Sažetak

Skripta koja je navedena u ovom članku jest pratilac informacijama o upravljanju promjenama na servisu za mrežnu sigurnu vezu s CVE-2020-1472. Dostupan je kao-is.

Skripta će obraditi datoteke EVTX izvezene iz preglednika događaja i stvorit će proračunsku tablicu programa Microsoft Excel koja sadrži zaokretne tablice za različite probleme i uređaje u okruženju koji su pokrenuli događaje. Za skriptu je potreban PowerShell i Microsoft Excel 2013 ili noviji (64Bit preporučuje se za velike skupove podataka).

Korištenje

Da biste mogli koristiti EVTX datoteke iz kontrolnog sustava (DCs) koje nadzirete za poteškoće opisane u KB4557222. Da biste to učinili, otvorite preglednik događaja tako da odaberete početnizaslon, zatim upišite preglednik događaja , a zatim ga odaberite. Kada se otvori preglednik događaja, proširite zapisnike sustava Windows, desnom tipkom miša kliknite ili dugo pritisnite sustav , a zatim odaberite Spremi sve događaje kao.. . i spremite datoteku gdje želite omogućiti preradu datoteke.

Skripta može istodobno obrađivati više EVTX datoteka ako želite. Scenarij može dugo trajati da bi se dovršavaju veliki Skupovi podataka. Preporučujemo i da EVTX datoteke budete lokalne na istom uređaju na kojem se izvodi skripta da bi se ubrzalo preradu datoteka.

Skriptu ćete morati pokrenuti u naredbenom retku alata PowerShell. Ne morate se pokretati kao administrator. Skripta će se pokretati pomoću upita koji mogu odgovarati ako postavite $mcScriptPrompts na $false . Ako su EVTX datoteke u istoj mapi kao i skripta, ne morate opskrbiti put do datoteka.

Prilagodba skripte

Varijabla

Opis

$mcScriptPrompts

Vrijednosti $true,$false

Opis/kontrola Zadana je vrijednost $true i Zahtijevaj unos/interakciju od korisnika. Može se postaviti na $false Ako se EVTX datoteke nalaze u istoj mapi kao i skripta, a sve ostale postavke bit će pokrenene kao zadane.

$mcMaxExport

Zadana vrijednost: 50000

Opis/kontrola Uz zadane postavke skripta će prestati obrađivati svaku EVTX datoteku nakon izvoza 50000 događaja u CSV datoteke. Ako primate pogreške koje se odnosi na memoriju programa Microsoft Excel, morat ćete spustiti ovaj broj ili prilagoditi podatke koji se koriste kao što su promjena sustava $mcStartTime .

$mcMaxImport

Zadana vrijednost: 50000

Opis/kontrola Uz zadane postavke skripta će prestati obrađivati događaje nakon trenutne CSV datoteke koju obrađuje kada pregleda maksimalni broj događaja 50000. To znači da će, kada se pokrene maksimalni broj događaja, dovršavanje trenutne datoteke koja je CSV pokrenuta, ali neće započeti s obradom nove CSV datoteke.

$mcStartTime

Zadana vrijednost: '2020/05/26 11:06'

Opis/kontrola Tu varijablu možete postaviti vrijeme početka, a skripta će obraditi samo događaje nakon tog datuma i vremena. Ako ste se već obraćali uređajima do određene točke, to vam omogućuje da Naciljajte samo događaje koje još niste adresirani.

$mcMaxThreads

Zadana vrijednost: 4

Opis/kontrola Ta varijabla omogućuje povećanje ili smanjenje broja tema korištenih tijekom uvoza događaja iz EVXT datoteka u CSV datoteke.

 

Scenarij

U nastavku ćete naći skriptu PowerShell koju možete koristiti nakon prilagodbe okruženju. Skriptu ćete morati kopirati i zalijepiti u CVE-2020-1472EventReader.ps1 datoteku na uređaju koji koristite da biste mogli obraditi događaje.

# ---------------------------------
# CVE-2020-1472 Event Reader v1.0 8/4/2020
# This script will:
#    1. Scan system evtx in input file folder for event 5827, 5828,5829,5830 and 5831, exact data fields, export to 582#-*.CSV.
#    2. Calls Excel to import resulting 582#-*.CSV, create pivot tables for common secure RPC analysis scenarios. Delete 582#-*.CSV afterward. 
#   Feel free to modify to fit your need.
# ---------------------------------
# Script requires Excel 2013 or later.
#   64 bits Excel will allow creation of larger data import to XLS. 
# ---------------------------------
# To use the script:
#  1. Save system log as system.evtx to file.
#  2. Follow on screen prompt to enter Path containing *.evtx and final xlsx.
#
# More info https://support.microsoft.com/kb/4557222


#---------------------------------------
#Script Globals/ Tuning variables.
#---------------------------------------
#   - $mcScriptPrompts > when set to $false, script will process all evtx in the script file folder without prompting. Good for dropping evtx,  right-click script to "Run with powershell"
#   - $mcMaxExport > max events to export per EVTX, set to low number for quick sample/spot checks.
#   - $mcMaxImport > max events to import into excel, script will finish current file and stop importing next file(s). Set to lower number if Excel is returning memory error during import. 
#   - $mcStartTime > Earliest event to export, in the form of 'yyyy/MM/dd HH:mm', where HH 13 is 1pm, example: '2017/05/26 13:01'. Use this to filter progress.  
#   - $mcMaxThreads > max number of evtx files to export at the same time. 4 default, set to 8 and experiment if you have fast SSD HDD. 
#
# Script variables block, modify to fit your need ---------------------------------------------------------------------
  $mcScriptPrompts = $True            #Script default, $false for non-interactive input & output.
  $mcMaxExport = 50000                #50000 Max events to export per each EVTX, modify this if we are getting Excel memory error (or we just need first few evt for samples)
  $mcMaxImport = 50000                #50000 max events to import into excel, ##NOTE##: Once maxed out, script will finish current import file and stop future import(s).
  $mcStartTime = '2020/05/26 11:06'   #Earliest 582* event to export, in the form of 'yyyy/MM/dd HH:mm', where HH 13 is 1pm, example: '2020/05/26 11:06' will list events starting 05/26 11:06, use this to filter new events.
  $mcMaxThreads = 4                   #Max concurrent Evt to CSV export threads (jobs)

# Internal values init, do not modify  -------------------------------------------------------------------------------------
  $mcCSVImport = $true
  $mcEvtPath = $null
  $mcStartTime=[datetime]::ParseExact($mcStartTime,'yyyy/MM/dd HH:mm',$null)  #Convert string to timestamp
  $mcProgressBarDelay = 0             #Delay in seconds after each ProgressBar update

#----Functions--------------------------
Function mcSetPivotField($mcPivotFieldSetting) { #Set pivot field attributes per MSDN https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/ff820762.aspx
  if ($mcPivotFieldSetting[1] -ne $null) { $mcPivotFieldSetting[0].Orientation  = $mcPivotFieldSetting[1]} # 1 Orientation { $xlRowField | $xlDataField |$xlColumnField }, in XlPivotFieldOrientation
  if ($mcPivotFieldSetting[2] -ne $null) { $mcPivotFieldSetting[0].NumberFormat = $mcPivotFieldSetting[2]} # 2 NumberFormat { $mcNumberF | $mcPercentF } 
  if ($mcPivotFieldSetting[3] -ne $null) { $mcPivotFieldSetting[0].Function     = $mcPivotFieldSetting[3]} # 3 Function { $xlAverage | $xlSum | $xlCount }, in XlConsolidationFunction
  if ($mcPivotFieldSetting[4] -ne $null) { $mcPivotFieldSetting[0].Calculation  = $mcPivotFieldSetting[4]} # 4 Calculation { $xlPercentOfTotal | $xlPercentRunningTotal }, in XlPivotFieldCalculation
  if ($mcPivotFieldSetting[5] -ne $null) { $mcPivotFieldSetting[0].BaseField    = $mcPivotFieldSetting[5]} # 5 BaseField  <String>
  if ($mcPivotFieldSetting[6] -ne $null) { $mcPivotFieldSetting[0].Name         = $mcPivotFieldSetting[6]} # 6 Name <String>
  if ($mcPivotFieldSetting[7] -ne $null) { $mcPivotFieldSetting[0].Position     = $mcPivotFieldSetting[7]} # 7 Position
}

Function mcSetPivotTableFormat($mcPivotTable) { # Set pivotTable cosmetics and sheet name     
  $mcPT=$mcPivotTable[0].PivotTables($mcPivotTable[1])
    $mcPT.HasAutoFormat = $False #2.turn of AutoColumnWidth
  for ($i=2; $i -lt 9; $i++) { #3. SetColumnWidth for Sheet($mcPivotTable[0]),PivotTable($mcPivotTable[1]),Column($mcPivotTable[2-8])
    if ($mcPivotTable[$i] -ne $null) { $mcPivotTable[0].columns.item(($i-1)).columnWidth = $mcPivotTable[$i]}
  }
  $mcPivotTable[0].Application.ActiveWindow.SplitRow = 3
  $mcPivotTable[0].Application.ActiveWindow.SplitColumn = 2
  $mcPivotTable[0].Application.ActiveWindow.FreezePanes = $true #1.Freeze R1C1
  $mcPivotTable[0].Cells.Item(1,1)="Filter"
  $mcPivotTable[0].Cells.Item(3,1)=$mcPivotTable[9] #4 set TXT at R3C1 with PivotTableName$mcPivotTable[9]
  $mcPivotTable[0].Name=$mcPivotTable[10] #5 Set Sheet Name to $mcPivotTable[10]
    $mcRC = ($mcPivotTable[0].UsedRange.Cells).Rows.Count-1
  if ($mcPivotTable[11] -ne $null) { # $mcPivotTable[11] Set ColorScale
    $mColorScaleRange='$'+$mcPivotTable[11]+'$4:$'+$mcPivotTable[11]+'$'+$mcRC        
    [Void]$mcPivotTable[0].Range($mColorScaleRange).FormatConditions.AddColorScale(3) #$mcPivotTable[11]=ColorScale
    $mcPivotTable[0].Range($mColorScaleRange).FormatConditions.item(1).ColorScaleCriteria.item(1).type = 1 #xlConditionValueLowestValue
    $mcPivotTable[0].Range($mColorScaleRange).FormatConditions.item(1).ColorScaleCriteria.item(1).FormatColor.Color = 8109667
    $mcPivotTable[0].Range($mColorScaleRange).FormatConditions.item(1).ColorScaleCriteria.item(2).FormatColor.Color = 8711167
    $mcPivotTable[0].Range($mColorScaleRange).FormatConditions.item(1).ColorScaleCriteria.item(3).type = 2 #xlConditionValueHighestValue
    $mcPivotTable[0].Range($mColorScaleRange).FormatConditions.item(1).ColorScaleCriteria.item(3).FormatColor.Color = 7039480
  }
  if ($mcPivotTable[12] -ne $null) { # $mcPivotTable[12] Set DataBar
    $mcDataBarRange='$'+$mcPivotTable[12]+'$4:$'+$mcPivotTable[12]+'$'+$mcRC  
    [void]$mcPivotTable[0].Range($mcDataBarRange).FormatConditions.AddDatabar() #$mcPivotTable[12]:Set DataBar
  }
}

Function mcSortPivotFields($mcPF) { #Sort on $mcPF and collapse later pivot fields
  for ($i=2; $i -lt 5; $i++) { #collapse later pivot fields
    if ($mcPF[$i] -ne $null) { 
      $mcPF[$i].showDetail = $false 
    }
  }
  [void]($mcPF[0].Cells.Item(4, 2)).sort(($mcPF[0].Cells.Item(4, 2)), 2) 
    [void]($mcPF[0].Cells.Item(4, 1)).sort(($mcPF[0].Cells.Item(4, 1)), 1)
}

Function mcSetPivotTableHeaderColor($mcSheet) { #Set PiviotTable Header Color for easier reading
  for ($i=1; $i -lt 5; $i++) { #Set header(s) color
    if ($mcSheet[$i] -ne $null) { $mcSheet[0].Range(($mcSheet[$i]+"3")).interior.Colorindex = 37 }          
  }
}

#----Main---------
#----   script info-------
$mcScriptPath = Split-Path ((Get-Variable MyInvocation -Scope 0).Value).MyCommand.Path
  if ($mcScriptPrompts) {  #Interactive mcScriptPrompts
    $mcEvtPath = Read-Host "Enter local, mapped or UNC path to saved system evtx or previously generated 582-*.csv. Be sure to remove trailing blank. For Example (c:\EventData)`n Or press [Enter] if script is in the same file folder as evtx or csv.`n" 
    if ($mcEvtPath -eq '') { #If there is no Path entered, we will use the same file folder as script path.
      $mcEvtPath= $mcScriptPath
      Write-Output "No path entered, default to " $mcEvtPath
    }
  } else {
    $mcEvtPath= $mcScriptPath #Non-interactive script uses script path for Event path    
  }
#----   Export evtx to CSV---------------------------------------------------
Write-Output 'Convert evtx to csv.'
  $mcFiles = Get-ChildItem -Path $mcEvtPath |  Where {$_.name -clike '*.evtx'}
  ForEach ($mcFile in $mcFiles) { #Loop through *.evtx
    $mcFile | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name MaxEvents -force -Value $mcMaxExport
    $mcFile | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name StartTime -force -Value $mcStartTime
#Job [ #Job start code 1
    Start-Job -ArgumentList (,$mcFile) -ScriptBlock { #Start-Job for reading each files
      param ($mcFile)
#Job ]         
      Write-Output "Reading $mcFile"
      $mc582s = Get-WinEvent -FilterHashtable @{Path=$mcfile.FullName; LogName="System"; Level=3,4; StartTime=$mcFile.StartTime; id=5827,5828,5829,5830,5831} -MaxEvents $mcFile.MaxEvents -ErrorAction SilentlyContinue
      If ($mc582s -ne $null) {
        $mcOutFile = $mcFile.DirectoryName+'\582-'+$mcFile.Name+'.csv'
        Write-Output " Event 5826-28 found, generating $mcOutFile" 
        $mc582sOut = @() #Array for exporting CSV items
        ForEach ($mc582 in $mc582s) {
            $mcObject = New-Object System.Object
                $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name EventSource -force -value $mc582.MachineName
                $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name EventTime -force -value $mc582.TimeCreated
                $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name EventID -force -value $mc582.ID
                switch ($mc582.ID) {
                    5827 { #Denided Unsecure RPC machine client
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name NRPCType -force -value '2 - Denied Unsecure NRPC Evt:5827,5828'
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name Name -force -value $mc582.Properties[0].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name DomainName -force -value $mc582.Properties[1].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name AccountType -force -value $mc582.Properties[2].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name MachineOS -force -value $mc582.Properties[3].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name MachineOsBuild -force -value $mc582.Properties[4].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name MachineOsServicePack -force -value $mc582.Properties[5].value
                        }
                    5829 { #Temp Allowed Unsecure RPC machine client
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name NRPCType -force -value '1 - TempAllowed Unsecure NRPC Evt:5829'
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name Name -force -value $mc582.Properties[0].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name DomainName -force -value $mc582.Properties[1].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name AccountType -force -value $mc582.Properties[2].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name MachineOS -force -value $mc582.Properties[3].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name MachineOsBuild -force -value $mc582.Properties[4].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name MachineOsServicePack -force -value $mc582.Properties[5].value
                        }
                    5830 { #Allowed Unsecure RPC machine client
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name NRPCType -force -value '3 - Allowed Unsecure NRPC Evt:5830,5831'
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name Name -force -value $mc582.Properties[0].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name DomainName -force -value $mc582.Properties[1].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name AccountType -force -value $mc582.Properties[2].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name MachineOS -force -value $mc582.Properties[3].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name MachineOsBuild -force -value $mc582.Properties[4].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name MachineOsServicePack -force -value $mc582.Properties[5].value
                        }                        
                    5828 { #Temp Allowed Unsecure RPC trust
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name NRPCType -force -value '2 - Denied Unsecure NRPC Evt:5827,5828'
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name Name -force -value $mc582.Properties[1].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name DomainName -force -value $mc582.Properties[2].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name AccountType -force -value $mc582.Properties[0].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name MachineOS -force -value 'Domain Trust'
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name MachineOsBuild -force -value 'N/A'
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name MachineOsServicePack -force -value 'N/A'
                        }
                    5831 { #Allowed Unsecure RPC trust
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name NRPCType -force -value '3 - Allowed Unsecure NRPC Evt:5830,5831'
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name Name -force -value $mc582.Properties[1].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name DomainName -force -value $mc582.Properties[2].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name AccountType -force -value $mc582.Properties[0].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name MachineOS -force -value 'Domain Trust'
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name MachineOsBuild -force -value 'N/A'
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name MachineOsServicePack -force -value 'N/A'
                        }
                }
                $mcObject.Name = $mcObject.Name.Trim()
                $mcObject.DomainName = $mcObject.DomainName.Trim()
                $mcObject.AccountType = $mcObject.AccountType.Trim()
                $mcObject.MachineOS = $mcObject.MachineOS.Trim()
                $mcObject.MachineOsBuild = $mcObject.MachineOsBuild.Trim()
                $mcObject.MachineOsServicePack = $mcObject.MachineOsServicePack.Trim()
                  $mc582sOut += $mcObject
        }
        $mc582sout | ConvertTo-Csv -NoTypeInformation | Out-File $mcOutFile
      } 
#Job [ # Maxthread code 2/3      
    } | Out-Null #Job output
      Write-Output "   Processing: $mcFile" 
      While((Get-Job -State 'Running').Count -ge $mcMaxThreads) { Start-Sleep -Milliseconds 10 } # Pause, only run $mcMaxThreads number of jobs.
#Job ]
  }
#Job [ # Job clean out code 3/3
    While((Get-Job -State 'Running').Count -gt 0) { 
        Write-Progress -Activity "Exporting evtx" -PercentComplete ((($mcfiles.Count-(Get-Job -State 'Running').Count)/$mcfiles.Count)*100)
        Start-Sleep -Milliseconds 10 
    } # wait for last job to complete
    #Get-Job | Receive-Job
    Get-Job -State Completed | Remove-Job 
#Job ]
#----   Import csv to excel-----------------------------------------------------
  if ($mcCSVImport -eq $true) { #Debug only, perforem CSV to Excel import
    $mcFiles = Get-ChildItem -Path $mcEvtPath | Where {$_.name -clike '582-*.csv'}
    If ($mcFiles -ne $null) { #Create a new Excel workbook if there are CSV in directory. 
      cd $mcEvtPath #for Import-Csv to read all files.
      $mcObject = Import-Csv $mcfiles -Delimiter ','
      cd $mcScriptPath #Back to script path
      #Write-Output 'Import csv to excel.'
        $mcExcel = New-Object -ComObject excel.application 
        $mcWorkbooks = $mcExcel.Workbooks.Add()
        $Sheet1 = $mcWorkbooks.worksheets.Item(1)
          $mcCurrentRow = $mcFileProcessed = 1
      ForEach ($mcFile in $mcFiles) { #Define Excel TXT connector and import/append
        Write-Progress -Activity "Importing $mcFile" -PercentComplete (($mcFileProcessed/$mcfiles.Count)*100)
           Sleep $mcProgressBarDelay
           $mcFileProcessed=$mcFileProcessed+1
        if ($mcCurrentRow -le $mcMaxImport){ #Import only up to $mcMaxImport number of records.
          $mcConnector = $Sheet1.QueryTables.add(("TEXT;" + $mcEvtPath+'\'+$mcFile),$Sheet1.Range(('a'+($mcCurrentRow))))
          $Sheet1.QueryTables.item($mcConnector.name).TextFileCommaDelimiter = $True
          $Sheet1.QueryTables.item($mcConnector.name).TextFileParseType  = 1
          [void]$Sheet1.QueryTables.item($mcConnector.name).Refresh() 
            if ($mcCurrentRow -ne 1) { [void]($Sheet1.Cells.Item($mcCurrentRow,1).entireRow).delete()} # Delete header on 2nd and later CSV.
            $mcCurrentRow = $Sheet1.UsedRange.EntireRow.Count+1
        } else {
          Write-Output "    *** Max [ $mcMaxImport ] import events reached, skipping: $mcfile"
        }
      }
#----   Customize XLS, Excel Globals--------------------------------------------------------   
    #Write-Output 'Customizing XLS.' #https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb241425(v=office.12).aspx, https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/ff838592.aspx   
      $xlRowField = 1 #XlPivotFieldOrientation 
      $xlPageField = 3 #XlPivotFieldOrientation 
      $xlDataField = 4 #XlPivotFieldOrientation 
      $xlColumnField = 2 #XlPivotFieldOrientation
      $xlAverage = -4106 #XlConsolidationFunction
      $xlSum = -4157 #XlConsolidationFunction 
      $xlCount = -4112 #XlConsolidationFunction 
      $xlPercentOfTotal = 8 #XlPivotFieldCalculation 
      $xlPercentRunningTotal = 13 #XlPivotFieldCalculation 
      $mcNumberF = "###,###,###,###,###"
      $mcPercentF = "#0.00%"
      $mcDateF = "yyyy/m/d h:mm"
      $mcDateGroupFlags=($false, $false, $true, $true, $true, $false, $false) # Months, Days, Hours, https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/ff839808.aspx
  #-------#Sheet1 - RawData---------------------------------------------------------------
        $Sheet1.Range("A1").Autofilter() | Out-Null
        $Sheet1.Application.ActiveWindow.SplitRow = 1
        $Sheet1.Application.ActiveWindow.FreezePanes = $true
          #Write-Output 'Tab 0.5826, 5827, 5828 events imported'
          Write-Progress -Activity "Created 0.Raw RPC events Tab" -PercentComplete 30  
            Sleep $mcProgressBarDelay  
  #-------#Sheet2 - PivotTable1---------------------------------------------------------------
        $Sheet2 = $mcWorkbooks.Worksheets.add()
        $PivotTable1 = $mcWorkbooks.PivotCaches().Create(1,"Sheet1!R1C1:R$($Sheet1.UsedRange.Rows.count)C$($Sheet1.UsedRange.Columns.count)",5) # xlDatabase=1 xlPivotTableVersion15=5 Excel2013
        $PivotTable1.CreatePivotTable("Sheet2!R1C1") | Out-Null
          $mcPF00 = $Sheet2.PivotTables("PivotTable1").PivotFields("EventSource")
          mcSetPivotField($mcPF00, $xlPageField, $null, $null, $null, $null, $null)
          $mcPF0 = $Sheet2.PivotTables("PivotTable1").PivotFields("NRPCType")
            mcSetPivotField($mcPF0, $xlRowField, $null, $null, $null, $null, $null)
          $mcPF1 = $Sheet2.PivotTables("PivotTable1").PivotFields("MachineOS")
            mcSetPivotField($mcPF1, $xlRowField, $null, $null, $null, $null, $null)
          $mcPF2 = $Sheet2.PivotTables("PivotTable1").PivotFields("DomainName")
            mcSetPivotField($mcPF2, $xlRowField, $null, $null, $null, $null, $null)
          $mcPF3 = $Sheet2.PivotTables("PivotTable1").PivotFields("Name")
            mcSetPivotField($mcPF3, $xlRowField, $null, $null, $null, $null, $null)
          $mcPF = $Sheet2.PivotTables("PivotTable1").PivotFields("EventTime")
            mcSetPivotField($mcPF, $xlDataField, $mcNumberF, $null, $null, $null, "Event Count",1)
        mcSetPivotTableFormat($Sheet2, "PivotTable1", 60, 15, $null, $null, $null, $null, $null,"NRPC Type", "1.OS,Domain,Client", $null, $null)
        mcSortPivotFields($sheet2,$mcPF,$mcPF0)
        mcSetPivotTableHeaderColor($Sheet2, "A")
        $Sheet2.Cells.Item(1,1).Formula='Source DC'
        #Write-Output '  Tab 1.NRPCType-OS,Domain,Client Done'
        Write-Progress -Activity "Created Tab 1.NRPCType-OS,Domain,Client pivot table" -PercentComplete 60 
          Sleep $mcProgressBarDelay
  #-------#Sheet3 - PivotTable2---------------------------------------------------------------
        $Sheet3 = $mcWorkbooks.Worksheets.add()
        $PivotTable2 = $mcWorkbooks.PivotCaches().Create(1,"Sheet1!R1C1:R$($Sheet1.UsedRange.Rows.count)C$($Sheet1.UsedRange.Columns.count)",5) # xlDatabase=1 xlPivotTableVersion15=5 Excel2013
        $PivotTable2.CreatePivotTable("Sheet3!R1C1") | Out-Null
          $mcPF00 = $Sheet3.PivotTables("PivotTable2").PivotFields("EventSource")
          mcSetPivotField($mcPF00, $xlPageField, $null, $null, $null, $null, $null)
          $mcPF0 = $Sheet3.PivotTables("PivotTable2").PivotFields("NRPCType")
            mcSetPivotField($mcPF0, $xlRowField, $null, $null, $null, $null, $null)
          $mcPF1 = $Sheet3.PivotTables("PivotTable2").PivotFields("DomainName")
            mcSetPivotField($mcPF1, $xlRowField, $null, $null, $null, $null, $null)
          $mcPF2 = $Sheet3.PivotTables("PivotTable2").PivotFields("Name")
            mcSetPivotField($mcPF2, $xlRowField, $null, $null, $null, $null, $null)
          $mcPF = $Sheet3.PivotTables("PivotTable2").PivotFields("EventTime")
            mcSetPivotField($mcPF, $xlDataField, $mcNumberF, $null, $null, $null, "Event Count",1)
        mcSetPivotTableFormat($Sheet3, "PivotTable2", 60, 15, $null, $null, $null, $null, $null,"NRPC Type", "2.Domain,Client", $null, $null)
        mcSortPivotFields($Sheet3,$mcPF,$mcPF0)
        mcSetPivotTableHeaderColor($Sheet3, "A")
        $Sheet3.Cells.Item(1,1).Formula='Source DC'
        #Write-Output '  Tab 2.NRPCType-Domain,Client Done'
        Write-Progress -Activity "Created Tab 2.NRPCType-Domain,Client pivot table" -PercentComplete 90 
          Sleep $mcProgressBarDelay
  #-------#$Sheet4 - $PivotTable3---------------------------------------------------------------
        $Sheet4 = $mcWorkbooks.Worksheets.add()
        $PivotTable3 = $mcWorkbooks.PivotCaches().Create(1,"Sheet1!R1C1:R$($Sheet1.UsedRange.Rows.count)C$($Sheet1.UsedRange.Columns.count)",5) # xlDatabase=1 xlPivotTableVersion15=5 Excel2013
        $PivotTable3.CreatePivotTable("Sheet4!R1C1") | Out-Null
        $Sheet4.name = "3.CustomPivot"       
      #Set Sort sheet names in reverse 
      $Sheet1.Name = "0.Raw RPC events"
      $Sheet2.Tab.ColorIndex = $Sheet3.Tab.ColorIndex =35
      $mcWorkSheetNames = New-Object System.Collections.ArrayList
        foreach ($mcWorkSheet in $mcWorkbooks.Worksheets) { $mcWorkSheetNames.add($mcWorkSheet.Name) | Out-null }
        $mctmp = $mcWorkSheetNames.Sort() | Out-Null
        For ($i=0; $i -lt $mcWorkSheetNames.Count-1; $i++){ #Sort name. 
          $mcTmp = $mcWorkSheetNames[$i]
          $mcBefore = $mcWorkbooks.Worksheets.Item($mcTmp)
          $mcAfter = $mcWorkbooks.Worksheets.Item($i+1)
          $mcBefore.Move($mcAfter)
        }
        $Sheet1.Activate()
        Write-Progress -Activity "Creating Excel sheets" -PercentComplete 100
          Sleep $mcProgressBarDelay
        if ($mcScriptPrompts) { #SaveAsFile
          $mcFileName = Read-Host "Enter a FileName to save extracted event 582 xlsx.`n"
          if ($mcFileName) {
            Write-Output "Saving file to $mcEvtPath\$mcFileName.xlsx"
            $mcWorkbooks.SaveAs($mcEvtPath+'\'+$mcFileName)
          }
          $mcCleanup = Read-Host "Delete 582-*.CSV? ([Enter]/[Y] to delete, [N] to keep csv)`n"
          if ($mcCleanup -ne 'N') {
            Get-ChildItem -Path $mcEvtPath | Where {$_.name -clike '582-*.csv'} | foreach ($_) {
              Remove-Item $mcEvtPath'\'$_
              Write-Output "    $_ deleted."
            }
          }
        }
        $mcExcel.visible = $true 
    } else { #end of mcFiles
      Write-Output "    No 582-*.csv found in specified $mcEvtPath."
    }
  }
Write-Output 'Script completed.'

 

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje
Prvi koristite nove značajke
Pridružite se Microsoft Insidere

Jesu li ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom prijevoda?

Što je utjecalo na vaše iskustvo?

Imate li još povratnih informacija? (Neobavezno)

Hvala vam na povratnim informacijama!

×