Prijavite se pomoću Microsofta
Prijavi se ili izradi račun.
Zdravo,
Odaberite drugi račun.
Imate više računa
Odaberite račun putem kojeg se želite prijaviti.

Ovaj se članak odnosi na sljedeće prostore naziva biblioteke .NET Framework razredne biblioteke:

 • System.Data

 • System.Data.OleDb

 • System.Data.SqlClient

Simptomi

Kada u aplikaciji SQL Server (OLEDBSQL) koristite Microsoft OLE DB provider za ADO.NET, ako pokušate pokrenuti više transakcija u sesiji, primit ćete sljedeću poruku o pogrešci:

System.Data.OleDb.OleDbException: Nije moguće pokrenuti više transakcija u ovoj sesiji

Uzrok

Ole DB davatelj usluga po dizajnu za SQL Server ne dopušta ugniježđene transakcije.

Dodatne informacije

Koraci za reprodukciju ponašanja

 1. Pokrenite Microsoft Visual Studio .NET.

 2. Stvorite projekt Windows aplikacije u Visual Basic .NET. Obrazac1 po zadanom se stvara.

 3. Dvokliknite Obrazac1 da biste otvorili prozor Kod.

 4. Kod u obrascu1 zamijenite sljedećim kodom:

  Imports System.Data
  Imports System.Data.OleDb
  Imports System.Data.SqlClient

  Public Class Form1
  Inherits System.Windows.Forms.Form

  Dim cn As New OleDb.OleDbConnection()
  Dim cmd As New OleDb.OleDbCommand()
  Dim mycmd As New OleDb.OleDbCommand()

  #Region " Windows Form Designer generated code "

  Public Sub New()
  MyBase.New()

  'This call is required by the Windows Form Designer.
  InitializeComponent()

  'Add any initialization after the InitializeComponent() call

  End Sub

  'Form overrides dispose to clean up the component list.
  Protected Overloads Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean)
  If disposing Then
  If Not (components Is Nothing) Then
  components.Dispose()
  End If
  End If
  MyBase.Dispose(disposing)
  End Sub

  'Required by the Windows Form Designer
  Private components As System.ComponentModel.Container

  'NOTE: The following procedure is required by the Windows Form Designer
  'It can be modified using the Windows Form Designer.
  'Do not modify it using the code editor.
  <System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> Private Sub InitializeComponent()
  '
  'Form1
  '
  Me.AutoScaleBaseSize = New System.Drawing.Size(5, 13)
  Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(292, 273)
  Me.Name = "Form1"
  Me.Text = "Form1"

  End Sub

  #End Region

  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, _
  ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
  cn.ConnectionString = "Provider=SQLOLEDB;Data Source=YourServer;" & _
  "Initial Catalog=pubs;User ID=YourUserID;Password=YourPassword"
  cn.Open()
  cmd.Connection = cn
  mycmd.Connection = cn
  cmd.CommandText = "Insert into stores (stor_id) values('9876')"
  Dim myTrans As OleDb.OleDbTransaction
  myTrans = cn.BeginTransaction(IsolationLevel.ReadCommitted)

  cmd.Transaction = myTrans

  Try
  cmd.ExecuteNonQuery()

  myTrans.Begin()
  myTrans.Commit()
  Catch ex As Exception
  MessageBox.Show(ex.ToString)
  End Try

  End Sub
  End Class
 5. Izmijenite niz za povezivanje u skladu s okruženjem.

 6. Pokrenite aplikaciju. Obratite pozornost na pogrešku navedenu u odjeljku "Simptomi".

Reference

Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem

306649 PRB: pogreška prilikom implementacije ugniježđene transakcije s OLE DB davateljem usluga za SQL davatelja usluga

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Želite dodatne mogućnosti?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte tečajeve za obuku, saznajte kako zaštititi uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na njih, pošaljete povratne informacije i čujete se sa stručnjacima s bogatim znanjem.

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni jezičnom kvalitetom?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?
Ako pritisnete Pošalji, vaše će se povratne informacije iskoristiti za poboljšanje Microsoftovih proizvoda i usluga. Vaš će IT administrator moći prikupiti te podatke. Izjava o zaštiti privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×