Prijavite se pomoću Microsofta
Prijavi se ili izradi račun.
Zdravo,
Odaberite drugi račun.
Imate više računa
Odaberite račun putem kojeg se želite prijaviti.

Zakretanjem i zrcaljenjem možete promijeniti položaj tekstnog okvira (i teksta u njemu), oblika WordArt ili slike. 

Ako radite u poruci e-pošte, pogledajte Outlook.

Naredbe za rotaciju dostupne su na kartici Oblikovanje alata za crtanje na vrpci s alatnim trakama. Odaberite objekt koji želite zakrenuti, a zatim kliknite vrpcu.

Odaberite naslov u nastavku da biste ga otvorili i pogledali detaljne upute.

 1. Kliknite objekt koji želite zakrenuti.

 2. Kliknite ručicu za zakretanje pri vrhu objekta, a zatim je povucite u željenom smjeru.

  Oblik s ručicama za zakretanje

  • Da biste zakretanje ograničili na korake od 15 stupnjeva, držeći pritisnutu tipku SHIFT, vucite ručicu za zakretanje.

  • Kada zakrećete više oblika, oni se ne zakreću kao grupa, već se svaki pojedini oblik zakreće oko svog središta.

 1. Kliknite objekt koji želite zakrenuti.

 2. U odjeljku Alati za crtanje (ili Alati za sliku ako zakrećete sliku) na kartici Oblikovanje u grupi Razmještaj kliknite Rotiraj pa Dodatne mogućnosti rotacije.

  Dodatne mogućnosti zakretanja na izborniku Zakretanje

 3. U oknu ili dijaloškom okviru koji će se otvoriti unesite iznos za koji želite zakrenuti u okviru Rotacija. Objekt možete i precizno zakrenuti točno ondje gdje želite pomoću strelica.

Ako vam se ne prikazuju kartice Alati za crtanje ili Alati za slike na kartici Oblikovanje, provjerite jeste li odabrali tekstni okvir, oblik ili WordArt. Možda ćete morati dvokliknuti objekt da biste otvorili karticu Formatiranje.

 1. Kliknite objekt koji želite zakrenuti.

 2. U odjeljku Alati za crtanje (ili Alati za sliku ako zakrećete sliku) na kartici Oblikovanje u grupi Razmještaj kliknite Rotiraj pa zatim:

  • Da biste objekt zakrenuli za 90 stupnjeva udesno, kliknite Rotiraj udesno za 90°

  • Da biste objekt zakrenuli za 90 stupnjeva ulijevo, kliknite Rotiraj ulijevo za 90°

Ako vam se ne prikazuju kartice Alati za crtanje ili Alati slike na kartici Oblikovanje, provjerite jeste li odabrali tekstni okvir, oblik, WordArt ili sliku. Možda ćete morati dvokliknuti objekt da biste otvorili karticu Oblikovanje.

Pomoću alata za zrcaljenje možete stvoriti efekt zrcalne slike ili okrenuti objekt naopako (obrnuti ga).

 1. Kliknite objekt koji želite zakrenuti.

 2. U odjeljku Alati za crtanje (ili Alati za sliku ako zakrećete sliku) na kartici Oblikovanje u grupi Razmještaj kliknite Rotiraj pa zatim:

  • Da biste objekt okrenuli naopako, kliknite Zrcali okomito.

  • Da biste stvorili zrcalnu sliku objekta, kliknite Zrcali vodoravno.

Ako vam se ne prikazuju kartice Alati za crtanje ili Alati slike na kartici Oblikovanje, provjerite jeste li odabrali tekstni okvir, oblik, WordArt ili sliku. Možda ćete morati dvokliknuti objekt da biste otvorili karticu Oblikovanje.

Savjet: Ako jednostavno želite stvoriti zrcalnu sliku teksta u dokumentu, pogledajte odjeljak Obrtanje teksta ili stvaranje zrcalne slike.

Kada zakrećete objekt, sav tekst unutar objekta zakrenut će se s njim. No tekst unutar zrcaljenog objekta ne zrcali se automatski pomoću alata za zakretanje. Da biste obrnuti tekst zajedno s objektom koji ga sadrži, možete učiniti sljedeće u Outlook, Excel i PowerPoint.

 1. Odaberite pa desnom tipkom miša kliknite objekt koji želite obrnuti pa potom kliknite Oblikovanje oblika.

 2. U oknu Oblikovanje oblika u odjeljku Mogućnosti oblika kliknite Efekti.

  Kartica Efekti u oknu Oblikovanje oblika

 3. U odjeljku 3D zakretanje u jednom od okvira Zakretanje (X, Y ili Z, ovisno o tome kako želite zakrenuti tekst) unesite 180.

  X zakretanje na kartici Efekti

  Napomene: 

  • Promjena zakretanja mogla bi utjecati na boju ispune objekta. Boju ispune možete prilagoditi u oknu Oblikovanje oblika na kartici Ispuna i crta Kartica Ispuna i crta.

  • Kada kliknete objekt da biste uredili tekst, on će se privremeno, dok ga ne uredite, vratiti u svoje izvorno stanje. Obrtanje će se ponovno primijeniti kada završite s uređivanjem i kliknete izvan objekta.

Važno:  Office 2010 više nije podržan. Nadogradite na Microsoft 365 da biste radili bilo gdje s bilo kojeg uređaja i nastavili primati podršku.

Nadogradite odmah

Odaberite naslov u nastavku da biste ga otvorili i pogledali detaljne upute.

 1. Kliknite objekt koji želite zakrenuti.

 2. Kliknite ručicu za zakretanje pri vrhu objekta, a zatim je povucite u željenom smjeru.

  Oblik s ručicama za zakretanje

  Napomena: Da biste zakretanje ograničili na korake od 15 stupnjeva, držeći pritisnutu tipku SHIFT, vucite ručicu za zakretanje.

 1. Kliknite objekt koji želite zakrenuti.

 2. U odjeljku Alati za crtanje (ili Alati za sliku ako zakrećete sliku) na kartici Oblikovanje u grupi Razmještaj kliknite Rotiraj pa Dodatne mogućnosti rotacije.

  Dodatne mogućnosti zakretanja na izborniku Zakretanje

  Ako se kartice Alati za slike, Alati za crtanje ili Oblikovanje ne prikazuju, provjerite jeste li odabrali sliku. Možda ćete sliku morati dvokliknuti da biste otvorili karticu Oblikovanje.

 3. U oknu ili dijaloškom okviru koji će se otvoriti unesite iznos za koji želite zakrenuti u okviru Rotacija. Objekt možete i precizno zakrenuti točno ondje gdje želite pomoću strelica.

Pomoću alata za zrcaljenje možete stvoriti efekt zrcalne slike ili okrenuti objekt naopako (obrnuti ga).

 1. Kliknite objekt koji želite zakrenuti.

 2. U odjeljku Alati za crtanje (ili Alati za sliku ako zakrećete sliku) na kartici Oblikovanje u grupi Razmještaj kliknite Rotiraj pa zatim učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste objekt okrenuli naopako, kliknite Zrcali okomito.

  • Da biste stvorili zrcalnu sliku objekta, kliknite Zrcali vodoravno.

Ako vam se ne prikazuju kartice Alati za crtanje ili Alati slike na kartici Oblikovanje, provjerite jeste li odabrali tekstni okvir, oblik, WordArt ili sliku. Možda ćete morati dvokliknuti objekt da biste otvorili karticu Oblikovanje.

Savjet: Ako jednostavno želite stvoriti zrcalnu sliku teksta u dokumentu, pogledajte odjeljak Obrtanje teksta ili stvaranje zrcalne slike.

Kada zakrećete objekt, sav tekst unutar objekta zakrenut će se s njim. No tekst unutar zrcaljenog objekta ne zrcali se automatski pomoću alata za zakretanje. Da biste obrnuti tekst zajedno s objektom koji ga sadrži, možete učiniti sljedeće u Outlook, Excel i PowerPoint.

 1. Odaberite pa desnom tipkom miša kliknite objekt koji želite obrnuti pa potom kliknite Oblikovanje oblika.

 2. U dijaloškom okviru Oblikovanje oblika na lijevoj strani kliknite 3D zakretanje.

  3D zakretanje u dijaloškom okviru Oblikovanje oblika

 3. U jednom od okvira Zakretanje (X, Y ili Z, ovisno o tome kako želite zakrenuti tekst) unesite 180.

  Napomene: 

  • Promjena zakretanja mogla bi utjecati na boju ispune objekta. Boju ispune možete prilagoditi u dijaloškom okviru Oblikovanje oblika na kartici Ispuna.

  • Kada kliknete objekt da biste uredili tekst, on će se privremeno, dok ga ne uredite, vratiti u svoje izvorno stanje. Obrtanje će se ponovno primijeniti kada kliknete izvan objekta.

 1. Kliknite objekt koji želite zakrenuti.

 2. Kliknite ručicu za zakretanje pri vrhu objekta, a zatim je povucite u željenom smjeru.

  Oblik s ručicama za zakretanje

  • Da biste zakretanje ograničili na kutove od 15 stupnjeva, pritisnite i držite Shift dok povlačite ručicu za zakretanje.

  • Kada zakrećete više oblika, oni se ne zakreću kao grupa, već se svaki pojedini oblik zakreće oko svog središta.

  • Možete i odabrati objekt, držati pritisnutu tipku Option i pritisnuti tipke sa strelicama lijevo ili desno da biste se zakrenuli.

 1. Kliknite objekt koji želite zakrenuti.

 2. Na kartici Oblikovanje oblika ili Kartica Oblikovanje slike u grupi Rasporedi kliknite Rotiraj.

  Gumb Rotiraj na kartici Oblikovanje

  • Ako ne vidite kartice Oblikovanje oblika ili Oblikovanje slike, provjerite jeste li odabrali tekstni okvir, oblik, WordArt ili sliku.

  • Gumb Rotiraj može biti skriven ako je veličina zaslona smanjena. Ako ne vidite gumb Rotiraj, kliknite Rasporedi da biste vidjeli skrivene gumbe u grupi Rasporedi.

   Gumb Rotiraj na izborniku Rasporedi Gumb Rotiraj na izborniku Rasporedi

 3. Kliknite Dodatne mogućnosti rotacije.

  Office for Mac Shape Rotate Menu
 4. U dijaloški okvir ili okno koje će se otvoriti unesite iznos koji želite rotirati objekt u okviru Rotacija. Objekt možete i precizno zakrenuti točno ondje gdje želite pomoću strelica.

 1. Kliknite objekt koji želite zakrenuti.

 2. Na kartici Oblikovanje oblika ili Kartica Oblikovanje slike u grupi Rasporedi kliknite Rotiraj.

  Gumb Rotiraj na kartici Oblikovanje

  • Ako ne vidite kartice Oblikovanje oblika ili Oblikovanje slike, provjerite jeste li odabrali tekstni okvir, oblik, WordArt ili sliku.

  • Gumb Rotiraj može biti skriven ako je veličina zaslona smanjena. Ako ne vidite gumb Rotiraj, kliknite Rasporedi da biste vidjeli skrivene gumbe u grupi Rasporedi.

   Gumb Rotiraj na izborniku Rasporedi Gumb Rotiraj na izborniku Rasporedi

 3. Da biste objekt zakrenuli za 90 stupnjeva desnoj strani, kliknite Rotiraj desno za 90°ili da biste objekt zakrenuli za 90 stupnjeva ulijevo, kliknite Rotiraj ulijevo za 90°.

  Office for Mac Shape Rotate Menu

Pomoću alata za zrcaljenje možete stvoriti efekt zrcalne slike ili okrenuti objekt naopako (obrnuti ga).

 1. Kliknite objekt koji želite zakrenuti.

 2. Na kartici Oblikovanje oblika ili Kartica Oblikovanje slike u grupi Rasporedi kliknite Rotiraj.

  Gumb Rotiraj na kartici Oblikovanje

  • Ako ne vidite kartice Oblikovanje oblika ili Oblikovanje slike, provjerite jeste li odabrali tekstni okvir, oblik, WordArt ili sliku.

  • Gumb Rotiraj može biti skriven ako je veličina zaslona smanjena. Ako ne vidite gumb Rotiraj, kliknite Rasporedi da biste vidjeli skrivene gumbe u grupi Rasporedi.

   Gumb Rotiraj na izborniku Rasporedi Gumb Rotiraj na izborniku Rasporedi

 3. Napravite nešto od sljedećeg:

  • Da biste objekt okrenuli naopako, kliknite Zrcali okomito.

  • Da biste stvorili zrcalnu sliku objekta, kliknite Zrcali vodoravno.

   Office for Mac Shape Rotate Menu

 1. Kliknite objekt koji želite premjestiti.

 2. Povucite objekt na mjesto na koje ga želite.

  • Da biste premjestili više objekata, držite shift dok odabirete objekte.

  • Da biste objekt premjestili prema gore ili dolje ili u malim koracima, kliknite objekt, držite pritisnutu naredbu, a zatim pritisnite tipku sa strelicom. Imajte na umu da u programu Word to možete koristiti samo za pomicanje prema gore ili prema dolje.

  • Da biste ograničili objekt tako da se premješta samo vodoravno ili okomito, držite Shift dok povlačite objekt.

Kada grupirati objekte, kombinirate objekte zajedno da biste ih mogli oblikovati, premještati ili kopirati kao grupu.

 1. Držite tipku Shift, kliknite objekte koje želite grupirati zajedno, a zatim, ovisno o vrsti objekta koji ste klikli, kliknite karticu Oblikovanje oblika ili karticu Oblikovanje slike.

 2. Kliknite ikonu Grupa, a zatim Grupiraj.

  Grupiranje objekata

Savjet: Ako je grupa zasičena ili nedostupna, to je obično zato što još niste odabrali dva ili više objekata koji se mogu grupirati zajedno.

Vidi također

Umetanje slika u sustavu Office za Mac

Obrezivanje slike

Zakretanje pod bilo kojim kutom

 1. Kliknite objekt koji želite zakrenuti.

 2. Kliknite ručicu za zakretanje pri vrhu objekta, a zatim je povucite u željenom smjeru.

  Oblik s ručicama za zakretanje

Obrtanje teksta

Pročitajte članak Obrtanje ili zrcaljenje teksta.

Zakretanje tablicu ili SmartArt grafike

Kopirajte tablicu ili SmartArt grafiku, zatim je zalijepite kao sliku, a potom zakrenite sliku.

Vidi također

Prelamanje teksta oko kruga ili nekog drugog oblika

Obrezivanje slike

Grupiranje ili razgrupiranje oblika, slika ili drugih objekata

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Želite dodatne mogućnosti?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte tečajeve za obuku, saznajte kako zaštititi uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na njih, pošaljete povratne informacije i čujete se sa stručnjacima s bogatim znanjem.

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni jezičnom kvalitetom?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×