Možete promijeniti oblik pojedinačnih elemenata grafikona, kao što su područje grafikona, područje crtanja, niz podataka, osi, naslovi, natpisi nad podacima ili legenda.

Dostupna su dva skupa alata za oblikovanje elemenata grafikona: okno zadatka Oblikovanje i vrpca Alati za grafikone. Za većinu kontrola koristite mogućnosti u oknu zadatka Oblikovanje.

Oblikovanje grafikona pomoću okna zadatka Oblikovanje

Odaberite element grafikona (primjerice nizove podataka, osi ili naslove), kliknite ga desnom tipkom miša, a zatim kliknite Oblikovanje <elementa grafikona>. Pojavit će se okno Oblikovanje s mogućnostima prilagođenima odabranom elementu grafikona.

Okno zadatka Oblikovanje osi

Klikom na male ikone pri vrhu okna premještate se na druge dijelove okna s više mogućnosti. Ako kliknete neki drugi element grafikona, vidjet ćete da se okno zadatka automatski ažurira na novi element grafikona.

Da biste, primjerice, oblikovali os:

 1. Desnom tipkom miša kliknite os grafikona, a zatim kliknite Oblikovanje osi.

  Kontekstni izbornik Oblikovanje osi

 2. U oknu zadatka Oblikovanje osi unesite željene promjene.

  Okno zadatka možete premještati i mijenjati mu veličinu da biste mogli jednostavnije raditi. Kliknite ševron u gornjem desnom kutu.

  Gornji dio okna Oblikovanje osi s istaknutim ševronom

  • Odaberite Premjesti pa povucite okno na novo mjesto.

  • Odaberite Veličina pa povucite rub okna da biste mu promijenili veličinu.

Oblikovanje grafikona pomoću vrpce

 1. Na grafikonu kliknite da biste odabrali element grafikona koji želite oblikovati.

 2. Na kartici Oblikovanje u odjeljku Alati za grafikone učinite nešto od sljedećeg:

  • Kliknite Ispuna oblika da biste primijenili drugu boju ispune ili prijelaz, sliku ili teksturu na element grafikona.

   The Shape Fill button

  • Kliknite Kontura oblika da biste promijenili boju, debljinu ili stil elementa grafikona.

   The Shape Outline button

  • Kliknite Efekti oblika da biste na element grafikona primijenili posebne vizualne efekte, kao što su sjene, kosine ili 3D zakretanje.

   The Shape Effects button

  • Da biste primijenili unaprijed definirani stil oblika, na kartici Oblikovanje u grupi Stilovi oblika kliknite željeni stil. Da biste vidjeli sve dostupne stilove oblika, kliknite gumb Više Slika gumba.

   Grupa Stilovi oblika

  • Da biste promijenili oblik teksta grafikona, odaberite tekst, a zatim odaberite mogućnost na mini alatnoj traci koja će se prikazati. Ili na kartici Polazno u grupi Font odaberite oblikovanje koje želite koristiti.

  • Da biste za oblikovanje teksta koristili WordArt stilove, odaberite tekst, a zatim na kartici Oblikovanje u grupi WordArt stilovi odaberite WordArt stil koji želite primijeniti. Da biste vidjeli sve dostupne stilove, kliknite gumb Više Slika gumba.

   Grupa WordArt stilovi

Promjene oblikovanja možete <pomoću dijaloškog okvira Oblikovanje> elementa grafikona ili primijeniti unaprijed definirane ili prilagođene stilove oblika. Tekst možete oblikovati i u elementu grafikona.

Što želite učiniti?

Promjena oblika odabranog elementa grafikona

 1. Na grafikonu kliknite element grafikona koji želite promijeniti ili učinite sljedeće da biste odabrali element grafikona s popisa elemenata grafikona:

  1. Kliknite bilo gdje unutar grafikona.
   Time se prikazuju alati za grafikone s karticamaDizajn, Raspored i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje u grupi Trenutni odabir kliknite strelicu pokraj okvira Elementi grafikona, a zatim odaberite element grafikona koji želite oblikovati.

   Grupa Trenutni odabir na kartici Raspored (Alati grafikona)

   Savjet: Umjesto korištenja naredbi na vrpci možete i desnom tipkom miša kliknuti element grafikona, kliknuti Oblikovanje <elementa grafikona>izborniku prečaca, a zatim nastaviti s 3. korakom.

 2. Na kartici Oblikovanje u grupi Trenutno odabrano kliknite Oblikuj odabir.

 3. U dijaloškom <Oblikovanje elementa> grafikona kliknite kategoriju, a zatim odaberite željene mogućnosti oblikovanja.

  Važno: Ovisno o odabranom elementu grafikona, u tom su dijaloškom okviru dostupne različite mogućnosti oblikovanja.

 4. Kada odaberete različite mogućnosti u ovom dijaloškom okviru, promjene se odmah primjenjuju na odabrani element grafikona. No budući da se promjene odmah primjenjuju, u tom dijaloškom okviru nije moguće kliknuti Odustani. Da biste uklonili promjene, na alatnoj traci za brzi pristup kliknite Poništi.

 5. Možete poništiti više promjena koje ste unijeli u jednu mogućnost dijaloškog okvira sve dok niste mijenjali neku drugu mogućnost dijaloškog okvira između.

 6. Možda ćete htjeti premjestiti dijaloški okvir da biste mogli istodobno vidjeti i grafikon i dijaloški okvir.

Vrh stranice

Promjena stila oblika odabranog elementa grafikona

Na grafikonu kliknite element grafikona koji želite promijeniti ili učinite sljedeće da biste odabrali element grafikona s popisa elemenata grafikona:

 1. Kliknite bilo gdje unutar grafikona.
  Time se prikazuju alati za grafikone s karticamaDizajn, Raspored i Oblikovanje.

 2. Na kartici Oblikovanje u grupi Trenutni odabir kliknite strelicu pokraj okvira Elementi grafikona, a zatim odaberite element grafikona koji želite oblikovati.

  Grupa Trenutni odabir na kartici Raspored (Alati grafikona)

Da biste primijenili unaprijed definirani stil oblika, na kartici Oblikovanje u grupi Stilovi oblika kliknite željeni stil.

slika trake programa excel

Savjet: Da biste vidjeli sve dostupne stilove oblika, kliknite gumb Više Gumb Više.

Da biste primijenili drugu ispunu oblika, kliknite Ispuna oblika, a zatim učinite nešto od sljedećeg:

 • Da biste koristili drukčiju boju ispune, u odjeljku Boje teme ili Standardne boje kliknite boju koju želite koristiti.

  Savjet: prije primjene druge boje može brzo pretpregledati kako ta boja utječe na grafikon. Kada pokažete na boje koje želite koristiti, odabrani se element grafikona na grafikonu prikazuje u toj boji.

 • Da biste boju uklonili s odabranog elementa grafikona, kliknite Bez ispune.

 • Da biste koristili boju ispune koja nije dostupna u odjeljku Boje teme ili Standardne boje, kliknite Više boja ispune. U dijaloškom okviru Boje na kartici Standardno ili Prilagođeno navedite boju koju želite koristiti, a zatim kliknite U redu.
  Prilagođene boje ispune koje stvorite dodaju se u odjeljku Nedavne boje da biste ih mogli ponovno koristiti.

 • Da biste oblik ispunili slikom, kliknite Slika. U dijaloškom okviru Umetanje slike kliknite sliku koju želite koristiti, a zatim kliknite Umetni.

 • Da biste za odabranu boju ispune koristili efekt prijelaza, kliknite Prijelaz, a zatim u odjeljku Varijacije kliknite stil prijelaza koji želite koristiti.
  Da biste dobili dodatne stilove prijelaza, kliknite Više prijelaza, a zatim u kategoriji Ispuna kliknite mogućnosti prijelaza koje želite koristiti.

 • Da biste koristili ispunu teksturom, kliknite Tekstura, a zatim teksturu koju želite koristiti.

Da biste primijenili drugu konturu oblika, kliknite Kontura oblika, a zatim učinite nešto od sljedećeg:

 • Da biste koristili drukčiju boju konture, u odjeljku Boje teme ili Standardne boje kliknite boju koju želite koristiti.

 • Da biste boju konture uklonili s odabranog elementa grafikona, kliknite Bez konture.

  Napomena: Ako je odabrani element crta, ona neće više biti vidljiva na grafikonu.

 • Da biste koristili boju konture koja nije dostupna u odjeljku Boje teme ili Standardne boje, kliknite Više boja konture. U dijaloškom okviru Boje na kartici Standardno ili Prilagođeno navedite boju koju želite koristiti, a zatim kliknite U redu.
  Prilagođene boje strukture koje stvorite dodaju se u odjeljku Nedavne boje da biste ih mogli ponovno koristiti.

 • Da biste promijenili debljinu crte ili obruba, kliknite Debljina, a zatim debljinu crte koju želite koristiti.
  Da biste vidjeli dodatne mogućnosti stila crte ili stila obruba , kliknite Više crta, a zatim mogućnosti stila crte ili stila obruba koje želite koristiti.

 • Da biste koristili isprekidanu crtu ili obrub, kliknite Crtice, a zatim vrstu crtica koju želite koristiti.
  Da biste dobili dodatne mogućnosti crtanja, kliknite Više crta, a zatim vrstu crtice koju želite koristiti.

 • Da biste na crte dodali strelice, kliknite Strelice, a zatim stil strelica koji želite koristiti. Stilove strelica ne možete koristiti za obrube.
  Da biste vidjeli dodatne mogućnosti stila strelice ili stila obruba, kliknite Više strelica, a zatim postavku strelice koju želite koristiti.

Da biste primijenili neki drugi efekt oblika, kliknite Efekti oblika, kliknite dostupan efekt, a zatim odaberite vrstu efekta koju želite koristiti.

Napomena: Dostupni efekti oblika ovise o odabranom elementu grafikona. Unaprijed postavljeni efekti, efekti odraza i efekti kosog ruba nisu dostupni za sve elemente grafikona.

Vrh stranice

Promjena oblika teksta u odabranom elementu grafikona

Da biste obliko tekst u elementima grafikona, možete koristiti obične mogućnosti oblikovanja teksta ili primijeniti WordArt oblik.

Oblikovanje teksta pomoću oblikovanja teksta u elementima grafikona

 1. Kliknite element grafikona koji sadrži tekst koji želite oblikovati.

 2. Desnom tipkom miša kliknite tekst ili odaberite tekst koji želite oblikovati, a zatim učinite nešto od sljedećeg:

  • Kliknite željene mogućnosti oblikovanja na mini alatnoj traci.

   Slika vrpce programa Excel

  • Na kartici Polazno u grupi Font kliknite gumbe za oblikovanje koje želite koristiti.

   Slika vrpce programa Excel

Vrh stranice

Oblikovanje teksta u elementima grafikona pomoću WordArt stilova

 1. Na grafikonu kliknite element grafikona koji sadrži tekst koji želite promijeniti ili učinite sljedeće da biste odabrali element grafikona s popisa elemenata grafikona:

  1. Kliknite bilo gdje unutar grafikona.
   Time se prikazuju alati za grafikone s karticamaDizajn, Raspored i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje u grupi Trenutni odabir kliknite strelicu pokraj okvira Elementi grafikona, a zatim odaberite element grafikona koji želite oblikovati.

   Grupa Trenutni odabir na kartici Raspored (Alati grafikona)

 2. Na kartici Oblikovanje u grupi WordArt stilovi učinite nešto od sljedećeg:

  slika trake programa excel

  • Da biste primijenili unaprijed definirani WordArt stil, kliknite željeni stil.

   Savjet: Da biste vidjeli sve dostupne WordArt stilove, kliknite gumb Više Gumb Više.

  • Da biste primijenili prilagođeni WordArt stil, kliknite Tekstna ispuna, Kontura teksta ili Tekstni efekti, a zatim odaberite željene mogućnosti oblikovanja.

Vrh stranice

Je li vam potrebna dodatna pomoć?

Uvijek možete postaviti pitanje stručnjaku u tehničkoj zajednici za Excel ili zatražiti podršku u zajednici za odgovore.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje
Prvi koristite nove značajke
Pridružite se Microsoft Office Insiderima

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni jezičnom kvalitetom?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×