Prijavite se pomoću Microsofta
Prijavi se ili izradi račun.
Zdravo,
Odaberite drugi račun.
Imate više računa
Odaberite račun putem kojeg se želite prijaviti.

Tipkovni su prečaci tipke ili kombinacije tipki koje omogućuju drugi način da učinite nešto što obično izvodite mišem.

U nastavku su navedeni uobičajeni tipkovni prečaci u mnogim Microsoftovim aplikacijama koje se isporučuju Windows 10 i Windows 11. On obuhvaća prečace za aplikacije:

U mnogima od ovih aplikacija prečaci se također prikazuju u opisu elemenata ako držite pokazivač miša nad gumbom. U drugim aplikacijama, pritiskom na tipku Alt ili F10 prikazuju se dostupni tipkovni prečaci. Ako je neko slovo na izborniku podcrtano, pritisnite tipku Alt i podcrtanu tipku umjesto da kliknete stavku izbornika. Na primjer, da biste stvorili novu sliku u programu Bojanje, pritisnite Ctrl + N.  

Napomena: Dodirnom tipkovnicom pritisnite tipku Ctrl da biste vidjeli određene prečace.

Tipkovni prečaci za kalkulator

Pritisnite tipku

Da biste učinili sljedeće

Alt + 1

Prebacivanje na standardni način

Alt + 2

Prebacivanje na znanstveni način

Alt + 3

Prebacivanje na način predočavanja grafikonom

Alt + 4

Prebacivanje na programerski način

Alt + 5

Prebacivanje na način rada za računanje datuma

Ctrl + M

Pohranjivanje u memoriji, u standardnom načinu, znanstvenom načinu i programerskom načinu

Ctrl + P

Dodavanje u memoriju, u standardnom načinu, znanstvenom načinu i programerskom načinu

Ctrl + Q

Vađenje iz memorije, u standardnom načinu, znanstvenom načinu i programerskom načinu

Ctrl + R

Pozivanje iz memorije, u standardnom načinu, znanstvenom načinu i programerskom načinu

Ctrl + L

Čišćenje memorije

Izbrisati

Brisanje trenutnog unosa (odabir tipke CE)

Esc

Potpuno brisanje unosa (odabir tipke C)

Tab

Pomaknite se do sljedeće stavke korisničkog sučelja i dajte joj fokus

Razmaknica

Odabire stavke korisničkog sučelja koje imaju fokus

Enter

Odabir tipke = u standardnom načinu, znanstvenom načinu i programerskom načinu

F9

Odabir tipke +/- u standardnom načinu, znanstvenom načinu i programerskom načinu

R

Odabir tipke 1/x u standardnom načinu i znanstvenom načinu

@

Odabir tipke 2√x u standardnom načinu i znanstvenom načinu

%

Odabir tipke u standardnom načinu i programerskom načinu

Ctrl + H

Kada je gumb za povijest vidljiv, odaberite tipku za povijest u standardnom načinu i znanstvenom načinu

Strelica gore

Pomicanje prema gore na popisu povijesti, popisu memorije i u stavkama izbornika

Strelica dolje

Pomicanje prema dolje na popisu povijesti, popisu memorije i u stavkama izbornika

Ctrl + Shift + D

Čišćenje povijesti

F3

Odabir tipke DEG u znanstvenom načinu

F4

Odabir tipke RAD u znanstvenom načinu

F5

Odabir tipke GRAD u znanstvenom načinu

G

Odabir tipke 2xu znanstvenom načinu

Ctrl + G

Odabir tipke 10xu znanstvenom načinu

S

Odabir tipke 10xu znanstvenom načinu

Shift + S

Odabir tipke sin-1 u znanstvenom načinu

Ctrl + S

Odabir tipke sinh u znanstvenom načinu

Ctrl + Shift + S

Odabir tipke sinh-1 u znanstvenom načinu

T

Odabir tipke tan u znanstvenom načinu

Shift + T

Odabir tipke tan-1 u znanstvenom načinu

Ctrl + T

Odabir tipke tanh u znanstvenom načinu

Ctrl + Shift + T

Odabir tipke tanh-1 u znanstvenom načinu

O

Odabir tipke cos u znanstvenom načinu

Shift + O

Odabir tipke cos-1 u znanstvenom načinu

Ctrl + O

Odabir tipke cosh u znanstvenom načinu

Ctrl + Shift + O

Odabir tipke cosh-1 u znanstvenom načinu

U

Odabir tipke sec u znanstvenom načinu

Shift + U

Odabir tipke sec-1 u znanstvenom načinu

Ctrl + U

Odabir tipke sech u znanstvenom načinu

Ctrl + Shift + U

Odabir tipke sech-1 u znanstvenom načinu

I

Odabir tipke csc u znanstvenom načinu

Shift + I

Odabir tipke csc-1 u znanstvenom načinu

Ctrl + I

Odabir tipke csch u znanstvenom načinu

Ctrl + Shift + I

Odabir tipke csch-1 u znanstvenom načinu

J

Odabir tipke cot u znanstvenom načinu

Shift + J

Odabir tipke cot-1 u znanstvenom načinu

Ctrl + J

Odabir tipke coth u znanstvenom načinu

Ctrl + Shift + J

Odabir tipke coth-1 u znanstvenom načinu

Ctrl + Y

Odabirtipke y√x u znanstvenom načinu

Shift + \

Odabir tipke |x| u znanstvenom načinu

[

Odaberite⌊x⌋  u znanstvenom načinu

]

Odaberite⌈x⌉ u znanstvenom načinu

L

Odabir tipke log u znanstvenom načinu

Shift + L

Odabir zapisnika yx u znanstvenom načinu

M

Odabir tipke dms u znanstvenom načinu

N

Odabir tipke ln u znanstvenom načinu

Ctrl + N

Odabir tipke ex u znanstvenom načinu

P

Odabir tipke Pi u znanstvenom načinu

Q

Odabir tipke x2 u standardnom načinu i znanstvenom načinu

V

Uključivanje/isključivanje gumba F-E u znanstvenom načinu

X

Odabir tipke exp u znanstvenom načinu

Y, ^

Odabir tipke xy u znanstvenom načinu

#

Odabir tipke x3 u znanstvenom načinu

!

Odaberite n!u znanstvenom načinu

%

Odabir tipke mod u znanstvenom načinu

Ctrl ++ na numeričkoj tipkovnici

Grafikon se povećava dok je u načinu predočavanja grafikonom

Ctrl +- na numeričkoj tipkovnici

Grafikon se smanjuje dok je u načinu predočavanja grafikonom

F2

Odabir mogućnosti DWORD u programerskom načinu

F3

Odabir mogućnosti WORD u programerskom načinu

F4

Odabir mogućnosti BYTE u programerskom načinu

F5

Odabir mogućnosti HEX u programerskom načinu

F6

Odabir mogućnosti DEC u programerskom načinu

F7

Odabir mogućnosti OCT u programerskom načinu

F8

Odabir mogućnosti BIN u programerskom načinu

F12

Odabir mogućnosti QWORD u programerskom načinu

A-F

Odabir slova A – F u programerskom načinu dok je odabrana mogućnost HEX

Shift + ,

Odabir mogućnosti RoL u programerskom načinu kad je mogućnost Bit Shift postavljena na bilo koju promjenu „Kružno”

Shift + .

Odabir mogućnosti RoR u programerskom načinu kad je mogućnost Bit Shift postavljena na bilo koju promjenu „Kružno”

Shift + ,

Odabir mogućnosti Lsh u programerskom načinu kad je mogućnost Bit Shift postavljena na promjenu „Aritmetički” ili „Logički”

Shift + .

Odabir mogućnosti Rsh u programerskom načinu kad je mogućnost Bit Shift postavljena na promjenu „Aritmetički” ili „Logički”

%

Odabir mogućnosti % u programerskom načinu

|

Odabir mogućnosti OR u programerskom načinu

^

Odabir mogućnosti XOR u programerskom načinu

\

Odabir mogućnosti NOR u programerskom načinu

~

Odabir mogućnosti NOT u programerskom načinu

&

Odabir mogućnosti AND u programerskom načinu

.

Odabir mogućnosti NAND u programerskom načinu

Tipkovni prečaci za traku igre 

Pritisnite tipku

Da biste učinili sljedeće

Tipka s logotipom sustava Windows + G

Otvaranje trake igre dok je otvorena neka igra

Tipka s logotipom sustava Windows  + Alt + G

Snimanje zadnjih 30 sekundi

Tipka s logotipom sustava Windows  + Alt + R

Pokretanje ili zaustavljanje snimanja

Tipka s logotipom sustava Windows  + Alt + Print Screen

Snimanje snimke zaslona igre

Tipka s logotipom sustava Windows  + Alt + T

Prikaz ili skrivanje brojača vremena snimanja

Tipka s logotipom sustava Windows  + Alt + M

Uključivanje ili isključivanje mikrofona

Tipka s logotipom sustava Windows  + Alt + B

Pokretanje ili zaustavljanje emitiranja

Tipka s logotipom sustava Windows  + Alt + W

Prikazivanje kamere tijekom emitiranja

Tipkovni prečaci za Groove 

Pritisnite tipku

Da biste učinili sljedeće

Ctrl + P

Reproduciranje ili zaustavljanje

Ctrl + F

Preskoči na sljedeću pjesmu

Ctrl + B

Ponovno pokretanje trenutne pjesme ili preskakanje na prethodnu

F9

Glasnije

F8

Tiše

F7

Isključi zvuk

Ctrl + Enter

Odabir stavke i aktiviranje načina rada za odabir

Ctrl + A

Odaberi sve

Izbrisati

Izbriši odabrane stavke

Ctrl + Shift + P

Reproduciraj odabranu stavku

Ctrl + T

Uključi ili isključi ponavljanje

Ctrl + H

Uključi ili isključi miješanje

Ctrl + Q

Pretraživanje

Tipkovni prečaci za Karte 

Pritisnite tipku

Da biste učinili sljedeće

Tipke sa strelicama

Pomicanje po karti u bilo kojem smjeru

CTRL + tipka plus ili minus (+ ili -)

Povećavanje i smanjivanje prikaza

CTRL + strelica lijevo ili desno

Rotiranje

CTRL + strelica gore ili dolje

Nagib

Tipke + ili -

Povećavanje ili smanjivanje 3D prikaza gradova

Page Up ili Page Down

Premještanje dalje ili bliže u 3D prikazu gradova

Ctrl + Y

Prebacivanje prikaza karte između prikaza iz zraka i prikaza ceste

Ctrl + Home

Centriranje karte na trenutnu lokaciju

Ctrl + D

Traženje uputa

Ctrl + F

Pretraživanje

Ctrl + M

Minimiziranje aktivne kartice

Ctrl + P

Ispis

Ctrl + T

Prikaz ili sakrivanje prometa

Backspace

Idi natrag

Ctrl + H

Zajedničko korištenje

Ctrl + L

Premještanje fokusa na karti

Ctrl + W

Zatvaranje aktivne kartice

Ctrl + Tab

Idi na sljedeću karticu

Ctrl + Shift + Tab

Prelazak na prethodnu karticu

Ctrl + S

Prikaz ili skrivanje prikaza Streetside

Ctrl + C

Kopiranje u međuspremnik

Tipkovni prečaci za aplikaciju Filmovi i TV

Pritisnite tipku

Da biste učinili sljedeće

Alt + Enter

Reprodukcija preko cijelog zaslona

Esc

Izlaz iz prikaza preko cijelog zaslona

Enter

Odaberite nešto što se nalazi u fokusu

Razmaknica

ili

Ctrl + P

Reproduciraj ili zaustavi (kada je videozapis u fokusu)

Alt + strelica lijevo

ili

Tipka s logotipom sustava Windows  + Backspace 

Idi natrag

Ctrl + T

Uključi ili isključi ponavljanje

F7

Isključi zvuk

F8

Tiše

F9

Glasnije

Tipkovni prečaci za Bojanje 

Pritisnite tipku

Da biste učinili sljedeće

F11

Prikaz slike preko cijelog zaslona

F12

Spremanje slike kao nove datoteke

Ctrl + A

Odabir cijele slike

Ctrl + B

Podebljavanje odabranog teksta

Ctrl + C

Kopiranje odabira u međuspremnik

Ctrl + E

Otvaranje dijaloškog okviraSvojstva

Ctrl + G

Prikazivanje ili sakrivanje crta rešetke

Ctrl + I

Primjena kurziva na odabrani tekst

Ctrl + N

Stvaranje nove slike

Ctrl + O

Otvaranje postojeće slike

Ctrl + P

Ispis slike

Ctrl + R

Prikazivanje ili sakrivanje ravnala

Ctrl + S

Spremanje promjena na slici

Ctrl + U

Podcrtavanje odabranog teksta

Ctrl + V

Lijepljenje odabira iz međuspremnika

Ctrl + W

Otvaranje dijaloškog okvira Promjena veličine i ukošenje

Ctrl + X

Izrezivanje odabira

Ctrl + Y

Ponavljanje poništene promjene

Ctrl + Z

Poništavanje promjene

Ctrl + plus (+)

Povećavanje širine kista, crte ili okvira oblika za jedan piksel

Ctrl + minus (-)

Smanjivanje širine kista, crte ili okvira oblika za jedan piksel

Ctrl + Page Up

Povećavanje

Ctrl + Page Down

Smanjivanje

Alt + F4

Zatvaranje slike i njezina prozora u programu Bojanje

Strelica desno

Pomicanje odabira ili aktivnog oblika za jedan piksel udesno

Strelica lijevo

Pomicanje odabira ili aktivnog oblika za jedan piksel ulijevo

Strelica dolje

Pomicanje odabira ili aktivnog oblika za jedan piksel prema dolje

Strelica gore

Pomicanje odabira ili aktivnog oblika za jedan piksel prema gore

Shift + F10

Prikaz kontekstnog izbornika

Tipkovni prečaci za Bojanje 3D 

Pritisnite tipku

Da biste učinili sljedeće

CTRL + 0 ili NumberPad0

Poništi zum

Ctrl + 3

Promjena prikaza

Ctrl + A

Odabire sve 3D stavke u radnom prostoru; ponovite naredbu za uključivanje/isključivanje da biste odabrali sve 2D stavke

Ctrl + B

Podebljavanje odabranog teksta

Ctrl + C

Kopiranje odabrane stavke

Ctrl + Insert

Kopiranje odabrane stavke

Ctrl + Shift + C

Snimanje snimke zaslona

Ctrl + E

Prikaz svojstava platna

Ctrl + Shift + E

Prikaz ili skrivanje prikaza 3D perspektive

Ctrl + G

Objekti grupe

Ctrl + Shift + G

Razgrupiranje objekata

I

Uključite uzorkovanje boje kapaljkom

Ctrl + I

Primjena kurziva na odabrani tekst

M

Minimiziranje ili proširivanje strane izbornika

Ctrl + N

Stvaranje nove slike ili datoteke

Ctrl + O

Otvaranje postojeće slike ili datoteke

Ctrl + P

Ispis u 2D

Ctrl + S

Spremi

Ctrl + Shift + S

Spremanje kao

Ctrl + U

Podcrtavanje odabranog teksta

Ctrl + V

Lijepljenje odabrane stavke

Shift + Insert

Lijepljenje odabrane stavke

Ctrl + W

Odabir platna

Ctrl + Shift + W

Prikaz ili sakrivanje platna

Ctrl + X

Izrezivanje odabrane stavke

Shift + Delete

Izrezivanje odabrane stavke

Ctrl + Shift + X

Obreži 2D

Ctrl + Y

Ponavljanje poništene akcije

Ctrl + Z

Poništavanje akcije

Escape

Prekidanje trenutnog zadatka ili izlazak iz njega

Početna stranica

Vrati izvorni prikaz

PgUp

Povećavanje

Ctrl + PgUp

Povećavanje

PgDn

Smanjivanje

Ctrl + PgDn

Smanjivanje

Ctrl + kotačić miša

Povećavanje i smanjivanje prikaza

Ctrl + strelica lijevo

Orbit ulijevo

Ctrl + strelica desno

Orbita desno

Ctrl + Up

Orbita prema gore

Ctrl + prema dolje

Orbita prema dolje

Alt + lijeva strelica

Pomicanje ulijevo

Alt + strelica desno

Pomicanje udesno

Alt + prema gore

Pomicanje nagore

Alt + Down 

Pomicanje nadolje

Ctrl + minus (-) ili [

Smanjivanje veličine kista

Ctrl + plus (+) ili ]

Povećavanje veličine kista

Strelica desno

Pomicanje odabira ili aktivnog oblika za jedan piksel udesno

Strelica lijevo

Pomicanje odabira ili aktivnog oblika za jedan piksel ulijevo

Strelica dolje

Pomicanje odabira ili aktivnog oblika za jedan piksel prema dolje

Strelica gore

Pomicanje odabira ili aktivnog oblika za jedan piksel prema gore

Alt + F4

Zatvori program

F6

Naizmjenično biranje elemenata zaslona u prozoru ili na radnoj površini

F10

Aktivacija trake izbornika u aplikaciji

Shift + F10

Prikaz kontekstnog izbornika

F11

Prikaz slike na cijelom zaslonu

F12

Spremanje slike kao nove datoteke

Tipkovni prečaci za Fotografije 

Pritisnite tipku

Da biste učinili sljedeće

Razmaknica (u odjeljku Zbirka)

Odabir stavke i aktiviranje načina rada za odabir

Enter (u načinu rada za odabir)

Odabir stavke u načinu rada za odabir

Razmaknica (tijekom prikaza fotografije)

Prikazivanje i skrivanje naredbi

Razmaknica (tijekom prikaza videozapisa)

Reprodukcija ili pauziranje videozapisa

Tipke sa strelicama (u Zbirci)

Pomicanje prema gore, dolje, ulijevo, udesno

Tipke sa strelicom lijevo ili desno (za jednu stavku ili dijaprojekciju)

Prikaz sljedeće ili prethodne stavke

Tipke sa strelicama (na zumiranoj fotografiji)

Premještanje unutar fotografije

CTRL + tipka plus ili minus (+ ili -)

Smanjivanje ili povećavanje prikaza fotografije

Ctrl + 0

Vraćanje razine zumiranja fotografije u početno stanje

Esc

Povratak na prethodni zaslon

Ctrl + S

Spremi

Ctrl + P

Ispis

Ctrl + C

Kopiraj

Ctrl + R (tijekom prikaza ili uređivanja)

Rotiranje fotografije

E (tijekom prikaza fotografije)

Poboljšavanje fotografije

Ctrl + Z (tijekom uređivanja)

Poništavanje promjena

Ctrl + Y (tijekom uređivanja)

Ponavljanje poništenih promjena

Ctrl + / (tijekom uređivanja)

Prikaz izvornika

Shift + tipke sa strelicama

Promjena veličine područja isječka ili selektivnog fokusa

Ctrl + tipke sa strelicama

Premještanje područja isječka ili selektivnog fokusa

F5 (tijekom prikaza stavke)

Pokretanje dijaprojekcije

Alt + Enter

Prikaz informacija o datoteci

Ctrl + L

Postavljanje na zaključani zaslon

CTRL + N (u prikazu albuma)

Stvaranje novog albuma

CTRL + R (u prikazu albuma)

Uklanjanje albuma

Ctrl + D

Dodavanje odabranih stavki u album

Ctrl + U

Uklanjanje odabranih stavki iz albuma

Tipkovni prečaci za snimač glasa 

Pritisnite tipku

Da biste učinili sljedeće

Ctrl + R

Započinjanje nove snimke

Ctrl + M

Dodavanje nove oznake u snimku

Izbrisati

Brisanje odabrane snimke

Razmaknica

Reproduciranje ili zaustavljanje

Backspace

Idi natrag

F2

Preimenovanje snimke

Strelica desno ili strelica lijevo

Skok naprijed ili natrag dok reproducirate snimku

Shift + strelica desno ili strelica lijevo

Skok dalje naprijed ili nazad

Početna stranica

Skok na početak snimke

End

Skok na kraj snimke

Tipkovni prečaci za WordPad 

Pritisnite tipku

Da biste učinili sljedeće

F3

Traženje sljedeće instance teksta u dijaloškom okviruPronađi

F12

Spremanje dokumenta kao nove datoteke

Ctrl + 1

Postavljanje jednostrukog proreda

Ctrl + 2

Postavljanje dvostrukog proreda

Ctrl + 5

Postavljanje proreda na 1,5

Ctrl + A

Odaberi sve

Ctrl + B

Podebljavanje odabranog teksta

Ctrl + C

Kopiranje odabira u međuspremnik

Ctrl + D

Umetanje crteža iz programa Microsoft Bojanje

Ctrl + E

Poravnavanje teksta po sredini

Ctrl + F

Traženje teksta u dokumentu

Ctrl + H

Zamjena teksta u dokumentu

Ctrl + I

Primjena kurziva na odabrani tekst

Ctrl + J

Obostrano poravnavanje teksta

Ctrl + L

Poravnavanje teksta ulijevo

Ctrl + N

Stvaranje novog dokumenta

Ctrl + O

Otvaranje postojećeg dokumenta

Ctrl + P

Ispis dokumenta

Ctrl + R

Poravnavanje teksta udesno

Ctrl + S

Spremanje promjena u dokumentu

Ctrl + U

Podcrtavanje odabranog teksta

Ctrl + V

Lijepljenje odabira iz međuspremnika

Ctrl + X

Izrezivanje odabira

Ctrl + Y

Ponavljanje poništene promjene

Ctrl + Z

Poništavanje promjene

Ctrl + znak jednakosti (=)

Pretvaranje odabranog teksta u indeks

Ctrl + Shift + znak jednakosti (=)

Pretvaranje odabranog teksta u eksponent

Ctrl + Shift + znak "veće od" (>)

Povećavanje veličine fonta

Ctrl + Shift + znak "manje od" (<)

Smanjivanje veličine fonta

Ctrl + Shift + A

Mijenjanje slova u velika

Ctrl + Shift + L

Promjena stila grafičke oznake

Ctrl + strelica ulijevo

Premještanje kursora jednu riječ ulijevo

Ctrl + strelica udesno

Premještanje kursora jednu riječ udesno

Ctrl + strelica gore

Premještanje kursora u prethodni redak

Ctrl + strelica dolje

Premještanje kursora u sljedeći redak

Ctrl + Home

Pomicanje na početak dokumenta

Ctrl + End

Pomicanje na kraj dokumenta

Ctrl + Page Up

Pomicanje za jednu stranicu prema gore

Ctrl + Page Down

Pomicanje za jednu stranicu prema dolje

Ctrl + Delete

Brisanje sljedeće riječi

Alt + F4

Zatvaranje programa WordPad

Shift + F10

Prikaz kontekstnog izbornika

Dodatni tipkovni prečaci 

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Želite dodatne mogućnosti?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte tečajeve za obuku, saznajte kako zaštititi uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na njih, pošaljete povratne informacije i čujete se sa stručnjacima s bogatim znanjem.

Pronađite rješenja za uobičajene probleme ili zatražite pomoć od agenta za podršku.

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni jezičnom kvalitetom?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?
Ako pritisnete Pošalji, vaše će se povratne informacije iskoristiti za poboljšanje Microsoftovih proizvoda i usluga. Vaš će IT administrator moći prikupiti te podatke. Izjava o zaštiti privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×