Datoteku PowerPoint možete pregledavati na razne načine, ovisno o zadatku koji vam je pri ruci. Neki su prikazi korisni prilikom stvaranja prezentacija, dok su drugi najbolji za prikaz prezentacija.

Različite mogućnosti prikaza PowerPoint na kartici Prikaz, kao što je prikazano u nastavku.

Prikaz izbornika prikaza u programu PowerPoint

Najčešće korištene prikaze možete pronaći i na programskoj traci u desnom donjem kutu prozora slajda, kao što je prikazano u nastavku.

Prikaz gumba Prikaz pri dnu zaslona u programu PowerPoint

Napomena: Da biste promijenili zadani prikaz u programu PowerPoint, pogledajte promjena zadanog prikaza.

Prikazi za stvaranje prezentacije

Ugrađena PowerPoint prezentacija izložbe cvijeća

Na Obični prikaz možete doći s programske trake Gumb Običan prikaz u programu PowerPoint pri dnu prozora slajda ili s kartice Prikaz na vrpci.

Uobičajeni je prikaz način uređivanja u kojem ćete najčešće raditi na stvaranju slajdova. Obični prikaz u nastavku prikazuje minijature slajdova slijeva, veliki prozor u kojem se prikazuje trenutni slajd te odjeljak ispod trenutnog slajda u koji možete unijeti bilješke govornika za taj slajd.

Prikaz običnog prikaza u programu PowerPoint

Prikaz alata za sortiranje slajdova

Do prikaza Alat za sortiranje slajdova možete doći s programske trake Prikaz gumba Prikaz slajda u programu Powerpoint pri dnu prozora slajda ili s kartice Prikaz na vrpci.

Prikaz Alat za sortiranje slajdova (dolje) prikazuje sve slajdove u prezentaciji kao minijature, vodoravnim redoslijedom. Prikaz dijaprojekcije koristan je ako morate reorganizirati slajdove – možete jednostavno kliknuti i povući slajdove na novo mjesto ili dodati sekcije da biste organizirali slajdove u smislene grupe.

Prikaz pogleda alata za sortiranje slajdova u programu Powerpoint

Dodatne informacije o odjeljcima potražite u članku Organiziranje slajdova programa PowerPoint u sekcije.

Prikaz stranice bilješki

Bilješke govornika možete prikazati ili sakriti pomoću gumba Bilješke gumb za bilješke u programu PowerPoint pri dnu prozora slajda ili možete doći do prikaza Stranica s bilješkama s kartice Prikaz na vrpci.

Okno Bilješke nalazi se ispod prozora slajda. Možete ispisati bilješke ili ih uvrstiti u prezentaciju koju ćete poslati publici ili ih pak koristiti kao natuknice tijekom prezentacije.

Prikazuje okno Bilješke izlagača u programu PowerPoint

Dodatne informacije o bilješkama potražite u članku Dodavanje govornikovih bilješki na slajdove.

Prikaz strukture

Do prikaza Struktura možete doći s kartice Prikaz na vrpci. (U PowerPoint 2013 i novijim verzijama više ne možete doći do prikaza strukture iz normalnog prikaza. Do njega morate doći s kartice Prikaz.)

Prikaz Struktura služi za stvaranje strukture ili nacrta priče za prezentaciju. Prikazuje samo tekst na slajdovima, a ne slike ili druge grafičke stavke.

Prikaz strukture u programu PowerPoint.

Prikazi osnovne stranice

Da biste došli do prikaza matrice, na kartici Prikaz u grupi Prikazi matrice odaberite željeni prikaz matrice.

Prikazi Matrica obuhvaćaju prikaze Slajd, Brošura i Bilješke. Glavna pogodnost rada s prikazima matrica je to što možete napraviti univerzalne promjene stila svakog slajda, stranice bilješki i brošure koje su pridružene vašoj prezentaciji.

Dodatne informacije o radu s matricama potražite u člancima:

Prikazi za izlaganje i pregled prezentacije

Prikaz dijaprojekcije

Prikaz Dijaprojekcije možete doći s programske Prikaz gumba Prikaz dijaprojekcije u programu PowerPoint pri dnu prozora slajda.

Sudionicima prikažite prezentaciju u obliku dijaprojekcije. Prikaz prezentacije zauzima cijeli zaslon, što odgovara izgledu koji će biti prikazan gledateljima na velikom ekranu.

Prikaz izlagača

Da biste pogledali prikaz izlagača, u prikazu dijaprojekcije u donjem lijevom kutu zaslona kliknite Gumb za prikaz izlagača u programu PowerPoint., a zatim Prikaži prikaz izlagača (kao što je prikazano u nastavku).

Pomoću prikaza izlagača pregledajte bilješke prilikom izlaganja prezentacije. U prikazu izlagača gledatelji ne mogu vidjeti vaše bilješke.

Prikaz izbornika prikaza izlagača u programu PowerPoint

Dodatne informacije o korištenju prikaza izlagača potražite u članku Prikaz govornikovih bilježaka prilikom izlaganja dijaprojekcije

Prikaz za čitanje

Prikaz za čitanje možete doći s programske trake gumb za prikaz za čitanje u programu PowerPoint pri dnu prozora slajda.

Većina osoba koja pregledava PowerPoint prezentaciju bez izlagača želi koristiti prikaz za čitanje. On prikazuje prezentaciju preko cijelog zaslona poput prikaza dijaprojekcije i sadrži nekoliko jednostavnih kontrola za olakšavanje prijelaza kroz slajdove.

Prikazi za stvaranje prezentacije

U programu PowerPoint postoji nekoliko prikaza koji vam mogu pomoći pri stvaranju profesionalne prezentacije.

Ugrađena PowerPoint prezentacija izložbe cvijeća

Uobičajeni prikaz glavni je prikaz za uređivanje u kojem pišete i dizajnirate prezentacije. Uobičajeni prikaz sadrži četiri radna područja:

Normal View

1: kartica Struktura Ovo je sjajno mjesto za početak pisanja sadržaja – da biste snimili ideje, isplanirali kako ih želite prezentirati i pomicali slajdove i tekst. Kartica Struktura prikazuje tekst slajda u obliku strukture.

Napomena: Da biste ispisali tvrdu kopiju strukture prezentacije, s tekstom (kako se prikazuje u prikazu strukture) i nijednom grafikom ili animacijom, najprije kliknite karticu Datoteka.

Zatim kliknite Ispis, zatim Slajdovi preko pune stranice u odjeljku Ostale postavke, zatim Struktura, a potom Ispis pri vrhu.

2: kartica Slajdovi  Prikaz slajdova u prezentaciji kao slika veličine minijatura tijekom uređivanja. Minijature olakšavaju kretanje po prezentaciji i prikaz efekata promjena dizajna. Slajdove možete jednostavno razmještati, dodavati ili brisati ovdje.

3: okno slajda U gornjem desnom dijelu prozora programa PowerPoint okno Slajd prikazuje veliki prikaz trenutnog slajda. Uz trenutni slajd prikazan u ovom prikazu možete dodati tekst i umetnuti slike, tablice, SmartArt grafike, grafikone, crtežne objekte, tekstne okvire, filmove, zvukove, hiperveze i animacije.

4: Okno s bilješkama U oknu Bilješke ispod okna Slajd možete upisati bilješke koje se odnose na trenutni slajd. Kasnije možete ispisati bilješke i referivati se na njih prilikom izlaganja prezentacije. Možete i ispisati bilješke da biste ih dali publici ili uvrstiti bilješke u prezentaciju koju šaljete publici ili objavite na web-stranici.

Možete se prebacivati između kartica Slajdovi i Struktura. Da biste povećali ili sakrili okno koje sadrži kartice Struktura i Slajdovi, pogledajte prikaz ili skrivanje kartice Struktura ili Slajdovi.

Napomena: Da biste prikazali ravnalo ili crte rešetke u normalnom prikazu, na kartici Prikaz u grupi Prikaz potvrdite okvir Ravnaloili Crte rešetke.

Prikaz alata za sortiranje slajdova

Prikaz sortera slajdova omogućuje prikaz slajdova u obliku minijatura. Taj vam prikaz olakšava sortiranje i organiziranje slijeda slajdova prilikom stvaranja prezentacije, a zatim i priprema prezentacije za ispis.

Sekcije možete dodavati i u prikazu za sortiranje slajdova te sortirati slajdove u različite kategorije ili sekcije. Možete doći do prikaza sortera slajdova s programske trake pri dnu prozora slajda ili s kartice Prikaz na vrpci.

Kašnjenje od četiri sekunde za provjeru autentičnosti proxyja u programu Wireshark.

Prikaz stranice bilješki

Okno Bilješke nalazi se ispod okna Slajd. Možete upisati bilješke koje se odnose na trenutni slajd. Kasnije možete ispisati bilješke i referivati se na njih prilikom izlaganja prezentacije. Možete i ispisati bilješke da biste ih dali publici ili uvrstiti bilješke u prezentaciju koju šaljete publici ili objavite na web-stranici.

Kada bilješke želite prikazati i raditi s njom u obliku preko cijelog stranice, na kartici Prikaz u grupi Prikazi prezentacije kliknite Stranica s bilješkama.

Prikazi osnovne stranice

Prikazi matrice obuhvaćaju prikaz Slajd, Brošura i Bilješke. To su glavni slajdovi koji pohranjuju informacije o prezentaciji, uključujući pozadinu, boju, fontove, efekte, veličine rezerviranih mjesta i položaje. Ključna prednost rada u prikazu matrice jest to što na matrici slajdova, matrici bilješki ili matrici brošure možete mijenjati univerzalne stilske promjene na svakom slajdu, stranici s bilješkama ili brošuri povezanoj s prezentacijom.

Dodatne informacije o radu s matricama potražite u članku Što je matrica slajdova? i Stvaranje i prilagodba matrice slajdova.

Prikazi za izlaganje prezentacije

Prikaz dijaprojekcije

Sudionicima prikažite prezentaciju u obliku dijaprojekcije. Prikaz prezentacije zauzima cijeli zaslon, što odgovara izgledu koji će biti prikazan gledateljima na velikom ekranu. Možete vidjeti kako će grafika, tempiranja, filmovi, animirani efekti i efekti prijelaza izgledati tijekom stvarne prezentacije.

Da biste izašli iz prikaza dijaprojekcije, pritisnite ESC.

Prikaz izlagača

Prikaz izlagača ključni je prikaz utemeljen na dijaprojekciju koji možete koristiti tijekom izlaganja prezentacije. Pomoću dva monitora možete pokrenuti druge programe i pregledavati bilješke predavača koje publika ne može vidjeti.

Da biste koristili prikaz izlagača, provjerite ima li računalo više mogućnosti monitora, uključite podršku za više monitora i uključite prikaz izlagača.

Dodatne informacije o korištenju prikaza izlagača potražite u članku Privatno pregledavanje bilješki izlagača tijekom izlaganja prezentacije na više monitora.

Prikaz za čitanje

Koristite prikaz za čitanje da biste prezentaciju iznjeli ne publici (primjerice putem velikog zaslona), već nekome tko pregledava vašu prezentaciju na vlastitom računalu. Možete i koristiti prikaz za čitanje na vlastitom računalu kada želite prikazati prezentaciju koja nije u prikazu dijaprojekcije preko cijelog zaslona, ali u prozoru s jednostavnim kontrolama koje prezentaciju čine jednostavnom za pregled. Ako želite promijeniti prezentaciju, iz prikaza za čitanje uvijek možete prijeći na neki drugi prikaz.

Prikazi za pripremu i ispis prezentacije

Da biste spremili papir i rukopis, prije ispisa morate pripremiti zadatak ispisa. PowerPoint nudi prikaze i postavke koje će vam pomoći da odredite što želite ispisati (slajdove, brošure ili stranice s bilješkama) i način ispisa tih zadataka (u boji, u sivim tonovima, crno-bijelo, s okvirima i još mnogo toga).

Detaljnije informacije o ispisu i pretpregledu ispisa potražite u članku Ispis slajdova ili brošura programa PowerPoint.

Prikaz alata za sortiranje slajdova

Prikaz sortera slajdova omogućuje prikaz slajdova u obliku minijatura. Taj vam prikaz olakšava sortiranje i organiziranje slijeda slajdova dok se pripremate za ispis slajdova. Možete doći do prikaza sortera slajdova s programske trake pri dnu prozora slajda ili s kartice Prikaz na vrpci.

Kašnjenje od četiri sekunde za provjeru autentičnosti proxyja u programu Wireshark.

Print Preview

Pretpregled ispisa omogućuje vam da odredite postavke za ono što želite ispisati – brošure, stranice s bilješkama i strukturu ili slajdove. Kliknite Datoteka > Ispis, a zatim odaberite mogućnosti u odjeljku Postavke.

Prikazi u PowerPoint koje možete koristiti za uređivanje, ispis i izlaganje prezentacije su sljedeći:

 • Ugrađena PowerPoint prezentacija izložbe cvijeća

 • Prikaz alata za sortiranje slajdova

 • Prikaz stranice bilješki

 • Prikaz strukture (dostupno u PowerPoint 2016 za Mac i novijim verzijama)

 • Prikaz dijaprojekcije

 • Prikaz izlagača

 • Prikazi matrice: slajd, brošura i bilješke

Možete se prebacivati s PowerPoint prikaza na dva mjesta:

Prebacivanje s bilo kojeg prikaza na neki od prikaza pomoću izbornika Prikaz

Izbornik Prikaz u programu PowerPoint

Pristup trima glavnim prikazima (Normalno, Sorter slajdova ili Dijaprojekcije) na donjoj traci PowerPoint prozoru

Prikaz gumba pri dnu prozora programa PowerPoint

Prikazi za stvaranje ili uređivanje prezentacije

Nekoliko prikaza u PowerPoint vam može pomoći u stvaranju profesionalne prezentacije.

 • Ugrađena PowerPoint prezentacija izložbe cvijeća     Uobičajeni prikaz glavni je prikaz za uređivanje u kojem pišete i dizajnirate prezentacije. Normal view ima tri radna područja:

  • Okno s minijaturama

  • Okno Slajdovi

  • Okno bilješki

  Okno s minijaturama, okno slajda i okno s bilješkama u programu PowerPoint za Mac
 • Prikaz sortera slajdova     Prikaz sortera slajdova omogućuje prikaz slajdova u obliku minijatura. Taj vam prikaz olakšava sortiranje i organiziranje slijeda slajdova prilikom stvaranja prezentacije, a zatim i priprema prezentacije za ispis. Sekcije možete dodavati i u prikazu za sortiranje slajdova te sortirati slajdove u različite kategorije ili sekcije.

 • Prikaz stranice bilješki     Okno Bilješke nalazi se ispod okna Slajd. Možete upisati bilješke koje se odnose na trenutni slajd. Kasnije možete ispisati bilješke i referivati se na njih prilikom izlaganja prezentacije. Možete i ispisati bilješke da biste ih dali publici ili uvrstiti bilješke u prezentaciju koju šaljete publici ili objavite na web-stranici.

 • Prikaz strukture    (predstavljen u PowerPoint 2016 za Mac ) Prikaz strukture prikazuje prezentaciju kao strukturu koja se sastoji od naslova i glavnog teksta sa svakog slajda. Svaki se naslov prikazuje s lijeve strane okna koje sadrži prikaz Kontura zajedno s ikonom slajda i brojem slajda. Rad u prikazu strukture osobito je praktičan ako želite urediti globalno, dobiti pregled prezentacije, promijeniti redoslijed grafičkih oznaka ili slajdova ili primijeniti promjene oblikovanja.

 • Prikazi osnovne stranice     Prikazi matrice obuhvaćaju prikaz Slajd, Brošura i Bilješke. To su glavni slajdovi koji pohranjuju informacije o prezentaciji, uključujući pozadinu, theme colors, tema fontova, tema efekata, veličine rezerviranih mjesta i položaje. Ključna prednost rada u prikazu matrice jest to što na matrici slajdova, matrici bilješki ili matrici brošure možete mijenjati univerzalne stilske promjene na svakom slajdu, stranici s bilješkama ili brošuri povezanoj s prezentacijom. Dodatne informacije o radu s matricama potražite u članku Izmjena matrice slajdova.

Prikazi za izlaganje prezentacije

 • Prikaz dijaprojekcije     Sudionicima prikažite prezentaciju u obliku dijaprojekcije. U ovom prikazu slajdovi zauzimaju cijeli zaslon računala.

 • Prikaz izlagača     Prikaz izlagača omogućuje vam upravljanje slajdovima tijekom prezentacije praćenjem koliko je vremena proteklo, koji je slajd sljedeći i prikazom bilježaka koje samo vi možete vidjeti (a omogućuje vam i bilježake sa sastanka tijekom prezentacije).

Prikazi za pripremu i ispis prezentacije

Da biste spremili papir i rukopis, prije ispisa morate pripremiti zadatak ispisa. PowerPoint nudi prikaze i postavke koje će vam pomoći da odredite što želite ispisati (slajdove, brošure ili stranice s bilješkama) i način ispisa tih zadataka (u boji, u sivim tonovima, crno-bijelo, s okvirima i još mnogo toga).

 • Prikaz sortera slajdova     Prikaz sortera slajdova omogućuje prikaz slajdova u obliku minijatura. Taj vam prikaz olakšava sortiranje i organiziranje slijeda slajdova dok se pripremate za ispis slajdova.

 • Pretpregled ispisa     Pretpregled ispisa omogućuje vam određivanje postavki za ono što želite ispisati – brošure, stranice s bilješkama i strukture ili slajdove.

Vidi također

Organiziranje slajdova u sekcije

Ispis slajdova i brošura

Pokretanje prezentacije i pregledavanje bilješki u prikazu izlagača

U PowerPoint za web, kada je datoteka pohranjena na OneDrive, zadani je prikaz Prikaz za čitanje. Kada je datoteka pohranjena na OneDrive za tvrtke ili obrazovne ustanove ili SharePoint u okruženju Microsoft 365, zadani je prikaz Prikaz za uređivanje.

Prikaz za stvaranje prezentacije

Prikaz za uređivanje

Prikaz za uređivanje možete pronaći na kartici Prikaz ili na programskoj traci pri dnu prozora slajda.

Prikaz za uređivanje način je uređivanja u kojem ćete najčešće raditi na stvaranju slajdova. U nastavku se u prikazu za uređivanje prikazuju minijature slajdova s lijeve strane, veliki prozor s prikazom trenutnog slajda i okno Bilješke ispod trenutnog slajda na kojem možete upisati bilješke govornika za taj slajd.

Prikaz za uređivanje u web-aplikaciji PowerPoint Online

Prikaz alata za sortiranje slajdova

Sorter slajdova omogućuje prikaz slajdova na zaslonu u rešetki koja ih olakšava reorganizirati ili ih organizirati u sekcije povlačenjem i ispuštanjem na mjesto na kojem ih želite.

Prikaz sortera slajdova u programu PowerPoint za web.

Da biste dodali sekciju desnom tipkom miša kliknite prvi slajd nove sekcije i odaberite Dodaj sekciju. Dodatne informacije potražite u članku Organizacija slajdova programa PowerPoint u sekcije.

Da biste pristupili prikazu sortera slajdova, kliknite gumb Sorter slajdova Gumb Prikaz sortera slajdova na traci stanja pri dnu prozora.

Prikazi za isporuku ili prikaz prezentacije

Prikaz dijaprojekcije

Prikaz dijaprojekcije možete doći s programske Prikaz gumba Prikaz dijaprojekcije u programu PowerPoint pri dnu prozora slajda.

Sudionicima prikažite prezentaciju u obliku dijaprojekcije. Prikaz dijaprojekcije zauzima cijeli zaslon računala, baš onako kako prezentacija izgleda na velikom zaslonu kada je publika vidi.

Prikaz za čitanje

Napomena:  Prikaz za čitanje nije dostupan za datoteke PowerPoint za web pohranjene u OneDrive za tvrtke ili obrazovne ustanove /SharePoint u okruženju Microsoft 365.

Prikaz za čitanje možete doći s kartice Prikaz ili na programskoj traci gumb za prikaz za čitanje u programu PowerPoint pri dnu prozora slajda.

Većina osoba koja pregledava PowerPoint prezentaciju bez izlagača želi koristiti prikaz za čitanje. On prikazuje prezentaciju preko cijelog zaslona poput prikaza dijaprojekcije i sadrži nekoliko jednostavnih kontrola za olakšavanje prijelaza kroz slajdove. Bilješke predavača možete pogledati i u prikazu za čitanje.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje
Prvi koristite nove značajke
Pridružite se Microsoft Insidere

Jesu li ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom prijevoda?

Što je utjecalo na vaše iskustvo?

Imate li još povratnih informacija? (Neobavezno)

Hvala vam na povratnim informacijama!

×