Što možete prilagoditi?

Što možete prilagoditi:možete personalizirati vrpcu da biste rasporedili kartice i naredbe redoslijedom kojim ih želite, sakrili ili sakrili vrpcu i sakrili te naredbe koje rjeđe koristite. Možete i izvesti ili uvesti prilagođenu vrpcu.

Vrpca s pozvanim karticama, grupama i naredbama.

Što ne možete prilagoditi:ne možete smanjiti veličinu vrpce ni veličinu teksta ili ikona na vrpci. To možete učiniti samo ako promijenite razlučivost zaslona, što će promijeniti veličinu svega na stranici. Ne možete promijeniti boju vrpce ni njezine ikone, ali možete promijeniti shemu boja koju Office koristiti. Dodatne informacije potražite u članku Promjena Office teme.

Kada prilagodite vrpcu:prilagodbe se primjenjuju samo na Office program u koji istovremeno radite. Ako, primjerice, personalizirate vrpcu u programu Word, te iste promjene neće biti vidljive u Excel. Ako želite slične prilagodbe u drugim Office aplikacijama, morate otvoriti svaku od tih aplikacija da biste u njima mijenjali iste promjene.

Skrivanje ili prikaz vrpce

 1. Otvorite Word.

 2. Skrivanje vrpce    U gornjem desnom kutu aplikacije odaberite ^.

  Prikaz vrpce    Odaberite karticu. Kada se vrpca proširi, odaberite Gumb Otkvači u sustavu Office 2016 da biste prikvačili vrpcu na vrh da bi se ona tamo zadržavala.

Ako koristite način rada za čitanje,pritisnite tipku Esc da biste prikazali vrpcu.

Prilagodba vrpce

Otvaranje prozora Prilagodba vrpce i tipkovnih prečaca

 • Idite na >mogućnosti > Prilagodite vrpcu.

Napomene: Da biste uštedjeli vrijeme, možete napraviti više dodataka i promjena dok je prozor otvoren i spremiti ga samo kada završite.

 • Da biste spremili promjene i vidjeli rezultate, u prozoru za prilagodbu odaberite U redu.

Možete preimenovati zadanu ili prilagođenu karticu ili grupu. Možete preimenovati samo naredbe koje ste dodali u prilagođenu grupu.

 1. Odaberite karticu, grupu ili naredbu (samo prilagođene grupe) da biste ga preimenovali u prozoru Prilagodba vrpce.

 2. Odaberite Preimenujpa upišite novi naziv.

 3. Možete i dodati ikonu iz galerije ikona.

Preimenovanje kartice, grupe ili naredbe i dodavanje ikone

 1. U prozoru Prilagodba vrpce odaberite karticu ili grupu koju želite premjestiti.

 2. Odaberite strelicu Premjesti gore ili Premjesti prema dolje dok ne naiđete na željenu narudžbu.

  Odaberite karticu i koristite gumbe za gore/dolje

Možete sakriti i prilagođene i zadane kartice. Karticu Datoteka nije moguće sakriti.

 • U prozoru Prilagodba vrpce poništite potvrdni okvir uz zadanu karticu ili prilagođenu karticu koju želite sakriti.

  Potvrdni okvir za skrivanje ili prikaz kartice

Dodavanje i uklanjanje kartica ili grupa

Možete dodati prilagođene kartice ili grupe da biste stavili dodatne naredbe na vrpcu ili zamijenili zadane kartice vlastitim verzijama. Prilagođene kartice i grupe imaju (prilagođeno) iza naziva u prozoru Prilagodba vrpce, ali se riječ (prilagođeno) ne prikazuje na vrpci.

 1. U prozoru Prilagodba vrpce odaberite Nova kartica.

 2. Desnom tipkom miša kliknite novu karticu, odaberite Preimenujpa upišite novi naziv ili dodajte ikonu.

Dodavanje prilagođene grupe na karticu

Prilagođenu grupu moguće je dodati na zadanu ili prilagođenu karticu.

 1. Odaberite karticu na kojoj želite da se pojavi nova grupa.

 2. Odaberite Nova grupa.

 3. Desnom tipkom miša kliknite novu grupu, odaberite Preimenujpa upišite novi naziv ili dodajte ikonu.

Ne možete ukloniti zadanu karticu, ali možete ukloniti prilagođenu karticu.

 1. Odaberite prilagođenu karticu koju želite ukloniti.

 2. Odaberite Ukloni.

  Uklanja naredbe s vrpci

Možete ukloniti zadanu ili prilagođenu grupu s kartice.

 1. Odaberite zadanu ili prilagođenu grupu koju želite ukloniti.

 2. Odaberite Ukloni.

  Uklanja naredbe s vrpci

Zamjena zadane grupe prilagođenom

Zadane naredbe iz grupe ugrađene u Word ne možete ukloniti. No možete sakriti zadanu grupu i izraditi prilagođenu grupu pomoću naredbi koje želite zamijeniti zadanom grupom.

 1. U prozoru Prilagodba vrpce odaberite zadanu karticu na koju želite dodati prilagođenu grupu.

 2. Odaberite Nova grupa.

 3. Desnom tipkom miša kliknite novu grupu, a zatim odaberite Preimenuj.

 4. Unesite naziv nove grupe, a zatim odaberite ikonu koja će predstavljati novu grupu prilikom promjene veličine vrpce.

 5. Na popisu Odaberite Naredbe izodaberite Glavne kartice.

 6. Odaberite znak plus (+) pokraj zadane kartice koja sadrži grupu koju želite prilagoditi.

 7. Odaberite znak plus (+) pokraj zadane grupe koju želite prilagoditi.

 8. Odaberite naredbu koju želite dodati u prilagođenu grupu, a zatim odaberite Dodaj.

  Gumb Dodaj naredbu vrpce

 9. Desnom tipkom miša kliknite zadanu grupu, a zatim odaberite Ukloni.

Dodavanje, premještanje ili uklanjanje naredbi iz prilagođenih grupa

Da biste u grupu dodali naredbe, najprije morate dodati prilagođenu grupu na zadanu karticu ili na novu prilagođenu karticu. Moguće je preimenovati samo naredbe dodane u prilagođene grupe.

Zadane naredbe prikazane su sivim tekstom. Njih ne možete preimenovati niti im mijenjati ikone ni redoslijed.

Naredbe možete dodavati, premještati ili uklanjati samo u prilagođenim grupama.

Primjer s prikazom zadanih i prilagođenih grupa

 1. Odaberite prilagođenu grupu u koju želite dodati naredbu.

 2. Na popisu Odabir naredbi iz odaberite popis s koji želite dodati naredbe, primjerice Popularne naredbe ili Sve naredbe.

  Odabir naredbi s popisa

 3. Odaberite naredbu iz prozora Odabir naredbi.

 4. Odaberite Dodaj >>

Napomena: Naredbu možete povući i ispustiti u prilagođenu grupu.

 1. U prozoru Prilagodba vrpce odaberite naredbu koju želite premjestiti.

 2. Odaberite strelicu Premjesti gore ili Premjesti prema dolje dok ne naiđete na željenu narudžbu.

Naredbe možete ukloniti samo iz prilagođene grupe.

 1. U prozoru Prilagodba vrpce odaberite naredbu koju želite ukloniti.

 2. Odaberite Ukloni.

 3. Da biste vidjeli i spremili promjene, odaberite U redu.

Naredbe se mogu preimenovati samo ako ste ih dodali u prilagođenu grupu

 1. U prozoru Prilagodba vrpce kliknite naredbu koju želite preimenovati.

 2. Odaberite Preimenuj,a zatim upišite novi naziv.

 3. Možete i dodati ikonu iz galerije ikona.

  Preimenovanje kartice, grupe ili naredbe i dodavanje ikone

Prikaz i skrivanje natpisa naredbi u prilagođenoj grupi

Da biste sakrili oznake za naredbe dodane u prilagođenu grupu, desnom tipkom miša kliknite grupu, a zatim odaberite Sakrij natpise naredbi. Ponoviti postupak ako ih ponovno želite prikazati.

Sve kartice možete vratiti na izvorno stanje ili možete ponovno postaviti kartice u izvorno stanje.

Kada sve kartice na vrpci vratite na izvorne postavke, alatna traka za brzi pristup također se vraća na izvorne postavke i prikazuje samo zadane naredbe.

Slijedite ove korake da biste vratili vrpcu na izvorno:

 1. U prozoru Prilagodba vrpce odaberite Vrati izvorno.

 2. Odaberite Ponovno postavi sve prilagodbe.

Možete vratiti i zadane postavke samo odabranih kartica.

 1. U prozoru Prilagodba vrpce odaberite zadanu karticu koju želite vratiti na zadane postavke.

 2. Odaberite Vrati izvorno, a zatim odaberite Ponovno postavi samo odabranu karticu Vrpca.

Prilagodbe vrpce i alatne trake za brzi pristup možete spremiti u datoteku koju može uvesti i koristiti suradnik ili na drugom računalu.

 1. U prozoru Prilagodba vrpce odaberite Uvoz/izvoz.

 2. Odaberite Izvezi sve prilagodbe.

Važno: Kada uvezete datoteku s prilagodbama vrpce, izgubit ćete sve prijašnje prilagodbe vrpce i alatne trake za brzi pristup. Da biste se kasnije vratili na prilagodbu koju trenutno imate, trebali biste ih izvesti prije uvoza novih prilagodbi.

 1. U prozoru Prilagodba vrpce odaberite Uvoz/izvoz.

 2. Odaberite Uvoz datoteke prilagodbe.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje
Prvi koristite nove značajke
Pridružite se Microsoft Insidere

Jesu li ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom prijevoda?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×