Stvaranje timskog ili komunikacijskog web-mjesta u sustavu SharePoint pomoću čitača zaslona

Ukrasna ikona. Sadržaj čitača zaslona

Ovaj je članak namijenjen osobama s oštećenjima vida koje s proizvodima sustava Office upotrebljavaju program čitača zaslona dostupan u sklopu kompleta sadržaja Pristupačnost u sustavu Office. Opću pomoć potražite na početnoj stranici Microsoftove podrške.

Pomoću SharePoint u okruženju Microsoft 365 pomoću tipkovnice i čitača zaslona stvorite tim ili komunikacijsko web-mjesto te izmijenite izgled web-mjesta. Testirali smo ga pomoću Pripovjedač, ali može funkcionirati s drugim čitačima zaslona sve dok slijede uobičajene standarde i tehnike pristupačnosti.

Timsko web-mjesto vas i vaš tim povezuje sa sadržajem, informacijama i aplikacijama koje svakodnevno koristite. Timsko web-mjesto možete koristiti, primjerice, za pohranjivanje datoteka i suradnju na njima, prikaz veza na važne web-stranice i prikaz nedavne aktivnosti u sažetku sadržaja aktivnosti. Obično svi ili većina članova može dodavati sadržaj na timsko web-mjesto, a informacije su ograničene samo na članove tima ili projekt te određene zainteresirane strane.

Na komunikacijskom web-mjestu možete sa širom ciljnom skupinom u svojoj tvrtki ili ustanovi zajednički koristiti informacije. Možete, primjerice, prenositi novosti, izvješća, statuse i druge informacije. Obično samo mali skup članova pridonosi komunikacijskom web-mjestu.

Napomene: 

 • Nove značajke sustava Microsoft 365 postupno postaju dostupne pretplatnicima na Microsoft 365, pa ih vaša aplikacija možda još nema. Da biste saznali kako brže dobiti nove značajke, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima zaslona, pročitajte članak Kako čitači zaslona funkcioniraju uz Microsoft Office.

 • Kada koristite SharePoint u okruženju Microsoft 365, preporučujemo da kao web-preglednik koristite Microsoft Edge. Budući da se SharePoint u okruženju Microsoft 365 koristi u web-pregledniku, tipkovni se prečaci razlikuju od prečaca u verziji programa za računala. Umjesto pomoću tipke F6, primjerice, s jedne naredbe na drugu prelazite pomoću prečaca Ctrl + F6. Osim toga, uobičajeni prečaci kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl + O (Otvori) odnose se na web-preglednik, a ne na SharePoint u okruženju Microsoft 365.

Sadržaj teme

Stvaranje timskog web-mjesta

 1. Na početnoj SharePoint u okruženju Microsoft 365 pritisnite tipku tabulatora dok ne čujete "Create site" (Stvori web-mjesto) pa pritisnite Enter. Za čuti ćete sljedeće: "Create a new site" (Stvaranje novog web-mjesta).

 2. Fokus će se premjestiti na mogućnost Timsko web-mjesto. Da biste odabrali, pritisnite Enter. Za čuti ćete sljedeće: "Naziv web-mjesta, uređivanje".

 3. Upišite naziv web-mjesta. Čitač zaslona tijekom upisa govori je li naziv web-mjesta dostupan.

 4. Pritišcite tipku tabulatora dok ne čujete "Opis web-mjesta, uređivanje", a zatim upišite opis web-mjesta.

 5. Da biste postavili klasifikaciju podataka na web-mjestu, pritišcite tipku tabulatora dok ne čujete trenutnu klasifikaciju, npr. "Povjerljivo". Da biste promijenili vrijednost, pritišćite razmaknicu, a zatim pritišćite tipku sa strelicom gore ili dolje dok ne čujete željenu mogućnost. Da biste odabrali tu mogućnost, pritisnite Enter.

 6. Da biste postavili zadani jezik za web-mjesto, pritiščite tipku tabulatora dok ne čujete "Select a language" (Odabir jezika), a zatim zadani jezik. Da biste promijenili jezik, pritišćite razmaknicu, a zatim pritišćite tipku sa strelicom gore ili dolje dok ne čujete željeni jezik. Da biste odabrali tu mogućnost, pritisnite Enter.

 7. Da biste dovršili postavljanje timskog web-mjesta, pritišćite tipku tabulatora dok ne začujete „Završi, gumb”, a zatim pritisnite Enter.

  Fokus će se premjestiti na novo web-mjesto.

Stvaranje komunikacijskog web-mjesta

 1. Na početnoj SharePoint u okruženju Microsoft 365 pritisnite tipku tabulatora dok ne čujete "Create site" (Stvori web-mjesto) pa pritisnite Enter. Za čuti ćete sljedeće: "Create a new site" (Stvaranje novog web-mjesta). Fokus će se premjestiti na mogućnost Timsko web-mjesto.

 2. Pritišcite tipku tabulatora dok ne čujete "Komunikacijsko web-mjesto", a zatim pritisnite Enter. Za čuti ćete sljedeće: "Naziv web-mjesta, uređivanje".

 3. Upišite naziv web-mjesta. Čitač zaslona tijekom upisa govori je li naziv web-mjesta dostupan.

 4. Pritišcite tipku tabulatora dok ne čujete "Opis web-mjesta, uređivanje", a zatim upišite opis web-mjesta.

 5. Da biste postavili klasifikaciju podataka na web-mjestu, pritišcite tipku tabulatora dok ne čujete trenutnu klasifikaciju, primjerice "Povjerljivo". Da biste promijenili vrijednost, pritišćite razmaknicu, a zatim pritišćite tipku sa strelicom gore ili dolje dok ne čujete željenu mogućnost. Da biste odabrali tu mogućnost, pritisnite Enter.

 6. Da biste dovršili postavljanje komunikacijskog web-mjesta, pritišćite tipku tabulatora dok ne začujete „Završi, gumb”, a zatim pritisnite Enter.

  Fokus će se premjestiti na novo web-mjesto.

Izmjena izgleda web-mjesta

Kada stvorite web-mjesto, možete izmijeniti njegov izgled da bi bolje odgovarao vama i vašoj ciljnoj skupini.

Odabir izgleda sekcije

 1. Na početnoj stranici web-mjesta pritišcite tipku tabulatora dok ne čujete "Novo, stavka izbornika", a zatim pritišcite tipku sa strelicom desno dok ne čujete: "Edit page, menu item" (Uređivanje stranice, stavka izbornika). Da biste odabrali gumb, pritisnite Enter.

 2. Pritišćite tipku tabulatora dok ne začujete naziv sekcije koju želite izmijeniti.

 3. Da biste prešli na alatnu traku, pritisnite Alt + F10. Za čuti ćete: "Edit section" (Uređivanje sekcije). Da biste odabrali gumb, pritisnite Enter. Za čuti ćete sljedeće: "Section settings" (Postavke sekcije).

 4. Da biste promijenili zadani raspored, pritištite tipku sa strelicom lijevo ili desno dok ne čujete željenu mogućnost. Mogućnost u fokusu odabrana je i primijenjena na sekciju.

 5. Da biste zatvorili dijaloški okvir, pritisnite Esc.

Dodavanje nove sekcije

 1. Na početnoj stranici web-mjesta pritišcite tipku tabulatora dok ne čujete "Novo, stavka izbornika", a zatim pritišcite tipku sa strelicom desno dok ne čujete: "Edit page, menu item" (Uređivanje stranice, stavka izbornika). Da biste odabrali gumb, pritisnite Enter.

 2. Pritišcite tipku tabulatora dok ne čujete: "Add a new section" (Dodaj novu sekciju) pa pritisnite Enter. Otvorit će se popis dostupnih rasporeda sekcija.

 3. Da biste pregledali popis rasporeda, pritišćite tipku sa strelicom lijevo ili desno da biste se krećili po popisu dok ne čujete raspored koji želite. Da biste sekciju dodali s odabranim rasporedom na početnoj stranici, pritisnite Enter.

Dodavanje novog web-dijela

 1. Na početnoj stranici web-mjesta pritišcite tipku tabulatora dok ne čujete "Novo, stavka izbornika", a zatim pritišcite tipku sa strelicom desno dok ne čujete: "Edit page, menu item" (Uređivanje stranice, stavka izbornika). Da biste odabrali gumb, pritisnite Enter.

 2. Pritišcite tipku tabulatora dok ne čujete sekciju koju želite urediti, a zatim pritisnite Enter. Za čuti ćete sljedeće: "Add a new web part in column one" (Dodavanje novog web-dijela u prvi stupac).

 3. Ako web-dio želite dodati u prvi stupac sekcije, pritisnite Enter. U suprotnom pritisnite tipku SR + tipku sa strelicom desno dok ne pronađete stupac sekcije u koji želite dodati web-dio, a zatim pritisnite Enter.

 4. Otvorit će se popis dostupnih elemenata web-dijela. Da biste pregledali popis, jedanput pritišćite tipku tabulatora, pritišćite tipku sa strelicom lijevo ili desno dok ne čujete element web-dijela koji želite, a zatim pritisnite Enter da biste ga umetnuli u stupac.

  Ovisno o odabranom web-dijelu, mogu se otvoriti novi dijaloški okviri. Pritisnite tipku tabulatora ili tipke sa strelicama lijevo i desno da biste se kretali njima, a zatim pritisnite Enter da biste unijeli odabir.

Uređivanje web-dijela

Web-dijelove možete uređivati pomoću mogućnosti uređivanja na alatnoj traci određenog web-dijela ili zadane alatne trake koja je dostupna za sve web-dijelove.

 1. Na početnoj stranici web-mjesta pritišcite tipku tabulatora dok ne čujete "Novo, stavka izbornika", a zatim pritišcite tipku sa strelicom desno dok ne čujete: "Edit page, menu item" (Uređivanje stranice, stavka izbornika). Da biste odabrali gumb, pritisnite Enter.

 2. Pritišcite tipku tabulatora dok ne čujete sekciju koju želite urediti, a zatim pritisnite Enter.

 3. Pritišcite tipku tabulatora dok ne čujete web-dio koji želite urediti, a zatim pritisnite Enter.

 4. Ovisno o web-dijelu koji uređujete, fokus će se premještati na alatnu traku određenog web-dijela ili na sadržaj web-dijela. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste fokus premjestili s sadržaja na alatnu traku određenog web-dijela, pritisnite Alt + F10.

  • Da biste istražili mogućnosti uređivanja na alatnoj traci određenog web-dijela, pritišćite tipke sa strelicom desno ili lijevo dok ne čujete željenu mogućnost, a zatim pritisnite Enter da biste odabrali.

 5. Da biste fokus s područja sadržaja web-dijela premjestili na zadanu alatnu traku koja je dostupna za sve vrste web-dijela, pritisnite Alt + F10. Začut ćete sljedeće: „Gumb Uređivanje web-dijela”. Da biste odabrali, pritisnite Enter. Fokus će se premještati na okno s mogućnostima uređivanja.

  Savjet: Ako fokus s alatne trake određenog web-dijela želite premjestiti na zadanu alatnu traku, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete: "Edit web part" (Uređivanje web-dijela).

 6. Da biste se pomicati po dostupnim mogućnostima u oknu, pritisnite tipku tabulatora. Da biste proširili izbornik, pritisnite razmaknicu. Da biste odabrali mogućnost, pritisnite Enter.

  Da biste zatvorili okno s mogućnostima, pritisnite Esc.

Premještanje web-dijela

 1. Na početnoj stranici web-mjesta pritišcite tipku tabulatora dok ne čujete "Novo, stavka izbornika", a zatim pritišcite tipku sa strelicom desno dok ne čujete: "Edit page, menu item" (Uređivanje stranice, stavka izbornika). Da biste odabrali gumb, pritisnite Enter.

 2. Pritišcite tipku tabulatora dok ne čujete desnu sekciju, a zatim pritisnite Enter.

 3. Pritišcite tipku tabulatora dok ne čujete web-dio koji želite urediti, a zatim pritisnite Enter.

 4. Da biste fokus premjestili na alatnu traku, pritisnite Alt + F10. Začut ćete sljedeće: „Gumb Uređivanje web-dijela”.

 5. Pritišćite tipku sa strelicom dolje dok ne čujete "Move web part" (Premjesti web-dio) pa pritisnite Enter.

 6. Da biste premjestili web-dio prema gore ili dolje, pritišćite tipku sa strelicom gore ili dolje dok ne čujete mjesto koje želite. Da biste potvrdili premještanje, pritisnite Enter. Da biste otkazali premještanje, pritisnite Esc.

Spremanje i objavljivanje promjena

 1. Da biste spremili raspored ili promjene sadržaja, pritišcite tipku tabulatora dok ne čujete "Save as draft" (Spremi kao skicu) pa pritisnite Enter.

 2. Da biste objavili promjene, pritišcite tipku tabulatora dok ne čujete "Novo, stavka izbornika", a zatim pritišcite tipku sa strelicom desno dok ne čujete "Objavi" ili "Ponovno objavi". Da biste odabrali gumb, pritisnite Enter.

Pročitajte i ovo

Dodavanje sadržaja i teksta na pristupačne stranice sustava SharePoint pomoću čitača zaslona

Dodavanje slika i medijskog sadržaja na stranicu sustava SharePoint pomoću čitača zaslona

Tipkovni prečaci u sustavu SharePoint Online

Obavljanje osnovnih zadataka u sustavu SharePoint Online uz pomoć čitača zaslona

Korištenje čitača zaslona za istraživanje i navigaciju SharePoint online

Tehnička podrška za korisnike s posebnim potrebama

Microsoft želi omogućiti najbolje moguće okruženje svim korisnicima. Ako ste osoba s posebnim potrebama ili imate pitanja povezana s pristupačnošću, zatražite tehničku pomoć od Microsoftove službe Answer Desk za osobe s invaliditetom. Tim za podršku u informativnoj službi za osobe s invaliditetom obučen je za korištenje brojnih popularnih pomoćnih tehnologija te može pružiti pomoć na engleskom, španjolskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku.. Da biste pronašli podatke za kontakt za svoju regiju, posjetite Microsoftov Answer Desk za osobe s invaliditetom.

Ako ste korisnik iz državne ustanove, komercijalni korisnik ili korisnik iz velike tvrtke, obratite se službi Answer Desk za osobe s invaliditetom za velike tvrtke.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje
Prvi koristite nove značajke
Pridružite se Microsoft Insidere

Jesu li ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom prijevoda?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×