Prijavite se pomoću Microsofta
Prijavi se ili izradi račun.
Zdravo,
Odaberite drugi račun.
Imate više računa
Odaberite račun putem kojeg se želite prijaviti.
Kretanje modernim komentarima u programu PowerPoint pomoću tipkovnih prečaca

Mnogi korisnici računaju da korištenje vanjske tipkovnice s tipkovnim prečacima za PowerPoint povećava njihovu produktivnost. Tipkovni prečaci nužna su zamjena za korištenje miša u slučaju osoba s poteškoćama s kretanjem ili vidom i praktičnije su od korištenja dodirnog zaslona.

Napomene: 

 • Prečaci u ovoj temi referencira se na američki raspored tipkovnice. Moguće je da tipke na američkoj tipkovnici ne odgovaraju tipkama u drugim rasporedima.

 • Znak plus (+) u prečacu znači da morate istovremeno pritisnuti više tipki.

 • Znak zarez (,) u prečacu znači da morate pritisnuti više tipki redom.

U ovom su članku navedeni tipkovni prečaci potrebni za korištenje trenutne značajke komentara programa PowerPoint.

Napomene: 

 • Da biste brzo pronašli prečac u ovom članku, možete koristiti pretraživanje. Pritisnite tipke Ctrl + F, a zatim upišite riječi za pretraživanje.

 • Ako akcija koju često koristite nema tipkovni prečac, možete je dodati na alatnu traku za brzi pristup da biste ga stvorili. Upute potražite u članku Prilagodba alatne trake za brzi pristup pomoću tipkovnice.

U ovoj temi

Često korišteni prečaci

U sljedećoj su tablici navedeni najčešće korišteni prečaci za okno s komentarima programa PowerPoint:

Da biste učinili sljedeće 

Pritisnite tipke

Prikaz pristupnih tipki (naredbi vrpce) na vrpci. 

Zatim otvorite okno s komentarima.

Alt, Z, C

Otvaranje okna s komentarima

F6

Dodavanje novog komentara

Ctrl + Alt + M

Objavljivanje komentara ili odgovora

Ctrl+Enter

Pomicanje prema naprijed kroz trenutni komentar

Tipka tabulatora

Kretanje unatrag po trenutnom komentaru

Shift + tabulator

Prelazak na sljedeću nit komentara

Tipka sa strelicom dolje

Prelazak na prethodnu nit komentara

Strelica

Proširivanje niti komentara kada je fokus na njemu

Tipka sa strelicom desno

Sažimanje niti komentara

Tipka sa strelicom lijevo

Kretanje po objavljenim odgovorima u niti komentara

Tipka sa strelicom dolje/ gore

Premještanje fokusa na okvir za odgovor

Tipka tabulatora

Kretanje po mogućnostima u odjeljku Dodatne akcije niti ili Dodatne akcije komentara

Tipka sa strelicom dolje/ gore

Uređivanje komentara

Pritišćite tipku tabulatora dok ne uredite komentar, a zatim pritisnite Enter.

Odabir teksta odgovora

Shift + tipke sa strelicama

Kopiranje teksta odgovora

Ctrl + C

Premještanje fokusa na usidreni objekt kada je odabran komentar.

Alt + F12

Premještanje fokusa na usidreni komentar kada je objekt odabran.

Alt + F12

Napomena: Tipkovni prečaci navedeni iznad funkcije su samo kada je fokus u oknu Komentari, osim dodavanja novog komentara.

Kretanje po komentarima programa PowerPoint samo pomoću tipkovnice

Koristite značajku modernih komentara u programu PowerPoint samo pomoću tipkovnice.

 1. Pritisnite tipku F6 da biste fokus premjestili na okno s komentarima.

  Napomena: Ako je okno komentara skriveno, pritisnite tipku Alt,koja će prikazati pristupne tipke u oknu vrpce, a zatim pritisnite tipke Z, C.

 2. Pomoću tipke tabulatora krećite se po elementima u oknu s komentarima. Elementi su poredane redoslijedom:

  1. Gumb Novi komentar

  2. Trenutni komentar

  3. Razriješite potvrdni okvir zadatka s nazivom osobe koja ga je dodijelila (ako je komentar dodijeljen kao zadatak)

  4. Slika kontakta

  5. Edit comment button

  6. Gumb Za akcije više niti

  7. Gumb Sviđa mi se

  8. Ako je nit komentara sažeta, gumb "N" više odgovora.

  9. Ako je nit komentara proširena:

   1. Slika kontakta za trenutni odgovor

   2. Gumb Dodatne akcije komentara za trenutni odgovor

   3. Gumb Sviđa mi se

   4. Sadržaj trenutnog odgovora

  10. Okvir spominjanja ili odgovora

  11. Pogledajte više komentara ili se vratite na prvi komentar ako postoje komentari na drugim slajdovima.

 3. Pomoću tipki sa strelicama gore i dolje krećite se po mogućnostima na padajućem izborniku Dodatne akcije niti ili Više akcija komentara .

Kretanje po niti komentara

Na slajdu programa PowerPoint može biti niz niti komentara.

 • Pomoću tipki sa strelicama gore i dolje krećite se između različitih niti komentara.

 • Pritisnite tipku sa strelicom lijevo da biste saželi nit komentara i prikazali samo najnovije odgovore.

 • Pritisnite tipku sa strelicom desno da biste proširili sve odgovore u niti komentara.

 • Pomoću tipki sa strelicama gore i dolje krećite se odgovorima i nadređenim komentarom.

 • Pomoću tipki Shift + strelica odaberite tekst odgovora i Ctrl + C da biste ga kopirali.

Dodavanje i objavljivanje novog komentara

Dodavanje nove niti komentara na slajd:

 • Odaberite tekst, objekt ili slajd i dodajte komentar pritiskom na Ctrl + Alt + M.

 • U oknu s komentarima otvorit će se novi okvir komentara s vašim imenom.

 • Upišite komentar i pritisnite tipke Ctrl + Enter da biste ga objavili.

 • Suradnike možete spomenuti prilikom unosa komentara u prezentaciju u oblaku. Prikazat će se potvrdni okvir "Dodijeli" ispod tekstnog okvira za odgovor kada nekoga spomenete u komentaru. Dodatne informacije o značajci spominjanja potražite u odjeljku "Poboljšano @mentions u komentarima" u modernim komentarima u programu PowerPoint.

 • Komentar možete objaviti i pomoću tipke tabulatora za navigaciju, a zatim pritiskanjem tipke Enter na gumbu Objavi ili Odustani .

Sidrenje komentara

Moderno iskustvo komentara programa PowerPoint sada sadrži novu značajku pod nazivom sidrenje komentara. Komentari se mogu usidriti na raspon teksta, objekta ili slajda. Odaberite tekst, objekt ili slajd, a kada dodate novi komentar, on će biti usidren za odabir. Svaki put kada odaberete komentar, usidreni će objekt biti istaknut ljubičasto.

Fokus možete premjestiti s komentara na sidro ili od sidra do komentara pritiskom na Alt + F12.

Pogledajte i

Pomoć za PowerPoint & učenje

Podrška za čitač zaslona za PowerPoint

Učinite prezentacije programa PowerPoint pristupačnima osobama s posebnim potrebama

Izlaganje prezentacija programa PowerPoint pomoću tipkovnih prečaca

Osnovni zadaci za stvaranje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača zaslona

Korištenje čitača zaslona za istraživanje i navigaciju programom PowerPoint

Tehnička podrška za korisnike s posebnim potrebama

Microsoft želi omogućiti najbolje moguće okruženje svim korisnicima. Ako ste osoba s posebnim potrebama ili imate pitanja povezana s pristupačnošću, zatražite tehničku pomoć od Microsoftove službe Answer Desk za osobe s invaliditetom. Tim za podršku u informativnoj službi za osobe s invaliditetom obučen je za korištenje brojnih popularnih pomoćnih tehnologija te može pružiti pomoć na engleskom, španjolskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku.. Da biste pronašli podatke za kontakt za svoju regiju, posjetite Microsoftov Answer Desk za osobe s invaliditetom.

Ako ste korisnik iz državne ustanove, komercijalni korisnik ili korisnik iz velike tvrtke, obratite se službi Answer Desk za osobe s invaliditetom za velike tvrtke.

U ovom su članku navedeni tipkovni prečaci potrebni za korištenje trenutne značajke komentara programa PowerPoint.

Napomene: 

 • Ako pripovjedač koristite s Windows 10 Fall Creators Update, morate isključiti način rada za pregled da biste uređivali dokumente, proračunske tablice ili prezentacije pomoću sustava Microsoft 365 za web. Dodatne informacije potražite u članku Isključivanje virtualnog načina rada ili načina pregledavanja u čitačima zaslona u Windows 10 Fall Creators Update.

 • Da biste brzo pronašli prečac u ovom članku, koristite pretraživanje. Pritisnite Ctrl +F ili ⌘+F na Macu, a zatim upišite riječi za pretraživanje.

 • Kada koristite PowerPoint za web, preporučujemo da kao web-preglednik koristite Microsoft Edge. Budući PowerPoint za web u web-pregledniku, tipkovni se prečaci razlikuju od prečaca u programu za računala. Umjesto tipke F6, primjerice, za skakanje iz naredbi koristit ćete Ctrl + F6. Uz to, uobičajeni prečaci kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl + O (Otvori) odnose se na web-preglednik, a ne PowerPoint za web.

U ovoj temi

Često korišteni prečaci

U sljedećoj su tablici navedeni najčešće korišteni prečaci za okno s komentarima programa PowerPoint:

Da biste učinili sljedeće

U sustavu Windows
Web-pritisak 

Na Macu
Web-pritisak

Prikaz pristupnih tipki (naredbi vrpce) na vrpci.  

Zatim otvorite okno s komentarima. 

Alt + točka,
Z, C

Control + točka,
Z, C

Pomaknite se naprijed do sljedećih regija:

 • Okno s bilješkama

 • Traka stanja

 • Zaglavlje

 • Kartice vrpce

 • Okno s minijaturama

 • Okno slajda

 • Okno komentari

Ctrl + F6

⌘+F6

Pomaknite se natrag na sljedeća područja:

 • Okno s bilješkama

 • Traka stanja

 • Zaglavlje

 • Kartice vrpce

 • Okno s minijaturama

 • Okno slajda

 • Okno komentari

Ctrl + Shift + F6

⌘+Shift+F6

Dodavanje novog komentara

Ctrl + Alt + M

⌘+Shift+M

Objavljivanje komentara ili odgovora

Ctrl+Enter

⌘+Enter

Pomicanje prema naprijed kroz trenutni komentar

Tipka tabulatora

Tipka tabulatora

Kretanje unatrag po trenutnom komentaru

Shift + tabulator

Shift + tabulator

Prelazak na sljedeću nit komentara

Tipka sa strelicom dolje

Tipka sa strelicom dolje

Prelazak na prethodnu nit komentara

Strelica

Strelica

Proširivanje niti komentara kada je fokus na njemu

Tipka sa strelicom desno

Tipka sa strelicom desno

Sažimanje niti komentara

Tipka sa strelicom lijevo

Tipka sa strelicom lijevo

Prelazak na sljedeći odgovor u niti komentara

Tipka sa strelicom dolje

Tipka sa strelicom dolje

Prelazak na prethodni odgovor u niti ili nadređenom komentaru

Strelica

Strelica

Premještanje fokusa na okvir za odgovor

Tipka tabulatora

Tipka tabulatora

Odabir teksta odgovora

Shift + tipke sa strelicama

Shift + tipke sa strelicama

Kopiranje teksta odgovora

Ctrl + C

⌘+C

Premještanje fokusa na usidreni objekt kada je odabran komentar

Alt + F12

Option + F12

Premještanje fokusa na usidreni komentar kada je objekt odabran

Alt + F12

Option + F12

Napomena: Tipkovni prečaci navedeni iznad funkcije su samo kada je fokus u oknu Komentari, osim dodavanja novog komentara.

Kretanje po komentarima programa PowerPoint samo pomoću tipkovnice

Koristite značajku modernih komentara u programu PowerPoint samo pomoću tipkovnice.

 1. Pritišćite Ctrl + F6 ili ⌘+ F6 na Macu dok se fokus ne pomakne na okno komentara.

  Napomena: Ako je okno s komentarima skriveno, pritisnite tipke Alt + točka ili Control + Točka na Macu, koje će prikazati pristupne tipke u oknu vrpce, a zatim pritisnite tipke Z, C da biste otvorili okno s komentarima.

 2. Pomoću tipke tabulatora krećite se po elementima u oknu s komentarima. Elementi su poredane redoslijedom:

  1. Gumb Novi komentar

  2. Trenutni komentar

  3. Razriješite potvrdni okvir zadatka s nazivom osobe koja ga je dodijelila (ako je komentar dodijeljen kao zadatak)

  4. Gumb Za akcije više niti

  5. Gumb Sviđa mi se

  6. Ako je nit komentara sažeta, gumb "N" više odgovora.

  7. Ako je nit komentara proširena:

   1. Gumb Dodatne akcije komentara za trenutni odgovor

   2. Gumb Sviđa mi se

  8. Okvir spominjanja ili odgovora

  9. Pogledajte više komentara ili se vratite na prvi komentar ako postoje komentari na drugim slajdovima.

 3. Pomoću tipki sa strelicama gore i dolje krećite se po mogućnostima na padajućem izborniku Dodatne akcije niti ili Više akcija komentara .

Kretanje po niti komentara

Na slajdu programa PowerPoint može biti niz niti komentara.

 • Pomoću tipki sa strelicama gore i dolje krećite se između različitih niti komentara.

 • Pritisnite tipku sa strelicom lijevo da biste saželi nit komentara i prikazali samo najnovije odgovore.

 • Pritisnite tipku sa strelicom desno da biste proširili sve odgovore u niti komentara.

 • Pomoću tipki sa strelicama gore i dolje krećite se odgovorima i nadređenim komentarom.

 • Pomoću tipki Shift + strelica odaberite tekst odgovora i Ctrl +C ili ⌘+C na Macu da biste ga kopirali.

 • Uređivanje komentara ili odgovora:

           - Pomoću tipke tabulatora usredotočite se na gumb Dodatne akcije niti komentara.

           - Pritisnite Enter da biste otvorili padajući izbornik.

           - Pomoću tipke sa strelicom dolje dođite do gumba Uređivanje komentara .

           - Zatim pritisnite Enter.

Dodavanje i objavljivanje novog komentara

Dodavanje nove niti komentara na slajd programa PowerPoint:

 • Odaberite tekst, objekt ili slajd i dodajte komentar pritiskom na Ctrl + Alt + M ili ⌘ + Shift + M na Macu.

 • U oknu s komentarima otvorit će se novi okvir komentara s vašim imenom.

 • Upišite komentar i pritisnite Ctrl + Enter ili ⌘+ Enter na Mac tipkama da biste ga objavili.

 • Suradnike možete spomenuti prilikom unosa komentara. Prikazat će se potvrdni okvir "Dodijeli" ispod tekstnog okvira za odgovor kada nekoga spomenete u komentaru. Dodatne informacije o značajci spominjanja potražite u odjeljku "Poboljšano @mentions u komentarima" u modernim komentarima u programu PowerPoint.

 • Komentar možete objaviti i pomoću tipke tabulatora za navigaciju, a zatim pritiskanjem tipke Enter na gumbu Objavi ili Odustani .

Sidrenje komentara

Moderno iskustvo komentara programa PowerPoint sada sadrži novu značajku pod nazivom sidrenje komentara. Komentari se mogu usidriti na raspon teksta, objekta ili slajda. Odaberite tekst, objekt ili slajd, a kada dodate novi komentar, on će biti usidren za odabir. Svaki put kada odaberete komentar, usidreni će objekt biti istaknut ljubičasto.

Fokus možete premjestiti s komentara na sidro ili od sidra do komentara tako da pritisnete Alt + F12 ili Option + F12 na Macu.

Pogledajte i

Pomoć za PowerPoint & učenje

Podrška za čitač zaslona za PowerPoint

Učinite prezentacije programa PowerPoint pristupačnima osobama s posebnim potrebama

Izlaganje prezentacija programa PowerPoint pomoću tipkovnih prečaca

Osnovni zadaci za stvaranje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača zaslona

Korištenje čitača zaslona za istraživanje i navigaciju programom PowerPoint

Tehnička podrška za korisnike s posebnim potrebama

Microsoft želi omogućiti najbolje moguće okruženje svim korisnicima. Ako ste osoba s posebnim potrebama ili imate pitanja povezana s pristupačnošću, zatražite tehničku pomoć od Microsoftove službe Answer Desk za osobe s invaliditetom. Tim za podršku u informativnoj službi za osobe s invaliditetom obučen je za korištenje brojnih popularnih pomoćnih tehnologija te može pružiti pomoć na engleskom, španjolskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku.. Da biste pronašli podatke za kontakt za svoju regiju, posjetite Microsoftov Answer Desk za osobe s invaliditetom.

Ako ste korisnik iz državne ustanove, komercijalni korisnik ili korisnik iz velike tvrtke, obratite se službi Answer Desk za osobe s invaliditetom za velike tvrtke.

U ovom su članku navedeni tipkovni prečaci potrebni za korištenje trenutne značajke komentara programa PowerPoint.

Napomene: 

 • Da biste se kretali Microsoft 365 za Mac aplikacijama pomoću tipkovnice, najprije učinite nešto od sljedećeg da biste uključili postavku navigacije tipkovnicom u sustavu macOS:

  • U sustavu macOS Ventura 13.0 ili novijoj idite na Postavka sustava > Tipkovnica, a zatim uključite prekidač Navigacija tipkovnicom .

  • U starijim verzijama sustava macOS idite na Postavke sustava > Tipkovnica >, a zatim potvrdite okvir Koristi navigaciju tipkovnicom za premještanje fokusa između kontrola.

 • Postavke u nekim verzijama operacijskog sustava Mac (OS) i nekih uslužnih aplikacija mogu biti u sukobu s tipkovnim prečacima i operacijama funkcijske tipke u Microsoft 365 za Mac. Informacije o promjeni dodjele tipki tipkovnog prečaca potražite u pomoći za Mac za svoju verziju sustava macOS, uslužnu aplikaciju ili pročitajte članak Promjena tipkovnog prečaca koji je u sukobu na Macu.

 • Mnogi prečaci koji koriste tipku Ctrl na tipkovnici sustava Windows funkcioniraju s tipkom Command (⌘) u programu PowerPoint na Macu. Međutim, ne rade svi.

 • Da biste brzo pronašli prečac u ovom članku, možete koristiti pretraživanje. Pritisnite tipke ⌘+F, a zatim upišite riječi za pretraživanje.

U ovoj temi

Često korišteni prečaci

U sljedećoj su tablici navedeni najčešće korišteni prečaci za okno s komentarima programa PowerPoint:

Da biste učinili sljedeće

Pritisnite tipke

Otvaranje okna s komentarima

F6

Kretanje po trenutnom komentaru

Tipka tabulatora

Premještanje fokusa na potvrdni okvir "Razrješavanje zadatka" (ako je komentar zadatak koji je dodijeljen)

Pritišćite tipku tabulatora do slike profila, a zatim Shift + tabulator da biste se vratili za jedan korak.

Prelazak na sljedeću nit komentara

Tipka sa strelicom dolje

Prelazak na prethodnu nit komentara

Strelica

Premještanje fokusa na okvir za odgovor

(Način rada za uređivanje aktivirat će se kada se fokus primi na okvir Odgovor. Ponovnim pritiskom na tipku tabulatora umjesto prijelaza na sljedeći interaktivni element umetnite znak tabulatora.)

Tipka tabulatora

Premještanje fokusa na novi interaktivni element dok ste u načinu uređivanja na okviru komentara ili odgovora

Ctrl + tabulator

Dodavanje novog komentara

⌘+Shift+M

Objavljivanje komentara ili odgovora

⌘+Enter

Premještanje fokusa na usidreni objekt kada je odabrana kartica komentara

Option + F12

Premještanje fokusa na usidreni komentar kada je objekt odabran

Option + F12

Napomena: Tipkovni prečaci navedeni iznad funkcije su samo kada je fokus u oknu Komentari, osim dodavanja novog komentara.

Navigacija oknom s komentarima samo pomoću tipkovnice

Koristite značajku modernih komentara u programu PowerPoint samo pomoću tipkovnice.

 1. Pritisnite tipku F6 da biste fokus premjestili na okno s komentarima.

 2. Pomoću tipke tabulatora krećite se po elementima u oknu s komentarima. Elementi su poredane redoslijedom:

  1. Gumb Novi komentar

  2. Trenutna kartica komentara

  3. Profilna slika

  4. Dodatne akcije niti

  5. Gumb Sviđa mi se

  6. Okvir spominjanja ili odgovora

 3. Gumb Dodatne akcije niti u nadređenom komentaru sadrži sljedeće mogućnosti:

  1. Uređivanje komentara

  2. Razrješavanje niti (ili zadatka)

  3. Brisanje niti (ili zadatka)

 4. Gumb Dodatne akcije niti za odgovore sadrži sljedeće mogućnosti:

  1. Uređivanje komentara

  2. Izbriši komentar

 5. Ako je komentar dodijeljen kao zadatak, pomaknite se do potvrdnog okvira "Razrješavanje zadatka" pritiskom na tipku tabulatora do slike profila, a zatim se pomoću prečaca Shift + tabulator vratite za jedan korak.

Napomena: Pritiskom na tipku tabulatora izvan zadnjeg interaktivnog elementa okna s komentarima fokus će se premjestiti na traku stanja. Pomoću prečaca Shift + tabulator vratite fokus na okno s komentarima.

Navigacija unutar niti komentara

Na slajdu programa PowerPoint može biti niz niti komentara.  Pomoću tipki sa strelicama gore i dolje možete se kretati po nitima komentara te putovati kroz odgovore i nadređeni komentar.

Navigacija unutar dodatnih akcija niti

Pomoću tipki sa strelicama gore i dolje krećite se padajućim izbornikom Dodatne akcije niti ili Više akcija komentara.

Dodavanje i objavljivanje novog komentara

Dodavanje nove niti komentara na slajd programa PowerPoint:

 • Odaberite tekst, objekt ili slajd pa pritisnite ⌘+Shift+M tipke da biste otvorili novi komentar.

 • Suradnike možete spomenuti prilikom unosa komentara u prezentaciju u oblaku. Prikazat će se potvrdni okvir "Dodijeli" ispod tekstnog okvira za odgovor kada nekoga spomenete u komentaru. Dodatne informacije o značajci spominjanja potražite u odjeljku "Poboljšano @mentions u komentarima" u modernim komentarima u programu PowerPoint.

 • Komentar možete objaviti pomoću tipki ⌘+Enter.

Sidrenje komentara

Moderno iskustvo komentara programa PowerPoint sada sadrži novu značajku pod nazivom sidrenje komentara. Komentari se mogu usidriti na raspon teksta, objekta ili slajda. Odaberite tekst, objekt ili slajd, a kada dodate novi komentar, on će biti usidren za odabir. Svaki put kada odaberete komentar, usidreni će objekt biti istaknut ljubičasto. 

Fokus možete premjestiti s komentara na sidro ili od sidra do komentara tako da pritisnete Option + F12.

Pogledajte i

Pomoć za PowerPoint & učenje

Podrška za čitač zaslona za PowerPoint

Učinite prezentacije programa PowerPoint pristupačnima osobama s posebnim potrebama

Izlaganje prezentacija programa PowerPoint pomoću tipkovnih prečaca

Osnovni zadaci za stvaranje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača zaslona

Korištenje čitača zaslona za istraživanje i navigaciju programom PowerPoint

Tehnička podrška za korisnike s posebnim potrebama

Microsoft želi omogućiti najbolje moguće okruženje svim korisnicima. Ako ste osoba s posebnim potrebama ili imate pitanja povezana s pristupačnošću, zatražite tehničku pomoć od Microsoftove službe Answer Desk za osobe s invaliditetom. Tim za podršku u informativnoj službi za osobe s invaliditetom obučen je za korištenje brojnih popularnih pomoćnih tehnologija te može pružiti pomoć na engleskom, španjolskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku.. Da biste pronašli podatke za kontakt za svoju regiju, posjetite Microsoftov Answer Desk za osobe s invaliditetom.

Ako ste korisnik iz državne ustanove, komercijalni korisnik ili korisnik iz velike tvrtke, obratite se službi Answer Desk za osobe s invaliditetom za velike tvrtke.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Želite dodatne mogućnosti?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte tečajeve za obuku, saznajte kako zaštititi uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na njih, pošaljete povratne informacije i čujete se sa stručnjacima s bogatim znanjem.

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni jezičnom kvalitetom?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?
Ako pritisnete Pošalji, vaše će se povratne informacije iskoristiti za poboljšanje Microsoftovih proizvoda i usluga. Vaš će IT administrator moći prikupiti te podatke. Izjava o zaštiti privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×