Prijavite se pomoću Microsofta
Prijavi se ili izradi račun.
Zdravo,
Odaberite drugi račun.
Imate više računa
Odaberite račun putem kojeg se želite prijaviti.
Stvaranje novog obrasca pomoću čitača zaslona u programu Microsoft Forms

Ovaj je članak namijenjen osobama koje koriste programe čitača zaslona kao što su Pripovjedač u sustavu Windows, JAWS ili NVDA s proizvodima sustava Microsoft 365. Ovaj je članak dio skupa sadržaja podrške za čitač zaslona okruženja Microsoft 365u kojem možete pronaći dodatne informacije o pristupačnosti u našim aplikacijama. Za općenitu pomoć posjetite Microsoftovu podršku.

Stvorite Microsoft Forms obrazac pomoću tipkovnice i čitača zaslona. Testirali smo ga s pripovjedačem u pregledniku Microsoft Edge i JAWS i NVDA u pregledniku Chrome, ali može funkcionirati s drugim čitačima zaslona i web-preglednicima sve dok prate uobičajene standarde i tehnike pristupačnosti. Naučit ćete kako dodijeliti naziv obrascu, dodati mu pitanja i zajednički koristiti obrazac da biste dobili odgovore.

Napomene: 

Sadržaj teme

Stvaranje novog obrasca

 1. Na Microsoft Forms stranici pritišćite tipku tabulatora ili Shift + tabulator dok ne čujete "New form, button" (Novi obrazac, gumb), a zatim pritisnite Enter. Čut ćete: "Untitled form" (Obrazac bez naziva). Ako začujete "Gumb", pritisnite Enter da biste zatvorili dijaloški okvir prije nastavka.

 2. Da biste u obrazac dodali naslov, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Untitled form, button" (Obrazac bez naslova, gumb), a zatim pritisnite Enter. Upišite naziv obrasca.

 3. Da biste dodali opis obrasca, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Form description" (Opis obrasca), a zatim upišite opis obrasca.

 4. Da biste u obrazac dodali pitanje, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete: "Add new question or section, button, collapsed" (Dodaj novo pitanje ili sekciju, gumb, sažeto), a zatim pritisnite Enter. Fokus će se premjestiti na prvu mogućnost, "Odabir".

 5. Da biste odabrali vrstu pitanja, učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste odabrali pitanje Odabir, jednostavno pritisnite Enter.

  • Da biste odabrali pitanje Tekst, Ocjena ili Datum, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete željenu vrstu, a zatim pritisnite Enter.

  • Da biste pristupili dodatnim mogućnostima na kraju izbornika Dodavanje novog, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "More question types, button, collapsed" (Više vrsta pitanja, gumb, sažeto), a zatim pritisnite Enter. Pripovjedač vam omogućuje da pritišćite tipku SR + tipku sa strelicom desno ili lijevo dok ne čujete željenu mogućnost. Ako koristite JAWS i NVDA, pritisnite tipku sa strelicom dolje ili gore. Pritisnite Enter da biste odabrali mogućnost.

 6. Čut ćete: "Question title" (Naslov pitanja). Upišite pitanje.

 7. Ako ste odabrali pitanje Odabir, dodajte prve dvije mogućnosti odgovora na pitanje. Pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Enter a name for this option" (Unesite naziv te mogućnosti), a zatim upišite tekst mogućnosti. Ponovite postupak za drugu mogućnost. Da biste dodali dodatne mogućnosti odgovora, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Add option" (Mogućnost Dodaj), pritisnite Enter, a zatim dodajte tekst mogućnosti prema gore navedenim uputama.

 8. Da biste prilagodili pitanja, učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste ispitanicima omogućili odabir više mogućnosti odgovora, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Multiple answers" (Više odgovora), a zatim pritisnite razmaknicu.

  • Da biste ispitanicima omogućili unos više redaka teksta, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Long answer" (Dugi odgovor), a zatim pritisnite razmaknicu.

  • Da biste obavezni odgovor na pitanje, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Required" (Obavezno), a zatim pritisnite razmaknicu.

 9. Da biste dovršili uređivanje pitanja, pritisnite Esc. Pitanje će se spremiti u obrazac.

 10. Da biste dodali dodatna pitanja, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Add new question or section, button, collapsed" (Dodaj novo pitanje ili sekciju, gumb, sažeto), a zatim pritisnite Enter. Zatim ponovite korake od petog koraka prema potrebi.

Pretpregled obrasca

Prije zajedničkog korištenja obrasca s ispitanicima provjerite obrazac u pretpregledu. Obrazac možete ispuniti i sami i provjerite funkcionira li sve kako treba.

 1. Na obrascu koji želite provjeriti pritišćite Shift + tabulator dok ne čujete "Preview" (Pretpregled), a zatim pritisnite Enter.

 2. Pritišćite tipku tabulatora ili Shift + tabulator da biste se kretali poljima u pretpregledu obrasca.

 3. Da biste sami testirajte obrazac, odgovorite na pitanja i pošaljite obrazac prema uputama u članku Odgovaranje na pitanja obrasca ili testa pomoću čitača zaslona u Microsoft Forms.

 4. Da biste zatvorili pretpregled, pritišćite Shift + tabulator dok ne čujete "Back, button" (Natrag, gumb), a zatim pritisnite Enter.

Zajedničko korištenje obrasca radi primanja odgovora

Kada obrazac bude spreman, podijelite vezu na obrazac s ispitanicima.

 1. Na obrascu koji želite zajednički koristiti pritišćite Shift + tabulator dok ne čujete "Collect responses" (Prikupljanje odgovora), a zatim pritisnite Enter. Čut ćete: "Copy link, button" (Kopiraj vezu, gumb).

 2. Da biste odabrali tko može odgovoriti na obrazac, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Close" (Zatvori), a zatim još jednom pritisnite tipku tabulatora. Čut ćete trenutnu mogućnost odgovora, na primjer" "Samo osobe u mojoj tvrtki ili ustanovi mogu odgovoriti". Uz Pripovjedač pritišćite tipku SR + tipku sa strelicom lijevo ili desno dok ne čujete željenu mogućnost, a zatim "Izborni gumb". Ako koristite JAWS i NVDA, pritisnite tipku sa strelicom gore ili dolje. Pritisnite razmaknicu da biste odabrali mogućnost odgovora.

 3. Pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "Copy link, button" (Kopiraj vezu, gumb), a zatim pritisnite Enter. Veza na obrazac kopira se u međuspremnik.

 4. Zalijepite vezu, primjerice, u kanal Microsoft Teams ili poruku e-pošte.

Vidi također

Stvaranje novog testa pomoću čitača zaslona u programu Microsoft Forms

Primjena teme pomoću čitača zaslona ili dodavanje slika u obrasce i testove u Microsoft Forms

Odgovaranje na pitanja u obliku ili testu pomoću čitača zaslona u Microsoft Forms

Provjera i zajedničko korištenje rezultata obrasca ili testa pomoću čitača zaslona u programu Microsoft Forms

Osnovni zadaci pomoću čitača zaslona s Microsoft Forms

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u sustavu Microsoft 365

Stvorite Microsoft Forms pomoću značajke VoiceOver, ugrađenog čitača zaslona u sustavu iOS, u pregledniku Safari. Naučit ćete kako dodijeliti naziv obrascu, dodati mu pitanja i zajednički koristiti obrazac da biste dobili odgovore.

Napomene: 

Sadržaj teme

Stvaranje novog obrasca

 1. Na Microsoft Forms stranici prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete "New form, button" (Novi obrazac, gumb), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Čut ćete: "Naslov obrasca, obrazac bez naslova, gumb".

 2. Da biste dodali naslov obrasca, dvaput dodirnite zaslon, jedanput prijeđite prstom ulijevo, a zatim jedanput prijeđite prstom udesno. Čut ćete sljedeće: "Text field" (Tekstno polje). Dvaput dodirnite zaslon, a zatim pomoću zaslonske tipkovnice upišite naslov. Kada završite, prelazite prstom ulijevo dok ne čujete "Done, button" (Gotovo, gumb), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 3. Da biste dodali opis obrasca, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Form description" (Opis obrasca), dvaput dodirnite zaslon, a zatim pomoću zaslonske tipkovnice upišite opis. Kada završite, prelazite prstom ulijevo dok ne čujete "Done, button" (Gotovo, gumb), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 4. Da biste u obrazac dodali pitanje, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Add new question or section, button" (Dodaj novo pitanje ili sekciju, gumb), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 5. Da biste odabrali vrstu pitanja, učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste odabrali pitanje Odabir, dvaput dodirnite zaslon.

  • Da biste odabralipitanje Tekst, Ocjena, Datum, Rangiranje ili Likert, prelazite prstom udesno dok ne čujete željenu vrstu, a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 6. Čut ćete: "Question title" (Naslov pitanja). Dvaput dodirnite zaslon, a zatim pomoću zaslonske tipkovnice izbrišite zadani tekst i upišite pitanje. Prelazite prstom ulijevo dok ne čujete "Done, button" (Gotovo, gumb), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 7. Ako ste odabrali pitanje Odabir, dodajte prve dvije mogućnosti u pitanje. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Choice option text" (Tekst mogućnosti odabira), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Pomoću zaslonske tipkovnice izbrišite zadani tekst i upišite tekst mogućnosti. Prelazite prstom ulijevo dok ne čujete "Done, button" (Gotovo, gumb), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Ponovite postupak za drugu mogućnost. Da biste pitanje dodali dodatne mogućnosti, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Add option, button" (Mogućnost Dodaj, gumb), dvaput dodirnite zaslon, a zatim dodajte tekst mogućnosti prema gore navedenim uputama.

 8. Da biste prilagodili pitanja, učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste ispitanicima omogućili odabir više mogućnosti, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Multiple answers, checkbox" (Više odgovora, potvrdni okvir), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  • Da biste ispitanicima omogućili unos više redaka teksta, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Long answer, checkbox" (Dugi odgovor, potvrdni okvir), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  • Da bi odgovaranje na pitanje bilo obavezno, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Required, checkbox" (Obavezno, potvrdni okvir), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 9. Da biste dodali dodatna pitanja, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Add new question or section, button" (Dodaj novo pitanje ili sekciju, gumb), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Ponovite korake od 5 do 8 za svako novo pitanje.

Savjet: Obrazac se automatski sprema nakon svake promjene koju unesete, pa ga ne morate spremati kada završite.

Pretpregled obrasca

Prije zajedničkog korištenja obrasca s ispitanicima provjerite obrazac u pretpregledu. Obrazac možete ispuniti i sami i provjerite funkcionira li sve kako treba.

Obrazac možete pretpregledati odmah nakon završetka, kao što je opisano u odjeljku Stvaranje novog obrasca, a možete i otvoriti prethodni obrazac s glavne Microsoft Forms stranice.

 1. U obrascu koji želite provjeriti dodirnite pri vrhu zaslona četirima prstima, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Preview, button" (Pretpregled, gumb), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 2. Prijeđite prstom udesno da biste se kretali po poljima u pretpregledu obrasca.

 3. Da biste zatvorili pretpregled, četirima prstima dodirnite vrh zaslona. Čut ćete: "Back, button" (Natrag, gumb). Dvaput dodirnite zaslon.

Zajedničko korištenje obrasca radi primanja odgovora

Kada obrazac bude spreman, podijelite vezu na obrazac s ispitanicima.

Obrazac možete zajednički koristiti odmah nakon završetka, kao što je opisano u odjeljku Stvaranje novog obrasca ili možete otvoriti prethodni obrazac s glavne Microsoft Forms stranice.

 1. Na obrascu koji želite zajednički koristiti da biste dobili odgovore prelazite prstom udesno dok ne čujete "Share, button" (Zajedničko korištenje, gumb), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 2. Da biste odabrali tko može odgovoriti na obrazac, četirima prstima dodirnite pri vrhu zaslona, a zatim prelazite prstom udesno dok ne čujete "Osobe za zajedničko korištenje s", nakon čega slijedi mogućnost trenutne dozvole za zajedničko korištenje. Ako želite promijeniti mogućnost, dvaput dodirnite zaslon. Prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete željenu mogućnost, a zatim dvaput dodirnite zaslon da biste odabrali. Da biste se vratili na prikaz za zajedničko korištenje, prelazite prstom ulijevo dok ne čujete "Back, button" (Natrag, gumb), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 3. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Copy link, button" (Kopiraj vezu, gumb), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Veza na obrazac kopira se u međuspremnik.

 4. Zalijepite vezu, primjerice, na kanal Microsoft Teams ili poruku e-pošte.

Vidi također

Stvaranje novog testa pomoću čitača zaslona u programu Microsoft Forms

Primjena teme pomoću čitača zaslona ili dodavanje slika u obrasce i testove u Microsoft Forms

Odgovaranje na pitanja u obliku ili testu pomoću čitača zaslona u Microsoft Forms

Provjera i zajedničko korištenje rezultata obrasca ili testa pomoću čitača zaslona u programu Microsoft Forms

Osnovni zadaci pomoću čitača zaslona s Microsoft Forms

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u sustavu Microsoft 365

Upotrijebite Microsoft Forms TalkBack, ugrađeni čitač zaslona za Android, u pregledniku Chrome da biste stvorili novi obrazac. Naučit ćete kako dodijeliti naziv obrascu, dodati mu pitanja i zajednički koristiti obrazac da biste dobili odgovore.

Napomene: 

Sadržaj teme

Stvaranje novog obrasca

 1. Na Microsoft Forms stranici prelazite prstom ulijevo ili udesno dok ne čujete "New form, button" (Novi obrazac, gumb), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 2. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Naslov obrasca, obrazac bez naslova, gumb", a zatim dvaput dodirnite zaslon. Pomoću zaslonske tipkovnice upišite naslov obrasca. Kada završite, prijeđite prstom prema dolje pa ulijevo da biste zatvorili tipkovnicu.

 3. Da biste dodali opis obrasca, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Edit box, form description" (Okvir Uređivanje, opis obrasca), dvaput dodirnite zaslon, a zatim pomoću zaslonske tipkovnice upišite opis. Kada završite, prijeđite prstom prema dolje pa ulijevo da biste zatvorili tipkovnicu.

 4. Da biste u obrazac dodali pitanje, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Add new question or section, button" (Dodaj novo pitanje ili sekciju, gumb), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 5. Da biste odabrali vrstu pitanja, učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste odabrali pitanje Odabir, dvaput dodirnite zaslon.

  • Da biste odabralipitanje Tekst, Ocjena, Datum, Rangiranje ili Likert, prelazite prstom udesno dok ne čujete željenu vrstu, a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 6. Čut ćete: "Edit box, question title" (Okvir za uređivanje, naslov pitanja). Upišite pitanje pomoću zaslonske tipkovnice. Kada završite, prijeđite prstom prema dolje pa ulijevo da biste zatvorili tipkovnicu.

 7. Ako ste odabrali pitanje Odabir, dodajte prve dvije mogućnosti u pitanje. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Edit box, Choice option text" (Okvir Uređivanje, tekst mogućnosti odabira), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Pomoću zaslonske tipkovnice upišite tekst mogućnosti. Kada završite, prijeđite prstom prema dolje pa ulijevo da biste zatvorili tipkovnicu. Ponovite postupak za drugu mogućnost. Da biste pitanje dodali dodatne mogućnosti, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Add option, button" (Mogućnost Dodaj, gumb), dvaput dodirnite zaslon, a zatim dodajte tekst mogućnosti prema gore navedenim uputama.

 8. Da biste prilagodili pitanja, učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste ispitanicima omogućili odabir više mogućnosti, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Multiple answers, switch" (Više odgovora, prekidač), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  • Da biste ispitanicima omogućili unos više redaka teksta, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Long answer, switch" (Dugi odgovor, prekidač), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  • Da bi odgovaranje na pitanje bilo obavezno, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Required, switch" (Obavezno, prekidač), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 9. Da biste dodali dodatna pitanja, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Add new question or section, button" (Dodaj novo pitanje ili sekciju, gumb), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Ponovite korake od 5 do 8 za svako novo pitanje.

  Savjet: Obrazac se automatski sprema nakon svake promjene koju unesete, pa ga ne morate spremati kada završite.

Pretpregled obrasca

Prije zajedničkog korištenja obrasca s ispitanicima provjerite obrazac u pretpregledu. Obrazac možete ispuniti i sami i provjerite funkcionira li sve kako treba.

Obrazac možete zajednički koristiti odmah nakon završetka, kao što je opisano u odjeljku Stvaranje novog obrasca ili možete otvoriti prethodni obrazac s glavne Microsoft Forms stranice.

 1. Na obrascu koji želite provjeriti prelazite prstom ulijevo dok ne čujete "Preview, button" (Pretpregled, gumb), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 2. Prijeđite prstom udesno da biste se kretali po poljima u pretpregledu obrasca.

 3. Da biste zatvorili pretpregled, prelazite prstom ulijevo dok ne čujete "Back, button" (Natrag, gumb), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Zajedničko korištenje obrasca radi primanja odgovora

Kada obrazac bude spreman, podijelite vezu na obrazac s ispitanicima.

Obrazac možete zajednički koristiti odmah nakon završetka, kao što je opisano u odjeljku Stvaranje novog obrasca ili možete otvoriti prethodni obrazac s glavne Microsoft Forms stranice.

 1. Na obrascu koji želite zajednički koristiti da biste dobili odgovore prelazite prstom udesno dok ne čujete "Share, button" (Zajedničko korištenje, gumb), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Čut ćete: "Home, button" (Polazno, gumb).

 2. Da biste odabrali tko može odgovoriti na obrazac, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Osobe za zajedničko korištenje s", a zatim mogućnost dozvole trenutnog zajedničkog korištenja. Ako želite promijeniti mogućnost, dvaput dodirnite zaslon. Prelazite prstom udesno ili ulijevo dok ne čujete željenu mogućnost, a zatim dvaput dodirnite zaslon da biste odabrali. Da biste se vratili na prikaz za zajedničko korištenje, prelazite prstom ulijevo dok ne čujete "Back, button" (Natrag, gumb), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 3. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Copy link, button" (Kopiraj vezu, gumb), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Veza na obrazac kopira se u međuspremnik.

 4. Zalijepite vezu na, primjerice, kanal Microsoft Teams ili poruku e-pošte.

Vidi također

Stvaranje novog testa pomoću čitača zaslona u programu Microsoft Forms

Primjena teme pomoću čitača zaslona ili dodavanje slika u obrasce i testove u Microsoft Forms

Odgovaranje na pitanja u obliku ili testu pomoću čitača zaslona u Microsoft Forms

Provjera i zajedničko korištenje rezultata obrasca ili testa pomoću čitača zaslona u programu Microsoft Forms

Osnovni zadaci pomoću čitača zaslona s Microsoft Forms

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u sustavu Microsoft 365

Tehnička podrška za korisnike s posebnim potrebama

Microsoft želi omogućiti najbolje moguće okruženje svim korisnicima. Ako ste osoba s posebnim potrebama ili imate pitanja povezana s pristupačnošću, zatražite tehničku pomoć od Microsoftove službe Answer Desk za osobe s invaliditetom. Tim za podršku u informativnoj službi za osobe s invaliditetom obučen je za korištenje brojnih popularnih pomoćnih tehnologija te može pružiti pomoć na engleskom, španjolskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku.. Da biste pronašli podatke za kontakt za svoju regiju, posjetite Microsoftov Answer Desk za osobe s invaliditetom.

Ako ste korisnik iz državne ustanove, komercijalni korisnik ili korisnik iz velike tvrtke, obratite se službi Answer Desk za osobe s invaliditetom za velike tvrtke.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Želite dodatne mogućnosti?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte tečajeve za obuku, saznajte kako zaštititi uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na njih, pošaljete povratne informacije i čujete se sa stručnjacima s bogatim znanjem.

Pronađite rješenja za uobičajene probleme ili zatražite pomoć od agenta za podršku.

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni jezičnom kvalitetom?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?
Ako pritisnete Pošalji, vaše će se povratne informacije iskoristiti za poboljšanje Microsoftovih proizvoda i usluga. Vaš će IT administrator moći prikupiti te podatke. Izjava o zaštiti privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×