Prijavite se pomoću Microsofta
Prijavi se ili izradi račun.
Zdravo,
Odaberite drugi račun.
Imate više računa
Odaberite račun putem kojeg se želite prijaviti.

Kriteriji upita olakšat će precizno lociranje stavki u bazi podataka programa Access. Ako stavka odgovara unesenom kriteriju, prikazivat će se u rezultatima upita.

Da biste u upit programa Access dodali kriterij, otvorite upit u prikazu Dizajn i identificirajte polja (stupce) za koje želite navesti kriterij. Ako se polje na nalazi u rešetki dizajna, dvaput kliknite polje da biste ga dodali na rešetku dizajna, a potom unesite kriterij za to polje u redak Kriterij. Ako niste sigurni kako to učiniti, pročitajte Uvod u upite.

Kriterij upita izraz je koji Access uspoređuje s vrijednostima polja u upitu da bi odredio je li potrebno uvrstiti zapis koji sadrži svaku vrijednost. Na primjer, = "Rijeka" izraz je koji Access može usporediti s vrijednostima u tekstnom polju u upitu. Ako je vrijednost tog polja u navedenom zapisu "Rijeka", Access će taj zapis uvrstiti u rezultate upita.

Evo nekoliko primjera najčešće korištenih kriterija koje možete upotrijebiti kao početnu točku pri stvaranju svojih kriterija. Primjeri su grupirani prema vrsti podataka.

Sadržaj teme

Uvod u kriterije upita

Kriterij je sličan formuli – riječ je o nizu koji se može sastojati od referenci polja, operatora i konstanti. Kriteriji upita u programu Access nazivaju se još i izrazi.

U sljedećim je tablicama prikazano nekoliko primjera kriterija s objašnjenjima njihova djelovanja.

Kriteriji

Opis

> 25 and < 50

Kriterij se odnosi na brojčano polje, kao što su Cijena ili JedinicaNaSkladištu. Uključuje samo one zapise koji u polju Cijena ili JedinicaNaSkladištu sadrže vrijednost veću od 25 i manju od 50.

DateDiff ("yyyy", [DatumRođenja], Date()) > 30

Kriterij se odnosi na polje datuma/vremena, kao što je polje DatumRođenja. U rezultat upita uključeni su samo zapisi za koje je broj godina između datuma rođenja osobe i današnjeg datuma veći od 30.

je null

Kriterij se može primijeniti na bilo koju vrstu polja za prikaz zapisa u kojima je vrijednost polja null.

Kao što vidite, kriteriji se izgledom mogu znatno razlikovati ovisno o vrsti podataka u polju na koje se primjenjuju i o vašim posebnim zahtjevima. Neki su kriteriji jednostavni i koriste osnovne operatore i konstante. Drugi su složeni i koriste funkcije, posebne operatore te uključuju reference polja.

U ovom se članku navodi nekoliko često korištenih kriterija prema vrsti podataka. Ako primjeri u ovom članku ne odgovaraju vašim posebnim potrebama, možda ćete morati napisati vlastite kriterije. Da biste to učinili, morate se prvo upoznati s potpunim popisom funkcija, operatora, posebnih znakova i sintaksom za izraze koji se odnose na polja i doslovne vrijednosti.

Ovdje ćete vidjeti gdje se i kako dodaju kriteriji. Da biste dodali kriterij u upit, upit morate otvoriti u prikazu dizajna. Zatim prepoznajte polja za koja želite navesti kriterije. Ako se polje ne nalazi u rešetki dizajna, dodajte ga tako da ga iz prozora za prikaz dizajna povučete u rešetku polja ili dvoklikom na polje (dvoklikom ćete polje automatski dodati u sljedeći prazni stupac u rešetki polja). Na kraju upišite kriterije u redak Kriteriji.

Kriteriji koje navedete za razna polja u retku Kriteriji spajaju se pomoću operatora AND. Drugim riječima, kriteriji navedeni u poljima Grad i DatumRođenja tumače se na sljedeći način:

Grad = "Rijeka" AND DatumRođenja < DodavanjeDatuma (" yyyy ", -40, date())

Kriteriji za Grad i DatumRođenja

1. Polja Grad i DatumRođenja uključuju kriterije.

2. Taj kriterij zadovoljavaju samo zapisi u kojima kao vrijednost polja Grad stoji Rijeka.

3. Taj kriterij zadovoljavaju samo zapisi osoba starih najmanje 40 godina.

4. U rezultat će biti uključeni samo oni zapisi koji zadovoljavaju oba kriterija.

Što ako želite da rezultat zadovoljava samo jedan kriterij? Drugim riječima, kako unijeti zamjenske kriterije?

Ako imate zamjenske kriterije ili dva skupa neovisnih kriterija od kojih je dovoljno zadovoljiti samo jedan, na rešetki dizajna koristite i redak Kriteriji i retke ili.

Zamjenski kriteriji

1. Kriterij Grad naveden je u retku Kriteriji.

2. Kriterij DatumRođenja naveden je u retku ili.

Kriteriji navedeni u retku Kriteriji i retku ili kombiniraju se pomoću operatora OR, kao što je prikazano u nastavku:

Grad = "Chicago" ILI DatumRođenja < DateAdd("yyyy"; -40; datum())

Ako morate navesti više zamjenskih kriterija, koristite retke koji se nalaze ispod retka ili.

Prije nego što nastavite s primjerima, imajte na umu sljedeće:

 • Ako su kriteriji privremeni ili se često mijenjaju, rezultate upita možete filtrirati umjesto da često mijenjate kriterije upita. Filtar je privremeni kriterij koji mijenja rezultate upita bez promjene njegova dizajna. Dodatne informacije o filtrima potražite u članku Primjena filtara radi prikaza odabranih zapisa u bazi podataka programa Access.

 • Ako se polja s kriterijima ne mijenjaju, ali se često mijenjaju vrijednosti koje vas zanimaju, možete stvoriti parametarski upit. Parametarski upit od korisnika traži vrijednosti polja, a zatim koristi te vrijednosti da bi stvorio kriterije upita. Dodatne informacije o parametarskim upitima potražite u članku Korištenje parametara u upitima i izvješćima.

Kriteriji za polja Tekst, Dopis i Hiperveza

Sljedeći se primjeri odnose na polje DržavaRegija u upitu koji se temelji na tablici s podacima za kontakt. Kriterij je naveden u retku Kriteriji u polju rešetke dizajna.

Kriteriji DržavaRegija

Kriterij koji navedete za polje Hiperveza prema zadanim se postavkama primjenjuje na tekstni dio vrijednosti polja. Da biste naveli kriterije za dio vrijednosti polja koji se odnosi na odredišni URL, koristite izraz DioHiperveze. Sintaksa tog izraza glasi: DioHiperveze([Tablica1].[Polje1],1) = "http://www.microsoft.com/", u kojem je Tablica1 naziv tablice u kojoj se nalazi polje hiperveze, Polje1 polje hiperveze, a http://www.microsoft.com URL koji želite uskladiti.

Da biste uključili zapise koji...

Koristite ovaj kriterij

Rezultat upita

U potpunosti se podudaraju s vrijednošću, npr. "Kina".

"Kina"

Vraća zapise u kojima je polje DržavaRegija postavljeno na Kina.

Ne podudaraju se s vrijednošću, npr. "Meksiko".

Not "Meksiko"

Vraća zapise u kojima je polje DržavaRegija postavljeno na vrijednost koja nije Meksiko.

Počinju navedenim nizom, primjerice "U".

Like U*

Vraća zapise za sve države/regije čiji nazivi počinju s "U", npr. Ujedinjeno Kraljevstvo ili Urugvaj.

Napomena: Kada se koristi u izrazu, zvjezdica (*) predstavlja bilo koji niz znakova  – naziva se i zamjenski znak. Popis takvih znakova potražite u članku Referentni popis zamjenskih znakova u programu Access.

Ne počinju navedenim nizom, npr. "U".

Not Like U*

Vraća zapise za sve države/regije čiji nazivi počinju znakom koji nije "U".

Sadrže posebni niz, npr. "Koreja".

Like "*Koreja*"

Vraća zapise za sve države/regije koje sadrže niz "Koreja".

Ne sadrže navedeni niz, npr. "Koreja".

Not Like "*Koreja*"

Vraća zapise za sve države/regije koje ne sadrže niz "Koreja".

Završavaju navedenim nizom, npr. "ina".

Jednako "*ina"

Vraća zapise za sve države/regije čiji nazivi završavaju na "ina", npr. Kina i Argentina.

Ne završavaju navedenim nizom, npr. "ina".

Not Like "*ina"

Vraća zapise za sve države/regije koje ne završavaju s "ina" kao Kina i Argentina.

sadrži vrijednost null ili praznu vrijednost

je null

Vraća zapise u kojima nema vrijednosti u polju.

Ne sadrže vrijednosti null.

Nije null

Vraća zapise u kojima ne nedostaje vrijednost u polju.

Sadrže nizove nulte duljine.

"" (par navodnika)

Vraća zapise u kojima je polje postavljeno na praznu (ali ne null) vrijednost. Primjerice, zapisi prodaja drugim odjelima mogu sadržavati praznu vrijednost u polju DržavaRegija.

Ne sadrže nizove nulte duljine.

Nije ""

Vraća zapise u kojima polje DržavaRegija ima vrijednost koja nije praznina.

Sadrže vrijednosti null ili nizove nulte vrijednosti.

"" Or Is Null

Vraća zapise u kojima u polje nije unesena vrijednost ili je polje postavljeno na praznu vrijednost.

Nisu prazni niti sadrže praznine (razmake).

Is Not Null And Not ""

Vraća zapise u kojima polje DržavaRegija ima vrijednost koja nije prazna niti null.

Dolaze nakon određene vrijednosti, npr. "Meksiko", pri sortiranju abecednim redom.

>= "Meksiko"

Vraća zapise o svim državama/regijama počevši s Meksikom i nastavljajući do kraja abecede.

Ulaze unutar određenog raspona, recimo od A do D.

Like "[A-D]*"

Vraća zapise o svim državama/regijama čiji nazivi počinju slovima od "A" do "D".

Podudaraju se s jednom od dvije vrijednosti, npr. "SAD" ili "Velika Britanija".

"SAD" Or "Velika Britanija"

Vraća zapise za SAD ili Veliku Britaniju.

Sadrže neku vrijednost s popisa vrijednosti.

In("Francuska", "Kina", "Njemačka", "Japan")

Vraća zapise za sve države/regije navedene na popisu.

Sadrže određene znakove na posebnim mjestima unutar vrijednosti polja.

Right([DržavaRegija]; 1) = "j"

Vraća zapise za sve države/regije koje završavaju slovom "j".

Ispunjavaju uvjete vezane uz duljinu.

Len([DržavaRegija]) > 10

Vraća zapise za sve države/regije čiji je naziv dulji od 10 znakova.

Odgovaraju određenom uzorku.

Like "K???"

Vraća zapise za države/regije kao što su Kina i Kuba, čiji nazivi imaju četiri slova, a počinju slovom K.

Napomena: Kada se koriste u izrazima, znakovi ? i _ predstavljaju jedan znak – nazivaju se i zamjenski znakovi. Zamjenski znak _ ne može se koristiti u istome izrazu sa znakom ? ni u izrazu koji sadrži zamjenski znak *. Zamjenski znak _ možete koristiti u izrazu koji sadrži zamjenski znak %.

Kriteriji za polja Broj, Valuta i Samonumeriranje

Sljedeći se primjeri odnose na polje JediničnaCijena u upitu koji se temelji na tablici s podacima o proizvodima. Kriterij je naveden u retku Kriteriji u polju rešetke dizajna upita.

Kriteriji polja JediničnaCijena

Da biste uključili zapise koji...

Koristite ovaj kriterij

Rezultat upita

Točno odgovaraju određenoj vrijednosti, npr. 100.

100

Vraća zapise u kojima je jedinična cijena proizvoda 100 USD.

Ne odgovaraju određenoj vrijednosti, npr. 1000.

Not 1000

Vraća zapise u kojima jedinična cijena proizvoda nije 1000 USD.

Sadrže vrijednost manju od neke druge, npr. 100.

< 100
<= 100

Vraća zapise u kojima je jedinična cijena manja od 100 USD (<100). Drugi izraz (<=100) daje zapise u kojima je jedinična cijena manja ili jednaka 100 USD.

Sadrže vrijednost veću od neke druge, npr. 99,99.

>99,99
>=99,99

Vraća zapise u kojima je jedinična cijena veća od 99,99 USD (>99.99). Drugi izraz daje zapise u kojima je jedinična cijena veća ili jednaka 99,99 USD.

Sadrže jednu od dvije vrijednosti, npr. 20 ili 25.

20 or 25

Vraća zapise u kojima je jedinična cijena 20 USD ili 25 USD.

Sadrže vrijednost koja se nalazi unutar nekog raspona vrijednosti.

>49,99 i <99,99
-Ili-
Između 50 i 100

Vraća zapise u kojima je jedinična cijena između 49,99 USD i 99,99 USD (isključujući te dvije vrijednosti).

Sadrže vrijednost koja nije unutar nekog raspona vrijednosti.

<50 or >100

Vraća zapise u kojima jedinična cijena nije između 50 USD i 100 USD.

Sadrže neke od brojnih konkretnih vrijednosti.

In(20; 25; 30)

Vraća zapise u kojima je jedinična cijena 20 USD, 25 USD ili 30 USD.

Sadrže vrijednost koja završava navedenim znamenkama.

Like "*4,99"

Vraća zapise u kojima jedinična cijena završava s "4,99", kao što su 4,99 USD, 14,99 USD, 24,99 USD i tako dalje.

Napomena: Kada se koriste u izrazima, znakovi * i % predstavljaju bilo koji broj znakova – nazivaju se i zamjenski znakovi. Zamjenski znak % ne može se koristiti u istome izrazu sa znakom * ni u izrazu koji sadrži zamjenski znak ?. Zamjenski znak % možete koristiti u izrazu koji sadrži zamjenski znak _.

Sadrže null (ili nedostajuće vrijednosti)

je null

Vraća zapise u kojima u polje JediničnaCijena nije unesena vrijednost.

Sadrže vrijednosti koje nisu null.

nije null

Vraća zapise u kojima u polju JediničnaCijena ne nedostaje vrijednost.

Kriteriji za polja datuma/vremena

Sljedeći se primjeri odnose na polje DatumNarudžbe u upitu koji se temelji na tablici s podacima o narudžbama. Kriterij je naveden u retku Kriteriji u polju rešetke dizajna upita.

Kriteriji za DatumNarudžbe

Da biste uključili zapise koji...

Koristite ovaj kriterij

Rezultat upita

Točno odgovaraju određenoj vrijednosti, primjerice 2. 2. 2006.

#2/2/2006#

Vraća zapise transakcija koje su se dogodile 2. veljače 2006. Imajte na umu da je s obje strane vrijednosti datuma potrebno upisati znak # da bi Access mogao razlikovati vrijednosti datuma i tekstne nizove.

Ne odgovaraju određenoj vrijednosti, primjerice 2. 2. 2006.

Not #2/2/2006#

Vraća zapise transakcija koje su se dogodile na dan koji nije 2. veljače 2006.

Sadrže vrijednosti koje se nalaze prije određenog datuma, primjerice 2. 2. 2006.

< #2/2/2006#

Vraća zapise transakcija koje su se dogodile prije 2. veljače 2006.

Da biste vidjeli transakcije koje su se dogodile tog datuma ili prije njega, umjesto operatora < koristite operator <=.

Sadrže vrijednosti koje se nalaze nakon određenog datuma, primjerice 2. 2. 2006.

> #2/2/2006#

Vraća zapise transakcija koje su se dogodile nakon 2. veljače 2006.

Da biste vidjeli transakcije koje su se dogodile tog datuma ili nakon njega, umjesto operatora > koristite operator >=.

Sadrže vrijednosti koje se nalaze unutar raspona datuma

>#2/2/2006# and <#4/2/2006#

Vraća zapise transakcija koje su se dogodile između 2. veljače 2006. i 4. veljače 2006.

Raspon vrijednosti koji obuhvaća i krajnje točke možete filtrirati i pomoću operatora Between. Na primjer: Between #2/2/2006# and #4/2/2006# jednako je kao >=#2/2/2006# and <=#4/2/2006#.

Sadrže vrijednosti koje se nalaze izvan raspona

<#2/2/2006# or >#4/2/2006#

Vraća zapise transakcija koje su se dogodile prije 2. veljače 2006. ili nakon 4. veljače 2006.

Sadrže jednu od dvije vrijednosti, npr. 2. 2. 2006. ili 3. 2. 2006.

#2/2/2006# or #3/2/2006#

Vraća zapise transakcija koje su se dogodile 2. veljače 2006. ili 3. veljače 2006.

Sadrže neku od brojnih vrijednosti

In (#1/2/2006#, #1/3/2006#, #1/4/2006#)

Vraća zapise transakcija koje su se dogodile 1. veljače 2006., 1. ožujka 2006. ili 1. travnja 2006.

Sadrže datum koji se nalazi u određenom mjesecu (bez obzira na godinu), kao što je prosinac

DatePart("m"; [DatumProdaje]) = 12

Vraća zapise transakcija koje su se dogodile u prosincu bilo koje godine.

Sadrže datum se nalazi u određenom tromjesečju (bez obzira na godinu), npr. u prvom tromjesečju

DatePart("q"; [DatumProdaje]) = 1

Vraća zapise transakcija koje su se dogodile u prvom tromjesečju bilo koje godine.

Sadrže današnji datum

Date()

Vraća zapise transakcija koje su se dogodile tijekom današnjeg dana. Ako je današnji datum 2. 2. 2006., vidjet ćete zapise u kojima je polje DatumProdaje postavljeno na 2. veljače 2006.

Sadrže jučerašnji datum

Date()-1

Vraća zapise transakcija koje su se dogodile dan prije trenutnog dana. Ako je današnji datum 2. 2. 2006., vidjet ćete zapise za 1. veljače 2006.

Sadrže sutrašnji datum

Date() + 1

Vraća zapise transakcija koje su se dogodile dan nakon trenutnog dana. Ako je današnji datum 2. 2. 2006., vidjet ćete zapise za 3. veljače 2006.

Sadrže datume koji se nalaze u trenutnom tjednu

DatePart("ww"; [DatumProdaje]) = DatePart("ww"; Date()) and Year( [DatumProdaje]) = Year(Date())

Vraća zapise transakcija koje su se dogodile tijekom trenutnog tjedna. Tjedan započinje u nedjelju, a završava u subotu.

Sadrže datume koji se nalaze u prethodnom tjednu

Year([DatumProdaje])* 53 + DatePart("ww"; [DatumProdaje]) = Year(Date())* 53 + DatePart("ww"; Date()) - 1

Vraća zapise transakcija koje su se dogodile tijekom prethodnog tjedna. Tjedan započinje u nedjelju, a završava u subotu.

Sadrže datume koji se nalaze u sljedećem tjednu

Year([DatumProdaje])* 53+DatePart("ww"; [DatumProdaje]) = Year(Date())* 53+DatePart("ww"; Date()) + 1

Vraća zapise transakcija koje će se dogoditi tijekom sljedećeg tjedna. Tjedan započinje u nedjelju, a završava u subotu.

Sadrže datum koji se nalazi u posljednjih 7 dana

Between Date() and Date()-6

Vraća zapise transakcija koje su se dogodile u posljednjih 7 dana. Ako je današnji datum 2. 2. 2006., prikazuju se zapisi za razdoblje od 24. siječnja 2006. do 2. veljače 2006.

Sadrže datum iz trenutnog mjeseca

Year([DatumProdaje]) = Year(Now()) And Month([DatumProdaje]) = Month(Now())

Vraća zapise za trenutni mjesec. Ako je današnji datum 2. 2. 2006., prikazuju se zapisi za veljaču 2006.

Sadrže datum iz prethodnog mjeseca

Year([DatumProdaje])* 12 + DatePart("m"; [DatumProdaje]) = Year(Date())* 12 + DatePart("m"; Date()) - 1

Vraća zapise za prethodni mjesec. Ako je današnji datum 2. 2. 2006., prikazuju se zapisi za siječanj 2006.

Sadrže datum iz sljedećeg mjeseca

Year([DatumProdaje])* 12 + DatePart("m"; [DatumProdaje]) = Year(Date())* 12 + DatePart("m"; Date()) + 1

Vraća zapise za sljedeći mjesec. Ako je današnji datum 2. 2. 2006., prikazuju se zapisi za ožujak 2006.

Sadrže datum koji se nalazi u prethodnih 30 ili 31 dan

Between Date() And DateAdd("M"; - 1; Date())

Mjesečna vrijednost zapisa o prodaji. Ako je današnji datum 2. 2. 2006., prikazuju se zapisi za razdoblje od 2. siječnja 2006. do 2. veljače 2006.

Sadrže datum iz trenutnog tromjesečja

Year([DatumProdaje]) = Year(Now()) And DatePart("q"; Date()) = DatePart("q"; Now())

Vraća zapise za tekuće tromjesečje. Ako je današnji datum 2. 2. 2006., prikazuju se zapisi za prvo tromjesečje 2006.

Sadrže datum iz prethodnog tromjesečja

Year([DatumProdaje])*4+DatePart("q";[DatumProdaje]) = Year(Date())*4+DatePart("q";Date())- 1

Vraća zapise za prethodno tromjesečje. Ako je današnji datum 2. 2. 2006., prikazuju se zapisi za posljednje tromjesečje 2005.

Sadrže datum iz sljedećeg tromjesečja

Year([DatumProdaje])*4+DatePart("q";[DatumProdaje]) = Year(Date())*4+DatePart("q";Date())+1

Vraća zapise za sljedeće tromjesečje. Ako je današnji datum 2. 2. 2006., prikazuju se zapisi za drugo tromjesečje 2006.

Sadrže datum koji se nalazi u tekućoj godini

Year([DatumProdaje]) = Year(Date())

Vraća zapise za tekuću godinu. Ako je današnji datum 2. 2. 2006., prikazuju se zapisi za 2006. godinu.

Sadrže datum iz prethodne godine

Year([DatumProdaje]) = Year(Date()) - 1

Vraća zapise transakcija koje su se dogodile prethodne godine. Ako je današnji datum 2. 2. 2006., prikazuju se zapisi za 2005. godinu.

Sadrže datum iz sljedeće godine

Year([DatumProdaje]) = Year(Date()) + 1

Vraća zapise transakcija s datumom u sljedećoj godini. Ako je današnji datum 2. 2. 2006., prikazuju se zapisi za 2007. godinu.

Sadrže datum koji se nalazi između 1. siječnja i današnjeg datuma (ovogodišnji zapisi do današnjeg dana)

Year([DatumProdaje]) = Year(Date()) and Month([DatumProdaje]) <= Month(Date()) and Day([DatumProdaje]) <= Day (Date())

Vraća zapise transakcija s datumima koji se nalaze između 1. siječnja trenutne godine i današnjeg datuma. Ako je današnji datum 2. 2. 2006., prikazuju se zapisi za razdoblje između 1. siječnja 2006. i 2. veljače 2006.

Sadrže datum u prošlosti

< Date()

Vraća zapise transakcija koje su se dogodile prije današnjeg datuma.

Sadrže datum u budućnosti

> Date()

Vraća zapise transakcija koje će se dogoditi nakon današnjeg datuma.

Filtriraju vrijednosti null (vrijednosti kojih nema)

je null

Vraća zapise u kojima nedostaje datum transakcije.

Filtriraju vrijednosti koje nisu null

nije null

Vraća zapise u kojima je poznat datum transakcije.

Kriterij za Da/Ne polja

Na primjer tablica Klijenti sadrži polje Da/Ne s nazivom Aktivnost kojim se označava je li klijentov račun trenutačno aktivan. U sljedećoj je tablici prikazano kako se računaju vrijednosti unijete u redak Kriteriji za polje Da/Ne.

Vrijednost polja

Rezultat

Da, True, 1 ili -1

Testirano za vrijednost Da. Vrijednost 1 ili -1 pretvara se nakon unosa u redak Kriteriji u "True".

Ne, False ili 0

Testirano za vrijednost Ne. Vrijednost 0 pretvara se nakon unosa u redak Kriteriji u "False".

Bez vrijednosti (null)

Nije testirano

Bilo koji drugi broj osim 1, -1 ili 0

Bez rezultata ako je to jedina vrijednost kriterija u polju

Bilo koji niz znakova osim Da, Ne, True ili False

Upit neće uspjeti zbog pogreške uslijed neodgovarajuće vrste podataka

Kriteriji za druga polja

Privici    U retku Kriteriji upišite Is Null da biste uključili zapise koji ne sadrže privitke. Upišite Is not Null da biste uključili zapise koji sadrže privitke.

Polja s vrijednostima    Postoje dvije vrste polja s vrijednostima: ona koja traže vrijednosti u postojećem izvoru podataka (pomoću vanjskog ključa) i ona koja se temelje na popisu vrijednosti navedenom pri stvaranju polja s vrijednostima.

Polja s vrijednostima koja se temelje na popisu određenih vrijednosti sadrže tekstnu vrstu podataka, a valjani su kriteriji jednaki kao za druge vrste tekstnih polja.

Kriteriji koje možete koristiti u polju s vrijednostima koje se temelji na postojećem izvoru podataka ovise o vrsti podataka vanjskog ključa, a ne o vrsti podataka koji se traže. Na primjer, možda imate polje s vrijednostima koje prikazuje ime i prezime zaposlenika, no koristi vanjski ključ koji je numerička vrsta podatka. S obzirom na to da polje pohranjuje broj umjesto teksta, koriste se kriteriji za brojeve, tj. >2.

Ako ne znate koje su vrste podaci vanjskog ključa, možete provjeriti izvornu tablicu u prikazu Dizajn da biste odredili vrstu podataka u polju. Da biste to učinili:

 1. Pronađite izvornu tablicu u Navigacijskom oknu.

 2. Tablicu možete otvoriti u prikazu dizajna na dva načina:

  • Kliknite tablicu, a zatim pritisnite CTRL + ENTER.

  • Desnom tipkom miša kliknite tablicu, a zatim Prikaz dizajna.

 3. Vrsta podataka svakog polja navedena je u stupcu Vrsta podataka rešetke dizajna tablice.

Polja s više vrijednosti    Podaci se u poljima s više vrijednosti pohranjuju kao reci u skrivenoj tablici koju stvara i popunjava program Access radi predstavljanja polja. U prikazu dizajna upita to se može vidjeti u Popisu polja korištenjem proširivog polja. Da biste koristili kriterije za polja s više vrijednosti, primijenite kriterije na pojedinačni redak skrivene tablice. Da biste to učinili:

 1. Stvorite upit koji sadrži polje s više vrijednosti, a zatim ga otvorite u prikazu dizajna.

 2. Proširite polje s više vrijednosti klikom na znak plus (+) pokraj polja – ako je polje već prošireno, umjesto plusa tu će biti znak minus (-). Odmah ispod naziva polja prikazat će se polje koje predstavlja pojedinačnu vrijednost polja s više vrijednosti. To će polje imati isti naziv kao polje s više vrijednosti te će mu biti dodan niz .Value.

 3. Povucite polje s više vrijednosti i njegovo polje s pojedinačnom vrijednošću u odvojene stupce u rešetki dizajna. Ako u rezultatima želite vidjeti samo potpuna polja s više vrijednosti, poništite okvir Prikaži za polje s pojedinačnom vrijednosti.

 4. Upišite kriterije u redak Kriteriji za polje s pojedinačnom vrijednosti pomoću kriterija prikladnih za vrstu podataka koju vrijednosti predstavljaju.

 5. Svaka će se vrijednost u polju s više vrijednosti pojedinačno vrednovati prema kriterijima koje navedete. Na primjer, možda imate polje s više vrijednosti u koje je pohranjen popis brojeva. Ako navedete kriterij >5 AND <3, prikazat će se svaki zapis u kojem je barem jedna vrijednost veća od 5 i jedna vrijednost manja od 3.

Dodatne informacije

Uvod u upite

Stvaranje jednostavno upita odabiranja

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Želite dodatne mogućnosti?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte tečajeve za obuku, saznajte kako zaštititi uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na njih, pošaljete povratne informacije i čujete se sa stručnjacima s bogatim znanjem.

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni jezičnom kvalitetom?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?
Ako pritisnete Pošalji, vaše će se povratne informacije iskoristiti za poboljšanje Microsoftovih proizvoda i usluga. Vaš će IT administrator moći prikupiti te podatke. Izjava o zaštiti privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×