Sažetak

Ovaj članak opisuje Upravitelj privitaka u sustavu Windows. Ovaj članak sadrži metode konfiguriranja Upravitelja privitaka i zaobilazna rješenja za dva problema s Upraviteljem privitaka.

Uvod

Upravitelj privitaka ugrađen je u sustav Microsoft Windows kako bi vam pomogao u zaštiti računala od nesigurnih privitaka koje možete primiti u poruci e-pošte i nesigurnih datoteka koje možete spremiti s interneta.

Ako Upravitelj privitaka identificira privitak koji može biti nesiguran, Upravitelj privitaka onemogućit će otvaranje datoteke ili će vas upozoriti prije otvaranja datoteke. Dodatne informacije o Upravitelju privitaka potražite u odjeljku "Dodatne informacije".

Zaobilazna rješenja kada ne možete preuzeti datoteku ili program

Mnogi korisnici nailaze na probleme kada pokušaju preuzeti datoteku ili program s interneta. Za to može postojati više razloga. Ovdje nudimo dva općenita rješenja koja možete isprobati ako se pojavljuje pogreška koja upućuje na blokiranje preuzimanja ili ako primite poruku "skeniranje virusa nije uspjelo" ili "pronađen je virus".

Ne možete preuzeti nijednu datoteku ako je mogućnost "Preuzimanje datoteke" onemogućena u postavkama internetske sigurnosti. Slijedite ove korake za provjeru postavki internetske sigurnosti:

 1. Pokrenite prozor Internet Properties (Internetska svojstva).
  Windows 7

  1. Kliknite Start, All Programs (Svi programi), a zatim otvorite mapu Accessories (Pomagala).

  2. Kliknite Run (Pokreni).

  3. Upišite inetcpl.cpl a zatim kliknite OK (U redu).

  Windows 8 ili 10

  1. Na početnom zaslonu upišite inetcpl.cpl te pritisnite tipku Enter.

 2. U prozoru Internet Properties (Internetska svojstva) kliknite karticu Security (Sigurnost), zatim kliknite zonu Internet (ikona globusa), a zatim kliknite gumb Custom level (Prilagođena razina).

 3. U prozoru Security Settings (Sigurnosne postavke) pomaknite se prema dolje na mogućnost Downloads (Preuzimanja)  > File download (Preuzimanje datoteke).

 4. Potvrdite okvir Enable (Omogući).

 5. Pomaknite se prema dolje na popisu na mogućnost Miscellaneous (Razno) > Launching applications and unsafe files (Pokretanje aplikacija i nesigurnih datoteka).

 6. Potvrdite okvir Prompt (recommended) (Odzivnik (preporučeno)).

 7. Kliknite U redu.

Može se pojaviti poruka o pogrešci "Skeniranje virusa nije uspjelo" ili "Pronađen je virus" pri pokušaju otvaranja ili spremanja datoteke ili programa s interneta. To najčešće uzrokuje antivirusni softver, a ne operacijski sustav Windows. Ako ste sigurni da je izvor koji pokušavate otvoriti siguran i pouzdan, isprobajte sljedeće zaobilazno rješenje za privremeno onemogućivanje pretraživanja virusa, a zatim odmah omogućite pretraživanje virusa nakon dovršetka preuzimanja programa ili datoteke. Morate biti vrlo oprezni pri korištenju ovog zaobilaznog rješenja. U suprotnom možete biti izloženi napadima virusa.

 1. Pokrenite Uređivač registra.
  Windows 7

  1. Kliknite Start, All Programs (Svi programi), a zatim otvorite mapu Accessories (Pomagala).

  2. Kliknite Run (Pokreni).

  3. Upišite regedit.exe, a zatim kliknite OK (U redu).

  Windows 8 ili 10

  1. Na početnom zaslonu upišite regedit.exe te pritisnite tipku Enter.

 2. Pronađite sljedeće potključeve registra: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments

  Ako nije prikazan potključ Attachments stvorite ga desnim klikom na Policies (Pravilnici), odaberite New (Novo), kliknite Key (Ključ), a zatim upišite Attachments (Privici) kao ime ključa.
  Registry Editor - Attachments subkey

 3. Desnom tipkom miša kliknite Attachments (Privici), odaberite New (Novo), a zatim kliknite DWORD (32-bit) Value (DWORD (32-bitna) vrijednost).

 4. Upišite ScanWithAntiVirus kao naziv vrijednosti, a zatim pritisnite tipku Enter.

 5. Desnom tipkom miša kliknite novu DWORD vrijednost ScanWithAntiVirus, a zatim kliknite Modify (Izmijeni).

 6. U okvir Value data (Podaci vrijednosti) unesite 1, a zatim kliknite OK (U redu).
  Registry Editor - ScanWithAntiVirus DWORD value

 7. Zatvorite uređivač registra.

 8. Odjavite se, pa se prijavite u sustav Windows da biste primijenili promjenu.

 9. Otvorite ili spremite program ili datoteku koju prije niste uspjeli otvoriti ili spremiti.

Napomena Preporučujemo da promijenite vrijednost potključa ScanWithAntiVirus na 3 da biste omogućili pretraživanje virusa odmah nakon potpunog otvaranja ili spremanja programa ili datoteke.

Konfiguracija Upravitelja privitaka

Postoji nekoliko značajki Upravitelja privitaka koje se mogu konfigurirati pomoću Pravilnika grupe ili lokalnog registra.

Ova postavka pravila omogućuje vam upravljanje zadanom razinom rizika za vrste datoteka. Da biste potpuno prilagodili razinu rizika za datoteke u privitku, možda ćete morati i konfigurirati logiku određivanja pouzdanosti za datoteke u privitku:

 • Visoki rizik
  Ako je privitak na popisu vrsta datoteka visokog rizika i nalazi se u ograničenoj zoni, Windows korisniku blokira pristup datoteci. Ako je datoteka u zoni Internet, Windows će pitati korisnika prije pristupa datoteci.

 • Srednji rizik
  Ako je privitak na popisu vrsta datoteka umjerenog rizika i nalazi se u ograničenoj zoni, Windows korisniku blokira pristup datoteci.

 • Niski rizik
  Ako je privitak na popisu vrsta datoteka niskog rizika, Windows neće pitati korisnika prije pristupa datoteci, bez obzira na zonu u kojoj se datoteka nalazi.

Ako omogućite tu postavku pravila, možete odrediti zadanu razinu rizika za vrste datoteka. Ako onemogućite tu postavku pravila, Windows postavlja zadanu razinu rizika na srednju. Ako ne konfigurirate tu postavku pravila, Windows postavlja zadanu razinu rizika na srednju.

Group Policy (Pravilnik grupe)

Registry Subkey (Potključ registra)

Registry Entry (Registarski unos)

Entry Value (Vrijednost unosa)

User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Attachment Manager

HKEY_CURRENT_USER\ Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Associations

DefaultFileTypeRisk

High (6150)
ili
Moderate (6151)
ili

Low (6152)

Napomena Zadana vrijednost registarskog unosa DefaultFileTypeRisk je Moderate (6151) (Srednje).

Ova postavka pravila omogućuje vam da odredite hoće li Windows označiti privitke koji imaju informacije o zonama podrijetla. Te zone ili porijeklo su Internet, intranet i lokalno. Za ispravno funkcioniranje te postavke pravila potreban je NTFS datotečni sustav i neće funkcionirati na sustavima koji koriste FAT32. Ako ne čuva informacije o zoni, Windows ne može činiti odgovarajuće procjene rizika. Ako omogućite tu postavku pravila, Windows neće označavati datoteke u privitku pomoću informacija o njihovim zonama. Ako onemogućite tu postavku pravila, Windows će označavati datoteke u privitku pomoću informacija o njihovim zonama. Ako ne konfigurirate tu postavku pravila, Windows će označavati datoteke u privitku pomoću informacija o njihovim zonama.

Group Policy (Pravilnik grupe)

Registry Subkey (Potključ registra)

Registry Entry (Registarski unos)

Entry Value (Vrijednost unosa)

User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Attachment Manager

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments

SaveZoneInformation


On (1)
ili

Off (2)

Napomena Zadana vrijednost registarskog unosa DefaultFileTypeRisk je Off (2) (Isključeno).

Načini skrivanja za uklanjanje informacija o zoni

Ova postavka pravilnika omogućuje vam upravljanje mogućnošću koja određuje mogu li korisnici ručno uklanjati informacije o zoni iz spremljenih datotečnim privitaka klikom na
Unblock (Deblokiraj) na kartici Svojstva datoteke ili klikom za potvrđivanje okvira u dijaloškom okviru Security Warning (Sigurnosno upozorenje). Uklanjanje informacija o zonama omogućuje korisnicima otvaranje potencijalno opasnih datoteka u privitku čije je otvaranje Windows blokirao. Ako omogućite tu postavku pravila, Windows će sakriti potvrdni okvir i gumb Deblokiraj. Ako onemogućite tu postavku pravila, Windows će pokazati potvrdni okvir i gumb Deblokiraj. Ako ne konfigurirate tu postavku pravila, Windows će pokazati potvrdni okvir i gumb Deblokiraj.

Pravilnik grupe

Registry Subkey (Potključ registra)

Registry Entry (Registarski unos)

Entry Value (Vrijednost unosa)

User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Attachment Manager

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments

HideZoneInfoOnProperties


Off (0)
ili

On (1)

Napomena Zadana vrijednost registarskog unosa DefaultFileTypeRisk je Off (0) (Isključeno).

Ove postavke pravila omogućuju vam konfiguriranje popisa vrsta datoteka niskog, srednjeg i visokog rizika. Popis visokog rizika ima prednost pred inkluzivnim popisima srednjeg i niskog rizika. Nastavak se nalazi na više inkluzivnih popisa. Ako omogućite tu postavku pravila, možete stvoriti prilagođeni popis vrsta datoteka niskog, srednjeg i visokog rizika. Ako onemogućite tu postavku pravila, Windows će koristiti ugrađeni popis vrsta datoteka. Ako ne konfigurirate tu postavku pravila, Windows će koristiti ugrađeni popis vrsta datoteka.

Group Policy (Pravilnik grupe)

Registry Subkey (Potključ registra)

Registry Entry (Registarski unos)

Entry Value (Vrijednost unosa)

User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Attachment Manager

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Associations

HighRiskFileTypes
ModRiskFileTypes
LowRiskFileTypes

Ta postavka pravila omogućuje vam konfiguriranje logike koju Windows koristi za određivanje rizika datoteka u privitku. Preferiranje rukovatelja datoteka upućuje Windows na korištenje podataka rukovatelja datoteka prije podataka vrste datoteke. Na primjer, upućuje Windows da Notepad.exe smatra pouzdanim, ali da .txt datoteke ne smatra pouzdanim. Preferiranje vrste datoteke upućuje Windows na korištenje podataka vrste datoteka prije podataka rukovatelja datoteka. Na primjer, .txt datoteke smatraju se pouzdanima bez obzira na rukovatelj datoteka. Korištenje i podataka rukovatelja datoteka i vrste datoteka je najviše ograničavajuća mogućnost. Windows odabire preporuku koja je više ograničavajuća. To uzrokuje prikazivanje više upita za pouzdanost nego odabir ostalih mogućnosti. Ako omogućite tu postavku pravila, možete odabrati redoslijed kojim Windows obrađuje podatke procjene rizika. Ako onemogućite to pravilo, Windows će koristiti zadanu logiku određivanja pouzdanosti koja preferira rukovatelj datoteke prije vrste datoteke.

Group Policy (Pravilnik grupe)

Registry Subkey (Potključ registra)

Registry Entry (Registarski unos)

Entry Value (Vrijednost unosa)

User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Attachment Manager

HKEY_CURRENT_USER\ Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments

UseTrustedHandlers


File Type (1)
ili
Handler (2)
ili
Both (3)

Napomena Zadana vrijednost registarskog unosa DefaultFileTypeRisk je Handler (2).

Ova postavka pravila omogućuje vam da odredite način postupanja za obavještavanje registriranih antivirusnih programa. Ako je registrirano više programa, svi će biti obaviješteni. Ako registrirani antivirusni program već provodi provjere prilikom pristupa ili skenira datoteke kada stignu na poslužitelj e-pošte računala, dodatni pozivi bit će suvišni. Ako omogućite to pravilo, Windows će registriranim antivirusnim programima dati nalog da skeniraju datoteku kada korisnik otvori datoteku u privitku. Ako protuvirusni program ne uspije, blokirat će se otvaranje privitka. Ako onemogućite to pravilo, Windows neće pozvati registrirane protuvirusne programe prilikom otvaranja datoteka u privitku. Ako ne konfigurirate to pravilo, Windows neće pozvati registrirane protuvirusne programe prilikom otvaranja datoteka u privitku.

Group Policy (Pravilnik grupe)

Registry Subkey (Potključ registra)

Registry Entry (Registarski unos)

Entry Value (Vrijednost unosa)

User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Attachment Manager

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments

ScanWithAntiVirus


Off (1)
ili Optional (2) ili

On (3)

Napomena Zadana vrijednost registarskog unosa DefaultFileTypeRisk je Off (1) (Isključeno). Kada je vrijednost postavljena na Optional (2) (Neobavezno), svi se skeneri pozivaju nakon što jedan prijavi otkrivanje.
Za više informacija kliknite sljedeći broj članka da biste prikazali članak u Microsoftovoj bazi znanja:

182569 Registarski unosi sigurnosnih zona preglednika Internet Explorer za napredne korisnike
 

Dodatne informacije

Sljedeći uvjeti određuju hoće li otvaranje datoteke biti onemogućeno ili ćete biti upozoreni prije otvaranja datoteke:

 • Vrsta programa koji koristite.

 • Vrsta datoteke koju preuzimate ili pokušavate otvoriti.

 • Sigurnosne postavke zone web-sadržaja iz koje preuzimate datoteku.

  Napomena Zone web-sadržaja možete konfigurirati u pregledniku Microsoft Internet Explorer na kartici Sigurnost. Da biste prikazali zone web-sadržaja, kliknite Alati, kliknite Internetske mogućnost, a zatim kliknite karticu Sigurnost. Ovo su četiri zone web-sadržaja:

  • Internet

  • Lokalni intranet

  • Pouzdana mjesta

  • Ograničena mjesta

Upravitelj privitaka koristi IAttachmentExecute sučelje za programiranje aplikacija (API) da bi pronašao vrstu datoteke i pridruživanje datoteka te utvrdio najprikladniju akciju.

Microsoft Outlook Express i Microsoft Internet Explorer koriste Upravitelj privitaka za rukovanje privicima e-pošte i preuzimanjima s interneta.

Upravitelj privitaka klasificira datoteke koje primite ili preuzmete na temelju vrste datoteke i datotečnog nastavka. Upravitelj privitaka klasificira vrste datoteke kao visoki rizik, srednji rizik i niski rizik. Kada u programu koji koristi Upravitelj privitaka spremite datoteke na tvrdi disk, informacije o zoni web-sadržaja za datoteku spremaju se s datotekom. Na primjer, ako na tvrdi disk spremite komprimiranu datoteku (.zip) koja se nalazi u privitku poruke e-pošte, informacije o zoni web-sadržaja također se spremaju prilikom spremanja komprimirane datoteke. Nećete moći izdvojiti sadržaj iz komprimirane datoteke ili pokrenuti datoteku. Informacije o zoni web-sadržaju spremaju se s datotekom samo ako tvrdi disk koristi datotečni sustav NTFS.

Ako želite, možete otvoriti blokiranu datoteku iz poznatog izvora. Da biste otvorili datoteku, slijedite ove korake:

 1. Desnom tipkom miša kliknite blokiranu datoteku, a zatim kliknite
  Properties (Svojstva).

 2. Na kartici General (Općenito), kliknite
  Unblock (Deblokiraj).

Prilikom pokušaja preuzimanja ili otvaranja datoteke s web-mjesta koje je u ograničenoj zoni web-sadržaja može se pojaviti poruka koja označava da je datoteka blokirana.

Prilikom pokušaja otvaranja vrsta datoteka visokog rizika s web-mjesta koja pripadaju zoni web-sadržaja Internet, može se pojaviti poruka upozorenja, ali možda ćete moći otvoriti te vrste datoteka.

Vrste datoteke koje Upravitelj privitaka označava visokim rizikom obuhvaćaju sljedeće:

 • .ade

 • .adp

 • .app

 • .asp

 • .bas

 • .bat

 • .cer

 • .chm

 • .cmd

 • .com

 • .cpl

 • .crt

 • .csh

 • .exe

 • .fxp

 • .hlp

 • .hta

 • .inf

 • .ins

 • .isp

 • .its

 • .js

 • .jse

 • .ksh

 • .lnk

 • .mad

 • .maf

 • .mag

 • .mam

 • .maq

 • .mar

 • .mas

 • .mat

 • .mau

 • .mav

 • .maw

 • .mda

 • .mdb

 • .mde

 • .mdt

 • .mdw

 • .mdz

 • .msc

 • .msi

 • .msp

 • .mst

 • .ops

 • .pcd

 • .pif

 • .prf

 • .prg

 • .pst

 • .reg

 • .scf

 • .scr

 • .sct

 • .shb

 • .shs

 • .tmp

 • .url

 • .vb

 • .vbe

 • .vbs

 • .vsmacros

 • .vss

 • .vst

 • .vsw

 • .ws

 • .wsc

 • .wsf

 • .wsh

Vrste datoteka koje Upravitelj privitaka ne označava visokim rizikom ili niskim rizikom automatski se označavaju srednjim rizikom.

Prilikom otvaranja datoteke srednjeg rizika s internetske zone web-sadržaja ili s web-mjesta s ograničenim sadržajem, moći ćete te vrste datoteka otvoriti bez poruke upozorenja.

Upravitelj privitaka označava sljedeće vrste datoteka niskim rizikom samo kada ih otvarate pomoću Bloka za pisanje. Ako s tom vrstom datoteke povežete drugi program, vrsta datoteke više se ne smatra niskim rizikom.

 • .log

 • .text

 • .txt

Upravitelj privitak označava sljedeće vrste datoteka niskim rizikom samo kada ih otvarate pomoću Windows preglednika slike i faksa:

 • .bmp

 • .dib

 • .emf

 • .gif

 • .ico

 • .jfif

 • .jpg

 • .jpe

 • .jpeg

 • .png

 • .tif

 • .tiff

 • .wmf

Napomena Povezivanje vrste datoteke s Blokom za pisanje ili Windows preglednikom slike i faksa ne dodaje tu vrstu datoteke na popis vrsta datoteka niskog rizika.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje
Prvi koristite nove značajke
Pridružite se Microsoft Insidere

Jesu li ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom prijevoda?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×