Prijavite se pomoću Microsofta
Prijavi se ili izradi račun.
Zdravo,
Odaberite drugi račun.
Imate više računa
Odaberite račun putem kojeg se želite prijaviti.

Obično tekstne datoteke možete zajednički koristiti, a da pritom ne morate voditi računa o načinu na koji je tekst pohranjen. No možda ćete morati odabrati standard kodiranja kada otvorite ili spremite datoteku u sljedećim situacijama: 

 • Zajedničko korištenje tekstnih datoteka s osobama koje rade na drugim jezicima

 • Preuzimanje tekstnih datoteka na internetu

 • Zajedničko korištenje tekstnih datoteka s drugim računalnim sustavima

Standardi kodiranja pomažu Word Microsoftu i drugim programima da odredi kako predstavlja tekst tako da je čitljiv. To može biti potrebno na računalu sa sistemskim softverom na jeziku koji nije jezik na kojem je tekst stvoren. 

Da biste saznali više, možete proširiti i sažeti bilo koju od sljedećih tema. 

Ono što se na zaslonu prikazuje kao tekst zapravo je u tekstnu datoteku pohranjeno u obliku numeričkih vrijednosti. Računalo prevodi numeričke vrijednosti u vidljive znakove. Ono to čini pomoću standarda kodiranja.

Standard kodiranja predstavlja shemu numeriranja pomoću koje se svakom tekstnom znaku u skupu znakova dodjeljuje numerička vrijednost. Skup znakova može obuhvaćati znakove pisma, brojeve i ostale simbole. Različiti se jezici obično sastoje od različitih skupova znakova, zbog čega postoje različiti standardi kodiranja pomoću kojih se predstavljaju skupovi znakova koji se koriste u različitim jezicima. 
'

Različiti standardi kodiranja za različita pisma

Standard kodiranja koji se sprema zajedno s tekstnom datotekom sadrži informacije koje su računalu potrebne da bi moglo prikazati tekst na zaslonu. Na primjer, u kodiranju ćirilice (Windows), znak Й ima numeričku vrijednost 201. Kada na računalu koje koristi kodiranje ćirilice (Windows) otvorite datoteku koja sadrži taj znak, računalo čita numeričku vrijednost 201 i na zaslonu prikazuje znak Й.

No ako istu datoteku otvorite na računalu koje koristi drugo kodiranje, računalo će prikazati onaj znak koji odgovara numeričkoj vrijednosti 201 u standardu kodiranja koje računalo koristi prema zadanim postavkama. Na primjer, ako računalo koristi standard kodiranja Western European (Windows), znak iz izvorne datoteke na ćirilici prikazat će se kao znak É, a ne kao znak Й, jer se u kodiranju za zapadnoeuropske jezike (Windows) vrijednost 201 preslikava u znak É.
'

Unicode: jedan standard kodiranja za različita pisma

Da biste izbjegli probleme s kodiranjem i dekodiranjem tekstnih datoteka, datoteke možete spremiti pomoću standarda Unicode. Unicode sadrži većinu znakova jezika koje danas korisnici računala obično koriste.

Budući da je Word utemeljen na standardu Unicode, Word datoteke koje sprema automatski kodira pomoću standarda Unicode. Datoteke kodirane na taj način možete otvoriti i pročitati na računalnom sustavu koji koristi engleski jezik, bez obzira na jezik teksta. Kada na isti način pomoću sustava koji koristi engleski jezik spremite datoteke kodirane pomoću standarda Unicode, one mogu sadržavati znakove koji se ne nalaze u pismu zapadnoeuropskih jezika, na primjer znakovi grčkog pisma, ćirilice, arapskog ili japanskog pisma. 

Ako se prilikom otvaranja datoteke tekst prikazuje kao iskrivli tekst ili kao upitnik ili okvir, Word možda nije točno otkrio standard kodiranja teksta u datoteci. Možete odrediti standard kodiranja koji možete koristiti za prikaz (dekodiranje) teksta.

 1. Kliknite karticu Datoteka.

 2. Kliknite Mogućnosti.

 3. Pritisnite Napredno.

 4. Pomaknite se do odjeljka Općenito, a zatim potvrdite okvir Potvrdi pretvaranje oblika datoteke po otvaranju.

  Napomena: Ako je taj okvir potvrđen, Word prikazuje dijaloški okvir Pretvorba datoteke pri svakom otvaranju datoteke u obliku koji se razlikuje od oblika programa Word (oblici programa Word obuhvaćaju .doc, .dot, .docx, .docm, .dotx ili .dotm datoteke). Ako često radite s takvim datotekama, ali rijetko želite odabrati standard kodiranja, ne zaboravite isključiti tu mogućnost da biste spriječili nepotrebno otvaranje tog dijaloškog okvira.

 5. Zatvorite datoteku, a zatim je ponovno otvorite.

 6. U dijaloškom okviru Pretvorba datoteke odaberite Kodirani tekst.

 7. U dijaloškom okviru Pretvorba datoteke odaberite Drugo kodiranje, a zatim s popisa odaberite željeni standard kodiranja.

  Tekst možete pretpregledati u području Pretpregled da biste provjerili je li potpuno čitljiv pri odabranom standardu kodiranja.

Ako gotovo čitav tekst izgleda isto (na primjer, okviri ili točke), font potreban za prikaz znakova možda nije instaliran. Ako font koji vam je potreban nije dostupan, instalirajte dodatne fontove.

Da biste instalirali dodatne fontove, učinite sljedeće:

 1. U sustavu Microsoft Windows kliknite gumb Start pa Upravljačka ploča.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  U sustavu Windows 7

  1. Na upravljačkoj ploči pritisnite Deinstalacija programa.

  2. Na popisu programa kliknite popis za Microsoft Office ili Microsoft Word, ovisno o tome jeste li instalirali Word u sklopu sustava Office ili kao pojedinačni program, a zatim kliknite Promijeni.

  U sustavu Windows Vista

  1. Na upravljačkoj ploči pritisnite Deinstalacija programa.

  2. Na popisu programa pritisnite unos Microsoft Office ili Microsoft Word, ovisno o tome jeste li instalirali Word kao dio paketa Office ili kao pojedinačni program, zatim pritisnite Promijeni.

  U sustavu Microsoft Windows XP

  1. Na upravljačkoj ploči pritisnite Dodavanje ili uklanjanje programa.

  2. Unutar okvira Trenutno instalirani programi pritisnite unos za Microsoft Office ili Microsoft Word, ovisno o tome jeste li instalirali Word kao dio paketa Office ili kao pojedinačni program, zatim pritisnite Promijeni.

 3. Pod Promjena instalacije paketa Microsoft Office pritisnite Dodaj ili ukloni značajke, zatim pritisnite Nastavi.

 4. U odjeljku Mogućnosti instalacije proširite Zajedničke značajke sustava Office, a zatim proširite Međunarodna podrška.

 5. Odaberite skup fontova koji vam je potreban, kliknite strelicu pokraj onog što ste odabrali, a zatim odaberite Pokreni s mog računala.

Savjet: Kada otvorite kodiranu tekstnu datoteku, Word će fontove definirane u dijaloškom okviru Web-mogućnosti. (Da biste došli do dijaloškog okvira Web-mogućnosti, kliknite gumb Microsoft Office, zatim mogućnosti Word, a zatim Dodatno. U odjeljku Općenito kliknite Web-mogućnosti.) Možete odabrati mogućnosti na kartici Fontovi u dijaloškom okviru Web-mogućnosti da biste prilagodili font za svaki skup znakova.

Ako prilikom spremanja datoteke ne odaberete standard kodiranja, Word kodira kao Unicode. Obično možete koristiti zadano Unicode kodiranje jer ono podržava većinu znakova većine jezika.

Ako dokument namjeravate otvarati u programu koji ne podržava Unicode, odaberite standard kodiranja koji odgovara ciljnom programu. Na primjer, Unicode vam omogućuje da u sustavu koji koristi engleski jezik stvarate dokument na tradicionalnom kineskom. No ako dokument namjeravate otvoriti u programu na tradicionalnom kineskom jeziku koji ne podržava Unicode, spremite ga pomoću kodiranja za tradicionalni kineski (Big5). Kada se dokument otvori u programu na tradicionalnom kineskom jeziku, sav će se tekst ispravno prikazati.

Napomena: Budući da je Unicode sveobuhvatan standard, spremanje teksta pomoću nekog drugog kodiranja može dovesti do toga da se neki znakovi više neće moći prikazati. Na primjer, dokument kodiran pomoću standarda Unicode može sadržavati tekst na hebrejskom i na ćirilici. Ako se taj dokument spremi pomoću kodiranja za ćirilicu (Windows), hebrejski tekst više se neće moći prikazati, a ako se dokument spremi pomoću kodiranja za hebrejski (Windows), tekst na ćirilici više se neće moći prikazati.

Ako odaberete standard kodiranja koji ne podržava znakove koje ste koristili u datoteci, Word crvenom bojom znakova koje ne može spremiti. Prije no što datoteku spremite, tekst možete pretpregledati s odabranim standardom kodiranja.

Tekst oblikovan pomoću fonta Symbol ili pomoću kodova polja uklanja se iz datoteke kada datoteku spremite u obliku kodiranog teksta.
'

Odabir standarda kodiranja

 1. Kliknite karticu Datoteka.

 2. Kliknite Spremi kao.

  Ako datoteku želite spremiti u drugu mapu, pronađite i otvorite tu mapu.

 3. U okvir Naziv datoteke upišite novi naziv datoteke.

 4. U okvir Spremi u obliku odaberite Običan tekst.

 5. Kliknite Spremi.

 6. Ako se pojavi dijaloški okvir Alat za provjeru kompatibilnosti programa Microsoft Office Word, kliknite Nastavi.

 7. U dijaloškom okviru Pretvorba datoteke odaberite mogućnost za standard kodiranja koji želite koristiti:

  • Da biste koristili zadani standard kodiranja svojeg sustava, kliknite Windows (zadano).

  • Da biste koristili standard kodiranja sustava MS-DOS, kliknite MS-DOS.

  • Da biste odabrali određeni standard kodiranja, kliknite Drugo kodiranje, a zatim s popisa odaberite željeni standard kodiranja. Tekst možete pretpregledati u području Pretpregled da biste provjerili je li sav tekst čitljiv pri odabranom standardu kodiranja.

   Napomena: Veličinu dijaloškog okvira Pretvorba datoteke možete povećati da biste pretpregledali veći dio dokumenta.

 8. Ako dobijete poruku sadržaja "Tekst obilježen crvenom bojom neće u odabranom načinu kodiranja biti ispravno spremljen", odaberite drugo kodiranje ili potvrdite okvir Dopusti zamjenu znakova.

  Kada omogućite zamjenu znakova, Word znak koji se ne može prikazati zamjenjuje najbližim ekvivalentnim znakom u kodiranju koje odaberete. Na primjer, tri točke zamijenit će elipsa, a ravne navodnike zamijenit će zakrivljeni navodnici.

  Ako u kodiranju koje odaberete ne postoji znak ekvivalentan znaku koji je označen crvenim, znak označen crvenim spremit će se kao znak izvan konteksta, na primjer kao upitnik.

 9. Ako će se dokument otvoriti u programu koji ne prelama tekst iz jednog retka u drugi, prijelome čvrstih redaka možete uvrstiti u dokument tako da potvrdite okvir Umetni prijelome redaka, a zatim navedete želite li da prijelomi redaka bude razloženi znakom za povratak u novi red (CR), umetanjem retka (LF), ili oboje, u okviru Kraj redaka sa.

Word prepoznaje nekoliko standarda kodiranja i podržava standarde kodiranja koji se nalaze uz sistemski softver na računalu.

Sljedeći popis sustava pisanja prikazuje standarde kodiranja (nazivaju se i kodne stranice) povezane sa svakim sustavom pisanja.

Sustav pisanja

Standardi kodiranja

Primijenjeni font

višejezični

Unicode (UCS-2 little-endian i big-endian, UTF-8, UTF-7)

zadani font utemeljen na normalnom stilu za jezičnu verziju programa Word koju koristite

arapski

Windows 1256, ASMO 708

Courier New

pojednostavnjeni kineski

GB2312, GBK, EUC-CN, ISO-2022-CN, HZ

SimSun

tradicionalni kineski

BIG5, EUC-TW, ISO-2022-TW

MingLiU

ćirilica

Windows 1251, KOI8-R, KOI8-RU, ISO8859-5, DOS 866

Courier New

engleski, zapadnoeuropski jezici i ostali jezici koji se pišu latinicom

Windows 1250, 1252-1254, 1257, ISO8859-x

Courier New

grčki

Windows 1253

Courier New

hebrejski

Windows 1255

Courier New

japanski

Shift-JIS, ISO-2022-JP (JIS), EUC-JP

MS Mincho

korejski

Wansung, Johab, ISO-2022-KR, EUC-KR

Malgun Gothic

tajlandski

Windows 874

Tahoma

vijetnamski

Windows 1258

Courier New

indički: tamilski

ISCII 57004

Latha

indički: nepalski

ISCII 57002 (Devanagari)

Mangal

indički: konkani

ISCII 57002 (Devanagari)

Mangal

indički: hindski

ISCII 57002 (Devanagari)

Mangal

indički: asamski

ISCII 57006

indički: bengalski

ISCII 57003

indički: gudžarati

ISCII 57010

indički: kannada

ISCII 57008

indički: malajamski

ISCII 57009

indički: orija

ISCII 57007

indički: marati

ISCII 57002 (Devanagari)

indički: pandžapski

ISCII 57011

indički: sanskrtski

ISCII 57002 (Devanagari)

indički: teluški

ISCII 57005

 • Za korištenje indičkih jezika potrebna je sistemska podrška i odgovarajući OpenType fontovi.

 • Za nepalski, asamski, bengalski, gudžarati, malajalamski i oriju dostupna je samo osnovna podrška.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Želite dodatne mogućnosti?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte tečajeve za obuku, saznajte kako zaštititi uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na njih, pošaljete povratne informacije i čujete se sa stručnjacima s bogatim znanjem.

Pronađite rješenja za uobičajene probleme ili zatražite pomoć od agenta za podršku.

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni jezičnom kvalitetom?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?
Ako pritisnete Pošalji, vaše će se povratne informacije iskoristiti za poboljšanje Microsoftovih proizvoda i usluga. Vaš će IT administrator moći prikupiti te podatke. Izjava o zaštiti privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×