Prijavite se pomoću Microsofta
Prijavi se ili izradi račun.
Zdravo,
Odaberite drugi račun.
Imate više računa
Odaberite račun putem kojeg se želite prijaviti.

Verzija ovog članka u programu Microsoft Visio 2002 potražite u članku 282119.

Sažetak

U ovom se članku opisuju mogućnosti naredbenog retka za postavljanje koje možete koristiti za postavljanje programa Microsoft Office Visio 2007 i Microsoft Office Visio 2003 da biste kontrolirali način na koji instalacija funkcionira. Program za postavljanje sadržan je u datoteci setup. exe. Kada pokrenete postavljanje, možete koristiti mogućnosti naredbenog retka da biste promijenili neke parametre koje setup koristi za instalaciju programa Visio, kao što su postavke prikaza i zadane vrijednosti za svojstva postavljanja. Postavljanje i Microsoft Windows Installer koriste svojstva za upravljanje procesom instalacije.

Dodatne informacije

Mogućnosti naredbenog retka za postavljanje u programu Visio 2007

U programu Visio 2007 za vrlo malo operacija koristi se naredbeni redak setup. exe. U programu Visio 2007 postavljanje prepoznaje sljedeće mogućnosti naredbenog retka:

 • /admin

 • /adminfile [put]

 • /config [put]

 • /Izmijeni [IDProizvoda]

 • /Repair [IDProizvoda]

 • /Uninstall [IDProizvoda]

Napomena Iako instalacijski program prepoznaje samo neke mogućnosti naredbenog retka u programu Visio 2007, možete i dalje izvršiti iste izmjene u instalaciji sustava Office. Da biste to učinili, pomoću alata za prilagodbu sustava Office umjesto naredbenog retka postavite svojstva postavljanja i izvršite druge prilagodbe. Alternativno, uredite config. XML datoteku za proizvod koji instalirate.

/admin

Ova mogućnost naredbenog retka pokreće alat za prilagodbu sustava Office radi stvaranja datoteke za prilagodbu postavljanja (. MSP datoteka). Primjer mogućnosti/administrator jest sljedeći.

\\server\share\Office12\setup.exe /admin

/adminfile [put]

Ova mogućnost naredbenog retka primjenjuje navedenu datoteku za prilagodbu postavljanja na instalaciju. Možete navesti put određene datoteke za prilagodbu (. MSP datoteka) ili mape u kojoj pohranjujete datoteke za prilagodbu. Napomena Mogućnost /adminfile Command-line može se koristiti samo tijekom početne instalacije proizvoda. Preporučujemo da datoteke za prilagodbu zadržite u mapi ažuriranja u korijenskom dijelu mrežne instalacije. Kada to učinite, ne morate navesti datoteku u naredbenom retku. Instalacijski program automatski pronalazi datoteku za prilagodbu koja odgovara proizvodu koji se instalira, a zatim primjenjuje datoteku za prilagodbu tijekom postupka instalacije. Ako u mapu ažuriranja pohranite više datoteka za prilagodbu po proizvodu, postavljanje će ih sve primijeniti na instalaciju. Ako želite stvoriti jedinstvene konfiguracije za različite grupe korisnika, datoteke za prilagodbu morate pohraniti u zasebnu mapu, a zatim odrediti željenu datoteku za prilagodbu u naredbenom retku. Primjer mogućnosti/adminfile [Path] jest sljedeći.

\\server\share\Office12\setup.exe /adminfile \\server\share\MyUpdates\Engineering.msp 

U ovom je primjeru "Office12" korijen mrežne instalacijske točke.

/config [put]

Ova mogućnost naredbenog retka određuje datoteku config. XML koju instalacijski program koristi tijekom instalacije. Datoteka config. XML po zadanom je spremljena u jezgru mape proizvoda koja usmjerava postavljanje radi instalacije tog proizvoda. Na primjer, datoteka config. XML u mapi Pro. WW instalira Microsoft Office Professional 2007. Config. XML možete uređivati radi dodatnog prilagođavanja instalaciji. Te prilagodbe mogu uključivati specifikacije za jednu ili više jezičnih verzija za instalaciju. Pomoću funkcije /config u naredbenom retku postavljanje postavite pokazivač na mjesto zadane config. XML datoteke za određeni proizvod ili da biste pokazali prilagođenu config. XML datoteku. Primjer mogućnosti/config [Path] je sljedeći.

\\server\share\Office12\setup.exe /config \\server\share\Office12\Pro.WW\Config.xml

U ovom je primjeru "Office12" korijen mrežne instalacijske točke. Napomena Morate koristiti potpuno kvalificirani put. Postavljanje ne prepoznaje relativne putove kada koristi mogućnost /config .

/Izmijeni [IDProizvoda]

Ta se mogućnost naredbenog retka koristi uz izmijenjenu config. XML datoteku da biste pokrenuli postavljanje u načinu održavanja i promijenili se u postojeću instalaciju sustava Office. Ako, primjerice, želite dodati ili ukloniti jezike, upotrijebite tu mogućnost. Potražite vrijednost [IDProizvoda] u datoteci setup. XML za proizvod koji želite izmijeniti. Datoteka setup. XML nalazi se u mapi jezgra proizvoda na mrežnoj instalacijskoj točki. U programu setup. XML [IDProizvoda] jednak je vrijednosti ID atributa elementa za postavljanje. Primjerice, vrijednost [IDProizvoda] može biti sljedeća:

<Setup Id="Pro" Type="Product" ProductCode="{30120000-0011-0000-0000-1000000FF1CE}">

Primjer mogućnosti/Modify [IDProizvoda] je sljedeći.

\\server\share\Office12\setup.exe /modify Pro /config \\server\share\Office12\AddOutlookConfig.xml 

U ovom je primjeru "Office12" korijen mrežne instalacijske točke.

/Repair [IDProizvoda]

Ova mogućnost naredbenog retka pokreće postavljanje radi popravka navedenog proizvoda. Potražite vrijednost [IDProizvoda] u datoteci setup. XML za proizvod koji želite izmijeniti. Primjer mogućnosti/Repair [IDProizvoda] je sljedeći.

\\server\share\Office12\setup.exe /repair Pro 

U ovom je primjeru "Office12" korijen mrežne instalacijske točke.

/Uninstall [IDProizvoda]

Ova mogućnost naredbenog retka uklanja navedeni proizvod s korisnikovog računala. Potražite vrijednost [IDProizvoda] u datoteci setup. XML za proizvod koji želite izmijeniti. Možete koristiti mogućnost /Uninstall u naredbenom retku zajedno s mogućnošću /config . Primjer mogućnosti/Uninstall [IDProizvoda] je sljedeći.

\\server\share\Office12\setup.exe /uninstall Pro 

U ovom je primjeru "Office12" korijen mrežne instalacijske točke. Napomena U apartmanima 2007 Office ne možete postaviti svojstva programa Windows Installer, kao što su Pijkey ili Display, pomoću naredbenog retka setup. exe. Instalacijski program ne prolazi kroz ta svojstva u Windows Installer. Umjesto toga, izvršite ove prilagodbe pomoću alata za prilagodbu sustava Office ili config. XML. Potpuni popis svojstava postavljanja koja sadrži blokirana i Nepodržana svojstva potražite na sljedećem Microsoftovu web-mjestu:

http://technet2.microsoft.com/Office/en-us/library/e6536245-0f42-4904-b2e0-9168fd6b81d41033.mspx?mfr=true

Mogućnosti naredbenog retka za postavljanje u programu Visio 2003

U programu Visio 2003 zadane vrijednosti za svojstva postavljanja definirane su u paketu Windows Installer (. msi datoteka). Možete navesti nove vrijednosti svojstava pomoću naredbenog retka ili promjenom postavke datoteke za postavljanje (Setup. ini). Napomena Mogućnosti naredbenog retka obično nadjačavaju duplicirane prilagodbe u datoteci postavke postavljanja (Setup. ini) ili u datoteci transformacije (. MST). Mogućnosti i svojstva naredbenog retka ne podržavaju sve. msi datoteke. Slijedi popis mogućnosti naredbenog retka koje možete koristiti za postavljanje programa Visio 2003 (Setup. exe):

 • /a [msifile] koristite ovu mogućnost naredbenog retka da biste stvorili administrativnu instalacijsku točku za paket Windows Installer (. msi datoteka) koji ste naveli. Paket Windows Installer (. msi datoteka) i datoteka setup. exe moraju se nalaziti u istoj mapi, a obje se datoteke moraju nalaziti u korijenskoj mapi administratorske instalacijske točke. Primjeri:

  • /a Vispro.msi

  • /a "Folder1\Vispro.msi"

  Napomena Možete koristiti samo mogućnost /a naredbenog retka u datoteci setup. exe da biste izvršili administrativnu instalaciju programa Visio ako imate poslovnu verziju programa Microsoft office Visio 2003 Standard ili Microsoft office Visio 2003 Professional. Ako pokušate izvesti administrativnu instalaciju pomoću maloprodajne verzije programa Visio, prikazat će vam se sljedeća poruka o pogrešci:

  Stvaranje administrativnih instalacijskih slika podržano je samo u korporacijskim verzijama programa Microsoft Office VisioEdition 2003.

 • FARAD[mogućnosti] [msifile] pomoću ove mogućnosti naredbenog retka možete prisiliti popravak programa Visio. Paket Windows Installer (. msi datoteka) i datoteka setup. exe moraju se nalaziti u istoj mapi, a obje se datoteke moraju nalaziti u korijenskoj mapi administratorske instalacijske točke. Alternativno, možete navesti kod proizvoda za paket Windows Installer. Kod proizvoda možete kopirati iz odjeljka [proizvod] u datoteci postavke postavljanja (datoteka setup. ini). Napomena Morate navesti isti paket sustava Windows Installer koji ste koristili za izvorno instaliranje programa Visio. U sljedećoj su tablici navedene vrijednosti koje možete koristiti za parametar mogućnosti :

  Option Description---------------------------------------------------------------------------------------------------------a   Force reinstallation of all files, regardless of the checksum or version. c   Reinstall a file if the file is missing or damaged. d   Reinstall a file if the file is missing or if a different version is present. e   Reinstall a file if the file is missing or if the same or earlier version of the file is present. m   Rewrite all required HKEY_LOCAL_MACHINE registry entries. o   Reinstall a file if the file is missing or if an earlier version is present. p   Reinstall a file only if it missing. s   Reinstall all shortcuts and overwrite existing shortcuts. u   Rewrite all required HKEY_CURRENT_USER registry entries. v   Retrieve the package from the original source and recache it on the local computer. 

  Napomene

  • Pomoću datoteke setup. exe pomoću mogućnosti naredbenog retka /focums izvode se iste operacije kao i ako pokrenete instalacijski program, a zatim u mogućnosti instalacija programa Visio odaberite pogreške za prepoznavanje i popravak .

  • Pomoću datoteke setup. exe pomoću mogućnosti naredbenog retka /fecums izvode se iste operacije kao i ako pokrenete postavljanje, a zatim odaberete mogućnost Ponovna instalacija programa Visio . Kada instalirate Visio, Windows Installer sprema. msi datoteku na lokalno računalo.

  • Ako koristite datoteku setup. exe s mogućnošću naredbenog retka /FVM da biste prisilili operaciju recache i ponovno instalirajte, Windows Installer dohvaća. msi datoteku iz izvornog izvora i ponavlja je na lokalnom računalu. Pomoću mogućnosti naredbenog retka /FVM možete ažurirati klijentska računala nakon primjene ažuriranja na administrativnu instalacijsku točku

  Važno Ako korisnik primjenjuje klijentsko ažuriranje na računalo, ne možete koristiti mogućnost FARAD naredbenog retka da biste recache i ponovno instalirali visio na tom računalu pomoću administrativne instalacijske točke koju ste ažurirali. U tom slučaju korisnik mora ukloniti Visio, a zatim ponovno instalirati visio s administratorske instalacijske točke koju ste ažurirali.Primjeri:

  • /fpiwae Vispro.msi

  • /FVM {XXXXXXXX-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx} u ovom primjeru x predstavlja broj između 0 (nula) i 9.

 • /i i [msifile] koristite ovu mogućnost naredbenog retka da biste instalirali visio pomoću datoteke paketa Windows Installer (. msi datoteka) koju navedete. Paket Windows Installer (. msi datoteka) i datoteka setup. exe moraju biti u istoj mapi.Primjeri:

  • /i Vispro.msi

  • /i "Folder1\Vispro.msi"

 • /j[Option] [msifile] [/t mstfile] pomoću ove mogućnosti naredbenog retka možete oglašavati visio na računalu i instalirati visio prilikom prve upotrebe. Morate navesti želite li oglašavati visio na svim korisnicima na računalu ili samo trenutnim korisnicima. Mogućnost /j naredbenog retka možete koristiti samo kada pokrenete postavljanje iz administrativne instalacijske točke ili s slike CD-a na mreži. Ako ne navedete paket Windows Installer, instalacijski program koristi paket Windows Installer naveden u datoteci setup. ini. Da biste primijenili pretvorbu, upotrijebite mogućnost /t Command-line, a zatim navedite. MST datoteku. U sljedećoj su tablici navedene vrijednosti koje možete koristiti za parametar mogućnosti :

  Option Description----------------------------------------------------m   Advertise to all users on the computer. u   Advertise to the current user on the computer. 

  Napomena Kada koristite mogućnost /j naredbeni redak za oglašavanje programa Visio, možete koristiti i mogućnosti naredbenog retka /l, /qi /Settings . Primjer:

  • /jm Vispro.msi /t MyTransform.mst

 • /l[mogućnosti] [logfile] koristite ovu mogućnost naredbenog retka da biste stvorili zapisnik instalacija akcija za postavljanje i stvorili datoteku zapisnika za svaki zadatak programa Windows Installer. Ova mogućnost naredbenog retka nadjačava zadane postavke koje su navedene u odjeljku [Zapisivanje] u datoteci setup. ini. U sljedećoj su tablici navedene vrijednosti koje možete koristiti za parametar mogućnosti :

  Option Description---------------------------------------------------------------------------------------a   Start of action notification c   Initial user interface (UI) parameters e   Error messages i   Information-only messages m   Out-of-memory messages o   Out-of-disk-space messages p   Property table list in property=value formatr   Action data record that contains action-specific information u   User request messages v   Verbose log, includes debug messages w   Warning messages *   Turn on all logging options except the v option+   Append to existing log file 

  Parametar logfile predstavlja naziv i put datoteke zapisnika. Kada koristite "(*)" (bez navodnika) u nazivu datoteke zapisnika, postavljanje stvara jedinstveni naziv datoteke zapisnika svaki put kada pokrenete postavljanje. Primjer:

  • /lv* "%temp%\MyLog(*).txt"

  Ova mogućnost naredbenog retka stvara sljedeće dvije datoteke zapisnika:

  • Datoteka zapisnika setup. exe:

   %temp%\MyLog(0001).text

  • Datoteka zapisnika programa Windows Installer za temeljne pakete

   %temp%\MyLog(0001)_Task(0001).txt

 • /norebootPomoću ove mogućnosti naredbenog retka navedite da ne želite ponovno pokrenuti računalo ili prikazati dijaloški okvir ponovno pokretanje na kraju instalacije. Ova mogućnost naredbenog retka postavlja svojstvo ponovnog pokretanja sustava Windows Installer da bi se za svaki paket uvrstio u instalaciju osim posljednjeg paketa.

 • /p [mspfile] pomoću ove mogućnosti naredbenog retka primijenite administrativno ažuriranje (. MSP datoteka) na klijentsku instalaciju. Možete i upotrijebiti mogućnost /p Command-line da biste primijenili ažuriranje na administrativnu instalaciju tako da uključite mogućnost /a , a naziv i put. msi datoteke na administrativnom instalacijskom mjestu. Da biste ažuriranje primijenili u tišini, upotrijebite mogućnost naredba /QB . Da biste generirali datoteku zapisnika, upotrijebite mogućnost naredbenog retka /l . Primjeri:

  • mogućnosti Msiexec/p mspfile /QB/l

  • Msiexec/p mspfile /a msifile/QB/lmogućnosti

 • /q[mogućnost] pomoću ove mogućnosti naredbenog retka postavite željenu razinu prikaza za korisničko sučelje. U sljedećoj su tablici navedene vrijednosti koje možete koristiti za parametar mogućnosti :

  Option Description-----------------------------------------------------------------------------------------------------------b   Basic: Display only simple progress indicators and error messages. f   Full: Display all dialog boxes and messages. This setting is the same as when you omit the /q option.n   None: Display no user interface. This setting is same as when you use /q option with no parameters. r   Reduced: Display all progress indicators and error messages but do not collect any user information. -   Suppress all modal dialog boxes. Use only with the b option.+   Add completion message to either the n or the b option. The completion message is displayed only when    Setup does not have to restart the computer after the installation. 
 • /datoteka file s postavkamaPomoću ove mogućnosti naredbenog retka odredite prilagođenu datoteku postavki postavljanja za datoteku setup. exe koja će se koristiti umjesto datoteke setup. ini. Prilagođena datoteka postavki koju navedete i datoteka setup. exe mora biti u istoj mapi. Ili morate navesti put datoteke prilagođene postavke u naredbenom retku. Primjer:

  • /settings MySetttings.ini

 • neodređen broj [msifile] pomoću ove mogućnosti naredbenog retka uklonite Visio. Paket Windows Installer (. msi datoteka) i datoteka setup. exe moraju se nalaziti u istoj mapi, a obje se datoteke moraju nalaziti u korijenskoj mapi administratorske instalacijske točke. Napomena Morate navesti isti paket sustava Windows Installer koji ste koristili za izvorno instaliranje programa Visio. Primjer:

  • /x Vispro.msi

 • property=valuePomoću ove mogućnosti naredbenog retka Navedite vrijednost svojstva u naredbenom retku. Ako vrijednost sadrži razmake, umetnite navodnike (") oko vrijednosti. Da biste odredili dva ili više svojstava= paravrijednosti , odvojite svaki par razmacima. U sljedećoj je tablici opisano svojstvo= parovavrijednosti koje možete koristiti:

  Property=Value      Description---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALLUSERS=[string]     Install Visio for all users of the computer or for only the current user. By default,  Windows Installer installs for all users of the computer. Setting ALLUSERS to a null value  ("") overrides this default behavior and installs per user.     1 = Install for all users of the computer. Requires administrative credentials.     2 = Install for all users of the computer.               "" = Install only for the user who is running Setup.              Example:              ALLUSER="" CDCACHE=[string]     Specify the level of caching.                  Auto = cache based on available disk space              1 = cache only what you install             2 = cache the whole source             0 = cache disabled             Example:             CDCACHE=auto COMPANYNAME=[string]   Specify an organization name.             Example:  COMPANYNAME=My Business INSTALLLOCATION=[string] Specify the installation location.              Example:             INSTALLLOCATION=C:\Program Files\MyApp LOCALCACHEDRIVE=[string] Specify the drive that the installation files are cached to.             Example: LOCALCACHEDRIVE=C PIDKEY=[string]      Specify a 25-character product key on the Setup command line or in the Setup settings                   file. When you set the PIDKEY property, users do not have to enter a product key when  the users install Visio.             Example:             PIDKEY=123467890123456789012345 TRANSFORMS=[string]    Specify a transform to apply to the installation. Example:              TRANSFORMS=\\Server1\MyShare\MyApp\MyTransform.mst USERNAME=[string]     Specify a default user name. Example: USERNAME=User1 

Dodatne informacije o programu Visio 2003 potražite na sljedećem Microsoftovu web-mjestu:

http://www.microsoft.com/products/info/product.aspx?view=22&pcid=60259a1e-9faf-43be-9995-a68c31a07339

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Želite dodatne mogućnosti?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte tečajeve za obuku, saznajte kako zaštititi uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na njih, pošaljete povratne informacije i čujete se sa stručnjacima s bogatim znanjem.

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni jezičnom kvalitetom?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×