Uvod u upite

Napomena: Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.

Kada želite prikazati, dodati, izbrisati ili promijeniti podatke u bazi podataka programa Microsoft Access, preporučuje se korištenje upita. Drugi razlozi za korištenje upita:

 • brzo pronalaženje konkretnih podataka filtriranjem prema određenim kriterijima (uvjetima)

 • izračun ili sažimanje podataka

 • automatiziranje zadataka upravljanja podacima poput onoga u kojemu se skup podataka opetovano pregledava

Napomena:  Ako želite isprobati upite iz primjera, koristite bazu podataka programa Access za stolna računala.

Upiti za lakše traženje podataka i rad s njima

Stvaranje upita s odabiranjem

Stvaranje parametarskog upita

Stvaranje upita s ukupnim zbrojevima

Stvaranje unakrsnog upita

Stvaranje upita tablice

Stvaranje upita s dodavanjem

Stvaranje upita s ažuriranjem

Stvaranje upita za brisanje

Upiti za lakše traženje podataka i rad s njima

U dobro dizajniranoj bazi podataka podaci koje želite predstaviti pomoću obrasca ili izvješća često su smješteni u nekoliko različitih tablica. Upit može izvući podatke iz različitih tablica i posložiti ih za prikaz u obliku izvješća. Upit može biti zahtjev za podatkovnim rezultatima iz baze podataka ili zahtjev za provedbom akcije nad podacima, a može biti i oboje. Upit vam može pružiti odgovor na jednostavno pitanje, može provoditi izračune, spajati podatke iz raznih tablica, dodavati, mijenjati i brisati podatke iz baze podataka. Zbog takve svestranosti upita, postoje i mnoge vrste upita pa se pojedine vrste upita stvaraju s obzirom na zadatak.

Glavne vrste upita

Namjena

Odaberite

Dohvaćanje podataka iz tablice ili izračun.

Akcija

Dodavanje, promjena ili brisanje podataka. Svaki zadatak koji ima određene vrste akcijskog upita. Akcijski upiti nisu dostupne u web-aplikacijama programa Access.

Stvaranje upita odabiranja

Ako želite pregledati podatke iz samo određena polja u tablici ili Istodobni pregled podataka iz više tablica ili možda vidjeti samo podataka na temelju određenog kriterija upita s odabiranjem vrsta bi izboru. Dodatne informacije potražite u članku Stvaranje jednostavnog upita s odabiranjem.

Pregled podataka iz odabranih polja

Ako vaša baza podataka, primjerice, ima tablicu s mnogo informacija o proizvodima, a vi želite pregledati popis proizvoda i njihove cijene, evo kako ćete stvoriti upit s odabiranjem da bi vam vratio samo nazive proizvoda i njihove odgovarajuće cijene:

 1. Otvorite bazu podataka i na kartici Stvaranje kliknite Dizajn upita.

 2. U dijaloškom okviru Prikaz tablice na kartici Tablice dvokliknite Proizvodi i zatvorite dijaloški okvir.

 3. Recimo da u tablici Proizvodi imate polja s nazivom proizvoda i cjenikom. Dvokliknite Naziv proizvoda i Prodajna cijena da biste ta polja dodali u rešetka za dizajniranje upita.

 4. Na kartici Dizajn kliknite Pokreni. Upit pokreće i prikazuje popis proizvodi i njihova cijena.

Vrh stranice

Istodobni pregled podataka iz više međusobno povezanih tablica

Pretpostavimo da imate bazu podataka za trgovinu živežnim namirnicama i želite pregledati narudžbe kupaca koji žive u određenom gradu. Recimo da su podaci o narudžbama i podaci o kupcima spremljeni u dvije tablice s nazivima Kupci i Narudžbe. Ako svaka tablica ima polje ID kupca koje je osnova za odnos preslikavanja jednog člana na više njih između dviju tablica. Možete stvoriti upit koji vraća narudžbe za kupca u određenom gradu, na primjer Las Vegasu, pomoću sljedećeg postupka:

 1. Otvorite bazu podataka. Na kartici Stvaranje u grupi Upit kliknite Dizajn upita.

 2. U dijaloškom okviru Prikaz tablice na kartici Tablice dvokliknite Klijenti i Narudžbe.

 3. Zatvorite dijaloški okvir Prikaz tablice. Obratite pozornost na crtu, tzv. spoj, koja povezuje polje ID-ja u tablici Kupci i polje ID kupca u tablici Narudžbe. Ta crta prikazuje odnos između dviju tablica.

 4. U tablici Kupci dvokliknite Tvrtka i Grad da biste ta polja dodali u rešetku dizajna upita.

 5. U rešetki dizajna upita u stupcu Grad poništite potvrdni okvir u retku Prikaz.

 6. U retku Kriteriji u stupcu Grad upišite Las Vegas.

  Poništavanje potvrdnog okvira Prikaz onemogućuje prikaz grada u rezultatima upita, a upis riječi Las Vegas u retku Kriteriji navodi da želite vidjeti samo zapise u kojima je vrijednost polja Grad Las Vegas. U tom slučaju, upit vraća samo kupce koji se nalaze u Las Vegasu. Polje se ne mora prikazivati da biste ga koristili u sklopu kriterija.

 7. U tablici Narudžbe dvokliknite ID narudžbe i Datum narudžbe da biste ta polja dodali u sljedeća dva stupca rešetke dizajna upita.

 8. Na kartici Dizajn u grupi Rezultati kliknite Pokreni. Upit se pokreće i potom prikazuje popis narudžba od kupaca u Las Vegasu.

 9. Pritisnite CTRL+S da biste spremili upit.

Vrh stranice

Stvaranje parametarskog upita

Ako često pokrećete varijacije određenoga upita, razmislite o stvaranju parametarskog upita. Kada pokrenete parametar upita, upit traži vrijednosti polja, a zatim unesene vrijednosti koristi za stvaranje kriterija za upit.

Napomena: Ne možete stvoriti parametarski upit u web-aplikaciju programa Access.

U prethodnom ste primjeru naučili kako stvoriti upit s odabirom koji vraća narudžbe kupaca koji se nalaze u Las Vegasu, a sada taj upit s odabirom možete preinačiti tako da od vas traži da navedete grad svaki put kada ga pokrećete. Otvorite bazu podataka koju ste stvorili u prethodnom primjeru:

 1. U navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite upit pod nazivom Narudžbe po gradu (koji ste stvorili u prethodnom odjeljku), a zatim na izborničkom prečacu kliknite Prikaz dizajna.

 2. U rešetki dizajna upita u retku Kriteriji stupca grad izbrišite Las Vegas, a zatim upišite [za koji city?].

  Niz [Za koji grad?] je parametar upita. Uglate zagrade naznačuju da želite upit koji traži unos, a tekst (u ovom slučaju Za koji grad?) pitanje je koje okvir za unos parametra prikazuje.

  Napomena: Kao tekst u okviru za unos parametra nije moguće koristiti točku (.) i uskličnik (!).

 3. Potvrdite okvir u retku Prikaz stupca Grad tako da rezultati upita prikazuju grad.

 4. Na kartici Dizajn u grupi Rezultati kliknite Pokreni. Upit od vas traži da unesete vrijednost grada.

 5. Upišite New York, a zatim pritisnite tipku ENTER da biste pogledali narudžbe kupaca u New Yorku.

  No, što ako ne znate koje vrijednosti navesti? Kao dio unosa možete koristiti zamjenske znakove:

 6. Na kartici Polazno u grupi Prikazi kliknite Prikaz, a zatim Prikaz dizajna.

 7. U rešetki dizajna upita u redak Kriteriji stupca Grad upišite Like [Za koji grad?]&"*".

  U unosu parametra ključna riječ Like, znak & i zvjezdica (*) u navodnicima korisniku omogućuju unos kombinacije znakova, uključujući zamjenske znakove, da bi se vratili razni rezultati. Na primjer, ako korisnik upiše *, upit vraća sve gradove, ako korisnik upiše L, upit vraća sve gradove koji počinju slovom "L", a ako korisnik upiše *s*, upit vraća sve gradove koji sadrže slovo "s".

 8. Na kartici Dizajn u grupi Rezultati kliknite Pokreni, a kada upit to od vas zatraži, upišite New i pritisnite ENTER.

  Upit se pokreće, a zatim prikazuje narudžbe za kupce u New Yorku.

Određivanje vrste podataka parametra

Odredite koju vrstu podataka parametar prihvaća. Vrstu podataka požete postaviti za sve parametre, no posebno je važno postaviti vrstu podataka za brojčane podatke te podatke o valuti ili datumu/vremenu. Kada navedete vrstu podataka koje parametar prihvaća, korisnici vide korisnije poruke o pogrešci ako unesu pogrešnu vrstu podataka, npr. unos teksta kada se očekuje valuta.

Ako je parametar postavljen tako da prihvaća tekstne podatke, svi se unosi interpretiraju kao tekst i ne prikazuju se poruke o pogrešci.

Da biste naveli vrstu podataka za parametre u upitu, koristite sljedeći postupak:

 1. Kada je upit otvoren u prikazu Dizajn, na kartici Dizajn u grupi Prikaz/skrivanje kliknite Parametri.

 2. U dijaloškom okviru Parametri upita, u stupcu Parametar upišite unos za svaki parametar za koji želite navesti vrstu podataka. Provjerite podudara li se svaki parametar s unosom koji koristite u retku Kriteriji u rešetki dizajna upita.

 3. U stupcu Vrsta podataka odaberite vrstu podataka za svaki parametar.

Dodatne informacije potražite u članku pomoću parametara da zatraže ulazne podatke pri pokretanju upita.

Vrh stranice

Stvaranje upita s ukupnim zbrojevima

Redak Ukupni zbroj na podatkovnom listu vrlo je koristan, no za složenija pitanja koristite upit s ukupnim zbrojevima. Upit s ukupnim zbrojevima jest upit s odabirom koji vam omogućuje grupiranje i sažimanje podataka, kao kada želite pogledati ukupnu prodaju nekoga proizvoda. U upitu s ukupnim zbrojevima možete koristiti funkciju zbroja (funkciju zbrajanja) da biste pogledali ukupnu prodaju prema proizvodu.

Napomena: Ne možete koristiti funkcije zbrajanja u web-aplikaciju programa Access.

Poslužite se sljedećim postupkom da biste izmijenili upit Podzbrojevi proizvoda koji ste stvorili u prethodnom primjeru tako da zbroji podzbrojeve prema proizvodu.

 1. Na kartici Polazno kliknite Prikaz > Prikaz dizajna.

  Otvara se upit o podzbrojevima proizvoda u prikazu Dizajn.

 2. U grupi Dizajn u grupi Prikaz/skrivanje kliknite Zbrojevi.

  U rešetki dizajna upita prikazuje se redak Ukupni zbrojevi.

Napomena: Iako imaju slične nazive, redak Ukupni zbrojevi u rešetki dizajna upita i redak Ukupni zbroj u podatkovnom listu nisu jednaki:

 • U rešetki dizajna podatke možete grupirati po vrijednostima polja pomoću retka Ukupni zbrojevi.

 • Redak podatkovnog lista Ukupni zbroj možete dodati rezultatima upita o ukupnim zbrojevima.

 • Kada u rešetki dizajna koristite redak Ukupni zbrojevi, morate odabrati funkciju zbrajanja za svako polje. Ako ne želite izvesti izračun na polju, grupirajte po poljima.

 • U drugom stupcu rešetke dizajna u retku Ukupni zbroj odaberite Zbroj s padajućeg popisa.

 • Na kartici Dizajn u grupi Rezultati kliknite Pokreni. Upit se pokreće i prikazuje popis proizvoda s podzbrojevima.

 • Pritisnite CTRL+S da biste spremili upit. Upit ostavite otvorenim.

Dodatne informacije potražite u članku Prikaz zbrojeva stupaca u podatkovnoj tablici pomoću retka Ukupno.

Vrh stranice

Izračuni koji se temelje na podacima

Najčešće se ne biste koristili tablicama za pohranjivanje izračunatih vrijednosti kao što su podzbrojevi, čak i kada se temelje na podacima iz iste baze podataka jer izračunate vrijednosti mogu zastarjeti ako se promijeni vrijednosti na kojima su utemeljene. Tako, primjerice, ne biste u tablicu pohranili nečiju dob jer biste onda svake godine morali ažurirati tu vrijednost. Zbog toga je bolje pohraniti datum rođenja neke osobe i pomoću upita joj izračunati dob.

Ako, primjerice, imate bazu podataka za neki proizvod koji biste htjeli prodati. Ta baza podataka ima tablicu naziva Pojedinosti narudžbe u kojoj su podaci o proizvodu u poljima kao što je cijena svakoga proizvoda i količine. Podzbroj možete izračunati pomoću upita koji množi količinu svakoga proizvoda s jediničnom cijenom toga proizvoda, množi količinu toga proizvoda s jediničnom cijenom i popustom za taj proizvod, a zatim oduzima ukupni popust od ukupne jedinične cijene. Ako ste u prethodnom primjeru stvorili oglednu bazu podataka, otvorite je i učinite sljedeće:

 1. Na kartici Stvaranje kliknite Dizajn upita.

 2. U na Prikaz tablice dijaloški okvir, na na kartici tablice dvokliknite Detalji narudžbe.

 3. Zatvaranje u dijaloškom okviru Prikaz tablice .

 4. U tablici Detalji narudžbe dvokliknite ID proizvoda da biste to polje dodali u prvi stupac rešetke dizajna upita.

 5. U drugom stupcu rešetke desnom tipkom miša na redak polje , a zatim kliknite Zumiranje na izborniku prečaca.

 6. U na okvir Zumiranje upišite ili zalijepite sljedeće: Subtotal: ([Količina] * [Jedinična cijena])-([Količina] * [Unit Price]*[Discount])

 7. Kliknite U redu.

 8. Na na kartica Dizajn , kliknite Pokreni. Upit pokreće i prikazuje popis proizvodi i podzbrojeva po narudžbi.

 9. Pritisnite CTRL+S da biste spremili upit, a zatim upit nazovite Podzbrojevi proizvoda.

Dodatne informacije potražite u članku Prikaz zbrojeva stupaca u podatkovnoj tablici pomoću retka Ukupno.

Vrh stranice

Prikaz zažetih ili zbrojenih podataka

Kada se koristite tablicama da biste zapisivali transakcije ili pohranjivali brojčane podatke koji se redovito ponavljaju, korisno je imati mogućnost pregledavanja tih podataka u zbrojenom obliku, kao što su zbrojevi i prosjeci. U programu Access možete dodati redak ukupnog zbroja u podatkovni list. Redak ukupnog zbroja jest redak na dnu podatkovnog lista koji može prikazivati trenutačan zbroj ili neku drugu zbrojenu vrijednost.

 1. Pokrenite upit Podzbrojevi proizvoda koji ste prethodno stvorili, a zatim rezultate ostavite otvorenima u prikaz podatkovnog lista.

 2. Na kartici Polazno kliknite Ukupni zbrojevi. Pojavit će se novi redak na dnu podatkovne tablice s riječi zbroja u prvom stupcu.

 3. Kliknite ćeliju u zadnjem retku podatkovnog lista pod nazivom zbroja.

 4. Kliknite strelicu da biste vidjeli dostupne funkcije zbrajanja. Budući da stupac sadrži tekstne podatke, postoje samo dva izbora: ništa i Count.

 5. Odaberite Count. Promjena sadržaja ćelije s zbroja za ukupan broj vrijednosti u stupcu.

 6. Kliknite susjednu ćeliju (drugi stupac). Primijetite da se u ćeliji pojavila strelica.

 7. Kliknite strelicu, a zatim kliknite zbroj. Polje prikazuje zbroj vrijednosti u stupcu.

 8. Upit ostavite otvorenim u prikazu podatkovne tablice.

Vrh stranice

Stvaranje unakrsnog upita

Pretpostavimo da želite pregledati podzbrojeve proizvoda, no želite i zbrojiti po mjesecima tako da svaki redak prikazuje podzbrojeve za proizvod, a svaki stupac podzbrojeve proizvoda za mjesec. Da biste prikazali podzbrojeve za proizvod i prikazali podzbrojeve proizvoda za mjesec, koristite unakrsni upit.

Napomena: Unakrsni upit nije moguće prikazati u web-aplikaciju programa Access.

Upit o podzbrojevima proizvoda možete ponovno izmijeniti tako da upit vraća retke podzbrojeva proizvoda, a stupci mjesečne podzbrojeve.

 1. Na kartici Polazno u grupi Prikazi kliknite Prikaz, a zatim Prikaz dizajna.

 2. U grupi Postavljanje upita kliknite Prikaz tablice.

 3. U dijaloškom okviru Prikaz tablice dvokliknite Narudžbe, a zatim Zatvori.

 4. Na kartici Dizajn u grupi Vrsta upita kliknite Unakrsno. U rešetki dizajna redak Prikaz je skriven, a redak Unakrsno prikazan.

 5. U trećem stupcu rešetke dizajna desnom tipkom miša kliknite redak Polje, a zatim na izborničkom prečacu kliknite Zumiranje. Otvara se okvir Zumiranje.

 6. U okvir Zumiranje upišite ili zalijepite sljedeće: Month: "Month " & DatePart("m", [Order Date])

 7. Kliknite U redu.

 8. U retku Unakrsno s padajućeg popisa odaberite sljedeće vrijednosti: Zaglavlje retka za prvi stupac, Vrijednost za drugi stupac i Zaglavlje stupca za treći stupac.

 9. Na kartici Dizajn u grupi Rezultati kliknite Pokreni. Pokreće se upit i prikazuje podzbrojeve proizvoda prema mjesecima.

 10. Pritisnite CTRL+S da biste spremili upit.

  Dodatne informacije o unakrsnim upitima potražite u članku upućivanje sažeti podaci lakše čitati pomoću unakrsnog upita.

Vrh stranice

Stvaranje upita sa stvaranjem tablice

Da biste stvorili novu tablicu iz podataka koji su spremljeni u drugim tablicama, koristite upit sa stvaranjem tablice.

Napomena: Upit sa stvaranjem tablice nije dostupna u web-aplikacijama programa Access.

Na primjer, pretpostavite da želite poslati podatke za narudžbe u Chicagu poslovnim partnerima u Chicagu koji koriste Access za pripremu izvješća. Umjesto slanja svih podataka o narudžbama, ograničite podatke koje šaljete na podatke o narudžbama u Chicagu.

Možete izraditi upit s odabiranjem koji sadrži podatke o narudžbama u Chicagu, a zatim koristiti taj upit s odabiranjem da biste stvorili novu tablicu pomoću sljedećeg postupka:

 1. Otvorite oglednu bazu podataka iz prethodnog primjera.

  Da biste pokrenuli upit sa stvaranjem tablice, možda ćete morati omogućiti sadržaj baze podataka.

  Napomena: Ako se prikaže poruka ispod vrpce o omogućivanju bazu podataka, kliknite Omogući sadržaj.Ako bazu podataka se već nalaze na pouzdanom mjestu, nećete vidjeti traka za poruke.

 2. Na kartici Stvaranje u grupi Upit kliknite Dizajn upita.

 3. U dijaloškom okviru Prikaz tablice dvokliknite Detalji narudžbe, a zatim Narudžbe pa zatvorite dijaloški okvir Prikaz tablice.

 4. U tablici Narudžbe dvokliknite ID klijenta i Grad utovara da biste dodati ta polja u rešetku dizajna.

 5. U tablici Detalji narudžbe dvokliknite ID narudžbe, ID proizvoda, Količina, Jedinična cijena i Popust da biste ta polja dodali u rešetku dizajna.

 6. U stupcu Grad utovara u rešetki dizajna poništite potvrdni okvir u retku Prikaz. U redak Kriteriji upišite 'Chicago' (u jednostrukim navodnicima). Provjerite rezultate upita prije nego što se njima poslužite za stvaranje tablice.

 7. Na kartici Dizajn u grupi Rezultati kliknite Izvedi.

 8. Pritisnite Ctrl + S da biste spremili upit.

 9. U okvir Naziv upita upišite Upit za narudžbe u Chicagu, a zatim kliknite U redu.

 10. Na kartici Polazno u grupi Prikazi kliknite Prikaz, a zatim Prikaz dizajna.

 11. Na kartici Dizajn u grupi Vrsta upita kliknite Stvaranje tablice.

 12. U dijaloškom okviru Izrada tablice u okvir Naziv tablice upišite Narudžbe u Chicagu, a zatim kliknite U redu.

 13. Na kartici Dizajn u grupi Rezultati kliknite Izvedi.

 14. U dijaloškom okviru potvrde kliknite Da, pa u navigacijskom oknu pogledajte novu tablicu.

  Napomena: Ako već postoji tablica koja ima naziv koji ste naveli, Access briše tu tablicu prije pokretanja upita.

Dodatne informacije o korištenju upiti sa stvaranjem tablica potražite u članku Stvaranje sa stvaranjem tablice upita.

Vrh stranice

Stvaranje upita s dodavanjem

Upit s dodavanjem možete koristiti za dohvat podataka iz jedne ili više tablica i dodavanje tih podatka u drugu tablicu.

Napomena: Dodavanje upita nije dostupna u web-aplikacijama programa Access.

Pretpostavimo, primjerice, da ste stvorili tablicu za zajedničko korištenje s poslovnim suradnikom u Chicagu, no saznali ste da suradnik radi i s klijentima na području Milwaukeeja. Prije omogućivanja zajedničkog korištenja tablice sa suradnikom u tablicu želite dodati retke koji sadrže podatke o području Milwaukeeja. Podatke vezane uz područje Milwaukeeja možete dodati u tablicu s narudžbama u Chicagu na sljedeći način:

 1. Otvorite upit pod nazivom "Chicago upit za narudžbe" koji ste stvorili ranije u prikazu dizajna.

 2. Na kartici Dizajn u grupi Vrsta upita kliknite upit s dodavanjem. Otvorit će se dijaloški okvir Dodavanje .

 3. U dijaloškom okviru Dodavanje kliknite strelicu u okviru Naziv tablice, a zatim s padajućeg popisa odaberite Narudžbe u Chicagu i potom kliknite U redu.

 4. U rešetki dizajna u retku Kriteriji stupca Grad isporuke izbrišite 'Chicago', a zatim upišite 'Milwaukee'.

 5. U retku Dodaj u odaberite odgovarajuće polje za svaki stupac.

  U ovom primjeru vrijednosti retka Dodaj u moraju se podudarati s vrijednostima retka Polje, no to nije obavezno da bi upiti s dodavanjem funkcionirali.

 6. Na kartici Dizajn u grupi Rezultati kliknite Izvedi.

Napomena: Tijekom izvođenja upita koji vraća velike količine podataka mogli biste dobiti poruku s pogreškom da ne možete poništiti upit. Da biste omogućili dovršetak upita, pokušajte povećati ograničenje segmenta memorije na 3 MB.

Dodatne informacije upitima s dodavanjem potražite u članku Dodavanje zapisa u tablicu pomoću upita s dodavanjem.

Vrh stranice

Stvaranje upita s ažuriranjem

Upit s ažuriranjem možete koristiti da biste promijenili podatke u tablicama i da biste unijeli kriterije po kojima se određuje koji će se reci ažurirati. Upit s ažuriranjem pruža priliku za pregled ažuriranih podataka prije izvođenja ažuriranja.

Važno: Akcijski upit ne može poništiti. Razmotrite mogućnost sigurnosnog kopiranja sve tablice koje će se ažurirati pomoću upita s ažuriranjem. Upit s ažuriranjem nije dostupna u web-aplikacijama programa Access.

U prethodnom primjeru dodali ste retke u tablicu Narudžbe u Chicagu. U tablici Narudžbe u Chicagu polje ID proizvoda prikazuje brojčani ID proizvoda. Da bi podaci bili korisniji za izvješća, zamijenite ID-ove proizvoda nazivima proizvoda. To ćete učiniti na sljedeći način:

 1. Otvorite tablicu Narudžbe u Chicagu u prikazu dizajna.

 2. U retku ID proizvoda promijenite vrstu podataka iz Broj u Tekst.

 3. Spremite i zatvorite tablicu Narudžbe u Chicagu.

 4. Na kartici Stvaranje u grupi Upit kliknite Dizajn upita.

 5. U dijaloškom okviru Prikaz tablice dvokliknite Narudžbe u Chicagu, a zatim Narudžbe pa zatvorite dijaloški okvir Prikaz tablice.

 6. Na kartici Dizajn u grupi Vrsta upita kliknite Upit s ažuriranjem.

 7. U rešetki dizajna nestaju reci Sortiranje i Prikaz, a pojavljuje se redak Ažuriraj u:.

 8. U tablici Narudžbe u Chicagu dvokliknite ID proizvoda da biste to polje dodali u rešetku dizajna.

 9. U rešetki dizajna u redak Ažuriraj u: stupca ID proizvoda upišite ili zalijepite sljedeće: [Products].[Product Name]

  Savjet: Upit s ažuriranjem možete koristiti da biste izbrisali vrijednosti polja pomoću praznog niza "" ili vrijednosti NULL u retku Ažuriraj u:.

 10. U redak Kriteriji upišite ili zalijepite sljedeće: [Product ID] Like ([Products].[ID])

 11. Prikazom upita u prikazu podatkovnog lista možete pregledati vrijednosti koje će upit s ažuriranjem promijeniti.

 12. Na kartici Dizajn kliknite Prikaz > Prikaz podatkovne tablice. Upit vraća popis proizvoda ID-a koji će se ažurirati.

 13. Na kartici Dizajn kliknite Pokreni.

  Kada otvorite tablicu Narudžbe u Chicagu, vidjet ćete naziv proizvoda iz tablice Proizvodi imaju zamijenio numeričke vrijednosti u polju ID proizvoda.

Dodatne informacije o upitima s ažuriranjem potražite u članku Stvaranje i pokretanje upita s ažuriranjem.

Vrh stranice

Stvaranje upita za brisanje

Upit s brisanjem koristite da biste izbrisali podatke iz tablica i unijeli kriterije prema kojima se određuje koji se reci brišu. Upit s brisanjem pruža priliku za pregled redaka koji će se izbrisati prije izvršavanja brisanja.

Napomena: Mogućnost upita za brisanje nije dostupna u web-aplikacijama programa Access.

Pretpostavimo, primjerice, da se pripremate za slanje tablice Narudžbe u Chicagu iz prethodnog primjera poslovnom suradniku u Chicagu, no primijetili ste da neki reci sadrže određen broj praznih polja. Prije slanja tablice želite ukloniti te retke koji sadrže prazna polja. Možete jednostavno otvoriti tablicu i izbrisati retke ručno, no korisno je koristiti upit s brisanjem ako ima više redaka koje želite izbrisati i imate jasne kriterije po kojima se reci moraju brisati.

Upit možete koristiti da biste izbrisali retke u tablici Narudžbe u Chicagu koji nemaju vrijednost za ID narudžbe pomoću sljedećeg postupka:

 1. Na kartici Stvaranje kliknite Dizajn upita.

 2. U dijaloškom okviru Prikaz tablice dvokliknite Narudžbe u Chicagu i zatvorite okvir Prikaz tablice.

 3. Na kartici Dizajn u grupi Vrsta upita kliknite Izbriši. U rešetki dizajna nestaju reci Sortiranje i Prikaz , a pojavljuje se redak Izbriši .

 4. U tablici Narudžbe u Chicagu dvokliknite ID narudžbe da biste ga dodali u rešetku.

 5. U rešetki dizajna u redak Kriteriji stupca ID narudžbe upišite Je null.

 6. Na kartici Dizajn u grupi Rezultati kliknite Pokreni.

Dodatne informacije o upitima s brisanjem potražite u članku Stvaranje i pokretanje upita za brisanje.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×