U programu Word sav tekst u dokumentu (Ctrl + A) ili pak određeni tekst ili stavke u tablici možete odabrati mišem ili tipkovnicom. Možete i odabrati tekst ili stavke koje se nalaze na različitim mjestima. Na jednoj stranici, primjerice, možete odabrati odlomak, a na drugoj jednu rečenicu.

Odabir cijelog teksta

 1. Kliknite bilo gdje u dokumentu.

 2. Na tipkovnici pritisnite Ctrl + A da biste odabrali sav tekst u dokumentu.

Odabir određenog teksta

Možete i odabrati određenu riječ, redak teksta ili pak jedan ili više odlomaka.

 1. Postavite pokazivač ispred prvog slova riječi, rečenice ili odlomaka koje želite odabrati.

 2. Kliknite i držite dok povlačite pokazivač da biste odabrali željeni tekst.

Drugi načini odabira teksta

 • Da biste odabrali jednu riječ, brzo je dvokliknite.

 • Da biste odabrali redak teksta, smjestite pokazivač na njegov početak pa pritisnite tipke Shift + strelica dolje.

 • Da biste odabrali odlomak, smjestite pokazivač na njegov početak pa pritisnite tipke Ctrl + Shift + strelica dolje.

Odabir teksta pomoću miša

Odabir teksta u tijelu dokumenta

Napomene: Da biste odabrali cijeli dokument, učinite nešto od sljedećeg:

 • Na kartici Polazno u grupi Uređivanje kliknite Odaberi, a zatim Odaberi sve.

 • Postavite pokazivač lijevo od bilo kojeg teksta i pričekajte da se pretvori u strelicu usmjerenu desno, a zatim trostruko kliknite.

Željeni odabir

Akcija

Bilo koja količina teksta

Kliknite željeno mjesto početka odabira, držite pritisnutu lijevu tipku miša pa povucite pokazivač preko teksta koji želite odabrati.

Jedna riječ

Dvokliknite bilo gdje unutar riječi.

Jedan redak teksta

Postavite pokazivač lijevo od željenog retka i pričekajte da se pretvori u strelicu usmjerenu desno, a zatim kliknite.

Jedna rečenica

Pritisnite tipku CTRL pa kliknite bilo gdje unutar rečenice.

Jedan odlomak

Trostruko kliknite bilo gdje unutar odlomka.

Više odlomaka

Postavite pokazivač lijevo od prvog odlomka i pričekajte da se pretvori u strelicu usmjerenu desno. Potom pritisnite i držite lijevu tipku miša i povlačite pokazivač prema gore ili dolje.

Veliki blok teksta

Kliknite na mjestu početka odabira, pomaknite se do kraja odabira, a zatim pritisnite i držite tipku SHIFT te kliknite mjesto gdje želite završiti odabir.

Cijeli dokument

Postavite pokazivač lijevo od bilo kojeg teksta i pričekajte da se pretvori u strelicu usmjerenu desno, a zatim trostruko kliknite.

Zaglavlja i podnožja

U prikazu rasporeda ispisa dvokliknite zasivljeni tekst zaglavlja ili podnožja. Postavite pokazivač lijevo od željenog zaglavlja ili podnožja i pričekajte da se pretvori u strelicu usmjerenu desno, a zatim kliknite.

Fusnote i krajnje bilješke

Kliknite tekst fusnote ili krajnje bilješke, postavite pokazivač lijevo od željenog teksta i pričekajte da se pretvori u strelicu usmjerenu desno, a zatim kliknite.

Okomiti bloka teksta

Pritisnite i držite tipku ALT te povlačite pokazivač preko teksta.

Tekstni okvir ili okvir

Postavite pokazivač na obrub okvira ili tekstnog okvira i pričekajte da se pretvori u četverosmjernu strelicu, a zatim kliknite.

Odabir stavki u tablici

Željeni odabir

Postupak

Sadržaj ćelije

Kliknite unutar ćelije. Na vrpci Alati za tablice kliknite karticu Raspored. U grupi Tablica kliknite Odaberi, a zatim Odaberi ćeliju.

Sadržaj retka

Kliknite unutar retka. Na vrpci Alati za tablice kliknite karticu Raspored. U grupi Tablica kliknite Odaberi, a zatim Odaberi redak.

Sadržaj stupca

Kliknite unutar stupca. Na vrpci Alati za tablice kliknite karticu Raspored. U grupi Tablica kliknite Odaberi, a zatim Odaberi stupac.

Sadržaj iz više ćelija, redaka ili stupaca

Kliknite unutar ćelije, retka ili stupca, a zatim držeći pritisnutu lijevu tipku miša povucite po ćelijama, recima ili stupcima sa sadržajem koji želite odabrati. Da biste odabrali sadržaj ćelija, redaka ili stupaca koji nisu susjedni, kliknite unutar prve ćelije, retka ili stupca, pritisnite CTRL, a zatim kliknite dodatne ćelije, retke ili stupce sa sadržajem koji želite odabrati.

Sadržaj cijele tablice

Kliknite unutar tablice. Na vrpci Alati za tablice kliknite karticu Raspored. U grupi Tablica kliknite Odaberi, a zatim Odaberi tablicu.

Odabir teksta na različitim mjestima

Možete odabrati tekst ili stavke koje nisu susjedne u tablici. Na jednoj stranici, primjerice, možete odabrati odlomak, a na drugoj jednu rečenicu.

 1. Odaberite tekst ili stavku u tablici.

 2. Pritisnite i držite tipku CTRL dok odabirete ostale željene dijelove teksta ili stavke u tablici.

Odabir teksta u prikazu strukture

Da biste dokument prikazali u prikazu strukture, kliknite karticu Prikaz, a zatim u grupi Prikazi dokumenta kliknite Struktura.

Željeni odabir

Mjesto na koje je potrebno postaviti pokazivač

Naslov

Lijevo od naslova i pričekajte da se pretvori u strelicu usmjerenu desno, a zatim kliknite.

Naslov, pripadni podnaslov i tijelo teksta

Lijevo od naslova i pričekajte da se pretvori u strelicu usmjerenu desno, a zatim dvokliknite.

Odlomak u tijelu teksta

Lijevo od odlomka i pričekajte da se pretvori u strelicu usmjerenu desno, a zatim kliknite.

Više naslova ili odlomaka u tijelu teksta

Lijevo od teksta i pričekajte da se pretvori u strelicu usmjerenu desno, a zatim povucite prema gore ili dolje.

Napomene: 

 • Ako u prikazu strukture jednom kliknete lijevo od odlomka, odabrat ćete cijeli odlomak, a ne jedan redak.

 • Ako odaberete naslov koji sadrži sažeti podređeni tekst, odabire se i sažeti tekst (iako nije vidljiv). Sve promjene koje unesite u naslov , npr. premještanje, kopiranje ili brisanje, utječu i na sažeti tekst.

Odabir teksta pomoću tipkovnice

Odabir teksta u tijelu dokumenta

Napomena: Da biste odabrali cijeli dokument, pritisnite Ctrl + A.

Željeni odabir

Akcija

Jedan znak udesno

Pritisnite SHIFT + STRELICU DESNO.

Jedan znak ulijevo

Pritisnite SHIFT + STRELICU LIJEVO.

Riječ od početka do kraja

Postavite točku unosa na početak riječi, a zatim pritisnite CTRL + SHIFT + STRELICU DESNO.

Riječ od kraja do početka

Postavite pokazivač na kraj riječi, a zatim pritisnite CTRL + SHIFT + STRELICU LIJEVO.

Redak od početka do kraja

Pritisnite HOME, a zatim SHIFT + END.

Redak od kraja do početka

Pritisnite END, a zatim SHIFT + HOME.

Jedan redak prema dolje

Pritisnite END, a zatim SHIFT + STRELICU DOLJE.

Jedan redak prema gore

Pritisnite HOME, a zatim SHIFT + STRELICU GORE.

Odlomak od početka do kraja

Postavite pokazivač na početak odlomka pa pritisnite CTRL + SHIFT + STRELICU DOLJE.

Odlomak od kraja do početka

Postavite pokazivač na kraj odlomka pa pritisnite CTRL + SHIFT + STRELICU GORE.

Dokument od kraja do početka

Postavite pokazivač na kraj dokumenta pa pritisnite CTRL + SHIFT + HOME.

Dokument od početka do kraja

Postavite pokazivač na početak dokumenta pa pritisnite CTRL + SHIFT + END.

Od početka do kraja prozora

Postavite pokazivač na početak prozora pa pritisnite ALT + CTRL + SHIFT + PAGE DOWN.

Cijeli dokument

Pritisnite CTRL + A.

Okomiti bloka teksta

Pritisnite CTRL + SHIFT + F8, a zatim se poslužite tipkama sa strelicom. Pritisnite ESC da biste isključili način rada za odabir.

Najbliži znak

Pritisnite F8 da biste uključili način rada za odabir, a zatim STRELICU LIJEVO ili STRELICU DESNO; da biste isključili način rada za odabir, pritisnite ESC.

Riječ, rečenicu, odlomak ili dokument

Pritisnite F8 da biste uključili način rada za odabir, potom jednom pritisnite F8 da biste odabrali riječ, dvaput da biste odabrali rečenicu, tri puta da biste odabrali odlomak ili pak četiri puta da biste odabrali dokument. Pritisnite ESC da biste isključili način rada za odabir.

Odabir stavki u tablici

Željeni odabir

Akcija

Sadržaj ćelije s desne strane

Pritisnite tabulator.

Sadržaj ćelije s lijeve strane

Pritisnite SHIFT + tabulator.

Sadržaj susjednih ćelija

Uz pritisnutu tipku SHIFT pritišćite odgovarajuću tipku sa strelicom dok ne odaberete sadržaj željenih ćelija.

Sadržaj stupca

Kliknite prvu ili posljednju ćeliju u stupcu. Držite pritisnutu tipku SHIFT dok pritišćite tipku sa strelicom gore ili strelicom dolje dok ne odaberete sadržaj stupca.

Sadržaj cijele tablice

Kliknite unutar tablice pa pritisnite ALT + 5 na numeričkoj tipkovnici (dok je funkcija NUM LOCK isključena).

Isključivanje odabira cijele riječi

 1. Kliknite karticu Datoteka, a zatim Mogućnosti.

 2. Kliknite Napredno.

 3. U odjeljku Mogućnosti uređivanja poništite okvir Pri odabiru automatski odaberi cijelu riječ.

Važno:  Office 2007 više nije poduprt. Nadogradite na Microsoft 365 da biste radili bilo gdje s bilo kojeg uređaja i nastavili primati podršku.

Odmah nadogradite

Odabir teksta pomoću miša

Odabir teksta u tijelu dokumenta

Napomena: Da biste odabrali cijeli dokument, učinite nešto od sljedećeg:

 • Na kartici Polazno u grupi Uređivanje kliknite Odaberi, a zatim Odaberi sve.

  Matrica slajda i odgovarajući izgledi

 • Postavite pokazivač lijevo od bilo kojeg teksta i pričekajte da se pretvori u strelicu usmjerenu desno, a zatim trostruko kliknite.

Željeni odabir

Akcija

Bilo koja količina teksta

Kliknite željeno mjesto početka odabira, držite pritisnutu lijevu tipku miša pa povucite pokazivač preko teksta koji želite odabrati.

Jedna riječ

Dvokliknite bilo gdje unutar riječi.

Jedan redak teksta

Postavite pokazivač lijevo od željenog retka i pričekajte da se pretvori u strelicu usmjerenu desno, a zatim kliknite.

Jedna rečenica

Pritisnite tipku CTRL pa kliknite bilo gdje unutar rečenice.

Jedan odlomak

Trostruko kliknite bilo gdje unutar odlomka.

Više odlomaka

Postavite pokazivač lijevo od prvog odlomka i pričekajte da se pretvori u strelicu usmjerenu desno. Potom pritisnite i držite lijevu tipku miša i povlačite pokazivač prema gore ili dolje.

Veliki blok teksta

Kliknite na mjestu početka odabira, pomaknite se do kraja odabira, a zatim pritisnite i držite tipku SHIFT te kliknite mjesto gdje želite završiti odabir.

Cijeli dokument

Postavite pokazivač lijevo od bilo kojeg teksta i pričekajte da se pretvori u strelicu usmjerenu desno, a zatim trostruko kliknite.

Zaglavlja i podnožja

U prikazu rasporeda ispisa dvokliknite zasivljeni tekst zaglavlja ili podnožja. Postavite pokazivač lijevo od željenog zaglavlja ili podnožja i pričekajte da se pretvori u strelicu usmjerenu desno, a zatim kliknite.

Fusnote i krajnje bilješke

Kliknite tekst fusnote ili krajnje bilješke, postavite pokazivač lijevo od željenog teksta i pričekajte da se pretvori u strelicu usmjerenu desno, a zatim kliknite.

Okomiti bloka teksta

Pritisnite i držite tipku ALT te povlačite pokazivač preko teksta.

Tekstni okvir ili okvir

Postavite pokazivač na obrub okvira ili tekstnog okvira i pričekajte da se pretvori u četverosmjernu strelicu, a zatim kliknite.

Odabir stavki u tablici

Željeni odabir

Postupak

Sadržaj ćelije

Kliknite unutar ćelije. Na vrpci Alati za tablice kliknite karticu Raspored. U grupi Tablica kliknite Odaberi, a zatim Odaberi ćeliju.

Sadržaj retka

Kliknite unutar retka. Na vrpci Alati za tablice kliknite karticu Raspored. U grupi Tablica kliknite Odaberi, a zatim Odaberi redak.

Sadržaj stupca

Kliknite unutar stupca. Na vrpci Alati za tablice kliknite karticu Raspored. U grupi Tablica kliknite Odaberi, a zatim Odaberi stupac.

Sadržaj iz više ćelija, redaka ili stupaca

Kliknite unutar ćelije, retka ili stupca i držite pritisnutu lijevu tipku miša dok povlačite pokazivač preko svih ćelija, redaka ili stupaca sa sadržajem koji želite odabrati. Da biste odabrali sadržaje ćelija, redaka ili stupaca koji nisu jedni uz druge, kliknite unutar prve ćelije, retka ili stupca, pritisnite CTRL, a zatim klikajte dodatne ćelije, retke ili stupce sa sadržajem koji želite odabrati.

Sadržaj cijele tablice

Kliknite unutar tablice. Na vrpci Alati za tablice kliknite karticu Raspored. U grupi Tablica kliknite Odaberi, a zatim Odaberi tablicu.

Odabir teksta na različitim mjestima

Možete odabrati tekst ili stavke koje nisu susjedne u tablici. Na jednoj stranici, primjerice, možete odabrati odlomak, a na drugoj jednu rečenicu.

 1. Odaberite tekst ili stavku u tablici.

 2. Pritisnite i držite tipku CTRL dok odabirete ostale željene dijelove teksta ili stavke u tablici.

Odabir teksta u prikazu strukture

Da biste dokument prikazali u prikazu strukture, kliknite karticu Prikaz, a zatim u grupi Prikazi dokumenta kliknite Struktura.

Željeni odabir

Mjesto na koje je potrebno postaviti pokazivač

Naslov

Lijevo od naslova i pričekajte da se pretvori u strelicu usmjerenu desno, a zatim kliknite.

Naslov, pripadni podnaslov i tijelo teksta

Lijevo od naslova i pričekajte da se pretvori u strelicu usmjerenu desno, a zatim dvokliknite.

Odlomak u tijelu teksta

Lijevo od odlomka i pričekajte da se pretvori u strelicu usmjerenu desno, a zatim kliknite.

Više naslova ili odlomaka u tijelu teksta

Lijevo od teksta i pričekajte da se pretvori u strelicu usmjerenu desno, a zatim povucite prema gore ili dolje.

Napomene: 

 • Ako u prikazu strukture jednom kliknete lijevo od odlomka, odabrat ćete cijeli odlomak, a ne jedan redak.

 • Ako odaberete naslov koji sadrži sažeti podređeni tekst, odabire se i sažeti tekst (iako nije vidljiv). Sve promjene koje unesite u naslov , npr. premještanje, kopiranje ili brisanje, utječu i na sažeti tekst.

Odabir teksta pomoću tipkovnice

Odabir teksta u tijelu dokumenta

Napomena: Da biste odabrali cijeli dokument, pritisnite Ctrl + A.

Željeni odabir

Akcija

Jedan znak udesno

Pritisnite SHIFT + STRELICU DESNO.

Jedan znak ulijevo

Pritisnite SHIFT + STRELICU LIJEVO.

Riječ od početka do kraja

Postavite točku unosa na početak riječi, a zatim pritisnite CTRL + SHIFT + STRELICU DESNO.

Riječ od kraja do početka

Postavite pokazivač na kraj riječi, a zatim pritisnite CTRL + SHIFT + STRELICU LIJEVO.

Redak od početka do kraja

Pritisnite HOME, a zatim SHIFT + END.

Redak od kraja do početka

Pritisnite END, a zatim SHIFT + HOME.

Jedan redak prema dolje

Pritisnite END, a zatim SHIFT + STRELICU DOLJE.

Jedan redak prema gore

Pritisnite HOME, a zatim SHIFT + STRELICU GORE.

Odlomak od početka do kraja

Postavite pokazivač na početak odlomka pa pritisnite CTRL + SHIFT + STRELICU DOLJE.

Odlomak od kraja do početka

Postavite pokazivač na kraj odlomka pa pritisnite CTRL + SHIFT + STRELICU GORE.

Dokument od kraja do početka

Postavite pokazivač na kraj dokumenta pa pritisnite CTRL + SHIFT + HOME.

Dokument od početka do kraja

Postavite pokazivač na početak dokumenta pa pritisnite CTRL + SHIFT + END.

Od početka do kraja prozora

Postavite pokazivač na početak prozora pa pritisnite ALT + CTRL + SHIFT + PAGE DOWN.

Cijeli dokument

Pritisnite CTRL + A.

Okomiti bloka teksta

Pritisnite CTRL + SHIFT + F8, a zatim se poslužite tipkama sa strelicom. Pritisnite ESC da biste isključili način rada za odabir.

Najbliži znak

Pritisnite F8 da biste uključili način rada za odabir, a zatim STRELICU LIJEVO ili STRELICU DESNO; da biste isključili način rada za odabir, pritisnite ESC.

Riječ, rečenicu, odlomak ili dokument

Pritisnite F8 da biste uključili način rada za odabir, potom jednom pritisnite F8 da biste odabrali riječ, dvaput da biste odabrali rečenicu, tri puta da biste odabrali odlomak ili pak četiri puta da biste odabrali dokument. Pritisnite ESC da biste isključili način rada za odabir.

Odabir stavki u tablici

Željeni odabir

Akcija

Sadržaj ćelije s desne strane

Pritisnite tabulator.

Sadržaj ćelije s lijeve strane

Pritisnite SHIFT + tabulator.

Sadržaj susjednih ćelija

Pritisnite i držite SHIFT dok više puta pritišćete odgovarajuću tipku sa strelicom i odabirete sadržaj svih željenih ćelija.

Sadržaj stupca

Kliknite prvu ili posljednju ćeliju u stupcu. Pritisnite i držite tipku SHIFT dok više puta pritišćete STRELICU GORE ili STRELICU DOLJE i odabirete sadržaj stupca.

Sadržaj cijele tablice

Kliknite unutar tablice pa pritisnite ALT + 5 na numeričkoj tipkovnici (dok je funkcija NUM LOCK isključena).

Isključivanje odabira cijele riječi

 1. Kliknite gumb Microsoft Office slika gumba, a zatim Mogućnosti programa Word.

 2. Kliknite Dodatno.

 3. U odjeljku Mogućnosti uređivanja poništite potvrdni okvir Pri odabiru automatski odaberi cijelu riječ.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje
Prvi koristite nove značajke
Pridružite se Microsoft Office Insiderima

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni jezičnom kvalitetom?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×