Használja a rendszerfájl-ellenőrző eszközt a hiányzó vagy sérült rendszerfájlok hibaelhárításához

A következőkre vonatkozik: Windows 8.1Windows 8.1 EnterpriseWindows 8.1 Pro

Ha egyes Windows-funkciók nem működnek, vagy a Windows összeomlik, a Rendszerfájl-ellenőrző segítségével vizsgálja meg a Windowst, és állítsa helyre a fájlokat.  
 
Bár a következő lépések első látásra bonyolultnak tűnhetnek, kövesse azokat sorrendben, lépésről-lépésre, és megpróbáljuk Önt visszanavigálni helyes útra.

A rendszerfájl-ellenőrző eszköz (SFC.exe) futtatása


Ehhez hajtsa végre a következő lépéseket:
 1. Nyisson meg egy rendszergazdai jogú parancssort. Végezze az alábbi lépéseket a használt operációs rendszertől függően:
 2. Windows 10, Windows 8.1 vagy Windows 8 esetén még a Rendszerfájl-ellenőrző előtt futtassa a Deployment Image Servicing and Management (DISM) eszközt.  (Windows 7 és Windows Vista esetén ugorjon a 3. lépésre.) 

Írja be a következő parancsot, majd nyomja le az Enter billentyűt.  Az egyes parancsműveletek végrehajtása percekig is eltarthat.

DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth

Fontos: A parancs végrehajtásakor a DISM eszköz a Windows Update szolgáltatás segítségével bocsátja rendelkezésre a csomagsérülések javításához szükséges fájlokat. Ha viszont a Windows Update ügyfél már eleve sérült, akkor javítási forrásként használjon egy futó Windows-példányt, vagy fájlforrásként használjon egy párhuzamos (egymás melletti) Windows mappát akár egy megosztott hálózati helyről, akár cserélhető adathordozóról (például egy Windows DVD lemezről). Ezt a következő parancs végrehajtásával teheti meg:

DISM.exe /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:C:\JavításiForrás\Windows /LimitAccess

Megjegyzés: A C:\JavításiForrás\Windows helyére saját javítási forrásának a helyét írja be. További információkat a Windows rendszer DISM eszközzel történő javításáról a Windows-lemezkép javítása című cikkben találhat.

 1. Írja a parancssorba a következő parancsot, és nyomja meg az ENTER billentyűt:

sfc /scannow

Command Prompt with administrator rights - sfc /scannow
 

 

A rendszer az sfc /scannow parancs megadásakor minden védett rendszerfájlt átvizsgál, és közben az esetlegesen sérült fájlokat felülírja a %WinDir%\System32\dllcache helyen található tömörített mappában lévő gyorsítótárban tárolt példánnyal.
A %WinDir% helyfoglaló a Windows operációs rendszer telepítési mappáját jelöli. Ez lehet például a C:\Windows mappa.

Megjegyzés: Ne zárja be ezt a parancsablakot, amíg az ellenőrzés teljesen be nem fejeződik. A vizsgálat eredménye a folyamat befejezése után megjelenik.

 1. A folyamat végén az alábbi hibaüzenetekhez hasonló üzenetek egyike jelenhet meg:

További információ


A rendszerfájl-ellenőrző által végzett folyamatra vonatkozó részletes adatok megtekintése

A CBS.Log fájlban tárolt részletes adatok megtekintéséhez az adott információkat átmásolhatja az Sfcdetails.txt fájlba a Findstr paranccsal. Ezt követően a részletes adatokat megtekintheti az Sfcdetails.txt fájlban. Ezt a következőképpen teheti meg:
 1. Nyisson meg egy rendszergazdai jogú parancssort az 1. lépésben leírtak szerint.
 2. A parancssorba írja be a következő parancsot, és nyomja le az ENTER billentyűt:
  findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log >"%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt" 
  Megjegyzés: Az Sfcdetails.txt fájl tartalmazza a rendszerfájl-ellenőrző eszköz összes futtatásának részletes adatait. A fájl az olyan fájlokról tartalmaz információkat, amelyeket a rendszerfájl-ellenőrző eszköz nem javított meg. Ellenőrizze a dátumra és időpontra vonatkozó bejegyzéseket azoknak a problémás fájloknak az azonosításához, amelyeket a rendszerfájl-ellenőrző eszköz legutóbbi futásakor talált.
 3. Nyissa meg az Sfcdetails.txt fájl az asztalról.
 4. Az Sfcdetails.txt fájl a következő formátumot használja:
  Dátum/Idő SFC részletek
  A következő mintanaplófájl egy olyan fájlról tartalmaz egy bejegyzést, amelynek a javítása sikertelen volt:
  2007-01-12 12:10:42, Info         CSI  00000008 [SR] Cannot repair member file [l:34{17}]"Accessibility.dll" of Accessibility, Version = 6.0.6000.16386, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_MSIL (8), Culture neutral, VersionScope neutral, PublicKeyToken = {l:8 b:b03f5f7f11d50a3a}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing 


Sérült rendszerfájl manuális kicserélése ugyanazon fájlnak egy bizonyítottan jó példányával

Miután az Sfcdetails.txt fájl részletes adataiból sikerült megállapítania, hogy melyik sérült rendszerfájlt nem tudja kijavítani a program, lépjen a sérült fájl elérési helyére, majd manuálisan cserélje ki a sérült fájlt ugyanazon fájlnak egy bizonyítottan jó példányával. Ezt a következőképpen teheti meg:

Megjegyzés: A fájl bizonyítottan jó példányát beszerezheti például egy másik számítógépről, amely az Ön számítógépével azonos verziójú Windows operációs rendszerrel működik. Szükség szerint lefuttathatja a rendszerfájl-ellenőrző eszközt a másik számítógépen is annak ellenőrzése érdekében, hogy az átmásolni kívánt fájl valóban megfelelő-e (értsd: nem sérült).

 1. Vegye át a rendszergazdai jogosultságot a sérült rendszerfájl felett. Ehhez a rendszergazdai szintű parancssorba másolja és illessze be (vagy írja be) a következő parancsot, majd nyomja le az ENTER billentyűt:
  takeown /f útvonal_és_fájlnév
  Megjegyzés: Az útvonal_és_fájlnév helyfoglaló a sérült fájl elérési útvonalát és nevét jelzi. Például írja be a takeown /f C:\windows\system32\jscript.dll parancsot. 
  Command Prompt with administrator rights - command succeeded
   
 2. Biztosítson teljes körű rendszergazdai hozzáférést a sérült rendszerfájlhoz. Ehhez másolja ki és illessze be (vagy gépelje be) az alábbi parancsot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt:
  icacls útvonal_és_fájlnév /GRANT ADMINISTRATORS:F
  Megjegyzés: Az útvonal_és_fájlnév helyfoglaló a sérült fájl elérési útvonalát és nevét jelzi. Példa: icacls C:\windows\system32\jscript.dll /grant administrators:F.
  Command Prompt with administrator rights
   
 3. Cserélje ki a sérült rendszerfájlt a fájlnak egy bizonyítottan jó példányával. Ehhez másolja ki és illessze be (vagy gépelje be) az alábbi parancsot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt:
  Copy forrás_fájlcélhely
  Megjegyzés: A forrás_fájl helyfoglaló a bizonyítottan jó fájl elérési útvonalát és nevét, a célhely helyfoglaló pedig a sérült fájl elérési útvonalát és nevét jelzi. Például: copy E:\temp\jscript.dll C:\windows\system32\jscript.dll.

Ha a fenti lépések nem működnek, lehetséges, hogy újra kell telepítenie a Windowst. További információért olvassa el a Windows 10 helyreállítási lehetőségek című leírást.