Prijavite se pomoću Microsofta
Prijavi se ili izradi račun.
Zdravo,
Odaberite drugi račun.
Imate više računa
Odaberite račun putem kojeg se želite prijaviti.

Pomoću okvira s padajućim popisom u predlošku obrasca programa Microsoft Office InfoPath možete korisniku prikazati popis stavki koje su međusobno isključive. Popis je skriven dok korisnik ne klikne strelicu uz desni rub padajućeg popisa.

Sadržaj članka

Korištenje okvira s padajućim popisom

Okvir s padajućim popisom koristite u sljedećim slučajevima:

 • ako želite korisnicima omogućiti odabir jedne stavke s popisa unaprijed definiranih stavki

 • ako želite prema zadanim postavkama sakriti unos popisa na obrascu

 • ako želite prikazati vrijednosti dohvaćene s fiksnog popisa, predloška obrasca izvor podataka ili iz vanjskog izvora podataka, kao što je baza podataka ili popis servisa Microsoft Windows SharePoint Services

Na sljedećoj slici korisnik kategorizira troškove na obrascu izvješća o troškovima tako da na otvorenom okviru s padajućem popisom bira unaprijed definirane vrijednosti.

Označena stavka u okviru s padajućim popisom

Kada na predložak obrasca umetnete okvir s padajućim popisom, morate navesti vrijednosti koje želite u njemu prikazati. U suprotnom će se korisnicima kada kliknu strelicu uz okvir s padajućim popisom prikazati prazan popis. U dijaloškom okviru Svojstva okvira s padajućim popisom sami možete unijeti unose, a okvir s padajućim popisom možete i konfigurirati tako da ih dohvaća unose iz baze podataka ili nekog drugog izvora.

Srodne kontrole

InfoPath sadrži kontrole koje su slične okvirima s padajućim popisima, no koje imaju drugačiju svrhu. Da biste odlučili koje su kontrole najprikladnije za vaš predložak obrasca, pogledajte sljedeći popis:

okvir s popisom    Kao u slučaju okvira s padajućim popisom, i okvir s popisom omogućuje korisnicima odabir vrijednosti s popisa. No za razliku od okvira s padajućim popisom, okvir s popisom na obrascu prikazuje cijeli popis. Ako na predlošku obrasca imate dovoljno prostora, preporučujemo okvir s popisom jer će korisnicima biti lakše pregledati i odabrati stavke.

kombinirani okvir    Kao i u slučaju okvira s padajućim popisom, i kombinirani okvir omogućuje korisnicima odabir vrijednosti s popisa. Popis je skriven dok ga korisnik ne odluči prikazati. No u kombinirani okvir, osim odabira unaprijed definiranih vrijednosti, korisnici mogu upisati vlastitu vrijednost.

popis s više mogućih odabira    Ako korisnicima želite omogućiti odabir više stavki popisa, umjesto okvira s padajućim popisom upotrijebite popis s više mogućih odabira. Popisi s više mogućih odabira sadrže najmanje dva potvrdna okvira na popisu kojim se moguće pomicati.

gumbi mogućnosti    Kao i na okviru s padajućim popisom, grupa gumba mogućnosti korisnicima omogućuje odabir međusobno isključivih mogućnosti. No u slučaju gumba mogućnosti korisnik umjesto stavke u okviru s popisom mora kliknuti kružić da bi odabrao stavku.

Vrh stranice

Korisnički doživljaj

Padajući okviri izgledaju slično kao kombinirani okviri. Ako prilikom stvaranja okvira s padajućim popisom na popis u dijaloškom okviru Svojstva okvira s padajućim popisom, ručno unesete vlastite stavke, InfoPath prikazuje tekst Odabir kao zadanu stavku na popisu. To korisnike upućuje da s padajućeg popisa moraju odabrati mogućnost. Ako se popis stavki sastavlja od vrijednosti koje se nalaze na nekom drugom mjestu na obrascu ili iz sustava sekundarni izvor podataka, tekst Odabir ne umeće se.

Kada korisnici otvore obrazac, popis je stavki okvira s padajućim popisom skriven. Da bi mogli odabrati stavku s popisa, korisnici moraju kliknuti strelicu uz desni rub okvira s padajućim popisom, a zatim željenu stavku.

Vrh stranice

Umetanje okvira s padajućim popisom

Procedura za umetanje okvira s padajućim popisom razlikuje se ovisno o tome dizajnirate li novi prazan predložak obrasca ili njegov dizajn temeljite na bazi podataka ili vanjskom izvoru podataka.

Na sljedećoj slici prikazan je izgled okvira s padajućim popisom kada je odabran u načinu dizajna.

Označeni okvir s padajućim popisom u načinu dizajna

Kontrole je moguće vezati, ali ne moraju biti vezane. Kada je kontrola vezana, povezana je s poljem ili grupom u izvoru podataka pa se podaci uneseni u kontrolu spremaju u datoteku obrasca (.xml). Kada kontrola nije vezana, nije povezana s poljem ili grupom, a podaci uneseni u kontrolu ne spremaju se. Kada odaberete kontrolu ili iznad nje postavite pokazivač, tekst i ikona vezanja prikazat će se u gornjem desnom kutu kontrole. Tekst naznačuje grupu ili polje s kojom je kontrola vezana u izvoru podataka. Ikona označava je li kontrola ispravno povezana s tom grupom ili poljem. Kada je ispravno povezana, prikazat će se zelena ikona. Ako veza nije ispravna, prikazat će se plava ili crvena ikona.

Izvor podataka za predložak obrasca sastoji se od polja i grupa koje se prikazuju u hijerarhijskom prikazu u okviru zadatka Izvor podataka. Okviri s padajućim popisima uvijek su vezani za polja. U sljedećem primjeru okvir s padajućim popisom Kategorija na predlošku obrasca vezan je za polje kategorija u oknu zadatka Izvor podataka.

Odnos između okvira s padajućim popisom u predlošku obrasca i odgovarajućeg polja u izvoru podataka

Kada dizajnirate nov, prazan predložak obrasca, potvrdni okvir Automatski stvori izvor podataka u oknu zadatka Kontrole odabran je po zadanom. To omogućuje da dok dodajete kontrole u predložak obrasca InfoPath automatski stvara polja i grupe u izvoru podataka. Ta su polja i grupe u oknu zadatka Izvor podatka predstavljena ikonama mapa i datoteka.

Ako dizajn predloška obrasca temeljite na postojećoj XML (Extensible Markup Language) datoteci, bazi podataka ili web-servisu, InfoPath polja i grupa u oknu zadatka Izvor podataka izvodi iz tog postojećeg izvora podataka.

Umetanje okvira s padajućim popisom

 1. Na predlošku obrasca pokazivač postavite na mjesto na koje želite umetnuti kontrolu.

 2. Ako okno zadatka Kontrole nije vidljivo, kliknite Dodatne kontrole na izborniku Umetanje ili pritisnite ALT + I, C.

 3. U oknu zadatka Kontrole učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste automatski stvorili polje u izvoru podataka koje je povezano s okvirom s popisom, potvrdite okvir Automatski stvori izvor podataka.

  • Da biste okvir s popisom povezali s postojećim poljem, poništite potvrdni okvir Automatski stvori izvor podataka.

   Napomena: Ako potvrdni okvir nije dostupan, izvor je podataka zaključan. Na primjer, ako dizajn obrasca temeljite na predlošku obrasca ili na XML shemi, u programu InfoPath u izvor podataka možda nećete moći dodati nova polja ni grupe. To ograničenje onemogućuje slučajne promjene sheme zbog kojih ona više neće biti valjana.

 4. U odjeljku Umetanje kontrola kliknite Okvir s padajućim popisom.

 5. Ako ste u trećem koraku poništili potvrdni okvir Automatski stvori izvor podataka, odaberite polje u dijaloškom okviru Vezanje okvira s padajućim popisom s kojim želite povezati okvir popisa.

 6. Da biste na kontrolu dodali oznaku, upišite tekst iznad kontrole ili s njene lijeve strane, a nakon toga dvotočku (:).

 7. Da biste odredili vrijednosti koje želite koristiti kao vrijednosti na popisu, dvokliknite okvir s padajućim popisom.

 8. Kliknite karticu Podaci.

 9. Da biste popunili okvir s popisom, učinite nešto od sljedećeg:

  Sami upišite vrijednosti u okvir s popisom

  Ova je mogućnost korisna kada imate unaprijed određen i ograničen skup vrijednosti koji se neće mijenjati u budućnosti. Ako se vrijednost promijenila, morate objaviti ažuriranu vrijednost predloška obrasca da bi korisnici mogli vidjeti i koristiti najnovije unose na popisu.

  1. Kliknite Dodaj.

  2. U okvir Vrijednost upišite tekst koji želite spremiti ako korisnik odabere taj unos.

  3. U okvir Zaslonski naziv upišite tekst koji želite prikazati za tu stavku, a zatim kliknite U redu.

  4. Ponovite korake od prvog do trećeg za svaki unos koji želite dodati u okvir s popisom.

  5. Da biste testirali promjene, kliknite Pretpregled na alatnoj traci Standardno ili pritisnite CTRL + SHIFT + B.

  Korištenje vrijednosti iz drugog dijela obrasca

  Ova je mogućnost korisna kada želite da se vrijednosti na popisu mijenjaju ovisno o drugim vrijednostima koje korisnik unese na obrazac.

  1. U odjeljku Unosi u okvir s popisom kliknite Traženje vrijednosti u izvoru podataka obrasca.

   Unosi u okvir s popisom moraju biti pridruženi određenoj ponavljajućoj grupi ili ponavljajućem polju na predlošku obrasca.

  2. Kliknite Odaberi XPath Slika gumbauz okvir Unosi, a zatim u dijaloškom okviru Odabir polja ili grupe kliknite ponavljajuće polje ili grupu koja sadrži polje koje će dati vrijednosti za okvir s popisom, a zatim kliknite U redu.

  3. Kliknite Odaberi XPath Slika gumbauz okvir Vrijednost, zatim polje koje sadrži moguće vrijednosti za stavke na okviru s popisom, a potom U redu. Kada korisnik klikne stavku u okviru s popisom, ona će se spremiti u temeljni XML.

  4. Kliknite Odaberi XPath Slika gumbauz okvir Zaslonski naziv, zatim polje koje sadrži vrijednosti koje su prikazane u okviru s popisom, a potom U redu.

   Savjet: Da biste onemogućili da se vrijednosti zaslonskog naziva u okviru s popisom prikažu više puta, potvrdite okvir Prikaži samo unose s jedinstvenim zaslonskim nazivima

  Korištenje vrijednosti iz baze podataka, s web-servisa, iz XML dokumenta ili s web-mjesta sustava SharePoint

  Ta je mogućnost korisna kada želite da se vrijednosti u okviru s popisom redovito ažuriraju i osvježavaju. Vrijednosti se obično pohranjuju u bazu podataka ili u neki drugi vanjski izvor podataka i dohvaćaju se prilikom svakog otvaranja obrasca.

  1. Kliknite Pretraži vrijednosti s vanjskog izvora podataka.

  2. Učinite nešto od sljedećeg:

   • Ako ste već dodali podatkovnu vezu, kliknite je u okviru Podatkovna veza.

   • Da biste dodali novu podatkovnu vezu, kliknite Dodaj, a zatim slijedite upute u čarobnjaku za povezivanje s podacima.

    Unosi u okvir s popisom moraju biti pridruženi određenoj ponavljajućoj grupi ili polju.

  3. Kliknite Odaberi XPath Slika gumbauz okvir Unosi, a zatim u dijaloškom okviru Odabir polja ili grupe kliknite polje ili grupu koja sadrži polje koje će pružiti vrijednosti za okvir s popisom, a zatim kliknite U redu.

  4. Kliknite Odaberi XPath Slika gumbauz okvir Vrijednost, zatim polje koje sadrži moguće vrijednosti za stavke na okviru s popisom, a potom U redu. Kada korisnik klikne stavku u okviru s popisom, ona će se spremiti u temeljni XML.

  5. Kliknite Odaberi XPath Slika gumbauz okvir Zaslonski naziv, zatim polje koje sadrži vrijednosti koje su prikazane u okviru s popisom, a potom U redu.

   Savjet: Da biste onemogućili da se vrijednosti zaslonskog naziva u okviru s popisom prikažu više puta, potvrdite okvir Prikaži samo unose s jedinstvenim zaslonskim nazivima

Vrh stranice

Savjeti za raspored

Sljedeći savjeti olakšat će vam određivanje izgleda, veličine i ostalih aspekata okvira s padajućim popisom.

 • Preporučujemo da okvir s padajućim popisom proširite tako da bude nešto širi od prosječne širine stavki popisa. Tako stavke popisa neće biti djelomično skrivene.

 • Da biste istodobno promijenili širinu većeg broja okvira s padajućim popisom, odaberite okvire s padajućim popisom čiju veličinu želite promijeniti, zatim pritisnite ALT + ENTER, potom kliknite Veličina pa u okvir Širina upišite novi broj.

 • Da biste odjednom promijenili boju pozadine nekoliko okvira s padajućim popisom, odaberite okvire s padajućim popisom koje želite promijeniti. Na izborniku Oblikovanje kliknite Obrubi i sjenčanje, a zatim unesite potrebne promjene na karticu Sjenčanje.

 • Pomoću okvira Font i Veličina fonta na alatnoj traci Oblikovanje prilagodite font koji se prikazuje u okviru s padajućim popisom. Da biste odjednom promijenili font i veličinu fonta svih okvira s padajućim popisom na predlošku obrasca, kliknite okvir s padajućim popisom koji sadrži željeno oblikovanje, a zatim na izborniku Oblikovanje kliknite Font primijeniti na sve kontrole okvira s padajućim popisom.

 • Ako na predlošku obrasca želite prilagoditi razmak između okvira s padajućim popisom i objekata koji ga okružuju, prilagodite postavke margina u dijaloškom okviru Svojstva okvira s padajućim popisom (kartica Veličina). Povećavanje razmaka pomoću margina nudi bolju kontrolu od prijeloma odlomaka.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Želite dodatne mogućnosti?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte tečajeve za obuku, saznajte kako zaštititi uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na njih, pošaljete povratne informacije i čujete se sa stručnjacima s bogatim znanjem.

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni jezičnom kvalitetom?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?
Ako pritisnete Pošalji, vaše će se povratne informacije iskoristiti za poboljšanje Microsoftovih proizvoda i usluga. Vaš će IT administrator moći prikupiti te podatke. Izjava o zaštiti privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×