Prijavite se pomoću Microsofta
Prijavi se ili izradi račun.
Zdravo,
Odaberite drugi račun.
Imate više računa
Odaberite račun putem kojeg se želite prijaviti.

Kada stvorite bazu podataka Access, podatke spremate u tablice – popise utemeljene na predmetu koji sadrže retke i stupce. Primjerice, možete stvoriti tablicu Kontakti u kojoj ćete pohraniti popis imena, adresa i telefonskih brojeva ili tablicu Proizvodi u kojoj će biti pohranjeni podaci o proizvodima. Ovaj članak opisuje kako stvoriti tablicu, dodati polja u tablicu, postaviti njezin primarni ključ te kako postaviti svojstva polja i tablice.

Da biste mogli stvarati tablice i dodavati polja, morate razumjeti osnovne koncepte. Dodatne informacije potražite u članku Uvod u tablice.

Sadržaj članka

Stvaranje tablice
stvaranje u novoj bazi podataka
Stvaranje u postojećoj bazi podataka
uvoz ili povezivanje
– – korištenje vanjskih podataka
– – korištenje web-mjesta sustava SharePoint
– – korištenje web-servisa
Postavljanje svojstava tablice
Spremanje tablice

Postavljanje primarnog ključa
određivanje polja koja će se koristiti
Postavljanje ili promjena primarnog ključa
Uklanjanje primarnog ključa

Premještanje polja

Dodavanje polja
Dodavanje unosom podataka
Dodavanje pomoću predloška polja
Postavljanje svojstava polja
Postavljeno u prikazu podatkovne tablice
— – preimenovanje polja
– – promjena vrste podataka
– – promjena oblika
— — Postavljanje drugih svojstava
Postavljanje svojstava u prikazu dizajna
– – promjena vrste podataka
— — Postavljanje drugih svojstava

Stvaranje tablice

Jednostavna baza podataka, poput popisa kontakata, možda će koristiti samo jednu tablicu. No, većina baza podataka koristi nekoliko tablica. Prilikom stvaranje nove baze podataka na računalu ćete stvoriti novu datoteku koja će funkcionirati kao spremnik za sve objekte baze podataka, uključujući tablice.

Tablicu možete stvoriti stvaranjem nove baze podataka, umetanjem tablice u postojeću bazu podataka ili uvozom tablice odnosno povezivanjem s tablicom iz drugog izvora podataka – primjerice iz radne knjige programa Microsoft Excel, dokumenta programa Microsoft Word, tekstne datoteke ili druge baze podataka. Kada stvarate novu, praznu bazu podataka, automatski se umeće nova, prazna tablica. Zatim u nju možete unijeti podatke radi definiranja polja.

Vrh stranice

Stvaranje nove tablice u novoj bazi podataka

 1. Kliknite Datoteka > Novo, a zatim odaberite Prazna baza podataka aplikacije za stolna računala.

 2. U okvir Naziv datoteke upišite naziv datoteke nove baze podataka.

 3. Da biste bazu podataka spremili na drugo mjesto, kliknite ikonu mape.

 4. Kliknite Stvori.

  Otvorit će se nova baza podataka i stvoriti nova tablica naziva Tablica1 te otvoriti u prikazu podatkovne tablice.

Vrh stranice

Stvaranje nove tablice u postojećoj bazi podataka

 1. Kliknite Datoteka > Otvori, a zatim kliknite bazu podataka ako se nalazi na popisu u kategoriji Nedavno. Ako se baza podataka ne nalazi na popisu, odaberite jednu od mogućnosti pregledavanja da biste je pronašli.

 2. U dijaloškom okviru Otvaranje odaberite željenu bazu podataka i kliknite Otvori.

 3. Na kartici Stvaranje u grupi Tablice kliknite Tablica.

  U bazu podataka umetnut će se nova tablica i otvoriti u prikazu podatkovne tablice.

Vrh stranice

Postavljanje svojstava tablice

Osim postavljanja polja svojstava, možete postaviti i svojstva koja će se primijeniti na čitavu tablicu ili na sve zapise.

 1. Odaberite tablicu čija svojstva želite postaviti.

 2. Na kartici Polazno u grupi Prikazi kliknite Prikaz, a zatim Prikaz dizajna.

 3. Na kartici Dizajn tablice u grupi Prikaz/skrivanje kliknite List svojstava.

  Grupa Prikaz/sakrivanje na kartici Dizajn u programu Access

  Prikazat će se tablica s popisom svojstava.

 4. Na popisu svojstava kliknite karticu Općenito.

 5. Kliknite okvir s lijeve strane svojstva koje želite postaviti pa unesite postavku za to svojstvo.

  Ne zaboravite pritisnuti CTRL + S da biste spremili promjene.

  Svojstvo tablice

  Rezultat

  Prikaz prikaza na web-mjestu sustava SharePoint

  Određivanje mogućnosti prikazivanja prikaza utemeljenih na tablici na web-mjestu sustava SharePoint.

  Napomena: Rezultat te postavke ovisi o postavci svojstva baze podataka Prikaži sve prikaze na web-mjestu sustava SharePoint.

  Proširena podređena podatkovna tablica

  Proširivanje svih podređenih podatkovnih tablica prilikom otvaranja tablice

  Visina podređene podatkovne tablice

  Učinite jedno od sljedećeg:

  • Ako želite da se prozor podređene podatkovne tablice proširi da bi se prikazali svi reci, svojstvo ostavite postavljeno na 0".

  • Ako želite odrediti visinu podređene podatkovne tablice, željenu visinu unesite u inčima.

  Usmjerenje

  Postavljanje usmjerenja prikaza, u skladu s jezičnim postavkama (čitanje slijeva nadesno ili zdesna nalijevo).

  Opis

  Pruža opis tablice. Opis se prikazuje u opisu elemenata tablice.

  Pravilo provjere valjanosti

  Unos izraza koji mora biti istinit prilikom dodavanja ili mijenjanja zapisa.

  Tekst provjere valjanosti

  Unos poruke koja se prikazuje kada zapis krši izraz u svojstvu Pravilo provjere valjanosti.

  Filtriraj

  Definiranje kriterija za prikazivanje samo podudarnih redaka u prikazu podatkovne tablice.

  Poredaj po

  Odabir jednog ili više polja za određivanje zadanog redoslijeda sortiranja redaka u prikazu podatkovne tablice.

  Naziv podređene podatkovne tablice

  Određivanje hoće li se u prikazu podatkovne tablice pojaviti podatkovni podlist i, ako je to slučaj, iz koje će se tablice ili upita dohvaćati reci u podatkovnoj podtablici.

  Povezivanje podređenih polja

  Navodi polja u tablici ili upitu koja se koriste za podređenu podatkovnu tablicu i koja odgovaraju svojstvu Poveži glavna polja navedenom za tu tablicu.

  Povezivanje glavnih polja

  Određivanje polja u tablici koja odgovaraju svojstvu Poveži podređena polja koje je navedeno za tu tablicu.

  Filtriraj prilikom učitavanja

  Automatska primjena kriterija filtra u svojstvu Filtar (postavljanjem na Da) ako je tablica otvorena u prikazu podatkovne tablice.

  Prilikom učitavanja poredaj prema

  Automatska primjena kriterija sortiranja u svojstvu Poredaj prema (postavljanjem na Da) ako je tablica otvorena u prikazu podatkovne tablice.

  Savjet    Da biste omogućili dodatni prostor za unos ili uređivanje postavke u okviru sa svojstvima, pritisnite SHIFT + F2 da bi vam se prikazao okvir Zumiranje. Ako svojstvo Pravilo za provjeru valjanosti postavljate na neki izraz i želite sudjelovati u njegovu sastavljanju, klikom na Gumb sastavljača uz okvir svojstva Pravilo za provjeru valjanosti otvorite sastavljač izraza.

Vrh stranice

Spremanje tablice

Kada stvorite ili promijenite tablicu, spremite njezin dizajn. Kada tablicu spremate prvi put, dodijelite joj naziv koji opisuje podatke u njoj. Možete iskoristiti najviše 64 alfanumerička znaka, uključujući razmake. Primjerice, tablici možete dodijeliti naziv Korisnici, Inventar dijelova ili Proizvodi.

Access je vrlo fleksibilan kad je riječ o dodjeljivanju naziva tablicama, no morate imati na umu neka ograničenja. Naziv tablice može imati 64 znaka i sadržavati bilo koju kombinaciju slova, brojeva, razmaka i posebnih znakova osim točke (.), uskličnika (!), uglatih zagrada ([]), razmaka na prvom mjestu, znaka jednakosti na prvom mjestu (=) i znaka koji se ne može ispisati, poput oznake kraja retka. Naziv ne može sadržavati ni bilo koji od sljedećih znakova:` / \ : ; * ? " ' < > | # <TAB> { } % ~ &.

Savjet: Odredite konvenciju imenovanja objekata u bazi podataka i dosljedno je koristite.

 1. Odaberite Datoteka > Spremi ili pritisnite CTRL + S.

 2. Ako tablicu spremate prvi put, unesite njezin naziv pa kliknite U redu.

Vrh stranice

Postavljanje primarnog ključa

Osim ako ne postoji neki određen razlog da to ne učinite, odredite primarni ključ tablice. Access će automatski stvoriti indeks za primarni ključ koji može pridonijeti boljim performansama baze podataka. Access će se pobrinuti i za to da svaki zapis sadrži vrijednost u polju primarnog ključa te da te vrijednosti uvijek budu jedinstvene. Važno je da vrijednosti budu jedinstvene jer inače nema načina pouzdanog razlikovanja određenog retka od ostalih.

Kada u prikazu podatkovne tablice stvorite novu tablicu, Access će automatski stvoriti primarni ključ i dodijeliti mu naziv polja ID-ja i vrstu podataka s automatskim numeriranjem.

U prikazu dizajna možete promijeniti ili ukloniti primarni ključ odnosno postaviti ga za tablicu ako ga već nema.

Vrh stranice

Određivanje polja koja će se koristiti kao primarni ključ

Ponekad već imate podatke koje želite koristiti kao primarni ključ. Primjerice, imate postojeće ID brojeve svojih zaposlenika. Ako stvorite tablicu za praćenje podataka o zaposlenicima, možete koristiti postojeći ID zaposlenika kao primarni ključ za tablicu. Moguć je i slučaj u kojem je ID zaposlenika jedinstven samo u kombinaciji s ID-jem odjela – tada morate koristiti oba polja kao primarni ključ. Dobar kandidat za primarni ključ ima sljedeće karakteristike:

 • Svaki zapis ima jedinstvenu vrijednost za polje ili kombinaciju polja.

 • Polje ili kombinacija polja nikad nije prazna niti ne sadrži vrijednost null – uvijek postoji vrijednost.

 • Vrijednost se ne mijenja.

Ako nema prikladnih podataka koji bi služili kao primarni ključ, u tu svrhu možete stvoriti novo polje. Kada stvorite novo polje koje će služiti kao primarni ključ, postavite njegovu vrstu podataka na automatsko numeriranje da biste bili sigurni da ispunjava navedene tri karakteristike s popisa.

Vrh stranice

Postavljanje ili promjena primarnog ključa

 1. Odaberite tablicu za koju želite postaviti ili promijeniti primarni ključ.

 2. Na kartici Polazno u grupi Prikazi kliknite Prikaz, a zatim Prikaz dizajna.

 3. Na rešetki dizajna tablice odaberite polje ili polja koja želite koristiti kao primarni ključ.

  Da biste odabrali polje, kliknite birač retka za željeno polje.

  Da biste odabrali više polja, pritisnite i držite CTRL, a zatim kliknite birač retka za svako polje.

 4. Na kartici Dizajn tablice u grupi Alati kliknite Primarni ključ.

  Lijevo od odabranih polja koja ste naveli kao primarni ključ prikazivat će se oznaka ključa.

Vrh stranice

Uklanjanje primarnog ključa

 1. Odaberite tablicu za koju želite ukloniti primarni ključ.

 2. Na kartici Polazno u grupi Prikazi kliknite Prikaz, a zatim Prikaz dizajna.

 3. Kliknite birač retka za trenutni primarni ključ. Ako se primarni ključ sastoji od više polja, pritisnite i držite CTRL, a zatim kliknite birač retka za svako polje.

 4. Na kartici Dizajn tablice u grupi Alati kliknite Primarni ključ.

  Oznaka ključa se uklanja s polja koja ste prethodno naveli kao primarni ključ.

Prilikom spremanja nove tablice bez postavljenog primarnog ključa, Access će od vas zatražiti da stvorite novo polje za primarni ključ. Ako kliknete Da, Access će stvoriti ID polje koje koristi vrstu podataka s automatskim numeriranjem radi određivanja jedinstvene vrijednosti za svaki zapis. Ako tablica već sadrži polje s automatskim numeriranjem, Access će ga koristiti kao primarni ključ. Ako kliknete Ne, Access neće dodati polje pa primarni ključ neće biti postavljen.

Vrh stranice

Dodavanje polja

Da biste spremili novi podatak o nečemu za što već imate tablicu programa Access, u tu tablicu dodajte polje. Recimo da, primjerice, imate tablicu s prezimenom, imenom, adresom e-pošte, telefonskim brojem i poštanskom adresom svih svojih klijenata. Ako želite početi evidentirati preferirani način komunikacije za svakog klijenta, dodajte polje u koje će se spremati ti podaci.

Pohranjujete sve dijelove podataka koje želite evidentirati u polju. Tako u tablici s kontaktima možete stvoriti polja za prezime, ime, telefonski broj i adresu. U tablici s proizvodima možete stvoriti polja za naziv proizvoda, ID proizvoda i cijenu.

Svako polje ima određena osnovna svojstva, primjerice naziv koji jednoznačno određuje polje unutar tablice, vrstu podataka koja određuje prirodu podataka, operacije koje je moguće izvršavati na tim podacima i količinu prostora koja se mora rezervirati za spremanje svake vrijednosti.

Prije nego što stvorite polja, pokušajte razdvojiti podatke na najmanje upotrebljive dijelove. Jednostavnije je podatke kasnije kombinirati nego ih rastavljati. Tako umjesto polja Puno ime razmislite o stvaranju zasebnih polja za prezime i ime. Potom možete lako pretraživati ili sortirati po imenu, prezimenu ili oboje. Ako namjeravate izvršiti izvješćivanje, sortiranje, pretraživanje ili izračunavanje na stavki podataka, stavku smjestite u zasebno polje.

Kada stvorite polje, možete i postaviti svojstva polja da biste odredili izgled i ponašanje tog polja. Svojstvo Oblik, primjerice, određuje način prikaza podataka u podatkovnoj tablici ili na obrascu koji sadrži to polje.

Vrh stranice

Dodavanje polja unosom podataka

Kada u prikazu podatkovne tablice stvorite novu tablicu ili otvorite postojeću, u nju možete dodati polje tako da unesete podatke u stupac Dodaj novo polje podatkovne tablice (1). Access automatski dodjeljuje vrstu podataka za to polje na temelju vrijednosti koju ste unijeli. Ako unos ne implicira nijednu drugu vrstu podataka, Access vrstu podataka postavlja na Tekst, no vrstu podataka možete promijeniti.

Podatkovna tablica sa stupcem Dodaj novo polje u programu Access

Da biste unijeli podatke u stupac Dodaj novo polje:

 1. Da biste stvorili ili otvorili tablicu u prikazu Podatkovna tablica, desnom tipkom miša kliknite željenu tablicu u navigacijskom oknu, a zatim na izborničkom prečacu kliknite Prikaz podatkovne tablice.

 2. U stupac Dodaj novo polje unesite naziv polja koje želite stvoriti.

  Upotrijebite opisni naziv da bi polje bilo prepoznatljivo.

 3. Unesite podatke u novo polje.

Vrh stranice

Dodavanje polja pomoću predloška polja

Ponekad je jednostavnije odabrati na unaprijed definiranom popisu polja koja odgovaraju vašim potrebama nego ručno stvoriti polje. Na popisu Dodatna polja možete odabrati polje s popisa predložaka polja. Predložak polja skup je unaprijed definiranih karakteristika i svojstava koji opisuju polje. Definicija predloška polja uključuje naziv polja, vrstu podataka, postavku za svojstvo polja Oblik i ostala svojstva polja.

 1. Na kartici Polazno u grupi Prikazi kliknite Prikaz, a zatim Prikaz podatkovne tablice.

 2. Na kartici Polja tablice u grupi Dodavanje & Izbriši kliknite Dodatna polja.

  Snimka zaslona grupe Dodavanje i brisanje na kartici Polja na vprci.

 3. Na popisu Više polja odaberite polje radi umetanja novog stupca. Access polja postavlja s desne strane stupca u kojemu se pokazivač trenutno nalazi. Ako odaberete jednu od mogućnosti polja s naslovom Brzi početak, kao što je Adresa, Access će stvoriti više polja u tablici da bi obuhvaćao različite dijelove adrese.

Vrh stranice

Postavljanje svojstava polja

Kada stvorite polje, možete postaviti svojstva polja da biste odredili njegov izgled i funkciju.

Na primjer, postavljanjem svojstava polja možete učiniti sljedeće:

 • odrediti izgled podataka u polju

 • spriječiti unos netočnih podataka u polje

 • navesti zadane vrijednosti polja

 • ubrzati pretraživanje polja i sortiranje na polju

Tijekom rada u prikazu podatkovne tablice možete postaviti neka od dostupnih svojstava polja. Da biste imali pristup cjelokupnom popisu svojstava polja i da biste ih mogli postavljati, morate koristiti prikaz dizajna.

Svojstva koja možete postaviti ovise o vrsti podataka u tom polju.

Vrh stranice

Postavljanje svojstava polja u prikazu podatkovne tablice

Tijekom rada u prikazu podatkovne tablice polje možete preimenovati te mu promijeniti vrstu podataka, svojstvo Oblik i neka od ostalih svojstava.

 1. U navigacijskom oknu dvokliknite tablicu koju želite otvoriti.

 2. Na izborničkom prečacu kliknite Prikaz podatkovne tablice.

Vrh stranice

Preimenovanje polja

Kada dodate polje unosom podataka u prikazu podatkovne tablice, Access polju automatski dodjeljuje generički naziv. Access prvom novom polju dodjeljuje naziv Polje1, drugom novom polju naziv Polje2 i tako dalje. Naziv polja po zadanom se koristi kao njegova oznaka prilikom svakog prikazivanja polja, kao što je naslov stupca u podatkovnoj tablici. Preimenovanje polja opisnim nazivima pojednostavnjuje njihovo korištenje prilikom prikaza i uređivanja zapisa.

 1. Desnom tipkom miša kliknite naslov polja koje želite preimenovati (npr. Polje1).

 2. Na izborničkom prečacu kliknite Preimenuj stupac.

 3. U naslov polja unesite novi naziv.

  Nazivi polja mogu sadržavati do 64 znaka (brojki ili slova), što obuhvaća razmake.

Vrh stranice

Promjena vrste podataka polja

Kada stvorite polje unosom podataka u prikazu podatkovne tablice, Access provjerava te podatke da bi odredio odgovarajuću vrstu podataka za to polje. Ako, primjerice, unesete 1. 1. 2024., Access prepoznaje te podatke kao datum i postavlja vrstu podataka za polje na Datum/vrijeme. Ako Access ne može definitivno odrediti vrstu podataka, vrsta podataka po zadanom je postavljena na Kratki tekst (tekst ako koristite Access 2016 ili starije verzije).

Vrsta podataka polja utvrđuje koja svojstva drugog polja možete postaviti. Možete, primjerice, postaviti samo svojstvo Dodaj samo za polje koje sadrži vrstu podataka Hiperveza ili vrstu podataka Dugi tekst (dopis ako koristite Access 2016 ili starije verzije).

Postoje slučajevi kada želite ručno promijeniti vrstu podataka polja. Pretpostavimo da imate brojeve soba koji su slični datumima, kao što je 10/2017. Ako u prikazu podatkovne tablice u novo polje unesete 10/2017, značajka automatskog prepoznavanja vrste podataka za to polje odabire vrstu podataka Datum/vrijeme. Budući da su brojevi soba oznake, a ne datumi, morate koristiti vrstu podataka Tekst. Vrstu podataka polja promijenite pomoću sljedećeg postupka.

 1. Na vrpci kliknite karticu Polja tablice .

 2. Na popisu Vrsta podataka u grupi Oblikovanje odaberite željenu vrstu podataka.

  Koje su vrste podataka dostupne?

  Vrste podataka za baze podataka programa Access za stolna računala obuhvaća popis dostupnih vrsta podataka u bazama podataka programa Access.

  Savjeti o vrstama podataka

  • Maksimalna je veličina datoteke baze podataka programa Access 2 GB.

  • Da biste optimizirali performanse, koristite odgovarajuću veličinu polja pri stvaranju tekstnog ili numeričkog polja. Ako ćete, na primjer, pohraniti poštanske brojeve predvidljive duljine, navedite tu duljinu kao veličinu polja. Veličinu polja možete odrediti postavljanjem vrijednosti u okviru svojstva Veličina polja. Dodatne informacije potražite u odjeljku Postavljanje ostalih svojstava polja.

  • Ako radite s telefonskim brojevima, brojevima dijelova i ostalim brojevima koje ne kanite koristiti u matematičkim izračunima, umjesto vrste podataka Broj odaberite Tekst. Numeričku vrijednost pohranjenu u obliku teksta moguće je sortirati i logičnije filtrirati.

Vrh stranice

Promjena oblika polja

Osim utvrđivanja vrste podataka za novo polje, Access za polje može postaviti i svojstvo Oblik, ovisno o tome što unesete. Ako unesete 10.50, Access vrstu podataka postavlja na Datum/vrijeme, a svojstvo Oblik na srednje vrijeme. Da biste ručno promijenili svojstvo polja Oblik, učinite sljedeće:

 1. Na vrpci kliknite karticu Polja tablice

 2. Na popis Oblik u grupi Oblikovanje unesite željeni oblik. 

  Napomena: Popis Oblik možda nije dostupan za neka polja (npr. Tekst), ovisno o vrsti podataka u polju.

Vrh stranice

Postavljanje ostalih svojstava polja

 1. U prikazu podatkovne tablice kliknite polje čije svojstvo želite postaviti.

 2. Na kartici Polja tablice u grupama Svojstva, Oblikovanje ili Provjera valjanosti polja odaberite željena svojstva.

Vrh stranice

Postavljanje svojstava polja u prikazu dizajna

Dok radite s tablicom u prikazu dizajna, možete postaviti bilo koje svojstvo polja. U prikazu dizajna vrstu podataka za polje možete postaviti u rešetki dizajna tablice, a ostala svojstva u oknu Svojstva polja.

 1. U navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite tablicu.

 2. Na izborničkom prečacu kliknite Prikaz dizajna.

Vrh stranice

Promjena vrste podataka polja

Nakon stvaranja polja možete mijenjati razne aspekte tog polja.

Upozorenje: Možete promijeniti i aspekte polja koje niste nedavno stvorili. Ipak, ako polje već sadrži podatke, neke akcije neće biti dostupne ili mogu izazvati gubitak podataka.

 1. U rešetki dizajna tablice pronađite polje za koje želite postaviti vrstu podataka.

 2. U stupcu Vrsta podataka s popisa odaberite vrstu.

  Koje su vrste podataka dostupne?

  Vrste podataka za baze podataka programa Access za stolna računala obuhvaća popis dostupnih vrsta podataka u bazama podataka programa Access.

  Savjeti o vrstama podataka

  • Maksimalna je veličina datoteke baze podataka programa Access 2 GB.

  • Ako radite s telefonskim brojevima, brojevima dijelova i ostalim brojevima koje ne kanite koristiti u matematičkim izračunima, umjesto vrste podataka Broj odaberite Tekst. Numeričku vrijednost pohranjenu u obliku teksta moguće je sortirati i logičnije filtrirati, ali nije praktična za korištenje u izračunima.

  • Ako radite s tekstnim i numeričkim vrstama podataka, možete preciznije navesti veličinu polja ili vrstu podataka postavljanjem vrijednosti u okviru svojstva Veličina polja.

Vrh stranice

Postavljanje ostalih svojstava polja

Napomena: Nisu za sve vrste podataka dostupni svi oblici. Najprije postavite vrstu podataka, a zatim po potrebi postavite oblik.

 1. U rešetki dizajna tablice odaberite polje za koje želite postaviti svojstvo. Access će prikazati svojstva za to polje u oknu Svojstva polja.

  Vrsta podataka za polje određuje svojstva koja je moguće postaviti.

 2. U oknu Svojstva polja unesite željene postavke za svako svojstvo ili pritisnite F6 pa pomoću tipki sa strelicama odaberite svojstvo.

  Koja su dostupna svojstva polja?

  Potpuni popis dostupnih svojstava polja za svaki vrstu podataka u bazama podataka programa Access potražite u članku Uvod u vrste podataka i svojstva polja.

  Napomena: Za svako polje nisu dostupna sva svojstva. Vrsta podataka za polje određuje njegova svojstva.

 3. Da biste omogućili dodatni prostor za unos ili uređivanje postavke svojstva u okviru svojstva, pritisnite SHIFT + F2 da bi vam se prikazao okvir Zumiranje.

  Savjet: Ako unosite masku za unos ili izraz za provjeru valjanosti i želite pomoć pri njegovu stvaranju, kliknite Gumb sastavljača uz okvir svojstva da bi vam se prikazao odgovarajući sastavljač.

 4. Da biste spremili promjene, pritisnite CTRL + S.

Vrh stranice

Premještanje polja

Da biste premjestili polje, povucite ga na željeno mjesto. Da biste odabrali više susjednih polja koja želite premjestiti, kliknite prvo polje, pritisnite i držite tipku SHIFT pa kliknite posljednje polje. Zatim povucite odabrana polja na novo mjesto.

Povlačenjem polja mijenjate njegov položaj u podatkovnoj tablici, ali ne i poredak polja u dizajnu tablice. Ako poljima pristupate programski, primjenjuje se izvorni poredak. Ako, primjerice, povučete neko polje na novi položaj u podatkovnoj tablici, a zatim iz tablice stvorite obrazac pomoću gumba Obrazac, polje će se nalaziti na svom izvornom mjestu.

Vrh stranice

Pogledajte i sljedeće

Dodavanje izračunatog polja u tablicu

Dodavanje polja obrascu ili izvješću

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Želite dodatne mogućnosti?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte tečajeve za obuku, saznajte kako zaštititi uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na njih, pošaljete povratne informacije i čujete se sa stručnjacima s bogatim znanjem.

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni jezičnom kvalitetom?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?
Ako pritisnete Pošalji, vaše će se povratne informacije iskoristiti za poboljšanje Microsoftovih proizvoda i usluga. Vaš će IT administrator moći prikupiti te podatke. Izjava o zaštiti privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×