Prijavite se pomoću Microsofta
Prijavi se ili izradi račun.
Zdravo,
Odaberite drugi račun.
Imate više računa
Odaberite račun putem kojeg se želite prijaviti.

Naučite prikazivati brojeve kao postotke u programu Excel i pregledajte primjere nekoliko osnovnih tehnika izračuna postotaka na radnom listu.

Sadržaj članka

Rad s postocima u programu Excel

Iako je brojeve jednostavno oblikovati u postotke, rezultati koje možete dobiti nakon što primijenite oblikovanje ovise o tome jesu li brojevi već uneseni u radnu knjigu.

 • Oblikovanje ćelija koje već sadrže brojeve    Ako oblikovanje postotka primijenite na postojeće brojeve u radnoj knjizi, Excel te brojeve množi sa 100 da bi ih pretvorio u postotke. Na primjer, ako ćelija sadrži broj 10, Excel taj broj množi sa 100, što znači da će se, nakon što primijenite oblikovanje postotka, u ćeliji prikazivati broj 1000,00%. To možda ne želite. Da biste točno prikazali postotke, prije no što brojeve oblikujete kao postotke provjerite jesu li izračunati kao postoci i jesu li prikazani u decimalnom obliku. Postoci se izračunavaju pomoću jednadžbe iznos / ukupno = postotak. Na primjer, ako ćelija sadrži formulu =10/100, rezultat tog izračuna je 0,1. Ako zatim broj 0,1 oblikujete kao postotak, broj će se ispravno prikazati kao 10%. Dodatne informacije o izračunavanju postotaka potražite u odjeljku Primjeri izračunavanja postotaka.

 • Oblikovanje praznih ćelija    Ako oblikovanje postotka primijenite na ćelije, a zatim u te ćelije upišete brojeve, rezultat je drugačiji. Brojevi koji su jednaki jedan i veći od jedan po zadanom se pretvaraju u postotke, a brojevi manji od jedan prilikom pretvaranja u postotke množe se sa 100. Na primjer, rezultat nakon upisivanja broja 10 ili 0,1 jednak je i iznosi 10,00%. (Ako ne želite da se nakon decimalnog zareza prikazuju dvije nule, možete ih jednostavno ukloniti na način opisan u sljedećem postupku.)

Vrh stranice

Prikaz brojeva u obliku postotaka

Da biste brzo primijenili oblikovanje postotka na odabrane ćelije, kliknite Stil postotka Button image grupi Broj na kartici Polazno ili pritisnite Ctrl + Shift + %. Ako želite dodatnu kontrolu nad oblicima ili ako želite promijeniti druge aspekte oblikovanja za odabrane ćelije, poduzmite sljedeće korake:

 1. Na kartici Polazno u grupi Broj kliknite ikonu do natpisa Broj da biste otvorili dijaloški okvir Oblikovanje ćelija.

  Pokretač dijaloškog okvira u grupi Broj

 2. U dijaloškom okviru Oblikovanje ćelija na popisu Kategorije kliknite Postotak.

  Kategorija Postotak u dijaloškom okviru Oblikovanje ćelija

 3. U okvir Decimalna mjesta unesite broj decimalnih mjesta koja želite prikazati. Na primjer, ako želite da se umjesto 10,00% prikaže 10%, u okvir Decimalna mjesta unesite 0.

Vrh stranice

Savjeti za prikaz postotaka

 • Za vraćanje izvornog oblika broja odabranih ćelija kliknite Općenito na popisu Kategorija. Ćelije koje su oblikovane pomoću oblika Općenito nemaju određeni oblik broja.

 • Ako želite da se negativni postoci ističu, primjerice ako želite da se prikažu crvenom bojom, stvorite prilagođeni oblik broja (dijaloški okvir Oblikovanje ćelija, kartica Broj, kategorija Korisnička). Neka oblik bude sličan sljedećem obliku: 0,00%;[Crvena]-0,00%. Kada ga primijenite na ćelije, taj će oblik pozitivne postotke prikazati u zadanoj boji teksta, a negativne postotke u crvenoj boji. Dio koji slijedi nakon točke sa zarezom predstavlja oblik koji se primjenjuje na negativnu vrijednost.

  Prilagođeno oblikovanje broja

  Na sličan način negativne postotke možete prikazati u zagradi tako da stvorite prilagođeni oblik sličan sljedećemu: 0,00%_);(0,00%). Dodatne informacije o stvaranju prilagođenih oblika potražite u članku Stvaranje i brisanje prilagođenih oblika brojeva.

 • Možete koristiti i uvjetno oblikovanje (kartica Polazno, grupa Stilovi, Uvjetno oblikovanje) da biste prilagodili način na koji se negativni postoci prikazuju u radnoj knjizi. Pravilo uvjetnog oblikovanja koje stvorite mora biti slično onom prikazanom u sljedećem primjeru. Zbog ovog konkretnog pravila Excel primjenjuje oblikovanje (tekst crvene boje) na ćeliju ako je vrijednost ćelije manja od nule. Dodatne informacije o prilagođenom oblikovanju potražite u članku Dodavanje, promjena, traženje i brisanje uvjetnih oblikovanja.

  Pravilo uvjetnog oblikovanja koje brojeve manje od nule prikazuje crvenim tekstom

Vrh stranice

Primjeri izračunavanja postotaka

U ovom je odjeljku opisano nekoliko jednostavnih postupaka za izračunavanje postotaka.

Prvi primjer: povećanje i smanjenje broja za određeni postotak

Scenarij    Ako svaki tjedan trošite 125 kn na hranu te želite smanjiti potrošnju za 25%, koliko novca smijete potrošiti? Ako pak tjedni iznos od 125 kn koje trošite na hranu želite povećati za 25%, koliko ćete po novom smjeti potrošiti?

Ako ćelija B2 predstavlja iznos koji trošite na hranu, a ćelija C2 postotak za koji taj iznos želite smanjiti, u ćeliju D2 unesite formulu =B2*(1-C2) da biste izračunali rezultat:

primjer formule za izračunavanje postotka

U ovoj formuli broj 1 predstavlja 100%. Na sličan način, ako iznos želite povećati za određeni postotak, u ćeliju D2 unesite =B2*(1+C2):

Primjer formule za izračunavanje postotka

Vrh stranice

Drugi primjer: izračunavanje iznosa na temelju postotka

Scenarij    Ako kupujete računalo za 4000 kn, a na njega se primjenjuje PDV od 23%, koliko PDV-a morate platiti? U ovom primjeru želite saznati koliko je 23% od 4000.

Ako ćelija B2 predstavlja cijenu, a ćelija C2 predstavlja PDV, u ćeliju D2 upišite formulu =B2*C2 kao što je prikazano sljedećom slikom:

Primjer formule za izračunavanje postotka

U ovoj se formuli iznos od 800 množi sa 0,089, tj. s izvornim postotkom u decimalnom obliku, da bi se izračunao iznos poreza koji je potrebno platiti.

Vrh stranice

Treći primjer: izračunavanje postotka na temelju dvaju iznosa

Scenarij    Ako, primjerice, učenik na testu dobije 42 od mogućih 50 bodova, koliki je postotak točnih odgovora?

Ako u ovom slučaju broj u ćeliji B2 predstavlja točne odgovore, a broj u ćeliji C2 ukupan broj mogućih bodova, u ćeliju D2 upišite formulu =B2/C2 da biste izračunali ocjenu.

Primjer formule za izračunavanje postotka

U formuli se 42 dijeli sa 50 da bi se izračunao postotak točnih odgovora. (U ovdje prikazanom primjeru ocjena se oblikuje kao postotak, a decimalna se mjesta ne prikazuju.)

Vrh stranice

Četvrti primjer: izračunavanje iznosa na temelju drugog iznosa i postotka

Scenarij    Prodajna cijena košulje iznosi, primjerice, 75 kn, a to je cijena snižena za 25%. Koja je izvorna cijena? U ovom primjeru želite saznati 75% od kojeg broja iznosi 75.

Ako ćelija B2 predstavlja prodajnu cijenu, a vrijednost u ćeliji C2 je 0, 75, što je 100% minus popust od 25% u decimalnom obliku, u ćeliju D2 upišite formulu =B2/C2 da biste saznali izvornu cijenu:

Primjer formule za izračunavanje postotka

Ova formula dijeli prodajnu cijenu s plaćenim postotkom radi izračuna izvorne cijene.

Vrh stranice

Peti primjer: izračunavanje razlike između dvaju brojeva i prikaz rezultata u obliku postotka

Scenarij    Recimo da zarada vašeg odjela u studenom iznosi 11 500 kn, a u prosincu 12 000 kn. Za koji se postotak zarada promijenila između ta dva mjeseca? Da biste to izračunali, u jednoj formuli koristite operatore za oduzimanje (-) i dijeljenje (/).

Ako ćelija B2 predstavlja zaradu u studenom, a ćelija C2 predstavlja zaradu u prosincu, razliku možete pronaći tako da u ćeliju D2 upišete formulu =(C2-B2)/ (B2):

Primjer formule za izračunavanje postotka

Ovom se formulom razlika između drugog i prvog broja dijeli apsolutnom vrijednošću prvog broja, a rezultat je promjena izražena postotkom. (U ovdje prikazanom primjeru razlika se oblikuje kao postotak s dva decimalna mjesta.)

Vrh stranice

Je li vam potrebna dodatna pomoć?

Uvijek možete postaviti pitanje stručnjaku u tehničkoj zajednici za Excel ili zatražiti podršku u zajednicama.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Želite dodatne mogućnosti?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte tečajeve za obuku, saznajte kako zaštititi uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na njih, pošaljete povratne informacije i čujete se sa stručnjacima s bogatim znanjem.

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni jezičnom kvalitetom?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?
Ako pritisnete Pošalji, vaše će se povratne informacije iskoristiti za poboljšanje Microsoftovih proizvoda i usluga. Vaš će IT administrator moći prikupiti te podatke. Izjava o zaštiti privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×