Prijavite se pomoću Microsofta
Prijavi se ili izradi račun.
Zdravo,
Odaberite drugi račun.
Imate više računa
Odaberite račun putem kojeg se želite prijaviti.

U sustavu Microsoft Office postoje tri područja u kojima možda želite promijeniti jezik.

 • Uređivanje ili stvaranje jezik je na kojem pišete i uređujete sadržaj. Možda ćete morati instalirati pridruženu tipkovnicu za ovaj jezik putem postavki sustava Windows.

 • Alati za jezičnu provjeru provjera su pravopisa i gramatike. Taj ćete jezik obično postaviti tako da bude isti kao jezik za uređivanje ili jezik za stvaranje.

 • Jezik prikaza je za sve gumbe, izbornike i kontrole u sustavu Office.

Jezike prikaza i uređivanja ili stvaranja možete postaviti neovisno jedan od drugog. Možda, primjerice, želite da jezik prikaza bude engleski, ali dokument koji pišete ili uređujete je na francuskom.

Napomena: Ako želite potpuno promijeniti jezik sustava Office, najbolje ćete rezultate dobiti ako taj jezik najprije postavite kao zadani jezik prikaza u sustavu Windows. Dodatne informacije o tome potražite u ovom članku za Windows 10 ili ovom članku za Windows 7 ili 8.

Savjet: Da biste spriječili ručno konfiguriranje jezika za jezičnu provjeru sa svakim novim dokumentom u programu Word, uključite mogućnost otkrivanja jezika koji pišete. Na kartici Pregled idite na Jezik. Odaberite Jezik > Postavi jezik za jezičnu provjeru, a zatim Odaberite Automatski prepoznaj jezik.

Napomena:  Ako koristite značajku Office 365 i dostupne naredbe razlikuju se od ovdje prikazanih naredbi, proširite odjeljak Konfiguriranje jezika sustava Office za Office 2016 ili starije verzije i slijedite upute u tom odjeljku.

U sustavu Office jezične mogućnosti nalaze se u dijaloškom okviru Preference jezika sustava Office . Jezike prikaza i autorstva moguće je postaviti zasebno. Možete, primjerice, sve uskladiti s jezikom operacijskog sustava ili pak koristiti kombinaciju jezika za operacijski sustav, stvaranje i prikaz.

Konfiguriranje jezika prikaza:

 1. u bilo kojoj aplikaciji sustava Office odaberite Datoteka > Mogućnosti > Jezik.

 2. U odjeljku Jezik prikaza sustava Office provjerite je li naveden jezik prikaza koji želite koristiti u sustavu Office.

  Jezik prikaza sustava Office

 3. Odaberite željeni jezik, a zatim Odaberite Postavi kao preferirano. Ako želite da jezik prikaza sustava Office odgovara jeziku prikaza koji imate za Windows, odaberite Uskladi sa sustavom Microsoft Windows [Jezik].

 4. Ako željeni jezik nije naveden na popisu, odaberite Instaliraj dodatne jezike prikaza Office.com slijedite upute u nastavku.

Konfiguriranje jezika za stvaranje i jezičnu provjeru:

 1. u bilo kojoj aplikaciji sustava Office odaberite Datoteka > Mogućnosti > Jezik.

 2. U odjeljku Jezici za stvaranje i jezična provjera sustava Office provjerite je li na popisu jezik koji želite koristiti za stvaranje dokumenta.

  Jezici i jezična provjera u sustavu Office

 3. Ako se željeni jezik prikazuje na popisu, odaberite ga, a zatim odaberite Postavi kao preferirano. Ako željeni jezik nije na popisu, odaberite Dodavanje jezika, a zatim slijedite upute u dijaloškom okviru Dodavanje jezika za stvaranje.

 4. Ako dodatni jezični paket sadrži alate za jezičnu provjeru za taj jezik, njegov se status prikazuje kao instalirana jezična provjera. Ako je status Jezična provjera dostupan, kliknite vezu da biste instalirali alate za jezičnu provjeru.

Savjet: Da biste spriječili ručno konfiguriranje jezika za jezičnu provjeru sa svakim novim dokumentom u programu Word, uključite mogućnost otkrivanja jezika koji pišete. Na kartici Pregled idite na Jezik. Odaberite Jezik > Postavi jezik za jezičnu provjeru, a zatim Odaberite Automatski prepoznaj jezik.

Jezične mogućnosti u sustavu Office nalaze se u dijaloškom okviru Postavljanje preferenci jezika sustava Office . Jezik prikaza i pomoći možete postaviti zasebno. Možete, primjerice, sve uskladiti s jezikom operacijskog sustava ili pak koristiti kombinaciju različitih jezika za operacijski sustav, uređivanje, prikaz i pomoć.

Konfiguriranje jezika za uređivanje i jezičnu provjeru:

 1. u bilo kojoj aplikaciji sustava Office odaberite Datoteka > Mogućnosti > Jezik.

  Dijaloški okvir u kojem možete dodati, odabrati ili ukloniti jezik koji Office koristi za uređivanje i alate za jezičnu provjeru.
 2. Ako se jezik već prikazuje među jezicima za uređivanje, pritisnite Postavi kao zadano. U suprotnom odaberite jezik s popisa Dodavanje dodatnih jezika za uređivanje , a zatim pritisnite gumb Dodaj. Novi će se jezik pojaviti na popisu jezika za uređivanje.

Ako se raspored tipkovniceprikazuje kao Omogućen, spremni ste za uređivanje. Ako u stupcu Raspored tipkovnice piše Nije omogućeno, pratite sljedeće korake da biste ga omogućili:

 1. Kliknite vezu Nije omogućeno.

 2. U dijaloškom okviru Dodavanje jezika pritisnite Dodaj jezik, odaberite jezik na popisu, a zatim pritisnite Dodaj.

 3. Zatvorite dijaloški okvir Dodavanje jezika. Jezik bi se trebao prikazati kao Omogućeno u odjeljku Raspored tipkovnice u odjeljku Odabir jezika za uređivanje.

Ako se u odjeljku Jezična provjera vaš jezik prikazuje kao Instalirano, spremni ste za rad. U suprotnom pritisnite Nije instalirano i Office će vas odvesti na stranicu na kojoj možete preuzeti potreban jezični paket za taj jezik. Da biste preuzeli i instalirali paket, slijedite upute na stranici, a zatim se vratite na dijaloški okvir Jezične preference sustava Office da biste potvrdili da je jezik sada instaliran.

Da biste konfigurirali jezike prikaza i pomoći:

 • u bilo kojoj aplikaciji sustava Office odaberite Datoteka > Mogućnosti > Jezik.

  Dijaloški okvir za odabir jezika koji Office koristi za gumbe, izbornike i pomoć.

Ako ste jezik prikaza u sustavu Microsoft Windows već postavili kao željeni jezik prikaza u sustavu Office, ostavite postavljenu mogućnost Uskladi sa sustavom Microsoft Windows. U suprotnom odaberite jezik i pritisnite Postavi kao zadano da biste taj jezik premjestili na vrh popisa. Jezik koji je naveden prvi Office će koristiti za izbornike i gumbe. Imajte na umu da ako jezik prikaza sustava Windows nije instaliran i u sustavu Office, jezik prikaza sustava Office prikazat će se na sljedećem jeziku na popisu prikaza.

Ako želite, ponavljajte taj postupak da biste konfigurirali jezik pomoći.

Ako željeni jezik nije dostupan...

Preuzmite odgovarajući jezični paket za jezik koji želite koristiti na ovoj stranici: Dodatni jezični paket za Office. Dodatni jezični paket sadrži alate za prikaz i jezičnu provjeru za većinu jezika, ali i dalje možete odabrati prikaz na jednom jeziku te uređivanje ili stvaranje na drugom jeziku.

Microsoft Office za Mac već sadrži sve dostupne jezike te nemate što preuzeti. Da biste konfigurirali sustav Office kako biste koristili te jezicike, slijedite ove korake:

Slika sive crte

Korisničko sučelje – jezik prikaza za Office za Mac koristi primarni jezik postavljen za operacijski sustav. Da biste promijenili jezik prikaza za Office za Mac, morate postaviti drugi primarni jezik za svoj operacijski sustav:

 1. Na izborniku Apple odaberite Postavke sustava >jezik & regija

 2. Na popisu Preferirani jezici postavite željeni jezik kao primarni jezik tako da ga povučete na vrh popisa.

 3. Ako se željeni jezik ne prikazuje, samo pritisnite znak + i dodajte ga.

 4. Da bi ta promjena stupila na snagu, morat ćete ponovno pokrenuti aplikaciju sustava Office.

Slika sive crte

Uređivanje – postavljanje jezika za uređivanje ovisi o programu u kojem radite.

Word i PowerPoint

Da biste promijenili jezik za uređivanje u programu Word za Mac ili PowerPoint za Mac, idite na Alati >Jezik, odaberite svoj jezik pa odaberite U redu.

Da bi bila zadana za sve nove dokumente, odaberite Zadano.

Savjet: Da biste spriječili ručno konfiguriranje jezika za jezičnu provjeru sa svakim novim dokumentom u programu Word, uključite mogućnost otkrivanja jezika koji pišete. Na kartici Pregled idite na Jezik, a zatim odaberite Automatski prepoznaj jezik.

Excel

Da biste promijenili jezik za uređivanje u programu Excel za Mac, idite na Alati > Jezik, odaberite jezik i odaberite U redu.

OneNote

Da biste promijenili jezik za uređivanje u programu OneNote za Mac, idite na Alati > Postavljanje jezika za jezičnu provjeru, odaberite jezik i odaberite U redu.

Slika sive crte

Korisničko sučelje i uređivanje – jezici prikaza i tipkovnice za Office za Android istovjetni su jeziku postavljenom na uređaju. To možete konfigurirati tako da otvorite Postavke > Jezik i unos.

Slika sive crte

Jezična provjera – u sustavu Android možete promijeniti jezik za jezičnu provjeru aplikacije Word.

U Word telefonu sa sustavom Android dodirnite Uređivanje Kako doći do stranice za administratore u sustavu Office 365 za tvrtke i Office 365 Small Business Premium. pri vrhu zaslona, a zatim u odjeljku Pregled dodirnite Jezična provjera i jezik.

Na tabletu sa sustavom Android otvorite Word pa karticu Pregled i tamo na vrpci odaberite jezik za jezičnu provjeru.

Slika sive crte

Korisničko sučelje i uređivanje – jezici prikaza i tipkovnice za Office za iOS istovjetni su jeziku postavljenom na uređaju. Upute potražite u članku Promjena jezika na iPhoneu i iPadu.

Slika sive crte

Jezična provjera – u sustavu iOS možete promijeniti jezik za jezičnu provjeru aplikacije Word.

U Word iPhoneu dodirnite Uređivanje Kako doći do stranice za administratore u sustavu Office 365 za tvrtke i Office 365 Small Business Premium., zatim Polazno >Pregled > alati za jezičnu provjeru, a zatim Jezik za jezičnu provjeru.

U dokumentu na kartici Pregled dodirnite Provjera pravopisa Provjera pravopisa , a zatim Jezik za jezičnu provjeru.

Uključivanje provjere pravopisa

Slika sive crte

Korisničko sučelje i uređivanje – jezici prikaza i tipkovnice za Office za Windows Mobile istovjetni su jeziku sustava Windows.

Slika sive crte

Jezična provjera – u sustavu Windows Mobile možete promijeniti jezik za jezičnu provjeru aplikacije Word.

U dokumentu na kartici Pregled na vrpci odaberite jezik za jezičnu provjeru.

Slika sive crte

Korisničko sučelje – najbolji način postavljanja jezika prikaza uOffice za web jest postavljanje jezika na glavnom računalu na kojem se dokumenti žive. To je obično OneDrive, SharePoint, Dropbox itd. Kada dokument otvorite na jednom od tih web-mjesta, Office Online koristit će jezik za prikaz koji ste postavili na tom servisu.

Savjet: Ako koristite osobni Microsoftov račun, željeni jezik prikaza možete odabrati u postavkama profila na https://account.microsoft.com/profile.

Slika sive crte

Da biste u aplikaciji promijenili jezik alata za jezičnu provjeru, otvorite karticu Pregled > Pravopis i gramatika > Postavljanje jezika za jezičnu provjeru. U web-aplikaciji OneNote za web nalazi se na kartici Polazno.

On the Review tab, click Editor > Set Proofing Language

Što sve treba znati

 • Ta će se promjena primijeniti samo od ove točke u dokumentu nadalje.

 • Da biste tu promjenu primijenili na postojeći tekst u dokumentu, pritisnite Ctrl + A da biste odabrali sav postojeći tekst, a zatim postavite jezik za jezičnu provjeru pomoću prethodno navedenih koraka.

 • Ta će se promjena primijeniti samo na trenutni dokument. Za primjenu u daljnjim dokumentima morat ćete ponoviti ove korake.

Vidi također

Postavite ili promijenite jezike koji se upotrebljavaju kako biste provjerili pravopis i gramatiku

Koji su jezici podržani u sustavu Office?

Prijevod teksta na drugi jezik

Uklanjanje jezika i fontova koje ne koristite

Značajke jezika koji se pišu zdesna nalijevo

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Želite dodatne mogućnosti?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte tečajeve za obuku, saznajte kako zaštititi uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na njih, pošaljete povratne informacije i čujete se sa stručnjacima s bogatim znanjem.

Pronađite rješenja za uobičajene probleme ili zatražite pomoć od agenta za podršku.

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni jezičnom kvalitetom?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?
Ako pritisnete Pošalji, vaše će se povratne informacije iskoristiti za poboljšanje Microsoftovih proizvoda i usluga. Vaš će IT administrator moći prikupiti te podatke. Izjava o zaštiti privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×