Prijavite se pomoću Microsofta
Prijavi se ili izradi račun.
Zdravo,
Odaberite drugi račun.
Imate više računa
Odaberite račun putem kojeg se želite prijaviti.

Uvod

U ovom su članku opisane nove značajke koje su dodane i problemi riješeni u skupnom ažuriranju 10 za Microsoft System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager. Sljedeća ažuriranja dostupna su za System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager (VMM):

 • VMM poslužitelj

 • Administratorska konzola

 • Gost agent

Uz to, ovaj članak sadrži upute za instalaciju za Skupno ažuriranje 10 za System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager.

Napomena Nadogradnja s VMM 2012 R2 Skupnog ažuriranja 10 (UR10) na VMM 2016 Technical Preview 5 (TP5) nije podržana jer je UR10 objavljen nakon TP5. Ako namjeravate nadograditi na TP5, preporučujemo da ne instalirate UR10, nego da ostanete na UR9. Uz to, nadogradnja na verziju izdanja VMM 2016 bit će podržana za najnovije skupno ažuriranje VMM 2012 R2 koje je dostupno u trenutku izdavanja.

Značajke dodane u ovom skupnom ažuriranju

Podrška za korištenje svojstava hardverskog profila VMM-a u paketu Windows Azure Pack

U ovom skupnom ažuriranju neka svojstva hardverskog profila VMM-a izložena su VMRoleSizeProfile u sustavu Windows Azure Pack (WAP). Davatelj usluga Administrator može klijentima izložiti ta svojstva hardverskog profila da bi mogli iskoristiti ta svojstva. Na primjer, izlaganje svojstava sigurnog pokretanja klijentima omogućuje im implementaciju gen2 Linux VMRoles.

 • Novi parametar HWProfileId dodaje se u cmdlet Set-CloudVMRoleSizeProfile radi povezivanja vmm hardverskog profila s cmdletom VMRoleSizeProfile.

  Primjer cmdleta:

  Set-CloudVMRoleSizeProfile -VMRoleSizeProfile CloudVmRoleSizeProfile -HWProfileID HWProfileID

  Napomena Parametar HWProfileId nije moguće navesti tijekom operacije dodavanja. Može se povezati samo s postojećim cmdletom CloudVMRoleSizeProfile.

 • Pomoću cmdleta Get-CloudVMRoleSizeProfile dohvatiti parametar HWProfileId.


Zbog te funkcije, ako je bilo koji VMRole implementiran ili ažuriran pomoću povezanog cmdleta VMRoleSizeProfile, svojstva hardverskog profila počast su i ažurirana za virtualna računala (VM).

Važno Naziv VMRoleSizeProfile mora klijentu dati dovoljno informacija o postanci da bi prilikom implementacije VMRoleSizeProfile omogućio odabir odgovarajuće vrijednosti VMRoleSizeProfile.

Svojstvo SecureBootEnabled, primjerice, izloženo je u ovom ažuriranju WAP-u. To klijentima omogućuje implementaciju uloga Linux VM-a utemeljenih na 2. generacijama iz WAP-a. Da biste iskoristili tu mogućnost, stvorite hardverski profil s onemogućenom mogućnošću sigurnog pokretanja u VMM-u, a zatim povežite cmdlet VMRoleSizeProfile s parametrom HWProfileId pomoću cmdleta Set-CloudVMRoleSizeProfile. Sada možete implementirati Linux VMRole utemeljen na gen2 pomoću ovog povezanog cmdleta VMRoleSizeProfile.

Slijede svojstva hardverskog profila VMM-a koja se mogu koristiti u WAP-u:

 • SecureBootEnabled

 • LimitCPUForMigration

 • MemoryWeight

 • CPUReserve

 • HAVMPriority

 • RelativeWeight (prioritet)

 • LimitCPUFunctionality

 • OčekivanaCPUUtilizacija

 • NetworkUtilization

 • DiskIO

 • VRSTA PROCESORA

 • CPUMax

 • NumaIsolationRequired

 • CPUPerVirtualNumaNodeMaximum

 • MemoryPerVirtualNumaNodeMaximumMB

 • VirtualNumaNodesPerSocketMaximum

 • CPUCount (jezgre)

 • Memorija (povezane postavke)

 • DynamicMemoryEnabled

 • DynamicMemoryMaximumMB

 • DynamicMemoryBufferPercentage

 • DynamicMemoryMinimumMB


Problemi riješeni u ovom skupnom ažuriranju

 • Kada pokušate promijeniti predložak servisa s raspoređivačom opterećenja i mrežom za virtualna računala koja se može konfigurirati, promjene se neće spremiti. Uz to, dijaloški okvir Spremanje može se ponovno pojaviti.

  Napomena Taj se problem pojavljuje kada promijenite vm mrežu iz postojeće postavke koja se može konfigurirati u drugu postavku koju je moguće konfigurirati.

 • Kada pokušate urediti ili prikazati predložak servisa koji ima raspoređivač opterećenja i mrežu vm-a u prikazu Designer, jedna ili više VM mreža koje ste prethodno dodali nestaju.

 • Kada pokušate izvršiti popravke na čvorovima klastera Hyper-V ili postavite čvorove u način održavanja, VMM povremeno ne može ažurirati pravilnik virtualizacije mreže Hyper-V (HNV) na čvorovima klastera Hyper-V. Kada se pojavi ta pogreška, zahvaćena glavna računala hyper-V trajno ostaju u neuspjelom stanju ili dok se ponovno ne pokrene servis Upravitelj virtualnog računala sistemskog centra. Taj problem obično utječe samo na čvorove koji izlaze iz načina održavanja. Ostali čvorovi u klasteru i dalje funkcioniraju prema očekivanjima.

  Problem je riješen u ovom skupnom ažuriranju. No da biste privremeno zaobišli taj problem, ponovno pokrenite servis System Center Virtual Machine Manager, a zatim ažurirajte sve VM-ove na zahvaćenim čvorovima nakon što čvorovi nisu u stanju neuspjelih. To je jedina poznata metoda za ažuriranje pravilnika HNV i da bi glavna računala pribavljala adresu davatelja usluga (PA).

 • Kada se servis servisi, agent gosta ne uspijeva i vraća sljedeću poruku o pogrešci:

  Pogreška (22758)
  Agent gosta naišao je na iznimku prilikom pokretanja naredbe skripte. Win32ErrorCode: 2147942402 DetailedErrorMessage: Sustav ne može pronaći navedenu datoteku.


 • Kada kao klijent pokušate implementirati vm ili vm ulogu pomoću diska za razlikovni pristup putem WAP-a, uloga VM-a ili VM-a ne uspijeva i generira pogreške kvote diska. Taj se problem može pojaviti iako je preostalo dovoljno kvote. Taj se problem pojavljuje zbog nedosljednih izračuna korištenja koje vmM obavlja za osnovne i različite scenarije diska. Kada se problem pojavi, primit ćete jednu od sljedećih poruka o pogrešci:

  • Pogreška (23419)
   Operacija rezultira kršenjem kvote diskovnog prostora za oblak * za korisničku ulogu *.

   Preporučena akcija
   Provjerite je li kvota diskovnog prostora dovoljna za navedenu korisničku ulogu i pokušajte ponoviti postupak. Obratite se administratoru sustava s ovim ID-om pogreške.

  • Pogreška (22042)
   Naziv <servisa> nije uspješno implementiran. Pregledajte zapisnik događaja da biste utvrdili uzrok i korektivne radnje.

   Preporučena
   akcija Implementacija se može ponovno pokrenuti ponovnim pokušajem zadatka.

  • Pogreška (31304)
   Resurs vm uloge <naziv> nije uspješno implementiran u servisu u oblaku.

   Preporučena uloga
   vm-a akcije može se popraviti ako je entitet stvoren.

  Pretpostavimo, primjerice, da imate tri uloge vm-a implementirane dodjeljivanjem svake uloge disku operacijskog sustava od 60 gigabajta (GB). Uloga VM-a koristi diskove za razlikovanje za disk operacijskog sustava, a nadređeni ili osnovni disk tvrdi disk od 60 GB.

  Vm Uloga 01: Nadređeno: 60 GB, podređeni: 43 GB
  VM uloga 02: nadređena: 60 GB, podređeni: 42 GB
  VM Uloga 03: Nadređeno: 60 GB, Podređeni: 42 GB

  Kada VMM pokuša izračunati korištenje diska, nepravilno dodaje veličinu osnovnog diska tri puta (umjesto samo jednom) da bi se dobavljala trenutna upotreba:

  3x60 GB (180 GB) + 43+42+42 (127 GB) = 307 GB
  Idealno, osnovni disk trebao bi se smatrati samo jednom (60+43+42+42 = 187 GB). Stoga, ako klijent ima kvotu postavljenu na 300 GB, primjerice, implementacije novih vm-ova i uloga vm-a ne uspijevaju i generiraju kršenje kvote.

 • Kada na polju za pohranu imate dvije grupe za replikaciju s istim nazivom i pokušate osvježiti ili ponovno pokrenuti polje pomoću VMM-a, primit ćete sljedeću iznimku:

  Pogreška (20413)
  VMM je naišao na kritičnu iznimku i stvorio izvješće iznimke u C:\ProgramData\VMMLogs\SCMM.guid\report.txt.

  Preporučena
  akcija Dodatne pojedinosti potražite u izvješću i na forumima korisnika potražite poznate korijenske uzroke za samo-pomoć.


  Rukovanje iznimkom poboljšano je u ovom ažuriranju. Zadatak osvježavanja ili ponovnog pokušaja sada ne uspijeva i primit ćete sljedeću poruku o pogrešci koja će vam pomoći da riješite problem:

  Pogreška (24403)Grupu
  replikacije "%Name;" nije moguće uvesti. VMM ne podržava više od jedne grupe replikacije s istim nazivom.

  Preporučena akcija
  Uklonite grupu dupliciranih replikacija i pokušajte ponoviti operaciju. • Kada stvorite virtualno računalo gen 2 pomoću VMM-a, stvaranje VM-a ne uspijeva i prikazuje se sljedeća poruka o pogrešci:

  Pogreška (13206)
  Upravitelj virtualnih računala ne može pronaći pokretanje ili sistemsku količinu na virtualnom računalu <naziv>. Dobiveno virtualno računalo možda se neće pravilno pokrenuti ili funkcionirati. • Kada dodate predložak vm-a konfiguriran za korištenje parametra AutoLogonCredential u tarifu WAP, tarifa prelazi u aktivno stanje (izvan sinkronizacije). To se stanje nastavlja sve dok se predložak VM-a ne ukloni ili se na konzoli VMM dodjeljuju ručne dozvole da bi klijentima omogućili pristup navedenom računu Pokreni kao račun. WAP ne može sinkronizirati plan ako plan obuhvaća predložak VM-a s dodanim parametrom AutoLogonCredential. Uz to, pokretanjem cmdleta ID-<Get-SCVMtemplate ID id-a ne vraća se predložak VM-a ako je predložak VM-a omogućio AutoLogon i dodao autoLogonCredential.

Poznati problemi iz prethodnih skupnih ažuriranja

 • Ponovna instalacija skupnog ažuriranja Update Rollup 8 za System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager

  ili novije ažuriranje Ponovna instalacija skupnog ažuriranja 8 ili novije skupne vrijednosti ne uspijeva i primit ćete sljedeću poruku o pogrešci:

  time:InnerException.Type: System.Data.SqlClient.SqlException, InnerException.Message: Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_tbl_WLC_ServiceTemplate'. Dvostruki ključ nije moguće umetnuti u objekt 'dbo.tbl_WLC_ServiceTemplate'. Dvostruka vrijednost ključa je (5fddb85c-4ae5-4c8b-be83-9b2961a316dd).


  Napomena Taj problem nije riješen u skupnom ažuriranju 10. Da biste uspješno ponovno instalirali skupno ažuriranje Update Rollup 8 ili novije skupno ažuriranje, slijedite ove korake:

  1. Deinstalirajte proizvod i zadržite bazu podataka skupnog ažuriranja.

  2. Pokrenite skriptu PreR2ReInstall na zadržanoj bazi podataka.

  3. Instalirajte verziju izdanja System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager tako da program pokaže na zadržanu bazu podataka.

   Napomena Instalacija će se završiti, ali se servis VMM možda neće pokrenuti.

  4. Instalirajte skupno ažuriranje, a zatim pokrenite skriptu PostInstall .

  5. Izbornik Start servis VMM ako se ne pokrene automatski.


  Dodatne informacije potražite u sljedećem članku u Microsoftovoj bazi znanja:

  3132774 Kako zadržati bazu podataka prilikom ponovne instalacije upravitelja virtualnih računala

 • Dodavanje novog čvora klasteru visoko dostupnog VMM -a (HAVMM)

  Kada dodate novi čvor u klaster HAVMM i na novi čvor instalirate skupno ažuriranje Update Rollup 8 ili novije ažuriranje, možda ćete primiti sljedeću iznimku:

  time:InnerException.Type: System.Data.SqlClient.SqlException, InnerException.Message: Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_tbl_WLC_ServiceTemplate'. Dvostruki ključ nije moguće umetnuti u objekt 'dbo.tbl_WLC_ServiceTemplate'. Dvostruka vrijednost ključa je (5fddb85c-4ae5-4c8b-be83-9b2961a316dd).


  Taj problem nije riješen u skupnom ažuriranju 10. Da biste ispravili tu iznimku, slijedite ove korake:

  1. Dodajte drugi čvor u klaster.

  2. Zaustavite servis System Center Virtual Machine Manager na čvoru na kojem je instaliran VMM.

  3. Pokrenite skriptu PreR2ReInstall u bazi podataka.

  4. Instalirajte verziju izdanja System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager na drugom čvoru, pokazuje na postojeću bazu podataka.

  5. Instalirajte skupno ažuriranje na drugi čvor, a zatim pokrenite skriptu PostInstall .

  6. Izbornik Start servis VMM na aktivnom čvoru.  Dodatne informacije potražite u sljedećem članku u Microsoftovoj bazi znanja:

  3132774 Zadržavanje baze podataka prilikom ponovne instalacije upravljanja virtualnim računalom

Informacije o preuzimanju Microsoftovih datoteka podrške potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod sljedećim brojem:

119591 Kako nabaviti datoteke Microsoftove podrške mrežni servisi Microsoft je skenirao ovu datoteku radi virusa. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa koji je bio dostupan na datum objave datoteke. Datoteka je pohranjena na poslužiteljima poboljšanim sigurnošću koji sprječavaju neovlaštene promjene datoteke.

Kako nabaviti i instalirati Skupno ažuriranje 10 za System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager

Informacije o preuzimanju

Paketi ažuriranja za Upravitelj virtualnih računala dostupni su putem servisa Microsoft Update ili ručnog preuzimanja.

Microsoft Update

Da biste preuzeli i instalirali paket ažuriranja iz servisa Microsoft Update, slijedite ove korake na računalu na kojem je instalirana komponenta Upravitelj virtualnog računala:

 1. Kliknite Start, a zatim Control Panel (Upravljačka ploča).

 2. U Upravljačka ploča dvokliknite Windows Update.

 3. U prozoru Windows Update kliknite Provjeri na internetu ima li ažuriranja putem servisa Microsoft Update.

 4. Kliknite Dostupna su važna ažuriranja.

 5. Odaberite paket skupnog ažuriranja, a zatim kliknite U redu.

 6. Kliknite Instaliraj ažuriranja da biste instalirali paket ažuriranja.

Ručno preuzimanje

Idite na sljedeća web-mjesta da biste ručno preuzeli pakete ažuriranja iz Kataloga Microsoft Update:

Preuzimanje datoteka odmah preuzmite paket ažuriranja VMM poslužitelja.

Preuzimanje datoteka odmah preuzmite paket ažuriranja administratorske konzole.

Preuzimanje datoteka odmah preuzmite paket ažuriranja gosta agenta.

Da biste ručno instalirali pakete ažuriranja, pokrenite sljedeću naredbu u povišenom naredbenom retku:

msiexec.exe /update <packagename>
Da biste, primjerice, instalirali paket Skupno ažuriranje 10 za poslužitelj system center 2012 Virtual Machine Manager SP1 (KB3147167), pokrenite sljedeću naredbu:

msiexec.exe /update kb3147167_vmmserver_amd64.msp
Napomena Ažuriranje na skupno ažuriranje 10 na POSLUŽITELJU VMM zahtijeva da instalirate i ažuriranja vmm konzole i poslužitelja. Dodatne informacije potražite u temi Kako instalirati, ukloniti ili provjeriti skupna ažuriranja za temu System Center 2012 VMM na web-mjestu Microsoft TechNet.

Datoteke ažurirane u ovom skupnom ažuriranju

Administratorska konzola KB3147191

Promijenjene datoteke

Veličina datoteke

Verzija

ID jezika

Platforma

Engine.Deployment.dll

687464

3.2.8169.0

0

Errors.dll

4758376

3.2.8169.0

0

x86

Errors.dll

4758376

3.2.8169.0

0

x64

ImgLibEngine.dll

4362088

3.2.8169.0

0

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.dll

3216744

3.2.8169.0

0

Remoting.dll

1072488

3.2.8169.0

0

x86

Remoting.dll

1072488

3.2.8169.0

0

x64

VMM.dll|Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.dll

2063712

3.2.8169.0

0

VMWareImplementation.dll

2065768

3.2.8169.0

0

WsManWrappers.dll

3832168

3.2.8169.0

0

Errors.resources.dll

1641312

3.2.8169.0

4

x86

Errors.resources.dll

1641312

3.2.8169.0

4

x64

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

26984

3.2.8169.0

4

x86

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

26984

3.2.8169.0

4

x64

Remoting.resources.dll

114536

3.2.8169.0

4

x86

Remoting.resources.dll

114536

3.2.8169.0

4

x64

Errors.resources.dll

1928552

3.2.8169.0

5

x86

Errors.resources.dll

1928552

3.2.8169.0

5

x64

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

28000

3.2.8169.0

5

x86

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

28000

3.2.8169.0

5

x64

Remoting.resources.dll

122216

3.2.8169.0

5

x86

Remoting.resources.dll

122216

3.2.8169.0

5

x64

Errors.resources.dll

2068840

3.2.8169.0

7

x86

Errors.resources.dll

2068840

3.2.8169.0

7

x64

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

28008

3.2.8169.0

7

x86

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

28008

3.2.8169.0

7

x64

Remoting.resources.dll

118112

3.2.8169.0

7

x86

Remoting.resources.dll

118112

3.2.8169.0

7

x64

Errors.resources.dll

1979240

3.2.8169.0

10

x86

Errors.resources.dll

1979240

3.2.8169.0

10

x64

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

28008

3.2.8169.0

10

x86

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

28008

3.2.8169.0

10

x64

Remoting.resources.dll

121192

3.2.8169.0

10

x86

Remoting.resources.dll

121192

3.2.8169.0

10

x64

Errors.resources.dll

2035560

3.2.8169.0

12

x86

Errors.resources.dll

2035560

3.2.8169.0

12

x64

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

28008

3.2.8169.0

12

x86

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

28008

3.2.8169.0

12

x64

Remoting.resources.dll

121192

3.2.8169.0

12

x86

Remoting.resources.dll

121192

3.2.8169.0

12

x64

Errors.resources.dll

2080616

3.2.8169.0

14

x86

Errors.resources.dll

2080616

3.2.8169.0

14

x64

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

28008

3.2.8169.0

14

x86

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

28008

3.2.8169.0

14

x64

Remoting.resources.dll

121704

3.2.8169.0

14

x86

Remoting.resources.dll

121704

3.2.8169.0

14

x64

Errors.resources.dll

1920872

3.2.8169.0

16

x86

Errors.resources.dll

1920872

3.2.8169.0

16

x64

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

28008

3.2.8169.0

16

x86

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

28008

3.2.8169.0

16

x64

Remoting.resources.dll

119648

3.2.8169.0

16

x86

Remoting.resources.dll

119648

3.2.8169.0

16

x64

Errors.resources.dll

2272104

3.2.8169.0

17

x86

Errors.resources.dll

2272104

3.2.8169.0

17

x64

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

28512

3.2.8169.0

17

x86

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

28512

3.2.8169.0

17

x64

Remoting.resources.dll

122216

3.2.8169.0

17

x86

Remoting.resources.dll

122216

3.2.8169.0

17

x64

Errors.resources.dll

2018664

3.2.8169.0

18

x86

Errors.resources.dll

2018664

3.2.8169.0

18

x64

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

28008

3.2.8169.0

18

x86

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

28008

3.2.8169.0

18

x64

Remoting.resources.dll

118112

3.2.8169.0

18

x86

Remoting.resources.dll

118112

3.2.8169.0

18

x64

Errors.resources.dll

1893728

3.2.8169.0

19

x86

Errors.resources.dll

1893728

3.2.8169.0

19

x64

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

28008

3.2.8169.0

19

x86

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

28008

3.2.8169.0

19

x64

Remoting.resources.dll

119144

3.2.8169.0

19

x86

Remoting.resources.dll

119144

3.2.8169.0

19

x64

Errors.resources.dll

1987944

3.2.8169.0

21

x86

Errors.resources.dll

1987944

3.2.8169.0

21

x64

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

28000

3.2.8169.0

21

x86

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

28000

3.2.8169.0

21

x64

Remoting.resources.dll

121192

3.2.8169.0

21

x86

Remoting.resources.dll

121192

3.2.8169.0

21

x64

Errors.resources.dll

2719072

3.2.8169.0

25

x86

Errors.resources.dll

2719072

3.2.8169.0

25

x64

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

29544

3.2.8169.0

25

x86

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

29544

3.2.8169.0

25

x64

Remoting.resources.dll

135008

3.2.8169.0

25

x86

Remoting.resources.dll

135008

3.2.8169.0

25

x64

Errors.resources.dll

1851240

3.2.8169.0

29

x86

Errors.resources.dll

1851240

3.2.8169.0

29

x64

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27496

3.2.8169.0

29

x86

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27496

3.2.8169.0

29

x64

Remoting.resources.dll

118120

3.2.8169.0

29

x86

Remoting.resources.dll

118120

3.2.8169.0

29

x64

Errors.resources.dll

1869160

3.2.8169.0

31

x86

Errors.resources.dll

1869160

3.2.8169.0

31

x64

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27496

3.2.8169.0

31

x86

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27496

3.2.8169.0

31

x64

Remoting.resources.dll

118632

3.2.8169.0

31

x86

Remoting.resources.dll

118632

3.2.8169.0

31

x64

WSManAutomation.dll

35176

3.2.8169.0

127

Errors.resources.dll

1666408

3.2.8169.0

1028

x86

Errors.resources.dll

1666408

3.2.8169.0

1028

x64

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

26984

3.2.8169.0

1028

x86

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

26984

3.2.8169.0

1028

x64

Remoting.resources.dll

115048

3.2.8169.0

1028

x86

Remoting.resources.dll

115048

3.2.8169.0

1028

x64

Errors.resources.dll

1931112

3.2.8169.0

1046

x86

Errors.resources.dll

1931112

3.2.8169.0

1046

x64

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

28008

3.2.8169.0

1046

x86

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

28008

3.2.8169.0

1046

x64

Remoting.resources.dll

120680

3.2.8169.0

1046

x86

Remoting.resources.dll

120680

3.2.8169.0

1046

x64

Errors.resources.dll

1952616

3.2.8169.0

2070

x86

Errors.resources.dll

1952616

3.2.8169.0

2070

x64

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

28008

3.2.8169.0

2070

x86

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

28008

3.2.8169.0

2070

x64

Remoting.resources.dll

121184

3.2.8169.0

2070

x86

Remoting.resources.dll

121184

3.2.8169.0

2070

x64

Errors.resources.dll

1666408

3.2.8169.0

3076

x86

Errors.resources.dll

1666408

3.2.8169.0

3076

x64

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

26984

3.2.8169.0

3076

x86

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

26984

3.2.8169.0

3076

x64

Remoting.resources.dll

115040

3.2.8169.0

3076

x86

Remoting.resources.dll

115040

3.2.8169.0

3076

x64Virtual Machine Manager Server KB3147167

Promijenjene datoteke

Veličina datoteke

ID verzije

Jezik

Platforma

DBUpdate.dll

714088

3.2.8169.0

0

Engine.CloudService.dll

206688

3.2.8169.0

0

Engine.Deployment.dll

687464

3.2.8169.0

0

x86

Engine.Deployment.dll

687464

3.2.8169.0

0

x64

Engine.ImgLibOperation.dll

549736

3.2.8169.0

0

Engine.VmOperations.dll

1284456

3.2.8169.0

0

Errors.dll

4758376

3.2.8169.0

0

x86

Errors.dll

4758376

3.2.8169.0

0

x64

Errors.dll

4758376

3.2.8169.0

0

x86

Errors.dll

4758376

3.2.8169.0

0

x64

ImgLibEngine.dll

4362088

3.2.8169.0

0

x86

ImgLibEngine.dll

4362088

3.2.8169.0

0

x64

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.2012.Discovery.mp

445920

3.2.8169.0

0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.2012.Monitoring.mp

716256

3.2.8169.0

0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.2012.Reports.mp

1031648

3.2.8169.0

0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Library.mp

163296

3.2.8169.0

0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager. Pro.2008.Library.mp

110048

3.2.8169.0

0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager. Pro.2012.Diagnostics.mp

23520

3.2.8169.0

0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.PRO.Library.mp

20448

3.2.8169.0

0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.PRO.V2.HyperV.HostPerformance.mp

56800

3.2.8169.0

0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.PRO.V2.Library.mp

69088

3.2.8169.0

0

Remoting.dll

1072488

3.2.8169.0

0

x86

Remoting.dll

1072488

3.2.8169.0

0

x64

SCXStorageWrapper.dll

146272

3.2.8169.0

0

VMWareImplementation.dll

2065768

3.2.8169.0

0

x86

VMWareImplementation.dll

2065768

3.2.8169.0

0

x64

WsManWrappers.dll

3832168

3.2.8169.0

0

x86

WsManWrappers.dll

3832168

3.2.8169.0

0

x64

Errors.resources.dll

1641312

3.2.8169.0

4

x86

Errors.resources.dll

1641312

3.2.8169.0

4

x64

Remoting.resources.dll

114536

3.2.8169.0

4

x86

Remoting.resources.dll

114536

3.2.8169.0

4

x64

Errors.resources.dll

1928552

3.2.8169.0

5

x86

Errors.resources.dll

1928552

3.2.8169.0

5

x64

Remoting.resources.dll

122216

3.2.8169.0

5

x86

Remoting.resources.dll

122216

3.2.8169.0

5

x64

Errors.resources.dll

2068840

3.2.8169.0

7

x86

Errors.resources.dll

2068840

3.2.8169.0

7

x64

Remoting.resources.dll

118112

3.2.8169.0

7

x86

Remoting.resources.dll

118112

3.2.8169.0

7

x64

Errors.resources.dll

1979240

3.2.8169.0

10

x86

Errors.resources.dll

1979240

3.2.8169.0

10

x64

Remoting.resources.dll

121192

3.2.8169.0

10

x86

Remoting.resources.dll

121192

3.2.8169.0

10

x64

Errors.resources.dll

2035560

3.2.8169.0

12

x86

Errors.resources.dll

2035560

3.2.8169.0

12

x64

Remoting.resources.dll

121192

3.2.8169.0

12

x86

Remoting.resources.dll

121192

3.2.8169.0

12

x64

Errors.resources.dll

2080616

3.2.8169.0

14

x86

Errors.resources.dll

2080616

3.2.8169.0

14

x64

Remoting.resources.dll

121704

3.2.8169.0

14

x86

Remoting.resources.dll

121704

3.2.8169.0

14

x64

Errors.resources.dll

1920872

3.2.8169.0

16

x86

Errors.resources.dll

1920872

3.2.8169.0

16

x64

Remoting.resources.dll

119648

3.2.8169.0

16

x86

Remoting.resources.dll

119648

3.2.8169.0

16

x64

Errors.resources.dll

2272104

3.2.8169.0

17

x86

Errors.resources.dll

2272104

3.2.8169.0

17

x64

Remoting.resources.dll

122216

3.2.8169.0

17

x86

Remoting.resources.dll

122216

3.2.8169.0

17

x64

Errors.resources.dll

2018664

3.2.8169.0

18

x86

Errors.resources.dll

2018664

3.2.8169.0

18

x64

Remoting.resources.dll

118112

3.2.8169.0

18

x86

Remoting.resources.dll

118112

3.2.8169.0

18

x64

Errors.resources.dll

1893728

3.2.8169.0

19

x86

Errors.resources.dll

1893728

3.2.8169.0

19

x64

Remoting.resources.dll

119144

3.2.8169.0

19

x86

Remoting.resources.dll

119144

3.2.8169.0

19

x64

Errors.resources.dll

1987944

3.2.8169.0

21

x86

Errors.resources.dll

1987944

3.2.8169.0

21

x64

Remoting.resources.dll

121192

3.2.8169.0

21

x86

Remoting.resources.dll

121192

3.2.8169.0

21

x64

Errors.resources.dll

2719072

3.2.8169.0

25

x86

Errors.resources.dll

2719072

3.2.8169.0

25

x64

Remoting.resources.dll

135008

3.2.8169.0

25

x86

Remoting.resources.dll

135008

3.2.8169.0

25

x64

Errors.resources.dll

1851240

3.2.8169.0

29

x86

Errors.resources.dll

1851240

3.2.8169.0

29

x64

Remoting.resources.dll

118120

3.2.8169.0

29

x86

Remoting.resources.dll

118120

3.2.8169.0

29

x64

Errors.resources.dll

1869160

3.2.8169.0

31

x86

Errors.resources.dll

1869160

3.2.8169.0

31

x64

Remoting.resources.dll

118632

3.2.8169.0

31

x86

Remoting.resources.dll

118632

3.2.8169.0

31

x64

WSManAutomation.dll

35176

3.2.8169.0

127

x86

WSManAutomation.dll

35176

3.2.8169.0

127

x64

Errors.resources.dll

1666408

3.2.8169.0

1028

x86

Errors.resources.dll

1666408

3.2.8169.0

1028

x64

Remoting.resources.dll

115048

3.2.8169.0

1028

x86

Remoting.resources.dll

115048

3.2.8169.0

1028

x64

vmmAgent.exe

6364008

3.2.8169.0

1033

vmmguestagent.exe

350560

3.2.8169.0

1033

vmmguestservice.exe

254312

3.2.8169.0

1033

vmmguestservice.exe

291688

3.2.8169.0

1033

Errors.resources.dll

1931112

3.2.8169.0

1046

x86

Errors.resources.dll

1931112

3.2.8169.0

1046

x64

Remoting.resources.dll

120680

3.2.8169.0

1046

x86

Remoting.resources.dll

120680

3.2.8169.0

1046

x64

Errors.resources.dll

1952616

3.2.8169.0

2070

x86

Errors.resources.dll

1952616

3.2.8169.0

2070

x64

Remoting.resources.dll

121184

3.2.8169.0

2070

x86

Remoting.resources.dll

121184

3.2.8169.0

2070

x64

Errors.resources.dll

1666408

3.2.8169.0

3076

x86

Errors.resources.dll

1666408

3.2.8169.0

3076

x64

Remoting.resources.dll

115040

3.2.8169.0

3076

x86

Remoting.resources.dll

115040

3.2.8169.0

3076

x64Agent gosta virtualnog računala KB3158139

Promijenjene datoteke

Veličina datoteke

Verzija

ID jezika

Platforma

ScvmmGuestServiceV5.exe

31080

3.2.8169.0

0

GuestAgent.AppDownloader.dll

46952

3.2.8169.0

0

Errors.dll

4758376

3.2.8169.0

0Potrebna vam je dodatna pomoć?

Želite dodatne mogućnosti?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte tečajeve za obuku, saznajte kako zaštititi uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na njih, pošaljete povratne informacije i čujete se sa stručnjacima s bogatim znanjem.

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni jezičnom kvalitetom?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?
Ako pritisnete Pošalji, vaše će se povratne informacije iskoristiti za poboljšanje Microsoftovih proizvoda i usluga. Vaš će IT administrator moći prikupiti te podatke. Izjava o zaštiti privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×