Postavljanje tempiranja i brzine prijelaza

Postavljanje tempiranja i brzine prijelaza

Možete izmijeniti trajanje prijelaza, izmijeniti učinak prijelaza, pa čak i navesti zvuk koji će se prikazivati tijekom prijelaza. Možete i odrediti vrijeme koje želite provesti na slajdu prije nego što napredujete na sljedeći.

Brzinu prijelaza postavite pomoću mogućnosti Trajanje. Kraće trajanje znači da se tobogan ubrzava, a veći broj ubrzava pomicanje slajdova.

 1. Odaberite slajdu koji sadrži prijelaz koji želite izmijeniti.

 2. Na kartici prijelazi u grupi tempiranje u okvir Trajanje upišite željeni broj sekundi.

Grupa Tempiranje na kartici Prijelazi na vrpci programa PowerPoint 2010

Savjet: Ako želite da svi prijelazi dijaprojekcija koriste istu brzinu, kliknite Primijeni na sve.

Mnogi, ali ne svi, prijelazi u PowerPoint mogu se prilagođavati.

 1. Odaberite slajdu koji sadrži prijelaz koji želite izmijeniti.

 2. Na kartici prijelazi u grupi Prijelaz na ovaj slajdovima kliknite mogućnosti efekata , a zatim odaberite željenu mogućnost.

  Mogućnosti efekta u grupi Prijelaz na ovaj slajd

U ovom se primjeru na slajdu primjenjuje prijelaz galerije , a odabrana je mogućnost from right .

Prijelaz Galerija za vrijeme dijaprojekcije

Prijelaz u galeriji s odabranom mogućnošću s desne strane tijekom prezentacije.

Pomicanje slajdova postavlja vremensko razdoblje prijelaza tako da određuje koliko dugo će tobogan ostati u prikazu prije nego prijelaz na sljedeći slajdu počne. Ako nije odabran tajming, slajd se unaprijed prikazuje kada kliknete miša.

 1. Odaberite slajd za koji želite postaviti tempiranje.

 2. U odjeljku Pomicanje slajdova u grupi Tempiranje na kartici Prijelazi učinite nešto od sljedećeg:

  Grupa Tempiranje na kartici Prijelazi na vrpci programa PowerPoint 2010

  • Da biste slajdu prešli na sljedeći slajdu kada kliknete miša, potvrdite okvir na klik mišem .

  • Da biste automatski prešli na slajdu, potvrdite okvir nakon , a zatim unesite broj minuta ili sekundi koje želite. Odbrojavanje počinje kada završi zadnja animacija ili neki drugi efekt na slajdu.

  • Da biste omogućili miša i automatski unaprijed, potvrdite okvir na klik mišem i potvrdni okvir nakon . Zatim uz mogućnost Nakon unesite željeni broj minuta ili sekundi. Slajdovima će se automatski napredovati, no možete ga brže napredovati klikom na miša.

Savjet: Ako želite da svi slajdovi napreduju pomoću iste brzine, kliknite Primijeni na sve.

 1. Odaberite slajdu koji sadrži prijelaz koji želite izmijeniti.

 2. Na kartici prijelazi u grupi tempiranje na popisu zvuk odaberite željeni zvuk.

  Grupa Tempiranje na kartici Prijelazi na vrpci programa PowerPoint 2010

  Napomena: Ako želite koristiti vlastiti zvuk, na popisu zvuk odaberite drugi zvuk. Zatim u dijaloškom okviru Dodavanje zvuka odaberite željeni zvuk, a zatim kliknite u redu .

Vježbajte prezentaciju

Dok vežbate, Timer bilježi vrijeme koje provodite na svakom slajdu i ukupni iznos vremena provedenog na svim slajdovima. Timer se automatski pokreće prilikom unosa prikaza izlagača.

 1. U najnovijem programu PowerPoint za Mac: otvorite dijaprojekciju > postavite >tempiranja

  zamjenski tekst

  U programu PowerPoint za Mac 2011: na kartici dijaprojekcija u odjeljku Alati za izlagačekliknite proba.

  Kartica Dijaprojekcija, grupa Alati za izlagača

 2. Počnite vježbati prezentaciju.

  Kada završite s prakticiranje sadržaja za svaki slajdu, kliknite strelicu desno ili ulijevo Gumbi za prijelaz na sljedeći ili prethodni slajd da biste prešli na sljedeći ili prethodni slajdu.

 3. Kada stignete na zadnji slajdu ili izlaz iz prikaza izlagača, PowerPoint će vas zatražiti da spremite tempiranje.

Pauziranje, pokretanje i ponovno postavljanje mjerača vremena

Timer se automatski pokreće prilikom unosa prikaza izlagača. Međutim, možete pauzirati, a zatim ponovno pokrenuti timer ako morate prekinuti unos bilješki za sadašnji slajdu ili pauzu. Pojedinosti potražite u tablici u nastavku.

Željena radnja

Postupak

Pauziranje mjerača vremena

Klik na Gumb za pauziranje tajmera

Pokretanje i nastavak mjerača vremena

Klik na Gumb za pokretanje tajmera

Ponovno postavljanje mjerača vremena na nulu za sadašnji slajdu

Klik na Gumb za vraćanje tajmera na početne postavke

Napomene: 

 • Kada stignete na zadnji slajdu ili izlaz iz prikaza izlagača, PowerPoint će vas zatražiti da spremite tempiranje.

 • Uvježbane tempiranje slajdova nije uključeno po zadanom. Ako želite koristiti tempiranje kao što ste predstavili, prije reprodukcije dijaprojekcije možete uključiti timing. Na kartici dijaprojekcija u odjeljku Postavljanjeodaberite potvrdni okvir koristi tempiranje .

Dodavanje bilješki izlagača tijekom vježbanja

Na lijevoj strani okna bilježaka možete vidjeti bilo koju bilješku govornika koju ste unijeli za sadašnji slajdu kada ste stvorili prezentaciju. Možete, međutim, unijeti i dodatne bilješke dok vežbate.

 1. Kliknite Gumb za pauziranje tajmera da biste pauzirali timer.

 2. Kliknite unutar okna s bilješkama na desnoj strani, a zatim upišite bilješke sa sastanka.

  Napomena: Kada izađete iz prikaza izlagača, dodatne se bilješke dodaju na kraj bilježaka za slajdove koji su se prikazivali kada ste ih upisali.

Isključivanje tempiranja slajdova

Ako ste prethodno snimili prezentaciju i spremili tempiranje slajdova, Slajdovi se mogu postaviti tako da automatski napreduju prema spremljenim vremenskim situacijama kada reproducirate dijaprojekciju. Ako ne želite koristiti tempiranje dok ste prisutni, možete ih isključiti.

Na kartici dijaprojekcija u odjeljku Postavljanjeponištite potvrdni okvir koristi tempiranje .

Kartica Dijaprojekcija, grupa Postavljanje

Pogledajte i sljedeće

Dodavanje, mijenjanje i uklanjanje prijelaza između slajdova

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

×