You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

A jelen Szerződés Ön és a Microsoft Corporation (vagy lakhelyétől függően annak valamelyik partnere) („mi” és annak ragozott alakjai, vagy „Microsoft”) között jött létre, és azt határozza meg, hogy Ön hogyan válthat be ajándékkártyákat a Microsoft-fiókjában, és a Microsoft-fiókja használatával hogyan hajthat végre vásárlásokat a részt vevő, saját tulajdonunkban lévő áruházakban (ezek együttes megnevezése: „Részt vevő áruházak”), többek között a Microsoft Store online áruházban, valamint a Windows 10-ből elérhető Microsoft Store-ban, az Xbox One-ról elérhető Microsoft Store-ban és az Xbox 360-ról elérhető Microsoft Store-ban (Xbox Live használata szükséges). Az „ajándékkártya” kifejezés alatt olyan fizikai vagy digitális tárolású értékkártyát vagy utalványt értünk, amelyet beváltanak a Microsoft-fiókjában, és amely Termékek vásárlására használható a Részt vevő áruházakban. Az Európai Gazdasági Térség (EGT) kivételével az ajándékkártya egyenlegének kibocsátója és kezelője az Amerikai Egyesült Államokban, Washington államban bejegyzett Microsoft Corporation és/vagy annak partnerei. Az EGT területén tartózkodók számára az ajándékkártya egyenlegének kibocsátója és kezelője a Microsoft Ireland Operations Limited.

A jelen szerződés fontos feltéteket tartalmaz a felek közötti jogviszonyról. Emellett magában foglalja A Microsoft szolgáltatási szerződését is, amely tartalmazza az Ön Microsoft-fiókjára vonatkozó feltételeket, illetve (csak egyesült államokbeli lakosok számára) egy választott bírói eljárásról szóló kitételt és műveleti jogfeladást, amely befolyásolja a jogait a Microsofttal való jogviták rendezésekor.

1. A szerződés tárgya; a feltételek elfogadása

1.1 Mely szolgáltatásokra vonatkozik a Szerződés? A Szerződés a Microsoft-fiókján tárolt érték vagy egyenleg használatát szabályozza olyan jogosult vásárlásoknál („Termékek“), amelyeket kompatibilis eszközökkel hajt végre egy Részt vevő áruházban. A hatályos jogszabályoknak és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően bármikor átmenetileg vagy véglegesen, felelősségvállalás nélkül bővíthetjük, megszüntethetjük, eltávolíthatjuk vagy felfüggeszthetjük számlaegyenlege vagy a Részt vevő áruházakban elérhető Termékek elérhetőségét, szolgáltatásait, specifikációit vagy árait.

1.2 Hogyan fogadhatom el a jelen Szerződést? Azzal, hogy ajándékkártyát vásárol, ajándékkártyát vált be Microsoft-fiókjában, illetve a Microsoft-fiókjában tárolt pénzzel vásárol egy Részt vevő áruházban, Ön elfogadja a jelen Szerződést.

1.3 A Microsoft módosíthatja ezt a Szerződést, miután elfogadtam? Időnként jelen Szerződés egyes részeit kibővíthetjük, módosíthatjuk vagy eltávolíthatjuk. A szerződés lényeges részeinek az Ön jelen Szerződésben foglalt jogait a méltányolhatónál előnytelenebbül érintő módosításairól értesítést küldünk Microsoft-fiókján keresztül, elektronikus levélben vagy más elvárható elektronikus közlés formájában.

2. Microsoft-fiókok

2.1 Szükségem van Microsoft-fiókra? Igen. Ha vásárolni szeretne a Részt vevő áruházakban, akkor aktív Microsoft-fiókkal kell rendelkeznie. Microsoft-fiókjában ajándékkártyákat válthat be, megtekintheti jelenlegi számlaegyenlegét és mindazokat a lejárati dátumokat, amelyek a fiókjában lévő promóciós egyenleghez tartoznak, illetve frissítheti személyes adatait is.

2.2 Hogyan tölthetek fel pénzt a Microsoft-fiókomba? Microsoft-fiókjába úgy tölthet fel pénzt, hogy bejelentkezik Microsoft-fiókjába, és bevált megfelelő ajándékkártyát és/vagy kódot. A művelet elnevezése „ajándékkártya beváltása”. Beváltáskor a kártyához tartozó teljes összeget jóváírjuk Microsoft-fiókjában. Az ajándékkártyára további feltételek és kikötések is vonatkozhatnak. Hacsak a hatályos jogszabályokban máshogy nem szerepel, az ajándékkártyák nem válthatók be és nem válthatók készpénzre, valamint nem tölthetők újra. Ha Ön az Európai Unió olyan országában él, ahol a helyi jogszabályok „várakozási időt” írnak elő, akkor az ajándékkártya megvásárlásától számított 14 napon belül teljes visszatérítéssel visszaválthatja a még be nem váltott ajándékkártyát. A beváltással azonban lemond minden visszatérítési lehetőségről. A nem a Microsofttól vásárolt ajándékkártyákra az adott harmadik fél visszatérítési szabályai vonatkoznak. A Microsoft nem vállal felelősséget az elvesztett, ellopott, elveszett vagy az Ön engedélye nélkül felhasznált ajándékkártyákért.

2.3 Van-e lejárati dátum vagy díj? A nem promóciós fiókegyenlegek nem járnak le. A Microsoft-fiókjában szereplő bármilyen promóciós egyenlegre a promóció feltételeiben meghatározott lejárati dátum vonatkozik. A fiókjában tartott egyenlegre semmilyen díj nem vonatkozik, akár promóciós keretek között szerezte, akár nem.

2.4 Hogyan vásárolhatok a Résztvevő áruházakban? Fiókja egyenlegével kizárólag a Résztvevő áruházakban vásárolhat termékeket. A vásárláshoz be kell jelentkeznie Microsoft-fiókjába. Microsoft-fiókjában elsőként mindig a még le nem járt promóciós egyenleget terheljük meg a legközelebbi lejárati dátumok sorrendjében.

Ha egy vásárlás végrehajtásához nem rendelkezik elegendő pénzzel Microsoft-fiókjában, az alábbi lehetőségek közül választhat: a Microsoft-fiókjával regisztrált egyéb fizetési móddal kifizeti a fennmaradó összeget; fiókja egyenlege helyett a teljes összeget egy másik fizetési móddal fizeti ki; vagy feltölti Microsoft-fiókja egyenlegét.

Ha a fiókjában lévő pénzzel vásárol Termékeket, a vásárlás költségével egyenértékű összeggel csökkentjük fiókjának egyenlegét. Ha harmadik féltől származó Termékeket vásárol egy Részt vevő áruházban fiókegyenlegének (vagy fiókegyenlegének és más fizetési mód) használatával, a nekünk teljesített ilyen fizetés a harmadik félnek történő fizetésnek számít, és nincs semmilyen további fizetési kötelezettsége a harmadik fél felé.

Fiókja egyenlege egyes alkalmazások esetén nem használható fel az alkalmazásokon belüli tartalomvásárlásra vagy előfizetés-vásárlásra, továbbá nem váltható készpénzre és készpénz-helyettesítő fizetőeszközre (például ajándékutalványra), hacsak ezt törvény nem rendeli el. Az egyes Részt vevő áruházakban további vásárlási korlátozások vagy kizárások is érvényben lehetnek. A Microsoft a törvény által előírt helyzeteket leszámítva nem biztosít visszatérítést a Részt vevő áruházakban árusított Termékekre. Ha elfogadunk egy visszatérítést (beleértve azt az esetet is, amikor annak a harmadik félnek a nevében tesszük ezt, amelynek Termékeit megvásárolta), akkor ugyanazt az összeget írjuk jóvá Microsoft-fiókjában, amelyet a visszaküldött Termékek megvásárlásáért kifizetett.

2.5 Vannak korlátozások arra vonatkozólag, hogy a Microsoft-fiókomban tárolt pénzt miként használhatom fel a Résztvevő áruházakban? A következő korlátozások és előírások érvényesek:

  • Ahhoz, hogy Microsoft-fiókjában be tudjon váltani egy Microsoft ajándékkártyát, és hogy ezt a pénzt fel tudja használni a Résztvevő áruházakban, bizonyos hardver- és szoftverjellemzőkre lehet szükség, beleértve az internet-hozzáférést (a csatlakozás díjköteles lehet).

  • Adott pénznem címleteiben kifejezett összeg csak olyan Microsoft-fiókhoz adható hozzá, amely az adott pénznemet hivatalos fizetőeszközként elismerő joghatóságban található, illetve az összeg felhasználása is csak az adott joghatóságban található Részt vevő áruházakban valósulhat meg. Fiókjának egyenlege nem váltható át más pénznemre.

  • Microsoft-fiókjának egyenlege nem ruházható át másik személyre vagy Microsoft-fiókra.

  • A Microsoft-fiókos ajándékkártya-beváltásra és visszatérítés-fogadásra, ennek a pénznek a Részt vevő áruházakban való felhasználására, illetve az ajándékkártyák vásárlására és küldésére vonatkozóan további korlátozások lehetnek érvényesek, amelyeket a Microsoft saját belátása szerint határozhat meg időről időre. A számlaegyenleggel kapcsolatos egyéb korlátozásokra vonatkozó további információt lásd: A Microsoft-fiókjában lévő pénzzel kapcsolatos korlátozások.

A pénzügyi csalások és a jogosulatlan használat megakadályozása érdekében korlátozhatjuk a Microsoft-fiókjában tárolt összeghez való hozzáférést, illetve előírhatjuk, hogy másik fizetési mód használatával hajtson végre egy tranzakciót.

3. Felfüggesztés, megszüntetés, elvesztés

Ha megsérti a jelen Szerződés feltételeit, akkor általunk szükségesnek tartott lépéseket tehetünk Ön ellen, ilyen lehet például a Microsoft-fiókjához vagy a fiókjában lévő bármely egyenleghez való hozzáférésnek, vagy ajándékkártyák vásárláshoz vagy beváltásához, illetve Termékek vásárlásához való jogának felfüggesztése vagy megszüntetése. A felfüggesztés során nem veszik el a fiókjában tárolt pénz, kivéve azokat az esetleges promóciós értékeket, amelyek a felfüggesztés időtartama alatt járnak le. A felfüggesztés ideje alatt lejárt promóciós értéket egyetlen esetben sem tudjuk jóváírni Microsoft-fiókjában.

Ha Microsoft-fiókját megszüntetjük, a törvény által előírt mértékben visszatérítjük az egyenlegén fennmaradó összeget. Nem térítünk vissza azonban semmiféle promóciós egyenleget. Ha olyan ajándékkártyával rendelkezik, amelyet nem váltott be, nem fogja tudni használni az ilyen ajándékkártyát Microsoft-fiókjában való beváltásra, és nem fogjuk visszatéríteni Önnek az ajándékkártya árát. Ezekre a szabályokra a Microsoft által időről időre meghatározott további feltételek vonatkoznak.

Visszatérítési kérelem esetén fenntartjuk a jogot egyenlege egy részének vagy egészének visszatartására az esetlegesen általunk elszenvedett károk megtérítése érdekében. Ha Ön dönt Microsoft-fiókja megszüntetése mellett, a promóciós egyenleg kivételével (azon feltételek alapján, amelyeket a Microsoft időről időre meghatároz) minden fennmaradó egyenleget visszatérítünk, hacsak jóhiszeműen pénzügyi csalásra vagy a Microsoft-fiók helytelen használatára nem gyanakszunk, mert ebben az esetben előfordulhat, hogy nem kap visszatérítést.

4. Értesítések a felek számára

A jelen Szerződés elektronikus formátumban áll rendelkezésre. Fenntartjuk a jogot, hogy elektronikus formában információkat közöljünk a jelen Szerződésről és fiókjának egyenlegéről, továbbá hogy – szintén ilyen formában – eleget tegyünk a jogszabályokban megfogalmazott tájékoztatási kötelezettségeinknek. A szükséges információkat a Microsoft-fiókjában megadott e-mail címére küldött üzenetben, illetve a Microsoft egyes webhelyein tehetjük az Ön számára elérhetővé. Az e-mailben Önnek küldött értesítések átadottnak és átvettnek tekintendők az e-mail elküldésekor. Az elektronikus értesítések fogadásához szükséges hozzájárulás megtagadása a fiók egyenlege feletti rendelkezési jog elvesztését vonja maga után.

5. Ügyfélszolgálat

Ha bármilyen kérdése vagy ellenvetése van a megvásárolt ajándékkártyákkal, a fiók egyenlegéhez való hozzáféréssel vagy annak használatával kapcsolatban, problémái vannak a fiók egyenlegével vásárolt Termékekkel, vagy jelenteni szeretné a fiók egyenlegének illetéktelen használatát, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Microsoft ügyfélszolgálatával.

További segítségre van szüksége?

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Csatlakozás a Microsoft Insiderek

Hasznos volt az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi befolyásolta a felhasználói élményét?

Köszönjük a visszajelzését!

×