Prijavite se pomoću Microsofta
Prijavi se ili izradi račun.
Zdravo,
Odaberite drugi račun.
Imate više računa
Odaberite račun putem kojeg se želite prijaviti.

Obrazac u Access objekt baze podataka koji možete koristiti za stvaranje korisničkog sučelja za aplikaciju baze podataka. "Povezani" obrazac onaj je koji je izravno povezan s izvorom podataka kao što je tablica ili upit, a može se koristiti za unos, uređivanje ili prikaz podataka iz tog izvora podataka. Možete i stvoriti "nepovezan" obrazac koji se ne odnosi izravno na izvor podataka, ali i dalje sadrži naredbene gumbe, natpise ili druge kontrole koje su vam potrebne za upravljanje aplikacijom.

Ovaj se članak prvenstveno fokusira na povezane obrasce. Povezane obrasce možete koristiti za kontrolu pristupa podacima, kao što su polja ili reci podataka koji se prikazuju. Neki će korisnici, primjerice, morati vidjeti samo nekoliko polja u tablici s mnogo polja. Ako tim korisnicima omogućite obrazac koji sadrži samo ta polja, lakše će koristiti bazu podataka. U obrazac možete dodati i naredbene gumbe i druge značajke da biste automatizirali često izvedene akcije.

Zamislite vezane obrasce kao prozore kroz koje druge osobe mogu vidjeti vašu datoteku i pristupiti joj. Učinkovit obrazac ubrzava korištenje baze podataka jer osobe ne moraju tražiti ono što im je potrebno. Vizualno atraktivan obrazac omogućuje ugodniji i učinkovitiji rad s bazama podataka te pridonosi sprječavanju unosa netočnih podataka.

Napomena: U članku se pretpostavlja da ste već stvorili tablicu (ili upit koji se temelji na jednoj tablici ili više njih) te da želite izgraditi obrazac radi prikaza podataka ili manipulacije njima.

Sadržaj članka

Stvaranje obrasca pomoću alata za obrasce

Pomoću alata za obrasce možete stvoriti obrazac jednim klikom miša. Kada koristite taj alat, na obrazac će se postaviti sva polja iz temeljnog izvora podataka. Možete odmah započeti novi obrazac ili ga izmijeniti u prikazu Raspored ili Dizajn da bi bolje odgovarao vašim potrebama.

Stvaranje novog obrasca pomoću alata za obrasce

 1. U navigacijskom oknu kliknite tablicu ili upit koji sadrži podatke koje želite prikazati u obrascu.

 2. Na kartici Stvaranje u grupi Obrasci kliknite Obrazac.

Access stvara obrazac i prikazuje ga u prikazu rasporeda. U prikazu rasporeda možete mijenjati dizajn obrasca dok se prikazuju podaci. Možete, primjerice, prema potrebi promijeniti veličinu tekstnih okvira tako da odgovara podacima.

Ako Access pronađe jednu tablicu koja ima odnos jedan-prema-više s tablicom ili upitom koji ste koristili za stvaranje obrasca, Access dodaje podatkovnu tablicu u obrazac koji se temelji na povezanoj tablici ili upitu. Primjerice, ako stvorite jednostavan obrazac koji se temelji na tablici Zaposlenici i postoji odnos jedan-prema-više definiran između tablice Zaposlenici i tablice Narudžbe, podatkovna tablica prikazat će sve zapise u tablici Narudžbe koji se odnose na trenutni zapis Zaposlenici. Ako odlučite da vam više nije potrebna, podatkovnu tablicu možete izbrisati iz obrasca. Ako postoji više tablica s odnosom jedan-prema-više s tablicom koju ste koristili za stvaranje obrasca, Access ne dodaje podatkovne tablice u obrazac.

Stvaranje podijeljenog obrasca pomoću alata za podjelu obrasca

Podijeljeni obrazac istodobno omogućuje dva prikaza podataka – prikaz Obrazac i prikaz Podatkovna tablica.

Podijeljeni obrazac razlikuje se od kombinacije obrasca/podobrasca u kojima su dva prikaza povezana s istim izvorom podataka i neprestano sinkronizirani jedan s drugim. Odabir polja u jednom dijelu obrasca istodobni je odabir u drugom dijelu obrasca. Možete dodavati, uređivati ili brisati podatke iz bilo kojeg dijela (sve dok je izvor zapisa moguće ažurirati i ako obrazac niste konfigurirali tako da onemogući te radnje).

Podijeljeni obrasci nude prednost obiju vrsta obrazaca u jednom obrascu. Primjerice, pomoću dijela u obrascu s podatkovnom tablicom možete brzo pronaći zapis, a zatim ga pomoću dijela s obrascem prikazati ili urediti.

Stvaranje podijeljenog obrasca pomoću alata za podjelu obrasca:

 1. U navigacijskom oknu kliknite tablicu ili upit koji sadrži željene podatke na obrascu. Ili otvorite tablicu ili upit u prikazu podatkovne tablice.

 2. Na kartici Stvaranje u grupi Obrasci kliknite Dodatni obrasci, a zatim Podijeljeni obrazac.

Access stvara obrazac i prikazuje ga u prikazu rasporeda. U prikazu rasporeda možete mijenjati dizajn obrasca dok se prikazuju podaci. Možete, primjerice, prema potrebi promijeniti veličinu tekstnih okvira tako da odgovaraju podacima. Dodatne informacije o prikazima obrasca potražite u odjeljku Prikazi Raspored i Dizajn.

Stvaranje obrasca na kojem se prikazuje više zapisa pomoću alata za više stavki

Kada stvorite obrazac pomoću alata za obrasce, obrazac koji Access stvara prikazuje jedan po jedan zapis. Ako želite da obrazac prikazuje više zapisa, no i više mogućnosti prilagodbe od podatkovne tablice, možete koristiti alat za više stavki.

 1. U navigacijskom oknu kliknite tablicu ili upit koji sadrži podatke koje želite prikazati u obrascu.

 2. Na kartici Stvaranje u grupi Obrasci kliknite Dodatni obrasci, a zatim Više stavki.

Access stvara obrazac i prikazuje ga u prikazu rasporeda. U prikazu rasporeda možete mijenjati dizajn obrasca dok se prikazuju podaci.

Kada koristite alat za više stavki, obrazac koji Access izgleda kao podatkovna tablica. Podaci su raspoređeni u retke i stupce, a istodobno se prikazuje više zapisa. No obrazac s više stavki nudi više mogućnosti prilagodbe od podatkovne tablice, kao što je mogućnost dodavanja grafičkih elemenata, gumba i drugih kontrola. Dodatne informacije o prilagodbi obrasca potražite u odjeljcima Precizno podesite obrazac u prikazu rasporeda i Precizno podesite obrazac u prikazu dizajna.

Stvaranje obrasca pomoću čarobnjaka za obrasce

Da biste preciznije odabrali koja će se polja prikazivati u obrascu, umjesto prethodno spomenutih alata za izgradnju obrazaca možete koristiti čarobnjak za obrasce. Možete i odrediti način grupiranja i sortiranja podataka te koristiti polja iz više tablica ili upita, pod uvjetom da ste prethodno definirali odnose između tablica i upita.

 1. Na kartici Stvaranje u grupi Obrasci kliknite Čarobnjak za obrasce.

 2. Slijedite upute na stranicama čarobnjaka za obrasce.

  Napomena: Ako na obrazac želite uvrstiti polja iz više tablica i upita, nakon biranja polja iz prve tablice ili upita na prvoj stranici čarobnjaka za obrasce nemojte kliknuti Dalje ili Završi. Umjesto toga, ponovite korake za odabir tablice ili upita te kliknite sva dodatna polja koja želite uvrstiti na obrazac. Zatim za nastavak kliknite Dalje ili Završi.

 3. Na zadnjoj stranici čarobnjaka kliknite Završi.

Stvaranje obrasca korištenjem alata za prazni obrazac.

Ako čarobnjak ni alati za izgradnju obrasca nisu u skladu s vašim potrebama, obrazac možete izgraditi pomoću alata za prazni obrazac. To može biti vrlo brz način stvaranja izvješća, a posebice ako u izvješće namjeravate dodati svega nekoliko polja.

 1. Na kartici Stvaranje u grupi Obrasci kliknite Prazan obrazac.

  Access otvara prazan obrazac u prikazu rasporeda i prikazuje okno Popis polja.

 2. U oknu Popis polja kliknite znak plus (+) pokraj tablica koje sadrže polja koja želite prikazati na obrascu.

 3. Da biste na obrazac dodali polje, dvokliknite ga ili povucite na obrazac.

  • Kada prvo polje bude dodano, možete dodati nekoliko polja odjednom tako da pritisnite i držite tipku CTRL, kliknete nekoliko polja, a zatim ih istodobno povučete na obrazac.

  • Redoslijed tablica u oknu Popis polja može se promijeniti, ovisno o trenutno odabranom dijelu obrasca. Ako polje ne možete dodati na obrazac, pokušajte odabrati neki drugi dio obrasca, a zatim ponovno dodati polje.

 4. Pomoću alata u grupi Zaglavlje/podnožje na kartici Dizajn izgleda obrasca dodajte logotip, naslov ili datum i vrijeme u obrazac.

 5. Upotrijebite alate u grupi Kontrole na kartici Dizajn izgleda obrasca da biste u obrazac dodali široku lepežu kontrola.

  Da biste pristupili ponešto većem izboru kontrola, prijeđite u prikaz dizajna tako da desnom tipkom miša kliknete obrazac, a zatim Prikaz dizajna.

Prikazi Raspored i Dizajn

Prikaz rasporeda    Prikaz izgleda naj intuitivniji je prikaz koji možete koristiti za izmjenu obrasca, a može se koristiti za gotovo sve promjene koje želite izvršiti na obrascu u Access.

Obrazac je u prikazu rasporeda doslovno pokrenut. Stoga možete vidjeti kako će se podaci ponašati prilikom korištenja obrasca. No u tom prikazu možete i promijeniti dizajn obrasca. Budući da podatke možete vidjeti dok mijenjate obrazac, to je vrlo koristan prikaz za postavljanje kontrola i izvođenje gotovo svakog zadatka koji utječe na izgled i upotrebljivost obrasca.

Ako naiđete na zadatak koji se ne može izvesti u prikazu rasporeda, prijeđite u prikaz dizajna. U određenim Access prikazuje poruku u kojoj se kaže da morate prijeći u prikaz dizajna da biste mogli unijeti određenu promjenu.

Prikaz dizajna    Prikaz dizajna omogućuje vam detaljniji prikaz strukture obrasca. Vidjet ćete odjeljke obrasca: Zaglavlje, Pojedinosti i Podnožje. Obrazac nije pokrenut dok se prikazuje u prikazu dizajna. Stoga nećete moći vidjeti podatke u pozadini dok mijenjate dizajn. No postoje određeni zadaci koje je lakše izvesti u prikazu dizajna nego u prikazu rasporeda. Možete učiniti sljedeće:

 • na obrazac dodati neku iz širokog raspona kontrola, npr. okvire vezanih objekata, prijelome stranica i grafikone

 • urediti izvore kontrola tekstnih okvira u samim tekstnim okvirima bez korištenja lista svojstava

 • promijeniti veličinu odjeljaka obrasca, npr. zaglavlje obrasca i odjeljak Pojedinosti

 • promijeniti određena svojstva obrasca koja se ne mogu mijenjati u prikazu Raspored

Precizna prilagodba obrasca u prikazu rasporeda

Kada stvorite obrazac, u prikazu Raspored možete jednostavno precizirati njegov dizajn. Pomoću stvarnih podataka obrasca možete presložiti kontrole i prilagoditi njihove veličine. Na obrazac možete postaviti nove kontrole i postaviti svojstva obrasca i njegovih kontrola.

Da biste prešli u prikaz rasporeda, u navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite naziv izvješća, a zatim Prikaz rasporeda.

Access prikazuje obrazac u prikazu rasporeda.

Pomoću lista svojstava možete promijeniti svojstva izvješća te njegovih kontrola i odjeljaka. Da biste prikazali list svojstava, pritisnite F4.

Pomoću okna Popis polja u dizajn obrasca možete dodati polja iz temeljne tablice ili upita. Da biste prikazali okno Popis polja, učinite nešto od sljedećeg:

 • Na kartici Dizajn izgleda obrascau grupi Alati kliknite Dodaj postojeća polja ili pomoću tipkovnog prečaca pritisnite ALT + F8.

Polja na obrazac možete povući izravno iz okna Popis polja.

 • Da biste na željeno mjesto u sekciji obrasca dodali jedno polje, dvokliknite ga ili povucite iz okna Popis polja.

 • Da biste dodali više polja istodobno, kliknite željena polja uz pritisnutu tipku CTRL. Zatim odabrana polja povucite na obrazac.

Precizna prilagodba obrasca u prikazu dizajna

U prikazu dizajna možete i precizno prilagoditi dizajn obrasca. Na obrazac možete dodati nove kontrole i polja tako da ih dodate na rešetku dizajna. List svojstava omogućuje vam pristup mnogim svojstvima kojima možete prilagoditi obrazac.

Da biste prešli u prikaz dizajna, u navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite naziv obrasca, a zatim kliknite Prikaz dizajna.

Access prikazuje obrazac u prikazu dizajna.

Pomoću lista svojstava možete promijeniti svojstva izvješća te njegovih kontrola i odjeljaka. Da biste prikazali list svojstava, pritisnite F4.

Pomoću okna Popis polja u dizajn obrasca možete dodati polja iz temeljne tablice ili upita. Da biste prikazali okno Popis polja, učinite nešto od sljedećeg:

 • Na kartici Dizajn obrascau grupi Alatikliknite Dodaj postojeća polja ili pomoću tipkovnog prečaca pritisnite ALT + F8.

Polja na obrazac možete povući izravno iz okna Popis polja.

 • Da biste na željeno mjesto u sekciji obrasca dodali jedno polje, dvokliknite ga ili povucite iz okna Popis polja.

 • Da biste dodali više polja istodobno, kliknite željena polja uz pritisnutu tipku CTRL. Zatim odabrana polja povucite na obrazac.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Želite dodatne mogućnosti?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte tečajeve za obuku, saznajte kako zaštititi uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na njih, pošaljete povratne informacije i čujete se sa stručnjacima s bogatim znanjem.

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni jezičnom kvalitetom?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?
Ako pritisnete Pošalji, vaše će se povratne informacije iskoristiti za poboljšanje Microsoftovih proizvoda i usluga. Vaš će IT administrator moći prikupiti te podatke. Izjava o zaštiti privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×