Provodite li nemirne noći smišljajući načine da uvećate profitabilnost i smanjite rizike svojih poslovnih ulaganja? Prestanite s prevrtanjem u krevetu. Opustite se i prepustite toku.

Toku novca. Proučite protok svojeg novca odnosno prihode i rashode u svom poslovanju. Pozitivan protok novca vrijednost je kojom izražavamo prihod (od prodaje, kamata, dionica i ostalog), a negativnim protokom novca nazivamo vrijednost kojom izražavamo rashod (kupnja, plaće, porezi i ostalo). Neto protok novca razlika je između pozitivnog i negativnog protoka novca, a ta je vrijednost odgovor na temeljno poslovno pitanje – koliko je novca ostalo u blagajni.

Da bi se vaš posao razvijao, morate donijeti ključnu odluku o tome u što ćete dugoročno uložiti novac. Microsoft Excel vam pomoći da usporedite mogućnosti i napravite pravi odabir da biste se mogli jednostavno odmoriti i danju i noću.

Postavljanje pitanja o kapitalnim investicijskim projektima

Ako želite povući novac iz blagajne, pretvoriti ga u radni kapital i investirati u projekte kojima ćete unaprijediti svoje poslovanje, trebali biste postaviti neka pitanje vezana uz te projekte:

  • Hoće li novi dugoročni projekt biti profitabilan? Kada?

  • Bi li taj novac bilo bolje uložiti u neki drugi projekt?

  • Treba li dodatno investirati u trenutni projekt ili je vrijeme za smanjenje gubitaka?

Sada pozornije razmotrite svaki od tih projekata i postavite si sljedeća pitanja:

  • Koji su negativni i pozitivni protoci novca vezani uz taj projekt?

  • Kakav će utjecaj imati velika početna investicija i u kojim uvjetima ona postaje prevelika?

Konačno, zapravo su vam potrebni krajnji izračuni na temelju kojih možete usporediti projekte. No, da biste do njih došli, u analizu morate ugraditi vremensku dimenziju vrijednosti novca.

Tata mi je jednom rekao: "Sine, bolje je što prije dobiti novac i držati ga što je moguće duže". Kasnije u životu, saznao sam zašto. Taj novac možete uložiti po složenoj kamatnoj stopi, što znači da vam novac može zaraditi više novca , a zatim neki. Drugim riječima, kada se novac izlaje ili uđe, jednako je važno koliko novca odlazi ili ulazi.

Odgovori na pitanja pomoću funkcija NPV i IRR

Dvije su financijske metode pomoću kojih možete doći do odgovora na sva ta pitanja: izračunom neto trenutne vrijednosti (net present value, NPV) i izračunom interne stope povrata (internal rate of return, IRR). Obje se metode smatraju metodama diskontiranog protoka novca zato što u procjenu kapitalnog investicijskog projekta uračunavaju vremensku dimenziju vrijednosti novca. Obje se metode temelje na nizu budućih isplata (negativnom protoku novca), prihodu (pozitivnom protoku novca), gubicima (negativnom protoku novca) i "stagnirajućim vrijednostima" (bez protoka novca).

NPV (net present value, neto trenutna vrijednost)

NPV vraća neto vrijednost protoka novca  –  izraženu u trenutnoj vrijednosti novca. S obzirom na vremensku dimenziju vrijednosti novca, kuna koju imate danas vrijedi više od kune koju ćete dobiti sutra. NPV računa trenutnu vrijednost za svaki niz protoka novca i zbraja ih da bi se dobila neto trenutna vrijednost.

Formula za izračunavanje NPV-a glasi:

Jednadžba

Pri čemu je n broj tijekova novca, a i kamata ili diskontna stopa.

IRR (internal rate of return, interna stopa povrata)

IRR se temelji na NPV-u. Može se smatrati specifičnim slučajem NPV-a u kojem je izračunata stopa povrata jednaka kamatnoj stopi koja odgovara neto trenutnoj vrijednosti 0 (nula).

NPV(IRR(values),values) = 0

Kada se svi negativni protoci novca pojave prije svih pozitivnih protoka novca ili kada redoslijed protoka novca projekta sadrži samo negativne protoke novca, IRR vraća jedinstvenu vrijednost. Većina projekata kapitalnih investicija počinje značajnim negativnom protokom novca (početna investicija) nakon kojega slijedi niz pozitivnih protoka novca i stoga je rezultat jedinstveni IRR. Ponekad međutim može biti više prihvatljivih IRR-ova, a ponekad nijedan.

Uspoređivanje projekata

NPV određuje zarađuje li projekt više ili manje od željene stope povrata (koja se još naziva i minimalnom prihvatljivom stopom povrata) i dobar je ako se želi ustanoviti hoće li projekt biti profitabilan. IRR ide korak dalje od NPV-a i njime se ustanovljuje specifična stopa povrata za projekt. I NPV i IRR pružaju iznose na kojih mogu poslužiti kao temelj za usporedbu razmatranih projekata i pridonijeti odabiru najboljeg projekta za poslovanje.

Izbor odgovarajuće funkcije programa Excel

hich Office Excel funkcije koje možete koristiti za izračun NPV i IRR? Postoji pet: NPV (funkcija), XNPV (funkcija), IRR (funkcija), XIRR (funkcija)i MIRR (funkcija). Odabir ovisi o željenoj financijskoj metodi, pravilnosti vremenskih razmaka pojavljivanja protoka novca te o tome jesu li protoci novca periodični.

Napomena: Tijekovi novca mogu biti negativni, pozitivni ili nulte vrijednosti. Kada koristite ove funkcije, osobitu pozornost obratite na način upravljanja tijekovima novca na samom početku prvog razdoblja te svim ostalim tijekovima novca koji se pojavljuju na završecima razdoblja.

Sintaksa funkcije

Koristite kada želite

Komentari

Funkcija NPV (stopa, vrijednost1, [vrijednost2], ...)

Određuje neto trenutnu vrijednost koristeći protoke novca koji se pojavljuju u pravilnim vremenskim razmacima poput mjesečnih ili godišnjih.

Svaki protok novca naveden kao vrijednost pojavljuje se na završetku vremenskog razdoblja.

Ako na početku prvog razdoblja postoji dodatni novčani tijek, potrebno ga je dodati u vrijednost koju vraća funkcija NPV. Pogledajte drugi primjer u temi pomoći za funkciju NPV.

Funkcija XNPV (stopa, vrijednosti, datumi)

Određuje neto trenutnu vrijednost koristeći protoke novca koji se pojavljuju u nepravilnim vremenskim razmacima.

Svaki protok novca određen kao vrijednost pojavljuje se na zakazani datum plaćanja.

Funkcija IRR (vrijednosti, [guess])

Određuje internu stopu povrata koristeći protoke novca koji se pojavljuju u pravilnim vremenskim razmacima poput mjesečnih ili godišnjih.

Svaki protok novca određen kao vrijednost pojavljuje se na završetku vremenskog razdoblja.

IRR se računa putem postupka iteracijskog pretraživanja koje počinje procjenom IRR-a – određenom kao procjena – a tada tu vrijednost ponovno varira dok se ne dostigne točan IRR. Određivanje argumenta procjena nije obavezno; zadana vrijednost u programu Excel je 10 %.

Ako postoji više prihvatljivih odgovora, funkcija IRR vraća samo prvi koji pronađe. Ako IRR ne pronađe odgovor, vraća #NUM! #BROJ!. Ako vam se pojavi pogreška ili ako rezultat nije ono što ste očekivali, koristite drugu vrijednost.

Napomena    Ako postoji više mogućih internih stopa povrata, neka druga procjena mogla bi dati drukčiji rezultat.

Funkcija XIRR (vrijednosti, datumi, [guess])

Odredite internu stopu povrata pomoću protoka novca koji se pojavljuju u nepravilnim vremenskim razmacima.

Svaki protok novca određen kao vrijednost pojavljuje se na zakazani datum plaćanja.

XIRR se računa putem postupka iteracijskog pretraživanja koje počinje procjenom IRR-a – određenom kao procjena – a tada tu vrijednost ponovno varira dok se ne dostigne točan IRR. Određivanje argumenta procjena nije obavezno; zadanu vrijednost u programu Excel je 10 %.

Ako postoji više prihvatljivih odgovora, funkcija XIRR vraća samo prvi koji pronađe. Ako XIRR ne pronađe odgovor, vraća #NUM! #BROJ!. Ako vam se pojavi pogreška ili ako rezultat nije ono što ste očekivali, koristite drugu vrijednost.

Napomena     Ako postoji više mogućih internih stopa povrata, neka druga procjena mogla bi dati drukčiji rezultat.

MIRR (vrijednosti, finance_rate, reinvest_rate)

Odredite izmijenjenu internu stopu povrata pomoću protoka novca koji se pojavljuju u pravilnim vremenskim razmacima, poput mjesečnih ili godišnjih, te u obzir uzima i cijenu investicije i kamatu koja se dobiva na ponovno investiranje novca.

Svaki protok novca, naveden kao vrijednost, pojavljuje se na kraju razdoblja, osim prvog protoka novca, koji se navodi kao vrijednost na početku razdoblja.

Kamatna stopa koju plaćate na novac koji se koristi u protocima novca navodi se kao financijska_stopa. Kamatna stopa koju dobivate na protok novca koji ponovno investirate navodi se kao stopa_ponovnog_investiranja

Dodatne informacije

Dodatne informacije o korištenju protokola NPV i IRR potražite u članku 8. poglavlje : "Procjena ulaganja s kriterijima neto sadašnje vrijednosti" i 9. poglavlje "Interna stopa povrata" u članku Analiza podataka i poslovno modeliranje sustava Microsoft Excel wayne L. Više o toj knjizi.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje
Prvi koristite nove značajke
Pridružite se Microsoft Insidere

Jesu li ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom prijevoda?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×