U programima Excel, Outlook, PowerPoint i Word možete stvoriti SmartArt grafiku koja koristi raspored Vennova dijagrama. Vennov dijagrami idealni su za ilustraciju sličnosti i razlika između nekoliko različitih grupa ili koncepata.

Pregled Vennovih dijagrama

U Vennovu dijagramu pomoću krugova koji se preklapaju prikazuju se sličnosti, razlike i odnosi među konceptima, idejama, kategorijama ili grupama. Sličnosti među grupama predstavljaju se preklapajućim dijelovima krugova, a razlike dijelovima krugova koji se ne preklapaju.

Vennov dijagram

1 Svaku veliku grupu predstavlja jedan od krugova.

2 Preklapajuća područja predstavljaju sličnosti između dvije velike grupe ili manjih grupa koje pripadaju dvjema velikim grupama.

Što vas zanima?

 1. Na kartici Umetanje u grupi Ilustracije kliknite SmartArt.

  SmartArt u grupi Ilustracije na kartici Umetanje

  Primjer grupe Ilustracije na kartici Umetanje u programu PowerPoint 2013

 2. U galeriji Odabir SmartArt grafike kliknite Odnos, zatim neki izgled Vennova dijagrama (npr. Osnovni Vennov dijagram), a potom U redu.

  Izgled SmartArt grafika

Dodavanje teksta u glavne krugove

 1. Odaberite oblik u SmartArt grafici.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • U tekstnom oknu kliknite [Tekst], a zatim unesite tekst (ili pak odaberite grafičku oznaku i unesite tekst).

  • Kopirajte tekst s nekog drugog mjesta ili iz nekog drugog programa, zatim u tekstnom oknu kliknite [Tekst], a potom zalijepite tekst.

  • Kliknite krug SmartArt grafike, a zatim unesite tekst.

  Napomena: Ako ne vidite tekstno okno, možete ga otvoriti klikom na kontrolu s lijeve straže SmartArt grafike.

  Kontrola tekstnog okna

Dodavanje teksta u preklapajuće dijelove krugova

Tekst u preklapajuće dijelove Vennova dijagrama ne možete dodati iz tekstnog okna. No možete umetnuti tekstne okvire i postaviti ih preko preklapajućih područja.

U Excel, Outlook i Wordu:

 1. Na kartici Umetanje u grupi Tekst učinite sljedeće:

  • U programu Excel kliknite Tekstni okvir.

  • U programu Outlook kliknite Tekstni okvir, a zatim kliknite Nacrtaj tekstni okvir.

  • U programu Word kliknite Tekstni okvir, a zatim pri dnu galerije kliknite Nacrtaj tekstni okvir.

 2. Zatim učinite sljedeće:

  • Kliknite u preklapajući krug i povucite. Nacrtajte tekstni okvir željene veličine.

  • Da biste dodali tekst, kliknite unutar okvira i počnite tipkati.

  • Da biste promijenili bijelu boju pozadine u boju preklapajućeg kruga, desnom tipkom miša kliknite tekstni okvir, a zatim odaberite Oblikuj oblik.

  • U oknu Oblikovanje oblika u odjeljku Ispuna odaberite Bez ispune.

  • Da biste izbrisali crte oko tekstnog okvira, dok je on odabran, u oknu Oblikovanje oblika kliknite Crta, a zatim odaberite Bez crte.

   Napomene: 

   • Da biste tekstni okvir postavili na željeno mjesto, kliknite ga pa ga, kada se pokazivač pretvori u unakrsne strelice Četverosmjerna strelica, povucite na željeno mjesto.

   • Da biste oblikovali tekst u tekstnom okviru, tekst odaberite, a zatim se poslužite mogućnostima oblikovanja u grupi Font na kartici Polazno.

U PowerPoint:

 1. Na kartici Umetanje u grupi Tekst kliknite Tekstni okvir.

 2. Kliknite u preklapajući krug i povucite. Nacrtajte tekstni okvir željene veličine.

 3. Da biste dodali tekst, kliknite unutar okvira i počnite tipkati.

 1. Kliknite postojeći krug koji se nalazi najbliže mjestu na koje želite dodati novi krug.

 2. U odjeljku SmartArt alati na kartici Dizajn u grupi Stvaranje grafike kliknite strelicu pokraj mogućnosti Dodaj oblik.

  Grupa Stvaranje grafike na kartici Dizajn u odjeljku SmartArt alati

  Ako ne vidite karticu SmartArt alati ili Dizajn, provjerite jeste li odabrali SmartArt grafiku. Možda ćete morati dvokliknuti SmartArt grafiku da biste otvorili karticu Dizajn.

 3. Učinite nešto od sljedećega:

  • Da biste iza odabranog kruga umetnuli krug koji će se s njime preklapati, kliknite Dodaj oblik iza.

  • Da biste ispred odabranog kruga umetnuli krug koji će se s njime preklapati, kliknite Dodaj oblik ispred.

Napomene: 

 • Ako u Vennov dijagram želite dodati krug, eksperimentirajte s dodavanjem ispred ili iza odabranog kruga da biste postigli željeni položaj novog kruga.

 • Da biste dodali krug iz tekstnog okna, kliknite postojeći krug, postavite pokazivač ispred ili iza teksta na mjestu na kojem želite dodati krug, a zatim pritisnite tipku Enter.

 • Da biste izbrisali krug iz Vennova dijagrama, kliknite krug koji želite izbrisati, a zatim pritisnite tipku Delete.

 • Da biste premjestili krug, kliknite ga, a zatim povucite na njegovo novo mjesto.

 • Da biste postupno premještali krug, pritišćite tipke sa strelicama na tipkovnici držeći pritisnutu tipku CTRL.

 1. Desnom tipkom miša kliknite Vennov dijagram koji želite promijeniti.

 2. Kliknite neki raspored u grupi Rasporedi na kartici Dizajn u odjeljku Alati za SmartArt. Kada pokažete na neki raspored, SmartArt grafika mijenja se te se pojavljuje pretpregled s tim rasporedom. Odaberite željeni raspored.

  • Da biste prikazali odnose preklapanja u nizu, kliknite Linearni Vennov dijagram.

   Linearni Vennov dijagram

  • Da biste prikazali odnose preklapanja s naglaskom na rast ili gradaciju, kliknite Složeni Vennov dijagram.

   Složeni Vennov dijagram

  • Da biste prikazali odnose preklapanja i odnos sa središnjom idejom, kliknite Radijalni Vennov dijagram.

   Radijalni Vennov dijagram

Da biste brzo dodali izgled i sjaj dizajnerske kvalitete u SmartArt grafiku, možete promijeniti boje Vennovog dijagrama. Možete dodati i efekte, kao što su sjaj, meki rubovi ili 3D efekti.

Na krugove u SmartArt grafici, k tome, možete i primijeniti kombinacije boja izvedene iz tema boja.

Kliknite SmartArt grafiku čiju boju želite promijeniti.

 • U odjeljku Alati za SmartArt na kartici Dizajn u grupi SmartArt stilovi kliknite Promijeni boje.

  Mogućnost Promijeni boje u grupi SmartArt stilovi

  Ako ne vidite kartice Alati za SmartArt ili Dizajn, provjerite jeste li odabrali SmartArt grafiku.

Savjet: Kada položite pokazivač na minijaturu, vidjet ćete kako boje utječu na SmartArt grafiku.

Promjena boje crte ili stila obruba kruga

 1. U SmartArt grafici desnom tipkom miša kliknite krug koji želite promijeniti, a zatim kliknite Oblikovanje oblika.

 2. Ako je potrebno, u oknu Oblikovanje oblika kliknite strelicu pokraj izbornika Crta da biste vidjeli sve mogućnosti, a zatim učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste promijenili boju obruba kruga, kliknite Boja Slika gumba, a zatim željenu boju.

  • Da biste promijenili stil crte obruba kruga, odaberite željene stilove crte, npr. Prozirnost, Širina ili Vrsta crtice.

Promjena boje pozadine kruga u Vennovu dijagramu

Kliknite SmartArt grafiku koju želite promijeniti.

 1. Desnom tipkom miša kliknite krug, a zatim kliknite Oblikovanje oblika.

 2. U oknu Oblikovanje oblika u odjeljku Ispuna kliknite Gusta ispuna.

 3. Kliknite Boja Slika gumba, a zatim željenu boju.

  • Da biste odabrali boju pozadine koja nije u tema boja, kliknite Dodatne boje, a zatim kliknite željenu boju na kartici Standardno ili izmiješajte vlastitu boju na kartici Prilagođeno. Prilagođene boje i boje na kartici Standardno neće se ažurirati ako poslije promijenite tema dokumenta.

  • Da biste povećali prozirnost oblika na dijagramu, pomaknite klizač Prozirnost ili unesite broj u okvir pokraj klizača. Postotak prozirnosti možete mijenjati od 0% (potpuno neprozirno, zadana postavka) do 100% (potpuno prozirno).

SmartArt stil kombinacija je raznih efekata, npr. stila crta, kosina, 3D efekata i rotacije, koje možete primijeniti na krugove u SmartArt grafici da biste stvorili jedinstven izgled.

Kliknite SmartArt grafiku koju želite promijeniti.

 • U odjeljku Alati za SmartArt na kartici Dizajn u grupi SmartArt stilovi kliknite željeni SmartArt stil.

  Grupa SmartArt stilova na kartici Dizajn u odjeljku Alati za SmartArt

  Da biste vidjeli ostale SmartArt stilove, kliknite gumb Još Gumb Više.

Napomena: Ako postavite pokazivač preko minijature, vidjet ćete kako SmartArt stil utječe na SmartArt grafiku.

Savjet: Ako koristite vennov PowerPoint 2013 ili PowerPoint 2016, možete animirati Vennov dijagram da biste istaknuli svaki krug. Dodatne informacije potražite u članku Animiranje SmartArt grafike.

Pogledajte i sljedeće

Odaberite SmartArt grafiku

Dodatne informacije o SmartArt grafici

Dodavanje oblika

Što vas zanima?

 1. Na kartici Umetanje u grupi Ilustracije kliknite SmartArt.

  Grupa Oblici na kartici Umetanje.

 2. U galeriji Odabir SmartArt grafike kliknite Odnos, zatim neki izgled Vennova dijagrama (npr. Osnovni Vennov dijagram), a potom U redu.

Dodavanje teksta u glavne krugove

 1. Odaberite SmartArt grafiku.

 2. U odjeljku Alati za SmartArtna kartici Dizajn u grupi Stvaranje grafike kliknite Tekstno okno.

  Grupa Stvaranje grafike na kartici Dizajn u odjeljku SmartArt alati Ako ne vidite SmartArt alate ili karticu Dizajn, provjerite jeste li odabrali SmartArt grafiku. Da biste otvorili karticu Dizajn, možda ćete morati dvoklikom kliknuti SmartArt grafiku.

 3. Napravite nešto od sljedećeg:

 4. U tekstnom oknu kliknite [tekst], a zatim upišite tekst.

 5. Kopirajte tekst s nekog drugog mjesta ili iz nekog drugog programa, zatim u tekstnom oknu kliknite [Tekst], a potom zalijepite tekst.

 6. Kliknite krug SmartArt grafike, a zatim unesite tekst.

 7. U tekstnom oknu u odjeljku Ovdje upišite tekst odaberite grafičku oznaku i upišite tekst.

Napomena: Tekstno okno možete otvoriti i klikom na kontrolu.

Kontrola tekstnog okna

Dodavanje teksta u preklapajuće dijelove krugova

Tekst u preklapajuće dijelove Vennova dijagrama ne možete dodati iz tekstnog okna. No možete umetnuti tekstne okvire i postaviti ih preko preklapajućih područja.

Da biste umetnuli tekstni okvir, učinite sljedeće:

 1. Na kartici Umetanje u grupi Tekst kliknite Tekstni okvir.

 2. Povucite da biste nacrtali tekstni okvir.

 3. Odaberite tekstni okvir i upišite tekst.

 4. Smjestite tekstni okvir iznad područja preklapanja krugova.

 1. Kliknite SmartArt grafiku u koju želite dodati drugi krug.

 2. Kliknite postojeći krug koji se nalazi najbliže mjestu na koje želite dodati novi krug.

 3. U odjeljku SmartArt alati na kartici Dizajn u grupi Stvaranje grafike kliknite strelicu pokraj mogućnosti Dodaj oblik.

  Grupa Stvaranje grafike na kartici Dizajn u odjeljku SmartArt alati

  Ako ne vidite karticu SmartArt alati ili Dizajn, provjerite jeste li odabrali SmartArt grafiku. Možda ćete morati dvokliknuti SmartArt grafiku da biste otvorili karticu Dizajn.

 4. Učinite nešto od sljedećega:

  • Da biste iza odabranog kruga umetnuli krug koji će se s njime preklapati, kliknite Dodaj oblik iza.

  • Da biste ispred odabranog kruga umetnuli krug koji će se s njime preklapati, kliknite Dodaj oblik ispred.

 • Ako u Vennov dijagram želite dodati krug, eksperimentirajte s dodavanjem ispred ili iza odabranog kruga da biste postigli željeni položaj novog kruga.

 • Da biste dodali krug iz tekstnog okna, kliknite postojeći krug, pomaknite pokazivač prije ili iza teksta u koji želite dodati krug, a zatim pritisnite ENTER.

 • Da biste izbrisali krug s Vennovog dijagrama, kliknite krug koji želite izbrisati, a zatim pritisnite DELETE.

 • Da biste premjestili krug, kliknite ga, a zatim povucite na njegovo novo mjesto.

 • Da biste postupno premještali krug, pritišćite tipke sa strelicama na tipkovnici držeći pritisnutu tipku CTRL.

 1. Desnom tipkom miša kliknite Vennov dijagram koji želite promijeniti, a zatim kliknite Promijeni raspored.

 2. U dijaloškom okviru Odabir SmartArt grafike u lijevom oknu kliknite Odnos, a u desnom oknu učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste prikazali odnose preklapanja u nizu, kliknite Linearni Vennov dijagram.

   Linearni Vennov dijagram

  • Da biste prikazali odnose preklapanja s naglaskom na rast ili gradaciju, kliknite Složeni Vennov dijagram.

   Složeni Vennov dijagram

  • Da biste prikazali odnose preklapanja i odnos sa središnjom idejom, kliknite Radijalni Vennov dijagram.

Napomena: Raspored SmartArt grafike možete promijeniti i tako da kliknete mogućnost rasporeda u grupi Rasporedi na kartici Dizajn u odjeljku Alati za SmartArt grafiku. Kada pokažete na neki raspored, SmartArt grafika mijenja se te se pojavljuje pretpregled s tim rasporedom.

Da biste brzo dodali izgled i sjaj dizajnerske kvalitete u SmartArt grafiku, možete promijeniti boje Vennovog dijagrama. Možete dodati i efekte, kao što su sjaj, meki rubovi ili 3D efekti.

Na krugove u SmartArt grafici, k tome, možete i primijeniti kombinacije boja izvedene iz tema boja.

Kliknite SmartArt grafiku čiju boju želite promijeniti.

 1. U odjeljku Alati za SmartArt na kartici Dizajn u grupi SmartArt stilovi kliknite Promijeni boje.

  Grupa SmartArt stilovi na kartici Dizajn u odjeljku Alati za SmartArt

  Ako ne vidite kartice Alati za SmartArt ili Dizajn, provjerite jeste li odabrali SmartArt grafiku.

Savjet: Kada položite pokazivač na minijaturu, vidjet ćete kako boje utječu na SmartArt grafiku.

Promjena boje crte ili stila obruba kruga

 1. U SmartArt grafici desnom tipkom miša kliknite krug koji želite promijeniti, a zatim kliknite Oblikovanje oblika.

 2. U dijaloškom okviru Oblikovanje oblika učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste promijenili boju obruba kruga, u lijevom oknu kliknite Boja crte, u oknu Boja crte kliknite Boja Slika gumba, a zatim željenu boju.

  • Da biste promijenili stil crte obruba kruga, u lijevom oknu kliknite Stil crte, u oknu Stil crte, a zatim odaberite željene stilove crte.

Promjena boje pozadine kruga u Vennovu dijagramu

Kliknite SmartArt grafiku koju želite promijeniti.

 1. Desnom tipkom miša kliknite krug, a zatim kliknite Oblikovanje oblika.

 2. U dijaloškom okviru Oblikovanje oblika u lijevom oknu kliknite Ispuna, a zatim u oknu Ispuna kliknite Puna ispuna.

 3. Kliknite Boja Slika gumba, a zatim željenu boju.

  • Da biste odabrali boju pozadine koja nije u tema boja, kliknite Dodatne boje, a zatim kliknite željenu boju na kartici Standardno ili izmiješajte vlastitu boju na kartici Prilagođeno. Prilagođene boje i boje na kartici Standardno neće se ažurirati ako poslije promijenite tema dokumenta.

  • Da biste povećali prozirnost oblika na dijagramu, pomaknite klizač Prozirnost ili unesite broj u okvir pokraj klizača. Postotak prozirnosti možete mijenjati od 0% (potpuno neprozirno, zadana postavka) do 100% (potpuno prozirno).

SmartArt stil kombinacija je raznih efekata, npr. stila crta, kosina, 3D efekata i rotacije, koje možete primijeniti na krugove u SmartArt grafici da biste stvorili jedinstven izgled.

Kliknite SmartArt grafiku koju želite promijeniti.

 1. U odjeljku Alati za SmartArt na kartici Dizajn u grupi SmartArt stilovi kliknite željeni SmartArt stil.

  Grupa SmartArt stilovi na kartici Dizajn u odjeljku Alati za SmartArt

  Da biste vidjeli ostale SmartArt stilove, kliknite gumb Još Gumb Više.

 • Ako postavite pokazivač preko minijature, vidjet ćete kako SmartArt stil utječe na SmartArt grafiku.

Ako koristite aplikaciju PowerPoint 2010, možete animirati Vennov dijagram da biste istaknuli svaki krug. Dodatne informacije o animiranju SmartArt grafike potražite u članku Animiranje SmartArt grafike.

 1. Kliknite Vennov dijagram koji želite animirati.

 2. Na kartici Animacije u grupi Animacija kliknite gumb Više Gumb Više, a zatim kliknite animaciju koju želite.

 3. Da biste svaki krug u Vennovom dijagramu unijeli u nizu, na kartici Animacije u grupi Animacija kliknite Mogućnosti efekta, a zatim Kliknite Jedan po jedan.

Napomena: Ako kopirate Vennov dijagram na koji je primijenjena animacija na drugi slajd, kopirat će se i animacija.

Pogledajte i sljedeće

Odabir SmartArt grafike

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje
Prvi koristite nove značajke
Pridružite se Microsoft Insidere

Jesu li ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom prijevoda?

Što je utjecalo na vaše iskustvo?

Imate li još povratnih informacija? (Neobavezno)

Hvala vam na povratnim informacijama!

×