Licencne odredbe za predizdanje Microsoftova softvera za Microsoft OneNote

Važno:  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Ovi su licencni uvjeti dogovoreni između tvrtke Microsoft Corporation (ili na temelju vašeg boravišta jedne od njenih podružnica) i vas. Pročitajte ih. Odnose se na prethodno navedeno predizdanje softvera koji uključuje medij na kojemu ste ga primili, ako takav postoji. Uvjeti se primjenjuju i na sva Microsoftova

 • ažuriranja,

 • dodatke,

 • internetske usluge i

 • usluge podrške

za softver, osim ako se na njih ne odnose drugi uvjeti. U tom slučaju vrijede te odredbe.

Korištenjem softvera prihvaćate uvjete. Ako ih ne prihvaćate, nemojte koristiti softver.

Kao što je opisano u nastavku, korištenje nekih značajki funkcionira i kao pristanak na prijenos nekih standardnih računalnih podataka od strane servisa utemeljenih na internetu.

Ako se pridržavate licencnih uvjeta, imate prava navedena u nastavku.

 1. PRAVA NA INSTALACIJU I KORIŠTENJE.

 2. Instalacija i korištenje. Smijete instalirati i koristiti jedan primjerak aplikacije na maksimalno pet (5) uređaja sa sustavom Windows 8 povezanih s Microsoftovim računom povezanim s vašim računom za Windows trgovinu.

 3. SERVISI UTEMELJENI NA INTERNETU. Microsoft sa softverom isporučuje servise utemeljene na internetu. Može ih promijeniti ili otkazati u bilo kojem trenutku.

 4. Pristanak na usluge utemeljene na internetu. Značajke softvera opisane u nastavku i u Izjavi o zaštiti privatnosti za OneNote povezuju se s računalnim sustavima Microsofta ili davatelja usluga putem interneta. U nekim slučajevima prilikom povezivanja nećete primiti zasebnu obavijest o tome. U nekim slučajevima te je značajke moguće isključiti ili ih ne koristiti. Dodatne informacije o tim značajkama potražite u Izjavi o zaštiti privatnosti za OneNote. Korištenjem tih značajki pristajete na prijenos ovih informacija. Microsoft ne koristi te informacije da bi utvrdio vaš identitet ni da bi stupio u vezu s vama.

 5. Podaci o računalu. Sljedeće značajke koriste internetske protokole koji odgovarajućim sustavima šalju podatke o računalu, poput adrese internetskog protokola, vrste operacijskog sustava, preglednika i naziva i verzije korištenog softvera te šifre jezika uređaja na koji ste instalirali softver. Microsoft koristi te podatke da bi vam učinio dostupnima servise utemeljene na internetu.

  • Program unaprjeđivanja zadovoljstva korisnika (CEIP). Ovaj softver koristi CEIP. CEIP Microsoftu automatski šalje podatke o vašem hardveru i o tome kako koristite ovaj softver. Te podatke ne koristimo da bismo utvrdili vaš identitet ni da bismo stupili u vezu s vama. CEIP će također povremeno preuzimati malenu datoteku na vaše računalo. Ta nam datoteka olakšava prikupljanje podataka o problemima koji se pojavljuju dok koristite softver. Kada postanu dostupne, nove informacije pomoći o pogreškama također se mogu automatski preuzeti. Saznajte više o CEIP-u.

  • Značajke vezane uz web-sadržaje. Značajke softvera mogu dohvaćati povezane sadržaje od Microsofta i ponuditi vam ih. Da bi ponudile sadržaje, te značajke šalju Microsoftu informacije o vrsti operacijskog sustava, nazivu i verziji softvera koji koristite, vrsti preglednika i šifri jezika uređaja na kojemu ste instalirali softver. Primjeri tih značajki su isječci crteža, predlošci, internetski tečajevi, internetska pomoć, pomoć i Appshelp. Ne morate koristiti te značajke povezane s web-sadržajima.

 6. Korištenje podataka. Podatke o računalu i CEIP podatke možda ćemo koristiti da bismo poboljšali vaš softver i servise. Možda ćemo ih i podijeliti s drugima, primjerice proizvođačima hardvera i softvera. Oni mogu upotrijebiti te podatke da bi poboljšali funkcioniranje svojih proizvoda s Microsoftovim softverom.

 7. Zloupotreba internetskih usluga. Nije dopušteno koristiti te usluge na bilo koji način koji ih može oštetiti ili onemogućiti tuđu upotrebu tih usluga. Nije dopušteno koristiti usluge da biste na bilo koji način pokušali dobiti neovlašten pristup bilo kojoj usluzi, podatku, korisničkom računu ili mreži.

 8. RAZDOBLJE VAŽENJA. Ovaj je ugovor na snazi do komercijalnog izdanja softvera, osim u slučaju da Microsoft zadrži pravo promjene ili ukidanja ponude softvera u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga. Softver može prestati funkcionirati ako ažurirate ili promijenite uređaj na kojem koristite pretpregled sustava Windows 8 za korisnike ili ako pokušate koristiti softver na uređaju s pretpregledom sustava Windows 8 za korisnike s drugačijim značajkama ili vrstom procesora. Sami ste odgovorni za sigurnosno kopiranje podataka koje pohranjujete u softveru, uključujući sadržaje koje ste prenijeli pomoću softvera. Ako se Windows trgovina, softver ili bilo koji sadržaj promijene ili se prestanu nuditi, vaši bi podaci mogli biti izbrisani ili možda nećete moći dohvatiti pohranjene podatke. Microsoft vam nije obavezan vratiti podatke.

 9. PREDIZDANJE SOFTVERA. Ovaj je softver u verziji predizdanja. Možda neće funkcionirati kao konačna verzija softvera. Možda ćemo ga u konačnoj, komercijalnoj verziji promijeniti. Moguće je i da ne izdamo komercijalnu verziju.

 10. POVRATNE INFORMACIJE. Ako Microsoftu date povratne informacije o ovom softveru, to znači da Microsoftu bez naknade dajete pravo korištenja, dijeljenja i komercijalizacije svojih povratnih informacija na bilo koji način i u bilo koju svrhu. Dajete i trećim stranama bez naknade sva patentna prava potrebna za to da njihovi proizvodi, tehnologije i servisi koriste određene dijelove Microsoftova softvera i servisa koji uključuju povratne informacije ili da stupe s njima u interakciju. Nećete davati povratne informacije koje su pokrivene licencom koja zahtijeva da Microsoft licencira svoj softver ili dokumentaciju trećim stranama jer su u njih uvrštene vaše povratne informacije. Ta prava nadilaze ugovor.

 11. OPSEG LICENCE. Softver se licencira, a ne prodaje. Ovaj ugovor daje vam samo neka prava na korištenje softvera. Microsoft zadržava sva ostala prava. Osim u slučaju da vam zakon ne daje veća prava bez obzira na ovo ograničenje, softver smijete koristiti isključivo na način opisan u ovom ugovoru. Pritom se morate pridržavati svih tehničkih ograničenja u softveru koja vam dopuštaju da ga koristite samo na određene načine. Ne smijete:

  • pokušati zaobići tehnička ograničenja u softveru

  • podvrgavati softver obrnutom inženjeringu, dekompiliranju ni rastavljanju, osim i samo u mjeri u kojoj to unatoč ovom ograničenju izričito dopušta mjerodavni zakon

  • izraditi više kopija softvera nego što je navedeno u ovom ugovoru ili unatoč ovom ograničenju dopušteno mjerodavnim zakonom

  • objavljivati softver tako da ga drugi mogu kopirati

  • iznajmljivati ni posuđivati softver

  • prenijeti ovaj softver ili ugovor bilo kojoj trećoj strani ni

  • koristiti softver za komercijalne usluge hostiranja softvera

 12. OGRANIČENJA IZVOZA. Softver je podložan izvoznim zakonima i propisima Sjedinjenih Američkih Država. Morate se pridržavati svih domaćih i međunarodnih izvoznih zakona i propisa koji se primjenjuju na ovaj softver. Ti zakoni obuhvaćaju ograničenja u pogledu odredišta isporuke, krajnjih korisnika i krajnje upotrebe. Dodatne informacije potražite na Microsoftovom web-mjestu vezanom uz izvoz.

 13. USLUGE PODRŠKE. Ovaj je softver takav kakav jest, pa možda nećemo moći pružiti podršku za njega.

 14. CJELOKUPAN UGOVOR. Ovaj ugovor i uvjeti vezani uz dodatke, ažuriranja, servise utemeljene na internetu i usluge podrške koje koristite te cjelokupan ugovor za softver i usluge podrške.

 15. MJERODAVNO PRAVO.

 16. Ono Sjedinjenih Američkih Država. Ako te softver nabavili u Sjedinjenim Američkim Državama, ovaj se ugovor tumači prema saveznom zakonu države Washington koji se i primjenjuje na navodna kršenja ugovora, bez obzira na pravila vezana uz sukob zakona. Svi se ostali zahtjevi tumače prema pravu države u kojoj živite, uključujući zahtjeve prema zakonima zaštite potrošača, nelojalne konkurencije i izvanugovornih odgovornosti.

 17. Izvan Sjedinjenih Američkih Država. Ako ste softver nabavili u nekoj drugoj državi, primjenjuje se pravo te države.

 18. PRAVNI UČINAK. Ovaj ugovor opisuje određena zakonska prava. Na vas se mogu primjenjivati i druga prava na temelju zakona koji su na snazi u vašoj zemlji. Možete također imati i prava u odnosu na stranu od koje ste nabavili softver. Ovim se ugovorom ne mijenjaju prava koja imate prema zakonima vaše države ako ti zakoni to ne dopuštaju.

 19. ODRICANJE JAMSTVA. Softver se licencira "kakav jest". Vi snosite rizik korištenja. Microsoft ne daje izričita jamstva, garancije ni uvjete. Možete imati dodatna potrošačka prava i zakonska prava koja ovaj ugovor ne može promijeniti. U mjeri dopuštenoj vašim lokalnim zakonima, Microsoft isključuje implicitna jamstva prikladnosti za navedenu svrhu, prikladnosti za posebnu svrhu i nepovredivosti.

ZA AUSTRALIJU – Imate zakonska jamstva na temelju australskog Zakona o zaštiti potrošača te ništa navedeno u ovim odredbama ne utječe na ta prava.

 1. OGRANIČENJA I ISKLJUČENJA ODGOVORNOSTI ZA KOREKTIVNE RADNJE I ŠTETE. Od Microsofta i njegovih dobavljača možete dobiti odštetu samo za izravnu štetu do 5 USD. Ne možete dobiti odštetu ni za koju drugu štetu, uključujući posljedične štete, gubitak zarade, posebne, neizravne ili slučajne štete.

Ovo se ograničenje primjenjuje na

 • sve vezano uz softver, servise i sadržaj (uključujući kod) na internetskim mjestima ili u programima trećih strana i

 • sporove zbog nepoštivanja ugovora, nepoštivanja jamstva ili uvjeta, izričite odgovornosti, nemara ili druge nedopuštene štetne radnje u opsegu dopuštenom primjenjivim pravom.

Također se primjenjuje čak i u slučaju da je Microsoft znao ili trebao znati za mogućnost štete. Postoji mogućnost da se navedena ograničenja ili izuzeća ne odnose na vas, jer postoji mogućnost da vaša zemlja ne dozvoljava izuzeće ili ograničavanja slučajnih, posljedičnih ili drugih šteta.

Napomena: budući da se ovaj softver distribuira u Quebecu u Kanadi, licencni se uvjeti navode u nastavku na francuskom jeziku.

Remarque : Ce logiciel étant distribué au Québec, Canada, les termes de cette licence sont fournis ci- dessous en français .

TERMES DU CONTRAT DE LICENCE D’UN LOGICIEL EN VERSION PRÉCOMMERCIALE MICROSOFT

MICROSOFT ONENOTE PREVIEW

Les présents termes ont valeur de contrat entre Microsoft Corporation (ou en fonction du lieu où vous vivez, l’un de ses affiliés) et vous. Lisez-les attentivement. Ils portent sur le logiciel en version précommerciale nommé ci-dessus, y compris le support sur lequel vous l’avez reçu le cas échéant. Ce contrat porte également sur les produits Microsoft suivants :

 • les mises à jour,

 • les suppléments,

 • les services Internet et

 • les services d’assistance technique

de ce logiciel à moins que d’autres termes n’accompagnent ces produits, auquel cas, ces derniers prévalent.

En utilisant le logiciel , vous acceptez ces termes . Si vous ne les acceptez pas, n’utilisez pas le logiciel .

Comme décrit ci- dessous , en utilisant certaines fonctions , vous consentez à ce que Microsoft recueille certaines informations standard pour des services Internet.

Dans le cadre du présent accord de licence , vous disposez des droits ci- dessous .

 1. INSTALLATION ET DROITS D’UTILISATION.

a. Installation et utilisation . Vous pouvez installer et utiliser une seule copie de l’application sur jusqu’à cinq (5) dispositifs Windows 8 qui sont affiliés au compte Microsoft associé à votre compte Windows Store.

 1. SERVICES INTERNET. Microsoft fournit des services Internet avec le logiciel. Ils peuvent être modifiés ou interrompus à tout moment.

  a. Consentement relatif aux services Internet. Les fonctionnalités du logiciel décrites ci-dessous et dans la Déclaration de Confidentialité OneNote se connectent aux systèmes informatiques de Microsoft ou de fournisseurs de services via Internet. Dans certains cas, vous ne recevrez pas de notification de connexion. Dans certains cas, vous pouvez désactiver ces fonctionnalités ou ne pas les utiliser. Pour plus d’informations sur ces fonctionnalités, consultez Privacy Statement for OneNote. En utilisant ces fonctionnalités, vous consentez à la transmission de ces informations. Microsoft n’utilise pas ces informations afin de vous identifier ou de vous contacter.

i. Données informatiques. Les fonctionnalités suivantes utilisent des protocoles Internet, qui transmettent aux systèmes appropriés des données informatiques, telles que l’adresse IP, le type de système d’exploitation, le navigateur, le nom et la version du logiciel que vous utilisez, ainsi que le code de langue du dispositif sur lequel vous avez installé le logiciel. Microsoft utilise ces informations pour mettre à votre disposition le service Internet.

 • Customer Experience Improvement Program (CEIP). Ce logiciel utilise CEIP, qui envoie automatiquement à Microsoft des informations anonymes sur votre matériel et la façon dont vous utilisez ce logiciel. Nous n’utilisons pas ces informations afin de vous identifier ou de vous contacter. CEIP télécharge également périodiquement sur votre ordinateur un petit fichier. Ce fichier nous permet de collecter des informations sur des erreurs constatées lors de l’utilisation du logiciel. Lorsque cela est possible, de nouvelles informations d’aide concernant les erreurs peuvent aussi être téléchargées automatiquement. Pour plus d’informations sur CEIP, consultez le site www.microsoft.com/products/ceip/EN-US/privacypolicy.mspx.

 • Fonctionnalités de contenu Web. Les fonctionnalités du logiciel peuvent extraire du contenu associé de Microsoft et vous le transmettre. Pour fournir ce contenu, ces fonctionnalités communiquent à Microsoft le type de système d’exploitation, le nom et la version du logiciel que vous utilisez, le type de navigateur et le code de langue du dispositif sur lequel vous avez installé le logiciel. Parmi ces fonctionnalités, citons les images clipart, les modèles, la formation en ligne, l’assistance en ligne, l’aide et Appshelp. Vous pouvez décider de ne pas faire appel à ces fonctionnalités de contenu Web.

ii. Utilisation d'informations. Nous pouvons être amenés à utiliser les informations sur votre ordinateur et informations sur CEIP, pour améliorer notre logiciel et nos services. Nous pouvons également être amenés à les partager avec des tiers, tels que des fournisseurs de matériels et de logiciels. Ceux-ci peuvent utiliser ces informations pour améliorer le fonctionnement de leurs produits avec le logiciel Microsoft.

b. Utilisation inappropriée des services Internet. Vous n’êtes pas autorisé à utiliser ces services d’une quelconque manière qui aurait pour effet de les endommager ou de perturber leur utilisation. Vous n’êtes pas autorisé à utiliser les services pour tenter d’accéder de façon non autorisée, par tout moyen, à tout service, donnée, compte ou réseau.

 1. DURÉE. Le présent contrat est applicable jusqu’à la mise sur le marché du logiciel, si ce n’est que Microsoft se réserve le droit de modifier ou d’arrêter le logiciel, à tout moment et pour quelque motif que ce soit. Le logiciel est susceptible de cesser de fonctionner si vous mettez à jour ou modifiez votre dispositif Windows 8 Consumer Preview ou si vous tentez d’utiliser le logiciel sur un dispositif Windows 8 Consumer Preview présentant des caractéristiques différentes ou équipé d’un autre type de processeur. Vous êtes responsable de la sauvegarde des données que vous stockez dans le logiciel, y compris le contenu que vous téléchargez avec le logiciel. Si le Windows Store, le logiciel ou un contenu téléchargé est modifié ou arrêté, il est possible que vos données soient effacées ou que vous ne soyez plus à même de récupérer des données que vous avez stockées. Microsoft n’est pas tenu de vous renvoyer les données.

 2. LOGICIEL EN VERSION PRÉCOMMERCIALE. Ce logiciel est une version précommerciale. Il peut ne pas fonctionner comme une version final du logiciel. Nous sommes autorisés à le changer pour la version commerciale finale. Nous sommes également autorisés à ne pas éditer de version commerciale.

 3. RETOUR D’INFORMATIONS. Si vous faites part de vos observations concernant le logiciel à Microsoft, vous lui concédez gracieusement le droit d’utiliser, de partager et de commercialiser vos observations de quelque façon que ce soit et à toute fin. Vous concédez également à des tiers, à titre gratuit, tout droit e propriété sur leurs produits, technologies et services, nécessaires pour utiliser ou interfacer des parties spécifiques d’un logiciel ou service Microsoft qui inclut le retour d’informations. Vous ne donnerez pas d’informations faisant l’objet d’une licence qui impose à Microsoft de concéder sous licence son logiciel ou sa documentation à des tiers parce que nous y incluons vos observations. Ces droits survivent au présent contrat.

 4. PORTEE DE LA LICENCE. Le logiciel est concédé sous licence, pas vendu. Ce contrat vous octroie uniquement certains droits d’utilisation du logiciel. Microsoft se réserve tous les autres droits. À moins que la loi en vigueur vous confère davantage de droits nonobstant cette limitation, vous pouvez utiliser le logiciel uniquement tel qu’explicitement autorisé dans le présent accord. À cette fin, vous devez respecter les restrictions techniques du logiciel qui autorisent uniquement son utilisation de certaines façons. Vous n’êtes pas autorisé à :

  • contourner les limitations techniques du logiciel ;

  • reconstituer la logique du logiciel, le décompiler ou le désassembler, sauf dans la mesure où ces opérations seraient expressément autorisées par la réglementation applicable nonobstant la présente limitation ;

  • faire plus de copies du logiciel que spécifié dans ce contrat ou par la réglementation applicable, nonobstant la présente limitation ;

  • publier le logiciel pour que d’autres le copient ;

  • louer ou prêter le logiciel ;

  • transférer le logiciel ou le présent contrat à un tiers ; ou

  • utiliser le logiciel pour des services d’hébergement commercial.

 5. RESTRICTIONS À L’EXPORTATION. Le logiciel est soumis à la réglementation américaine relative à l’exportation. Vous devez vous conformer à toutes les réglementations nationales et internationales relatives aux exportations concernant le logiciel. Ces réglementations comprennent les restrictions sur les destinations, les utilisateurs finaux et l’utilisation finale. Pour plus d’informations, consultez le site www.microsoft.com/exporting.

 6. SERVICES D’ASSISTANCE TECHNIQUE. Comme ce logiciel est fourni « en l'état », nous ne fourniront aucun service d’assistance.

 7. INTÉGRALITÉ DES ACCORDS. Le présent contrat ainsi que les termes concernant les suppléments, les mises à jour, les services Internet et d’assistance technique constituent l’intégralité des accords en ce qui concerne le logiciel et les services d’assistance technique.

 8. DROIT APPLICABLE.

a. États-Unis. Si vous avez acquis le logiciel aux États-Unis, les lois de l’État de Washington, États-Unis d’Amérique, régissent l’interprétation de ce contrat et s’appliquent en cas de réclamation pour violation dudit contrat, nonobstant les conflits de principes juridiques. La réglementation du pays dans lequel vous vivez régit toutes les autres réclamations, notamment, et sans limitation, les réclamations dans le cadre des lois en faveur de la protection des consommateurs, relatives à la concurrence et aux délits.

b. En dehors des États-Unis. Si vous avez acquis le logiciel dans un autre pays, les lois de ce pays s’appliquent.

 1. EFFET JURIDIQUE. Le présent contrat décrit certains droits juridiques. Vous pourriez avoir d’autres droits prévus par les lois de votre pays. Vous pourriez également avoir des droits à l’égard de la partie de qui vous avez acquis le logiciel. Le présent contrat ne modifie pas les droits que vous confèrent les lois de votre ou pays si celles-ci ne le permettent pas.

 2. EXCLUSIONS DE GARANTIE. Le logiciel est concédé sous licence « en l’état ». Vous assumez tous les risques liés à son utilisation. Microsoft n’accorde aucune garantie ou condition expresse. Vous pouvez bénéficier de droits des consommateurs supplémentaires dans le cadre du droit local, que ce contrat ne peut modifier. Lorsque cela est autorisé par le droit local, Microsoft exclut les garanties implicites de qualité, d’adéquation à un usage particulier et d’absence de contrefaçon.

 3. LIMITATION ET EXCLUSION DE RECOURS ET DE DOMMAGES. Vous pouvez obtenir de Microsoft et de ses fournisseurs une indemnisation en cas de dommages directs limitée uniquement à hauteur de 5,00 $ US. Vous ne pouvez prétendre à aucune indemnisation pour les autres dommages, y compris les dommages spéciaux, indirects ou accessoires et pertes de bénéfices.

Cette limitation concerne :

 • toute affaire liée au logiciel, aux services ou au contenu (y compris le code) figurant sur des sites Internet tiers ou dans des programmes tiers et

 • les réclamations au titre de violation de contrat ou de garantie, ou au titre de responsabilité stricte, de négligence ou d’une autre faute dans la limite autorisée par la loi en vigueur.

Elle s’applique également même si Microsoft connaissait l'éventualité d'un tel dommage. La limitation ou exclusion ci-dessus peut également ne pas vous être applicable, car votre pays n’autorise pas l’exclusion ou la limitation de responsabilité pour les dommages indirects, accessoires ou de quelque nature que ce soit.

Napomena: Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

×