Smjernice za davanje naziva poljima, kontrolama i objektima

Smjernice za davanje naziva poljima, kontrolama i objektima

Napomena: Funkcije opisane u ovom članku ne odnose se na "Web-aplikacije programa Access" i "Web-baze podataka programa Access". Dodatne informacije o radu s web-aplikacijama programa Access potražite u članku Stvaranje aplikacije programa Access.

Nazivi polja, kontrola i objekata baza podataka programa Microsoft Access za stolna računala:

  • mogu imati do 64 znaka

  • mogu sadržavati bilo koju kombinaciju slova, brojki, razmaka i posebnih znakova, osim točke (.), uskličnika (!), kratkosilaznog naglaska (`) i uglatih zagrada ([ ])

  • ne mogu počinjati razmakom

  • ne mogu sadržavati kontrolne znakove (ASCII vrijednosti od 0 do 31)

  • ne smiju sadržavati dvostruki navodnik (") u nazivima tablice, prikaza ili pohranjena procedura u projektu programa projekt programa Microsoft Access

Iako nazivi kontrola, polja i objekata smiju sadržavati razmake, većina primjera u dokumentaciji programa Microsoft Access prikazuje nazive polja i kontrola bez razmaka jer razmaci u nazivima mogu u nekim okolnostima uzrokovati sukobe u programskom jeziku Microsoft Visual Basic for Applications.

Kada dodijelite naziv polju, kontroli ili objektu, preporučujemo da naziv ne dupliciraju naziv svojstvo ili neki drugi element koji koristi Microsoft Access; u suprotnom, baza podataka može prouzročiti neočekivano ponašanje u nekim okolnostima. Ako, primjerice, na vrijednosti polja naziva naziv u tablicama naziva tablica pomoću sintakse NameInfo.Name, Microsoft Access prikazuje vrijednost svojstva naziv tablice, a ne vrijednost polja Naziv.

Neobične rezultate možete izbjeći i tako da uvijek koristite operator ! umjesto operatora . (dot) pri referiranju na vrijednost polja, kontrole ili objekta. Tako se, primjerice, sljedeći identifikator izričito referira na vrijednost polja Naziv, a ne na svojstvo Naziv:

[InfoNaziva]![Naziv]

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

×