Prijavite se pomoću Microsofta
Prijavite se ili stvorite račun.
Zdravo,
Odaberite drugi račun.
Imate više računa
Odaberite račun pomoću kojeg se želite prijaviti.

Koristite napredne mogućnosti programa Word da biste prilagodili zadatke uređivanja, prikaz dokumenta, preference ispisa i drugo.

Da biste odabrali napredne mogućnosti programa Word, odaberite Datoteka > Mogućnosti, a zatim u lijevom oknu odaberite Napredno.

Mogućnosti uređivanja

Postavite način odabira, zamjene i oblikovanja riječi i odlomaka.

Word 2013 editing options

Izrezivanje, kopiranje i lijepljenje

Odaberite kako želite zalijepiti sadržaj i oblikovanje unutar istog dokumenta ili iz jednog dokumenta ili aplikacije u drugu.

Word 2013 cut, copy, and paste options

Veličina i kvaliteta slike

Primijenite postavke veličine i kvalitete slike na otvoren dokument ili na se nove dokumente.

Word 2013 image size and quality options

Grafikon

Dopustite da prilagođeno oblikovanje i oznake ostanu povezani uz točke podataka, čak i ako se grafikon promijeni.

Word 2013 chart options

Prikaz sadržaja dokumenta

Odaberite mogućnosti za oblikovanje, tekst i slike.

Word 2013 show document content options

Zaslon

Odaberite oblik mjera, uključite prikaz klizača te odaberite broj dokumenata koji se prikazuju na popisu Nedavno korišteni dokumenti.

Word 2013 display options

Ispis

Optimizirajte izgled verzije dokumenta s tvrdom kopijom ili promijenite veličinu papira pisača.

Word 2013 print options

Spremanje

Spremite sigurnosne kopije, automatski spremajte promjene predložaka ili dopustite spremanje sigurnosnih kopija.

Word 2013 save options

Očuvanje vjernosti sadržaja pri zajedničkom korištenju dokumenta s drugima

Provjerite je li izgled dokumenta sačuvan kada dokument zajednički koristite s nekim tko koristi neku drugu verziju programa Word.

Word 2013 preserve fidelity options

Općenito

Jedna od mogućnosti u ovom odjeljku omogućuje vam da promijenite gdje Word sprema promjene tako da odaberete Mjesta datoteka . Možete i odabrati da dokumente želite otvarati u prikazu skice.

Word 2013 General options

Mogućnosti rasporeda za:

Izmijenite raspored, kao što je razmak između znakova, u otvorenom dokumentu ili u svim novim dokumentima.

Word 2013 Layout options for: choices

Da biste odabrali napredne mogućnosti programa Word, odaberite Datoteka > Mogućnosti, a zatim u lijevom oknu odaberite Napredno.

Sadržaj članka

Mogućnosti uređivanja

Tekst koji se upisuje zamjenjuje označeni tekst     Tu mogućnost odaberite ako želite da se prilikom upisivanja teksta izbriše odabrani tekst. Ako poništite potvrdni okvir, Microsoft Office Word umetat će novi tekst prije odabranog teksta i neće ga izbrisati.

Pri odabiru automatski označi cijelu riječ     Tu mogućnost odaberite da bi se prilikom odabira dijela jedne riječi, a zatim dijela sljedeće riječi odabrale cijele riječi. Ako uključite tu mogućnost, Word će ujedno prilikom dvoklika na riječ odabirati riječ i razmak koji slijedi iza nje.

Omogući povlačenje i ispuštanje teksta     Tu mogućnost odaberite ako želite da se odabrani tekst može premještati ili kopirati povlačenjem. Da biste premjestili tekst, odaberite ga, a zatim ga povucite na novo mjesto. Da biste kopirali tekst, odaberite ga, a zatim držite tipku CTRL dok ga povlačite na novo mjesto.

Koristi CTRL + klik za otvaranje hiperveze     Tu mogućnost odaberite ako želite lakše uređivati tekst hiperveza. Kada je mogućnost odabrana, potrebno je pritisnuti CTRL prilikom klika na vezu da bi se veza aktivirala. Kada je ta mogućnost isključena, klikom na vezu Word otvara mjesto veze, čime se otežava uređivanje teksta veze.

Pri umetanju samooblika automatski stvori područje za crtanje     Tu mogućnost odaberite da biste postavili područje crtanja oko crtežnih objekata, rukopisnih crteža i rukopisnog teksta kad ga umetnete u dokument. Područje crtanja olakšava smještaj crtežnih objekata i slika te njihovo zajedničko premještanje.

Koristi pametno označavanje odlomka     Tu mogućnost odaberite ako želite da se prilikom odabira cijelog odlomka odabere znak odlomka. Ako odabirom obuhvatite znak odlomka, prilikom izrezivanja i lijepljenja neće ostati prazan odlomak, a oblikovanje će se automatski zadržati s odlomkom.

Koristi pametni pokazivač     Tu mogućnost odaberite ako želite da se pokazivač pomiče dok pomičete prikaz prema gore ili dolje. Kad pritisnete tipku sa STRELICOM LIJEVO, DESNO, GORE ili DOLJE nakon pomicanja prikaza, pokazivač će reagirati na trenutno prikazanoj stranici, a ne sa svojeg prethodnog položaja.

Koristi tipku Insert za kontrolu pisanja preko postojećeg teksta     Tu mogućnost odaberite ako želite pritiskom na tipku INSERT uključivati i isključivati način rada za pretipkavanje.

 • Koristi pisanje preko postojećeg teksta     Tu mogućnost odaberite ako želite da se tijekom pisanja zamjenjuje postojeći tekst znak po znak. Ako je uključena mogućnost Koristi tipku Insert za kontrolu pisanja preko postojećeg teksta, ovu mogućnost možete uključiti odnosno isključiti pritiskom na INSERT.

Dodaj dvostruke navodnike za hebrejsko abecedno numeriranje     Tu mogućnost odaberite ako želite da se u numeriranje dodaju dvostruki navodnici (") .

Mogućnost je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen hebrejski.

Upitaj za ažuriranje stila     Tu mogućnost odaberite ako želite da vam se prikaže upit kad izravno mijenjate tekst na koji je primijenjen stil, a zatim ponovno primijenite stil na izmijenjeni tekst. Na upit možete ažurirati stil na temelju nedavnih promjena ili ponovno primijeniti oblikovanje stila.

Za popise s grafičkim oznakama ili brojevima koristi običan stil     Tu mogućnost odaberite ako želite da ste stilovi popisa temelje na stilu odlomka Normalno, a ne na stilu Popis odlomka.

Zadrži evidenciju oblikovanja     Tu mogućnost odaberite za evidentiranje oblikovanja tijekom upisivanja. Tako ćete isto oblikovanje lako primijeniti negdje drugdje. Ova mogućnost mora biti uključena da biste mogli koristiti naredbu Odaberi slično oblikovani tekst na izborničkom prečacu koji se prikazuje kad desnom tipkom miša kliknete odabrani tekst. Da biste prikazali popis korištenog oblikovanja, kliknite naredbu Mogućnosti u oknu Stil, a zatim potvrdite okvire Oblikovanje na razini odlomka, Oblikovanje fonta i Oblikovanje grafičkih oznaka i numeriranja.

 • Obilježi nedosljednosti oblikovanja     Tu mogućnost odaberite da biste oblikovanja označili valovitom plavom podcrtom kad je slično, ali ne i isto, kao drugo oblikovanje u dokumentima. Da biste mogli koristiti tu mogućnost, morate potvrditi i okvir Zadrži evidenciju oblikovanja.

Ažuriranje stila radi podudaranja s odabirom    Na popisu kliknite Zadržavanje prethodnog uzorka numeriranja i grafičkih oznaka da bi svi odlomci tog stila koji ne sadrže numeriranje ostali bez numeriranja. Kliknite Dodavanje numeriranja ili grafičkih oznaka svim paragrafima s ovim stilom da biste numerirali sve odlomke na koje se taj stil primijeni.

Omogući značajku " klikni i tipkaj"     Tu mogućnost odaberite ako želite tekst, grafiku, tablicu ili druge stavke u prazno područje dokumenta umetnuti tako da dvokliknete to prazno područje. Značajka "klikni i tipkaj" automatski umeće odlomke i primjenjuje poravnanje koje je potrebno da bi se stavka smjestila na dvokliknuto mjesto. Značajka je dostupna samo u prikazu rasporeda ispisa i u prikazu web-rasporeda.

 • Zadani stil odlomka Odaberite stil koji se primjenjuje na tekst kad koristite značajku "klikni i tipkaj".

Pokaži prijedloge samodovršetka    Tu mogućnost odaberite ako želite vidjeti unose automatskog teksta kad napišete prva četiri znaka unosa. Možete pritisnuti ENTER da biste dodali cijeli unos automatskog teksta u dokument ili pak nastaviti upisivati željeni tekst. Ako ne želite vidjeti prijedloge automatskog teksta, poništite taj potvrdni okvir.

Kretanje pokazivača     Ta mogućnost određuje smjer u kojem se pokazivač pomiče kada na tipkovnici pritišćete tipke sa strelicama.

Mogućnost je dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na jeziku s redoslijedom čitanja zdesna nalijevo.

 • Logičko Tu mogućnost odaberite ako želite da se pokazivač pomiče u smjeru teksta na kojem se nalazi. Kada se tipkama sa strelicom, primjerice, pomičete po arapskom, a zatim po hrvatskom tekstu u istoj rečenici, pokazivač će se pomicati zdesna ulijevo po arapskom tekstu, a zatim će na hrvatskoj riječi početi od krajnjeg lijevog slova te se dalje kretati slijeva udesno.

 • Vizualno Tu mogućnost odaberite ako želite da se pokazivač pomakne na sljedeći znak prema vizualnom redoslijedu. Ako se tipkama sa strelicom, primjerice, pomičete zdesna ulijevo po arapskom, a zatim po engleskom tekstu u istoj rečenici, pokazivač će se pomicati zdesna ulijevo bez obzira na smjer teksta.

Vizualni odabir pokazivača     Ta mogućnost određuje kako se odabire tekst prilikom proširivanja odabira.

Mogućnost je dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na jeziku s redoslijedom čitanja zdesna nalijevo.

 • Blok Tu mogućnost odaberite ako želite da se tekst prelama iz retka u redak dok ga odabirete prema dolje, a da odabrani reci budu iste širine.

 • Neprekinuto Tu mogućnost odaberite ako želite da se tekst prelama iz retka u redak dok ga odabirete prema dolje, a da se širina posljednjeg retka u bloku mijenja.

Koristi provjeru niza     Tu mogućnost odaberite da biste provjerili nalazi li se upravo uneseni znak na točnom mjestu da bi se koristio kao naglasak, dijakritički znak ili znak za samoglasnik koji se smješta iznad, ispod, prije ili nakon suglasnika kojemu je pridružen.

Mogućnost je dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na složeno pisanim jezicima.

 • Tipkaj i zamijeni Tu mogućnost odaberite ako želite prethodno uneseni znak zamijeniti znakom koji unosite kada ta dva znaka ne mogu stajati zajedno u istome nizu teksta.

Azijski fontovi vrijede i za latinični tekst     Tu mogućnost odaberite da biste latinične znakove promijenili u odabrani azijski font kada na odabrani tekst primijenite azijski font. Potvrdni okvir poništite ako želite da latinični znakovi ostanu na latinici kad na ostatak dokumenta primijenite azijski font.

Mogućnost je dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na istočnoazijskim jezicima.

Automatski prebaci tipkovnicu na jezik okolnog teksta     Tu mogućnost odaberite ako želite jezik tipkovnice i font promijeniti u skladu s jezikom teksta na kojem se nalazi pokazivač. Ako poništite tu mogućnost, promijenit će se samo font.

Napomena: Ta je mogućnost dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na istočnoazijskim jezicima i samo ako je na računalo instaliran uređivač načina unosa (IME) za istočnoazijske znakove.

Kontrola IME aktivna     Tu mogućnost odaberite da biste pokrenuli uređivač načina unosa (IME). Da biste zaustavili IME, poništite potvrdni okvir.

Napomena: Ta je mogućnost dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na istočnoazijskim jezicima i samo ako je na računalo instaliran uređivač načina unosa (IME) za istočnoazijske znakove.

IME postavke     Klikom otvorite dijaloški okvir Svojstva IME naziva. U tom dijaloškom okviru postavite ili promijenite mogućnosti teksta, tipkovnice, konverzije znakova te ostale mogućnosti za aktivni IME.

Napomena: Ta je mogućnost dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na istočnoazijskim jezicima i samo ako je na računalo instaliran uređivač načina unosa (IME) za istočnoazijske znakove.

Vrh stranice

Izrezivanje, kopiranje i lijepljenje

Lijepljenje unutar istog dokumenta     Ta mogućnost prikazuje zadano ponašanje prilikom lijepljenja sadržaja u isti dokument iz kojeg ste ga kopirali. Na padajućem popisu odaberite nešto od sljedećeg:

 • Zadrži izvorno oblikovanje (zadano)      Uz tu se mogućnost zadržavaju znakovi i izravno oblikovanje primijenjeno na kopirani tekst. Izravno oblikovanje obuhvaća karakteristike kao što su veličina fonta, kurziv ili drugo oblikovanje koje nije uvršteno u stil odlomka.

 • Spoji oblikovanje     Uz tu se mogućnost odbacuje većina oblikovanja primijenjenog izravno na kopirani tekst, ali se zadržava oblikovanje koje se smatra isticanjem, kao što su podebljano ili kurziv, ako se primjenjuje samo na dio odabranog teksta. Tekst preuzima stilske značajke odlomka u koji je zalijepljen. Tekst preuzima i sve izravno oblikovanje ili stilska svojstva znakova onog teksta koji prethodi pokazivaču prilikom lijepljenja teksta.

 • Zadrži samo tekst     Uz tu se mogućnost odbacuju svi elementi oblikovanja, kao i svi elementi koji nisu tekstni, kao što su slike i tablice. Tekst preuzima stilske karakteristike odlomka u koji je zalijepljen i preuzima sve direktno oblikovanje i stilska svojstva znakova onog teksta koji prethodi pokazivaču prilikom lijepljenja teksta. Grafički se elementi odbacuju, a tablice se pretvaraju u skup odlomaka.

Lijepljenje između dokumenata     Ova mogućnost prikazuje zadano ponašanje prilikom lijepljenja sadržaja kopiranog iz drugog dokumenta u programu Word. Na padajućem popisu odaberite nešto od sljedećeg:

 • Zadrži izvorno oblikovanje (zadano)     Uz tu se mogućnost zadržava oblikovanje primijenjeno na kopirani tekst. Definicija stila povezana s kopiranim tekstom kopira se u odredišni dokument.

 • Spoji oblikovanje     Uz tu se mogućnost odbacuje većina oblikovanja primijenjenog izravno na kopirani tekst, ali se zadržava oblikovanje koje se smatra isticanjem, kao što su podebljanje ili kurziv, ako je primijenjeno samo na dio odabranog teksta. Tekst preuzima stilske značajke odlomka u koji je zalijepljen. Tekst preuzima i sve izravno oblikovanje ili stilska svojstva znakova onog teksta koji prethodi pokazivaču prilikom lijepljenja teksta.

 • Zadrži samo tekst     Uz tu se mogućnost odbacuju svi elementi oblikovanja, kao i svi elementi koji nisu tekstni, kao što su slike i tablice. Tekst preuzima stilske karakteristike odlomka u koji je zalijepljen i preuzima sve direktno oblikovanje i stilska svojstva znakova onog teksta koji prethodi pokazivaču prilikom lijepljenja teksta. Grafički se elementi odbacuju, a tablice se pretvaraju u skup odlomaka.

Lijepljenje između dokumenata kad su definicije stilova u sukobu     Ta mogućnost prikazuje zadano ponašanje prilikom lijepljenja sadržaja kopiranog iz drugog dokumenta u programu Word kad je stil primijenjen na kopirani tekst drukčije definiran u dokumentu u koji se tekst lijepi. Na padajućem izborniku odaberite nešto od sljedećeg:

 • Zadrži izvorno oblikovanje (zadano)     Uz tu se mogućnost zadržava izgled kopiranog teksta tako što se na zalijepljeni tekst primjenjuje normalni stil i izravno oblikovanje. Izravno oblikovanje obuhvaća karakteristike kao što su veličina fonta, kurziv ili drugo oblikovanje, čime se oponaša definicija stila kopiranog teksta.

 • Koristi odredišne stilove (zadano)     Ta mogućnost zadržava naziv stila povezan s kopiranim tekstom, ali koristi definiciju stila dokumenta u koji se tekst zalijepite. Primjerice, tekst naslova 1 kopirate iz jednog dokumenta u drugi. U jednom dokumentu Naslov 1 definira se kao podebljano iz zraka, 14-točka i u dokumentu u kojem zalijepite tekst, Naslov 1 definiran je kao Podebljano za Cambria, 16-točka. Kada koristite mogućnost Koristi odredišne stilove, zalijepljeni tekst koristi stil Naslov 1 koji je definiran kao podebljani font Cambria od 16 točaka.

 • Spoji oblikovanje     Uz tu se mogućnost odbacuje definicija stila i većina oblikovanja primijenjenog izravno na kopirani tekst, ali se zadržava oblikovanje koje se smatra isticanjem, kao što su podebljanje ili kurziv, ako se primjenjuje samo na dio odabranog teksta. Tekst preuzima definiciju stila iz dokumenta u koji se lijepi.

 • Zadrži samo tekst     Uz tu se mogućnost odbacuju svi elementi oblikovanja, kao i svi elementi koji nisu tekstni, kao što su slike i tablice. Tekst preuzima stilske karakteristike odlomka u koji je zalijepljen i preuzima sve direktno oblikovanje i stilska svojstva znakova onog teksta koji prethodi pokazivaču prilikom lijepljenja teksta. Grafički se elementi odbacuju, a tablice se pretvaraju u skup odlomaka.

Lijepljenje iz drugih programa     Ta mogućnost prikazuje zadano ponašanje prilikom lijepljenja sadržaja kopiranog iz drugog programa. Na padajućem izborniku odaberite nešto od sljedećeg:

 • Zadrži izvorno oblikovanje (zadano)     Uz tu se mogućnost zadržava oblikovanje kopiranog teksta.

 • Spoji oblikovanje     Uz tu se mogućnost odbacuje većina oblikovanja primijenjenog izravno na kopirani tekst, ali se zadržava oblikovanje koje se smatra isticanjem, kao što su podebljanje ili kurziv, ako je primijenjeno samo na dio odabranog teksta. Tekst preuzima stilske značajke odlomka u koji je zalijepljen. Tekst preuzima i sve karakteristike izravnog oblikovanja teksta koji prethodi pokazivaču prilikom lijepljenja teksta.

 • Zadrži samo tekst     Uz tu se mogućnost odbacuju svi elementi oblikovanja, kao i svi elementi koji nisu tekstni, kao što su slike i tablice. Tekst preuzima stilske karakteristike odlomka u koji je zalijepljen i preuzima sve direktno oblikovanje i stilska svojstva znakova onog teksta koji prethodi pokazivaču prilikom lijepljenja teksta. Grafički se elementi odbacuju, a tablice se pretvaraju u skup odlomaka.

Umetni/zalijepi slike kao     Ta mogućnost prikazuje kako Word umeće slike u odnosu na tekst u dokumentu. Slike možete umetnuti u istu razinu s tekstom, možete dopustiti micanje slika s tekstom ili tekst možete prelamati oko, ispred ili iza slike. Na padajućem izborniku odaberite nešto od sljedećeg:

 • U ravnini s tekstom     Tom se mogućnošću grafika u tekst umeće kao da je tekst. To je zadana mogućnost. Grafika se pomiče kako dodajete ili brišete tekst. Možete je povući da biste je premjestili jednako kao što povlačite tekst.

 • Kvadrat     Tom se mogućnošću tekst prelama sa svih strana kvadrata oko grafičkog elementa. Grafički se element ne pomiče kako dodajete ili brišete tekst, ali ga možete povući da biste mu promijenili mjesto.

 • Tik uz     Tom se mogućnošću tekst prelama oko grafičkog elementa u nepravilnom obliku koji okružuje sliku. Grafički se element ne pomiče kako dodajete ili brišete tekst, ali ga možete povući da biste mu promijenili mjesto.

 • Iza teksta     Uz ovu se mogućnost grafički element umeće u tekst tako da pluta na vlastitom sloju iza teksta. Oko grafičkog elementa nema obruba. Grafički se element ne pomiče prilikom dodavanja ili brisanja teksta, ali se može povlačiti radi premještanja.

 • Ispred teksta     Uz ovu se mogućnost grafički element umeće u tekst tako da pluta na vlastitom sloju ispred teksta. Oko grafičkog elementa nema obruba. Grafički se element ne pomiče prilikom dodavanja ili brisanja teksta, ali se može povlačiti radi premještanja.

 • Preko     Tom se mogućnošću tekst prelama oko grafičkog elementa te popunjava i prostor nastao uslijed konkavnih oblika, kao što je mladi mjesec. Grafički se element ne pomiče kako dodajete ili brišete tekst, ali ga možete povući da biste mu promijenili mjesto.

 • Gore i dolje     Tom mogućnošću sprječavate prelamanje teksta oko grafičkog elementa. Grafički se element ne pomiče kako dodajete ili brišete tekst, ali ga možete povući da biste mu promijenili mjesto

Pri lijepljenju teksta zadrži grafičke oznake i brojeve pomoću mogućnosti Zadrži samo tekst     Tu mogućnost odaberite ako želite numeriranje i grafičke oznake pretvoriti u tekstne simbole.

Dodaj kontrolne znakove u izrezano i kopirano    Tu mogućnost odaberite ako želite zadržati pomicanje pokazivača zdesna ulijevo kad izrežete ili kopirate tekst iz dokumenta programa Word te ga zaslijepite u obliku običnog teksta (primjerice, u Blok za pisanje).

Za lijepljenje koristi tipku Insert     Tu mogućnost odaberite ako sadržaj iz međuspremnika sustava Office želite u dokument zalijepiti pomoću tipke INSERT.

Prikaži gumb Mogućnosti lijepljenja prilikom lijepljenja sadržaja     Tu mogućnost odaberite ako želite da se prilikom lijepljenja sadržaja prikaže gumb Mogućnosti lijepljenja. Pomoću gumba Lijepljenje sadržaja možete nadjačati ili izmijeniti postavke iz ovog odjeljka dijaloškog okvira Mogućnosti programa Word.

Koristi pametno izrezivanje i lijepljenje     Tu mogućnost odaberite ako želite omogućiti automatsko prilagođavanje oblikovanja tijekom lijepljenja teksta. Kada potvrdite taj okvir, klikom na Postavke možete postaviti dodatne mogućnosti lijepljenja.

 • Postavke     Kliknite tu mogućnost da biste otvorili dijaloški okvir Postavke. U dijaloškom okviru možete odrediti zadano ponašanje prilikom lijepljenja, izrezivanja i lijepljenja teksta. Zadano ponašanje možete nadjačati pomoću gumba Mogućnosti lijepljenja koji se prikazuje kad sadržaj iz međuspremnika zalijepite u dokument. Gumb je dostupan samo kad je uključena mogućnost Koristi pametno izrezivanje i lijepljenje.

  • Koristi zadane mogućnosti za     Kliknite neku stavku na popisu da biste odabrali neku od konfiguracija mogućnosti u tom dijaloškom okviru. Da biste odabrali vlastitu konfiguraciju mogućnosti, na popisu kliknite Prilagođeno.

  • Automatski podesi razmak rečenica i riječi     Tu mogućnost odaberite ako želite prilikom brisanja teksta ukloniti višak bjelina ili pak dodati potrebne bjeline prilikom lijepljenja teksta iz međuspremnika.

  • Pri lijepljenju podesi razmak odlomaka     Tu mogućnost odaberite ako želite spriječiti stvaranje praznih odlomaka i nedosljednosti u razmacima između odlomaka.

  • Podesivo oblikovanje i poravnavanje pri lijepljenju     Tu mogućnost odaberite da biste imali nadzor nad oblikovanjem i poravnanjem tablica. Kada je odabrana ta mogućnost, pojedinačne se ćelije tablice lijepe kao tekst, dijelovi tablice lijepe se kao redci u postojeću tablicu (a ne kao ugniježđena tablica), a prilikom dodavanja tablice u postojeću tablicu zalijepljena se tablica prilagođava tako da se podudara s postojećom.

  • Djelovanje pametnog stila     Odabir ove mogućnosti nema nikakvog učinka. Da biste precizno prilagodili stilove prilikom lijepljenja sadržaja, koristite mogućnosti lijepljenja u odjeljku Izrezivanje, kopiranje i lijepljenje rubrike Napredno u mogućnostima.

  • Spoji oblikovanje pri lijepljenju iz programa Microsoft PowerPoint     Tu mogućnost odaberite da biste imali nadzor nad rezultatima lijepljenja sadržaja iz prezentacije u programu PowerPoint. Kada je mogućnost odabrana, na zalijepljeni se tekst primjenjuje oblikovanje okolnog teksta ili tablice, na zalijepljeni se popis primjenjuje zadnji korišteni stil popisa, popisa s grafičkim oznakama ili numeriranog popisa, a elementi kao što su tablice, hiperveze, slike, OLE objekti i oblici izgledaju isto kao i u izvornom dokumentu programa PowerPoint.

  • Prilagodi oblikovanje pri lijepljenju iz programa Microsoft Excel     Tu mogućnost odaberite da biste imali nadzor nad rezultatima lijepljenja podataka iz programa Excel. Ako je mogućnost uključena, zalijepljeni se podaci smještaju u tablicu, a grafikoni se lijepe kao slike, a ne kao OLE objekti.

  • Spoji zalijepljene popise s okolnim popisima     Tu mogućnost odaberite ako prilikom lijepljenja stavki na popis te stavke želite oblikovati kao stavke na popisu u koji ste ih zalijepili.

Vrh stranice

Veličina i kvaliteta slike

Veličina i kvaliteta slike    Odaberite dokument na koji će se postavke primjenjivati. Na popisu kliknite naziv već otvorenog dokumenta ili kliknite Svi novi dokumenti da bi se postavka primijenila na sve dokumente koje ćete ubuduće stvarati.

Odbaci uređivanje podataka    Tu mogućnost odaberite da biste spremili samo uređenu sliku. Podaci iz izvorne slike prije uređivanja više neće biti dostupni.

Ne komprimiraj slike u datoteci    Tu mogućnost odaberite da biste slike zadržali u punoj veličini. Time bi se veličina dokumenta mogla povećati.

Postavi zadani odredišni izlaz na    Tom se mogućnošću određuje razlučivost komprimiranih slika. S popisa odaberite vrijednost točaka po inču (tpi).

 • 220 tpi    Tu mogućnost odaberite ako namjeravate ispisati dokument.

 • 150 tpi    Tu mogućnost odaberite za dokumente koji će se čitati na zaslonu.

 • 96 tpi    Tu mogućnost odaberite za dokumente koje želite poslati e-poštom.

Vrh stranice

Prikaz sadržaja dokumenta

Prikaži pozadinske boje i slike u prikazu rasporeda ispisa     Tu mogućnost odaberite da biste prikazali boje pozadine i slike.

Prikaži prelomljeni tekst unutar prozora dokumenta     Tu mogućnost odaberite kada želite da se tekst prelama tako da stane u prozor dokumenta da bi ga bilo lakše čitati na zaslonu.

Prikaži rezervirana mjesta slika     Tu mogućnost odaberite kada želite da se umjesto slika u dokumentu prikazuju prazni okviri. Time se ubrzava pomicanje po dokumentu koji sadrži mnogo slika.

Prikaži crteže i tekstne okvire na zaslonu     Tu mogućnost odaberite kada želite da se u prikazu rasporeda ispisa ili prikazu web-rasporeda prikazuju objekti stvoreni pomoću alata za crtanje u programu Word. Ako želite sakriti crteže i tako eventualno ubrzati prikaz dokumenata s mnogo crteža, poništite taj okvir. Crteži će se ispisivati bez obzira na to je li potvrdni okvir potvrđen ili poništen.

Prikaži animaciju teksta     Tu mogućnost odaberite kada želite da se na zaslonu prikazuju animacije teksta. Poništite potvrdni okvir da biste vidjeli kako će tekst izgledati prilikom ispisa.

Napomena: Tu mogućnost koristite kada prikazujete animirani tekst u dokumentima programa Word stvorenima u verziji starijoj od verzije Word 2007. Trenutna verzija programa Word više ne sadrži mogućnost stvaranja animiranog teksta.

Prikaži kontrolne znakove     Tu mogućnost odaberite ako želite da se prikazuju kontrolni znakovi zdesna nalijevo.

Mogućnost je dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na jeziku s redoslijedom čitanja zdesna nalijevo.

Prikaži knjižne oznake     Tu mogućnost odaberite ako želite da se na zaslonu prikazuju knjižne oznake. Ako nekoj stavci dodijelite knjižnu oznaku, stavka s knjižnom oznakom prikazivat će se u uglatim zagradama ([…]). Ako knjižnu oznaku dodijelite nekom mjestu, knjižna oznaka prikazuje se u obliku I-crte. Zagrade i U-crta neće se prikazivati u ispisanim dokumentima.

Prikaži granice teksta     Tu mogućnost odaberite ako želite da se oko margina teksta, stupaca i odlomaka prikazuju točkaste crte. Granice služe za slaganje rasporeda i ne prikazuju se na ispisanim dokumentima.

Prikaži oznake obrezivanja     Tu mogućnost odaberite ako želite da se prikazuju kutovi margina.

Prikaz kodova polja umjesto njihovih vrijednosti     Tu mogućnost odaberite da biste prikazali kodove polja umjesto rezultata polja u dokumentima. Možete, primjerice, vidjeti { TIME @\"MMMM, d, GGGG" } umjesto 4. veljače 2008. Poništite taj okvir da biste prikazali rezultate polja.

Bez obzira na tu postavku, pritiskom na ALT + F9 uvijek se možete prebaciti s prikaza kodova polja na prikaz rezultata kodova polja i obratno.

Sjenčanje polja     Ta mogućnost prikazuje jesu li polja osjenčana i, ako jesu, kada. Da biste osjenčali polja, na popisu odaberite Uvijek ili Kada je označeno. Sjenčanjem polje lakše ćete ih prepoznati. Sjenčanje se prikazuje na zaslonu, ali nije vidljivo na ispisanom dokumentu.

Broj     Ta mogućnost određuje način prikaza brojeva u dokumentima. Odaberite neku stavku s popisa.

Mogućnost je dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na arapskom jeziku.

 • Arapski Tu mogućnost odaberite da bi se brojevi prikazivali u obliku koji je poznat govornicima engleskog i drugih europskih jezika.

 • Hindski Tu mogućnost odaberite da bi se brojevi prikazivali u obliku poznatom govornicima arapskog i hindskog jezika.

 • Kontekst Tu mogućnost odaberite da bi se brojevi prikazivali u skladu sa standardima jezika okolnog teksta.

 • Sustav Tu mogućnost odaberite da bi se brojevi prikazivali u skladu s regionalnim postavkama na upravljačkoj ploči.

Nazivi mjeseci     Tom se mogućnošću određuje način na koji se zapadnjački (gregorijanski) nazivi mjeseci prikazuju u tekstu na arapskom jeziku. Odaberite stavku s popisa.

Mogućnost je dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na arapskom jeziku.

 • Arapski Tu mogućnost odaberite ako želite da se koriste izvorni arapski nazivi mjeseci.

 • Engleska transkripcija Tu mogućnost odaberite ako želite da se zapadnjački (gregorijanski) nazivi mjeseci ispišu arapskim pismom prema engleskom izgovoru.

 • Francuska transkripcija Tu mogućnost odaberite ako želite da se zapadnjački (gregorijanski) nazivi mjeseci ispišu arapskim pismom prema francuskom izgovoru.

Dijakritički znakovi     Ta mogućnost prikazuje dijakritičke znakove u dokumentu.

Mogućnost dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na jeziku u kojem se koriste dijakritički znakovi.

 • Za dijakritičke znakove koristi ovu boju Tu mogućnost odaberite da biste odredili boju u kojoj će se prikazati svi dijakritički znakovi, bez obzira na boju tih znakova u izvornom dokumentu. Boju odaberite na popisu.

Koristi font skice u prikazima skice i strukture      Tu mogućnost odaberite na računalima iznimno ograničenih resursa da biste ubrzali prikaz dokumenata na zaslonu.

 • Naziv     Odaberite font koji želite koristiti za skice dokumenata. Mogućnost je dostupna samo kada potvrdite okvir Koristi font skice u prikazima skice i strukture.

 • Veličina     Odaberite veličinu fonta skica u točkama. Mogućnost je dostupna samo kada potvrdite okvir Koristi font skice u prikazima skice i strukture.

Prikaz dokumenta     Ta mogućnost određuje smjer teksta u novim dokumentima.

Mogućnost je dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na jeziku s redoslijedom čitanja zdesna nalijevo.

 • Zdesna nalijevo Tu mogućnost odaberite da biste sadržaj dokumenata rasporedili zdesna nalijevo. Odlomci će tada, primjerice, započinjati na desnoj strani dokumenta, a tekst će se kretati nalijevo.

 • Slijeva nadesno Tu mogućnost odaberite da biste sadržaj dokumenata rasporedili slijeva nadesno. Odlomci će tada, primjerice, započinjati na lijevoj strani dokumenta, a tekst će se kretati nadesno.

Nadomještanje fonta     Kliknite da biste otvorili dijaloški okvir Nadomještanje fonta. Mogućnost služi za utvrđivanje koriste li se u aktivnom dokumentu fontovi koji nisu dostupni na računalu. Ako se u dokumentu koriste fontovi kojih nema na računalu, u ovome dijaloškom okviru možete odrediti zamjenski font.

Vrh stranice

Prikaz

Prikaži ovoliko nedavno otvorenih dokumenata     Unesite broj od 1 do 50 da biste odredili broj stavki koje će se prikazivati na popisu Nedavno korišteni dokumenti.

Napomena: Samo za prvih devet datoteka na popisu postoje tipkovni prečaci. Njih možete otvoriti tako da nakon pritiska na ALT + F pritisnite broj od 1 do 9.

Prikaži mjere u jedinicama     Odaberite mjernu jedinicu koju želite koristiti za vodoravno ravnalo i za mjere koje upisujete u dijaloške okvire.

Širina okna područja stila u prikazima skice i strukture     U okvir upišite pozitivni decimalni broj, npr. 0,5, da biste otvorili područje stila, u kojem se prikazuju nazivi stilova primijenjenih na tekst. Da biste zatvorili područje stila, unesite 0.

Prikaži mjere u širini znakova     Odaberite mjernu jedinicu koju želite koristiti za vodoravno ravnalo i za mjere koje upisujete u dijaloške okvire.

Mogućnost je dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na istočnoazijskim jezicima.

Prikaži piksele za HTML značajke     Tu mogućnost odaberite ako želite koristiti piksele kao zadanu mjernu jedinicu u dijaloškim okvirima koji se odnose na HTML značajke.

Prikaži sve prozore u programskoj traci     Tu mogućnost odaberite ako želite da se na programskoj traci sustava Microsoft Windows prikazuje jedna ikona za svaki otvoreni prozor programa iz sustava Microsoft Office. Ako poništite taj potvrdni okvir, na programskoj traci prikazivat će se jedna ikona za svaki otvoreni program.

Prikaži tipkovne prečace u zaslonskim opisima     Tu mogućnost odaberite ako želite da se u zaslonskim opisima prikazuju tipkovni prečaci.

Prikaži vodoravni klizač     Tu mogućnost odaberite ako želite da se pri dnu prozora dokumenta prikazuje vodoravni klizač.

Prikaži okomiti klizač     Tu mogućnost odaberite ako želite da se na bočnoj strani prozora dokumenta prikazuje okomiti klizač.

 • Lijevi klizač Tu mogućnost odaberite ako želite da se okomiti klizač prikazuje na lijevoj strani prozora dokumenta. Tu mogućnost koristite kada radite s dokumentima u kojima se uglavnom koristi tekst koji se piše zdesna nalijevo.

  Mogućnost je dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na jeziku s redoslijedom čitanja zdesna nalijevo.

Prikaži okomito ravnalo u prikazu rasporeda ispisa     Tu mogućnost odaberite da biste prikazali okomito ravnalo na bočnoj strani prozora dokumenta. Provjerite jeste li u grupi Prikaz/skrivanje u grupi Prikaz na vrpci, komponenti programa Korisničko sučelje Fluent za Microsoft Office, potvrdite okvir Ravnalo.

 • Prikaži desno ravnalo u prikazu izgleda ispisa Tu mogućnost odaberite ako želite da se okomito ravnalo prikazuje na desnoj strani prozora dokumenta.

  Mogućnost je dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na jeziku s redoslijedom čitanja zdesna nalijevo.

Optmiziraj položaj znakova za izgled umjesto čitljivosti      Tu mogućnost odaberite ako želite da se položaj znakova prikazuje točno kako će se izgledati u ispisanom dokumentu u odnosu na blokove teksta. Kad se mogućnost uključi, može doći do izobličenja razmaka između znakova. Da biste postigli najbolju čitljivost na zaslonu, isključite tu mogućnost.

Onemogući hardversko ubrzanje grafike    Tu mogućnost odaberite ako ne želite koristiti grafičku karticu računala za prikaz trodimenzionalnih oblika, efekata oblika i tekstnih efekata.

Vrh stranice

Ispis

Koristi kvalitetu skice     Tu mogućnost odaberite ako želite ispisati dokument s minimalnim oblikovanjem, čime se može ubrzati postupak ispisa. Mnogi pisači ne podržavaju tu funkciju.

Ispiši u pozadini     Tu mogućnost odaberite ako dokumente želite ispisivati u pozadini, što vam omogućuje nastavak rada tijekom ispisa. Za tu je mogućnost potrebno više slobodne memorije da biste mogli istodobno ispisivati i raditi. Ako rad na dokumentu tijekom ispisa postane neprihvatljivo spor, isključite tu mogućnost.

Ispiši stranice obrnutim redoslijedom     Tu mogućnost odaberite ako stranice želite ispisivati obrnutim redoslijedom, tj. od posljednje stranice dokumenta. Nemojte koristiti tu mogućnost prilikom ispisa omotnica.

Ispiši XML oznake     Tu mogućnost odaberite da biste ispisali XML oznake za XML elemente primijenjene na XML dokument. Dokumentu mora biti pridružena shema te morate primijeniti elemente navedene u toj shemi. Oznake se prikazuju na ispisanom dokumentu.

Ispis kodova polja umjesto njihovih vrijednosti     Tu mogućnost odaberite da biste ispisali kodove polja umjesto rezultata polja , npr. { TIME @\"MMMM, d, GGGG" } umjesto 4. veljače 2008.

Dopusti ažuriranje polja koja sadrži evidentirane promjene prije ispisa    Tu mogućnost odaberite kad želite biti sigurni da će se kodovi polja umetnuti dok je bilo uključeno evidentiranje promjena ispisati kao promijenjeni tekst.

Ispiši na prednjoj strani lista za obostrani ispis     Tu mogućnost odaberite ako želite ispisati prednju stranu svakog lista kad koristite pisač bez mogućnosti obostranog ispisivanja. Stranice će se ispisivati obrnutim redoslijedom da bi se pravilno ispisale kad preokrenete snop papira.

Ispiši na stražnjoj strani lista za obostrani ispis     Tu mogućnost odaberite ako želite ispisati stražnju stranu svakog lista kad koristite pisač bez mogućnosti obostranog ispisivanja. Stranice će se ispisivati uzlaznim redoslijedom da bi se slagale sa snopom papira ispisanim obrnutim redoslijedom na prednjoj strani.

Skaliraj sadržaj na veličinu papira A4 ili 8,5 x 11 inča     Tu mogućnost odaberite ako želite da se dokumenti namijenjeni za veličinu papira 8,5 x 11 inča automatski prilagode veličini papira A4, a da se dokumenti namijenjeni za veličinu papira A4 automatski prilagode za papir veličine 8,5 x 11 inča. Mogućnost ima utjecaja samo ako papir veličine A4 papir ili 8,5 x 11 inča u pisaču nije podudaran s veličinom papira postavljenom na kartici Izgled stranice programa Word. Mogućnost utječe samo na ispis, a ne i na oblikovanje.

Zadana ladica     Ta mogućnost prikazuje ladicu pisača koja se koristi po zadanom. Da bi se koristila ona koja je postavljena na pisaču, odaberite Koristi postavke pisača. Da biste odabrali neku određenu ladicu, odaberite je na popisu. Mogućnosti na popisu ovise o konfiguraciji pisača.

Vrh stranice

Tijekom ispisivanja dokumenta

Tijekom ispisivanja dokumenta     Odaberite dokument na koji želite da se primjenjuju postavke ispisa. Na popisu odaberite naziv već otvorenog dokumenta ili Svi novi dokumenti da bi se postavka primijenila na sve dokumente koje ćete ubuduće stvarati.

Ispiši PostScript preko teksta     Tu mogućnost odaberite ako želite da se ispiše PostScript kod kada dokument sadrži polja PRINT.

Ispiši samo podatke iz obrasca     Tu mogućnost odaberite ako želite da se ispišu samo podaci uneseni u internetski obrazac, a ne i obrazac.

Vrh stranice

Spremanje

Upitaj prije spremanja predloška Obično     Tu mogućnost odaberite ako želite da vam se prilikom zatvaranja programa Word prikaže poruka s upitom želite li spremiti promjene unesene u zadani predložak. Budući da će promjene zadanog predloška utjecati na sve nove dokumente koje ubuduće stvorite, preporučujemo da uključite upozorenja o promjeni predloška. Ako poništite potvrdni okvir, promjene će se spremiti automatski bez upita.

Uvijek stvori sigurnosnu kopiju     Tu mogućnost odaberite ako želite da se prilikom svakog spremanja dokumenta stvori njegova sigurnosna kopija. Svaka nova sigurnosna kopija zamijenit će prethodnu. Word će nazivu datoteke pridodati izraz "Sigurnosna kopija" i primijeniti datotečni naziv .wbk na sve sigurnosne kopije. Sigurnosne kopije spremaju se u istu mapu kao i izvorni dokument.

Kopiraj datoteke spremljene na udaljenim mjestima na računalo i ažuriraj udaljenu datoteku pri spremanju     Tu mogućnost odaberite ako želite da se privremeno spremi lokalna kopija datoteke koja je inače pohranjena na mrežnom ili uklonjivom pogonu. Kada spremite lokalnu kopiju, Word će spremiti promjene u izvornu kopiju. Ako izvorna datoteka nije dostupna, Word će zatražiti da spremite datoteku na drugo mjesto da ne biste izgubili podatke.

Dopusti spremanje u pozadini     Tu mogućnost odaberite da bi se dokument spremao dok vi nastavljate s radom. Dok Word sprema dokument u pozadini, na traci stanja prikazivat će se mjerač tijeka.

Vrh stranice

Očuvanje vjernosti sadržaja pri zajedničkom korištenju dokumenta s drugima

Očuvanje vjernosti sadržaja pri zajedničkom korištenju dokumenta s drugima     Odaberite dokument na koji želite da se postavke primjenjuju. Na popisu odaberite naziv već otvorenog dokumenta ili Svi novi dokumenti da bi se postavka primijenila na sve dokumente koje ćete ubuduće stvarati.

Spremi podataka obrasca kao razgraničenu tekstnu datoteku     Tu mogućnost odaberite ako želite podatke unesene u internetski obrazac spremiti kao jednu datoteku u obliku običnog teksta razdvojenog tabulatorom. Sadržaj te datoteke može zatim uvesti u bazu podataka.

Ugradi jezične podatke     Tu mogućnost odaberite da biste spremili jezične podataka, kao što su govor i rukopisni tekst.

Vrh stranice

Općenito

Povratne informacije sa zvukom     Tu mogućnost odaberite ako želite dodati zvuk u određene radnje ili događaje programa Word i drugih programa sustava 2007 Microsoft Office. Word, primjerice, može reproducirati zvuk kad završi neki postupak. Da biste promijenili zvuk povezan s određenim događajem, otvorite mapu zvukova i audiouređaja na upravljačkoj ploči. Za reprodukciju većine zvukova potrebna je zvučna kartica.

Animirane povratne informacije     Tu mogućnost odaberite ako želite animirati pomicanje pokazivača u programu Word i drugim programima sustava Office. Mogućnost uključuje animaciju pokazivača i za radnje kao što su ispis, spremanje, automatsko oblikovanje te za operacije traženja i zamjene.

Potvrdi pretvaranje oblika datoteke po otvaranju     Tu mogućnost odaberite da biste odabrali pretvornik datoteka koji Word koristi za otvaranje datoteka stvorenih u drugom programu. Ako želite da Word automatski odabere pretvornik, poništite potvrdni okvir.

Ažuriraj automatske veze pri otvaranju     Tu mogućnost odaberite ako želite da se sadržaj povezan s drugim datotekama automatski ažurira svaki put kad otvorite dokument.

Dopusti otvaranje dokumenta u prikazu skice     Tu mogućnost odaberite ako želite dokument otvarati u prikazu skice.

Napomena: Da bi se dokument po zadanom otvarao u prikazu skice, morate uključiti ovu mogućnost, a zatim na kartici Prikaz u grupi Prikazi dokumenta kliknuti Skica. Unesite neku promjenu u dokument pa ga spremite.

Omogući ponovno numeriranje u pozadini     Tu mogućnost odaberite ako želite da se brojevi stranica u dokumentima automatski ponovno postavljaju tijekom rada. Mogućnost je dostupna samo u prikazima skice i strukture. Ako poništite taj potvrdni okvir, brojevi stranica (prikazani na traci stanja) neće se ažurirati dok ne prijeđete na prikaz rasporeda za ispis.

Prikaži pogreške korisničkog sučelja za dodatak     Tu mogućnost odaberite ako želite da se prikazuju poruke o pogreškama programa koji služe za prilagodbu korisničkog sučelja. Mogućnost je osobito korisna za autore softvera jer sadrži informacije za otklanjanje programskih pogrešaka iz prilagodbi korisničkog sučelja.

Prikaži sadržaje koje su na web-mjesto Office.com poslali korisnici    Tu mogućnost odaberite ako želite da vam se uz sadržaje koji nudi Microsoft Office prikazuju i predlošci te slike koje su stvorili korisnici.

Poštanska adresa     Upišite adresu koju želite da Word koristi kao zadanu povratnu adresu za omotnice i pisma.

Mjesta datoteka     Kliknite da biste vidjeli zadano mjesto za pohranu dokumenata, predložaka i drugih stavki koje stvarate i koristite u programu Word. U dijaloškom okviru Mjesta datoteka kliknite stavku koju želite promijeniti, a zatim kliknite Izmjena da biste postavili novo zadano mjesto.

Zadana mjesta za predloške i polazna mapa smatraju se pouzdanim mjestima. Ako ih premjestite, provjerite je li nova mapa sigurno mjesto.

Web-mogućnosti     Kliknite ovo da biste otvorili dijaloški okvir Web-mogućnosti. U dijaloškom okviru postavite mogućnosti korištenja programa Word za stvaranje web-stranica.

Vrh stranice

Kompatibilnost

Dokumenti programa Word 6.0/95 na engleskom jeziku     Ta mogućnost određuje preference za pretvaranje teksta. Starije verzije programa Word katkad su se koristile u kombinaciji s programima drugih proizvođača čija je namjena bila omogućiti podršku za kineski ili korejski u verzijama sustava Microsoft Windows na engleskom jeziku. Ako se zbog upotrebe tih dodataka tekst u dokumentu koji pokušavate otvoriti ne prikazuje pravilno, pomoću ovih mogućnosti možete pretvoriti dokument i omogućiti pravilan prikaz teksta. Kad uspješno otvorite datoteku, ne zaboravite mogućnost vratiti na postavku Otvori uobičajeno jer se u suprotnom pravilno spremljene datoteke možda neće pravilno otvarati.

Mogućnost je dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na istočnoazijskim jezicima.

 • Sadrži azijski tekst Tu mogućnost odaberite ako znate da dokument sadrži tekst na istočnoazijskim jezicima da bi se pravilno prikazivao.

 • Otvori uobičajeno Tu mogućnost odaberite nakon uspješnog otvaranja datoteke i pravilnog prikaza teksta.

 • Automatsko prepoznavanje azijskog teksta Tu mogućnost odaberite ako niste sigurni sadrži li dokument tekst na istočnoazijskim jezicima. Word će pokušati otkriti istočnoazijski tekst te ga pravilno prikazati.

Vrh stranice

Mogućnosti kompatibilnosti za

Mogućnosti kompatibilnosti za     Odaberite dokument na koji će se postavke primjenjivati. Na popisu odaberite naziv već otvorenog dokumenta ili Svi novi dokumenti da bi se postavka primijenila na sve dokumente koje ćete ubuduće stvarati.

Rasporedi elemente dokumenta kao da je stvoren u programu     Odaberite program za obradu teksta koji očekujete da će se koristiti za otvaranje dokumenta. Postavke na popisu Mogućnosti rasporeda mijenjaju se ovisno o odabranom programu za obradu teksta. Da biste odredili vlastitu konfiguraciju postavki, odaberite Prilagođeno.

Mogućnosti rasporeda     Popis mogućnosti za raspoređivanje elemenata dokumenta. Potvrdite okvire uz željene mogućnosti.

Vrh stranice

Važno:  Office 2007 više nije poduprt. Nadogradite na Microsoft 365 da biste radili bilo gdje s bilo kojeg uređaja i nastavili primati podršku.

Odmah nadogradite

Da biste odabrali napredne mogućnosti programa Word, kliknite Gumb Microsoft Office Naredba Zaustavi snimanje u grupi Kôd na kartici Programiranje > Mogućnosti programa Word, a zatim u lijevom oknu odaberite Napredno.

Sadržaj članka

Mogućnosti uređivanja

Tekst koji se upisuje zamjenjuje označeni tekst     Tu mogućnost odaberite ako želite da se prilikom upisivanja teksta izbriše odabrani tekst. Ako poništite potvrdni okvir, Microsoft Office Word umetat će novi tekst prije odabranog teksta i neće ga izbrisati.

Pri odabiru automatski označi cijelu riječ     Tu mogućnost odaberite da bi se prilikom odabira dijela jedne riječi, a zatim dijela sljedeće riječi odabrale cijele riječi. Ako uključite tu mogućnost, Word će ujedno prilikom dvoklika na riječ odabirati riječ i razmak koji slijedi iza nje.

Omogući povlačenje i ispuštanje teksta     Tu mogućnost odaberite ako želite da se odabrani tekst može premještati ili kopirati povlačenjem. Da biste premjestili tekst, odaberite ga, a zatim ga povucite na novo mjesto. Da biste kopirali tekst, odaberite ga, a zatim držite tipku CTRL dok ga povlačite na novo mjesto.

Koristi CTRL + klik za otvaranje hiperveze     Tu mogućnost odaberite ako želite lakše uređivati tekst hiperveza. Kada je mogućnost odabrana, potrebno je pritisnuti CTRL prilikom klika na vezu da bi se veza aktivirala. Kada je ta mogućnost isključena, klikom na vezu Word otvara mjesto veze, čime se otežava uređivanje teksta veze.

Pri umetanju samooblika automatski stvori područje za crtanje     Tu mogućnost odaberite da biste postavili područje crtanja oko crtežnih objekata, rukopisnih crteža i rukopisnog teksta kad ga umetnete u dokument. Područje crtanja olakšava smještaj crtežnih objekata i slika te njihovo zajedničko premještanje.

Koristi pametno označavanje odlomka     Tu mogućnost odaberite ako želite da se prilikom odabira cijelog odlomka odabere znak odlomka. Ako odabirom obuhvatite znak odlomka, prilikom izrezivanja i lijepljenja neće ostati prazan odlomak, a oblikovanje će se automatski zadržati s odlomkom.

Koristi pametni pokazivač     Tu mogućnost odaberite ako želite da se pokazivač pomiče dok pomičete prikaz prema gore ili dolje. Kad pritisnete tipku sa STRELICOM LIJEVO, DESNO, GORE ili DOLJE nakon pomicanja prikaza, pokazivač će reagirati na trenutno prikazanoj stranici, a ne sa svojeg prethodnog položaja.

Koristi tipku Insert za kontrolu pisanja preko postojećeg teksta     Tu mogućnost odaberite ako želite pritiskom na tipku INSERT uključivati i isključivati način rada za pretipkavanje.

 • Koristi pisanje preko postojećeg teksta     Tu mogućnost odaberite ako želite da se tijekom pisanja zamjenjuje postojeći tekst znak po znak. Ako je uključena mogućnost Koristi tipku Insert za kontrolu pisanja preko postojećeg teksta, ovu mogućnost možete uključiti odnosno isključiti pritiskom na INSERT.

Dodaj dvostruke navodnike za hebrejsko abecedno numeriranje     Tu mogućnost odaberite ako želite da se u numeriranje dodaju dvostruki navodnici (") .

Mogućnost je dostupna samo ako je za uređivanje teksta omogućen hebrejski.

Upitaj za ažuriranje stila     Tu mogućnost odaberite ako želite da vam se prikaže upit kad izravno mijenjate tekst na koji je primijenjen stil, a zatim ponovno primijenite stil na izmijenjeni tekst. Na upit možete ažurirati stil na temelju nedavnih promjena ili ponovno primijeniti oblikovanje stila.

Za popise s grafičkim oznakama ili brojevima koristi običan stil     Tu mogućnost odaberite ako želite da ste stilovi popisa temelje na stilu odlomka Normalno, a ne na stilu Popis odlomka.

Zadrži evidenciju oblikovanja     Tu mogućnost odaberite za evidentiranje oblikovanja tijekom upisivanja. Tako ćete isto oblikovanje lako primijeniti negdje drugdje. Ova mogućnost mora biti uključena da biste mogli koristiti naredbu Odaberi slično oblikovani tekst na izborničkom prečacu koji se prikazuje kad desnom tipkom miša kliknete odabrani tekst. Da biste prikazali popis korištenog oblikovanja, kliknite naredbu Mogućnosti u oknu Stil, a zatim potvrdite okvire Oblikovanje na razini odlomka, Oblikovanje fonta i Oblikovanje grafičkih oznaka i numeriranja.

 • Obilježi nedosljednosti oblikovanja     Tu mogućnost odaberite da biste oblikovanja označili valovitom plavom podcrtom kad je slično, ali ne i isto, kao drugo oblikovanje u dokumentima. Da biste mogli koristiti tu mogućnost, morate potvrditi i okvir Zadrži evidenciju oblikovanja.

Omogući značajku " klikni i tipkaj"     Tu mogućnost odaberite ako želite tekst, grafiku, tablicu ili druge stavke u prazno područje dokumenta umetnuti tako da dvokliknete to prazno područje. Značajka "klikni i tipkaj" automatski umeće odlomke i primjenjuje poravnanje koje je potrebno da bi se stavka smjestila na dvokliknuto mjesto. Značajka je dostupna samo u prikazu rasporeda ispisa i u prikazu web-rasporeda.

 • Zadani stil odlomka Odaberite stil koji se primjenjuje na tekst kad koristite značajku "klikni i tipkaj".

Kretanje pokazivača     Ta mogućnost određuje smjer u kojem se pokazivač pomiče kada na tipkovnici pritišćete tipke sa strelicama.

Mogućnost je dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na jeziku s redoslijedom čitanja zdesna nalijevo.

 • Logičko Tu mogućnost odaberite ako želite da se pokazivač pomiče u smjeru teksta na kojem se nalazi. Kada se tipkama sa strelicom, primjerice, pomičete po arapskom, a zatim po hrvatskom tekstu u istoj rečenici, pokazivač će se pomicati zdesna ulijevo po arapskom tekstu, a zatim će na hrvatskoj riječi početi od krajnjeg lijevog slova te se dalje kretati slijeva udesno.

 • Vizualno Tu mogućnost odaberite ako želite da se pokazivač pomakne na sljedeći znak prema vizualnom redoslijedu. Ako se tipkama sa strelicom, primjerice, pomičete zdesna ulijevo po arapskom, a zatim po engleskom tekstu u istoj rečenici, pokazivač će se pomicati zdesna ulijevo bez obzira na smjer teksta.

Vizualni odabir pokazivača     Ta mogućnost određuje kako se odabire tekst prilikom proširivanja odabira.

Mogućnost je dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na jeziku s redoslijedom čitanja zdesna nalijevo.

 • Blok Tu mogućnost odaberite ako želite da se tekst prelama iz retka u redak dok ga odabirete prema dolje, a da odabrani reci budu iste širine.

 • Neprekinuto Tu mogućnost odaberite ako želite da se tekst prelama iz retka u redak dok ga odabirete prema dolje, a da se širina posljednjeg retka u bloku mijenja.

Koristi provjeru niza     Tu mogućnost odaberite da biste provjerili nalazi li se upravo uneseni znak na točnom mjestu da bi se koristio kao naglasak, dijakritički znak ili znak za samoglasnik koji se smješta iznad, ispod, prije ili nakon suglasnika kojemu je pridružen.

Mogućnost je dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na složeno pisanim jezicima.

 • Tipkaj i zamijeni Tu mogućnost odaberite ako želite prethodno uneseni znak zamijeniti znakom koji unosite kada ta dva znaka ne mogu stajati zajedno u istome nizu teksta.

Azijski fontovi vrijede i za latinični tekst     Tu mogućnost odaberite da biste latinične znakove promijenili u odabrani azijski font kada na odabrani tekst primijenite azijski font. Potvrdni okvir poništite ako želite da latinični znakovi ostanu na latinici kad na ostatak dokumenta primijenite azijski font.

Mogućnost je dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na istočnoazijskim jezicima.

Automatski prebaci tipkovnicu na jezik okolnog teksta     Tu mogućnost odaberite ako želite jezik tipkovnice i font promijeniti u skladu s jezikom teksta na kojem se nalazi pokazivač. Ako poništite tu mogućnost, promijenit će se samo font.

Ta je mogućnost dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na istočnoazijskim jezicima i samo ako je na računalo instaliran uređivač načina unosa (IME) za istočnoazijske znakove.

Koristi naslijeđe načina IME za omogućavanje načina pretipkavanja     Tu mogućnost odaberite ako želite dopustiti da znakovi koje upisujete mijenjaju postojeće znakove (pisanje preko postojećeg teksta) dok koristite uređivač načina unosa (IME) na računalu s operacijskim sustavom Microsoft Windows XP. Ako je Word instaliran na računalu sa sustavom Windows Vista, ta se mogućnost ne prikazuje jer je način rada za pisanje preko postojećeg teksta automatski podržan.

Ta je mogućnost dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na istočnoazijskim jezicima i samo ako je instaliran uređivač načina unosa (IME) za unos istočnoazijskih znakova.

Kontrola IME aktivna     Tu mogućnost odaberite da biste pokrenuli uređivač načina unosa (IME). Da biste zaustavili IME, poništite potvrdni okvir.

Ta je mogućnost dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na istočnoazijskim jezicima i samo ako je na računalo instaliran uređivač načina unosa (IME) za istočnoazijske znakove.

IME poravnanje     Tu mogućnost odaberite da biste koristili sučelja za prirodni jezik na računalima na kojima je omogućen IME.

Ta je mogućnost dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na istočnoazijskim jezicima i samo ako je na računalo instaliran uređivač načina unosa (IME) za istočnoazijske znakove.

IME postavke     Klikom otvorite dijaloški okvir Svojstva IME naziva. U tom dijaloškom okviru postavite ili promijenite mogućnosti teksta, tipkovnice, konverzije znakova te ostale mogućnosti za aktivni IME.

Ta je mogućnost dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na istočnoazijskim jezicima i samo ako je na računalo instaliran uređivač načina unosa (IME) za istočnoazijske znakove.

Vrh stranice

Izrezivanje, kopiranje i lijepljenje

Lijepljenje unutar istog dokumenta     Ta mogućnost prikazuje zadano ponašanje prilikom lijepljenja sadržaja u isti dokument iz kojeg ste ga kopirali. Na padajućem popisu odaberite nešto od sljedećeg:

 • Zadrži izvorno oblikovanje (zadano)      Uz tu se mogućnost zadržavaju znakovi i izravno oblikovanje primijenjeno na kopirani tekst. Izravno oblikovanje obuhvaća karakteristike kao što su veličina fonta, kurziv ili drugo oblikovanje koje nije uvršteno u stil odlomka.

 • Uskladi s odredišnim oblikovanjem     Uz tu se mogućnost odbacuje većina oblikovanja primijenjenog izravno na kopirani tekst, ali se zadržava oblikovanje koje se smatra isticanjem, kao što su podebljano ili kurziv, ako se primjenjuje samo na dio odabranog teksta. Tekst preuzima stilske značajke odlomka u koji je zalijepljen. Tekst preuzima i sve izravno oblikovanje ili stilska svojstva znakova onog teksta koji prethodi pokazivaču prilikom lijepljenja teksta.

 • Zadrži samo tekst     Uz tu se mogućnost odbacuju svi elementi oblikovanja, kao i svi elementi koji nisu tekstni, kao što su slike i tablice. Tekst preuzima stilske karakteristike odlomka u koji je zalijepljen i preuzima sve direktno oblikovanje i stilska svojstva znakova onog teksta koji prethodi pokazivaču prilikom lijepljenja teksta. Grafički se elementi odbacuju, a tablice se pretvaraju u skup odlomaka.

Lijepljenje između dokumenata     Ova mogućnost prikazuje zadano ponašanje prilikom lijepljenja sadržaja kopiranog iz drugog dokumenta u programu Word. Na padajućem popisu odaberite nešto od sljedećeg:

 • Zadrži izvorno oblikovanje (zadano)     Uz tu se mogućnost zadržava oblikovanje primijenjeno na kopirani tekst. Definicija stila povezana s kopiranim tekstom kopira se u odredišni dokument.

 • Uskladi s odredišnim oblikovanjem     Uz tu se mogućnost odbacuje većina oblikovanja primijenjenog izravno na kopirani tekst, ali se zadržava oblikovanje koje se smatra isticanjem, kao što su podebljanje ili kurziv, ako je primijenjeno samo na dio odabranog teksta. Tekst preuzima stilske značajke odlomka u koji je zalijepljen. Tekst preuzima i sve izravno oblikovanje ili stilska svojstva znakova onog teksta koji prethodi pokazivaču prilikom lijepljenja teksta.

 • Zadrži samo tekst     Uz tu se mogućnost odbacuju svi elementi oblikovanja, kao i svi elementi koji nisu tekstni, kao što su slike i tablice. Tekst preuzima stilske karakteristike odlomka u koji je zalijepljen i preuzima sve direktno oblikovanje i stilska svojstva znakova onog teksta koji prethodi pokazivaču prilikom lijepljenja teksta. Grafički se elementi odbacuju, a tablice se pretvaraju u skup odlomaka.

Lijepljenje između dokumenata kad su definicije stilova u sukobu     Ta mogućnost prikazuje zadano ponašanje prilikom lijepljenja sadržaja kopiranog iz drugog dokumenta u programu Word kad je stil primijenjen na kopirani tekst drukčije definiran u dokumentu u koji se tekst lijepi. Na padajućem izborniku odaberite nešto od sljedećeg:

 • Zadrži izvorno oblikovanje (zadano)     Uz tu se mogućnost zadržava izgled kopiranog teksta tako što se na zalijepljeni tekst primjenjuje normalni stil i izravno oblikovanje. Izravno oblikovanje obuhvaća karakteristike kao što su veličina fonta, kurziv ili drugo oblikovanje, čime se oponaša definicija stila kopiranog teksta.

 • Koristi odredišne stilove (zadano)     Ta mogućnost zadržava naziv stila povezan s kopiranim tekstom, ali koristi definiciju stila dokumenta u koji se tekst zalijepite. Primjerice, tekst naslova 1 kopirate iz jednog dokumenta u drugi. U jednom dokumentu Naslov 1 definira se kao podebljano iz zraka, 14-točka i u dokumentu u kojem zalijepite tekst, Naslov 1 definiran je kao Podebljano za Cambria, 16-točka. Kada koristite mogućnost Koristi odredišne stilove, zalijepljeni tekst koristi stil Naslov 1 koji je definiran kao podebljani font Cambria od 16 točaka.

 • Uskladi s odredišnim oblikovanjem     Uz tu se mogućnost odbacuje definicija stila i većina oblikovanja primijenjenog izravno na kopirani tekst, ali se zadržava oblikovanje koje se smatra isticanjem, kao što su podebljanje ili kurziv, ako se primjenjuje samo na dio odabranog teksta. Tekst preuzima definiciju stila iz dokumenta u koji se lijepi.

 • Zadrži samo tekst     Uz tu se mogućnost odbacuju svi elementi oblikovanja, kao i svi elementi koji nisu tekstni, kao što su slike i tablice. Tekst preuzima stilske karakteristike odlomka u koji je zalijepljen i preuzima sve direktno oblikovanje i stilska svojstva znakova onog teksta koji prethodi pokazivaču prilikom lijepljenja teksta. Grafički se elementi odbacuju, a tablice se pretvaraju u skup odlomaka.

Lijepljenje iz drugih programa     Ta mogućnost prikazuje zadano ponašanje prilikom lijepljenja sadržaja kopiranog iz drugog programa. Na padajućem izborniku odaberite nešto od sljedećeg:

 • Zadrži izvorno oblikovanje (zadano)     Uz tu se mogućnost zadržava oblikovanje kopiranog teksta.

 • Uskladi s odredišnim oblikovanjem     Uz tu se mogućnost odbacuje većina oblikovanja primijenjenog izravno na kopirani tekst, ali se zadržava oblikovanje koje se smatra isticanjem, kao što su podebljanje ili kurziv, ako je primijenjeno samo na dio odabranog teksta. Tekst preuzima stilske značajke odlomka u koji je zalijepljen. Tekst preuzima i sve karakteristike izravnog oblikovanja teksta koji prethodi pokazivaču prilikom lijepljenja teksta.

 • Zadrži samo tekst     Uz tu se mogućnost odbacuju svi elementi oblikovanja, kao i svi elementi koji nisu tekstni, kao što su slike i tablice. Tekst preuzima stilske karakteristike odlomka u koji je zalijepljen i preuzima sve direktno oblikovanje i stilska svojstva znakova onog teksta koji prethodi pokazivaču prilikom lijepljenja teksta. Grafički se elementi odbacuju, a tablice se pretvaraju u skup odlomaka.

Umetni/zalijepi slike kao     Ta mogućnost prikazuje kako Word umeće slike u odnosu na tekst u dokumentu. Slike možete umetnuti u istu razinu s tekstom, možete dopustiti micanje slika s tekstom ili tekst možete prelamati oko, ispred ili iza slike. Na padajućem izborniku odaberite nešto od sljedećeg:

 • U ravnini s tekstom     Tom se mogućnošću grafika u tekst umeće kao da je tekst. To je zadana mogućnost. Grafika se pomiče kako dodajete ili brišete tekst. Možete je povući da biste je premjestili jednako kao što povlačite tekst.

 • Kvadrat     Tom se mogućnošću tekst prelama sa svih strana kvadrata oko grafičkog elementa. Grafički se element ne pomiče kako dodajete ili brišete tekst, ali ga možete povući da biste mu promijenili mjesto.

 • Tik uz     Tom se mogućnošću tekst prelama oko grafičkog elementa u nepravilnom obliku koji okružuje sliku. Grafički se element ne pomiče kako dodajete ili brišete tekst, ali ga možete povući da biste mu promijenili mjesto.

 • Iza teksta     Uz ovu se mogućnost grafički element umeće u tekst tako da pluta na vlastitom sloju iza teksta. Oko grafičkog elementa nema obruba. Grafički se element ne pomiče prilikom dodavanja ili brisanja teksta, ali se može povlačiti radi premještanja.

 • Ispred teksta     Uz ovu se mogućnost grafički element umeće u tekst tako da pluta na vlastitom sloju ispred teksta. Oko grafičkog elementa nema obruba. Grafički se element ne pomiče prilikom dodavanja ili brisanja teksta, ali se može povlačiti radi premještanja.

 • Preko     Tom se mogućnošću tekst prelama oko grafičkog elementa te popunjava i prostor nastao uslijed konkavnih oblika, kao što je mladi mjesec. Grafički se element ne pomiče kako dodajete ili brišete tekst, ali ga možete povući da biste mu promijenili mjesto.

 • Gore i dolje     Tom mogućnošću sprječavate prelamanje teksta oko grafičkog elementa. Grafički se element ne pomiče kako dodajete ili brišete tekst, ali ga možete povući da biste mu promijenili mjesto

Pri lijepljenju teksta zadrži grafičke oznake i brojeve pomoću mogućnosti Zadrži samo tekst     Tu mogućnost odaberite ako želite numeriranje i grafičke oznake pretvoriti u tekstne simbole.

Za lijepljenje koristi tipku Insert     Tu mogućnost odaberite ako sadržaj iz međuspremnika sustava Office želite u dokument zalijepiti pomoću tipke INSERT.

Prikaži gumbe mogućnosti lijepljenja     Tu mogućnost odaberite ako želite da se prilikom lijepljenja sadržaja prikaže gumb Mogućnosti lijepljenja. Pomoću gumba Lijepljenje sadržaja možete nadjačati ili izmijeniti postavke iz ovog odjeljka dijaloškog okvira Mogućnosti programa Word.

Koristi pametno izrezivanje i lijepljenje     Tu mogućnost odaberite ako želite omogućiti automatsko prilagođavanje oblikovanja tijekom lijepljenja teksta. Kada potvrdite taj okvir, klikom na Postavke možete postaviti dodatne mogućnosti lijepljenja.

 • Postavke     Kliknite tu mogućnost da biste otvorili dijaloški okvir Postavke. U dijaloškom okviru možete odrediti zadano ponašanje prilikom lijepljenja, izrezivanja i lijepljenja teksta. Zadano ponašanje možete nadjačati pomoću gumba Mogućnosti lijepljenja koji se prikazuje kad sadržaj iz međuspremnika zalijepite u dokument. Gumb je dostupan samo kad je uključena mogućnost Koristi pametno izrezivanje i lijepljenje.

  • Koristi zadane mogućnosti za     Kliknite neku stavku na popisu da biste odabrali neku od konfiguracija mogućnosti u tom dijaloškom okviru. Da biste odabrali vlastitu konfiguraciju mogućnosti, na popisu kliknite Prilagođeno.

  • Automatski podesi razmak rečenica i riječi     Tu mogućnost odaberite ako želite prilikom brisanja teksta ukloniti višak bjelina ili pak dodati potrebne bjeline prilikom lijepljenja teksta iz međuspremnika.

  • Pri lijepljenju podesi razmak odlomaka     Tu mogućnost odaberite ako želite spriječiti stvaranje praznih odlomaka i nedosljednosti u razmacima između odlomaka.

  • Podesivo oblikovanje i poravnavanje pri lijepljenju     Tu mogućnost odaberite da biste imali nadzor nad oblikovanjem i poravnanjem tablica. Kada je odabrana ta mogućnost, pojedinačne se ćelije tablice lijepe kao tekst, dijelovi tablice lijepe se kao redci u postojeću tablicu (a ne kao ugniježđena tablica), a prilikom dodavanja tablice u postojeću tablicu zalijepljena se tablica prilagođava tako da se podudara s postojećom.

  • Djelovanje pametnog stila     Odabir ove mogućnosti nema nikakvog učinka. Da biste precizno prilagodili stilove prilikom lijepljenja sadržaja, koristite mogućnosti lijepljenja u odjeljku Izrezivanje, kopiranje i lijepljenje rubrike Napredno u mogućnostima.

  • Spoji oblikovanje pri lijepljenju iz programa Microsoft Office PowerPoint     Tu mogućnost odaberite da biste imali nadzor nad rezultatima lijepljenja sadržaja iz prezentacije u programu PowerPoint. Kada je mogućnost odabrana, na zalijepljeni se tekst primjenjuje oblikovanje okolnog teksta ili tablice, na zalijepljeni se popis primjenjuje zadnji korišteni stil popisa, popisa s grafičkim oznakama ili numeriranog popisa, a elementi kao što su tablice, hiperveze, slike, OLE objekti i oblici izgledaju isto kao i u izvornom dokumentu programa PowerPoint.

  • Prilagodi oblikovanje pri lijepljenju iz programa Microsoft Office Excel     Tu mogućnost odaberite da biste imali nadzor nad rezultatima lijepljenja podataka iz programa Excel. Ako je mogućnost uključena, zalijepljeni se podaci smještaju u tablicu, a grafikoni se lijepe kao slike, a ne kao OLE objekti.

  • Spoji zalijepljene popise s okolnim popisima     Tu mogućnost odaberite ako prilikom lijepljenja stavki na popis te stavke želite oblikovati kao stavke na popisu u koji ste ih zalijepili.

Vrh stranice

Prikaz sadržaja dokumenta

Prikaži pozadinske boje i slike u prikazu rasporeda ispisa     Tu mogućnost odaberite da biste prikazali boje pozadine i slike.

Prikaži prelomljeni tekst unutar prozora dokumenta     Tu mogućnost odaberite kada želite da se tekst prelama tako da stane u prozor dokumenta da bi ga bilo lakše čitati na zaslonu.

Prikaži rezervirana mjesta slika     Tu mogućnost odaberite kada želite da se umjesto slika u dokumentu prikazuju prazni okviri. Time se ubrzava pomicanje po dokumentu koji sadrži mnogo slika.

Prikaži crteže i tekstne okvire na zaslonu     Tu mogućnost odaberite kada želite da se u prikazu rasporeda ispisa ili prikazu web-rasporeda prikazuju objekti stvoreni pomoću alata za crtanje u programu Word. Ako želite sakriti crteže i tako eventualno ubrzati prikaz dokumenata s mnogo crteža, poništite taj okvir. Crteži će se ispisivati bez obzira na to je li potvrdni okvir potvrđen ili poništen.

Prikaži animaciju teksta     Tu mogućnost odaberite kada želite da se na zaslonu prikazuju animacije teksta. Poništite potvrdni okvir da biste vidjeli kako će tekst izgledati prilikom ispisa.

Tu mogućnost koristite kada prikazujete animirani tekst u dokumentima programa Word stvorenima u verziji starijoj od verzije Word 2007. Trenutna verzija programa Word više ne sadrži mogućnost stvaranja animiranog teksta.

Prikaži kontrolne znakove     Tu mogućnost odaberite ako želite da se prikazuju kontrolni znakovi zdesna nalijevo.

Mogućnost je dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na jeziku s redoslijedom čitanja zdesna nalijevo.

Prikaži knjižne oznake     Tu mogućnost odaberite ako želite da se na zaslonu prikazuju knjižne oznake. Ako nekoj stavci dodijelite knjižnu oznaku, stavka s knjižnom oznakom prikazivat će se u uglatim zagradama ([…]). Ako knjižnu oznaku dodijelite nekom mjestu, knjižna oznaka prikazuje se u obliku I-crte. Zagrade i U-crta neće se prikazivati u ispisanim dokumentima.

Prikaži pametne oznake     Tu mogućnost odaberite ako želite da se ispod teksta prepoznatog kao pametna oznaka prikazuje ljubičasta točkasta podcrta.

Prikaži granice teksta     Tu mogućnost odaberite ako želite da se oko margina teksta, stupaca i odlomaka prikazuju točkaste crte. Granice služe za slaganje rasporeda i ne prikazuju se na ispisanim dokumentima.

Prikaži oznake obrezivanja     Tu mogućnost odaberite ako želite da se prikazuju kutovi margina.

Prikaz kodova polja umjesto njihovih vrijednosti     Tu mogućnost odaberite da biste prikazali kodove polja umjesto rezultata polja u dokumentima. Možete, primjerice, vidjeti { TIME @\"MMMM, d, GGGG" } umjesto 4. veljače 2008. Poništite taj okvir da biste prikazali rezultate polja.

Bez obzira na tu postavku, pritiskom na ALT + F9 uvijek se možete prebaciti s prikaza kodova polja na prikaz rezultata kodova polja i obratno.

Sjenčanje polja     Ta mogućnost prikazuje jesu li polja osjenčana i, ako jesu, kada. Da biste osjenčali polja, na popisu odaberite Uvijek ili Kada je označeno. Sjenčanjem polje lakše ćete ih prepoznati. Sjenčanje se prikazuje na zaslonu, ali nije vidljivo na ispisanom dokumentu.

Broj     Ta mogućnost određuje način prikaza brojeva u dokumentima. Odaberite neku stavku s popisa.

Mogućnost je dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na arapskom jeziku.

 • Arapski Tu mogućnost odaberite da bi se brojevi prikazivali u obliku koji je poznat govornicima engleskog i drugih europskih jezika.

 • Hindski Tu mogućnost odaberite da bi se brojevi prikazivali u obliku poznatom govornicima arapskog i hindskog jezika.

 • Kontekst Tu mogućnost odaberite da bi se brojevi prikazivali u skladu sa standardima jezika okolnog teksta.

 • Sustav Tu mogućnost odaberite da bi se brojevi prikazivali u skladu s regionalnim postavkama na upravljačkoj ploči.

Nazivi mjeseci     Tom se mogućnošću određuje način na koji se zapadnjački (gregorijanski) nazivi mjeseci prikazuju u tekstu na arapskom jeziku. Odaberite stavku s popisa.

Mogućnost je dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na arapskom jeziku.

 • Arapski Tu mogućnost odaberite ako želite da se koriste izvorni arapski nazivi mjeseci.

 • Engleska transkripcija Tu mogućnost odaberite ako želite da se zapadnjački (gregorijanski) nazivi mjeseci ispišu arapskim pismom prema engleskom izgovoru.

 • Francuska transkripcija Tu mogućnost odaberite ako želite da se zapadnjački (gregorijanski) nazivi mjeseci ispišu arapskim pismom prema francuskom izgovoru.

Dijakritički znakovi     Ta mogućnost prikazuje dijakritičke znakove u dokumentu.

Mogućnost dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na jeziku u kojem se koriste dijakritički znakovi.

 • Za dijakritičke znakove koristi ovu boju Tu mogućnost odaberite da biste odredili boju u kojoj će se prikazati svi dijakritički znakovi, bez obzira na boju tih znakova u izvornom dokumentu. Boju odaberite na popisu.

Koristi font skice u prikazima skice i strukture      Tu mogućnost odaberite na računalima iznimno ograničenih resursa da biste ubrzali prikaz dokumenata na zaslonu.

 • Naziv     Odaberite font koji želite koristiti za skice dokumenata. Mogućnost je dostupna samo kada potvrdite okvir Koristi font skice u prikazima skice i strukture.

 • Veličina     Odaberite veličinu fonta skica u točkama. Mogućnost je dostupna samo kada potvrdite okvir Koristi font skice u prikazima skice i strukture.

Prikaz dokumenta     Ta mogućnost određuje smjer teksta u novim dokumentima.

Mogućnost je dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na jeziku s redoslijedom čitanja zdesna nalijevo.

 • Zdesna nalijevo Tu mogućnost odaberite da biste sadržaj dokumenata rasporedili zdesna nalijevo. Odlomci će tada, primjerice, započinjati na desnoj strani dokumenta, a tekst će se kretati nalijevo.

 • Slijeva nadesno Tu mogućnost odaberite da biste sadržaj dokumenata rasporedili slijeva nadesno. Odlomci će tada, primjerice, započinjati na lijevoj strani dokumenta, a tekst će se kretati nadesno.

Nadomještanje fonta     Kliknite da biste otvorili dijaloški okvir Nadomještanje fonta. Mogućnost služi za utvrđivanje koriste li se u aktivnom dokumentu fontovi koji nisu dostupni na računalu. Ako se u dokumentu koriste fontovi kojih nema na računalu, u ovome dijaloškom okviru možete odrediti zamjenski font.

Vrh stranice

Prikaz

Prikaži ovoliko nedavno otvorenih dokumenata     Unesite broj od 1 do 50 da biste odredili broj stavki koje će se prikazivati na popisu Nedavno korišteni dokumenti.

Samo za prvih devet datoteka na popisu postoje tipkovni prečaci. Njih možete otvoriti tako da nakon pritiska na ALT + F pritisnite broj od 1 do 9.

Prikaži mjere u jedinicama     Odaberite mjernu jedinicu koju želite koristiti za vodoravno ravnalo i za mjere koje upisujete u dijaloške okvire.

Širina okna područja stila u prikazima skice i strukture     U okvir upišite pozitivni decimalni broj, npr. 0,5, da biste otvorili područje stila, u kojem se prikazuju nazivi stilova primijenjenih na tekst. Da biste zatvorili područje stila, unesite 0.

Prikaži mjere u širini znakova     Odaberite mjernu jedinicu koju želite koristiti za vodoravno ravnalo i za mjere koje upisujete u dijaloške okvire.

Mogućnost je dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na istočnoazijskim jezicima.

Prikaži piksele za HTML značajke     Tu mogućnost odaberite ako želite koristiti piksele kao zadanu mjernu jedinicu u dijaloškim okvirima koji se odnose na HTML značajke.

Prikaži sve prozore u programskoj traci     Tu mogućnost odaberite ako želite da se na programskoj traci sustava Microsoft Windows prikazuje jedna ikona za svaki otvoreni prozor programa iz sustava Microsoft Office. Ako poništite taj potvrdni okvir, na programskoj traci prikazivat će se jedna ikona za svaki otvoreni program.

Prikaži tipkovne prečace u zaslonskim opisima     Tu mogućnost odaberite ako želite da se u zaslonskim opisima prikazuju tipkovni prečaci.

Prikaži vodoravni klizač     Tu mogućnost odaberite ako želite da se pri dnu prozora dokumenta prikazuje vodoravni klizač.

Prikaži okomiti klizač     Tu mogućnost odaberite ako želite da se na bočnoj strani prozora dokumenta prikazuje okomiti klizač.

 • Lijevi klizač Tu mogućnost odaberite ako želite da se okomiti klizač prikazuje na lijevoj strani prozora dokumenta. Tu mogućnost koristite kada radite s dokumentima u kojima se uglavnom koristi tekst koji se piše zdesna nalijevo.

  Mogućnost je dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na jeziku s redoslijedom čitanja zdesna nalijevo.

Prikaži okomito ravnalo u prikazu rasporeda ispisa     Tu mogućnost odaberite da biste prikazali okomito ravnalo na bočnoj strani prozora dokumenta. Provjerite jeste li u grupi Prikaz/skrivanje u grupi Prikaz na vrpci, komponenti programa Korisničko sučelje Fluent za Microsoft Office, potvrdite okvir Ravnalo.

 • Prikaži desno ravnalo u prikazu izgleda ispisa Tu mogućnost odaberite ako želite da se okomito ravnalo prikazuje na desnoj strani prozora dokumenta.

  Mogućnost je dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na jeziku s redoslijedom čitanja zdesna nalijevo.

Optmiziraj položaj znakova za izgled umjesto čitljivosti      Tu mogućnost odaberite ako želite da se položaj znakova prikazuje točno kako će se izgledati u ispisanom dokumentu u odnosu na blokove teksta. Kad se mogućnost uključi, može doći do izobličenja razmaka između znakova. Da biste postigli najbolju čitljivost na zaslonu, isključite tu mogućnost.

Vrh stranice

Ispis

Koristi kvalitetu skice     Tu mogućnost odaberite ako želite ispisati dokument s minimalnim oblikovanjem, čime se može ubrzati postupak ispisa. Mnogi pisači ne podržavaju tu funkciju.

Ispiši u pozadini     Tu mogućnost odaberite ako dokumente želite ispisivati u pozadini, što vam omogućuje nastavak rada tijekom ispisa. Za tu je mogućnost potrebno više slobodne memorije da biste mogli istodobno ispisivati i raditi. Ako rad na dokumentu tijekom ispisa postane neprihvatljivo spor, isključite tu mogućnost.

Ispiši stranice obrnutim redoslijedom     Tu mogućnost odaberite ako stranice želite ispisivati obrnutim redoslijedom, tj. od posljednje stranice dokumenta. Nemojte koristiti tu mogućnost prilikom ispisa omotnica.

Ispiši XML oznake     Tu mogućnost odaberite da biste ispisali XML oznake za XML elemente primijenjene na XML dokument. Dokumentu mora biti pridružena shema te morate primijeniti elemente navedene u toj shemi. Oznake se prikazuju na ispisanom dokumentu.

Ispis kodova polja umjesto njihovih vrijednosti     Tu mogućnost odaberite da biste ispisali kodove polja umjesto rezultata polja , npr. { TIME @\"MMMM, d, GGGG" } umjesto 4. veljače 2008.

Ispiši na prednjoj strani lista za obostrani ispis     Tu mogućnost odaberite ako želite ispisati prednju stranu svakog lista kad koristite pisač bez mogućnosti obostranog ispisivanja. Stranice će se ispisivati obrnutim redoslijedom da bi se pravilno ispisale kad preokrenete snop papira.

Ispiši na stražnjoj strani lista za obostrani ispis     Tu mogućnost odaberite ako želite ispisati stražnju stranu svakog lista kad koristite pisač bez mogućnosti obostranog ispisivanja. Stranice će se ispisivati uzlaznim redoslijedom da bi se slagale sa snopom papira ispisanim obrnutim redoslijedom na prednjoj strani.

Skaliraj sadržaj na veličinu papira A4 ili 8,5 x 11 inča     Tu mogućnost odaberite ako želite da se dokumenti namijenjeni za veličinu papira 8,5 x 11 inča automatski prilagode veličini papira A4, a da se dokumenti namijenjeni za veličinu papira A4 automatski prilagode za papir veličine 8,5 x 11 inča. Mogućnost ima utjecaja samo ako papir veličine A4 papir ili 8,5 x 11 inča u pisaču nije podudaran s veličinom papira postavljenom na kartici Izgled stranice programa Word. Mogućnost utječe samo na ispis, a ne i na oblikovanje.

Zadana ladica     Ta mogućnost prikazuje ladicu pisača koja se koristi po zadanom. Da bi se koristila ona koja je postavljena na pisaču, odaberite Koristi postavke pisača. Da biste odabrali neku određenu ladicu, odaberite je na popisu. Mogućnosti na popisu ovise o konfiguraciji pisača.

Vrh stranice

Tijekom ispisivanja dokumenta

Tijekom ispisivanja dokumenta     Odaberite dokument na koji želite da se primjenjuju postavke ispisa. Na popisu odaberite naziv već otvorenog dokumenta ili Svi novi dokumenti da bi se postavka primijenila na sve dokumente koje ćete ubuduće stvarati.

Ispiši PostScript preko teksta     Tu mogućnost odaberite ako želite da se ispiše PostScript kod kada dokument sadrži polja PRINT.

Ispiši samo podatke iz obrasca     Tu mogućnost odaberite ako želite da se ispišu samo podaci uneseni u internetski obrazac, a ne i obrazac.

Vrh stranice

Spremanje

Upitaj prije spremanja predloška Obično     Tu mogućnost odaberite ako želite da vam se prilikom zatvaranja programa Word prikaže poruka s upitom želite li spremiti promjene unesene u zadani predložak. Budući da će promjene zadanog predloška utjecati na sve nove dokumente koje ubuduće stvorite, preporučujemo da uključite upozorenja o promjeni predloška. Ako poništite potvrdni okvir, promjene će se spremiti automatski bez upita.

Uvijek stvori sigurnosnu kopiju     Tu mogućnost odaberite ako želite da se prilikom svakog spremanja dokumenta stvori njegova sigurnosna kopija. Svaka nova sigurnosna kopija zamijenit će prethodnu. Word će nazivu datoteke pridodati izraz "Sigurnosna kopija" i primijeniti datotečni naziv .wbk na sve sigurnosne kopije. Sigurnosne kopije spremaju se u istu mapu kao i izvorni dokument.

Kopiraj datoteke spremljene na udaljenim mjestima na računalo i ažuriraj udaljenu datoteku pri spremanju     Tu mogućnost odaberite ako želite da se privremeno spremi lokalna kopija datoteke koja je inače pohranjena na mrežnom ili uklonjivom pogonu. Kada spremite lokalnu kopiju, Word će spremiti promjene u izvornu kopiju. Ako izvorna datoteka nije dostupna, Word će zatražiti da spremite datoteku na drugo mjesto da ne biste izgubili podatke.

Dopusti spremanje u pozadini     Tu mogućnost odaberite da bi se dokument spremao dok vi nastavljate s radom. Dok Word sprema dokument u pozadini, na traci stanja prikazivat će se mjerač tijeka.

Vrh stranice

Očuvanje vjernosti sadržaja pri zajedničkom korištenju dokumenta s drugima

Očuvanje vjernosti sadržaja pri zajedničkom korištenju dokumenta s drugima     Odaberite dokument na koji želite da se postavke primjenjuju. Na popisu odaberite naziv već otvorenog dokumenta ili Svi novi dokumenti da bi se postavka primijenila na sve dokumente koje ćete ubuduće stvarati.

Spremi pametne oznake kao XML svojstva u web-stranicama     Tu mogućnost odaberite ako želite da se pametne oznake u dokumentu spremaju kao XML (Extensible Markup Language) unutar HTML (Hypertext Markup Language) datoteke.

Spremi podataka obrasca kao razgraničenu tekstnu datoteku     Tu mogućnost odaberite ako želite podatke unesene u internetski obrazac spremiti kao jednu datoteku u obliku običnog teksta razdvojenog tabulatorom. Sadržaj te datoteke može zatim uvesti u bazu podataka.

Ugradi jezične podatke     Tu mogućnost odaberite da biste spremili jezične podataka, kao što su govor i rukopisni tekst.

Uloži pametne oznake     Tu mogućnost odaberite da biste spremili pametne oznake kao dio dokumenta.

Vrh stranice

Općenito

Povratne informacije sa zvukom     Tu mogućnost odaberite ako želite dodati zvuk u određene radnje ili događaje programa Word i drugih programa sustava 2007 Microsoft Office. Word, primjerice, može reproducirati zvuk kad završi neki postupak. Da biste promijenili zvuk povezan s određenim događajem, otvorite mapu zvukova i audiouređaja na upravljačkoj ploči. Za reprodukciju većine zvukova potrebna je zvučna kartica.

Animirane povratne informacije     Tu mogućnost odaberite ako želite animirati pomicanje pokazivača u programu Word i drugim programima sustava Office. Mogućnost uključuje animaciju pokazivača i za radnje kao što su ispis, spremanje, automatsko oblikovanje te za operacije traženja i zamjene.

Potvrdi pretvaranje oblika datoteke po otvaranju     Tu mogućnost odaberite da biste odabrali pretvornik datoteka koji Word koristi za otvaranje datoteka stvorenih u drugom programu. Ako želite da Word automatski odabere pretvornik, poništite potvrdni okvir.

Ažuriraj automatske veze pri otvaranju     Tu mogućnost odaberite ako želite da se sadržaj povezan s drugim datotekama automatski ažurira svaki put kad otvorite dokument.

Dopusti otvaranje dokumenta u prikazu skice     Tu mogućnost odaberite ako želite dokument otvarati u prikazu skice.

Da bi se dokument po zadanom otvarao u prikazu skice, morate uključiti ovu mogućnost, a zatim na kartici Prikaz u grupi Prikazi dokumenta kliknuti Skica. Unesite neku promjenu u dokument pa ga spremite.

Dopusti otvaranje web-stranica u pozadini     Tu mogućnost odaberite da bi se web-stranice otvarale u pozadini dok vi radite. Dok Word otvara stranicu u pozadini, na traci stanja prikazivat će se mjerač tijeka.

Omogući ponovno numeriranje u pozadini     Tu mogućnost odaberite ako želite da se brojevi stranica u dokumentima automatski ponovno postavljaju tijekom rada. Mogućnost je dostupna samo u prikazima skice i strukture. Ako poništite taj potvrdni okvir, brojevi stranica (prikazani na traci stanja) neće se ažurirati dok ne prijeđete na prikaz rasporeda za ispis.

Prikaži pogreške korisničkog sučelja za dodatak     Tu mogućnost odaberite ako želite da se prikazuju poruke o pogreškama programa koji služe za prilagodbu korisničkog sučelja. Mogućnost je osobito korisna za autore softvera jer sadrži informacije za otklanjanje programskih pogrešaka iz prilagodbi korisničkog sučelja.

Poštanska adresa     Upišite adresu koju želite da Word koristi kao zadanu povratnu adresu za omotnice i pisma.

Mjesta datoteka     Kliknite da biste vidjeli zadano mjesto za pohranu dokumenata, predložaka i drugih stavki koje stvarate i koristite u programu Word. U dijaloškom okviru Mjesta datoteka kliknite stavku koju želite promijeniti, a zatim kliknite Izmjena da biste postavili novo zadano mjesto.

Zadana mjesta za predloške i polazna mapa smatraju se pouzdanim mjestima. Ako ih premjestite, provjerite je li nova mapa sigurno mjesto.

Web-mogućnosti     Kliknite ovo da biste otvorili dijaloški okvir Web-mogućnosti. U dijaloškom okviru postavite mogućnosti korištenja programa Word za stvaranje web-stranica.

Mogućnosti usluge     Kliknite ovo da biste otvorili dijaloški okvir Mogućnosti usluge. U dijaloškom okviru postavite mogućnosti za zajedničke radne prostore.

Vrh stranice

Kompatibilnost

Dokumenti programa Word 6.0/95 na engleskom jeziku     Ta mogućnost određuje preference za pretvaranje teksta. Starije verzije programa Word katkad su se koristile u kombinaciji s programima drugih proizvođača čija je namjena bila omogućiti podršku za kineski ili korejski u verzijama sustava Microsoft Windows na engleskom jeziku. Ako se zbog upotrebe tih dodataka tekst u dokumentu koji pokušavate otvoriti ne prikazuje pravilno, pomoću ovih mogućnosti možete pretvoriti dokument i omogućiti pravilan prikaz teksta. Kad uspješno otvorite datoteku, ne zaboravite mogućnost vratiti na postavku Otvori uobičajeno jer se u suprotnom pravilno spremljene datoteke možda neće pravilno otvarati.

Mogućnost je dostupna samo ako je omogućeno uređivanje teksta na istočnoazijskim jezicima.

 • Sadrži azijski tekst Tu mogućnost odaberite ako znate da dokument sadrži tekst na istočnoazijskim jezicima da bi se pravilno prikazivao.

 • Otvori uobičajeno Tu mogućnost odaberite nakon uspješnog otvaranja datoteke i pravilnog prikaza teksta.

 • Automatsko prepoznavanje azijskog teksta Tu mogućnost odaberite ako niste sigurni sadrži li dokument tekst na istočnoazijskim jezicima. Word će pokušati otkriti istočnoazijski tekst te ga pravilno prikazati.

Vrh stranice

Mogućnosti kompatibilnosti za

Mogućnosti kompatibilnosti za     Odaberite dokument na koji će se postavke primjenjivati. Na popisu odaberite naziv već otvorenog dokumenta ili Svi novi dokumenti da bi se postavka primijenila na sve dokumente koje ćete ubuduće stvarati.

Rasporedi elemente dokumenta kao da je stvoren u programu     Odaberite program za obradu teksta koji očekujete da će se koristiti za otvaranje dokumenta. Postavke na popisu Mogućnosti rasporeda mijenjaju se ovisno o odabranom programu za obradu teksta. Da biste odredili vlastitu konfiguraciju postavki, odaberite Prilagođeno.

Mogućnosti rasporeda     Popis mogućnosti za raspoređivanje elemenata dokumenta. Potvrdite okvire uz željene mogućnosti.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje
Prvi koristite nove značajke
Pridružite se Microsoft Office Insiderima

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni jezičnom kvalitetom?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×