i sadržaj (uključujući kod) na internetskim mjestima ili u programima trećih strana i

 • sporove zbog povrede ugovora, jamstva, garancije ili uvjeta; zaštite prava potrošača; obmane; nelojalne konkurencije; izričite odgovornosti, nemara, krivog predstavljanja, propusta, prijestupa ili kojeg drugog prekršaja; kršenja statuta ili propisa; ili nepravednog bogaćenja; sve u mjeri dopuštenoj mjerodavnim zakonom.

Ograničenje se primjenjuje i u sljedećim slučajevima:

 • popravak, zamjena ili povrat novca za softver ne pokrivaju posve sve vaše gubitke ili

 • obuhvaćene strane su znale ili su trebale znati za mogućnost nastanka štete

Postoji mogućnost da se navedena ograničenja ili izuzeća ne odnose na vas jer postoji mogućnost da vaša zemlja ne dozvoljava izuzeće ili ograničavanja slučajnih, posljedičnih ili drugih šteta.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Želite dodatne mogućnosti?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte tečajeve za obuku, saznajte kako zaštititi uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na njih, pošaljete povratne informacije i čujete se sa stručnjacima s bogatim znanjem.

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni jezičnom kvalitetom?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×