Prilikom rada s dva datotečna oblika, kao što su .xsls i .ods, vjerojatno će postojati razlike u oblikovanju i neće sve značajke biti dostupne. Podatke i sadržaj moći ćete pretvoriti, ali način rada na sadržaju može se razlikovati ovisno o obliku koji koristite.

Mijenjanje zadanog datotečnog oblika

 1. Kliknite Datoteka > Mogućnosti.

 2. Kliknite Spremi.

 3. U odjeljku Spremanje radnih knjiga na popisu Spremi datoteke u obliku kliknite oblik datoteke koji želite koristiti kao zadani.

Što je podržano kada proračunsku tablicu programa Excel otvorim kao proračunsku tablicu oblika OpenDocument?

U tablici niže prikazano je koje su značajke aplikacije Excel u potpunosti i djelomično dostupne u obliku OpenDocument Spreadsheet (.ods), a koje uopće nisu dostupne.

 • Podržano     I proračunska tablica programa Excel i OpenDocument Spreadsheet podržavaju tu značajku. Sadržaj, oblikovanje i funkcionalnost neće se izgubiti.

 • Djelomično podržano     I proračunska tablica programa Excel i OpenDocument Spreadsheet podržavaju tu značajku, ali oblikovanje i funkcionalnost sadržaja mogli bi biti narušeni. Tekst i podaci neće se izgubiti, ali oblikovanje i način rada s tekstom i grafikom mogu biti drugačiji.

 • Nije podržano     Značajka programa Excel nije podržana u proračunskoj tablici u obliku OpenDocument. Ako kanite spremiti radni list programa Excel u obliku OpenDocument SpreadSheet, nemojte koristiti tu značajku jer biste mogli izgubiti sadržaj, oblikovanje i funkcionalnost tog dijela radnog lista.

 • Nije primjenjivo    Značajka je uvedena u novijoj verziji programa Excel za Windows.

Informacije o grafičkim značajkama potražite u tablici grafičkih elemenata na kraju članka.

Područje

Potpodručje

Razina podrške

Razina podrške

Excel za Microsoft 365 i Excel 2021

Excel 2013. – 2019.

Oblikovanje

Visine redaka/širine stupaca

Podržano

Izgled mora biti sličan.

Podržano

Izgled mora biti sličan.

Oblikovanje

Ćelija

Podržano

Podržano

Hiperveze

Podržano

Mogu se pojaviti problemi sa stilovima hiperveza.

Podržano

Mogu se pojaviti problemi sa stilovima hiperveza.

Oblikovanje

Stilovi ćelija

Podržano

Podržano

Datumi

Datumi prije 1.1.1900.

Nije podržano

Ako spremate radnu knjigu s datumima ranijim od 1.1.1900. u obliku .ods, ti datumi neće biti ispravno spremljeni.

Nije podržano

Ako spremate radnu knjigu s datumima ranijim od 1.1.1900. u obliku .ods, ti datumi neće biti ispravno spremljeni.

Ispis

Rasponi ispisa

Podržano

Podržano

Ispis

Ponovi retke/stupce

Nije podržano

Nije podržano

Ispis

Prijelomi stranice

Podržano

Podržano

Ispis

Zaglavlje/podnožje

Djelomično podržano

Kada spremite datoteku u obliku .ods i ponovno je otvorite u programu Excel, mogućnosti Slika, Prva stranica ili Parno/neparno nisu podržane.

Djelomično podržano

Kada spremite datoteku u obliku .ods i ponovno je otvorite u programu Excel, mogućnosti Slika, Prva stranica ili Parno/neparno nisu podržane.

Formule

Podržano

Podržano

Formule

Nazivi

Djelomično podržano

Kada spremite datoteku u obliku .ods i ponovno je otvorite u programu Excel, Lokalni nazivi, Imenovani izrazi i nazivi nekontinuiranih raspona nisu podržani.

Djelomično podržano

Kada spremite datoteku u obliku .ods i ponovno je otvorite u programu Excel, Lokalni nazivi, Imenovani izrazi i nazivi nekontinuiranih raspona nisu podržani.

Formule

Regularni izrazi (RegEx)

Nije podržano

Umjesto toga koristite dodatne filtre.

Nije podržano

Umjesto toga koristite dodatne filtre.

Komentari ćelije (ili bilješke)

Djelomično podržano

Komentari sa sadržajem podvrgavaju se postupku djelomične pretvorbe pri kojem ne dolazi do gubitka podataka, već nepodržani podaci ostaju skriveni. Oblikovanje komentara možda neće biti podržano kada spremite datoteku u obliku .ods i ponovno je otvorite u programu Excel.

Djelomično podržano

Komentari sa sadržajem podvrgavaju se postupku djelomične pretvorbe pri kojem ne dolazi do gubitka podataka, već nepodržani podaci ostaju skriveni. Oblikovanje komentara možda neće biti podržano kada spremite datoteku u obliku .ods i ponovno je otvorite u programu Excel.

Komentari s nitima ćelije

Nije podržano

Komentari s nitima pretvorit će se u naslijeđene komentare kada datoteku spremite u obliku .ods i ponovno je otvorite u Excel.

Nije podržano

Komentari s nitima pretvorit će se u naslijeđene komentare kada datoteku spremite u obliku .ods i ponovno je otvorite u Excel.

Podatkovni alati

Grupa i kontura

Podržano

Podržano

OLE objekti

Podržano

Podržano

Postavke

Postavke prozora

Nije podržano

Nije podržano

Postavke

Postavke lista/knjige

Nije podržano

Nije podržano

Zaštita

Zaštita lista

Djelomično podržano

Kada spremite datoteku u obliku .ods i ponovno je otvorite u programu Excel, podržana je zaštita bez lozinke. No datoteke s listom zaštićenim lozinkom nije moguće spremiti ni otvoriti.

Djelomično podržano

Kada spremite datoteku u obliku .ods i ponovno je otvorite u programu Excel, podržana je zaštita bez lozinke. No datoteke s listom zaštićenim lozinkom nije moguće spremiti ni otvoriti.

Zaštita

Upravljanje pravima na informacije (IRM)

Nije podržano

Datoteke u kojima je uključen IRM nije moguće spremiti.

Nije podržano

Datoteke u kojima je uključen IRM nije moguće spremiti.

Zaštita

Šifriranje

Nije podržano

Datoteke s tom vrstom zaštite nije moguće spremiti.

Nije podržano

Datoteke s tom vrstom zaštite nije moguće spremiti.

Zaštita

Oznake osjetljivosti

Nije podržano

Naljepnice se neće spremiti.

Nije podržano

Naljepnice se neće spremiti.

Podatkovni alati

Provjera valjanosti podataka

Djelomično podržano

Kada spremite datoteku u obliku .ods i ponovno je otvorite u programu Excel, neke provjere valjanosti vrste formula nije moguće spremiti.

Djelomično podržano

Kada spremite datoteku u obliku .ods i ponovno je otvorite u programu Excel, neke provjere valjanosti vrste formula nije moguće spremiti.

Vanjski podaci

Web-upiti

Podržano

Podržano

Vanjski podaci

Tablice upita

Djelomično podržano

Neke postavke, primjerice umetnuti stupci, nisu podržani.

Djelomično podržano

Neke postavke, primjerice umetnuti stupci, nisu podržani.

Tablice

Reci s ukupnim zbrojevima

Nije podržano

Nije podržano

Tablice

Stilovi tablice

Nije podržano

Nije podržano

Podatkovni alati

Sortiranje

Djelomično podržano

Neke napredne postavke nisu podržane.

Djelomično podržano

Neke napredne postavke nisu podržane.

Podatkovni alati

Podzbroj

Djelomično podržano

Kada spremite datoteku u obliku .ods i ponovno je otvorite u programu Excel, formule su podržane, no postavke za ponovnu primjenu formula nisu.

Djelomično podržano

Kada spremite datoteku u obliku .ods i ponovno je otvorite u programu Excel, formule su podržane, no postavke za ponovnu primjenu formula nisu.

Podatkovni alati

Filtriranje

Djelomično podržano

Osnovno filtriranje je podržano, no značajke filtra dodane u programu Excel 2013 nisu podržane.

Djelomično podržano

Osnovno filtriranje je podržano, no značajke filtra dodane u programu Excel 2013 nisu podržane.

Zaokretna tablica

Stilovi

Nije podržano

Nije podržano

Zaokretna tablica

Izgled

Djelomično podržano

Kada spremite datoteku u obliku .ods i ponovno je otvorite u programu Excel, neki izgledi, primjerice kompaktne osi, nisu podržani.

Djelomično podržano

Kada spremite datoteku u obliku .ods i ponovno je otvorite u programu Excel, neki izgledi, primjerice kompaktne osi, nisu podržani.

Zaokretna tablica

Izračunata polja

Nije podržano

Nije podržano

Zaokretna tablica

Grupiranje

Djelomično podržano

Djelomično podržano

Zaokretna tablica

IMBI zaokretne tablice

Nije podržano

Nije podržano

Zaokretne tablice

OLAP zaokretne tablice

Nije podržano

Nije podržano

Podatkovni alati

Konsolidacija

Nije podržano

Nije podržano

Zajedničko korištenje radne knjige

Nije podržano

Nije podržano

Grafikoni

Natpisi podataka

Djelomično podržano

Kada spremite datoteku u obliku .ods i ponovno je otvorite u programu Excel, neki natpisi podataka nisu podržani.

Djelomično podržano

Kada spremite datoteku u obliku .ods i ponovno je otvorite u programu Excel, neki natpisi podataka nisu podržani.

Grafikoni

Podatkovne tablice

Nije podržano

Nije podržano

Grafikoni

Crte trendova

Podržano

Djelomično podržano

Kada spremite datoteku u obliku .ods i ponovno je otvorite u programu Excel, neke crte trendova nisu podržane.

Grafikoni

Stupci pogrešaka

Djelomično podržano

Kada spremite datoteku u obliku .ods i ponovno je otvorite u programu Excel, neki stupci pogrešaka nisu podržani.

Djelomično podržano

Kada spremite datoteku u obliku .ods i ponovno je otvorite u programu Excel, neki stupci pogrešaka nisu podržani.

Grafikoni

Padajuće crte

Nije podržano

Nije podržano

Grafikoni

Crte najviša-najniža

Nije podržano

Nije podržano

Grafikoni

Vodeće crte na natpisima podataka

Nije podržano

Nije podržano

Grafikoni

Ispunjeni polarni grafikoni

Nije podržano

Nije podržano

Grafikoni

Legende

Djelomično podržano

Kada spremite datoteku u obliku .ods i ponovno je otvorite u programu Excel, neke postavke nisu podržane.

Djelomično podržano

Kada spremite datoteku u obliku .ods i ponovno je otvorite u programu Excel, neke postavke nisu podržane.

Grafikoni

Zaokretni grafikoni

Nije podržano

Nije podržano

Grafikoni

Listovi grafikona

Nije podržano

Nije podržano

Grafikoni

Tortni grafikon isječka ili trakasti grafikon isječka

Nije podržano

Nije podržano

Grafikoni

Okviri i poveznice

Nije primjenjivo

Nije podržano

Grafikoni

Histogram

Nije primjenjivo

Nije podržano

Grafikoni

Paretov grafikon

Nije primjenjivo

Nije podržano

Grafikoni

Koncentrični grafikon

Nije primjenjivo

Nije podržano

Grafikoni

Hijerarhijski ugniježđen grafikon

Nije primjenjivo

Nije podržano

Grafikoni

Grafikon vodopada

Nije primjenjivo

Nije podržano

OLAP formule

Nije podržano

Nije podržano

Grafikoni

Oblici na grafikonima

Djelomično podržano

Kada datoteku spremite u obliku .ods i ponovno je otvorite u Excel, neke vrste oblika nisu podržane.

Nije podržano

Power Query

Nije podržano

Nije podržano

Grafički elementi

U sljedećoj tablici prikazane su grafičke značajke programa Excel koje su potpuno ili djelomično podržane ili pak uopće nisu podržane u obliku OpenDocument (.ods).

 • Podržano     Oblik programa Excel i oblik OpenDocument podržavaju tu značajku. Grafika koja je koristi općenito izgleda jednako u oba oblika te se ponaša na jednaki način.

 • Djelomično podržano     Oblik programa Excel i oblik OpenDocument podržavaju tu značajku, no grafika se u ta dva oblika može razlikovati. Podaci se najčešće ne gube prilikom prijenosa iz oblika u oblik, ali mogu postojati razlike u oblikovanju i načinu rada s grafikom.

 • Nije podržano     Zbog jedinstvenih razlika u značajkama i implementaciji između oblika programa Excel i oblika OpenDocument ta značajka nije podržana u obliku OpenDocument. Ako kanite spremiti radni list u obliku OpenDocument, nemojte koristiti te značajke.

Osnovni oblici

Razina podrške

Razina podrške

Excel za Microsoft 365 i Excel 2021

Excel 2013. – 2019.

Oblici

Podržano

Podržano

Tekstni okviri

Podržano

Podržani su, osim objekata koji se nalaze unutar tekstnih okvira. Objekti unutar tekstnog okvira ispuštaju se prilikom otvaranja datoteke u obliku OpenDocument.

Podržano

Podržani su, osim objekata koji se nalaze unutar tekstnih okvira. Objekti unutar tekstnog okvira ispuštaju se prilikom otvaranja datoteke u obliku OpenDocument.

WordArt

Djelomično podržano

ODF ne podržava mogućnosti WordArt u programu Excel. WordArt se zbog toga pri spremanju pretvara u tekstni okvir. Zadržavaju se tekst i osnovna boja teksta, no gube se WordArt efekti.

Djelomično podržano

ODF ne podržava mogućnosti WordArt u programu Excel. WordArt se zbog toga pri spremanju pretvara u tekstni okvir. Zadržavaju se tekst i osnovna boja teksta, no gube se WordArt efekti.

Mogućnosti 3D oblika

Nije podržano

Nije podržano

Slike

Podržano

Podržane su, osim mogućnosti umetanja i veza koje nisu podržane u ODF-u.

Podržano

Podržane su, osim mogućnosti umetanja i veza koje nisu podržane u ODF-u.

SmartArt dijagrami

Podržano

Pretvoreno u grupu oblika.

Podržano

Pretvoreno u grupu oblika.

ActiveX kontrole

Nije podržano

Nije podržano

Kontrole Excelovih obrazaca

Nije podržano

Nije podržano

Objekti u grafikonima

Podržano

Pretvoreno u grupu koja sadrži grafikon i objekte.

Podržano

Pretvoreno u grupu koja sadrži grafikon i objekte.

Objekt retka potpisa

Nije podržano

Nije podržano

Alat fotoaparata / Zalijepi kao slikovni objekt veze

Nije podržano

Nije podržano

Rukopisne primjedbe

Podržano

Rukopisna primjedba pretvara se u sliku poboljšane metadatoteke (EMF).

Podržano

Rukopisna primjedba pretvara se u sliku poboljšane metadatoteke (EMF).

Grupa objekata

Podržano

Neke objekte nije moguće grupirati u sustavu Excel 2013, stoga se oni razgrupiraju prilikom otvaranja datoteke oblika OpenDocument. To se odnosi na grafikone, slike, oblike ili tekstne okvire koji su grupirani s OLE objektom.

Podržano

Neke objekte nije moguće grupirati u Excel 2016, pa se objekti razgrupiraju kada otvorite datoteku OpenDocument. To se odnosi na grafikone, slike, oblike ili tekstne okvire koji su grupirani s OLE objektom.

Vidljivost objekta

Nije podržano

Nevidljivi objekti postaju vidljivi nakon spremanja datoteke u obliku .ods i ponovnog otvaranja u programu Excel 2013.

Nije podržano

Nevidljivi objekti postaju vidljivi nakon spremanja datoteke u obliku .ods i ponovnog otvaranja u programu Excel 2016.

Obrubi objekta

Podržano

Nisu svi stilovi obruba podržani. Stilovi obruba koji nisu podržani spremaju se kao zadani stil obruba (crno, puna crta).

Podržano

Nisu svi stilovi obruba podržani. Stilovi obruba koji nisu podržani spremaju se kao zadani stil obruba (crno, puna crta).

Ispune objekta

Podržano

Podržane su, osim što stupnjevite ispune s više od dva prekida gube sve prekide nakon prva dva.

Podržano

Podržane su, osim što stupnjevite ispune s više od dva prekida gube sve prekide nakon prva dva.

Oblikovanje crta

Podržano

U obliku ODF nisu podržani svi stilovi crta i završetaka crta. Stilovi koji nisu podržani spremaju se kao zadana, puna crna crta odnosno otvorena strelica.

Podržano

U obliku ODF nisu podržani svi stilovi crta i završetaka crta. Stilovi koji nisu podržani spremaju se kao zadana, puna crna crta odnosno otvorena strelica.

Obrezivanje slike

Podržano

Podržano je redovito obrezivanje slike. No obrezivanje slike koja sadrži oblik nije podržano.

Podržano

Podržano je redovito obrezivanje slike. No obrezivanje slike koja sadrži oblik nije podržano.

Ponovno bojanje slike

Djelomično podržano

U obliku ODF postoji ekvivalent dijela ponovnog bojanja slike, primjerice crno i bijelo. Ostatak ponovnog bojanja slike nema ekvivalent te je izglađeno. Slika djeluje isto, no ponovno bojanje nije moguće promijeniti ili ukloniti.

Djelomično podržano

U obliku ODF postoji ekvivalent dijela ponovnog bojanja slike, primjerice crno i bijelo. Ostatak ponovnog bojanja slike nema ekvivalent te je izglađeno. Slika djeluje isto, no ponovno bojanje nije moguće promijeniti ni ukloniti.

3D mogućnosti slike

Nije podržano

Nije podržano

Stilovi slike

Djelomično podržano

Obrubi su djelomično podržani, no možda neće izgledati isto.

Djelomično podržano

Obrubi su djelomično podržani, no možda neće izgledati isto.

Teme

Nije podržano

Nije podržano

Hiperveza do oblika

Nije podržano

Nije podržano

Mijenjanje zadanog datotečnog oblika

 1. Kliknite gumb Microsoft Office slika gumba >Excel Mogućnosti.

 2. Kliknite Spremi.

 3. U odjeljku Spremanje radnih knjiga na popisu Spremi datoteke u obliku kliknite oblik datoteke koji želite koristiti kao zadani.

Što je podržano kada radni list programa Excel otvorim kao proračunsku tablicu oblika OpenDocument?

U tablici niže prikazano je koje su značajke aplikacije Excel u potpunosti i djelomično dostupne u obliku OpenDocument Spreadsheet (.ods), a koje uopće nisu dostupne.

 • Podržano     I proračunska tablica programa Excel i OpenDocument Spreadsheet podržavaju tu značajku. Sadržaj, oblikovanje i mogućnosti korištenja neće se izgubiti.

 • Djelomično podržano     I proračunska tablica programa Excel i OpenDocument Spreadsheet podržavaju tu značajku, ali oblikovanje i mogućnosti korištenja sadržaja mogli bi biti narušeni. Tekst i podaci neće se izgubiti, ali oblikovanje i način rada s tekstom i grafikom mogu biti drugačiji.

 • Nije podržano     Značajka programa Excel nije podržana u proračunskoj tablici u obliku OpenDocument. Ako kanite spremiti radni list programa Excel u obliku OpenDocument SpreadSheet, nemojte koristiti tu značajku jer biste mogli izgubiti sadržaj, oblikovanje i mogućnosti korištenja tog dijela radnog lista.

Informacije o grafičkim značajkama potražite u članku Grafički elementi.

Napomena: Ako koristite Microsoft Excel Starter 2010, nisu sve značajke navedene za Excel 2010 podržane u Excel Starter. 

Područje

Potpodručje

Razina podrške

Excel 2007

Excel 2010

Oblikovanje

Visine redaka/širine stupaca

Podržano

Izgled mora biti sličan.

Podržano

Izgled mora biti sličan.

Oblikovanje

Ćelija

Podržano

Podržano

Hiperveze

Podržano

Mogu se pojaviti problemi sa stilovima hiperveza.

Podržano

Mogu se pojaviti problemi sa stilovima hiperveza.

Oblikovanje

Stilovi ćelija

Podržano

Podržano

Datumi

Datumi prije 1.1.1900.

Nije podržano

Ako spremate radnu knjigu s datumima ranijim od 1.1.1900. u obliku .ods, ti datumi neće biti ispravno spremljeni.

Nije podržano

Ako spremate radnu knjigu s datumima ranijim od 1.1.1900. u obliku .ods, ti datumi neće biti ispravno spremljeni.

Ispis

Rasponi ispisa

Podržano

Podržano

Ispis

Ponovi retke/stupce

Nije podržano

Nije podržano

Ispis

Prijelomi stranice

Podržano

Podržano

Ispis

Zaglavlje/podnožje

Djelomično podržano

Kada spremite datoteku u obliku .ods i ponovno je otvorite u programu Excel, mogućnosti Slika, Prva stranica ili Parno/neparno nisu podržane.

Djelomično podržano

Kada spremite datoteku u obliku .ods i ponovno je otvorite u programu Excel, mogućnosti Slika, Prva stranica ili Parno/neparno nisu podržane.

Formule

Podržano

Podržano

Formule

Nazivi

Djelomično podržano

Kada spremite datoteku u obliku .ods i ponovno je otvorite u programu Excel, Lokalni nazivi, Imenovani izrazi i nazivi nekontinuiranih raspona nisu podržani.

Djelomično podržano

Kada spremite datoteku u obliku .ods i ponovno je otvorite u programu Excel, Lokalni nazivi, Imenovani izrazi i nazivi nekontinuiranih raspona nisu podržani.

Komentari ćelije

Djelomično podržano

Komentari sa sadržajem podvrgavaju se postupku djelomične pretvorbe pri kojem ne dolazi do gubitka podataka, već nepodržani podaci ostaju skriveni. Oblikovanje komentara možda neće biti podržano kada spremite datoteku u obliku .ods i ponovno je otvorite u programu Excel.

Djelomično podržano

Komentari sa sadržajem podvrgavaju se postupku djelomične pretvorbe pri kojem ne dolazi do gubitka podataka, već nepodržani podaci ostaju skriveni. Oblikovanje komentara možda neće biti podržano kada spremite datoteku u obliku .ods i ponovno je otvorite u programu Excel.

Podatkovni alati

Grupa i kontura

Podržano

Podržano

OLE objekti

Podržano

Podržano

Postavke

Postavke prozora

Nije podržano

Nije podržano

Postavke

Postavke lista/knjige

Nije podržano

Nije podržano

Zaštita

Zaštita lista

Djelomično podržano

Kada spremite datoteku u obliku .ods i ponovno je otvorite u programu Excel, podržana je zaštita bez lozinke. No datoteke s listom zaštićenim lozinkom nije moguće spremiti ni otvoriti.

Djelomično podržano

Kada spremite datoteku u obliku .ods i ponovno je otvorite u programu Excel, podržana je zaštita bez lozinke. No datoteke s listom zaštićenim lozinkom nije moguće spremiti ni otvoriti.

Zaštita

Upravljanje pravima na informacije (IRM)

Nije podržano

Datoteke u kojima je uključen IRM nije moguće spremiti.

Nije podržano

Datoteke u kojima je uključen IRM nije moguće spremiti.

Zaštita

Šifriranje

Nije podržano

Datoteke s tom vrstom zaštite nije moguće spremiti.

Nije podržano

Datoteke s tom vrstom zaštite nije moguće spremiti.

Zaštita

Oznake osjetljivosti

Nije podržano

Naljepnice se neće spremiti.

Nije podržano

Naljepnice se neće spremiti.

Podatkovni alati

Provjera valjanosti podataka

Djelomično podržano

Kada spremite datoteku u obliku .ods i ponovno je otvorite u programu Excel, neke provjere valjanosti vrste formula nije moguće spremiti.

Djelomično podržano

Kada spremite datoteku u obliku .ods i ponovno je otvorite u programu Excel, neke provjere valjanosti vrste formula nije moguće spremiti.

Vanjski podaci

Web-upiti

Podržano

Podržano

Vanjski podaci

Tablice upita

Djelomično podržano

Neke postavke, primjerice umetnuti stupci, nisu podržani.

Djelomično podržano

Neke postavke, primjerice umetnuti stupci, nisu podržani.

Tablice

Reci s ukupnim zbrojevima

Nije podržano

Nije podržano

Tablice

Stilovi tablice

Nije podržano

Nije podržano

Podatkovni alati

Sortiranje

Djelomično podržano

Neke napredne postavke nisu podržane.

Djelomično podržano

Neke napredne postavke nisu podržane.

Podatkovni alati

Podzbroj

Djelomično podržano

Kada spremite datoteku u obliku .ods i ponovno je otvorite u programu Excel, formule su podržane, no postavke za ponovnu primjenu formula nisu.

Djelomično podržano

Kada spremite datoteku u obliku .ods i ponovno je otvorite u programu Excel, formule su podržane, no postavke za ponovnu primjenu formula nisu.

Podatkovni alati

Filtriranje

Djelomično podržano

Osnovno filtriranje je podržano, no značajke filtra dodane u programu Excel 2007 nisu podržane.

Djelomično podržano

Podržano je osnovno filtriranje, ali značajke filtra dodane u Excel 2010 nisu podržane.

Zaokretna tablica

Stilovi

Nije podržano

Nije podržano

Zaokretna tablica

Izgled

Djelomično podržano

Kada spremite datoteku u obliku .ods i ponovno je otvorite u programu Excel, neki izgledi, primjerice kompaktne osi, nisu podržani.

Djelomično podržano

Kada spremite datoteku u obliku .ods i ponovno je otvorite u programu Excel, neki izgledi, primjerice kompaktne osi, nisu podržani.

Zaokretna tablica

Izračunata polja

Nije podržano

Nije podržano

Zaokretna tablica

Grupiranje

Djelomično podržano

Djelomično podržano

Zaokretna tablica

IMBI zaokretne tablice

Zaokretne tablice

OLAP zaokretne tablice

Nije podržano

Nije podržano

Podatkovni alati

Konsolidacija

Nije podržano

Nije podržano

Gumb Zajedničko korištenje radne knjige (kartica Pregled)

Nije podržano

Nije podržano

Grafikoni

Natpisi podataka

Djelomično podržano

Kada spremite datoteku u obliku .ods i ponovno je otvorite u programu Excel, neki natpisi podataka nisu podržani.

Djelomično podržano

Kada spremite datoteku u obliku .ods i ponovno je otvorite u programu Excel, neki natpisi podataka nisu podržani.

Grafikoni

Podatkovne tablice

Nije podržano

Nije podržano

Grafikoni

Crte trendova

Djelomično podržano

Kada spremite datoteku u obliku .ods i ponovno je otvorite u programu Excel, neke crte trendova nisu podržane.

Djelomično podržano

Kada spremite datoteku u obliku .ods i ponovno je otvorite u programu Excel, neke crte trendova nisu podržane.

Grafikoni

Stupci pogrešaka

Djelomično podržano

Kada spremite datoteku u obliku .ods i ponovno je otvorite u programu Excel, neki stupci pogrešaka nisu podržani.

Djelomično podržano

Kada spremite datoteku u obliku .ods i ponovno je otvorite u programu Excel, neki stupci pogrešaka nisu podržani.

Grafikoni

Padajuće crte

Nije podržano

Nije podržano

Grafikoni

Crte najviša-najniža

Nije podržano

Nije podržano

Grafikoni

Vodeće crte na natpisima podataka

Nije podržano

Nije podržano

Grafikoni

Ispunjeni polarni grafikoni

Nije podržano

Nije podržano

Grafikoni

Legende

Djelomično podržano

Kada spremite datoteku u obliku .ods i ponovno je otvorite u programu Excel, neke postavke nisu podržane.

Djelomično podržano

Kada spremite datoteku u obliku .ods i ponovno je otvorite u programu Excel, neke postavke nisu podržane.

Grafikoni

Zaokretni grafikoni

Nije podržano

Nije podržano

Grafikoni

Listovi grafikona

Nije podržano

Nije podržano

Grafikoni

Tortni grafikon isječka ili trakasti grafikon isječka

Nije podržano

Nije podržano

OLAP formule

Nije podržano

Nije podržano

Grafikoni

Oblici na grafikonima

Nije podržano

Nije podržano

Power Query

Nije podržano

Nije podržano

Grafički elementi

U sljedećoj tablici prikazane su grafičke značajke programa Excel koje su potpuno ili djelomično podržane ili pak uopće nisu podržane u obliku OpenDocument (.ods).

 • Podržano     Oblik programa Excel i oblik OpenDocument podržavaju tu značajku. Grafika koja je koristi općenito izgleda jednako u oba oblika te se ponaša na jednaki način.

 • Djelomično podržano     Oblik programa Excel i oblik OpenDocument podržavaju tu značajku, no grafika se u ta dva oblika može razlikovati. Podaci se najčešće ne gube prilikom prijenosa iz oblika u oblik, ali mogu postojati razlike u oblikovanju i načinu rada s grafikom.

 • Nije podržano     Zbog jedinstvenih razlika u značajkama i implementaciji između oblika programa Excel i oblika OpenDocument ta značajka nije podržana u obliku OpenDocument. Ako kanite spremiti radni list u obliku OpenDocument, nemojte koristiti te značajke.

Osnovni oblici

Razina podrške

Excel 2007

Excel 2010

Oblici

Podržano

Podržano

Tekstni okviri

Podržano

Podržani su, osim objekata koji se nalaze unutar tekstnih okvira. Objekti unutar tekstnog okvira ispuštaju se prilikom otvaranja datoteke u obliku OpenDocument.

Podržano

Podržani su, osim objekata koji se nalaze unutar tekstnih okvira. Objekti unutar tekstnog okvira ispuštaju se prilikom otvaranja datoteke u obliku OpenDocument.

WordArt

Djelomično podržano

ODF ne podržava mogućnosti WordArt u programu Excel. WordArt se zbog toga pri spremanju pretvara u tekstni okvir. Zadržavaju se tekst i osnovna boja teksta, no gube se WordArt efekti.

Djelomično podržano

ODF ne podržava mogućnosti WordArt u programu Excel. WordArt se zbog toga pri spremanju pretvara u tekstni okvir. Zadržavaju se tekst i osnovna boja teksta, no gube se WordArt efekti.

Mogućnosti 3D oblika

Nije podržano

Nije podržano

Slike

Podržano

Podržane su, osim mogućnosti umetanja i veza koje nisu podržane u ODF-u.

Podržano

Podržane su, osim mogućnosti umetanja i veza koje nisu podržane u ODF-u.

SmartArt dijagrami

Podržano

Pretvoreno u grupu oblika.

Podržano

Pretvoreno u grupu oblika.

ActiveX kontrole

Nije podržano

Nije podržano

Kontrole Excelovih obrazaca

Nije podržano

Nije podržano

Objekti u grafikonima

Podržano

Pretvoreno u grupu koja sadrži grafikon i objekte.

Podržano

Pretvoreno u grupu koja sadrži grafikon i objekte.

Objekt retka potpisa

Nije podržano

Nije podržano

Alat fotoaparata / Zalijepi kao slikovni objekt veze

Nije podržano

Nije podržano

Rukopisne primjedbe

Podržano

Rukopisna primjedba pretvara se u slobodan oblik.

Podržano

Rukopisna primjedba pretvara se u sliku poboljšane metadatoteke (EMF).

Grupa objekata

Podržano

Neke objekte nije moguće grupirati u sustavu Excel 2007, stoga se oni razgrupiraju prilikom otvaranja datoteke oblika OpenDocument. To se odnosi na grafikone, slike, oblike ili tekstne okvire koji su grupirani s OLE objektom.

Podržano

Neke objekte nije moguće grupirati u programu Excel 2010, pa se objekti razgrupiraju kada otvorite datoteku OpenDocument. To se odnosi na grafikone, slike, oblike ili tekstne okvire koji su grupirani s OLE objektom.

Vidljivost objekta

Nije podržano

Nevidljivi objekti postaju vidljivi nakon spremanja datoteke u obliku .ods i ponovnog otvaranja u programu Excel 2007.

Nije podržano

Nevidljivi objekti postaju vidljivi nakon spremanja datoteke u .ods i otvaranja u programu Excel 2010.

Obrubi objekta

Podržano

Nisu svi stilovi obruba podržani. Stilovi obruba koji nisu podržani spremaju se kao zadani stil obruba (crno, puna crta).

Podržano

Nisu svi stilovi obruba podržani. Stilovi obruba koji nisu podržani spremaju se kao zadani stil obruba (crno, puna crta).

Ispune objekta

Podržano

Podržane su, osim što stupnjevite ispune s više od dva prekida gube sve prekide nakon prva dva.

Podržano

Podržane su, osim što stupnjevite ispune s više od dva prekida gube sve prekide nakon prva dva.

Oblikovanje crta

Podržano

U obliku ODF nisu podržani svi stilovi crta i završetaka crta. Stilovi koji nisu podržani spremaju se kao zadana, puna crna crta odnosno otvorena strelica.

Podržano

U obliku ODF nisu podržani svi stilovi crta i završetaka crta. Stilovi koji nisu podržani spremaju se kao zadana, puna crna crta odnosno otvorena strelica.

Obrezivanje slike

Podržano

Podržano je redovito obrezivanje slike. No obrezivanje slike koja sadrži oblik nije podržano.

Podržano

Podržano je redovito obrezivanje slike. No obrezivanje slike koja sadrži oblik nije podržano.

Ponovno bojanje slike

Djelomično podržano

U obliku ODF postoji ekvivalent dijela ponovnog bojanja slike, primjerice crno i bijelo. Ostatak ponovnog bojanja slike nema ekvivalent te je izglađeno. Slika djeluje isto, no ponovno bojanje nije moguće promijeniti ili ukloniti.

Djelomično podržano

U obliku ODF postoji ekvivalent dijela ponovnog bojanja slike, primjerice crno i bijelo. Ostatak ponovnog bojanja slike nema ekvivalent te je izglađeno. Slika djeluje isto, no ponovno bojanje nije moguće promijeniti ni ukloniti.

3D mogućnosti slike

Nije podržano

Nije podržano

Stilovi slike

Djelomično podržano

Obrubi su djelomično podržani, no možda neće izgledati isto.

Djelomično podržano

Obrubi su djelomično podržani, no možda neće izgledati isto.

Teme

Nije podržano

Nije podržano

Hiperveza do oblika

Nije podržano

Nije podržano

Što se događa prilikom uređivanja proračunske tablice u obliku OpenDocument Spreadsheet?

U tablici u nastavku prikazane Excel za web su značajke potpuno, djelomično ili nisu podržane u obliku OpenDocument Spreadsheet (.ods).

 • Podržano    I Excel za web i oblik OpenDocument Spreadsheet podržavaju tu značajku. Sadržaj, oblikovanje i mogućnosti korištenja sadržaja neće se izgubiti.

 • Djelomično podržano    I Excel za web i oblik OpenDocument Spreadsheet podržavaju tu značajku, ali to može utjecati na oblikovanje i upotrebljivost. Tekst i podaci neće se izgubiti, ali oblikovanje i način rada s tekstom i grafikom mogu biti drugačiji.

 • Nije podržano    Značajka u Excel za web nije podržana u obliku OpenDocument Spreadsheet. Korištenjem oblika datoteke OpenDocument Spreadsheet mogli biste izgubiti sadržaj, oblikovanje i iskoristivost tog dijela proračunske tablice.

 • Nije primjenjivo Značajka je uvedena u novijoj verziji programa Excel za Windows.

Područje

Potpodručje

Razina podrške

Komentari

Objekt retka potpisa

Nije podržano

Digitalni se potpis uklanja čim bilo što uredite u datoteci. Spremanje kopije radi uređivanja i potpisivanje se uklanja iz kopirane datoteke

Oblikovanje

Visine redaka/širine stupaca

Podržano

Izgled mora biti sličan.

Oblikovanje

Ćelija

Podržano

Oblikovanje

Stilovi ćelija

Podržano

Hiperveze

Podržano

Mogao bi se promijeniti stil hiperveza.

Formule

Podržano

Formule

Nazivi

Djelomično podržano

Kada datoteku oblika .ods otvorite u programu Excel za web, Lokalni nazivi, Imenovani izrazi i nazivi za diskontinune raspone nisu podržani.

Formule

Regularni izrazi

Nije podržano

Umjesto toga koristite napredne filtre.

Datumi

Datumi prije 1.1.1900.

Nije podržano

 Ako spremate radnu knjigu s datumima ranijim od 1.1.1900. u obliku .ods, ti datumi neće biti ispravno spremljeni.

Podatkovni alati

Grupa i kontura

Djelomično podržano

Kada spremite datoteku u obliku .ods i ponovno je otvorite u programu Excel, formule su podržane, no postavke za ponovnu primjenu formula nisu.

Podatkovni alati

Sortiranje

Djelomično podržano

Neke napredne postavke nisu podržane.

Podatkovni alati

Filtriranje

Djelomično podržano

Osnovno filtriranje je podržano, ali složeniji filtri i filtri datuma nisu podržani.
 

Podatkovni alati

Podzbroj

Djelomično podržano

Kada spremite datoteku u obliku .ods i ponovno je otvorite u programu Excel, formule su podržane, no postavke za ponovnu primjenu formula nisu.

Grafikoni

Crte trendova

Podržano

Grafikoni

Legende

Djelomično podržano

Kada datoteku oblika .ods otvorite u programu Excel za web, neke postavke nisu podržane.

Grafikoni

Stupci pogrešaka

Djelomično podržano

Kada datoteku oblika .ods otvorite u programu Excel za web, neke trake pogrešaka nisu podržane.

Grafikoni

Natpisi podataka

Nije podržano

Kada datoteku oblika .ods otvorite u programu Excel za web, neki natpisi nad podacima nisu podržani.

Grafikoni

Oblici na grafikonima

Djelomično podržano

Kada datoteku spremite u obliku .ods i ponovno je otvorite u Excel, neke vrste oblika nisu podržane.

Grafikoni

Podatkovne tablice

Nije podržano

Grafikoni

Padajuće crte

Nije podržano

Grafikoni

Crte najviša-najniža

Podržano

Grafikoni

Vodeće crte na natpisima podataka

Nije podržano

Grafikoni

Ispunjeni polarni grafikoni

Podržano

Grafikoni

Zaokretni grafikoni

Nije podržano

Grafikoni

Listovi grafikona

Nije podržano

Grafikoni

Tortni grafikon isječka ili trakasti grafikon isječka

Nije podržano

Grafikoni

Okviri i poveznice

Nije primjenjivo

Grafikoni

Histogram

Nije primjenjivo

Grafikoni

Paretov grafikon

Nije primjenjivo

Grafikoni

Koncentrični grafikon

Nije primjenjivo

Grafikoni

Hijerarhijski ugniježđen grafikon

Nije primjenjivo

Grafikoni

Grafikon vodopada

Nije primjenjivo

Suradnja

Suautorstvo

Nije podržano

Komentari ćelije

Djelomično podržano

Komentari sa sadržajem podvrgavaju se postupku djelomične pretvorbe pri kojem ne dolazi do gubitka podataka, već nepodržani podaci ostaju skriveni. Oblikovanje komentara možda neće biti podržano kada spremite datoteku u obliku .ods i ponovno je otvorite u programu Excel.

Zaštita

Zaštita lista

Djelomično podržano

Kada spremite datoteku u obliku .ods i ponovno je otvorite u programu Excel, podržana je zaštita bez lozinke. No datoteke s listom zaštićenim lozinkom nije moguće spremiti ni otvoriti.

Zaštita

Oznake osjetljivosti

Nije podržano

Naljepnice se neće spremiti.

Nije podržano

Naljepnice se neće spremiti.

Tablice

Stilovi tablice

Nije podržano

Stilovi tablice ne spremaju se za datoteke otvorene u obliku .ods.

Tablice

Redak s ukupnim zbrojem

Djelomično podržano

Reci tablice dodani u datoteke oblika .ods u Excel za web pretvaraju se u formule kada se datoteka ponovno otvori.

Ispis

Rasponi ispisa

Podržano

Power Query

Nije podržano

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje
Prvi koristite nove značajke
Pridružite se Microsoft Insidere

Jesu li ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom prijevoda?

Što je utjecalo na vaše iskustvo?

Imate li još povratnih informacija? (Neobavezno)

Hvala vam na povratnim informacijama!

×